A Vatera.hu termékei http://www.vatera.hu/ A vatera.hu aukciós portál termékei hu-hu Sun, 21 Jan 2018 07:43:02 +0100 Sun, 21 Jan 2018 07:43:02 +0100 Vatera.hu RSS Feed Generator v1.0 <![CDATA[Intézményvezető]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/intezmenyvezeto-2581072460.html Csesztve Község Önkormányzata                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Csesztvei Óvoda
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018. május 1-től 2023. július 31-ig szól. A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2678 Csesztve, Kossuth Lajos út 13. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) -(2) bekezdésében foglalt óvoda vezetői feladatok ellátása, egy csoportos óvodában. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Főiskola, óvodapedagógus, •         Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség •         Legalább öt év óvodapedagógus munkakörben vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat •         Cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt •         Magyar állampolgárság, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz •         Az intézményben óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre és teljes munkaidőre szóló alkalmazás. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Szövegszerkesztő, táblázatkezelő számítógépes programok gyakorlott használata, internetkezelés. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Szakmai önéletrajz •         Vezetési program •         Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, és más, az előnyöket igazoló dokumentumok egyszerű másolata •         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány •         Szakmai tapasztalatot hitelesen igazoló dokumentumok •         A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 2. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sisa Sándorné dr. jegyző nyújt, a 0635202048 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Csesztve Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2678 Csesztve, Kossuth Lajos út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖH/21/2018 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. •         Postai úton, a pályázatnak a Csesztve Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2678 Csesztve, Kossuth út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖH/21/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. vagy •         Személyesen: Sisa Sándorné dr. jegyző, Nógrád megye, 2699 Szügy, Rákóczi út 99-101. . A pályázat elbírálásának módja, rendje: A vezetési program véleményezésre jogosult testületek véleménynyilvánítása után az intézményvezetői megbízásról Csesztve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 15. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Település honlapja - 2018. január 10. •         Oktatási és Kulturális Közlöny A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 10.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/intezmenyvezeto-2581072460.html
<![CDATA[Igazgató]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/igazgato-2578105631.html Országos Szlovák Önkormányzat                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 1. - 2023. július 31. -ig szól. A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gyula utca 1. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok gyakorlása; az intézmény képviselete; a nevelőtestület vezetése; Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Egyetem, pedagógus szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, •         Szlovák nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, anyanyelvi szintű nyelvtudás, •         pedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •         büntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Szlovák nyelv tanítására jogosító tanító vagy tanár vagy nyelvtanár szakképzettség, •         köznevelési intézményben - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat, •         szlovák nemzetiséghez való tartozás A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket; az álláshely betölttéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata; a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázat sokszorosításához, személyes adatainak kezeléséhez, vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásához A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 1. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kengyelné Matejdesz Mária nyújt, a 1/466-9463 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Országos Szlovák Önkormányzat címére történő megküldésével (1114 Budapest, Fadrusz utca 11/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 456-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató. •         Postai úton, a pályázatnak a Országos Szlovák Önkormányzat címére történő megküldésével (1114 Budapest, Fadrusz utca 11. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 456-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: igazgató. és •         Elektronikus úton Dr. Kengyelné Matejdesz Mária részére a maria. matejdesz@slovaci. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül •         Személyesen: Dr. Kengyelné Matejdesz Mária, Budapest, 1114 Budapest, Fadrusz utca 11/A. . A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Oktatási és Kulturális Közlöny •         Országos Szlovák Önkormányzat honlapja •         Ľudové noviny A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. slovaci. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 4.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/igazgato-2578105631.html
<![CDATA[Vám- és EKAER ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/vam-es-ekaer-ugyintezo-2572027457.html TRANSDANUBIA Logisztikai Kft. lébényi telephelyére, EKAER szakterületre 2 műszakos munkarendben, Vám- szakmai képesítéssel, gyakorlattal munkatársat keres. Angol vagy/és német nyelvismeret előnyt jelent.
Jelentkezéseket a gy. marfi@transdanubia. com e-mail címre, vagy a 9155 Lébény, Göbeház Park 8. postacímre várjuk.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/vam-es-ekaer-ugyintezo-2572027457.html
<![CDATA[Ügyvéd]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/ugyved-2572754246.html Ügyvédi feladatok ellátása az alábbi jogterületeken, ügyvédjelöltek támogatásával:
- IT, IP, új technológiák
- adatvédelem
- M&A
- adójog, közigazgatási jog
Elvárások
- Jogi szakvizsga
- Tapasztalat az alábbi jogterületek valamelyikén: IT, IP, új technológiák/ adatvédelem/ M&A/adójog, közigazgatási jog
- 2-3 év gyakorlat szakvizsga után
- Felsőfokú, tárgyalóképes angol nyelvtudás, francia nyelvtudás előny
- Terhelhetőség, megbízható, agilis munkavégzés
Egyéb juttatások
- Versenyképes, európai fizetés
- Nemzetközi környezet
- Családias és dinamikus csapat
- Szakmai fejlődési lehetőség
További információ
Dorottya Sárik
dorottya. sarik@randstad. hu
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ugyved-2572754246.html
<![CDATA[Polish and English Speaking Customer Service Advisor]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/polish-and-english-speaking-customer-service-advisor-2580605525.html Your tasks will be:
- managing customer service back office activities
- providing support to customers and dealer network
- processing and analyzing customer complaints registered by front office agents involving experts if necessary
- make judgments based on company policies and communicate them to dealers/customers
- as a mid-senior team member taking charge of additional tasks related to communication and coordination within the team
- deliver service according to policies and procedures
Elvárások
Skills and experience:
- 1 year customer service experience
- Analytical spirit and customer focus
- Also top-notch communication skills
- technical sense and very good knowledge of MS Office applications
- it wouldn't hurt if you were interested in the automotive sector : )
Excellent language skills:
- native, near-native Polish (oral and written) is a MUST
- upper-intermediate English (oral and written)
Egyéb juttatások
- participation in global projects
- work in a young and dynamic team
- competitive salary + performance bonus
- travel cost reimbursement
- high standard working conditions
- friendly, open and multicultural atmosphere
További információ
Lili Kálmán
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/polish-and-english-speaking-customer-service-advisor-2580605525.html
<![CDATA[Közlekedési hatósági forgalmi szakügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/kozlekedesi-hatosagi-forgalmi-szakugyintezo-2579813939.html Budapest Főváros Kormányhivatala                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros Kormányhivatala
III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Forgalmi Osztály
Közlekedési hatósági forgalmi szakügyintéző munkakör betöltésére. A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1033 , Mozaik utca 5. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Felsőoktatásban jogi vagy műszaki képzési területen szerzett szakképzettség. Ellátandó feladatok: A közúti közlekedési szakterületen keletkező közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása a vonatkozó jogszabályok és belső utasítások szerint. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Közlekedési és műszaki feladatok Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) valamint a 2016. évi LII. törvény (továbbiakban Áttv. ), az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Áttv, valamint a Közszolgálati Szabályzat. rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Közigazgatásban szerzett jogi gyakorlat •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) Elvárt kompetenciák: •         jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, •         konfliktuskezelési képesség, •         pontos, precíz munkavégzés, •         döntésképesség, •         felelősségtudat, •         határozottság, •         rugalmasság, •         terhelhetőség, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 7. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Engler Ádám osztályvezető nyújt, a 061-430-770 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1411/00001-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Közlekedési hatósági forgalmi szakügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1411/00001-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: Közlekedési hatósági forgalmi szakügyintéző. •         Elektronikus úton Engler Ádám osztályvezető részére a forgalom-buda@bfkh. gov. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 9. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         BFKH honlapja A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 7.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/kozlekedesi-hatosagi-forgalmi-szakugyintezo-2579813939.html
<![CDATA[Közúti és telephelyi ellenőr]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/kozuti-es-telephelyi-ellenor-2579813936.html Budapest Főváros Kormányhivatala                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros Kormányhivatala
III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Forgalmi Osztály
közúti és telephelyi ellenőr munkakör betöltésére. A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1033 Budapest, Mozaik utca 5. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Felsőoktatásban műszaki területen szerzett szakképzettség.
Felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közlekedési, gépészeti szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett felsőfokú szakképesítés. Ellátandó feladatok: A közlekedésben résztvevő gépjárművek és járművezetők közúton, illetve telephelyen történő ellenőrzése, ide értve a járművek műszaki állapotára, a végzett tevékenységre, illetve a járművezetők
okmányaira vonatkozó vizsgálatot. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Közlekedési feladatok. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) valamint a 2016. évi LII. törvény (továbbiakban Áttv. ), az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Áttv, valamint a Közszolgálati Szabályzat. rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem, •         B kategóriás jogosítvány, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Közúti gépjármű közlekedéssel kapcsolatos gyakorlati tapasztalat •         Közigazgatásban szerzett gyakorlat •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) Elvárt kompetenciák: •         jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, •         konfliktuskezelési képesség, •         pontos, - precíz munkavégzés, •         döntésképesség, •         felelősségtudat, •         határozottság, •         rugalmasság, •         terhelhetőség, stressztűrő képesség, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 7. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Engler Ádám osztályvezető nyújt, a 061-430-770 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1411/00001-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: közúti és telephelyi ellenőr. •         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1411/00001-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: közúti és telephelyi ellenőr. •         Elektronikus úton Engler Ádám osztályvezető részére a forgalom-buda@bfkh. gov. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 9. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         BFKH honlapja A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 7.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/kozuti-es-telephelyi-ellenor-2579813936.html
<![CDATA[Konyhai intézményvezető]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/konyhai-intezmenyvezeto-2572037741.html Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Szuhakállói községi Konyha intézményvezetői munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól. A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3731 Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky út 37. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 150 adagos konyha intézményvezető feladatának teljes körű ellátása. A főzőkonyha HACCP normák szerinti működtetése, élelmezésvezetői feladatok ellátása. A konyha gazdaságosságának vizsgálata. A szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás. A költségvetési szerv vezetőjének jogkörébe, feladat- és hatáskörébe tartozó munkajogi, gazdálkodási feladatok ellátása. A Konyhai dolgozók irányítása, ellenőrzése. Az intézményvezető felelős az intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, és a rendszeres adatszolgáltatásért a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal felé. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Felsőfokú képesítés, vendéglátóipari vagy élelmiszeripari, •         Közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában való dokumentált jártasság, vagy •         Élelmezésvezető szakképesítés, vagy •         Dietetikus szakképesítés •         18. életév betöltése, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Felsőfokú képesítés, élelmezésvezetői, •         Közétkeztetésben, vendéglátásban szerzett- legalább 3 év szakmai tapasztalat A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Szakmai önéletrajz, •         végzettséget igazoló okiratok másolata, •         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, •         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid István polgármester nyújt, a 48/352-081 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3731 Szuhakálló, Kossuth Lajos út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1078-3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Konyhai intézményvezető. •         Postai úton, a pályázatnak a Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3731 Szuhakálló, Kossuth Lajos út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1078-3/2017, valamint a munkakör megnevezését: Konyhai intézményvezető. •         Személyesen: Dávid István polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3731 Szuhakálló, Kossuth Lajos út 7. . A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti kinevezés 3 hónap próbaidővel történik. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. szuhakallo. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 18.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/konyhai-intezmenyvezeto-2572037741.html
<![CDATA[Vadna községi Konyha intézményvezető]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/vadna-kozsegi-konyha-intezmenyvezeto-2575312457.html Vadna Községi Önkormányzat                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Vadna Községi Konyha
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól. A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3636 Vadna, Kassai út 25. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 60 adagos konyha intézményvezető feladatának teljes körű ellátása. A főzőkonyha HACCP normák szerinti működtetése, élelmezésvezetői feladatok ellátása. A konyha gazdaságosságának vizsgálata. A szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás. A költségvetési szerv vezetőjének jogkörébe, feladat- és hatáskörébe tartozó munkajogi, gazdálkodási feladatok ellátása. A Konyhai dolgozók irányítása, ellenőrzése. Az intézményvezető felelős az intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, és a rendszeres adatszolgáltatásért a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal felé. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Felsőfokú képesítés, Vendéglátóipari vagy élelmiszeripari, •         Közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában való dokumentált jártasság - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, •         vagy dietetikus szakképesítés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         vagy élelmezésvezetői végzettség - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         Felhasználói szintű Konyhai készletnyilvántartó, menza program, •         Felhasználói szintű Téritési díj nyilvántartó, számlázó program, •         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •         18. életév betöltése, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet •         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása •         szakmai önéletrajz •         végzettséget igazoló okiratok másolata •         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bencze Péter polgármester nyújt, a 06-48/505-211 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Vadna Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3636 Vadna, Kassai út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43-5/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Vadna községi Konyha intézményvezető. •         Postai úton, a pályázatnak a Vadna Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3636 Vadna, Kassai út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43-5/2017, valamint a munkakör megnevezését: Vadna községi Konyha intézményvezető. •         Személyesen: Bencze Péter polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3636 Vadna, Kassai út 25. . A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti kinevezés 3 hónap próbaidővel történik. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 27.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/vadna-kozsegi-konyha-intezmenyvezeto-2575312457.html
<![CDATA[Sajóivánkai községi Konyha intézményvezető]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/sajoivankai-kozsegi-konyha-intezmenyvezeto-2575312460.html Sajóivánka Községi Önkormányzat                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Sajóivánkai községi Konyha
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól. A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3720 Sajóivánka, Kossuth Lajos utca 38. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 60 adagos konyha intézményvezető feladatának teljes körű ellátása. A főzőkonyha HACCP normák szerinti működtetése, élelmezésvezetői feladatok ellátása. A konyha gazdaságosságának vizsgálata. A szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás. A költségvetési szerv vezetőjének jogkörébe, feladat- és hatáskörébe tartozó munkajogi, gazdálkodási feladatok ellátása. A Konyhai dolgozók irányítása, ellenőrzése. Az intézményvezető felelős az intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, és a rendszeres adatszolgáltatásért a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal felé. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Felsőfokú képesítés, Vendéglátóipari vagy élelmiszeripari, •         Közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában való dokumentált jártasság - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, •         vagy dietetikus szakképesítés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         vagy élelmezésvezetői végzettség - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •         18. életév betöltése, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet •         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása •         szakmai önéletrajz •         végzettséget igazoló okiratok másolata •         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Felhasználói szintű Konyhai készletnyilvántartó, menza program, •         Felhasználói szintű Térítési díj nyilvántartó, számlázó program, •         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások, A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Seszták Ottó polgármester nyújt, a 06-48/505-205 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Sajóivánka Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3720 Sajóivánka, Kossuth Lajos utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44-5/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Sajóivánkai községi Konyha intézményvezető. •         Postai úton, a pályázatnak a Sajóivánka Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3720 Sajóivánka, Kossuth utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44-5/2017, valamint a munkakör megnevezését: Sajóivánkai községi Konyha intézményvezető. •         Személyesen: Seszták Ottó polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3720 Sajóivánka, Kossuth Lajos utca 38. . A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti kinevezés 3 hónap próbaidővel történik. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 27.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/sajoivankai-kozsegi-konyha-intezmenyvezeto-2575312460.html
<![CDATA[Jogi és koordinációs referens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/jogi-es-koordinacios-referens-2580615728.html Emberi Erőforrások Minisztériuma                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségügyi Ellátórendszer Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
jogi és koordinációs referens munkakör betöltésére. A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1051 , Széchenyi tér 7-8. Ellátandó feladatok: Kormány-előterjesztések, jogszabálytervezetek szakmai véleményezésének koordinálása a helyettes államtitkárság szervezeti egységei között. Kormány-előterjesztésekre, jogszabálytervezetekre tett észrevételek jogi szemléletű áttekintése/ellenőrzése, helyettes államtitkársági válasz-tervezet előkészítése. Kapcsolattartás háttérintézményekkel, szakmai szervezetekkel. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Állami vezető hatáskörébe tartozó feladatok adminisztratív és koordinációs előkészítésében való közreműködés. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem, jogász végzettség, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •         Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Közigazgatási szakvizsga, •         Jogi szakvizsga, •         Közigazgatási területen szerzett tapasztalat, •         Középfokú angol nyelvvizsga. Elvárt kompetenciák: •         Kiváló szintű koordinációs készség, •         Szervezőkészség, •         Problémamegoldó készség, •         Jó kommunikáció, •         Csapatmunka, •         Együttműködés, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         A közszolgálati tisztviselők személyi adataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20. ) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató magyar nyelvű önéletrajz, •         Motivációs levél, •         Erkölcsi bizonyítvány, •         Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata, •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 9. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68531/2017/HEFO , valamint a munkakör megnevezését: jogi és koordinációs referens. •         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68531/2017/HEFO, valamint a munkakör megnevezését: jogi és koordinációs referens. •         Elektronikus úton Szervezetfejlesztési Osztály részére a allas@emmi. gov. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 14. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat benyújtásának feltétele, a munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte. A pályázatról tájékoztatást nyújt, Deák Krisztina titkárságvezető asszony, a krisztina. deak@emmi. gov. hu e-mail címen. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 9.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/jogi-es-koordinacios-referens-2580615728.html
<![CDATA[Gazdálkodási és pénzügyi ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/gazdalkodasi-es-penzugyi-ugyintezo-2575312475.html Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal
Gazdálkodási és pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2378 Pusztavacs, Béke tér 10. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör Ellátandó feladatok: ? Az aktuális számviteli szabályok alkalmazásával a napi banki forgalom bizonylatainak összeszerelése, kontírozása, feladatonkénti bontásban, - havi könyvelési adatok feladása a főkönyvbe - az integrált informatikai rendszer alkalmazásával, - éves beszámolók, költségvetés elkészítése, az alkalmazott könyvelési rendszerbe, továbbítása a Magyar Államkincstárnak, - havonta adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a Magyar Államkincstárnak, illetve a Képviselő-testület részére. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: ? Az aktuális számviteli szabályok alkalmazásával a napi banki forgalom bizonylatainak összeszerelése, kontírozása, feladatonkénti bontásban, - havi könyvelési adatok feladása a főkönyvbe - az integrált informatikai rendszer alkalmazásával, - éves beszámolók, költségvetés elkészítése, az alkalmazott könyvelési rendszerbe, továbbítása a Magyar Államkincstárnak, - havonta adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a Magyar Államkincstárnak, illetve a Képviselő-testület részére. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, Gazdasági, •         ASP rendszer ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat, •         Felhasználói szintű Kezelői szintű számítógépes ismeret, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Felsőfokú képesítés, Mérlegképes könyvelő, •         Államháztartási könyvelői tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         - Részletes szakmai önéletrajzot, ami részletezi eddigi tevékenységét, - iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, illetve annak megérkezéséig, az igénylést igazoló postai feladóvevény fénymásolatát. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 1. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Tibor jegyző nyújt, a 06303029089 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2378 Pusztavacs, Béke tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3370/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási és pénzügyi ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3370/2017., valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási és pénzügyi ügyintéző. és •         Elektronikus úton dr. Szabó Tibor jegyző részére a jegyzo@ujlengyel. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül •         Személyesen: dr. Szabó Tibor jegyző, Pest megye, 2378 Pusztavacs, Béke tér 10. . A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat beérkezését követő 30 napon belül elbírálásra kerül. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Munkáltató: Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal Újlengyel
Munkavégzés helye: Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal Pusztavacsi Kirendeltsége Pusztavacs A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 27.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/gazdalkodasi-es-penzugyi-ugyintezo-2575312475.html
<![CDATA[Gazdasági igazgató (megbízott vezető)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/gazdasagi-igazgato-megbizott-vezeto-2578437929.html Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet
gazdasági igazgató (megbízott vezető) (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018. 05. 01. -2023. 04. 30. -ig szól. A munkavégzés helye: Zala megye, 8960 Lenti, Kossuth út 10. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ? felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért,
? elkészíti az intézmény költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról,
? gyakorolja a pénzügyi ellenjegyzési jogkört a főigazgató kötelezettségvállalása esetén,
? kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja az intézmény anyagellátását,
? kialakítja és szervezi a Rendelőintézet könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét,
? a gazdálkodási tevékenységet szabályozó jogszabályok és egyéb rendelkezések betartásának biztosítása,
? a hatékony gazdálkodás elősegítése érdekében a gazdálkodás eredményeinek folyamatos elemzése, értékelése és a szükséges intézkedések kezdeményezése,
? az informatikai-számítástechnikai tevékenységek működtetése,
? mindaz, amit az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31. ) kormányrendelet 11. §-ában és egyéb jogszabályokban a gazdasági vezető számára meghatározott feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Főiskola, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •         - a felsőoktatásban szerzett végzettség és •         - okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy •         - gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt. ) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, vagy •         - felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség és költségvetési szervnél szerzett öt év vezetői tapasztalat, •         - az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély, •         - büntetlen előélet •         - a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat •         A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         ? az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát, •         ? részletes szakmai önéletrajzot •         ? szakmai vezetői koncepciót •         ? három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, •         ? az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okiratok, a tevékenység ellátására jogosító engedély, ennek hiányában ez alóli mentesítés iránti kérelem az Ávr. 12. § (2) bekezdésben foglaltakra történő hivatkozással •         ? a legalább öt éves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást •         ? a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek •         ? nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 19. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűsné Muk Andrea közigazgatási osztályvezető nyújt, a 0692/553-950 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8095-3/2017. , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági igazgató (megbízott vezető). •         Postai úton, a pályázatnak a Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8095-3/2017., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgató (megbízott vezető). vagy •         Személyesen: Hegedűsné Muk Andrea közigazgatási osztályvezető, Zala megye, 8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. . A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első soron következő képviselő-testületi ülés. A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri Hivatal címére (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. ) zárt borítékban kell benyújtani olyan módon, hogy az a benyújtási határidő napján 16. 00 óráig Lenti Polgármesteri Hivatalba beérkezzen. A borítékon fel kell tüntetni a beosztás megnevezését: gazdasági igazgató (magasabb vezető). A betöltendő munkakör: főkönyvelő A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 25. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Lenti Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája •         Lenti város honlapja •         Egészségügyi Közlöny A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. lenti. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 5.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/gazdasagi-igazgato-megbizott-vezeto-2578437929.html
<![CDATA[Közbeszerzési referens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/kozbeszerzesi-referens-2579793107.html Több évtizedes múltra visszatekintő, kiemelkedően magas szakmai színvonalat nyújtó belvárosi ügyvédi iroda megbízásából keresünk határozatlan idejű munkavégzésre
közbeszerzési referens munkatársat.
FeladatokKözbeszerzési eljárások ellenőrzése.
Elvárások
Közbeszerzési eljárásokban szerzett gyakorlat;
Jogi, vagy közbeszerzési végzettség;
Pontos, precíz önálló munkavégzés;
Megbízhatóság;
Terhelhetőség
Előny:
Közbeszerzési szakjogász végzettség
Munkavégzés helye:
Budapest, VI. kerület
További információ
Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el önéletrajzát fizetési igénnyel együtt az stj0184@starjobs. hrszoftver. hu címre!
Adatkezelési szám: NAIH-106075/2016
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/kozbeszerzesi-referens-2579793107.html
<![CDATA[Sales advisor]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/sales-advisor-2575890653.html - Warmly welcome and serve the clientele
- Continuously offer high level customer service
- Support customers in their decision making process
- Provide customers with advise on the latest fashion trends
- Take part in every day? s store operations
- Ensure up-to-date store visibility of excellent quality
Elvárások
- Excellent communication skills
- Fluency in English
- Strong sense for fashion
- Very polite, precise, patient and real team-player personality
Egyéb juttatások
- career at a unique, luxury company with exquisite surroundings
- opportunity for training in the capital of fashion
További információ
Zita Deákné Töreky
zita. toreky@randstad. hu
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/sales-advisor-2575890653.html
<![CDATA[Prémium banki ügyfélreferens pozíciók juniortól a szeniorig!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/premium-banki-ugyfelreferens-poziciok-juniortol-a-szeniorig-2572390751.html Mi lesz a feladatod?
- A már meglévő ügyfélportfólió kezelése,
- Kapcsolatfelvétel és bizalmi viszony kiépítése a potenciális Prémium ügyfelekkel,
- Minőségi, bizalmi kapcsolat kiépítése és fenntartása,
- Pénzügyi tervezési és tanácsadási segítség a személyes találkozók során.
Elvárások
Kit keresünk?
- Felsőfokú gazdasági végzettséggel és
- Releváns szakmai tapasztalattal (minimum 1 év) rendelkező,
- Befektetési termékek körében jártas,
- Ügyfél-centrikus gondolkodású,
- Kiváló kommunikációs képességekkel bíró,
- Határozott, jó kiállású munkatársakat!
Az angol nyelvtudás előny, de nem feltétel!
Egyéb juttatások
Mit kínálunk számodra?
- Folyamatos szakmai fejlődési lehetőségeket, előrelépést;
- Versenyképes juttatási csomagot negyedéves bónusszal;
- Professzionális légkört és modern bankfióki környezetet;
- Ingyenes szakmai képzéseket!
További információ
Jelentkezz MOST!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/premium-banki-ugyfelreferens-poziciok-juniortol-a-szeniorig-2572390751.html
<![CDATA[Felügyelő (tiszthelyettes) beosztás]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/felugyelo-tiszthelyettes-beosztas-2574784091.html HIRDETÉS
felügyelő (tiszthelyettes) beosztás
Ha elégedetlen vagy jelenlegi munkáddal, ha nem látsz magad előtt megfelelő karrierpályát, és érzel magadban ambíciót, ha szeretnéd magad új területen kipróbálni, akkor lépj közénk!
A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonságos működésének kulcsa a dolgozóiban rejlik, akiknek hosszú távú, stabil munkahelyet, izgalmas, új szakmai kihívást jelentő feladatokat, versenyképes jövedelmet, színvonalas munkakörülményeket nyújt munkájuk elismeréseként.
Ha kitartást, elhivatottságot érzel magadban, és szakközépiskolai végzettséggel rendelkezel, jelentkezz hivatásos jogviszonyú felügyelő (tiszthelyettes) beosztás betöltésére.
Amit kínálunk:
-kezdő bruttó illetmény 228. 800. -Ft.
-cafeteria juttatás,
-útiköltség-térítés,
-albérleti hozzájárulás,
-idegen-nyelvtudási, illetve éjszakai pótlék,
-ingyenes céges buszjárat a munkába járáshoz,
-fiatalos csapat,
-sport és kulturális rendezvényeken való részvétel támogatása,
-csapatépítő tréningek,
-modern munkakörülmények,
-előrelépési lehetőség.
Feladatok:
-szállítási feladatok végrehajtása,
-a fogvatartottak őrzése, felügyelete, ellenőrzése.
További információ
Középfokú beosztást vállaló diplomások, pályakezdők, munkát kereső közmunkások jelentkezését is várjuk.
Kérjük, hogy szakmai önéletrajzodat a következő címre küldd:
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 9700 Szombathely, Söptei út
e-mail: szombathely. uk@bv. gov. hu
Csatlakozz hozzánk, és légy sikeres csapatunk tagja!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/felugyelo-tiszthelyettes-beosztas-2574784091.html
<![CDATA[Jogi előadó]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/jogi-eloado-2581051748.html Jogi előadó feladatai:
• Az Egyetem által kötendő szerződések
o előkészítése,
o véleményezése,
o módosítási javaslatainak kidolgozása;
o szabályozó dokumentumok készítése, illetve
o azok előkészítésének koordinálása;
• jogi állásfoglalások készítése;
• az Egyetem tevékenységét érintő jogszabályok változásainak figyelemmel kísérése;
• a jogtanácsos irányítása és ellenőrzése mellett a jogtanácsos munkájának segítése.
Egyéb juttatások
Cafeteria
További információ
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Egyetem címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 00003-HR/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Jogi előadó.
• Személyesen: HR Szolgáltató Központ, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. F 3. emelet 408. iroda.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Pályázati levél a Kancellárhoz
• Iratjegyzék (tartalomjegyzék)
• A www. kozigallas. gov. hu honlapján megjelent kiírás másolata
• Önéletrajz
• A végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata
• Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyag tárolásáról
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázatot benyújtó személy nem az egyetem dolgozója)
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt HR Szolgáltató Központ nyújt, a 06 25 551 196 -os telefonszámon
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-01-27 23:59 ]]>
Sat, 27 Jan 2018 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/jogi-eloado-2581051748.html
<![CDATA[Koordinációs referens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/koordinacios-referens-2581072487.html Emberi Erőforrások Minisztériuma                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségügyi Ellátórendszer Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
koordinációs referens munkakör betöltésére. A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozott idejű 2019. 04. 13. -ig tartó kormánytisztviselői jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1051 , Széchenyi tér 7-8. Ellátandó feladatok: Kormány-előterjesztések, jogszabálytervezetek szakmai véleményezésének koordinálása a helyettes államtitkárság szervezeti egységei között. Közreműködés a minisztériumi döntéshozatal keretében tartott vezetői értekezletekre való előkészületekben, kapcsolattartás a szervezést végző titkársággal. Kapcsolattartás háttérintézményekkel, szakmai szervezetekkel. Közreműködés a helyettes államtitkár feladatainak ellátásához szükséges levelezés lebonyolításában. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Állami vezető hatáskörébe tartozó feladatok adminisztratív és koordinációs előkészítésében való közreműködés. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem, vagy főiskolai végzettség, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •         Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Jogász vagy közszolgálati szakképzettség, •         Középfokú angol nyelvvizsga, •         Közigazgatási szakvizsga, •         Közigazgatási területen szerzett tapasztalat. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 10. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68531/2017/HEFO , valamint a munkakör megnevezését: koordinációs referens. •         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68531/2017/HEFO, valamint a munkakör megnevezését: koordinációs referens. •         Elektronikus úton Szervezetfejlesztési Osztály részére a allas@emmi. gov. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 15. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat benyújtásának feltétele, a munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte. A pályázatról tájékoztatást nyújt, Deák Krisztina titkárságvezető asszony, a krisztina. deak@emmi. gov. hu e-mail címen. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 10.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/koordinacios-referens-2581072487.html
<![CDATA[Közlekedési hatósági forgalmi szakügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/kozlekedesi-hatosagi-forgalmi-szakugyintezo-2579813921.html Budapest Főváros Kormányhivatala                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros Kormányhivatala
III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Forgalmi Osztály
Közlekedési hatósági forgalmi szakügyintéző munkakör betöltésére. A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1033 Budapest, Mozaik utca 5. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség. Ellátandó feladatok: A közúti közlekedési szakterületen keletkező
közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása a vonatkozó jogszabályok és belső utasítások szerint, továbbá a forgalmi osztály feladatköréhez köthető jogi támogatás biztosítása. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Közlekedési feladatok Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) valamint a 2016. évi LII. törvény (továbbiakban Áttv. ), az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Áttv, valamint a Közszolgálati Szabályzat. rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Közigazgatásban szerzett jogi gyakorlat •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) Elvárt kompetenciák: •         jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, •         konfliktuskezelési képesség, •         pontos, - precíz munkavégzés, •         döntésképesség, •         felelősségtudat, •         határozottság, •         rugalmasság, •         terhelhetőség, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 7. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Engler Ádám osztályvezető nyújt, a 061-430-770 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1411/00001-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Közlekedési hatósági forgalmi szakügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1411/00001-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Közlekedési hatósági forgalmi szakügyintéző. •         Elektronikus úton Engler Ádám osztályvezető részére a forgalom-buda@bfkh. gov. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 9. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         BFKH honlapja A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 7.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/kozlekedesi-hatosagi-forgalmi-szakugyintezo-2579813921.html
<![CDATA[Tagintézmény-vezető]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/tagintezmeny-vezeto-2579252705.html Karcagi Szakképzési Centrum                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Karcagi SZC Kunszentmártoni Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2023. június 30. -ig szól. A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 37. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Egyetem, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: - a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség, - pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, - legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, - a munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •         magyar állampolgárság •         büntetlen előélet •         A pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével), •         az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok munkáltató által hitelesített másolata, •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, •         a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), •         motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), •         a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón, pdf formátumban. ), •         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés), •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz, •         amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2017. május 19. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pardi Sándor Főigazgató nyújt, a 06 59/500-130 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag, Dózsa György út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZC/6-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető. •         Postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag, Dózsa György út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZC/6-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető. vagy •         Elektronikus úton Pardi Sándor Főigazgató részére a karcagiszc@gmail. com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt borítékban kérjük megküldeni a Karcagi SZC címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 20. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2018. január 6. •         www. karcagiszc. hu - 2018. január 6. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. karcagiszc. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 6.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/tagintezmeny-vezeto-2579252705.html
<![CDATA[Gazdasági igazgató]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/gazdasagi-igazgato-2581072502.html Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet
gazdasági igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018. 05. 01. -2023. 04. 30. -ig szól. A munkavégzés helye: Zala megye, 8960 Lenti, Kossuth utca 10. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ? felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért,
? elkészíti az intézmény költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról,
? gyakorolja a pénzügyi ellenjegyzési jogkört a főigazgató kötelezettségvállalása esetén,
? kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja az intézmény anyagellátását,
? kialakítja és szervezi a Rendelőintézet könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét,
? a gazdálkodási tevékenységet szabályozó jogszabályok és egyéb rendelkezések betartásának biztosítása,
? a hatékony gazdálkodás elősegítése érdekében a gazdálkodás eredményeinek folyamatos elemzése, értékelése és a szükséges intézkedések kezdeményezése,
? az informatikai-számítástechnikai tevékenységek működtetése,
? mindaz, amit az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31. ) kormányrendelet 11. §-ában és egyéb jogszabályokban a gazdasági vezető számára meghatározott feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Főiskola, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •         - a felsőoktatásban szerzett végzettség és •         - okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy •         - gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt. ) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, vagy •         - felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség és költségvetési szervnél szerzett öt év vezetői tapasztalat, •         - az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély, •         - a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat, •         A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         ? az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát, •         ? részletes szakmai önéletrajzot •         ? szakmai vezetői koncepciót, •         ? három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, •         ? az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okiratok, a tevékenység ellátására jogosító engedély, ennek hiányában ez alóli mentesítés iránti kérelem az Ávr. 12. § (2) bekezdésben foglaltakra történő hivatkozással •         ? a legalább öt éves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást •         ? a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, •         ? nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 19. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűsné Muk Andrea közigazgatási osztályvezető nyújt, a 0692/553-950 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8095-3/2017. , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági igazgató. •         Postai úton, a pályázatnak a Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8095-3/2017., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgató. vagy •         Személyesen: Hegedűsné Muk Andrea közigazgatási osztályvezető, Zala megye, 8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. . A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első soron következő képviselő-testületi ülés.
A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri Hivatal címére (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. ) zárt borítékban kell benyújtani olyan módon, hogy az a benyújtási határidő napján 16. 00 óráig Lenti Polgármesteri Hivatalba beérkezzen. A borítékon fel kell tüntetni a beosztás megnevezését: gazdasági igazgató (magasabb vezető). A betöltendő munkakör megjelölése: főkö A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 25. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Lenti Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája •         Lenti város honlapja •         Egészségügyi Közlöny A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. lenti. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 10.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/gazdasagi-igazgato-2581072502.html
<![CDATA[Igazgató]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/igazgato-2577250349.html Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény
igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018. május 1. napjától 2023. április 30. -ig szól. A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Arany János utca 37. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézményvezető az alábbiak figyelembevételével, az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára előírt feladatokat és jogköröket. Az intézményvezető által ellátandó főfeladatok az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, amelynek keretében felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Főiskola, szakirányú főiskolai végzettség és szakképzettség, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •         • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz •         • büntetlen előélet •         • nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt •         • tizennyolcadik életévét betöltötte •         • főiskola, felsőfokú képesítés a 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet 2. sz. melléklet I/1. pontja szerint •         • az 1/2000. (I. 7. ) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletének 8. 2. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség vagy szakképzettség •         • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat •         • a 25/2017. (X. 18. ) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítése •         • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető •         • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         • a pályázó részletes szakmai önéletrajza •         • a szakmai- és vezetői gyakorlat teljesítésének igazolása •         • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja •         • a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok egyszerű másolata •         • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjai, a (2d) (2e) bekezdései, valamint az (5) bekezdés igazolására vagy igazolás annak megkéréséről, •         • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék •         • a pályázó nyilatkozata arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja •         • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen korlátozó vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt •         • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok •         • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn •         • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, az erre irányuló nyilatkozatot A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 1. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Trunkos Krisztina nyújt, a +36/46/512-700/2769 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 430922/2017 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató. •         Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 430922/2017, valamint a munkakör megnevezését: igazgató. vagy •         Személyesen: Molnárné Palotai Marianna HR csoportvezető Jegyzői Kabinet, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8. . A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a 257/2000. (XII. 26. ) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság, valamint Miskolc MJ Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményezi. Ezt követően a Közgyűlés dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Az igazgatói beosztás mellett betölthető közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés esetén - a Kjt. 21/A. §-ában foglalt kivételekkel - a pályáztató a próbaidőt 3 hónapban határozza meg. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Miskolc város honlapja A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatás, ill. az intézmény megismeréséhez szükséges információ a pályáztató kiírásában megjelölt munkatársaknál kérhető.
A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www. miskolc. hu és a www. segitmiskolc. hu oldalon olvasható.
A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. miskolc. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 2.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/igazgato-2577250349.html
<![CDATA[Redőny szerelő / Árnyékolástechnikai szerelő - Németország, Landshut]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/redony-szerelo-arnyekolastechnikai-szerelo-nemetorszag-landshut-2584167173.html Munkavégzés helye: Németország, Landshut környéke Munkakezdés: azonnal
    Kiemelt német partnerünknek keresünk hosszútávra Németországba, Landshut környékére Redőny szerelőt / Árnyékolástechnikai szerelőt  
Az Ön feladatai: - Ablakredőnyök beépítése  
Amit Öntől várunk: - kommunikációs szintű német nyelvtudás - szakmai tapasztalat - saját autó (bejáráshoz) - önálló munkavégzés  
Amit nyújtunk: - hosszútávú munkalehetőség - német munkaszerződés (biztosítás, bejelentés) - fizetés: nettó 1800-2100 euró / hó - szállást a munkaadó cég szervezi (munkavállaló fizeti utólag: 350-500 euró / hó) - túlórázási lehetőség - szabadság

Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/redony-szerelo-arnyekolastechnikai-szerelo-nemetorszag-landshut-2584167173.html
<![CDATA[1 fő végrehajtói ügyintéző és 1 fő adminisztrációs munkatárs]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/1-fo-vegrehajtoi-ugyintezo-es-1-fo-adminisztracios-munkatars-2582315519.html Végrehajtói ügyintéző (felsőfokú végzettség elvárás):
Feladatok:
- A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és csatlakozó jogszabályok alkalmazása
- A végrehajtási eljárásban előforduló feladatok elvégzése
- Egyéb adminisztratív feladatok elvégzése
Adminisztratív alkalmazott:
Feladatok:
- A végrehajtó iroda adminisztrációs munkájának teljes körű támogatása
- Dokumentumok rendszerezése, nyilvántartása, érkeztetése
- Postázási feladatok, szkennelés, fénymásolás
- Egyéb adminisztrációs feladatok ellátása
További információ
Fényképes kézzel írt önéletrajzot, illetve érettségi bizonyítványt és végrehajtói ügyintéző munkakörben történő jelentkezés esetén fentieken kívül a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolatát postai úton a 9001 Győr, Pf.: 687 címre kérjük megküldeni.
Kérem feltüntetni önéletrajzában, hogy melyik meghirdetett munkakört kívánja megpályázni.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-02-15 23:59 ]]>
Thu, 15 Feb 2018 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/1-fo-vegrehajtoi-ugyintezo-es-1-fo-adminisztracios-munkatars-2582315519.html
<![CDATA[Ingatlan értékesítő, referens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/ingatlan-ertekesito-referens-2582316278.html 15 éve sikeresen működő, piacvezető regionális ingatlanközvetítő cég megbízásából keresünk munkatársat az alábbi pozícióba: INGATLAN ÉRTÉKESÍTŐ, REFERENSElvárások:
Kiváló kommunikációs készség
Eredmény- és sikerorientáltság
Önálló munkavégzésre való készség
Vállalkozói szemlélet
Jó szervezőképesség, jó problémamegoldó képesség
Jó munkabíró képesség
Felelősségteljes munkavégzés
Megbízhatóság, pontosság, precizitás, rugalmasságElőnyt jelent:
Saját gépjármű használata
SzámlaképességFeladatok:
Új- és használt ingatlanok értékesítése, felkutatása
Tanácsadás meglévő ügyfeleink részére
Folyamatos kapcsolattartás ügyfeleinkkel és munkatársainkkal
Amit kínálunk:
A Megbízó versenytársainál kedvezőbb feltételeket és magasabb jutalékot kínál
A munkatársakat telefonköltség, hirdetési költség nem terheli, belső képzéseik ingyenesekMunkavégzés helye:
Budapest, Pest megyeJelentkezés:
Amennyiben a fenti hirdetésünk kihívást és motivációt jelent az Ön számára, kérjük, küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzát az alábbi email címre: pest217@worklife. hu
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ingatlan-ertekesito-referens-2582316278.html
<![CDATA[Tender referens / back office munkatárs]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/tender-referens-back-office-munkatars-2583757448.html Az immár 125 éves múltra visszatekintő, német tulajdonban lévő, a nemzetközi piacon vezető pozíciót betöltő vállalat, melynek magyarországi leányvállalata az alábbi munkakörben keres azonnali kezdéssel munkatársat.   Pályázatot írunk ki az alábbi állás betöltésére:   TENDER REFERENS / BACK OFFICE MUNKATÁRS  A munkatárs kiemelt feladata a közbeszerzési eljárásokhoz az ajánlati dokumentáció elkészítése és minden közbeszerzési feladat ellátása. A munkakör betöltéséhez kifejezetten olyan, nagy tapasztalattal rendelkező pályázók jelentkezését várjuk, akik nyitottak általános back office vagy customer service feladatok elvégzésére is. Kiemelt feladat: Közbeszerzési eljárásokhoz az ajánlati dokumentáció elkészítése, valamint az ehhez szükséges összes koordinációs feladat elvégzése a sales csapaton belülTovábbi feladatok: Általános back office, customer service tevékenységek elvégzéseA jelentkezés feltételei: Közép- vagy felsőfokú szakirányú végzettség (tender referens), illetve felsőfokú kereskedelmi / közgazdasági végzettségHasonló pozícióban szerzett, legalább 1-2 éves munkatapasztalatAktív, tárgyalóképes angol nyelvtudásKiváló MS Office ismeretGépírás-tudás (nem feltétlenül vakon, de legalább gyorsan)Pontos, precíz, igényes és hatékony munkavégzésAmit megbízónk kínál: Változatos, felelősségteljes munkakörStabil munkáltatói háttér, igényes munkakörnyezetMegbecsülés, hosszú távú perspektívaVersenyképes jövedelemMunkavégzés helye:   BudapestKérjük jelentkezéséhez csatolja fényképes önéletrajzát, iskolai végzettségét igazoló okiratainak másolatával együtt!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/tender-referens-back-office-munkatars-2583757448.html
<![CDATA[Legal Intern - 12484]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/legal-intern-12484-2583773486.html Overall responsibility: Wizz Air is seeking an enthusiastic, motivated student for its Legal Department with high level of willingness to learn and work. We prefer candidates who currently conduct legal studies and have the desire to work with people in an international environment and a friendly working atmosphere. What we can offer• Young and dynamic team• International community• Being a part of one of the greatest success stories in Central and Eastern Europe• Continuous professional developmentResponsibilities include: • Support the legal teams work with creating documents and updating templates• Our intern will be involved in several classic duties of an in-house legal counsel: dealing with corporate law, dealing with commercial law, dealing with litigations• Proof reading, internal filingsRequirements: • Fluent in English• Ongoing legal studies in any Hungarian university (a minimum of 3 closed semester with closed studies in civil law, started studies in corporate law is an advantage)• Good MS Office knowledge• Ability to work minimum 20 hours/week• Good communication skills and team spirit• Hardworking and well-organized personality• Experience at a law firm or at a companys legal department is an advantage
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/legal-intern-12484-2583773486.html
<![CDATA[Pályázatíró]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/palyazatiro-2580605333.html Az új kolléga feladata első sorban SZÉCHENYI2020-as, VP-s, és egyéb pályázatok elkészítése lesz, beleértve pénzügyi-, üzleti tervek és különböző tanulmányok elkészítését.
Téged keresünk, ha olyan feladatok szeretnél elvégezni, mint:
- komplett pályázati anyagok elkészítése
- pályázati tanácsadás, projektgenerálás és a pályázati dokumentációk összeállítása
- megvalósíthatósági tanulmányok, monitoring jelentések készítése
- kapcsolattartás a pályázati közreműködő szervezetekkel
- kapcsolattartás az ügyfelekkel
Illetve Téged keresünk, ha az alábbi leírás illik rád:
- szeretnél egy fiatalos, és dinamikus csapat tagja lenni
- van tapasztalatod uniós és/vagy hazai pályázatok terén
- talpraesettnek és proaktívnak tartod magad
- megoldásokban gondolkozol, és nem problémákban
- precíz vagy és csapatjátékos
- rendelkezel felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel
- ambiciózus vagy, és hosszútávon gondolkozol
- szeretsz folyamatosan fejlődni, és tanulni
És téged keresünk, ha ezt az alábbi helyszínen szeretnéd csinálni:
- Nyíregyháza
EU pályázati vagy hitelezési területen szerzett korábbi tapasztalat előny, de nem feltétel!
Amit nyújtunk:
- versenyképes jövedelem
- teljesítmény arányos bónusz
- ingyenes szakmai felkészítés és támogatás
- fiatalos dinamikus csapat
Jelentkezését az Elküldöm az önéletrajzom gombra kattintva fogadjuk.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/palyazatiro-2580605333.html
<![CDATA[German, Dutch and English Speaking Logistics Advisor]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/german-dutch-and-english-speaking-logistics-advisor-2581052396.html Your tasks will be:
• Provide support to resolve logistics issues (date of deliveries, provide replacement solutions, alternative solutions, non-compliant parts, shipping error, invoicing)
• Be a point of contact for Part Distributors and area managers, for all questions relating to spare parts.
• Management of parts and accessories orders (cancellation, creation, intention of order? )
• Support in resolving logistics complaints from parts distributors.
• Ensure clear and correct communication with the market network through SAP, emails, phone.
• Be a point of contact for dealers implementing and utilizing BTC Electronic Vehicle Health Check (EVHC) solutions.
• Liaise with BTC EVHC User support 2nd line in order to treat 1st line inquiries and claims as required.
• Deliver service according to policies and procedures
Elvárások
• Fluent German (oral and written) is a MUST
• Fluent Dutch (oral and written) is a MUST
• Upper-intermediate English (oral and written) is a MUST
• Problem-solving mindset
• Analytical spirit and customer focus
• it wouldn't hurt if you were interested in the automotive sector : )
Egyéb juttatások
• Outstanding salary
• High standard working conditions
• Friendly, open and multicultural atmosphere
• Young and dynamic team with a great leader
További információ
Márta Krivai
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/german-dutch-and-english-speaking-logistics-advisor-2581052396.html
<![CDATA[Market Advisor Trainee - DIAGEO]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/market-advisor-trainee-diageo-2583217547.html How to serve Finding solutions for all incoming/upcoming issue resolultion queries - investigate, monitor, follow-up issues/non-compliance under STP area and provide information on progress Highlight any potential process and knowledge gap and ensure proper resolution Follow up all aged parked and blocked items and ensure all outstanding items are kept to minimum Provide support to the STP Market Advisors with Excel riports Ensure supplier invoices are booked accurately against Diageo? s ledger within the agreed timeframe Ensure incoming queries are answered/resolved within the agreed timeframe Follow up the queries and closes them successfully or escalates when it is needed Ensure adherence of quality and process controls (CARM and audit) Provide and continuously improve service levels in co-operation with the IMC, Logistics, Finance and other parts of the business to strive for excellence in a highly competitive environment Identify and understand the financial impact of the processes Adherence to global and local business policies and procedures   Understand customer service and cultural needs of each market Support process improvement ideas in STP
Elvárások
Ingredients Ongoing studies in business Advanced level English skill Basic excel knowledge
További információ
Cherry on top Easy to reach downtown location Opportunity to climb up on the career ladder We won the Fittest Workplace Award, of course we have a Gym Urban legend is true, we do have a Rooftop Bar Our unique brands are available in our staff shop We live our values and color our lives Gross salary: 1065 HUF/hour after 6PM 1384 HUF/hour   Please apply after registration and indicate the position name or send your CV to the following e-mail address: cseko. orsolya@minddiak. hu If you have any questions do not hesitate to contact the following phone number: +36/70/452-3304  
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/market-advisor-trainee-diageo-2583217547.html
<![CDATA[Contact Center Advisor Trainee]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/contact-center-advisor-trainee-2583217535.html • Responds to queries through email  • Executes some basic process documentation e. g. Reference Letters /VOE (Verification of Employment). • Resolves queries re: process application, payroll, benefits, HR systems, cross-HR team execution. • Advises on Policy where there is challenge or question, provides advice on interpretation and ensures consistency of approach. • Reviews and uploads employee data/documents into Workday where supporting documents must be first be reviewed and approved by First Point before being entered into the system  
Elvárások
• Language fluency in English mandatory. Knowledge of Portuguese/Spanish or French would be an advantage.   • Understands and is able to articulate answers to queries involving HR policies, procedures and practices • Able to multi-task, is organized and efficient in order to quickly resolve queries to a high quality • Exceptional communication skills and ability to act in a calm, rational manner while under pressure • Able to understand and interpret a customer request accurately and provide a consistent and correct resolution • Highly competent in the use of technology in order to provide swift clear resolutions to queries with the aptitude to quickly pick up new systems and applications • Able to build great working relationships across the other first point teams and resolver groups • Able to categorize and prioritize all queries effectively • Is a role model for utilization of the HR Model and advises on self-service options available • Is able to highlight opportunities for ways of improving processes and service delivery   • Strong customer-service ethic is essential
További információ
Cherry on top • Easy to reach downtown location • Opportunity to climb up on the career ladder • We won the Fittest Workplace Award, of course we have a Gym • Urban legend is true, we do have a Rooftop Bar • Our unique brands are available in our staff shop • We live our values and color our lives • Gross salary: 1065Ft/hour    Please apply after registration and indicate the position name or send your CV to the following e-mail address: cseko. orsolya@minddiak. hu If you have any questions do not hesitate to contact the following phone number: +36/70/452-3304  
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/contact-center-advisor-trainee-2583217535.html
<![CDATA[Pénzügyi referens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/penzugyi-referens-2583222440.html Emberi Erőforrás Támogatáskezelő                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Gazdasági Igazgatóság
pénzügyi referens munkakör betöltésére. A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 47. pontja gazdálkodással kapcsolatos feladatkör I. besorolási osztályban A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó hazai finanszírozású programok pénzügyi ügyintézése, naprakész nyilvántartások vezetése. Kapcsolattartás, egyeztetés a belső és külső szervezetekkel. Részvétel az alaptevékenységhez kapcsolódó napi pénzügyi folyamatokban. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, egyetemi vagy főiskolai, lehetőleg gazdasági-pénzügyi szakon szerzett képesítés, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Költségvetési területen szerzett gyakorlat, szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         Pályakezdők jelentkezését is várjuk! Elvárt kompetenciák: •         önálló munkavégzés, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         a szakmai életutat részletesen bemutató önéletrajz, motivációs levél iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, szakvizsgát, nyelvvizsgát igazoló bizonyítványok másolata, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 15. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZHO/410/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi referens. •         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő címére történő megküldésével (1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZHO/410/2017, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi referens. •         Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére a allaspalyazatok@emet. gov. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Az előszűrés az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. Munka alkalmassági tesztre kerülhet sor az interjúk előtt. A személyes meghallgatásra a behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről. A személyes meghallgatáson eredetiben bemutatandó iratok: végzettséget, képesítést igazoló oklevelek, bizonyítványok. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 15. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. emet. gov. hu - 2018. január 15. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A jelentkezésnél a motivációs levélben kérjük a munkakör megnevezését megjeleníteni. A Kttv. 39. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kinevezés feltétele a büntetlen előélet. Kérjük, a jogszabály alapján tájékozódjanak a várható illetményről. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. emet. gov. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 15.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/penzugyi-referens-2583222440.html
<![CDATA[Számviteli referens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/szamviteli-referens-2583777680.html Emberi Erőforrás Támogatáskezelő                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Gazdasági Igazgatóság
számviteli referens munkakör betöltésére. A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 47. pontja gazdálkodással kapcsolatos feladatkör I. besorolási osztályban A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Eszköz modulban az eszköz analitika vezetése, tárgyi eszközök és készletek nyilvántartása, leltározás, banki és vegyes könyvelés. A főkönyv és az analitika folyamatos egyeztetése, egyéb számviteli egyeztetések elvégzése, a számviteli és kincstári beszámolók elkészítésében való részvétel. Adatszolgáltatás a bevallások elkészítéséhez, statisztikai jelentések elkészítése. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, egyetemi vagy főiskolai gazdasági-pénzügyi szakon szerzett képesítés , •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Költségvetési területen szerzett gyakorlat, szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Elvárt kompetenciák: •         önálló munkavégzés, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         a szakmai életutat részletesen bemutató önéletrajz, motivációs levél iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, szakvizsgát, nyelvvizsgát igazoló bizonyítványok másolata, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 16. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZHO/446/2017 , valamint a munkakör megnevezését: számviteli referens. •         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő címére történő megküldésével (1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZHO/446/2017, valamint a munkakör megnevezését: számviteli referens. •         Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére a allaspalyazatok@emet. gov. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Az előszűrés az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. Munka alkalmassági tesztre kerülhet sor az interjúk előtt. A személyes meghallgatásra a behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről. A személyes meghallgatáson eredetiben bemutatandó iratok: végzettséget, képesítést igazoló oklevelek, bizonyítványok. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 16. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. emet. gov. hu - 2018. január 16. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A jelentkezésnél a motivációs levélben kérjük a munkakör megnevezését megjeleníteni. A Kttv. 39. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kinevezés feltétele a büntetlen előélet. Kérjük, a jogszabály alapján tájékozódjanak a várható illetményről. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. emet. gov. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 16.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/szamviteli-referens-2583777680.html
<![CDATA[Járművezetői vizsgabiztos]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/jarmuvezetoi-vizsgabiztos-2583777677.html Nógrád Megyei Kormányhivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nógrád Megyei Kormányhivatal
Salgótarjáni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi F
JÁRMŰVEZETŐI VIZSGABIZTOS munkakör betöltésére. A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Karancs út 54. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20. ) Korm. rendelet 1. melléklet 31. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör Ellátandó feladatok: Jogszabályok alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályának hatáskörébe utalt járművezetői vizsgabiztosi feladatok ellátása. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20. ) Korm. rendelet 1. melléklet 31. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv. ), valamint a Nógrád Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, közúti járművezetői vizsgabiztosi, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •         2. fokozatú egészségi alkalmasság; valamint A, B, C kategóriás vezetői engedély •         közúti járművezetői vizsgabiztosi képesítés A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Egyetem, •         D, E kategóriás vezetői engedély A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Önéletrajz, a 45/2012. (III. 20. ) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata; motivációs levél A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 1. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Béla főosztályvezető-helyettes nyújt, a +36 32/521-281; +36 70/455-7122 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Karancs út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/HUM/48-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: JÁRMŰVEZETŐI VIZSGABIZTOS. •         Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/HUM/48-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: JÁRMŰVEZETŐI VIZSGABIZTOS. és •         Személyesen: Balázs Béla főosztályvezető-helyettes, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Karancs út 54. . A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 20. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapja - 2018. január 12. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. tv. hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nmkh. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 16.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/jarmuvezetoi-vizsgabiztos-2583777677.html
<![CDATA[Építéshatósági ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/epiteshatosagi-ugyintezo-2583222437.html Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Építéshatósági Iroda
építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 15. Építésügyi igazgatási területen pont szerint Ellátandó feladatok: Építésügyi hatósági ügyintézéssel kapcsolatos feladatok a mindenkor hatályos építésigazgatási jogszabályok alapján: építési engedélyezési, összevont engedélyezési, fennmaradási engedélyezési, használatbavételi engedélyezési, bontási engedélyezési, engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, jogutódlás tudomásulvételi, használatbavétel tudomásulvételi, az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, kötelezési, végrehajtási, szakhatósági vészhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárások lefolytatása. Szakhatósági feladatok, tájékoztatás folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területén eljárva építéshatósági feladatok ellátása. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem, •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •         felsőfokú képesítés, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy •         alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség. •         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         közigazgatási alapvizsga •         közigazgatási szakvizsga •         közigazgatásban szerzett tapasztalat •         építésügyi vizsga •         helyismeret •         B kategóriás jogosítvány A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20. ) Korm. rendelet 8. § 1. sz. melléklete szerinti formátumban •         végzettséget igazoló okiratok másolata •         nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 13. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Viktória nyújt, a 87/511-155 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/20/2018. , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző. •         Postai úton, a pályázatnak a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/20/2018., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. tapolca. hu A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltató a kinevezés első hat hónapjára próbaidőt köt ki. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. tapolca. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 15.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/epiteshatosagi-ugyintezo-2583222437.html
<![CDATA[Kontrolling referens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/kontrolling-referens-2583777689.html Emberi Erőforrás Támogatáskezelő                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Gazdasági Igazgatóság
kontrolling referens munkakör betöltésére. A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 47. pontja gazdálkodással kapcsolatos feladatkör I. besorolási osztályban A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az intézmény gazdasági folyamatainak kontrolling tevékenysége. A szükséges tervezési, elemzési és adatszolgáltatási feladatok biztosítása. Rendszeres és ad hoc jellegű jelentések készítése a vezetőség számára. A forráskeretek nyomon követése, nyilvántartások vezetése, a bevitt adatok ellenőrzése, aktualizálása, közreműködés a likviditási tervek összeállításában. Bevétel- és költségelemzés, költségfelosztás elkészítése. Részvétel a kontrolling tevékenységgel kapcsolatos irányelvek, szabályzatok kidolgozásában, a szakmai területekkel együttműködve. Részvétel a TA források teljes körű, uniós rendelkezéseknek megfelelő elszámolási rendszer működtetésében. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, egyetemi vagy főiskolai gazdasági-pénzügyi szakon szerzett képesítés, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Mérlegképes könyvelő végzettség, •         Költségvetési szervnél pénzügy-kontrolling területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         EU-s forrásokat kezelő intézményben szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         Forrás SQL, KGR program felhasználói szintű ismerete Előnyt jelentő kompetenciák: •         Kiváló szintű nagyfokú önállóság, jó problémamegoldó képesség, jó szervező-és kommunikációs készség •         Kiváló szintű analitikus képesség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         a szakmai életutat részletesen bemutató önéletrajz, motivációs levél iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, szakvizsgát, nyelvvizsgát igazoló bizonyítványok másolata, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 16. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZHO/447/2018 , valamint a munkakör megnevezését: kontrolling referens. •         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő címére történő megküldésével (1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZHO/447/2018, valamint a munkakör megnevezését: kontrolling referens. •         Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére a allaspalyazatok@emet. gov. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Az előszűrés az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. Munka alkalmassági tesztre kerülhet sor az interjúk előtt. A személyes meghallgatásra a behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről. A személyes meghallgatáson eredetiben bemutatandó iratok: végzettséget, képesítést igazoló oklevelek, bizonyítványok. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 16. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. emet. gov. hu - 2018. január 16. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A Kttv. 39. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kinevezés feltétele a büntetlen előélet. Jelentkezésnél a motivációs levélben vagy az e-mail-ben a meghirdetett munkakör feltüntetése kötelező. Kérjük, a jogszabály alapján tájékozódjanak a várható illetményről. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. emet. gov. hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 16.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/kontrolling-referens-2583777689.html
<![CDATA[Hatósági szakügyintéző-energetikus]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/jog_kozigazgatas/hatosagi-szakugyintezo-energetikus-2565418505.html Budapest Főváros Kormányhivatala                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros Kormányhivatala
VII. Kerületi Hivatala Hatósági Osztálya
Hatósági szakügyintéző-energetikus munkakör betöltésére. A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1076 Budapest, Garay u 5. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Közintézményekkel kapcsolatos feladatok: ingyenes energetikai tanácsadás; szakmai segítségnyújtás az épületek energiafogyasztási adatainak bejelentéséhez és az energiamegtakarítási intézkedési tervek elkészítéséhez; helyi és regionális energiagazdálkodási rendszerek létrehozásának ösztönzése; közreműködés az épülethasználók energiahatékonysági szemléletformálásában; megkeresés esetén szakmai közreműködés az energiabeszerzési szerződések és az energiaszámlák ellenőrzésében, az energiabeszerzéseknél és az energiabeszerzési szerződések megkötésénél; e feladatai tekintetében folyamatos kapcsolattartás az önkormányzatokkal. Vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok: ingyenes energetikai tanácsadás és a tanácsadás következtében elért energiamegtakarítás mértékének nyomon követése; a kis- és középvállalkozások ösztönzése energetikai auditálás lefolytatására és az auditokban foglalt ajánlások végrehajtására. Lakossággal kapcsolatos feladatok: ingyenes energetikai tanácsadás és a tanácsadás következtében elért energiamegtakarítás mértékének nyomon követése; tájékoztatás az elérhető energia-hatékonysági pályázatokról. Egyéb feladatok: részvétel az egyes alternatív szakpolitikai intézkedésekből származó megtakarítások monitoringjában, valamint az intézkedések ellenőrzésében és egyéb - a Nemzeti Energetikusi Hálózatot irányító, felügyelő szervek vagy a Kormánymegbízott által meghatározott - eseti vagy rendszeres feladatokban; közreműködés a helyi szintű energiabiztonsági válsághelyzetek kezelésében; továbbá általános hatósági feladatok ellátása. Feladata a személyes és a telefonos ügyfélszolgálat biztosítása, és a háttér-tevékenységek ellátása. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Az \"Állami tisztviselőkről szóló\" 2016. évi LII. törvény rendelkezései, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem, az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: R. ) 7/E. § (1)-(2) bekezdései alapján: a R. 12. számú mellékletének A oszlopában meghatározott alap- vagy mesterfokú szakképzettség, vagy azzal egyenértékű képesítés (a külföldi oktatási intézményekben szerzett szakképzettség a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerinti elismerése esetén vehető figyelembe): alapképzésben szerzett energetikai mérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, építészmérnök vagy építőmérnök szakképzettség; mesterképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett okl. energetikai mérnök, okl. gépészmérnök, okl. villamos-mérnök, okl. építész, okl. építészmérnök, okl. szerkezet-építőmérnök, okl. létesítménymérnök, okl. épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök, okl. kohómérnök, bánya- és geotechnikai mérnök vagy okl. mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakképzettség., •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         Egyetem, a felsorolt mester- vagy osztatlan képzések valamelyikén szerzett szakképzettség, •         Igazolt szakmai tapasztalat az energiagazdálkodás és/vagy energiatermelés szakterületeken - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         Igazolt gyakorlat személyes és/vagy telefonos ügyfélszolgálati tevékenységet illetően - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         Közigazgatásban szerzett jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, •         Közigazgatási alap- és szakvizsga megléte Elvárt kompetenciák: •         Ügyfél-orientáltság, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, •         Konfliktuskezelési képesség, pontos, precíz munkavégzés, •         Intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség, tárgyalóképesség, •         Felhasználói szintű számítógépes ismeretek - kiemelten MS Office (irodai alkalmazások),, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Részletes fényképes szakmai önéletrajzot (a 45/2012. (III. 20. ) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https: //kozigallas. gov. hu/oneletrajz%20sablon%20v1. 7%20KSZF. xlsx •         Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet (és amennyiben releváns) a szakmai tapasztalatot, ügyfélszolgálati gyakorlatot igazoló okiratok igazoló okirat szkennelt másolatát; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) - a pályázat benyújtásának nem, csak a munkakör betöltésének feltétele a hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása. •         A jelentkező saját kezű aláírásával ellátott nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pók Tibor Józsefné Hivatalvezető nyújt, a +36 1 795-8888 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1415/00001-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Hatósági szakügyintéző-energetikus. •         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1415/00001-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: Hatósági szakügyintéző-energetikus. •         Elektronikus úton dr. Pók Tibor Józsefné Hivatalvezető részére a titkarsag@07kh. bfkh. gov. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 4. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. kormanyhivatal. hu - 2017. november 29. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 3.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/hatosagi-szakugyintezo-energetikus-2565418505.html