A Vatera.hu termékei http://www.vatera.hu/ A vatera.hu aukciós portál termékei hu-hu Sat, 21 Apr 2018 17:31:37 +0200 Sat, 21 Apr 2018 17:31:37 +0200 Vatera.hu RSS Feed Generator v1.0 <![CDATA[Ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/ugyintezo-2608806653.html Debreceni Egyetem ÁOK Orvosi Vegytani Intézet                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet DE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet
ügyintéző munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézet műszereinek, berendezéseinek az ellenőrzése, felügyelete, javíttatása; riasztóra kötött műszerekkel (kelvinátorok) kapcsolatos ügyintézés/ügyelet; az intézet teljes leltárának kezelése (leltárkezelés, selejtezés stb. ); egyszerű ügymenetű beszerzések intézése; kisebb javítások elvégzése; tűz-és munkavédelmi felelősi teendők ellátása, pénzügyi keretek kezelése (számítógépes nyilvántartás-Excel). Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) DE Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Szakmunkásképző intézet, vagy középfokú képesítés vagy középiskola/gimnázium, •         számítógépes ismeretek, Microsoft Office (Word, Excel) ismerete •         általános műszaki ismeretek A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         részletes szakmai önéletrajz •         végzettséget igazoló bizonyítványok másolata •         motivációs levél •         külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el); •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, valamint hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez; A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 8. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem ÁOK Orvosi Vegytani Intézet címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/4151/2018. , valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem ÁOK Orvosi Vegytani Intézet címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/4151/2018., valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző. •         Elektronikus úton Neiszné Kovács Éva részére a evakov@med. unideb. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 18. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Debreceni Egyetem honlapja - 2018. március 24. •         Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2018. március 24. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 24.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ugyintezo-2608806653.html
<![CDATA[Ügyvivő szakértő (adminisztrátor)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/ugyvivo-szakerto-adminisztrator-2608806692.html Semmelweis Egyetem                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Semmelweis Egyetem
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Ügyvivő szakértő (adminisztrátor) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás A munkavégzés helye: Budapest, 1094 , Tűzoltó utca 7-9. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Adminisztráció, dokumentumok kezelése, nyomon követése, iktatási rendszer kezelése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Főiskola, vagy egyetemi végzettség, releváns végzettség, •         Büntetlen előélet és cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Poszeidon rendszer ismerete A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Önéletrajz •         Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok •         Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék •         A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére. •         A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani. •         Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani. •         Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 9. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83499/AOGY2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő szakértő (adminisztrátor). •         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83499/AOGY2/2017, valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő szakértő (adminisztrátor). •         Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat. human@semmelweis-univ. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 17. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         http: //semmelweis. hu/human/category/karrier/ - 2018. március 24. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4
hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel hivatkozási számot: 83499/AOGY2/2017 A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http: //semmelweis. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 24.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ugyvivo-szakerto-adminisztrator-2608806692.html
<![CDATA[Ügyvédjelölt]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/ugyvedjelolt-2618186918.html Dinamikusan fejlődő ügyvédi irodába keresünk fiatal, lehetőleg már szakmai tapasztalattal rendelkező kollégát, de friss diplomások jelentkezését is várjuk.
Irodánk leginkább polgári peres ügyekkel foglalkozik, így komoly előnyt jelent az e téren szerzett tapasztalat. Célunk a hosszú távú, partneri együttműködés kialakítása.
FELADATOK
Szerződések, beadványok, egyéb okiratok szerkesztése, véleményezése
Jogi képviselet ellátása bírósági, hatósági és más eljárásokban
Folyamatos kapcsolattartás az ügyfelekkel, ügyek nyomon követése
Tárgyalásokon, megbeszéléseken való aktív részvétel
Jogi háttéranyagok kutatása, értékelése
A munkavégzéshez szükséges adminisztráció elvégzése
Senior kollégák munkájának segítése
Saját ügyfélkör építése.
Elvárások
ELVÁRÁSOK
Jogi diploma
Egy idegen nyelv min. társalgási szintű ismerete
Magas szintű számítógépes felhasználói ismeretek
Lelkiismeretes és precíz munkavégzés, határozottság
Önálló és csapatban való munkavégzés
Jó kommunikációs készség
Terhelhetőség, szakmai elhivatottság
ELŐNY
Ügyvédi irodában szerzett 1-2 éves gyakorlat
B kategóriás jogosítvány
az elektronikus cégeljárási, FMH, VH, VIEKR rendszer, perkapu ismerete
További idegen nyelv ismerete
KEZDÉS
Azonnal
MUNKA IDŐTARTAMA
Hosszú távú
MUNKAVÉGZÉS HELYE
Budapest V. ker.
PROJEKT MENEDZSER
Vántus Anikó
Email: vantus. aniko@mads. hu
Telefon: +36209797984
JELENTKEZÉS
A projekt menedzsernek küldött fényképes önéletrajzzal, illetve a munka megjelölésével: Ügyvédjelölt
Egyéb juttatások
Szakmai és karrier fejlődés lehetősége
Változatos munka
Színvonalas, modern irodai környezet
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ugyvedjelolt-2618186918.html
<![CDATA[Jogtanácsos]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/jogtanacsos-2608511654.html • Ensure strategic legal advice, risk assessment, and effective and efficient legal support in accordance with business strategy and in compliance with all relevant laws and regulations.
• Drive the effective implementation of the Legal regional/global strategy across the country operations and functions,
• Provide day-to-day legal support as regards ordinary business contracts and transactions and statutory obligations.
• Actively assist management decisions by providing legal and risk assessments. Adopt an active approach in supporting business by providing legal advice required to meet the business needs.
• Directs all aspects of legal oversight, ensuring the provision of legal insight and documentation relevant to business development, market access, employee relations, intellectual property, litigation, corporate compliance, and all contracting.
Elvárások
• University Degree in law; relevant legal accreditation in at least one relevant jurisdiction (e. g. Bar membership or eligibility)
• Fluent in local language (native Hungarian) and English language
• Significant (5-7 years) experience in law practice, at least 3 years in the pharmaceuticals field is preferred
Egyéb juttatások
• Competitive salary and other benefits
• Supporting, stable working-environment
• Professional development
További információ
Dorottya Sárik
dorottya. sarik@randstad. hu
+36 30 539 8771

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/jogtanacsos-2608511654.html
<![CDATA[Ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/ugyintezo-2608525442.html Bolyai Gyermekotthoni Központ                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Bolyai Gyermekotthoni Központ
Ügyintéző munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás A munkavégzés helye: Budapest, 1118 Budapest, Breznó köz . A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Munkaügyi feladatok végzése:
- be-kilépő papírok előkészítése, - aktív kapcsolattartás a munkavállalókkal, munkaügyi osztállyal, - kinevezések, kinevezés módosítások, megszüntetések kezelése,
- munkavállalói iratanyagok adminisztrálása, lefűzése
- nyilvántartási számok igénylése, lemondása,
- egyéb, vezetői megbízások teljesítése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Középiskola/gimnázium, 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet szerint, •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, orvosi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés Elvárt kompetenciák: •         precíz, pontos munkavégzés, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         fényképes önéletrajz, bizonyítvány másolatok A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 26. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Bolyai Gyermekotthoni Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 590/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Bolyai Gyermekotthoni Központ címére történő megküldésével (1023 Budapest, Bolyai utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 590/2018, valamint a munkakör megnevezését: Ügyintéző. •         Elektronikus úton Benedek Beáta részére a bolyaigyo@gmail. com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 23.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ugyintezo-2608525442.html
<![CDATA[Adó és Számviteli ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/ado-es-szamviteli-ugyintezo-2608525076.html Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet
Pénzügyi-számviteli csoport
Adó és Számviteli ügyintéző munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprém, Haszkovó utca 39. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Áfa bevallás elkészítése, NAV felé történő bejelentési kötelezettségek elvégzése, közüzemi költségek felosztása és továbbszámlázása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Középiskola/gimnázium, pénzügyi-számviteli, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         Erkölcsi bizonyítvány A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Emelt szintű szakképesítés, •         Forrás SQL program használata, - 1 év alatti szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Fényképes önéletrajz A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 7. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/114-58/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Adó és Számviteli ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Haszkovó utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/114-58/2018, valamint a munkakör megnevezését: Adó és Számviteli ügyintéző. •         Elektronikus úton Steierleinné Diós Adél részére a herg@veinszol. veszprem. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 9. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 23.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ado-es-szamviteli-ugyintezo-2608525076.html
<![CDATA[Szabadidő szervező]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/szabadido-szervezo-2608525574.html Közép-Pesti Tankerületi Központ                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Közép-Pesti Tankerületi Központ
Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Szabadidő szervező munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019. június 30. -ig tartó közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1141 , Álmos vezér útja 46. . A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szabadidős programok (iskolán belül és iskolán kívül) szervezése, pl. kézműves foglalkozás, iskolai rendezvények, ünnepélyek, mozi, színház látogatás, ezekhez kapcsolódó ügyintézés, tanulók kísérése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Főiskola, •         végzettséget igazoló dokumentum, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány Elvárt kompetenciák: •         kiváló kommunikációs készség, szervező készség, precizitás, megbízhatóság kreativitás, rugalmasság, , A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 13. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Szakál Györgyi nyújt, a 06203179536 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT11666 , valamint a munkakör megnevezését: Szabadidő szervező. •         Postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1149 Budapest, Mogyoródi út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT11666, valamint a munkakör megnevezését: Szabadidő szervező. •         Elektronikus úton Nagyné Szakál Györgyi részére a zugloibenedek@gmail. com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 14. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. benedekelek. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 23.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/szabadido-szervezo-2608525574.html
<![CDATA[Közigazgatási előadó]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/kozigazgatasi-eloado-2608806806.html Pomáz Város Polgármesteri Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Pomáz Város Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási előadó munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Iktatási, irattározási feladatok ellátása: beérkező illetve kimenő levelek iktatása; a selejtezhető valamint a maradandó iratok irattári tételbe sorolása; postázással kapcsolatos feladatok. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) közszolgálati és cafetéria szabályzat rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Hasonló munkakörben szerzett gyakorlat •         Felhasználói szintű számítógépes ismeretek A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 27. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Pomáz Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/1743-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Közigazgatási előadó. •         Postai úton, a pályázatnak a Pomáz Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/1743-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Közigazgatási előadó. vagy •         Elektronikus úton Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens részére a vargane. markus. maria@pomaz. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. pomaz. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 24.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/kozigazgatasi-eloado-2608806806.html
<![CDATA[Levéltári kezelő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/leveltari-kezelo-2603866841.html Magyar Nemzeti Levéltár                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet MNL Baranya Megyei Levéltára
levéltári kezelő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Baranya megye, 7621 Pécs, Király u. 11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A levéltári rendezésben, segédletkészítésben, selejtezésben, kutató-, ügyfélszolgálati és egyéb adminisztrációban, közönségszolgálati munkában történő közreműködés. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Középiskola/gimnázium, •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások). •         Pontos, precíz és felelősségteljes munkavégzés. •         Önálló, problémamegoldó gondolkodás. •         Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz és motivációs levél. •         Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (7601 Pécs, Pf.: 392 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/155-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: levéltári kezelő. •         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/155-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: levéltári kezelő. vagy •         Elektronikus úton Kult László részére a baml. palyazat@mnl. gov. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. mnl. gov. hu - 2018. március 12. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 10.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/leveltari-kezelo-2603866841.html
<![CDATA[Ügyvivő-szakértő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/ugyvivo-szakerto-2610442190.html Pécsi Tudományegyetem                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar, Dékáni Hivatal, Tanulmányi Hivatal
Ügyvivő-szakértő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019-03-31 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A hallgatók tanulmányaival kapcsolatos adminisztráció, ügyintézés magyar és idegen nyelven, kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal, nyilvántartások vezetése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Főiskola, vagy Egyetem, angol felsőfokú nyelvismeret, •         Microsoft Office alkalmazások, internet teljes körű használata. Nagyfokú segítőkészség, empatikus hozzáállás, kooperativitás, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, precizitás, megbízhatóság. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Adminisztratív munkakörben töltött gyakorlat, angol nyelvű ügyintézői gyakorlat, egységes tanulmányi rendszerek ismerete. Német nyelv középfokú ismerete. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata •         hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. május 12. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 12. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12892 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő-szakértő. •         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12892, valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő-szakértő. •         Elektronikus úton Potos Bernadett, tanulmányi hivatalvezető részére a bernadett. potos@aok. pte. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 11. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         PTE honlap A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 28.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ugyvivo-szakerto-2610442190.html
<![CDATA[Pénzügyi ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/penzugyi-ugyintezo-2603865989.html Mikei Közös Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Mikei Közös Hivatal
Mikei Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Somogy megye, 7512 Mike, Hunyadi utca 43. Somogy megye, 7512 Mike, Hunyadi utca 43. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 2. Gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ellátandó feladatok: A Közös Hivatal, önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok, valamint részben önálló óvoda teljeskörű pénzügyi ügyintézése, pénztárkezelés, kontírozás, könyvelés, költségvetés, beszámolók, jelentések elkészítése, statisztikák készítése. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Közös Hivatal, önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok, valamint részben önálló óvoda teljeskörű pénzügyi ügyintézése. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelő, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 21. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Barka Tamás nyújt, a 82721229 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Mikei Közös Hivatal címére történő megküldésével (7512 Mike, Hunyadi utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/314/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Mikei Közös Hivatal címére történő megküldésével (7512 Mike, Hunyadi utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/314/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző. •         Elektronikus úton dr. Barka Tamás részére a mikeikozhiv@gmail. com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 22. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 11.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/penzugyi-ugyintezo-2603865989.html
<![CDATA[Ügyvivő-szakértő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/ugyvivo-szakerto-2602548365.html Pécsi Tudományegyetem                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Pécsi Tudományegyetem
Külügyi Igazgatóság
Ügyvivő-szakértő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Baranya megye, 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Nemzetközi szerződések, jogi dokumentumok, szabályzatok előkészítése Magyar-angol nyelvi relációban szerződések, megállapodások fordítása Egyetemi dokumentumok, nemzetköziesítési anyagok fordítása angol nyelvre, illetve jogi szakszövegek fordítása magyarról angolra, angolról magyarra Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Főiskola, vagy Egyetem, egyetemi (MA/MSc) vagy főiskolai szintű (BA/BSc, ) végzettség , •         Felsőfokú angol, jogi szaknyelv ismerete •         határozott fellépés, rugalmasság, önálló és hatékony munkavégzés, pontosság Microsoft Office felhasználói szintű gyakorlati ismerete (elsősorban Excel, PowerPoint, Word) szakfordítói képesítés/végzettség előnyt jelent A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         - motivációs levél - szakmai önéletrajz - végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata - nyelvtudást igazoló oklevél, bizonyítvány másolata •         hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. április 22. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 22. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12766 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő-szakértő. •         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12766, valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő-szakértő. •         Elektronikus úton Bencze Beáta, HR referens részére a bencze. beata@pte. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 21. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         PTE honlap A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 7.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ugyvivo-szakerto-2602548365.html
<![CDATA[Hatósági ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/hatosagi-ugyintezo-2603866514.html Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
hatósági ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2020. 08. 15. -ig tartó közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 14. pontjában meghatározott feladatkörök A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: hatósági ügyek (növényvédelem, állatvédelem, közterület használati kérelmek), előterjesztések készítése. Nyilvántartások vezetése. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         iskolai végzettséget, szakképzetséget igazoló bizonyítvány másolata •         részletes szakmai önéletrajz •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (kinevezés feltétele) •         nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásró A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. április 2. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 27. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző nyújt, a 87464017 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Krs/7/2018. , valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Krs/7/2018., valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 30. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 11.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/hatosagi-ugyintezo-2603866514.html
<![CDATA[Műszaki ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/muszaki-ugyintezo-2596754738.html Budapest Főv. XII. Ker. Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálat                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Gazdasági Ellátó Szolgálat
Bérleményüzemeltetési csoport
műszaki ügyintéző munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1126 Budapest, Királyhágó utca 18. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, műszaki ügyintézés; többségi önkormányzati tulajdonú társasházak kezelése, közös képviselet ellátása; kapcsolattartás a bérlőkkel, fenntartóval, társirodákkal; ügyfélfogadás bonyolítása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Középiskola/gimnázium, műszaki ügyintéző, társasházkezelő, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Technikum, •         bérleményüzemeltetés, társasházkezelés - 1 év alatti szakmai tapasztalat, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyenei Márta nyújt, a 06-30-229-4753 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főv. XII. Ker. Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálat címére történő megküldésével (1126 Budapest, Királyhágó utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/6279/2/2008 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főv. XII. Ker. Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálat címére történő megküldésével (1126 Budapest, Királyhágó utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/6279/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző. •         Elektronikus úton Gyenei Márta részére a gyeneim@gesz12. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 2. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. gesz12. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 19.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/muszaki-ugyintezo-2596754738.html
<![CDATA[Pénzügyi ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/penzugyi-ugyintezo-2605815218.html Országos Sportegészségügyi Intézet                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Országos Sportegészségügyi Intézet
Pénzügyi és Számviteli Osztály
pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1113 Budapest, Karolina út 27. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Intézmény költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos bizonylatok kezelése, nyilvántartása, ellenőrzése, iktatása, levelezése, utalása az integrált pénzügyi és számviteli rendszerben. Vevő-szállító számlák egyeztetése, teljesítés igazolás kiadás és visszavétel, pénzügyi érvényesítés, ellenjegyzésre, utalásra előkészítés. ÁFA bevallás készítése, pénztárellenőrzés. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő, •         CT-EcoSTAT program ismerete A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         egészségügyi intézményben szerzett szakmai tapasztalat A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Szakmai önéletrajz •         Szakképzettséget igazoló bizonyítványok •         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány •         Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében részt vevő személyek megismerhetik A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Velekei Mária gazdasági-főigazgató helyettes nyújt, a 06-1-4886-106 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő megküldésével (1113 Budapest, Karolina út 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő megküldésével (1113 Budapest, Karolina út 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző. •         Elektronikus úton Kissné Velekei Mária gazdasági-főigazgató helyettes részére a gazdig@osei. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 14. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. osei. hu A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 15.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/penzugyi-ugyintezo-2605815218.html
<![CDATA[Munkaügyi ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/munkaugyi-ugyintezo-2616845204.html Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
Munkaügyi ügyintéző munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Intézmény munkaügyi feladatainak teljes körű ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Középfokú képesítés, Társadalombiztosítási ügyintéző/ bérügyintéző OKJ végzettség, •         büntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Főiskola, Társadalombiztosítási igazgatás, igazgatásszervező, pénzügyi végzettség, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 28. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye címére történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LMEGYSZI/108-5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye címére történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LMEGYSZI/108-5/2018, valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi ügyintéző. •         Személyesen: Józsáné dr. Kiss Irén, intézményvezetőnél, Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. . A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, 6050 Lajosmizse, - 2018. április 13. •         Lajosmizse Város Önkormányzata, 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. - 2018. április 13. •         Felsőlajos Község Önkormányzata, 6055 Felsőlajos, Iskola u. 12. - 2018. április 13. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 13.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/munkaugyi-ugyintezo-2616845204.html
<![CDATA[Igazgatási referens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/igazgatasi-referens-2616845624.html Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
igazgatási referens munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, belső szabályzatok, utasítások aktualizálása; kontrollfeladatok ellátása; kockázatkezelési- ellenőrzési nyomvonal kezelése; szabálytalansági eljárással kapcsolatos feladatok ellátása; igazgatási feladatok megoldása; az igazgatóságra berékező panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek, eljárások koordinálása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Főiskola, államigazgatási főiskola, közigazgatási szak, •         Közigazgatási vagy költségvetési szervnél eltöltött gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, egyéb szakirányú képzettséget igazoló dokumentum másolatok, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A kinevezés feltétele erkölcsi bizonyítvány benyújtása, valamint a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő összeférhetetlenség megállapításához szükséges nyilatkozat kitöltése. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 7. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Szfvár-0026-12/2018 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási referens. •         Postai úton, a pályázatnak a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Szfvár-0026-12/2018, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási referens. vagy •         Elektronikus úton dr. Kelemen Krisztián részére a szekesfehervar@kdtvizig. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 14. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Fejér Megyei Hírlap - 2018. április 11. •         KDTVIZIG honlapja - 2018. április 11. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. kdtvizig. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 13.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/igazgatasi-referens-2616845624.html
<![CDATA[Ügyviteli dolgozó]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/ugyviteli-dolgozo-2608525040.html Dél-Budai Tankerületi Központ                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium
ügyviteli dolgozó munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1115 Budapest, Bartók B. út 141. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Iskolánk titkárságán az igazgatóság és a kollégák munkájának segítése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Középiskola/gimnázium, •         erkölcsi bizonyítvány A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         jó kommunikáció •         együttműködő hozzáállás •         precíz munkavégzés A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         szakmai önéletrajz •         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve a kérelem benyújtásáról szóló igazolás •         iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. április 16. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 7. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dudásné Kass Mária nyújt, a 06/1-203-8933 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/196/00735-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli dolgozó. •         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1116 Budapest, Fehérvári út 126-128. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/196/00735-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli dolgozó. •         Elektronikus úton Dudásné Kass Mária részére a kassmari@hotmail. com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok alapján, a kiválasztott pályázókkal történő személyes interjú és a referenciák figyelembe vételével az Igazgató dönt.
A munkáltató a pályázatot eredménytelennek is nyilváníthatja. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 10. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A Kjt. 21/A. § (2) bekezdése szerint a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 23.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ugyviteli-dolgozo-2608525040.html
<![CDATA[Betanított textiltisztító]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/betanitott-textiltisztito-2606602637.html Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
Betanított textiltisztító munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1135 Budapest, Lehel utca 59. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Kórházi ágy- és betegtextília mosása egyműszakos munkarendben 5: 30-13: 30 között. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         8 Általános, •         Egészségügyi alkalmasság •         Büntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Szakmai önéletrajz •         Végzettséget igazoló okiratok másolata •         Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik •         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában közölt személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul •         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén) A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp Tivadar osztályvezető nyújt, a 451-2689 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-725 , valamint a munkakör megnevezését: Betanított textiltisztító . •         Postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-725, valamint a munkakör megnevezését: Betanított textiltisztító . vagy •         Elektronikus úton Golarits Orsolya humánpolitikai ügyintéző részére a golaritso@nyiro-opai. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 16. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         ÁEEK honlapja - 2018. március 22. •         Kórház honlapja - 2018. március 22. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 18.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/betanitott-textiltisztito-2606602637.html
<![CDATA[Épületgépész mérnök]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/epuletgepesz-mernok-2608806836.html Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Műszaki Üzemeltetési Osztályán
épületgépész mérnök munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1106 , Maglódi út 89-91. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Kórház gépészeti rendszer üzemeltetéséhez szükséges feladatok ellátása.
A Kórház energetikai feladatainak elvégzése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Egyetem, épületgépész mérnöki diploma, •         magyar állampolgárság •         egészségügyi alkalmasság •         büntetlen előélet •         cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         energetikusi szakvizsga A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz •         végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata •         hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék •         alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89-91. Humánpolitikai Osztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1573/2018. , valamint a munkakör megnevezését: épületgépész mérnök. •         Postai úton, a pályázatnak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89-91. B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1573/2018., valamint a munkakör megnevezését: épületgépész mérnök. vagy •         Elektronikus úton Humánpolitikai Osztály részére a allaspalyazatok@bajcsy. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül vagy •         Személyesen: Humánpolitikai Osztály részére, Budapest, 1106 , Maglódi út 89-91. B. épület Központi Iktató . A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 30. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. bajcsy. hu •         www. aeek. hu A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást Dégi Tamás műszaki osztályvezető nyújt a degi. tamas@bajcsy. hu e-mail címen. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 24.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/epuletgepesz-mernok-2608806836.html
<![CDATA[Műszaki ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/muszaki-ugyintezo-2602548518.html Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal
műszaki ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2943 Bábolna, Jókai M. utca 12. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az önkormányzat, intézményei és társaságai beruházásainak előkészítése és lebonyolítása. Közreműködés az önkormányzat és intézményei pályázati munkái beruházásai során az előkészítési, megvalósítási és utánkövetési feladatokban. Szerződések műszaki vonatkozású előkészítése és felülvizsgálata. A településműködtetéshez kapcsolódó feladatok ellátása, telephelyengedélyeztetés, közterület-használat engedélyeztetés. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középfokú képesítés, •         szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         B kategóriás jogosítvány, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, Elvárt kompetenciák: •         önállóság, precizitás, megbízhatóság., A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Részletes szakmai önéletrajz, •         1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum, •         végzettséget igazoló okiratok másolatai, •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását, •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagát az elbírálásban résztvevők megismerhetik. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Gábor nyújt, a 34-568-002 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2943 Bábolna, Jókai M. utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BH8-6/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2943 Bábolna, Jókai Mór utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BH8-6/2018, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző. •         Személyesen: Kocsis Gábor, Komárom-Esztergom megye, 2943 Bábolna, Jókai M. utca 12. . A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 13. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. babolna. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 7.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/muszaki-ugyintezo-2602548518.html
<![CDATA[Mentális egészségfejlesztő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/mentalis-egeszsegfejleszto-2607062021.html Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet székesfehérvári Egészségfejlesztési Irodába
mentális egészségfejlesztő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2 év -ig tartó közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 1. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: mentális egészségfejlesztési feladatok ellátása, személyes tanácsadás, primer prevenciós foglalkozások tartása, önsegítő csoportok, szülői klubok indítása különböző színtereken és témákban, beszámoló készítése, dokumentáció vezetése Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) EFOP 1. 8. 19-17. számú támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Egyetem, Klinikai szakpszichológusi, egészségpszichológus, egészségfejlesztő szakpszichológus, pszichológus, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         B kategóriás jogosítvány, •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság Előnyt jelentő kompetenciák: •         Kiváló szintű jó kommunikációs készség, terhelhetőség, mobilitás, önálló munkavégzés, hatékony időgazdálkodás A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. április 16. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 3. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Márta nyújt, a 06/20/320-8826 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M003/2018 , valamint a munkakör megnevezését: mentális egészségfejlesztő. •         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M003/2018, valamint a munkakör megnevezését: mentális egészségfejlesztő. •         Elektronikus úton Varga Márta részére a titkarsag@humanszolg. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 11. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Fenntartó honlapján - 2018. március 19. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 19.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/mentalis-egeszsegfejleszto-2607062021.html
<![CDATA[Munkaügyi ügyvivő - szakértő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/munkaugyi-ugyvivo-szakerto-2607063017.html Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet MTA ATOMKI
Munkaügyi ügyvivő - szakértő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Személy- és munkaügyi feladatok teljes körű ellátása (MÁK számfejtésű intézménynél). A közalkalmazottak jogviszonyával kapcsolatos munkaügyi feladatok, foglalkoztatottak alkalmazása, a jogviszony megszűnése, a kinevezési okmány készítésétől a felmentésig minden fázisra kiterjedően. Személy- és munkaügyi adatok nyilvántartása, szabadságok feldolgozása. Munkáltatói igazolások kiállítása, változóbérek rögzítése, nem rendszeres juttatások számfejtése KIRA rendszerben. Távollévő dolgozókról nyilvántartás vezetése, jelentése, egyéb munkaügyi adatszolgáltatások, kimutatások készítése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Főiskola, Felsőfokú szakirányú végzettség, OKJ-s szakirányú végzettség, •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Egyetem, KIRA, JDOLBER, WORD, EXCEL felhasználói szintű ismerete, angol nyelvből középfokú C általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Részletes fényképes szakmai önéletrajz, képzettséget/végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 9. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csörgőné Molnár Erzsébet gazdasági vezető nyújt, a 06-52-509-210 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 159/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi ügyvivő - szakértő. •         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Bem tér 18/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 159/2018, valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi ügyvivő - szakértő. •         Elektronikus úton Tarrné Rácz Ida (az e-mail tárgyában a munkakör feltüntetése szükséges) részére a raczida@atomki. mta. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 12. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 19.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/munkaugyi-ugyvivo-szakerto-2607063017.html
<![CDATA[Jogász]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/jogasz-2616845321.html Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
Jogász munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 3. sz. melléklet 60. Jogi képviseleti feladatkör A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Jogászi feladatok ellátása a munkaköri leírás alapján. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem, jogász, •         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook), •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         jogi szakvizsga, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         A 45/2012 (III. 20. ) Kormányrendelet 1 sz. melléklete szerinti önéletrajz •         Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolati példányai •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez •         Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel jár A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miskolczi Mária humánpolitikai osztályvezető nyújt, a 06/24 795-206 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 127/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Jogász. •         Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Áti-Sziget Ipari park 1/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 127/2018, valamint a munkakör megnevezését: Jogász. •         Elektronikus úton dr. Pálos Annamária tankerületi igazgató részére a szigetszentmiklos@kk. gov. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 18. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http: //kk. gov. hu/szigetszentmiklos honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 13.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/jogasz-2616845321.html
<![CDATA[Költségvetési referens, kontroller]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/koltsegvetesi-referens-kontroller-2607063287.html Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA BTK)
költségvetési referens, kontroller munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: • A CT EcoStat ügyviteli rendszer kódrendszerének kialakítása és karbantartása.
• A vezetői döntésekhez szükséges információk rendszeres biztosítása, a vezetői döntéshozatal folyamatának támogatása. A gazdálkodással és finanszírozással kapcsolatban elemzések, kimutatások és javaslattételek elkészítése. • A finanszírozási bevételi keretek nyilvántartása a CT EcoStat rendszerben és a pályázati analitikában.
• A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó fedezet ellenőrzése.
• A pályázati csoport által vezetett analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés, illetve a munkaügyi nyilvántartás egyeztetése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Felsőfokú képesítés, felsőfokú szakképesítés, •         mérlegképes könyvelői képesítés •         költségvetési szervnél eltöltött, minimum hároméves, releváns szakmai tapasztalat •         büntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         magas szintű koordinációs képességek •         jó kommunikációs képesség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         végzettséget igazoló okirat •         szakmai életrajz •         a pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány •         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az eljárással összefüggésben a kutatóközpont kezelheti A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 16. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1453 Budapest, Pf. 33 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKMUN/122-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: költségvetési referens, kontroller. •         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKMUN/122-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: költségvetési referens, kontroller. A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az állás határozatlan idejű, 4 hónapos próbaidő kikötésével és részmunkaidőben is ellátható. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 23. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. mta. hu - 2018. március 19. •         www. btk. mta. hu - 2018. március 19. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. mta. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 19.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/koltsegvetesi-referens-kontroller-2607063287.html
<![CDATA[Ügyvivő szakértő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/ugyvivo-szakerto-2616845168.html Debreceni Egyetem                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Debreceni Egyetem
Megelőző Orvostani Intézet
ügyvivő szakértő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26/b. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézetigazgató napi munkájának támogatása általános adminisztratív feladatok ellátásával, programjainak szervezése, a programok előkészítése, időrendjének nyomon követése.
Értekezletek, megbeszélések, tárgyalások, hivatalos utak szervezése, előkészítése.
Szerződések, hivatalos levelek nyilvántartása, iktatása és rendszerezése.
Feladatok továbbítása, kommunikálása, visszajelzések feldolgozása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Főiskola, •         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat, Elvárt kompetenciák: •         önálló munkavégzés, precizitás, jó kommunikációs készség, kiváló problémamegoldó képesség, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         • fényképes, szakmai önéletrajz (az elérhetőségek megjelölésével), • végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai, • minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásánál fontosnak tart, • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, • külső pál A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. május 3. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 28. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sándorné Veres Krisztina nyújt, a +36-52/512-768 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ONKDH/22/2018 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő. •         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ONKDH/22/2018, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő. •         Elektronikus úton Dr. Sándorné Veres Krisztina részére a dekan@sph. unideb. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 2. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. unideb. hu - 2018. április 13. •         www. nk. unideb. hu - 2018. április 13. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. nk. unideb. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 13.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ugyvivo-szakerto-2616845168.html
<![CDATA[Pénzügyi referens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/penzugyi-referens-2602168985.html Győri Tankerületi Központ                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Győri Tankerületi Központ
pénzügyi referens munkakör betöltésére. A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 3. melléklet 47. pontja szerinti gazdálkodással kapcsolatos feladatkör. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Pályázati eljárásokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelői szakképesítés; általános gazdasági és statisztikai ügyintéző vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés és legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés; vagy egyetemi vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20. ) Kormányrendelet 1. mellékletében foglalt tartalommal •         motivációs levél •         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata •         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (mely a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele) •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 28. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Adél igazgatási vezető nyújt, a 06-96/795-299 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/074/00685-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi referens. •         Postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/074/00685-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi referens. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 13. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. kk. gov. hu/gyor honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 6.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/penzugyi-referens-2602168985.html
<![CDATA[Humánpolitikai és bérügyi osztályvezető]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/humanpolitikai-es-berugyi-osztalyvezeto-2617186883.html MTA Természettudományi Kutatóközpont                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet MTA Természettudományi Kutatóközpont
Humánpolitikai és Bérügyi osztály
humánpolitikai és bérügyi osztályvezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól. A munkavégzés helye: Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Humánpolitikai és Bérügyi Osztály irányítását végzi Biztosítja a Kutatóközpont foglalkoztatásához köthető humánpolitikai, bér- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatok zavartalan működését.
Elkészíti a létszámgazdálkodással, beszámolókkal kapcsolatos humán adatszolgáltatásokat
Elkészíti a havi bérgazdálkodással kapcsolatos kimutatásokat, bérfeladásokat
Szakmai rendszergazdája a humánügyviteli és illetmény-számfejtési programoknak (KIRA, JDolBer)
Szakmai tartalmat biztosít a különböző humánpolitikai és illetmény fizetéssel kapcsolatos szabályzatok, szerződések elkészítéséhez Szakmai kapcsolatot tart társszervezetekkel Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Főiskola, személyügyi, humánerőforrás területén, •         Releváns szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat, •         Büntetlen előélet és cselekvőképes •         Bér- és társadalombiztosítási szakelőadói végzettség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz •         az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolata •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány •         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 6. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2018 , valamint a munkakör megnevezését: humánpolitikai és bérügyi osztályvezető. •         Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2018, valamint a munkakör megnevezését: humánpolitikai és bérügyi osztályvezető. •         Elektronikus úton Morvainé Medgyes Andrea részére a morvaine. medgyes. andrea@ttk. mta. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának módja, rendje: Visszajelzést csak a személyes megbeszélésre behívott jelentkezők kapnak, az elküldött pályázati anyagot elbírálás után megsemmisítjük, annak visszaküldésére nincs lehetőség. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Magyar Tudományos Akadémia honlapja •         MTA Természettudományi Kutatóközpont honlapja A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 14.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/humanpolitikai-es-berugyi-osztalyvezeto-2617186883.html
<![CDATA[Ügyvivő szakértő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/ugyvivo-szakerto-2608806632.html Semmelweis Egyetem                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Semmelweis Egyetem
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Ügyvivő szakértő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás A munkavégzés helye: Budapest, 1094 , Tűzoltó utca 7-9. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Adminisztráció, dokumentumok kezelése, nyomon követése, iktatási rendszer kezelése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Főiskola, vagy egyetemi végzettség, releváns végzettség, •         Büntetlen előélet és cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Poszeidon rendszer ismerete A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Önéletrajz •         Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok •         Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék •         A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére. •         A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani. •         Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani. •         Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 8. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83499/AOGY2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő szakértő. •         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83499/AOGY2/2017, valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő szakértő. •         Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat. human@semmelweis-univ. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 16. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         http: //semmelweis. hu/human/category/karrier/ - 2018. március 24. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4
hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel hivatkozási számot: 83499/AOGY2/2017 A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http: //semmelweis. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 24.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ugyvivo-szakerto-2608806632.html
<![CDATA[Munkaügyi (egyéb) ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/munkaugyi-egyeb-ugyintezo-2608806764.html Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
munkaügyi (egyéb) ügyintéző munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018. 05. 02-2018. 08. 31 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A közalkalmazotti jogviszonyban állók bér- és munkaügyi feladatainak ellátása, illetmények számfejtésre történő feladása a KIRA rendszerben, valamint az ezzel összefüggő adminisztratív feladatok ellátása.
Megbízási díjak, egyéb kifizetések számfejtése. Költségvetés, létszám- és bérgazdálkodási feladatok végrehajtásához adatszolgáltatás.
Kinevezések elkészítése, azok módosítása, bérbesorolással kapcsolatos feladatok elvégzése, kigyűjtések, jelentések készítése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Felsőfokú képesítés, TB. ügyintéző vagy bér- és TB. szakelőadói és/vagy munkaügyi végzettség, •         magyar állampolgárság, •         büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Főiskola, Munkaügyi és TB. Igazgatási Alapképzés (BA) szak, •         a KIRA program felhasználói szintű ismerete, •         Költségvetési szervnél TB. bér- és munkaügyi területen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, •         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. május 2. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 22. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Megyesi Istvánné intézményvezető nyújt, a 62/246-074 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/15 , valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi (egyéb) ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/15, valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi (egyéb) ügyintéző. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A kinevezésről a tankerületi igazgató dönt. A pályázatot kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 24.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/munkaugyi-egyeb-ugyintezo-2608806764.html
<![CDATA[Gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/gyermek-es-ifjusagvedelmi-felugyelo-2608524998.html Szekszárdi Tankerületi Központ                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű várhatóan 2020. 06. 30 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Tolna megye, 7173 Zomba, Zomba-Paradicsompuszta 3. . A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gyermek -és ifjúságvédelmi feladatok ellátása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Középfokú képesítés, érettségi végzettség és gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő vagy pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztens képesítés, •         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         Magyar állampolgárság. •         Cselekvőképesség. •         Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         hasonló munkaterületen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Motivációs levél. •         Fényképes szakmai önéletrajz. •         Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata. •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez. •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez). •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) bekezdés, valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 7. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rajkóné Kiss Ágnes intézményvezető nyújt, a 74/510-188 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/160/75-57/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő. •         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. IV. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/160/75-57/2018, valamint a munkakör megnevezését: gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő. •         Elektronikus úton Rajkóné Kiss Ágnes intézményvezető részére a egymi09@gmail. com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 9. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         http: //www. tm-egymi. hu/ A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának vagy érvénytelenné nyilvánításának jogát. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http: //kk. gov. hu/szekszard honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 23.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/gyermek-es-ifjusagvedelmi-felugyelo-2608524998.html
<![CDATA[Gazdálkodási ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/gazdalkodasi-ugyintezo-2617185584.html Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű - munkakört jelenleg betöltő ügyintéző (GYES) -ig tartó közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 19. - pénzügyi és számviteli feladatkör Ellátandó feladatok: Az önkormányzati pénzügyi-gazdálkodási területen belül a főkönyvi könyveléssel és negyedéves pénzforgalmi- mérlegjelentések elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Közreműködés Sándorfalva Város Önkormányzata és intézményei, társulásai, valamint Dóc Község Önkormányzata és intézménye kiadási és bevételi bizonylatainak kontírozásában, könyvelésében, gépi feldolgozásában. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzatai, rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középfokú képesítés, államháztartási területen szerzett végzettség, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         45/2012. (III. 20. ) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz •         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás •         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata •         nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot az eljárásban résztvevők megismerhetik A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 25. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bánfi Margit nyújt, a 06-62/572-953 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1454-10/2018. , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1454-10/2018., valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző. •         Személyesen: , Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. . A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázatok elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 4. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Sándorfalva város honlapja - 2018. április 14. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. sandorfalva. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 14.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/gazdalkodasi-ugyintezo-2617185584.html
<![CDATA[Tanügy-igazgatási referens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/tanugy-igazgatasi-referens-2617185989.html Kecskeméti Tankerületi Központ                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kecskeméti Tankerületi Központ
tanügy-igazgatási referens munkakör betöltésére. A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: A kormányrendelet 3. sz. melléklete szerint: 74. közoktatási igazgatási feladatok. Ellátandó feladatok: Munkaköri leírás alapján: kapcsolattartás az intézményekkel, kiemelten az intézmények vezetőivel; adatszolgáltatások, kimutatások, nyilvántartások készítése; tanügyigazgatás területét érintő ellenőrzési, értékelési feladatok ellátása; fenntartói hatáskörben másodfokú döntések előkészítése; részvétel fejlesztési, intézkedési terv elkészítésében; mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabály a pedagógusok minősítése és tanfelügyelete témában fenntartói hatáskörbe utal; közreműködik az intézmények törvényességi ellenőrzésében, a szakmai ellenőrzés előkészítésében, az ágazati cél- és utóvizsgálatok lebonyolításában, egyéb vizsgálatokban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Ellátja a Kecskeméti Tankerületi Központ SZMSZ-ében megjelölt közneveléssel összefüggő, oktatásirányítási és tanügy-igazgatási feladatokat. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, vagy egyetem, pedagógus szakképzettség és/vagy jogász szakképzettség, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, •         Tanügy-igazgatási területen szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, •         Közoktatás vezetői szakvizsga •         Közigazgatási szakvizsga A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20. ) korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal •         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata •         Erkölcsi bizonyítvány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. alapján •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatinak pályázattal összefüggő kezeléséhez, valamint a teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés) A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: tanügy-igazgatási referens. •         Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2018., valamint a munkakör megnevezését: tanügy-igazgatási referens. •         Elektronikus úton Zsámboki Anna - tankerületi igazgató részére a kecskemet@kk. gov. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 4. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 14.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/tanugy-igazgatasi-referens-2617185989.html
<![CDATA[Gazdálkodási előadó]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/gazdalkodasi-eloado-2617186817.html Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Döri Kirendeltsége
gazdálkodási előadó munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9147 Dör, Petőfi Sándor utca 3. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör Ellátandó feladatok: Az Önkormányzat gazdálkodási, pénzügy-számviteli feladatainak teljes körű ellátása. Ezen belül költségvetés, beszámolók, adatszolgáltatások, jelentések készítése, vagyongazdálkodási feladatok ellátása, előirányzat és azok változásának nyilvántartása-vezetése, támogatások igénylése, elszámolása, gazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi döntések előkészítése, pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása, valamint munkaügyi feladatok ellátása. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Pénzügyi és számviteli ügyintézés Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, közgazdasági szakképesítés, pénzügyi és számviteli képesítés, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         mérlegképes könyvelői szakképesítés, •         közigazgatásban szerzett könyvelési gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Elvárt kompetenciák: •         ASP Gazdálkodási szakrendszerének ismerete, alkalmazásában való jártasság, •         Terhelhetőség, ügyfélközpontúság, konfliktuskezelés, önállóság, pontosság., A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20. ) Korm rend. 1. melléklete szerint •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás •         Végzettséget igazoló okiratok másolata •         Nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 4. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horváth Martina jegyző nyújt, a 96/285-465 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9312 Szilsárkány, Kossuth utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/302/2018. , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó. •         Postai úton, a pályázatnak a Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9312 Szilsárkány, Kossuth utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/302/2018., valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Az álláshely betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. A Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 7. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 14.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/gazdalkodasi-eloado-2617186817.html
<![CDATA[Gazdasági referens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/gazdasagi-referens-2607061865.html Színház- és Filmművészeti Egyetem                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Színház- és Filmművészeti Egyetem
Gazdasági Szolgáltatások Osztálya
gazdasági referens munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Általános adminisztrációs és iratkezelési feladatok, gazdasági operatív munkában való részvétel, kimutatások készítése, nyilvántartások vezetése, MÁK és egyéb banki, valamint hatósági ügyintézésben való részvétel, a gazdasági vezető és a gazdasági osztály dolgozói munkájának segítése, reprezentációban való részvétel. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Középfokú képesítés, pénzügyi-számviteli képesítés, •         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete, •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelői szakképesítés,, •         angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás, •         gazdasági szakmai - legalább 3 év feletti szakmai tapasztalat, •         felhasználói szintű Poszeidon ügyviteli és iktató rendszer ismerete. Elvárt kompetenciák: •         Kiváló szintű kommunikációs, szervezői és alkalmazkodási képesség, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         fényképes szakmai önéletrajz, •         bizonyítványmásolatok, •         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik, •         a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány. •         kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1088/2018/32, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági referens. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 16. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a gazdasági vezető nyújt, a 06-1-338-3794 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1088/2018/32 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági referens. •         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1088/2018/32, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági referens. •         Elektronikus úton szemelyugy@szfe. hu oldalon keresztül. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozatlan időre szól 3 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         SZFE honlap - 2018. március 19. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. szfe. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 19.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/gazdasagi-referens-2607061865.html
<![CDATA[Építésügyi hatósági ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/epitesugyi-hatosagi-ugyintezo-2617185608.html Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
Építésügyi hatósági ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Heves megye, 3346 Bélapátfalva, József Attila utca 19. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése, a döntés meghozatala, végrehajtása (1. számú melléklet 15. pont) A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése, a döntés meghozatala, végrehajtása Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem, - Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik, , •         B kategóriás jogosítvány, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •         Építésügyi vizsga A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         - szakmai tevékenységet részletesen bemutató, fényképpel ellátott önéletrajz •         - iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata •         - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány •         - nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik, •         - nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-87. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok vagy azt jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 27. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dudásné dr. Géczi Erika nyújt, a 06-30-336-2965 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3346 Bélapátfalva, József Attila utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HIV/108-2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Építésügyi hatósági ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3346 Bélapátfalva, József Attila utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HIV/108-2/2018., valamint a munkakör megnevezését: Építésügyi hatósági ügyintéző. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. belapatfalva. hu - 2018. április 14. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 14.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/epitesugyi-hatosagi-ugyintezo-2617185608.html
<![CDATA[Jogász]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/jogasz-2614161503.html Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Jogi és NFA Ellenőrzési Főosztály, Jogi Osztály
jogász munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1089 Budapest, Baross utca 133. Ellátandó feladatok: Szerződések előkészítése, véleményezése.
Jogi állásfoglalások készítése.
Szakmai állásfoglalások előkészítésének jogi támogatása.
Az NSZFH belső szabályozási feladatainak jogi támogatása.
Társhatóságok megkereséséhez előkészítő anyagok összeállítása (pl.: NAV, Kormányhivatalok).
Panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 3. számú melléklet 74. pontjában foglalt közoktatási és szakképzési igazgatási feladatkör. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az NSZFH Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem, egyetemi szintű jogász szakképzettség, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         közigazgatásban, jogi végzettséghez kötött munkakörben szerzett tapasztalat •         jogi szakvizsga Elvárt kompetenciák: •         önálló, konstruktív, precíz munkavégzés, •         csapatmunkában hatékony részvétel, •         megbízható, terhelhető személyiség, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         a 45/2012. (III. 20. ) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz •         végzettséget igazoló okiratok fénymásolata •         nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata - amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával •         A benyújtandó okiratokat pdf fájl formátumban kérjük csatolni. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9579/2018-HR , valamint a munkakör megnevezését: jogász. •         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal címére történő megküldésével (1089 Budapest, Kálvária tér 7. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9579/2018-HR, valamint a munkakör megnevezését: jogász. •         Elektronikus úton NSZFH Humánpolitikai Főosztály részére a 412018@nive. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra - a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül - kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat - pályázati határidőn belül - hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat az elbírálásban résztvevők szükségesnek ítélik. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 28. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal előmeneteli és továbbképzési lehetőséget biztosít munkatársai számára.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. nive. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 5.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/jogasz-2614161503.html
<![CDATA[Pénzügyi ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/penzugyi-ugyintezo-2608806794.html Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: A 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 19. számú Pénzügyi és számviteli feladatkör. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Költségvetés készítése, beszámoló készítése, vagyongazdálkodási feladatok. Normatív állami támogatások igénylése, azok folyamatos naprakész kezelése. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középfokú képesítés, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés., •         pénzügyi, számviteli, közgazdasági végzettség - 1 év alatti szakmai tapasztalat, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Főiskola, Egyetem, Pénzügyi, számviteli, közgazdasági végzettség, •         Államháztartási könyvelésben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat, •         ASP rendszer ismerete A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz •         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. •         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. •         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 25. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csősz Péter jegyző nyújt, a 06/52/208-001/11 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY/1600-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY/1600-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző. vagy •         Elektronikus úton Dr. Csősz Péter jegyző részére a titkarsag@nyirabrany. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül vagy •         Személyesen: Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálata, Hajdú-Bihar megye, 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. . A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdető táblája - 2018. március 24. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. nyirabrany. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 24.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/penzugyi-ugyintezo-2608806794.html
<![CDATA[Pénzügyi-gazdálkodási előadó]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/penzugyi-gazdalkodasi-eloado-2607063350.html Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi-gazdálkodási előadó munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Békés megye, 5641 Tarhos, Petőfi Sándor utca 29. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 19. pont Ellátandó feladatok: A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó Tarhos község gazdálkodásával kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi feladatok, könyvelés, banki átutalások bonyolítása, normatív állami támogatások igénylésével kapcsolatos feladatok, adatszolgáltatások, pénzügyi nyilvántartások vezetése. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: pénzügyi igazgatási feladatok Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, pénzügyi, számviteli szakirány, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         B kategóriás jogosítvány, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelői végzettség, •         önkormányzati pénzügyi igazgatásban szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat, •         a település, a kistérség ismerete Előnyt jelentő kompetenciák: •         Jó szintű mérlegképes könyvelői végzettség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, továbbá hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati nyagát megismerhetik. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 16. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Baji Mihály jegyző nyújt, a 66429171 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5641 Tarhos, Petőfi Sándor utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási előadó. •         Postai úton, a pályázatnak a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5672 Murony, Földvári utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási előadó. •         Elektronikus úton Dr. Baji Mihály jegyző részére a jegyzo@tarhos. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül •         Személyesen: Dr. Baji Mihály jegyző, Békés megye, 5641 Tarhos, Petőfi Sándor utca 29. . A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkáltató a beküldött pályázatok alapján, szükség esetén személyes meghallgatás után dönt a nyertes pályázó személyéről. A pályázó kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 23. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. tarhos. hu - 2018. március 14. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www. tarhos. hu A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 19.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/penzugyi-gazdalkodasi-eloado-2607063350.html
<![CDATA[Műszaki ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/muszaki-ugyintezo-2607063089.html Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal
Településfejlesztési Osztály
műszaki ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör Ellátandó feladatok: Beruházások, fejlesztések és felújítási feladatok végzése, pályázatok kivitelezésében részvétel A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztályán beruházási, fejlesztési és felújítási feladatok végzése, építési beruházások közbeszerzésének előkészítése, kivitelezésének bonyolítása, teljes körű ügyintézése,
Európai uniós és hazai pályázatok előkészítése, a nyertes pályázatok megvalósításában való közreműködés, általános projektmenedzseri feladatok ellátása Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a helyi önkormányzati rendelet és a közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, Műszaki , •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •         felhasználói szintű számítógépes ismeretek A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         B kategóriájú vezetői jogosítvány, mély- vagy magasépítő mérnöki vagy technikusi végzettség, műszaki ellenőri képzettség, kivitelezési gyakorlat megléte, projektmenedzseri munkaterületen szerzett gyakorlat és képzettség •         egyetemi végzettség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         pályázó részletes szakmai önéletrajza, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat hitelesített másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlatot igazoló okirat A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 9. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Márton nyújt, a 06-33/514-320/213-as mellék vagy 06-20/575-7263 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2. 776-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2. 776-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző. •         Személyesen: dr Molnár Lívia, Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. . A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Nyergesújfalu Város Jegyzője bírálja el Nyergesújfalu Város Polgármesterének egyetértésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 16. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Nyergesújfalu város honlapja - 2018. március 19. •         Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája - 2018. március 19. •         Nyergesújfalui Hírmondó havi lap - 2018. április 5. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A köztisztviselői jogviszony határozatlan idejű, 6 hónapos próbaidő kikötésével történik. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. nyergesujfalu. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 19.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/muszaki-ugyintezo-2607063089.html
<![CDATA[Földművelésügyi szakügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/foldmuvelesugyi-szakugyintezo-2607062951.html Pest Megyei Kormányhivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály
földművelésügyi szakügyintéző munkakör betöltésére. A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1024 , Frankel Leó u. 42-44. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. Korm. rendelet 1. mellékletének 35. pontja szerinti feladatkör A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdészeti Osztályán agrár-kárenyhítési és földkiadási ügyekben a másodfokú döntéshozatal előkészítése, agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken végzett szakértői nyilvántartás kezelése. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Felsőfokú képesítés, a) felsőoktatásban agrár, gazdaságtudományok, műszaki, informatikai, természettudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy b) felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy c) felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági, mezőgazdasági, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés., •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Felsőfokú képesítés, mezőgazdasági mérnöki, •         közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Elvárt kompetenciák: •         Kiváló szintű precizitás, •         Kiváló szintű problémamegoldó képesség, •         önálló, felelősségteljes munkavégzés, Előnyt jelentő kompetenciák: •         csapatmunkára való képesség •         nagyfokú munkabírás A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vontakozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20. ) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz •         Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a benyújtott pályázati anyagot megismerhetik •         Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozattételi kötelezettség alá esik •         Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 9. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Czibulka Edit osztályvezető nyújt, a 70/436-0367 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/196/1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: földművelésügyi szakügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/196/1/2018., valamint a munkakör megnevezését: földművelésügyi szakügyintéző. •         Elektronikus úton allaspalyazat@pest. gov. hu oldalon keresztül. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 16. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 19.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/foldmuvelesugyi-szakugyintezo-2607062951.html
<![CDATA[Járművezetői vizsgabiztos]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/jarmuvezetoi-vizsgabiztos-2616335000.html Nógrád Megyei Kormányhivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nógrád Megyei Kormányhivatal
Salgótarjáni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi F
JÁRMŰVEZETŐI VIZSGABIZTOS munkakör betöltésére. A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Karancs út 54. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20. ) Korm. rendelet 1. melléklet 31. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör Ellátandó feladatok: Jogszabályok alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályának hatáskörébe utalt járművezetői vizsgabiztosi feladatok ellátása. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20. ) Korm. rendelet 1. melléklet 31. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv. ), valamint a Nógrád Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, közúti járművezetői vizsgabiztosi képesítés, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •         2. fokozatú egészségi alkalmasság; valamint A, B, C kategóriás vezetői engedély A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Egyetem, •         D, E kategóriás vezetői engedély A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Önéletrajz, a 45/2012. (III. 20. ) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal; erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló szelvény; iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata; motivációs levél A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Béla főosztályvezető-helyettes nyújt, a +36 32/521-281; +36 70/455-7122 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Karancs út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/HUM/48-2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: JÁRMŰVEZETŐI VIZSGABIZTOS. •         Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/HUM/48-2/2018., valamint a munkakör megnevezését: JÁRMŰVEZETŐI VIZSGABIZTOS. és •         Személyesen: Balázs Béla főosztályvezető-helyettes, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Karancs út 54. . A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázó 3 tagú bizottság előtti személyes meghallgatását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapja - 2018. április 9. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. tv. hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nmkh. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 11.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/jarmuvezetoi-vizsgabiztos-2616335000.html
<![CDATA[Műszaki ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/muszaki-ugyintezo-2607063125.html Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
műszaki ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Közterület-használattal kapcsolatos engedélyezési eljárások lefolytatása, az eljárásokhoz kapcsolódóan előterjesztések elkészítése, hatósági ellenőrzések lefolytatása.
Közútkezeléssel összefüggő feladatok ellátása.
Útellenőri feladatok ellátása. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Képviselő-testület 30/2014. (XI. 18. ) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, •         B kategóriás jogosítvány, •         Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés •         Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság. •         Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat, illetve önkormányzati hatósági ügyekben való jártasság. •         Mélyépítő mérnöki, településmérnöki vagy közlekedésmérnöki szakképzettség. Előnyt jelentő kompetenciák: •         Együttműködés, kapcsolatteremtő készség. •         Döntésképesség. •         Kommunikációs készség írásban és szóban. •         Konfliktuskezelési képesség. •         Szakmai ismeret. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal. Motivációs levél. •         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. •         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről. •         Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásban résztvevők megismerhetik. Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 10. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Steinhardt Tamás Műszaki Csoportvezető nyújt, a +36 70 421 5725 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1145 Budapest, Pétervárad u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/-900002-19/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1145 Budapest, Pétervárad utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/-900002-19/2018, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző. •         Elektronikus úton a kért adatok és dokumentumok feltöltésével a www. zuglo. hu (Hivatal-Karrier menüpont) oldalon keresztül. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 10. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. zuglo. hu A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. zuglo. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 19.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/muszaki-ugyintezo-2607063125.html
<![CDATA[Ügyintéző (HR területen)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/ugyintezo-hr-teruleten-2617187459.html Semmelweis Egyetem                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Semmelweis Egyetem, Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság
Munkaügyi Igazgatóság
Ügyintéző (HR területen) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1085 , Üllői út 26. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gyakorlatban alkalmazza a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, módosításával és
megszüntetésével kapcsolatos jogi előírásokat, ideértve az ágazati jogszabályokat. Jövedelemkiegészítéssel kapcsolatos feladatok ellátása, többek között a beérkezett igénylések feltöltése a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő online felületére, majd a jóváhagyást követően további adminisztratív feladatok ellátása, a leigénylések elvégzése. Egyetemi és állami kitüntetésekkel kapcsolatos feladatok elvégzése: kitüntetési javaslatok bekérése, adatok feldolgozása, értesítések kiküldése, oklevelek elkészítése. Feladata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátása. Bérezés megegyezés szerint. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Középiskola/gimnázium, szakirányú felsőfokú szakképesítés, •         Büntetlen előélet és cselekvőképesség •         MS Excel készségszintű használata A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Felsőfokú végzettség •         SAP rendszer ismerete •         HR területen szerzett tapasztalat •         Egészségügyi és/vagy felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat Elvárt kompetenciák: •         Csapatmunkára való készség, •         Jó problémamegoldó képesség, •         Terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság , A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Önéletrajz •         Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok •         Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék •         A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére. •         A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani. •         Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani. •         Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 14. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Száriosz Andi mellé , valamint a munkakör megnevezését: Ügyintéző (HR területen). •         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Száriosz Andi mellé, valamint a munkakör megnevezését: Ügyintéző (HR területen). •         Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat. human@semmelweis-univ. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 29. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         http: //semmelweis. hu/human/category/karrier/ - 2018. április 14. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4
hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám:
40134/KEEGF/2018. Bérezés megegyezés szerint. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http: //semmelweis. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 14.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ugyintezo-hr-teruleten-2617187459.html
<![CDATA[Kormányablak ügyintéző / szakügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/kormanyablak-ugyintezo-szakugyintezo-2617185965.html Budapest Főváros Kormányhivatala                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros Kormányhivatala
VI. Kerületi Hivatala Kormányablak Osztály 2.
kormányablak ügyintéző / szakügyintéző munkakör betöltésére. A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1062 Budapest, Teréz körút 55. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) VI. Kerületi Hivatala Kormányablak Osztály 2. (Nyugati pályaudvari Kormányablak) feladat- és hatáskörébe utalt hatósági feladatok ellátása, beadványok átvétele, továbbítása, tájékoztatás nyújtása. Személyi- és gépjármű okmányok kiadásával, visszavonásával, cseréjével kapcsolatos feladatok. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, az állami tisztviselők képesítési előírásairól 315/2016. (X. 20. ) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 44. pontja alapján ügyfélszolgálati feladatkör: Felsőfokú végzettséggel: a) felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy b) felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség, vagy c) felsőoktatásban szerzett szakképzettség és kormányablak ügyintéző vizsga. Érettségi végzettséggel a) rendészeti és közszolgálati ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy b) érettségi végzettség és kormányablak ügyintéző vizsga, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •         Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi). A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Jogász, vagy igazgatásszervező szakképzettség, •         Felhasználói szintű számítógépes ismeretek. Elvárt kompetenciák: •         Jó szintű intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség, •         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, magabiztos fellépés, felelősségtudat, pontosság, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Részletes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20. ) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján), •         Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata, •         A pályázó nyilatkozata, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1414/00030-4/2018 , valamint a munkakör megnevezését: kormányablak ügyintéző / szakügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1414/00030-4/2018, valamint a munkakör megnevezését: kormányablak ügyintéző / szakügyintéző. •         Elektronikus úton dr. Fischer Tamás hivatalvezető részére a vezeto@06kh. bfkh. gov. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 11. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         http: //www. kormanyhivatal. hu/hu/budapest - 2018. április 10. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. Jelen pályázatban kiírt munkakörhöz kapcsolódó próbaidő 6 hónap. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása. A munkakörrel kapcsolatban tájékoztatást Juhász István osztályvezető nyújt a Juhasz. Istvan@06kh. bfkh. gov. hu e-mail címen. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 14.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/kormanyablak-ugyintezo-szakugyintezo-2617185965.html
<![CDATA[Szociális ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/szocialis-ugyintezo-2608806554.html Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal
szociális ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Somogy megye, 7584 Babócsa, Rákóczi utca 12. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 9. pont Szociális és gyámügyi feladatkör A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő feladatok ellátása, döntések előkészítése, nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás ügyfelekkel, szakhatóságokkal, társszervekkel. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetményalapjáról szóló 1/2018. (II. 23. ) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Közigazgatásban szociális vagy gyámügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         Közigazgatási alapvizsga Elvárt kompetenciák: •         önálló, precíz munkavégzés, •         jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, •         kreativitás, problémamegoldó képesség, •         jó írásbeli kifejezőkészség, •         terhelhetőség, •         csapatmunka, együttműködési készség, •         felelősségtudat, •         szakmai ismeretek alkalmazásának képessége és továbbfejlesztése, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         a 45/2012. (III. 20. ) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 4. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tulok Mónika jegyző nyújt, a 82/491-031 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7584 Babócsa, Rákóczi utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/448/2018 , valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7584 Babócsa, Rákóczi utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/448/2018, valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző. •         Személyesen: Tulok Mónika jegyző, Somogy megye, 7584 Babócsa, Rákóczi utca 12. . A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtás határideje a postai beérkezés vagy a személyes átadás határidejének felel meg. Az előszűrés az önéletrajzok alapján történik. A kiválasztott pályázókat szóbeli interjún hallgatjuk meg. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 10. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Babócsa, Komlósd, Péterhida, Rinyaújnép, Somogyaracs községek hivatalos hirdetőtábláin - 2018. március 24. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A meghirdetett munkakör betöltésének feltétele a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 24.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/szocialis-ugyintezo-2608806554.html
<![CDATA[Pályázatkezelési referens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/palyazatkezelesi-referens-2607063158.html Nemzetgazdasági Minisztérium                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nemzetgazdasági Minisztérium
GFP Operatív Irányítási Főosztály
Pályázatkezelési referens munkakör betöltésére. A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1139 Budapest, Váci út 81 - 83. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 35. sz. Európai Uniós megnevezésű feladatkör szerint Ellátandó feladatok: Gondoskodik a támogatási szerződések kezeléséhez kapcsolódó informatikai adatrögzítésekről.
Közreműködik a beérkező ügyfélszolgálati kérdések és kommunikációs kérdések megválaszolásában.
Adatszolgáltatásokat végez.
Részt vesz a Főosztály tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztésekben, projektekben, gondoskodik az ellenőrző szervek által lefolytatott ellenőrzések támogatásáról. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Közreműködik a pályázati tervezéshez és végrehajtásához kapcsolódó eljárástípusok, eljárásrendek kidolgozásában, azok felülvizsgálatában és minőségbiztosításában, közreműködik a pályázati kiírások/felhívások előkészítéséhez kapcsolódóan a támogatási szerződéskezeléshez kapcsolódó feladatok ellátásában.
Gondoskodik a támogatási szerződések megkötésével kapcsolatos operatív feladatok ellátásáról.
Gondoskodik a támogatási szerződések módosításának, a változás-bejelentések előkészítéséről, a módosításokkal kapcsolatos operatív feladatok ellátásáról.
Gondoskodik a támogatási szerződések felbontásával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) - kérjük vegye figyelembe, hogy illetménye a kinevezéskor kizárólag a Kttv. illetmény besorolási szabályai szerint kerül megállapításra, ehhez alanyi jogon csak a cafetéria juttatás kapcsolódik - rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, Államigazgatási/közszolgálati, gazdasági, műszaki, agrárszakon szerzett felsőfokú végzettség , •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         Angol, német vagy francia nyelvből legalább 1 db államilag elismert legalább középfokú (B2) nyelvvizsga. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Pályázatkezelési területen szerzett tapasztalat. •         Közigazgatási alapvizsga. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató magyar nyelvű fényképes önéletrajz, •         Magyar nyelvű motivációs levél, •         Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet/nyelvtudást tanúsító okiratok szkennelt változata, •         Aláírt nyilatkozat büntetlen előéletről, •         Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, •         Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyaga adatbázisba történő rögzítéséhez, •         Amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga megőrzéséhez, úgy nemleges nyilatkozat csatolása. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 13. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aponyi Benjamin nyújt, a 06 1 896 - 0368 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGM 2018_25 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázatkezelési referens . •         Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGM 2018_25, valamint a munkakör megnevezését: Pályázatkezelési referens . •         Elektronikus úton Nemzetgazdasági Minisztérium részére a hr@ngm. gov. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül •         Személyesen: Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest, 1051 Budapest, József nádor tér 2 - 4. . A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A borítékon kérjük feltüntetni: NGM 2018_25 pályázatkezelési referens. Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: NGM 2018_25 pályázatkezelési referens. A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtás határideje :
Személyesen : 2018. 04. 13. 12: 00 óráig.
Elektronikusan : 2018. 04. 13. éjfélig. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 18. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         http: //www. kormany. hu/hu/dok? source=8&type=409#! DocumentBrowse - 2018. március 19. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http: //www. kormany. hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 19.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/palyazatkezelesi-referens-2607063158.html
<![CDATA[Környezetvédelmi szakügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/kornyezetvedelmi-szakugyintezo-2607062861.html Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
KJH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői O.
környezetvédelmi szakügyintéző munkakör betöltésére. A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20. ) Korm. rendelet 1. melléklet 29. a), b), c) pontja szerinti felsőfokú végzettséggel ellátandó feladatkör. Ellátandó feladatok: Bács-Kiskun megyére kiterjedő illetékességgel a 2012. évi CLXXXV. törvény által, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal feladat-és hatáskörébe utalt hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátása. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Hulladékgazdálkodási szakterületen hatósági engedélyezési és egyéb eljárások lefolytatása, szakhatósági állásfoglalások, szakvélemények elkészítése és kiadása, hulladékgazdálkodási tevékenységek engedélyezése, ellenőrzése, korlátozása, szabályozása. Környezetvédelmi adatbázisok kezelése, hulladékgazdálkodási adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása, a hulladékgazdálkodási követelmények betartásának ellenőrzése, az előírások megszegőivel szemben hatósági intézkedés kezdeményezése és bírság kiszabása. Közérdekű bejelentések kivizsgálása, környezetvédelmi helyszíni ellenőrzés. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Felsőfokú képesítés, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •         A 315/2016. (X. 20. ) Korm. rendelet 1. melléklet 29. a), b), c) pontja szerinti felsőfokú végzettség, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások). A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         szakmai ismeret és gyakorlat •         ? B? kategóriás jogosítvány és legalább egy év vezetési gyakorlat •         közigazgatási szakvizsga •         igazgatási területen szerzett vagy egyéb közigazgatási gyakorlat Elvárt kompetenciák: •         megbízhatóság, felelősségvállalás, •         problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, •         együttműködési, konfliktuskezelési képesség, •         hivatástudat, pontosság, •         szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         45/2012. (III. 20. ) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz •         hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy az állami szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll az állami tisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt •         iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai •         az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai •         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul •         nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz •         referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 5. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várkonyi Gábriel osztályvezető nyújt, a 76/795-866 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 14. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BK/TH/00052-24/2018 , valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi szakügyintéző . •         Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BK/TH/00052-24/2018, valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi szakügyintéző . vagy •         Elektronikus úton Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal részére a kjhpalyazat@bacs. gov. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül vagy •         Személyesen: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 14. emelet . A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 12. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. kormanyhivatal. hu - 2018. március 19. •         www. bkmkh. hu - 2018. március 19. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 19.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/kornyezetvedelmi-szakugyintezo-2607062861.html
<![CDATA[Humánpolitikai csoportvezető (humánpolitikai referens)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/humanpolitikai-csoportvezeto-humanpolitikai-referens-2617185779.html Eötvös Loránd Tudományegyetem                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar, Gazdasági Hivatal, Humánpolitikai Csoport
humánpolitikai csoportvezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018. 07. 01 - 2021. 06. 30-ig szól. A munkavégzés helye: Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/c. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: • Az Informatikai Kar humánpolitikai feladatainak irányítása, szervezése és intézése; a tanszéki ügyintézők és a pályázatokkal foglalkozó munkatársak humánpolitikai feladatainak támogatása, ellenőrzése, koordinálása.
• A humánpolitikai folyamatok racionalizálása, kari munkaügyi eljárásrendek kialakítása, az egyetemi eljárásrendek kari szintű érvényesítése.
• A kar humánpolitikai feladatainak szakszerű és határidőre történő ellátásának felügyelete. • Az SAP HR moduljának kezelése.
• Kari humánpolitikai feladatok ellátása: közalkalmazotti kinevezések, kinevezés módosítások, jogviszony megszüntetések, többletfeladatok, munkaügyi iratok elkészítése és adminisztrációja, a kari felvételi és pályáztatási eljárás lebonyolítása, a dolgozók személyi anyagainak kari nyilvántartása, archiválása, szabadságnyilvántartás, foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokkal kapcsolatos adminisztráció és szervezési feladatok, kari humánpolitikai tanácsadás, folyamatos, napi szintű kapcsolattartás az Emberi Erőforrás Igazgatósággal, adatszolgáltatási feladatok ellátása, közreműködés a kari éves költségvetés humánpolitikai adatainak kidolgozásában, valamint közreműködés az illetményszámfejtéshez kapcsolódó feladatok ellátásában. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Főiskola, /Egyetem, •         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, •         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         legalább 3-5 év szakmai tapasztalat •         legalább 1-3 év vezetői tapasztalat •         vonatkozó munkaügyi jogszabályok naprakész ismerete •         felsőoktatási intézményben szerzett humánpolitikai gyakorlat •         felsőoktatási intézménynél szerzett vezetői gyakorlat •         SAP vállalatirányítási rendszer HR moduljának felhasználói szintű ismerete •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség Elvárt kompetenciák: •         Kiváló szintű stressztűrő képesség, •         nagyfokú önállóság, •         pontos, precíz munkavégzés, •         jó terhelhetőség, •         nagy munkabírás, •         szakmai igényesség jellemzi, •         együttműködő személyiség, •         Kiváló szintű problémamegoldó készség, •         kontroll, ellenőrzési, elemzési készség, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         szakmai önéletrajz •         motivációs levél •         a pályázati feltételekben előírt végzettséget, illetve a nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata •         nyilatkozat arról, hogy a pályázatába a bíráló bizottság tagjai betekinthetnek •         sikeres pályázat esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (belső pályázó esetén nem szükséges) A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 29. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK/2690/1(2018) , valamint a munkakör megnevezését: humánpolitikai csoportvezető (humánpolitikai referens). •         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK/2690/1(2018), valamint a munkakör megnevezését: humánpolitikai csoportvezető (humánpolitikai referens). •         Elektronikus úton ELTE Kancellária Emberi Erőforrások Igazgatósága Karriermenedzsment Osztály részére a allaspalyazat@kancellaria. elte. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának módja, rendje: A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat elbírálása a benyújtott dokumentumok értékelése és személyes interjúk alapján történik. A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 6. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www. elte. hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. elte. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 14.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/humanpolitikai-csoportvezeto-humanpolitikai-referens-2617185779.html
<![CDATA[Településgazda]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/telepulesgazda-2607062939.html Fóti Közös Önkormányzati Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
Településgazda munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 32. ? Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör? I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az önkormányzat által meghatározott mélyépítési, fejlesztési, felújítási és fenntartási feladatok előkészítése, lebonyolítása. Az út- és vízügyi igazgatással összefüggő ügyek intézése (bejelentések kivizsgálása, felhívások, figyelmeztetések eszközlése, hivatalból indított ügyek kivizsgálása, döntésre történő előkészítése, a döntés teljes körű végrehajtása). E körben a nyertes ajánlattevő irányában, a megrendelő részéről, a megrendelői, kapcsolattartási, és teljesítési igazolási feladatok ellátása. A feladatköréhez kapcsolódó ajánlatkérői eljárások lefolytatása a központi jogszabályokban, illetve az Önkormányzat helyi rendeleteiben meghatározottak szerint. A feladatköréhez kapcsolódó közérdekű bejelentések, panaszok tárgyában vizsgálatok lefolytatása, érdemi döntés előkészítése, a meghozott döntés végrehajtása. A települési helyi úthálózat (járdák, közlekedési táblák) fenntartásával, működtetésével, karbantartásával, és az úthálózat fejlesztésével összefüggő ügyek döntésre történő előkészítése, közreműködés a beruházás előkészítésében lebonyolításában illetve a döntés végrehajtásában. Költségvetések, képviselő-testületi előterjesztések, beszámolók, javaslatok elkészítése. Kapcsolattartás a közműszolgáltatókkal és a fóti városüzemeltetővel. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet 1. számú melléklet 32. pontban meghatározottak szerint: felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Felsőfokú képesítés, műszaki, építőmérnöki (vízellátási és csatornázási, vízépítő) egyetemi vagy főiskolai végzettség, műszaki ellenőri végzettség, •         Beruházások lebonyolításában szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         Tervező vagy költségvetés készítő program ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         Az ellátandó feladat terén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Előnyt jelentő kompetenciák: •         Pontosság, percizitás •         Jó problémamegoldó képesség •         Csapatmunka központúság •         Jó szervezőkészség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         45/2012. (III. 20. ) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz; •         Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata; •         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás; •         Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem ál fenn •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik •         Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 8. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szántóné János Ildikó városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető nyújt, a +36 70/374-8494 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/3615-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Településgazda. •         Postai úton, a pályázatnak a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2151 Fót, Vörösmarty tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/3615-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: Településgazda. •         Elektronikus úton Kudela Katalin humánpolitikai referens részére a kudela. katalin@fot. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 13. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja - 2018. március 13. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Jelen pályázatban kiírt munkakörre 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. fot. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 19.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/telepulesgazda-2607062939.html
<![CDATA[Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Intézményvezető]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/szigetszentmiklosi-adam-jeno-altalanos-iskola-es-alapfoku-muveszeti-iskola-intezmenyvezeto-2599720526.html Emberi Erőforrások Minisztere                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018. 08. 01. -2023. 08. 15-ig szól. A munkavégzés helye: Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Szebeni út 81. B. ép. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30. ) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve vagy, •         Főiskola /egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve, •         legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, •         cselekvőképesség, •         büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, •         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, •         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, •         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, •         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata, •         a pályázó legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok megnevezésével), •         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, •         a pályázó szakmai önéletrajza, •         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), •         ? a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához. •         Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miskolczi Mária humánpolitikai osztályvezető nyújt, a 06 24 795-206 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 96/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Intézményvezető. •         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Áti-Sziget Ipari park 1/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 96/2018, valamint a munkakör megnevezését: Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Intézményvezető. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Oktatási és Kulturális Közlöny •         helyben szokásos módon A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban) zárt borítékban kérjük megküldeni a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ címére (2310 Szigetszentmiklós ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A). A borítékra írják rá \"PÁLYÁZAT- Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására\". A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http: //kk. gov. hu/szigetszentmiklos honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 27.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/szigetszentmiklosi-adam-jeno-altalanos-iskola-es-alapfoku-muveszeti-iskola-intezmenyvezeto-2599720526.html
<![CDATA[Intézményvezető (magasabb vezető)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/intezmenyvezeto-magasabb-vezeto-2600721194.html Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/intezmenyvezeto-magasabb-vezeto-2600721194.html
<![CDATA[Jegyző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/jegyzo-2610061697.html Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/jegyzo-2610061697.html
<![CDATA[Adatvédelmi jogász]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/adatvedelmi-jogasz-2617548764.html - Adatvédelmi peres és nemperes eljárások képviselete
- Az EU GDPR implementálásának támogatása
- Adatvédelmi rendelkezések betartásának nyomon követése
- Adatvédelmi panaszok kivizsgálása
- Jogi tanácsadás
Elvárások
- Felsőfokú jogi végzettség, jogi szakvizsga
- Adatvédelmi szakjogász képzettség
- Adatvédelmi jog területén szerzett 1-3 év tapasztalat
- Angol szakmai nyelv tárgyalási szintű ismerete
- Német szakmai nyelv ismerete előnyt jelent
Egyéb juttatások
- Rugalmas munkaidő
- Széleskörű béren kívüli juttatások
- Stabil nagyvállalati háttér
További információ
Dorottya Sárik
dorottya. sarik@randstad. hu

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/adatvedelmi-jogasz-2617548764.html
<![CDATA[HR Contact Center Advisor]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/hr-contact-center-advisor-2617162154.html - Responsible for processing HR administration activities supporting direct customer queries
- Be the first contact point to the company's employees regarding all questions related to HR
- Actively use language skills by e-mail and phone when supporting colleagues with HR related questions/problems
- Become an expert in different HR tools and systems
- Interfacing and communicating with local HR departments
- Closely interacting with colleagues and other teams solve complex cases as well
- Be an active part in the implementation and improvements of new projects in the Contact Center
Elvárások
- At least 1 years of experience in a customer service position
- SSC experience is a great advantage
- Fluent English AND German
- Supportive and proactive menthality
- Experience with MS Office tools and data manipulation tools
- Excellent analytical and problem-solving skills
Egyéb juttatások
- Competitive salary and benefit package
- Company bus to support travel
- Family friendly environment and positive atmosphere
- Energetic teams and interesting tasks
- Modern working environment
További információ
Nikolett Horváth
nikolett. horvath@randstad. hu
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/hr-contact-center-advisor-2617162154.html
<![CDATA[Ügyvédjelölt]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/ugyvedjelolt-2618187491.html Dinamikusan fejlődő ügyvédi irodába keresünk fiatal, lehetőleg már szakmai tapasztalattal rendelkező kollégát, de friss diplomások jelentkezését is várjuk. Az iroda leginkább polgári peres ügyekkel foglalkozik, így komoly előnyt jelent az e téren szerzett tapasztalat. Céljuk a hosszú távú, partneri együttműködés kialakítása.
Feladatok
- Szerződések, beadványok, egyéb okiratok szerkesztése, véleményezése
- Jogi képviselet ellátása bírósági, hatósági és más eljárásokban
- Folyamatos kapcsolattartás az ügyfelekkel, ügyek nyomon követése
- Tárgyalásokon, megbeszéléseken való aktív részvétel
- Jogi háttéranyagok kutatása, értékelése
- A munkavégzéshez szükséges adminisztráció elvégzése
- Senior kollégák munkájának segítése
- Saját ügyfélkör építése
Elvárások
- Jogi diploma
- Egy idegen nyelv min. társalgási szintű ismerete
- Magas szintű számítógépes felhasználói ismeretek
- Lelkiismeretes és precíz munkavégzés, határozottság
- Önálló és csapatban való munkavégzés
- Jó kommunikációs készség
- Terhelhetőség, szakmai elhivatottság
Előny
- Ügyvédi irodában szerzett 1-2 éves gyakorlat
- B kategóriás jogosítvány
- Az elektronikus cégeljárási, FMH, VH, VIEKR rendszer, perkapu ismerete
- További idegen nyelv ismerete
Megjegyzés
Szakmai és karrier fejlődés lehetősége; Változatos munka; Színvonalas, modern irodai környezet
Kezdés
Azonnal
Munkaidő
Teljes
Munka időtartama
Hosszútávú
Bruttó bér
Megegyezés tárgya
Projekt menedzsere
Vántus Anikó; Tel: +36 20 979 7984; E-mail: vantus. aniko@mads. hu
Jelentkezés
Emailben küldött önéletrajzzal, és motivációs levéllel, fizetési igény megjelölésével. Tárgy: Ügyvédjelölt
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ugyvedjelolt-2618187491.html
<![CDATA[Junior Jogász (Referenciaszám: PJ6326)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/junior-jogasz-referenciaszam-pj6326-2614810202.html Szívesen dolgoznál nemzetközi hátterű vállalatnál, családias légkörben? Kiváló munkakörnyezetben, kiemelkedő juttatási csomag, jó csapat, és hosszú távú lehetőségek várnak. Partnerünk részére keresünk talpraesett, precíz kollégát az alábbi munkakörbe:
Junior jogász
Amit a munka során várunk Tőled:
- Szerződések, megállapodások, nyilatkozatok megírása, véleményezése,
- Szerződésekhez kapcsolódó egyéb dokumentumok elkészítése,
- Társterületekkel való folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés,
- Adminisztratív feladatok ellátása, szerződéses állomány kezelése, nyilvántartása,
- Hatósági kapcsolattartás.
Amivel mindenképpen rendelkezned kell:
- Jogi egyetemi végzettség,
- Középfokú angol nyelvtudás,
- Jó kommunikációs- és kapcsolatteremtő készség,
- Kiváló fogalmazási készség,
- Számítógép felhasználói ismeretek.
Ami előnyt jelenthet:
- 1-3 éves szakmai tapasztalat (a szakvizsga nem feltétel)
Munkavégzés helye: Fejér megye
Amit kínálunk:
- Nemzetközi hátterű, stabil munkahely
- Részvétel egy sikeres nagyvállalat mindennapjaiban
- Kihívásokkal teli, felelősségteljes munka, önálló ügyvitel
- Versenyképes jövedelem és kompenzációs csomag: 13. havi fizetés, cafeteria, dolgozói biztosítás, munkába járás biztosítása
Jelentkezés módja:
Kérjük, magyar és angol nyelvű részletes szakmai önéletrajzát csatolva, az e-mail tárgy mezőben a referenciaszám megjelölésével küldd el Némethné Peták Tünde kapcsolattartó részére a honlapunkon található regisztrációs űrlap segítségével, vagy e-mailen a tunde. petak@pannonjob. hu címre.
Tájékoztatjuk, hogy a Pannonjob Kft. álláshirdetéseire, adatbázisába történő jelentkezésével cégünk automatikusan, Ön által elfogadottnak tekinti az adatvédelmi nyilatkozatot, amely a következő linken megtekinthető: adatvédelmi nyilatkozat
Nyilvántartási szám: 4376-4. /2003, 07-0006-06.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/junior-jogasz-referenciaszam-pj6326-2614810202.html
<![CDATA[Jogi és Compliance Referens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/jogi-es-compliance-referens-2617161749.html Következő feladatok várnak Önre
#Jogi és compliance tanácsadás a szakterületek részére#Jogi és szervezeti dokumentumok, szabályozások elkészítése#Jogi és compliance témájú oktatás a szakterületek részére#Szerződések és állásfoglalások készítése#Kapcsolattartás a hatóságokkal a vállalat jogi jellegű ügyeiben#A vállalat képviselete bírósági, közjegyzői, egyéb hatósági eljárásokban
Elvárások
Ön az ideális jelölt, ha
#Rendelkezik jogi diplomával (legalább cum laude minősítéssel)#Hasonló területen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalatot#Multinacionális cégnél vagy nemzetközi ügyvédi irodában compliance vagy jogi területen szerzett szakmai tapasztalat előnyt jelent #Tárgyalóképes angol és német nyelvtudással rendelkezik írásban és szóban #MS-Office szoftvereket felhasználói szinten ismeri#Analitikus gondolkodásmóddal és jó problémamegoldó képességgel rendelkezik#Önálló munkavégzésre képes#Rugalmasan alkalmazkodik a kihívásokhoz#Ha szívesen és hatékonyan dolgozik csapatbanKérjük csatoljon részletes szakmai önéletrajzot az online pályázói felülete mellékleteként! Amit kínálunk
Változatos feladatok, fiatalos munkahelyi hangulat és hosszú távú karrierlehetőségek - ez az Audi Hungaria! A rendszeres visszacsatolásnak és a kompetencia alapú fejlesztési modellnek köszönhetően minden munkatársunk személyre szabottan bővítheti szakmai és nem szakmai ismereteit, amelyhez különféle tréningek, oktatások és nyelvi képzések nyújtanak segítséget. Az inspiráló munkakörnyezethez hozzájárulnak high-tech eszközeink, csúcstechnológiát képviselő felszereléseink és prémium termékeink is. Kollégáink szakértelmét és lelkesedését versenyképes alapbérrel, teljesítményfüggő mozgóbérrel, 13. havi bérkifizetéssel, prémiumkifizetéssel és béren kívüli juttatásokkal honoráljuk. Tudjon meg többet arról, hogy miért érdemes hozzánk csatlakozni! https: //audi. hu/hu/karrier/miert-erdemes/

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/jogi-es-compliance-referens-2617161749.html
<![CDATA[Experienced Advisor for Financial Accounting Advisory Services]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/experienced-advisor-for-financial-accounting-advisory-services-2615486471.html - collaborate with the Managers and the Executive Director to execute FAAS strategy, support the planning, execution and delivery of the engagements
- ensure work is delivered in a timely manner and in compliance with EY high standard requirements
- work with other service lines and subject matter experts in providing an integrated service delivery across functions in an international team to meet the client high expectations.
- identify and communicate relevant trends, developments and key performance drivers relevant to the client and their industry.
- assist in developing new opportunities related to new FAAS projects and relationships
Elvárások
- university degree with specialization in accounting, finance or related field
- 2-4 years of experience in audit, consultancy, accounting services
- involvement in accounting areas such as transaction accounting GAAP conversions and accounting change implementation
- analytical mindset and an interest in strong technical accounting skills in IFRS
- proactive, flexible and team-oriented with strong problem-solving skills
- strong written and verbal communication skills in English and Hungarian
Egyéb juttatások
- you will be part of the world? s leading professional services network
- supportive and collaborative working environment
- being part of a young and enthusiastic team
- opportunity to develop new skills and progress your career
- competitive remuneration package, performance based bonus program
További információ
Vass Enikő
eniko. vass@randstad. hu
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/experienced-advisor-for-financial-accounting-advisory-services-2615486471.html
<![CDATA[Személyügyi referens - Képzési tanácsadó]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/szemelyugyi-referens-kepzesi-tanacsado-2617161755.html Következő feladatok várnak Önre
#Az Audi Hungaria személyügyi politikájának képviselete vállalaton belül és kívül#Folyamatos kapcsolattartás a vállalat különböző szakterületeivel, vezetőivel képzési témákban#Kompetencia profilok felépítése és optimalizálása a szakterületekkel#Szakmai képzési igények és tartalmak definiálása a szakterületekkel#A felmerülő képzési igények nemzetközi és helyi szinten történő meghatározása és leegyeztetése#Kimutatások, statisztikák elkészítése és azok kommunikációja az érintett szakterületek felé#Részvétel a területi folyamatok/koncepciók kidolgozásában, bevezetésében és működtetésében
Elvárások
Ön az ideális jelölt, ha
#Lezárt felsőfokú műszaki/gazdasági tanulmányokkal rendelkezik#Legalább 2-3 éves munkatapasztalata van#Jártas a termelési folyamatokban#Tárgyalóképes német nyelvtudással rendelkezik#Motorgyártás vagy mechanikus megmunkálás területén szerzett tapasztalatok előnyt jelentenek#MS Office ismeretei vannak#Döntésképes és felelősségteljes#Képes csapatmunkára és önálló munkavégzésre#Terhelhető, flexibilis és stressztűrő#Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, ügyfélorientált#Komplex gondolkodású, folyamat- és eredményorientáltságú személyiségRészletes magyar és német nyelvű önéletrajz csatolását kérjük a pályázati laphoz! Amit kínálunk
Változatos feladatok, fiatalos munkahelyi hangulat és hosszú távú karrierlehetőségek - ez az Audi Hungaria! A rendszeres visszacsatolásnak és a kompetencia alapú fejlesztési modellnek köszönhetően minden munkatársunk személyre szabottan bővítheti szakmai és nem szakmai ismereteit, amelyhez különféle tréningek, oktatások és nyelvi képzések nyújtanak segítséget. Az inspiráló munkakörnyezethez hozzájárulnak high-tech eszközeink, csúcstechnológiát képviselő felszereléseink és prémium termékeink is. Kollégáink szakértelmét és lelkesedését versenyképes alapbérrel, teljesítményfüggő mozgóbérrel, 13. havi bérkifizetéssel, prémiumkifizetéssel és béren kívüli juttatásokkal honoráljuk. Tudjon meg többet arról, hogy miért érdemes hozzánk csatlakozni! https: //audi. hu/hu/karrier/miert-erdemes/

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/szemelyugyi-referens-kepzesi-tanacsado-2617161755.html
<![CDATA[Adó és Számviteli ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/ado-es-szamviteli-ugyintezo-2607062726.html Intézményi Szolgáltató Szervezet                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet
Pénzügyi-számviteli
Adó és Számviteli ügyintéző munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprém, Haszkovó utca 39. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Áfa bevallás elkészítése, NAV felé történő bejelentési kötelezettségek elvégzése . Közüzemi költségek felosztása és továbbszámlázása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Középiskola/gimnázium, pénzügyi-számviteli, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         erkölcsi bizonyítvány A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Emelt szintű szakképesítés, •         Forrás SQL program használata, - 1 év alatti szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Fényképes önéletrajz A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 3. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Intézményi Szolgáltató Szervezet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/114-58/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Adó és Számviteli ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Intézményi Szolgáltató Szervezet címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Haszkovó utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/114-58/2018, valamint a munkakör megnevezését: Adó és Számviteli ügyintéző. •         Elektronikus úton Steierleinné Diós Adél részére a herg@veinszol. veszprem. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 5. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 19.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ado-es-szamviteli-ugyintezo-2607062726.html
<![CDATA[Anyaggazdálkodási és raktárkészlet kezelési ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/anyaggazdalkodasi-es-raktarkeszlet-kezelesi-ugyintezo-2602548389.html Keszthelyi Kórház                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Keszthelyi Kórház
Műszaki Osztály-Anyaggazdálkodási Részleg
anyaggazdálkodási és raktárkészlet kezelési ügyintéző munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Zala megye, 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény Anyaggazdálkodási részlegén a raktári készletmozgások adminisztrációja, raktári folyamatok követése, árumozgáshoz kapcsolódó dokumentáció készítése. Nyilvántartások vezetése, számlák egyeztetése, közreműködés a leltározásban, bizonylatok kiállítása. Beszállítókkal kapcsolattartás. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Középiskola/gimnázium, közgazdasági szakközépiskolai végzettség, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 22. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Keszthelyi Kórház címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34/2018 , valamint a munkakör megnevezését: anyaggazdálkodási és raktárkészlet kezelési ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Keszthelyi Kórház címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Ady Endre utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34/2018, valamint a munkakör megnevezését: anyaggazdálkodási és raktárkészlet kezelési ügyintéző. •         Elektronikus úton Szijj Ákos Osztályvezető részére a muszakiov@keszthelyikorhaz. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 30. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. keszthelyikorhaz. hu - 2018. március 2. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 7.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/anyaggazdalkodasi-es-raktarkeszlet-kezelesi-ugyintezo-2602548389.html
<![CDATA[Illetményszámfejtő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/illetmenyszamfejto-2616845534.html Heves Megyei Rendőr-Főkapitányság                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Heves Megyei Rendőr-Főkapitányság
Közgazdasági Osztály
illetményszámfejtő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Heves megye, 3300 Eger, Eszterházy tér 2. . A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: TB és bérügyintéző munkavállalói státusz Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Felsőfokú képesítés, Tb és bér ügyintéző, •         Tb és bérügyintézői munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Főiskola, Társadalombiztosítási és munkaügyi szakirány, •         Rendvédelmi vagy közigazgatási szervnél eltöltött - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, Elvárt kompetenciák: •         Jó szintű precíz, gyors munkavégzés, kommunikációs és problémamegoldó készség, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 2. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tamás Krisztina nyújt, a 36 / 522-111 11-57 mellék -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Rendőr-Főkapitányság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10000/2632/2017 , valamint a munkakör megnevezését: illetményszámfejtő. •         Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Rendőr-Főkapitányság címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10000/2632/2017, valamint a munkakör megnevezését: illetményszámfejtő. •         Elektronikus úton Tamás Krisztina részére a tamaskri@heves. police. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 3. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 13.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/illetmenyszamfejto-2616845534.html
<![CDATA[Pénzügyi ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/penzugyi-ugyintezo-2602548344.html Gesztelyi Közös Önkormányzati Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Gesztelyi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3715 Gesztely, Szabadság tér 2. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Pénzügyi és számviteli feladatkör Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, szakírányú főiskola, vagy gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai menedzserasszinsztens szakképesítés, •         Önkormányzati pénzügyi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •         mérlegképes könyvelői végzettség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         ASP gazdálkodási rendszer ismerete és gyakorlata A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         erkölcsi bizonyítvány, iskolai bizonyítványok másolata A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jenei Lászlóné jegyző vagy Huszárné Major Zsuzsanna aljegyző nyújt, a 46/450-111, 46/582-200/101 mellék -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Gesztelyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3715 Gesztely, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 337-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Gesztelyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3715 Gesztely, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 337-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 23. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 7.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/penzugyi-ugyintezo-2602548344.html
<![CDATA[Műszaki ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/muszaki-ugyintezo-2607062966.html Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
műszaki ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Önkormányzati beruházásokhoz és műszaki ügyintézéshez kapcsolatos feladatok. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középfokú képesítés, építésügy, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •         büntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         kivitelezésben való jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. április 16. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 9. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hoffmann Zsolt jegyző nyújt, a 56/560-524 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ksz/2464/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ksz/2464/2018, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: munkáltató dönt A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 12. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. kunszentmarton. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 19.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/muszaki-ugyintezo-2607062966.html
<![CDATA[Számviteli ügyintéző, könyvelő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/szamviteli-ugyintezo-konyvelo-2596754735.html Budapest Főv. XII. Ker. Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálat                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Gazdasági Ellátó Szolgálat
számviteli csoport
számviteli ügyintéző, könyvelő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1126 Budapest, Királyhágó utca 18. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gazdasági események folyamatos nyilvántartása az analitikus és főkönyvi könyvelésben. Munkájához szükséges törvények és rendeletek naprakész ismeret. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Középiskola/gimnázium, pénzügy-számvitel, •         Államháztartásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelői végzettség, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 30. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főv. XII. Ker. Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálat címére történő megküldésével (1126 Budapest, Királyhágó utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/6279/2/2008 , valamint a munkakör megnevezését: számviteli ügyintéző, könyvelő. •         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főv. XII. Ker. Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálat címére történő megküldésével (1126 Budapest, Királyhágó utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/6279/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: számviteli ügyintéző, könyvelő. •         Elektronikus úton Papp Szilvia részére a pappsz@gesz12. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 2. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. gesz12. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 19.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/szamviteli-ugyintezo-konyvelo-2596754735.html
<![CDATA[Pénzügyi ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/penzugyi-ugyintezo-2611110860.html Baranya Megyei Platánliget Otthon                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Baranya Megyei Platánliget Otthon
Pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Baranya megye, 7754 Bóly, Hősök tere 5. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a fizetendő térítési díj megállapítása, értesítések elkészítése, számlák kiállítása; a fizetendő térítési díjak, valamint a befizetések nyilvántartása az EcoStat integrált pénzügyi rendszerben; térítési díjakkal kapcsolatos könyvelési feladatok; távolléttel kapcsolatos nyilvántartás; hátralékok és túlfizetések nyomon követése Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Középiskola/gimnázium, Pénzügyi-számviteli ügyintéző, pénzügyi szakügyintéző, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Felsőfokú képesítés, Pénzügyi végzettség, •         Pénzügyi területen végzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 14. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pleskonics Istvánné nyújt, a 69/368-241 (104) -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Baranya Megyei Platánliget Otthon címére történő megküldésével (7754 Bóly, Hősök tere 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/4099-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Baranya Megyei Platánliget Otthon címére történő megküldésével (7754 Bóly, Hősök tere 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/4099-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző. vagy •         Elektronikus úton Pleskonics Istvánné részére a pleskonics. istvanne@platanligetotthon. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül vagy •         Személyesen: Pleskonics Istvánné, Baranya megye, 7754 Bóly, Hősök tere 5. . A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 16. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 30.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/penzugyi-ugyintezo-2611110860.html
<![CDATA[Gazdasági ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/gazdasagi-ugyintezo-2618203439.html Magyar Nemzeti Levéltár                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet MNL Pest Megyei Levéltára
gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1097 Budapest, Vágóhíd u. 7. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az MNL Pest Megyei Levéltárában pénzügyi feladatok ellátása: könyvelés, utalványozás, házipénztár kezelése, időszaki statisztikai kimutatások készítése, kapcsolattartás a levéltár pénzügyi partnereivel, készletkezelés, pályázatok ügyintézése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Középiskola/gimnázium, szakirányú, •         Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások). A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon képesítés, •         CT-EcoSTAT Költségvetési Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer felhasználói szintű ismerete, •         Költségvetési szervnél szerzett pénzügyi és költségvetési szakmai tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Végzettséget, szakképzettséget igazoló tanúsítványok, bizonyítványok, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány. •         Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 6. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1097 Budapest, Vágóhíd u. 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/140-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/140-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző. •         Elektronikus úton Dr. Schramek László részére a pml. palyzat@mnl. gov. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 14. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. mnl. gov. hu - 2018. április 17. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 17.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/gazdasagi-ugyintezo-2618203439.html
<![CDATA[Pénzügyi ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/penzugyi-ugyintezo-2617866500.html Nemzeti Sportközpontok                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Nemzeti Sportközpontok
Pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 1146 Budapest, Hermina út 49. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Beérkező szállítói számlák ellenőrzése, pénzügyi modulban történő rögzítése. Szállítói folyószámlák egyeztetése. Projekt elszámolásokban való részvétel. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) NSK Közalkalmazotti Szabályzata rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Középiskola/gimnázium, Középfokú pénzügyi végzettség, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         pénzügyi területen, államháztartásban szerzett gyakorlat •         költségvetési számvitel ismerete •         Forrás DotNet program ismerete A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 1. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Sportközpontok címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSK-MÜ11/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Sportközpontok címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSK-MÜ11/2018, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző. •         Elektronikus úton Kélinger Zoltán részére a allasajanlat@mnsk. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatokról a munkáltató által összehívott szakmai bizottság dönt. Személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 14. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. mnsk. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 16.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/penzugyi-ugyintezo-2617866500.html
<![CDATA[Igazgatási ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/igazgatasi-ugyintezo-2613854864.html Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal
igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9072 Nagyszentjános, Vasút utca 1. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Általános igazgatási feladtok ellátása Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, •         B kategóriás jogosítvány, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •         középiskolai végzettség/ •         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) •         Hat hónapos próbaidő A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata •         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely alkalmas a büntetlen előélet és a köztisztviselői jogviszonyt létesítő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állásnak az igazolására •         szakmai önéletrajz A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 18. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszterbauer Erzsébet nyújt, a 20/23-96-115 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9072 Nagyszentjános, Vasút utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-142/2018. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9072 Nagyszentjános, Vasút utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-142/2018. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző. és •         Elektronikus úton Eszterbauer Erzsébet részére a jegyzo@nagyszentjanos. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelennek nyilvánítás jogát. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 4.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/igazgatasi-ugyintezo-2613854864.html
<![CDATA[Személyügyi referens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/szemelyugyi-referens-2602168820.html Békéscsabai Tankerületi Központ                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Békéscsabai Tankerületi Központ
személyügyi referens munkakör betöltésére. A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 3. számú melléklet 42. pontja szerinti foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatkör A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Személyzeti és munkaügyi feladatok ellátásának biztosítása. Kinevezések, átsorolások jogviszony megszűntetések elkészítése, személyi anyagok folyamatos karbantartása, közalkalmazotti alapnyilvántartás naprakész vezetése. Társadalombiztosításhoz kapcsolódó feladatok: CSED, GYED. Álláspályázatok meghírdetése. Adatszolgáltatások elkészítése. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középfokú képesítés, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         motivációs levél •         nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az alkalmazás feltételeként előírt, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt a kinevezés napjáig eredetiben bemutatja. •         nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát •         nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételére vonatkozó kötelezettségének eleget tesz •         részletes szakmai önéletrajz •         képesítést tanúsító okiratok fénymásolata A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 22. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Zoltánné nyújt, a 06-66/795-227 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/033/01224-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: személyügyi referens. •         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/033/01224-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: személyügyi referens. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 28. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 6.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/szemelyugyi-referens-2602168820.html
<![CDATA[Pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/penzugyi-gazdalkodasi-ugyintezo-2612804909.html Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Baranya megye, 7800 Siklós, Kossuth tér 1. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012. (II. 7) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. pont szerinti gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása az önkormányzatoknál. Ellátandó feladatok: Teljes körű főkönyvi könyvelés, kötelezettségvállalások nyilvántartása ASP rendszerben, év közi, év végi beszámolók, mérlegjelentések készítése, támogatások igénylése, számlázás. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A költségvetéssel, zárszámadással, az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos feladatok Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, mérlegképes könyvelő, •         Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         ASP könyvelési program ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         Pénzügyi-gazdálkodási területen szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, Elvárt kompetenciák: •         Jó szintű önálló munkavégzés, •         Jó szintű terhelhetőség, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyenisné Papp Timea nyújt, a 06-72-579-523 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7800 Siklós, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SIK/832-4/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7800 Siklós, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SIK/832-4/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Siklos. hu - 2018. március 27. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 3.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/penzugyi-gazdalkodasi-ugyintezo-2612804909.html
<![CDATA[Létesítménygazdálkodási ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/letesitmenygazdalkodasi-ugyintezo-2612805461.html Nemzeti Sportközpontok                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Nemzeti Sportközpontok
létesítménygazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 1146 Budapest, Hermina út 49. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Feladatok: Sportlétesítmények üzemeltetésének és karbantartásának műszaki szakértelemmel történő támogatása. Sportlétesítményekkel való folyamatos kapcsolattartás. Szakhatósági feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) NSK Közalkalmazotti Szabályzata rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Egyetem, általános gépész, épületgépész, egyéb szakirányú gépész vagy létesítményüzemeltető, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         B kategóriás jogosítvány, •         legalább 1 év műszaki területen szerzett gyakolrat •         magasszintű számítógépes felhasználói ismeretek •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         létesítmény üzemeltetésben való jártasság •         kivitelezési, üzemeltetési, karbantartási gyakorlat Elvárt kompetenciák: •         kiemelkedő kommunikásiós képesség szóban és írásban, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolatai, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 23. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Sportközpontok címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSK-MÜ5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: létesítménygazdálkodási ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Sportközpontok címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSK-MÜ5/2018, valamint a munkakör megnevezését: létesítménygazdálkodási ügyintéző. •         Elektronikus úton Kélinger Zoltán részére a allasajanlat@mnsk. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatokról a munkáltató által összehívott szakmai bizottság dönt. Személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. mnsk. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 3.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/letesitmenygazdalkodasi-ugyintezo-2612805461.html
<![CDATA[Pénzügyi ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/penzugyi-ugyintezo-2616845189.html Budavári Önkormányzat Budapest I. ker. GAMESZ                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Budavári Önkormányzat Budapest I. ker. GAMESZ
pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 1011 Budapest, Iskola utca 16. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Kötelezettségvállalások nyilvántartás, a szállítói-vevői számlák rögzítése, banki átutalások bonyolítása, intézményi egyéb pénzügyi és számviteli egyeztetési feladatok végzése, a társosztályokkal való kapcsolattartás. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a belső szabályzatok, továbbá a munkáltatói döntés rendelkezései rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Középfokú képesítés, pénzügyi ügyintéző vagy képesített könyvelő vagy statisztikus, középfokú közgazdasági végzettség, •         magyar állampolgárság •         büntetlen előélet •         cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő, •         1-3 év költségvetési szervnél eltöltött szakmai tapasztalat •         csapatmunkában való részvétel •         lojalitás •         jó kommunikációs készség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         fényképes szakmai önéletrajz •         képesítést igazoló okiratok másolata •         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának betekintéséhez és kezeléséhez a bíráló bizottság számára A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 28. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Marietta nyújt, a 06/20/425-7257 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Budavári Önkormányzat Budapest I. ker. GAMESZ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Budavári Önkormányzat Budapest I. ker. GAMESZ címére történő megküldésével (1011 Budapest, Iskola utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző. •         Elektronikus úton humánpolitika részére a allas009@budavargmsz. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 4. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 13.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/penzugyi-ugyintezo-2616845189.html
<![CDATA[Műszak ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/muszak-ugyintezo-2618203547.html Sajóhídvég Községi Önkormányzat                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Sajóhídvég Község Önkormányzata
Műszak ügyintéző munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3576 Sajóhídvég, Rákóczi Ferenc út 37. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Biztosítja az önkormányzati intézmények szakmai munkájának zavartalan működéséhez szükséges hátteret. Irányítja a közmunkaprogramok zavartalan működését, megbeszéli a csoportvezetőkkel a napi teendőket. Ellátja a tűzvédelmi, munkavédelmi, katasztrófavédelmi, takarítási feladatok koordinálását.
Megszervezi az intézmény gépjármű fuvarjait, menetrendjét, ellenőrzi a gépjármű műszaki állapotát, megszervezi a karbantartását. Ellenőrzi az intézmények műszaki állapotát, energiafelhasználását, javaslatot tesz a karbantartási, fejújítási munkálatokra, közreműködik azok megszervezésében. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Középfokú képesítés, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         B kategóriás jogosítvány, •         Bűntetlen előélet •         6 hónapos próbaidő vállalása A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Hasonló munkakörben, önkormányzatnál szerzett tapasztalat. •         Polgári védelmi feladatok ismerete. •         Műszaki felsőfokú végzettség A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 8. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Török Gergely polgármester nyújt, a 49/459-823 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Sajóhídvég Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3576 Sajóhídvég, Rákóczi Ferenc út 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/631/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Műszak ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Sajóhídvég Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3576 Sajóhídvég, Rákóczi utca 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/631/2018, valamint a munkakör megnevezését: Műszak ügyintéző. •         Személyesen: Török Gergely polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3576 Sajóhídvég, Rákóczi Ferenc út 37. . A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 10. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Sajóhídvég Község Hírdetőtáblája - 2018. április 17. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 17.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/muszak-ugyintezo-2618203547.html
<![CDATA[Ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/ugyintezo-2603866796.html Debreceni Egyetem Kancellária Szolgáltatási Műszaki Igazgatóság                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Debreceni Egyetem Kancellária Szolgáltatási Műszaki Igazgatóság
Biztonságszervezési Osztály
ügyintéző munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok elvégzése, belső dokumentációk készítése, vezetése, statisztikák készítése. A vezető által meghatározott feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Középiskola/gimnázium, •         középfokú munkavédelmi technikus végzettség •         felsőfokú tűzvédelmi képesítés (OKJ) •         kiváló szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel) •         büntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         munkavédelem, tűzvédelem területen szerzett gyakorlat •         középfokú környezetvédelmi képesítés Elvárt kompetenciák: •         kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, •         problémamegoldó készség, •         pontosság, precizitás, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Fényképes szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány és iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. •         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatra benyújtott anyagot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és az anyagában foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul. A pályázathoz mellékelni kell továbbá minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. április 15. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellária Szolgáltatási Műszaki Igazgatóság címére történő megküldésével (Pozsonyi Zoltán 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/3785/2018. , valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellária Szolgáltatási Műszaki Igazgatóság címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/3785/2018., valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 10. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. unideb. hu - 2018. március 10. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 10.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ugyintezo-2603866796.html
<![CDATA[Pályázati referens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/palyazati-referens-2613854948.html Pécsi Tudományegyetem                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Pécsi Tudományegyetem
Kancellária, Pályázatmenedzsment és Innovációs Igazgatóság, Pályázati Koordinációs Főosztály
Pályázati referens munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Baranya megye, 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Pályázatmenedzsment és Innovációs Igazgatóság munkatársaként kari referensi feladatok ellátása, részvétel az érintett karok pályázati - Kapcsolattartás a kari vezetőkkel, kutatókkal - A referensi munkakörhöz tartozó projektek koncepcionális előkészítése, kidolgozása - Pályázatok szakmai tartalmára vonatkozóan kapcsolattartás a partnerekkel, finanszírozóval - Információgyűjtés és közvetítés a kapcsolódó pályázatokról, egyéb fejlesztési lehetőségekről - Elszámolási és adminisztratív feladatok ellátása, segítése (szerződések, számlák, összesítők, kifizetési kérelmek, információszolgáltatások, jelentések, stb. ) Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Egyetem, MSC/MA szintű felsőfokú gazdasági jellegű végzettség, •         Angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, megfelelő szintű aktív nyelvhasználat mind írásban, mind szóban. •         Minimum 1 év munkatapasztalat pályázati szakterületen. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         - hazai és uniós pályázatok ismerete; - pályázatírási gyakorlat; - projektmenedzsment tapasztalat A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata, nyelvtudást igazoló dokumentumok hiteles másolata, nyilatkozat, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik és rögzíthetik. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. május 20. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 19. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12793 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázati referens. •         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12793, valamint a munkakör megnevezését: Pályázati referens. •         Elektronikus úton Koszta Zsófia, titkárságvezető részére a pmititkarsag@pte. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 19. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         PTE honlap A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A jelentkezés tárgyában kérjük feltüntetni a pályázati azonosítót: 12793. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 4.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/palyazati-referens-2613854948.html
<![CDATA[Egyéb ügyintéző/diszpécser]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/egyeb-ugyintezo-diszpecser-2616333740.html Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Felvételi Iroda
egyéb ügyintéző/diszpécser munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 1023. Budapest, Frankel Leó út 25-29. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Betegek felvétele és a fizioterápiás kezelések beosztása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Középiskola/gimnázium, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         magyar állampolgárság, bűntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         MedWorks eü. program ismerete A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         iskolai végzettségről, szakképesítésről fénymásolat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, nyilatkozat arról, hogy a pályázatát a pályázaton résztvevő ad. hoc. bizottság megismerheti, e-személyi igazolvány A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 26. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekasné Czike Barbara csoportvezető nyújt, a 06 1 438 8338 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet címére történő megküldésével (1023. Budapest, Frankel Leó út 25-29. Igazgatóság(Málicsné Bozzay Mariann részére) ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F-38-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: egyéb ügyintéző/diszpécser. •         Postai úton, a pályázatnak a Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet címére történő megküldésével (1023 Budapest, Frankel Leó út 25-29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F-38-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: egyéb ügyintéző/diszpécser. vagy •         Elektronikus úton Málicsné Bozzay Mariann humánpol. főelőadó részére a bozzay. mariann@orfi. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának módja, rendje: a törvény szerint A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 11. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. orfi. hu - 2018. április 11. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot Prof. Dr. Poór Gyula főigazgatónak kérjük címezni. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 11.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/egyeb-ugyintezo-diszpecser-2616333740.html
<![CDATA[Pénzügyi-gazdálkodási előadó]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/penzugyi-gazdalkodasi-eloado-2616845309.html Rédei Közös Önkormányzati Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Rédei Közös Önkormányzati Hivatal
Rédei Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi-gazdálkodási előadó munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2883 Bársonyos, Petőfi Sándor utca 13. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1 melléklet 16. pontja a II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés: középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, számítógép-kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés. 3. melléklet 47. pontja a II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi ügyintéző, mérlegképes könyvelői szakképesítés. Ellátandó feladatok: Pénzügyi-gazdálkodási feladatok A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Pénzügyi-gazdálkodási feladatok Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, •         Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         B kategóriás jogosítvány, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Emelt szintű szakképesítés, Mérlegképes könyvelő, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. május 2. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 29. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Maszlavér László nyújt, a 0634/374-244 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Rédei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2886 Réde, Széchenyi utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 896/2018/Rd , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-gazdálkodási előadó. •         Postai úton, a pályázatnak a Rédei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2886 Réde, Széchenyi utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 896/2018/Rd, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-gazdálkodási előadó. •         Személyesen: Mogyorósi Sándor, Komárom-Esztergom megye, 2886 Réde, Széchenyi utca 27. . A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 13.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/penzugyi-gazdalkodasi-eloado-2616845309.html
<![CDATA[Pályázati referens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/palyazati-referens-2605385033.html Pécsi Tudományegyetem                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Pécsi Tudományegyetem
Kancellária, Pályázatmenedzsment és Innovációs Igazgatóság, Pályázati Koordinációs Főosztály
Pályázati referens munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Baranya megye, 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Pályázatmenedzsment és Innovációs Igazgatóság munkatársaként kari referensi feladatok ellátása, részvétel az érintett karok pályázati tevékenységében: -Kapcsolattartás a kari vezetőkkel, kutatókkal; - A referensi munkakörhöz tartozó projektek koncepcionális előkészítése, kidolgozása; - Pályázatok szakmai tartalmára vonatkozóan kapcsolattartás a partnerekkel, finanszírozóval; - Információgyűjtés és közvetítés a kapcsolódó pályázatokról, egyéb fejlesztési lehetőségekről; - Elszámolási és adminisztratív feladatok ellátása, segítése (szerződések, számlák, összesítők, kifizetési kérelmek, információszolgáltatások, jelentések, stb. ). Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Egyetem, MSC/MA szintű felsőfokú végzettség, •         Angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, megfelelő szintű aktív nyelvhasználat mind írásban, mind szóban. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         további nyelv közép vagy felsőfokú ismerete •         Minimum 2 év munkatapasztalat pályázati szakterületen •         - hazai és uniós pályázatok ismerete; - közszférában szerzett tapasztalat; - pályázatírási gyakorlat; - projektmenedzsment tapasztalat; - egészségügyi ellátórendszeri pályázatok előkészítésében szerzett tapasztalatok; - egészségügyi ellátórendszeri pályázatok megvalósításában szerzett tapasztalatok A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata, nyelvtudást igazoló dokumentumok hiteles másolata, motivációs levél; Nyilatkozat, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik és rögzíthetik. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. április 29. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11625 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázati referens. •         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11625, valamint a munkakör megnevezését: Pályázati referens. •         Elektronikus úton Koszta Zsófia, titkárságvezető részére a pmititkarsag@pte. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 28. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         PTE honlap A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 14.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/palyazati-referens-2605385033.html
<![CDATA[Ügyvivő-szakértő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/ugyvivo-szakerto-2616333974.html Debreceni Egyetem                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Általános Orvostudományi Kar
Immunológiai Intézet
ügyvivő-szakértő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Projektasszisztensi, személyi és pénzügyekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok, valamint minőségirányítási feladatok ellátása. Publikációs adatbázisok karbantartása (pl. MTMT). Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Főiskola, vagy egyetem (BSc), •         MS Word, MS Excel alapos ismerete •         jó kommunikációs készség •         rugalmasság •         alapfokú angol nyelvismeret A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         projektmenedzsment és/vagy pénzügyi területen szerzett tapasztalat A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Részletes szakmai önéletrajz •         végzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata •         a pályázó személyes adatai, lakcíme, jelenlegi munkahelye, munkaköre, beosztása, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyai •         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul •         külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el) A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 26. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/5675/2018 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő. •         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/5675/2018, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő. vagy •         Elektronikus úton Kiss Anikó részére a anikiss@med. unideb. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Debreceni Egyetem honlapja - 2018. április 11. •         Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2018. április 11. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 11.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ugyvivo-szakerto-2616333974.html
<![CDATA[Osztályvezető]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/osztalyvezeto-2616845615.html Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
osztályvezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az osztály feladatkörébe tartozó vagyongazdálkodási, közbeszerzési és beszerzési valamint a gondnoksági csoport munkájának az irányítása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Egyetem, Közgazdasági vagy jogi felsőfokú végzettség, •         Közigazgatási vagy költségvetési szervnél eltöltött gyakorlat. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, •         Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Ingatlanjogban szerzett ismeret - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         költségvetési szervnél (vízügyi, környezetvédelmi) szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, egyéb szakirányú képzettséget igazoló dokumentum másolatok, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint szíveskedjen a bérigényét megadni. A kinevezés feltétele erkölcsi bizonyítvány benyújtása, valamint a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő összeférhetetlenség megállapításához szükséges nyilatkozat kitöltése. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 7. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Szfvár-0026-13/2018 , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető. •         Postai úton, a pályázatnak a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Szfvár-0026-13/2018, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető. vagy •         Elektronikus úton dr. Kelemen Krisztián részére a szekesfehervar@kdtvizig. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 14. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Fejér Megyei Hírlap - 2018. április 11. •         KDTVIZIG honlapja - 2018. április 11. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. kdtvizig. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 13.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/osztalyvezeto-2616845615.html
<![CDATA[Szociális ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/szocialis-ugyintezo-2606256119.html Tordasi Polgármesteri Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tordasi Polgármesteri Hivatal
szociális ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Fejér megye, 2463 Tordas, Szabadság út 87. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: szociális, gyámügyi igazgatás, iratkezelés A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő feladatok ellátásra, döntések előkészítése, nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás szakhatóságokkal, társszervekkel. A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok ellátása, ebnyilvántartás vezetése, iktatás, iratkezelés, ügyfelekkel történő kapcsolattartás. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat, •         Hasonló munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         közigazgatási alapvizsga •         anyakönyvi szakvizsga A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 2. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Márta nyújt, a 22/467-502 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Tordasi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2463 Tordas, Szabadság út 87. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 479/2018. , valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Tordasi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2463 Tordas, Szabadság út 87. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 479/2018., valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző. •         Elektronikus úton Szűcs Márta részére a jegyzo@tordas. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül •         Személyesen: Szűcs Márta, Fejér megye, 2463 Tordas, Szabadság út 87. . A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 4. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. tordas. hu - 2018. március 19. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 17.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/szocialis-ugyintezo-2606256119.html
<![CDATA[Számviteli előadó]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/szamviteli-eloado-2603868365.html Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Gazdasági Igazgatóság, Számviteli Főosztály, Főkönyvi Osztály
számviteli előadó munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1119 , Andor utca 47-49. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: banki és pénztári könyvelés és ellenőrzés
időszaki egyeztetési és ellenőrzési feladatatok elvégzése
a kincstári egyeztetések végrehajtása Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Főigazgatóság szabályzataiban rögzített rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Emelt szintű szakképesítés, •         minimum mérlegképes könyvelői végzettség •         Forrás integrált ügyviteli rendszer ismerete •         MS Office programok, Outlook levelező rendszer felhasználó szintű ismerete •         magyar állampolgárság •         büntetlen előélet •         cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         államháztartási számviteli területen szerzett szakmai tapasztalat Előnyt jelentő kompetenciák: •         precíz, lelkiismeretes munkavégzés •         jó kommunikációs készség •         rugalmasság, terhelhetőség •         csapatmunka, együttműködés •         problémamegoldás A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         fényképes szakmai önéletrajz, •         iskolai végzettségekről, tanfolyamokról szóló bizonyítványok másolata •         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kiállítására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat •         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/291/2018 , valamint a munkakör megnevezését: számviteli előadó. •         Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság címére történő megküldésével (1119 Budapest, Andor utca 47-49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/291/2018, valamint a munkakör megnevezését: számviteli előadó. •         Elektronikus úton Jakab Tamásné részére a tamasne. jakab@kef. gov. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 13. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         profession. hu - 2018. március 8. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Próbaidő: 4 hónap A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 8.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/szamviteli-eloado-2603868365.html
<![CDATA[Felszíni vízkészlet-gazdálkodási referens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/felszini-vizkeszlet-gazdalkodasi-referens-2615506901.html Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály
felszíni vízkészlet-gazdálkodási referens munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén felszíni vizekkel összefüggésben vízkészlet-gazdálkodási modellezés kidolgozásában, működtetésében való részvétel, ehhez kapcsolódó adatok gyűjtése, rendezése, szolgáltatása; vizek mennyiségi, minőségi állapotértékékelése, szakvélemények készítése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Egyetem, vízépítő mérnök, környezetmérnök, geográfus, hidrológus vagy ezekkel egyenértékű végzettség, •         Felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeret, •         Gyakorlott szintű térinformatikai ismeretek (ArcGIS), A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Hidraulikai modellezésben való jártasság (1D/2D) - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         Felhasználói szintű HEC-RAS, HEC-HMS szoftverek ismerete, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Szakmai önéletrajz, iskolai végzettségeket, egyéb szakirányú képzettséget igazoló dokumentum másolatok, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A kinevezés feltétele: erkölcsi bizonyítvány benyújtása, valamint a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő összeférhetetlenség megállapításához szükséges nyilatkozat kitöltése. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 27. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Szfvár-0026-10/2018. , valamint a munkakör megnevezését: felszíni vízkészlet-gazdálkodási referens. •         Postai úton, a pályázatnak a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Szfvár-0026-10/2018., valamint a munkakör megnevezését: felszíni vízkészlet-gazdálkodási referens. és •         Elektronikus úton Igazgatási és Jogi Osztály részére a szekesfehervar@kdtvizig. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 4. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Fejér Megyei Hírlap - 2018. április 7. •         KDTVIZIG honlapja - 2018. április 6. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. kdtvizig. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 9.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/felszini-vizkeszlet-gazdalkodasi-referens-2615506901.html
<![CDATA[Falugondnok]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/falugondnok-2612805671.html Zalaszentjakab Község Önkormányzata                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Zalaszentjakab Község Önkormányzata
falugondnok munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Zala megye, 8827 Zalaszentjakab, Petőfi Sándor út 33. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000. (I. 7. ) SzCsM. rendeletben, továbbá a helyi önkormányzati rendeletben és a szakmai programban meghatározott feladatok ellátása, közösségi - és szociális szolgáltatásban történő közreműködés, személyszállítási feladatok Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         8 Általános, •         B kategóriás jogosítvány, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         falugondnoki képesítés, Elvárt kompetenciák: •         Jó szintű rugalmasság, •         Kiváló szintű mobilitás, •         Jó szintű kommunikációs készség, •         Kiváló szintű önálló munkavégzésre való képesség, •         Jó szintű szociális érzékenység, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Pályázó személyes adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajza •         Végezettséget igazoló bizonyítványok másolata •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány •         Érvényes gépjárművezető engedély másolata •         Amennyiben falugondnoki képesítéssel nem rendlekezik, úgy nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a falugondnoki munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyam elvégzését, a képesítés megszerzését •         Nyilatkozat, mely szerint a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár József polgármester nyújt, a 06-30/739-5793 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Zalaszentjakab Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8827 Zalaszentjakab, Petőfi Sándor út 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/568-2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok. •         Postai úton, a pályázatnak a Zalaszentjakab Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8827 Zalaszentjakab, Petőfi Sándor utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/568-2/2018., valamint a munkakör megnevezését: falugondnok. •         Személyesen: Vlasicsné Dörgönye Márta jegyző, Zala megye, 8754 Galambok, Ady Endre út 2. . A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Zalaszentjakab Község Önkormányzata képviselő- testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 11. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 3.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/falugondnok-2612805671.html
<![CDATA[Ügyvivő-szakértő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/ugyvivo-szakerto-2608525013.html Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Karcagi Kutatóintézet
ügyvivő-szakértő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018. 04. 20. -2019. 04. 30 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Kisújszállás út 166. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Új angolperje, fénymag és mohar vonalak tesztelése és előkészítése a 2018. évi fajtabejelentéshez az ? Alternatív növények nemesítése és hasznosítási lehetőségeik szélesítése? című kutatási projekthez kapcsolódóan. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Egyetem, agrár területen szerzett mester diploma, •         középfokú, államilag elismert nyelvvizsga •         Microsoft Office irodai csomag felhasználói szintű ismerete •         büntetlen előélet •         magyar állampolgárság Elvárt kompetenciák: •         képes legyen feladatát önállóan elvégezni, •         problémamegoldó képesség, •         csapatmunkában való részvétel, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         fényképes szakmai önéletrajz •         végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata •         külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el); •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, valamint hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez; A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. április 20. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 7. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság címére történő megküldésével (5300 Karcag, Kisújszállás út 166. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/4369/2018. , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő. •         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/4369/2018., valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 11. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Debreceni Egyetem honlapja - 2018. március 23. •         Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2018. március 23. •         AKIT honlapja - 2018. március 23. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 23.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ugyvivo-szakerto-2608525013.html
<![CDATA[Üzemeltetési referens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/uzemeltetesi-referens-2603866676.html Kelet-Pesti Tankerületi Központ                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kelet-Pesti Tankerületi Központ
üzemeltetési referens munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 3. sz. melléklet szerinti: 92. Műszaki, fenntartási, fejlesztési és belső ellátási feladatkör A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Kelet-Pesti Tankerületi Központ és a hozzátartozó köznevelési intézményekkel kapcsolatos klasszikus létesítménygazdálkodási feladatok ellátása, így különösen az üzemeltetési, fenntartási tevékenység szervezése, koordinálása, a külső szakcégek munkájának irányítása, ellenőrzés; a szerződéses karbantartást végző szolgáltatók ellenőrzése, munkájuk átvétele; pályázatok műszaki tartalmának előkészítése; az üzemeltetéssel összefüggő anyag- és eszközbeszerzések, valamint szolgáltatások megrendelése; az ingatlanokhoz kapcsolódó eseti felmérések és előkészítések összeállítása, javaslatok készítése; a karbantartási feladatok dokumentálása; tűzvédelmi, munkavédelmi, és katasztrófavédelmi feladatok megszervezése. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Kelet-Pesti Tankerületi Központ Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középfokú képesítés, felsőfokú szakirány, •         Önálló munkavégzés, •         Jó kommunikációs készség, •         Csapatmunka. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Gyenge-, vagy erősáramú szakképesítés. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Fényképes szakmai önéletrajz. •         Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata. •         Hatósági erkölcsi bizonyítvány. •         Motivációs levél. •         Esetleges referenciák. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 24. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jávor Ádám nyújt, a +36 30 814 7298 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Kelet-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/202/... /2018 , valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési referens. •         Postai úton, a pályázatnak a Kelet-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/202/... /2018, valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési referens. •         Elektronikus úton Iszákné Tóth Zsuzsanna részére a zsuzsanna. toth. iszakne@kk. gov. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 10. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 10.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/uzemeltetesi-referens-2603866676.html
<![CDATA[Műszaki ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/muszaki-ugyintezo-2607061895.html Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály
műszaki ügyintéző munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Árpád út 28-32. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Fő feladatként a minőségirányítási rendszer működtetése az ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelően:
a MIR dokumentációs rendszer kezelése és karbantartása,
a külső és belső auditok körüli teendők összefogása, koordinálása;
továbbá a központhoz tartozó gépjárművek (6 db) üzemeltetése (szervizeltetés, javítások, vizsgáztatások szervezése, adatszolgáltatások, jelentések készítése, egyéb adminisztrációs feladatok).
Eseti műszaki jellegű és adminisztrációs feladatok ellátása:
a hulladékgazdálkodással összefüggő adminisztratív feladatok (szállítások megszervezése, adatszolgáltatások, jelentések készítése, egyéb adminisztrációs feladatok);
kapcsolattartás a munkabiztonsági és tűzvédelmi szak-vállalkozóval, adatszolgáltatások, jelentések készítése, egyéb adminisztrációs feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Főiskola, építőmérnök, környezetmérnök, gépészmérnök, műszaki menedzser vagy egyéb releváns felsőfokú (főiskola, egyetem) végzettség, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         B kategóriás jogosítvány, •         erkölcsi bizonyítvány A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás, •         Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás, Elvárt kompetenciák: •         Minőségirányítási rendszerek működtetésében szerzett gyakorlat., Előnyt jelentő kompetenciák: •         Járművek, épületek, létesítmények üzemeltetésében szerzett tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolatának benyújtása elektronikus úton Nagy Tamás részére a nagy. tamas@eduvizig. hu e-mail címre. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 3. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 004/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (9021 Győr, Árpád út 28-32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 004/2018, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző. •         Elektronikus úton Nagy Tamás részére a nagy. tamas@eduvizig. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 4. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http: //www. eduvizig. hu/ honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 19.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/muszaki-ugyintezo-2607061895.html
<![CDATA[Pályázati ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/palyazati-ugyintezo-2608524983.html Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal
Pályázati ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Uniós és hazai pályázatokkal kapcsolatos előkészítő adminisztratív feladatok ellátása; pályázatírás; kapcsolattartás a pályázat előkészítésbe bevont szakemberekkel, hatóságokkal, szervezetekkel, pályázatokhoz kapcsolódó elszámolások elkészítése, felügyelete, ellenőrzése, felhasználások dokumentálása. A Bizottsági és Képviselő-testületi ülés előterjesztésének elkészítése, nyilvántartási feladatok ellátása; a helyi civil szervezetek támogatásának koordinálása, kapcsolattartás; Nemzetközi testvér-települési feladatok koordinálása, társulási feladatok ellátása. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         45/2012. (III. 20. ) Korm. rendelet 1. melléklete alapján készített szakmai önéletrajz •         iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány •         nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 5. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/229-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázati ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8181 Berhida, Veszprémi utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/229-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Pályázati ügyintéző. •         Elektronikus úton Szabó Nikolett részére a munkaugy@berhida. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. Postai úton történő benyújtás határidején a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatalhoz való beérkezés időpontját kell érteni. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 11. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 23.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/palyazati-ugyintezo-2608524983.html
<![CDATA[Telephely vezető]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/telephely-vezeto-2614161473.html Virágsziget Szociális Központ                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Rimóci Gondozási Központ
telephely vezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól. A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3177 Rimóc, Hunyadi utca 9. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az idősek nappali ellátását biztosító intézmény keretében az idősek klubja, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása, irányítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek és feladatok ellátása. Az intézményi SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelő vezetése, az intézmény gazdálkodásának, a feladatelátást szolgáló vagyonnak a hatályos jogszabályok szerinti működtetése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I. 7. ) SZCSM rendelet 3. mell. 8. 1. pont szerinti képesítés, •         szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         B kategóriás jogosítvány, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         részletes szakmai önéletrajz, kiegészítve az intézmény vezetésére vonatkozó elképzelésekkel, képesítést igazoló okirat(ok) másolata, erkölcsi bizonyítvány, eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások, a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, és a pályázati eljárás lefolytatásában A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 25. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király Attiláné nyújt, a 0632576015 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Virágsziget Szociális Központ címére történő megküldésével (3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 139. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83/2018 , valamint a munkakör megnevezését: telephely vezető. •         Postai úton, a pályázatnak a Virágsziget Szociális Központ címére történő megküldésével (3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 139. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83/2018, valamint a munkakör megnevezését: telephely vezető. •         Elektronikus úton Király Attiláné részére a megyerotthon@gmail. com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. megyerotthon. hu - 2018. április 4. •         www. rimoc. hu - 2018. április 4. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 5.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/telephely-vezeto-2614161473.html
<![CDATA[Osztályvezető]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/osztalyvezeto-2616845759.html Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Klinikai kutatási osztálya
osztályvezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, öt év-ig szól. A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Intézmény teljes területén a klinikai vizsgálatok szakmai szervezése, koordinálása. A kutatások vizsgálati szerződésinek előkészítése, kezelése. A szponzorokkal történő folyamatos kapcsolattartás. Az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Egyetem, általános orvos, jogi szakokleveles orvos végzettség, •         Klinikai vizsgálatok lefolytatásában szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, •         Vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat, •         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Egészségügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         GCP oklevél. •         Klinikofarmakológiai tárgyú informatikai rendszerben történő jártasság. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06-42-599-700/2119 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 77/2018 , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető. •         Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 77/2018, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 13.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/osztalyvezeto-2616845759.html
<![CDATA[Osztályvezető]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/osztalyvezeto-2604608060.html Földművelésügyi Minisztérium                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Országos Meteorológiai Szolgálat
Gazdasági Főosztály, Pénzügyi és Számviteli Osztály
osztályvezető munkakör betöltésére. A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 3. sz. melléklet 47. Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör Ellátandó feladatok: • a hatályos jogszabályok alapján a Szolgálat pénzügyi-számviteli tevékenységének irányítása és ellenőrzése: • a Szolgálat éves zárlati teendőinek elvégzése (havi, negyedéves, féléves, éves),
• leltár-előkészítés, kiértékelés készítése,
• intézményi költségvetés tervezésében, elkészítésében való részvétel,
• a főkönyvi nyilvántartások vezetésének végrehajtása és ellenőrzése,
• a Magyar Államkincstárral való pénzforgalmi kapcsolat biztosítása,
• a vevő- szállítói számlákkal kapcsolatos teljes ügyvitel ellenőrzése,
• bel- és külföldi kiküldetések és egyéb kötelezettségek, elszámolások ellenőrzése,
• támogatások, átvett és átadott pénzeszközök nyilvántartásának, elszámolásának ellenőrzése,
• házipénztár pénzeszközeinek, a pénztárban tárolt értékek kezelésének, megőrzésének ellenőrzése,
• üzemanyag-elszámolás ellenőrzése,
• KSH felé adatszolgáltatás. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: • költségvetési, gazdálkodási, pénzügyi, koordinációs, Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, gazdasági, pénzügyi-számviteli, •         Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás, •         közigazgatásban pénzügyi-számviteli területen szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat, •         FORRÁS SQL program használatában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret, •         Közigazgatási szakvizsga, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, Elvárt kompetenciák: •         Jó szintű vezetői , A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 5. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sáhó Ágnes nyújt, a 1 346 4661; vagy 20 886 0235 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Országos Meteorológiai Szolgálat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELN-174-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető. •         Postai úton, a pályázatnak a Országos Meteorológiai Szolgálat címére történő megküldésével (1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELN-174-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető. •         Elektronikus úton Sáhó Ágnes részére a saho. a@met. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 10. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 12.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/osztalyvezeto-2604608060.html
<![CDATA[Tanulmányi alkalmazásgazda]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/tanulmanyi-alkalmazasgazda-2617185716.html Neumann János Egyetem                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Neumann János Egyetem
Oktatási és Képzési Igazgatóság
tanulmányi alkalmazásgazda munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Oktatási Igazgatóság által használt adatbázisok kezelése. Részvétel az Oktatási Igazgatóság által készített fenntartói jelentések elkészítésében. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015 (XII. 12. ) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Főiskola, •         vagy informatikai képzési területen szerzett felsőoktatási szakképzettség •         irodai programok (szövegszerkesztő, táblázatkezelő) felhasználói szintű ismerete •         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy •         büntetlen előélet, cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         informatikai felsőfokú végzettség, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         önéletrajz •         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel •         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul •         a pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. május 7. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 28. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brindza Attila Oktatási és Képzési Igazgató nyújt, a 76/501-818 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 22/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanulmányi alkalmazásgazda. •         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 22/2018, valamint a munkakör megnevezését: tanulmányi alkalmazásgazda. vagy •         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann. hu oldalon keresztül. vagy •         Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. . A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 4. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. uni-neumann. hu - 2018. április 16. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. uni-neumann. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 14.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/tanulmanyi-alkalmazasgazda-2617185716.html
<![CDATA[Vagyongazdálkodási ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/vagyongazdalkodasi-ugyintezo-2607062873.html Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezési és Jogi Iroda Jogi Osztályára
vagyongazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Vagyonkataszterrel kapcsolatos ügyintézés, költségvetéssel összefüggő feladatok ellátása, önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokkal történő kapcsolattartás, közreműködés a vállalkozások részéről negyedévente esedékes adatszolgáltatás előkészítésében, telekalakítási eljárások lefolytatása. Kisajátítási eljárásokkal, önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 9/2010. (II. 5. ) önkormányzati rendelete, továbbá az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem, felsőoktatásban szerzett jogász vagy közszolgálati szakképesítés, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         gazdasági társaságok működésével kapcsolatos területen szerzett szakmai tapasztalat •         pénzügyi, számviteli és kontrolling területen szerzett gyakorlat A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Motivációs levél, fényképes önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 6. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Patay Balázs Jogi Osztály vezetője nyújt, a 76/513-591 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8. 843-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8. 843-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási ügyintéző. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. kecskemet. hu - 2018. március 19. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 19.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/vagyongazdalkodasi-ugyintezo-2607062873.html
<![CDATA[Adóhatósági ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/adohatosagi-ugyintezo-2608806734.html Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Adóügyi osztály
Adóhatósági ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2019. 12. 31-ig -ig tartó közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör Ellátandó feladatok: A helyi adókkal és az önkormányzat kezelésébe tartozó egyéb adókkal kapcsolatos adóigazgatási és hatósági feladatok A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: • A helyi adókkal és az önkormányzat kezelésébe tartozó egyéb adókkal kapcsolatos adóigazgatási és hatósági feladatok Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, Közgazdasági, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •         • egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy egyetemi, vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         • közigazgatásban, hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         • részletes szakmai önéletrajz •         • a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata •         • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igazolás elindítását igazoló dokumentum másolata A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. április 23. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tresó Zoltán, Balog Gábor nyújt, a 06-23-310-147/238 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-126/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Adóhatósági ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2. A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-126/2018, valamint a munkakör megnevezését: Adóhatósági ügyintéző. •         Elektronikus úton Tresó Zoltán, Balog Gábor részére a hr@biatorbagy. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. profession. hu - 2018. március 14. •         www. biatorbagy. hu - 2018. március 15. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. biatorbagy. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 24.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/adohatosagi-ugyintezo-2608806734.html
<![CDATA[Hatósági és igazgatási ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/hatosagi-es-igazgatasi-ugyintezo-2612805830.html Mezőberényi Polgármesteri Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Mezőberényi Polgármesteri Hivatal
hatósági és igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Békés megye, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 14. Hatósági feladatkör A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: mezei őrszolgálat irányítása; mezőőri járulékkal kapcsolatos feladatok ellátása; állatvédelmi hatósági ügyek intézése; ebösszeírás szervezése; méhészek nyilvántartásának vezetése; növényvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása; vadkárügyekben közreműködés Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Mezőberényi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Részletes szakmai önéletrajz (45/2012. (III. 20) Korm. rendelet szerint) •         Végzettséget igazoló okiratok másolata •         Nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. május 15. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 7. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Földesi Szabolcs jegyző nyújt, a 06-70/400-2410 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1206 / 2018. , valamint a munkakör megnevezését: hatósági és igazgatási ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1206 / 2018., valamint a munkakör megnevezését: hatósági és igazgatási ügyintéző. vagy •         Személyesen: dr. Földesi Szabolcs jegyző, Békés megye, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. . A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázat érvénytelennek minősül. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 11. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Mezőberény Város Honlapja - 2018. április 3. •         Mezőberényi Kábel Tv - 2018. április 3. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. mezobereny. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 3.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/hatosagi-es-igazgatasi-ugyintezo-2612805830.html
<![CDATA[Közbeszerzési ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/kozbeszerzesi-ugyintezo-2614481117.html Petz Aladár Megyei Oktató Kórház                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Közbeszerzési Iroda
közbeszerzési ügyintéző munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, a kapcsolódó dokumentáció elkészítése és az eljárás lebonyolításában történő részvétel. A kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Középfokú képesítés, /felsőfokú képesítés, közbeszerzési referens szakképzettség vagy, •         jogi asszisztens szakképzettség vagy •         egyéb szakirányú szakképesítés •         Büntetlen előéletű pályázók jelentkezését várjuk A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Szakmai önéletrajz •         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata •         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul •         Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 25. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Turbók Adrienn Humán Erőforrások Osztály osztályvezetője nyújt, a 06/96/507-998 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével (9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/604-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével (9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/604-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési ügyintéző. vagy •         Személyesen: Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári P. utca 2-4. . A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok alapján a munkáltatói jogkör gyakorló (főigazgató főorvos) dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről. Az elutasított pályázati anyagok az elbírálást követő 90 napon belül a Humán Erőforrások Osztályán átvehetők. Átvétel hiányában a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 18. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         PAMOK honlapján: www. petz. gyor. hu - 2018. április 6. •         ÁEEK honlapján: www. aeek. hu - 2018. április 6. •         Közigállás honlapján: www. kozigallas. gov. hu - 2018. április 6. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 6.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/kozbeszerzesi-ugyintezo-2614481117.html
<![CDATA[Testületi ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/testuleti-ugyintezo-2615941823.html Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet - Szervezési Csoport
testületi ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű előreláthatólag 3 év -ig tartó közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1067 Budapest, Eötvös utca 3. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítése, jegyzőkönyvvezetés. Szó szerinti jegyzőkönyv elkészítése, a határozatok nyilvántartása. A határozatok végrehajtásának folyamatos ellenőrzése. Képviselő-testületi határozatok honlapon történő elhelyezése. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy középiskolai végzettség, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéskor hat hónap próbaidőt köt ki. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         gépíró gyakorlat, •         testületi/bizottsági ügyintéző munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, •         közigazgatási alap- és szakvizsga megléte A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         a 45/2012. (III. 20. ) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti formában meghatározott önéletrajz, •         végzettséget igazoló dokumentumok másolata, •         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, •         nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nemes-Katona Nóra Jegyzői Kabinet vezetője nyújt, a 1/351-7965 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1067 Budapest, Eötvös utca 3. II. em. 211. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2018. , valamint a munkakör megnevezését: testületi ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1067 Budapest, Eötvös uca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2018., valamint a munkakör megnevezését: testületi ügyintéző. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok értékelésére a jegyző legalább háromtagú előkészítő bizottságot hoz létre. A pályázat lebonyolítását követően a pályázó tájékoztatást kap az általa elért eredményről A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 20. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Polgármesteri Hivatal honlapja - 2018. április 10. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. terezvaros. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 10.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/testuleti-ugyintezo-2615941823.html
<![CDATA[Intézményvezető]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/intezmenyvezeto-2617571729.html Átány Községi Önkormányzat                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Átány Községi Önkormányzat
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól. A munkavégzés helye: Heves megye, 3371 Átány, II. Rákóczi Ferenc u. 34. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ? Az idősek nappali ellátását biztosító intézmény keretében, az Idősek Klubja, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása, irányítása. ? Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek és feladatok ellátása. ? Az intézmény SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelő vezetése, az intézmény gazdálkodásának, a feladatellátást szolgáló vagyonnak a hatályos jogszabályok szerinti működtetése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Főiskola, 1/2000. (I. 7. ) SZ. CS. M. rendelet 3. számú mellékletben előírt képesítés, •         szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat, Előnyt jelentő kompetenciák: •         Jó szintű Kommunikációs és kapcsolatteremtő készség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Részletes szakmai önéletrajz, kiegészítve az intézmény vezetésére vonatkozó elképzelésekkel, képesítést igazoló okirat(ok) másolata, erkölcsi bizonyítvány, eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások, a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, hozzájárul. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 16. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gönczi Mihály polgármester nyújt, a 06-36/482-001 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Átány Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3371 Átány, II. Rákóczi Ferenc u. 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-1605/2018 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. •         Postai úton, a pályázatnak a Átány Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3371 Átány, II. Rákóczi Ferenc út 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-1605/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. A pályázat elbírálásának módja, rendje: Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. atany. hu - 2018. április 16. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 15.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/intezmenyvezeto-2617571729.html