A Vatera.hu termékei http://www.vatera.hu/ A vatera.hu aukciós portál termékei hu-hu Wed, 24 Aug 2016 18:12:29 +0200 Wed, 24 Aug 2016 18:12:29 +0200 Vatera.hu RSS Feed Generator v1.0 <![CDATA[Mózes I. könyve (magyar)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 300 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/mozes_i_konyve_magyar_2318893334.html Mózes I. könyve (magyar)
Jelenlegi ára: 300 000 Ft
Az aukció vége: 2016-08-30 20:19 ]]>
Tue, 30 Aug 2016 20:19:59 +0200 http://www.vatera.hu/mozes_i_konyve_magyar_2318893334.html
<![CDATA[Gustavo Sacerdote olasz-német szótár I-II., 1931]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 5 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/gustavo_sacerdote_olasz_nemet_szotar_i_ii_1931_2327481455.html Megjelent a Lagenscheidts Taschenwörterbücher sorozatban.
Méret: 16X10 cm
Gustavo Sacerdote olasz-német szótár I-II., 1931
Jelenlegi ára: 5 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-12 16:43 ]]>
Mon, 12 Sep 2016 16:43:21 +0200 http://www.vatera.hu/gustavo_sacerdote_olasz_nemet_szotar_i_ii_1931_2327481455.html
<![CDATA[Grünwald Béla : Az Új Magyarország]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 7 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/grunwald_bela_az_uj_magyarorszag_2325555044.html            
                                           
Grünwald Béla
A kiegyezés után lépett hivatalba,  Zólyom vármegye főjegyzője, majd 1871-től alispánja, az 1878-as választásoktólkezdve (haláláig) Besztercebánya képviselője volt előbb a Szabadelvű Párt színeiben, majd függetlenként, végül pedig a Mérsékelt Ellenzék soraiban. Nevét 1874-ben ismerte meg az ország, mikor az ő kezdeményezésére a felvidéki vármegyék mozgalma során a kormány a Matica slovenská és három szlovák gimnázium (Turócszentmártonban,  Nagyrőcén és Znióváralján) bezárását rendelte el, [2] mivel ott – indoklása szerint – „ pánszláv propaganda” folyt. Grünwald neve ezzel fogalommá vált: a „ grünwaldizmus” ettől kezdve a kisebbségekkel (elsősorban a szlovákokkal) szemben követett erőskezű, a jogokat lehető legszűkebben értelmező nemzetiségi politikát jelölte. Mivel nézeteivel kisebbségben maradt pártjában, onnét 1880-ban kilépett és az Apponyi Albert-féle Mérsékelt Ellenzékhez csatlakozott. Híve volt a közigazgatás államosításának, a polgári központosításnak, de küzdött a nemzetiségek erőszakos magyarosításáért is.
Elképzeléseinek középpontjában a „ magyar állam konszolidációja” állt, s ezért közigazgatás-jogi munkáiban elemezte a rendi berendezkedés adta viszonyokat. Grünwald szorgalmazta a vármegye és az állam új alapokra helyezését, a mellérendeltség megszüntetését. Nem erőszakos úton képzelte el az asszimilációt és a magyar térnyerést, hanem egy „ hazafias, liberális kormány" élén álló szilárd akaratú, öntudatos államférfi vezetésével. Grünwald úgy látta, hogy a polgári fejlődés hiányosságainak pótlása meghozza a „ demokráciát”. Véleménye szerint a polgárosodást, az erős magyar polgári középosztályt a centralizált, szilárd magyar nemzetállam felülről irányítva teremheti meg. Ám a liberalizmus és nacionalizmus ellentétében az utóbbit részesítette előnyben. „ Inkább áldozzunk fel néhány szabadelvűnek látszó intézményt – mondta – azért, hogy utódaink egy erős magyar államot kapjanak, ami jobb, mintha szabadelvűségünket hagynánk az utókorra, a magyar állam nélkül”.
A képviselőházban azonban Grünwald nem tudta tettekre váltani elgondolásait: a hatvanhetes kormánypártból is ezért lépett ki, ám az ellenzék még ennyi esélyt sem nyújtott számára.
Saját pártjában, a hatvanhetes ellenzék körében is egyre inkább a partvonalra szorult. Programja nem nyert általános tetszést.  Szilágyi Dezső (az Apponyi-féle ellenzéki párt volt közigazgatási szakértője) 1886-ban visszalépvén a kormánypártba, a vármegyék érinthetetlenségének platformján álló függetlenségi ellenzék felé tett lépéseket. A politikailag ellehetetlenült Grünwald ekkor fordult a történetírás felé. Első művéért, az 1888-ban megjelent A régi Magyarország címűért a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának választotta. 1890-ben pedig Az új Magyarország címmel Széchenyiről írt könyvet.
Demokrata sem lehetett az ekkori magyarországi viszonyok között az, aki nem volt nemes, s ezért maga is – ősei érdemeire és szász nemességére hivatkozva – nemességért folyamodott, amit minden nehézség nélkül meg is kapott I. Ferenc József magyar királytól 1889 április 22. -én. [3]
A kilencvenes évek elejére teljesen elszigetelődött politikailag, történetírói munkáit nem ismerte el a hivatalos történetírói kör, s magánéleti gondjai mellett egészsége is megrendült. Az önmagával meghasonlott, betegségével küszködő Grünwald 1891. május 4-én Párizsban, romantikus regényhőshöz illő módonöngyilkos lett. Mielőtt a Szajna-parton főbe lőtte magát, táviratot adott fel pártvezére,  Apponyi Albert, a Mérsékelt Ellenzék vezetője címére: „ Grünwald Béla Párizsban meghalt” szöveggel. Halálhíre nagy megdöbbenést keltett.
A Montmartre temetőjében helyezték nyugalomra, sírkövén az alábbi mondat áll:  „ Itt nyugszik Grünwald Béla, a magyar állameszme törhetetlen apostola. ”
Sorsát és működését Tolnai Lajos,  Komjáthy Jenő,  Péterfy Jenő,  Reviczky Gyula sorsáéhoz hasonlítják.
Grünwald Béla : Az Új Magyarország
Jelenlegi ára: 7 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-09 16:19 ]]>
Fri, 09 Sep 2016 16:19:51 +0200 http://www.vatera.hu/grunwald_bela_az_uj_magyarorszag_2325555044.html
<![CDATA[COOPER..VADFOGÓ..BÖRHARISNYA..UTMUTATÓ]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 2 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/cooper_vadfogo_borharisnya_utmutato_2318919755.html COOPER..VADFOGÓ..BÖRHARISNYA..UTMUTATÓ
Jelenlegi ára: 2 000 Ft
Az aukció vége: 2016-08-30 21:36 ]]>
Tue, 30 Aug 2016 21:36:22 +0200 http://www.vatera.hu/cooper_vadfogo_borharisnya_utmutato_2318919755.html
<![CDATA[Csokonai könyv]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 500 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/csokonai_konyv_2326738529.html A méla tempefői
A cultura
Karnyóné
Gerson du Malheureux

Csokonai könyv
Jelenlegi ára: 500 Ft
Az aukció vége: 2016-09-01 16:48 ]]>
Thu, 01 Sep 2016 16:48:36 +0200 http://www.vatera.hu/csokonai_konyv_2326738529.html
<![CDATA[Mindörökké...Sohatöbbé... (Nova)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 500 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/mindorokke_sohatobbe_nova_2326738322.html
Mindörökké...Sohatöbbé... (Nova)
Jelenlegi ára: 500 Ft
Az aukció vége: 2016-09-01 16:48 ]]>
Thu, 01 Sep 2016 16:48:10 +0200 http://www.vatera.hu/mindorokke_sohatobbe_nova_2326738322.html
<![CDATA[1906-os Házi czukrászat]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 13 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/1906_os_hazi_czukraszat_2316907118.html 1906-os kiadás
1906-os Házi czukrászat
Jelenlegi ára: 13 000 Ft
Az aukció vége: 2016-08-28 01:01 ]]>
Sun, 28 Aug 2016 01:01:06 +0200 http://www.vatera.hu/1906_os_hazi_czukraszat_2316907118.html
<![CDATA[Mese és népi bábjáték könyv 1943]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 10 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/mese_es_nepi_babjatek_konyv_1943_2316907154.html 1943-as a szerő kiadása.
Író: Boldog Mária
Mese és népi bábjáték könyv 1943
Jelenlegi ára: 10 000 Ft
Az aukció vége: 2016-08-28 01:01 ]]>
Sun, 28 Aug 2016 01:01:57 +0200 http://www.vatera.hu/mese_es_nepi_babjatek_konyv_1943_2316907154.html
<![CDATA[Antik könyv]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/antik_konyv_2318569310.html Antik könyv
Jelenlegi ára: 4 000 Ft
Az aukció vége: 2016-08-30 09:24 ]]>
Tue, 30 Aug 2016 09:24:13 +0200 http://www.vatera.hu/antik_konyv_2318569310.html
<![CDATA[Biblia Sacra Vulgata I-III]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 10 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/biblia_sacra_vulgata_i_iii_2320014605.html            
                                            Biblia Sacra Vulgatae Editionis I, II, III

Biblia Sacra Vulgata I-III
Jelenlegi ára: 10 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-01 12:25 ]]>
Thu, 01 Sep 2016 12:25:57 +0200 http://www.vatera.hu/biblia_sacra_vulgata_i_iii_2320014605.html
<![CDATA[TÓTH BÉLA: A MAGYAR ANEKDOTAKINCS I-V.félbőr kötés]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 20 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/toth_bela_a_magyar_anekdotakincs_i_v_felbor_kotes_2323455317.html MÜHLBECK KÁROLY rajzaival
Egységes, korabeli félbőr kötésben, hibátlan, szép példány.
A 6. KÖTET HIÁNYZIK.
TÓTH BÉLA: A MAGYAR ANEKDOTAKINCS I-V.félbőr kötés
Jelenlegi ára: 20 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-06 12:32 ]]>
Tue, 06 Sep 2016 12:32:47 +0200 http://www.vatera.hu/toth_bela_a_magyar_anekdotakincs_i_v_felbor_kotes_2323455317.html
<![CDATA[KOGUTOWICZ TÖRTÉNELMI ISKOLAI ATLASZ (cca 1900)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/kogutowicz_tortenelmi_iskolai_atlasz_cca_1900_2319470927.html Tervezték:  Acsády Ignác dr., Brózik Károly dr. Cherven Flóris dr., Csánki Dezső dr., Goldzieher Ignác dr., Marczali henrik dr., Márki Sándor dr., Pauler Gyula dr.
Rajzola: Kogutowicz Manó
42 oldal
Könyvkötői kötés
XA1
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Áraink a postaköltséget tartalmazzák!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
KOGUTOWICZ TÖRTÉNELMI ISKOLAI ATLASZ (cca 1900)
Jelenlegi ára: 4 990 Ft
Az aukció vége: 2016-08-31 15:00 ]]>
Wed, 31 Aug 2016 15:00:26 +0200 http://www.vatera.hu/kogutowicz_tortenelmi_iskolai_atlasz_cca_1900_2319470927.html
<![CDATA[GREGUSS ÁGOST ORSZÁGGYŰLÉSI NAPLÓ 1869]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 9 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/greguss_agost_orszaggyulesi_naplo_1869_2325937697.html A BORÍTÓ KISSÉ KOPOTTAS, KÖNYVTÁRI PÉLDÁNY
XQ3
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Áraink a postaköltséget tartalmazzák!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
GREGUSS ÁGOST ORSZÁGGYŰLÉSI NAPLÓ 1869
Jelenlegi ára: 9 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-10 06:18 ]]>
Sat, 10 Sep 2016 06:18:06 +0200 http://www.vatera.hu/greguss_agost_orszaggyulesi_naplo_1869_2325937697.html
<![CDATA[SZVORÉNYI: IUS PUBLUCIM I-II. 1803 VESZPRÉM]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 9 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/szvorenyi_ius_publucim_i_ii_1803_veszprem_2316329429.html A könyv restaurálásra szorul. A borító erősen sérült, a könyvtest elvált a borítótól. A kötés több helyen megtört. Félbőr kötés.
BG1
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
SZVORÉNYI: IUS PUBLUCIM I-II. 1803 VESZPRÉM
Jelenlegi ára: 9 990 Ft
Az aukció vége: 2016-08-27 09:45 ]]>
Sat, 27 Aug 2016 09:45:21 +0200 http://www.vatera.hu/szvorenyi_ius_publucim_i_ii_1803_veszprem_2316329429.html
<![CDATA[MATTHES-VÁNGEL NAGY KÉPES TERMÉSZETRAJZ 1899]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 69 900 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/matthes_vangel_nagy_kepes_termeszetrajz_1899_2318851022.html I. rész. Dr Vangel Jenő: Állattan. Kiváló tekintettel Magyarország állatvilágára.
II. rész. Növénytan és ásványtan. Franz Matthes nyomán átdolgozva.
Bp. 1899. Athenaeum. VI + 320 p. + 24 t.; (színes, chromolith. ); [2] + 105 p. +. 23 t. (színes, chromolith.; 2-24-ig számozva, - hiánytalan). 476, ill. 329 szövegközti képpel és ábrával.
A könyv borítója kissé foltos, sarkai enyhén sérültek. Néhány lap enyhén sérült.
YAntikb
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
MATTHES-VÁNGEL NAGY KÉPES TERMÉSZETRAJZ 1899
Jelenlegi ára: 69 900 Ft
Az aukció vége: 2016-08-30 18:04 ]]>
Tue, 30 Aug 2016 18:04:22 +0200 http://www.vatera.hu/matthes_vangel_nagy_kepes_termeszetrajz_1899_2318851022.html
<![CDATA[Horváth Mihály : A Magyarok története]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 7 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/horvath_mihaly_a_magyarok_tortenete_2325544436.html            
                                            
Horváth Mihály (történész) 
Tizenhét gyermekes családban született, édesapja, Horváth József orvos volt.  Szegedi piarista diák volt. 1825-től a váci papnevelő intézetben teológiát és történelmet tanult,  1828-ban a pesti egyetemen bölcsészdoktori oklevelet szerzett; 1831-ben pedig pappá szentelték. Egy ideig Dorozsmán,  Kecskeméten,  Nagykátán és Nagyabonyban káplánkodott, majd gróf Keglevich Gábor, utóbb pedig gróf Erdődy Kajetán fiai mellett volt nevelő. Az ismeretlen vidéki káplán csakhamar jó nevet szerzett magának a történettudomány terén való szereplésével. Három akadémiai jutalmat nyert, és az Akadémiának 1839-ben levelező,  1841-ben pedig vidéki rendes tagja lett.  1844-től a bécsi Theresianumban a magyar nyelv és irodalom tanára lett. Óráin nagy hangsúlyt fektetett a magyar nyelv sajátosságainak a megismertetésére.  1847-től hatvani prépost-plébános. Szabad idejét főleg a bécsi,  soproni és kismartoni levéltárakban való kutatással töltötte.
1847.  január 23-án nagy feltűnést keltett a kapucinusok templomában József nádor fölött tartott gyászbeszédével. Még ugyanazon évben hatvani prépost-plébánossá lett (innen későbbi álneve: Hatvani Mihály), és egy ideig nyugodtan élt tanulmányainak. Az 1848– 49. évi események őt is elsodorták a csendes munkásság teréről.  1848 júliusában V. Ferdinánd király csanádi püspökké nevezte ki (ám sohasem szentelték föl), a függetlenségi nyilatkozat után pedig vallás- és közoktatásügyi miniszter lett.
A szabadságharc leveretése után előbb Magyarországon bujdosott, majd főúri hölgyek közbenjárásával Lipcsébe és onnan Belgiumba menekült. A haditörvényszék halálra ítélte, és in effigie fel is akasztatta. A katolikus egyház kiközösítette, papi hivatalától eltiltotta, részben a szabadkőműves tagsága miatt, részben a Szent Korona elleni 1848– 49-es tevékenysége (detronizáció) miatt. 18 évig száműzetésben élt különböző európai városokban (Párizs, Montmorency,  Genova,  Nizza,  Firenze,  Genf,  1856-tól ismét Brüsszel) ahol a magyar történelemre vonatkozó levéltári kutatásokkal foglalkozott. Brüsszelben kiadta az 1451 és 1562 közti magyar történelemre vonatkozó oklevelek hosszú sorát.  (Magyar történelmi okmánytár, a brüsseli országos levéltárból és a burgundi könyvtárból. Összeszedte és lemásolta Hatvani Mihály. Monumenta Hungariae Historica Diplomataria.  
1867 elején a királyné és az Akadémia segítségével végre visszatérhetett Magyarországra, ahol köztiszteletnek örvendett.  Szeged egyik kerülete országgyűlési képviselővé, a magyar történelmi társulat és az Akadémia második osztálya elnökévé választotta,  a király történelemtanárnak hívta meg a trónörökös mellé,  tribunici címzetes püspökké nevezte ki és a vaskai javadalmas apátságot adományozta neki.
A magyar történetírás kiemelkedő alakja. Liberális, függetlenségi szellemű történeti munkáival a magyar polgári átalakulás ügyét szolgálta. A magyar történelem fő tendenciájának a szabadság kivívására és folyamatos megtartására irányuló törekvést tartotta. Több publikációját Hatvani Mihály álnéven jelentette meg. A történész feladatát abban látta, hogy a letűnt nemzedékek életének és munkásságának minden mozzanatát felkutassa, és a forrásokat kellő kritikával kezelje. Horváth Mihály a korabeli legnépszerűbb magyar történetírók egyike volt: nemcsak arra a korra gondolt, amelyről írt, hanem a közönségre is, akinek írt. Nemcsak kutató akart lenni, hanem buzdító, lelkesítő tanító is, aki mindig arra törekedett, hogy a 19. század vezéreszméit hirdesse.
A Magyar Tudományos Akadémia 1839. november 23-án levelező, 1841. november 23-án rendes taggá választotta.  A magyar honvédelem történeti vázlata című székfoglaló előadása 1842. november 22-én hangzott el. 1871. május 17-én az igazgató tagságot nyerte el. 1870. január 15. - 1878. augusztus 19. között a II. Osztály elnöki tisztségét látta el. 1867-ben a Magyar Történelmi Társulat ideiglenes elnöke, 1867-77-ben első alelnöke, 1877-től haláláig elnöke. 1868-tól a Kisfaludy Társulat rendes tagja. Háromszor részesült – 1840., 1867., 1873. - a Magyar Tudományos Akadémia Nagyjutalmában. Mindegyik művét átlengi az erős hazafi-érzés, a szabadság, alkotmány és haladás érdekei iránti lelkesedés, ami írásainak nagy szubjektivitást kölcsönöz.
Szokatlan volt még egy katolikus pap részéről a vallási kérdésekben mutatkozó pártatlansága is.  1849-ben például apapi nőtlenség, és a szerzetesség eltörlésének és az egyházi javak és alapítványi vagyonok közös alapba helyezésének szószólója volt.

Horváth Mihály : A Magyarok története
Jelenlegi ára: 7 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-09 15:26 ]]>
Fri, 09 Sep 2016 15:26:22 +0200 http://www.vatera.hu/horvath_mihaly_a_magyarok_tortenete_2325544436.html
<![CDATA[SPORT A CSÁSZÁR, ÉS UTÁNA A SÖTÉTSÉG..ALBERT F.]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 1 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/sport_a_csaszar_es_utana_a_sotetseg_albert_f_2318156732.html SPORT  A CSÁSZÁR, ÉS UTÁNA A SÖTÉTSÉG..ALBERT F.
Jelenlegi ára: 1 000 Ft
Az aukció vége: 2016-08-29 16:44 ]]>
Mon, 29 Aug 2016 16:44:39 +0200 http://www.vatera.hu/sport_a_csaszar_es_utana_a_sotetseg_albert_f_2318156732.html
<![CDATA[ANTIK PONYVA..KALMÁR ÉS BÁRÓ..5 KÖTET..1856]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 500 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/antik_ponyva_kalmar_es_baro_5_kotet_1856_2318159957.html ANTIK PONYVA..KALMÁR ÉS BÁRÓ..5 KÖTET..1856
Jelenlegi ára: 4 500 Ft
Az aukció vége: 2016-08-29 16:51 ]]>
Mon, 29 Aug 2016 16:51:00 +0200 http://www.vatera.hu/antik_ponyva_kalmar_es_baro_5_kotet_1856_2318159957.html
<![CDATA[Legjobb könyvek 4db]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 1 200 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/legjobb_konyvek_4db_2322271421.html Rózsa és Ninácska
A buzsáki királyság
A nemes urak fészke
A gondolat
Legjobb könyvek 4db
Jelenlegi ára: 1 200 Ft
Az aukció vége: 2016-08-28 17:56 ]]>
Sun, 28 Aug 2016 17:56:28 +0200 http://www.vatera.hu/legjobb_konyvek_4db_2322271421.html
<![CDATA[Téli olvasmányok,Eger 1872.]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 2 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/teli_olvasmanyok_eger_1872_2322273701.html
Téli olvasmányok,Eger 1872.
Jelenlegi ára: 2 000 Ft
Az aukció vége: 2016-08-28 18:00 ]]>
Sun, 28 Aug 2016 18:00:38 +0200 http://www.vatera.hu/teli_olvasmanyok_eger_1872_2322273701.html
<![CDATA[UTLEIRÁS A VILÁGJÁRÁS HÖSEI, A VILÁG KÖRÜL 5 DARAB]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 500 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/utleiras_a_vilagjaras_hosei_a_vilag_korul_5_darab_2322946688.html A VILÁGJÁRÁS HÖSEI 3 DARAB.. ÖSZ  5 DARAB.. LÁSD ÁLAPOT
UTLEIRÁS A VILÁGJÁRÁS HÖSEI, A VILÁG KÖRÜL 5 DARAB
Jelenlegi ára: 3 500 Ft
Az aukció vége: 2016-09-05 19:31 ]]>
Mon, 05 Sep 2016 19:31:02 +0200 http://www.vatera.hu/utleiras_a_vilagjaras_hosei_a_vilag_korul_5_darab_2322946688.html
<![CDATA[J. TEMPEST..A VÁMPIR..TARKA FILLÉRES FANTI]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 1 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/j_tempest_a_vampir_tarka_filleres_fanti_2323583267.html J. TEMPEST..A VÁMPIR..TARKA FILLÉRES FANTI
Jelenlegi ára: 1 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-06 18:29 ]]>
Tue, 06 Sep 2016 18:29:15 +0200 http://www.vatera.hu/j_tempest_a_vampir_tarka_filleres_fanti_2323583267.html
<![CDATA[GÓTBETÜS NÉMET RITKASÁG..MEMORIEN..1895]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 1 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/gotbetus_nemet_ritkasag_memorien_1895_2323614728.html GÓTBETÜS NÉMET RITKASÁG..MEMORIEN..1895
Jelenlegi ára: 1 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-06 20:24 ]]>
Tue, 06 Sep 2016 20:24:44 +0200 http://www.vatera.hu/gotbetus_nemet_ritkasag_memorien_1895_2323614728.html
<![CDATA[Somosy: A DOGMATICA THEOLOGIÁNAK ELSŐ VONÁSAI 1835]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 9 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/somosy_a_dogmatica_theologianak_elso_vonasai_1835_2324854880.html 285 odal, korabeli keménytáblás papírkötésben
Somosy: A DOGMATICA THEOLOGIÁNAK ELSŐ VONÁSAI 1835
Jelenlegi ára: 9 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-08 16:22 ]]>
Thu, 08 Sep 2016 16:22:43 +0200 http://www.vatera.hu/somosy_a_dogmatica_theologianak_elso_vonasai_1835_2324854880.html
<![CDATA[. MŰVÉSZETEK TÖRTÉNETE (ÓKOR) I. KÖTET]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 6 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/muveszetek_tortenete_okor_i_kotet_2324935859.html .  MŰVÉSZETEK TÖRTÉNETE (ÓKOR) I. KÖTET
Jelenlegi ára: 6 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-08 20:03 ]]>
Thu, 08 Sep 2016 20:03:41 +0200 http://www.vatera.hu/muveszetek_tortenete_okor_i_kotet_2324935859.html
<![CDATA[Ezer kortárs 1936.]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 800 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/ezer_kortars_1936_2326738841.html
Ezer kortárs 1936.
Jelenlegi ára: 800 Ft
Az aukció vége: 2016-09-01 16:49 ]]>
Thu, 01 Sep 2016 16:49:13 +0200 http://www.vatera.hu/ezer_kortars_1936_2326738841.html
<![CDATA[ROKAMBOLE ÉLETE ÉS KALANDJAI 3 KÖTET..1931]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 500 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/rokambole_elete_es_kalandjai_3_kotet_1931_2328014726.html ROKAMBOLE ÉLETE ÉS KALANDJAI 3 KÖTET..1931
Jelenlegi ára: 3 500 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 09:33 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 09:33:40 +0200 http://www.vatera.hu/rokambole_elete_es_kalandjai_3_kotet_1931_2328014726.html
<![CDATA[COOPER..UTOLSÓ MOHIKÁN..1931]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 1 500 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/cooper_utolso_mohikan_1931_2328354590.html COOPER..UTOLSÓ MOHIKÁN..1931
Jelenlegi ára: 1 500 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 19:10 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 19:10:31 +0200 http://www.vatera.hu/cooper_utolso_mohikan_1931_2328354590.html
<![CDATA[Hosszú Lándzsa emlékezései]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 1 800 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/hosszu_landzsa_emlekezesei_2321535743.html Szerkesztő: Sólyomfi Nagy Zoltán
Fordító: Dr. Baktay Ervin
A csatolt fényképek az eladó könyvről készültek.
Kérésre postázom is.

Hosszú Lándzsa emlékezései
Jelenlegi ára: 1 800 Ft
Az aukció vége: 2016-09-03 12:48 ]]>
Sat, 03 Sep 2016 12:48:30 +0200 http://www.vatera.hu/hosszu_landzsa_emlekezesei_2321535743.html
<![CDATA[Olcsó könyvek]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 2 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/olcso_konyvek_2314867877.html Az ár a postaköltséget nem tartalmazza.
Budapesten megbeszélés szerint lehet szó személyes átvételről.
A könyvek a képen látható állapotban vannak.

Olcsó könyvek
Jelenlegi ára: 2 000 Ft
Az aukció vége: 2016-08-25 09:48 ]]>
Thu, 25 Aug 2016 09:48:12 +0200 http://www.vatera.hu/olcso_konyvek_2314867877.html
<![CDATA[SALAMON: MAGYARORSZÁG A TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORÁBAN]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 8 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/salamon_magyarorszag_a_torok_hodoltsag_koraban_2318668883.html XQ3
A borító kissé sérült.
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
SALAMON: MAGYARORSZÁG A TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORÁBAN
Jelenlegi ára: 8 990 Ft
Az aukció vége: 2016-08-30 12:18 ]]>
Tue, 30 Aug 2016 12:18:43 +0200 http://www.vatera.hu/salamon_magyarorszag_a_torok_hodoltsag_koraban_2318668883.html
<![CDATA[ACSÁDY IGNÁCZ: SZÉCHY MÁRIA Magyar Történeti Életr]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 9 800 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/acsady_ignacz_szechy_maria_magyar_torteneti_eletr_2322808325.html 268 oldal + 10 tábla, HIÁNYTALAN
Korabeli bordázott félbőr kötésben, a kötéstáblán
és a lapszéleken kissebb ázás nyomok.
ACSÁDY IGNÁCZ: SZÉCHY MÁRIA Magyar Történeti Életr
Jelenlegi ára: 9 800 Ft
Az aukció vége: 2016-09-05 13:37 ]]>
Mon, 05 Sep 2016 13:37:13 +0200 http://www.vatera.hu/acsady_ignacz_szechy_maria_magyar_torteneti_eletr_2322808325.html
<![CDATA[BALLAGI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 1890]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 6 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/ballagi_hodmezovasarhely_1890_2324185559.html 16 OLDAL
TULAJDONOSI PECSÉTTEL ELLÁTOTT
XQ3
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Áraink a postaköltséget tartalmazzák!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!

BALLAGI  HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 1890
Jelenlegi ára: 6 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-07 16:48 ]]>
Wed, 07 Sep 2016 16:48:41 +0200 http://www.vatera.hu/ballagi_hodmezovasarhely_1890_2324185559.html
<![CDATA[SZTOJANOFF: SZTALIN A VÖRÖS CÁR 1942 BETILTOTT]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 18 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/sztojanoff_sztalin_a_voros_car_1942_betiltott_2324776760.html A borító kopott, a sarkai sérültek, a lapélek foltosak
BG1
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
SZTOJANOFF: SZTALIN A VÖRÖS CÁR 1942 BETILTOTT
Jelenlegi ára: 18 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-08 13:31 ]]>
Thu, 08 Sep 2016 13:31:40 +0200 http://www.vatera.hu/sztojanoff_sztalin_a_voros_car_1942_betiltott_2324776760.html
<![CDATA[ERDÉLY ÖRÖKSÉGE X. - KÉT ORSZÁG ÖLELKEZÉSE]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/erdely_oroksege_x_ket_orszag_olelkezese_2325430076.html A KÖTET BORÍTÓJA KISSÉ FOLTOS, SÉRÜLT, GERINCE MEGREPEDT.
BV3
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
ERDÉLY ÖRÖKSÉGE X. - KÉT ORSZÁG ÖLELKEZÉSE
Jelenlegi ára: 4 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-09 12:19 ]]>
Fri, 09 Sep 2016 12:19:10 +0200 http://www.vatera.hu/erdely_oroksege_x_ket_orszag_olelkezese_2325430076.html
<![CDATA[MAGYAR GAZDÁK LAPJA 1902]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 6 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/magyar_gazdak_lapja_1902_2318580515.html A borító és a gerinc sérült, a lapszéle szintén sérültek, szakadtak. Könyvtári példány.  
XA1
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
MAGYAR GAZDÁK LAPJA 1902
Jelenlegi ára: 6 990 Ft
Az aukció vége: 2016-08-30 10:18 ]]>
Tue, 30 Aug 2016 10:18:57 +0200 http://www.vatera.hu/magyar_gazdak_lapja_1902_2318580515.html
<![CDATA[SZENT JÁNOS MENNYEI JELENÉSEKRŐL 1921 SZÁMOZOTT]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 8 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/szent_janos_mennyei_jelenesekrol_1921_szamozott_2320994051.html Számozott példány (376)
Ceruzás bejegyzésekkel, aláhúzásokkal. A gerincen kisebb sérülés.
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Áraink a postaköltséget tartalmazzák!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!

SZENT JÁNOS MENNYEI JELENÉSEKRŐL 1921 SZÁMOZOTT
Jelenlegi ára: 8 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-02 15:30 ]]>
Fri, 02 Sep 2016 15:30:35 +0200 http://www.vatera.hu/szent_janos_mennyei_jelenesekrol_1921_szamozott_2320994051.html
<![CDATA[LÁNG LAJOS: A STATISZTIKA TÖRTÉNETE 1913]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 8 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/lang_lajos_a_statisztika_tortenete_1913_2328070919.html A könyv kötése egy helyen megtört.
XQ3
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Áraink a postaköltséget tartalmazzák!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
LÁNG LAJOS: A STATISZTIKA TÖRTÉNETE 1913
Jelenlegi ára: 8 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 11:29 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 11:29:02 +0200 http://www.vatera.hu/lang_lajos_a_statisztika_tortenete_1913_2328070919.html
<![CDATA[E. BASSERMANN-JORDAN: DER SCHMUCK ÉKSZER]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 6 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/e_bassermann_jordan_der_schmuck_ekszer_2318572835.html Félbőr kötés. A borító egyik sarka kissé sérült, a könyv kötése meglazult.
XQ3
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Áraink a postaköltséget tartalmazzák!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
E. BASSERMANN-JORDAN: DER SCHMUCK ÉKSZER
Jelenlegi ára: 6 990 Ft
Az aukció vége: 2016-08-30 09:47 ]]>
Tue, 30 Aug 2016 09:47:02 +0200 http://www.vatera.hu/e_bassermann_jordan_der_schmuck_ekszer_2318572835.html
<![CDATA[Antik, magyar nyelvű könyv #1]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 10 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/antik_magyar_nyelvu_konyv_1_2329053140.html Korához képest jó állapotban lévő vallásos témájú könyv.  
A lapok nem járnak ki belőle, a kötés nagyon stabil.
Antik, magyar nyelvű könyv #1
Jelenlegi ára: 10 000 Ft
Az aukció vége: 2016-08-29 16:00 ]]>
Mon, 29 Aug 2016 16:00:42 +0200 http://www.vatera.hu/antik_magyar_nyelvu_konyv_1_2329053140.html
<![CDATA[HORVÁTH - BODRY: A BÁNYA 1938]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 8 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/horvath_bodry_a_banya_1938_2328019016.html XQ3
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Áraink a postaköltséget tartalmazzák!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
HORVÁTH - BODRY: A BÁNYA 1938
Jelenlegi ára: 8 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 09:48 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 09:48:13 +0200 http://www.vatera.hu/horvath_bodry_a_banya_1938_2328019016.html
<![CDATA[CSOMA: MAGYAR NEMZETSÉGI CZÍMEREK 1904]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 14 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/csoma_magyar_nemzetsegi_czimerek_1904_2327258024.html A gerinc pótolt, belülről megerősített. Több lap foltos, tulajdonosi pecséttel ellátott.
8 színes táblát tartalmaz.
XA1
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Áraink a postaköltséget tartalmazzák!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
CSOMA: MAGYAR NEMZETSÉGI CZÍMEREK 1904
Jelenlegi ára: 14 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-12 12:07 ]]>
Mon, 12 Sep 2016 12:07:05 +0200 http://www.vatera.hu/csoma_magyar_nemzetsegi_czimerek_1904_2327258024.html
<![CDATA[Szalézi Szent Ferenc élete]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 600 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/szalezi_szent_ferenc_elete_2318885417.html Szalézi Szent Ferenc élete
Jelenlegi ára: 3 600 Ft
Az aukció vége: 2016-08-30 19:43 ]]>
Tue, 30 Aug 2016 19:43:41 +0200 http://www.vatera.hu/szalezi_szent_ferenc_elete_2318885417.html
<![CDATA[August Forel: Az idegrendszer betegsége]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 1 200 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/august_forel_az_idegrendszer_betegsege_2322346670.html Dr. Décsi Imre bevezetésével
1 képmelléklettel
A Kultura Iskolája sorozat része
Tartalom:
Általános fogalmak az elme- és idegbetegségekről
Az elme- és idegbajok vagy abnormaliások áttekintése
Az elme- és idegzavarok okai
A könyv használt - képek szerinti, jó állapotban.
Kérésre postázom is.

August Forel: Az idegrendszer betegsége
Jelenlegi ára: 1 200 Ft
Az aukció vége: 2016-09-04 22:20 ]]>
Sun, 04 Sep 2016 22:20:32 +0200 http://www.vatera.hu/august_forel_az_idegrendszer_betegsege_2322346670.html
<![CDATA[VIHAR BÉLA: SÁRGA KÖNYV 1945 HOLOKAUSZT]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/vihar_bela_sarga_konyv_1945_holokauszt_2329056176.html XQ3
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
VIHAR BÉLA: SÁRGA KÖNYV 1945 HOLOKAUSZT
Jelenlegi ára: 4 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-14 16:07 ]]>
Wed, 14 Sep 2016 16:07:35 +0200 http://www.vatera.hu/vihar_bela_sarga_konyv_1945_holokauszt_2329056176.html
<![CDATA[A magyar nemzet története III./VI/IX]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 20 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/a_magyar_nemzet_tortenete_iii_vi_ix_2315904842.html AZ ANJOU HÁZ ÉS ÖRÖKÖSEI (1301-1439)
A magyar nemzet története VI.
MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE II. MÁTYÁSTÓL III. FERDINÁND HALÁLÁIG
A magyar nemzet története IX.
A NEMZETI ÁLLAMALKOTÁS KORA 1815-1847
A 3 kötet egyben kerül meghírdetésre

A magyar nemzet története III./VI/IX
Jelenlegi ára: 20 000 Ft
Az aukció vége: 2016-08-26 19:34 ]]>
Fri, 26 Aug 2016 19:34:46 +0200 http://www.vatera.hu/a_magyar_nemzet_tortenete_iii_vi_ix_2315904842.html
<![CDATA[TÓVÖLGYI TITUSZ - A LÉLEK MINT EGYÉN 1897]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 8 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/tovolgyi_titusz_a_lelek_mint_egyen_1897_2320993982.html Könyvkötői példány, a borító kissé sérült, a könyvtest meglazult.
XQ3
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Áraink a postaköltséget tartalmazzák!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!

TÓVÖLGYI TITUSZ - A LÉLEK MINT EGYÉN 1897
Jelenlegi ára: 8 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-02 15:30 ]]>
Fri, 02 Sep 2016 15:30:27 +0200 http://www.vatera.hu/tovolgyi_titusz_a_lelek_mint_egyen_1897_2320993982.html
<![CDATA[SZABÓ: A CEPHALARIA-GÉNUSZ MONOGRÁFIÁJA 1940]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 8 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/szabo_a_cephalaria_genusz_monografiaja_1940_2328841670.html XQ3
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Áraink a postaköltséget tartalmazzák!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
SZABÓ: A CEPHALARIA-GÉNUSZ MONOGRÁFIÁJA 1940
Jelenlegi ára: 8 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-14 12:03 ]]>
Wed, 14 Sep 2016 12:03:32 +0200 http://www.vatera.hu/szabo_a_cephalaria_genusz_monografiaja_1940_2328841670.html
<![CDATA[LUKÁCS GYÖRGY: BALÁZS BÉLA 1921 KNER FÉLBŐR]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 6 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/lukacs_gyorgy_balazs_bela_1921_kner_felbor_2328963188.html Félbőr, könyvkötői példány.
XQ3
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Áraink a postaköltséget tartalmazzák!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
LUKÁCS GYÖRGY: BALÁZS BÉLA 1921 KNER FÉLBŐR
Jelenlegi ára: 6 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-14 13:27 ]]>
Wed, 14 Sep 2016 13:27:19 +0200 http://www.vatera.hu/lukacs_gyorgy_balazs_bela_1921_kner_felbor_2328963188.html
<![CDATA[MÁRTONFFY (SZERK:): A MAI MAGYAR KÖZSÉG 1938]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 14 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/martonffy_szerk_a_mai_magyar_kozseg_1938_2318577215.html Közzéteszi Széll József M. Kir. T. T., belügyminiszter
A borító szélei kissé sérültek, a lapszélek és a gerinc kissé elszíneződtek. A tulajdonos aláírásával.
820 p
XQ3
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Áraink a postaköltséget tartalmazzák!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
MÁRTONFFY (SZERK:): A MAI MAGYAR KÖZSÉG 1938
Jelenlegi ára: 14 990 Ft
Az aukció vége: 2016-08-30 10:03 ]]>
Tue, 30 Aug 2016 10:03:35 +0200 http://www.vatera.hu/martonffy_szerk_a_mai_magyar_kozseg_1938_2318577215.html
<![CDATA[AMOR SANCTUS - FORDÍTOTTA BABITS MAGYAR SZEMLE]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/amor_sanctus_forditotta_babits_magyar_szemle_2329055894.html Fordította és magyarázta Babits Mihály
XR4
A védőborító szélei kissé sérültek
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
AMOR SANCTUS - FORDÍTOTTA BABITS MAGYAR SZEMLE
Jelenlegi ára: 4 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-14 16:07 ]]>
Wed, 14 Sep 2016 16:07:03 +0200 http://www.vatera.hu/amor_sanctus_forditotta_babits_magyar_szemle_2329055894.html
<![CDATA[MAGYAR GAZDÁK LAPJA 1899]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 6 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/magyar_gazdak_lapja_1899_2318580518.html Könyvkötői, könyvtári példány. A borító és a gerinc sérült, néhány lap széle szintén sérült, szakadt, a könyv kötése meglazult.  
XA1
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Áraink a postaköltséget tartalmazzák!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
MAGYAR GAZDÁK LAPJA 1899
Jelenlegi ára: 6 990 Ft
Az aukció vége: 2016-08-30 10:18 ]]>
Tue, 30 Aug 2016 10:18:57 +0200 http://www.vatera.hu/magyar_gazdak_lapja_1899_2318580518.html
<![CDATA[SZÉKELY BÉLA AZ ANTISZEMITIZMUS ÉS TÖRTÉNETE 1936]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/szekely_bela_az_antiszemitizmus_es_tortenete_1936_2324974961.html A "TABOR" KIADÁSA, 1936
A KÖNYV GERINCE KISSÉ SÉRÜLT, MEGREPEDT.
BG1
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
SZÉKELY BÉLA AZ ANTISZEMITIZMUS ÉS TÖRTÉNETE 1936
Jelenlegi ára: 4 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-08 22:03 ]]>
Thu, 08 Sep 2016 22:03:23 +0200 http://www.vatera.hu/szekely_bela_az_antiszemitizmus_es_tortenete_1936_2324974961.html
<![CDATA[GÖNDÖR: VALLOMÁSOK KÖNYVE/GARÁZDÁLKODÁSOM]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 9 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/gondor_vallomasok_konyve_garazdalkodasom_2328772502.html Göndör Ferenc: Vallomások könyve / Garázdálkodáom a diktatúrában 
XQ3
A második mű lapszélei kissé gyűröttek, az oldalak foltosak. Könyvkötői kötésben.  
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Áraink a postaköltséget tartalmazzák!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
GÖNDÖR: VALLOMÁSOK KÖNYVE/GARÁZDÁLKODÁSOM
Jelenlegi ára: 9 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-14 10:33 ]]>
Wed, 14 Sep 2016 10:33:52 +0200 http://www.vatera.hu/gondor_vallomasok_konyve_garazdalkodasom_2328772502.html
<![CDATA[Antik, magyar-német nyelvű könyvek egy kötésben]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 10 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/antik_magyar_nemet_nyelvu_konyvek_egy_kotesben_2329055480.html Korához képest jó állapotban lévő vallásos témájú könyv.  
A lapok nem járnak ki belőle, a kötés nagyon stabil.
A könyv első fele magyar nyelvű, a második fele német nyelvű, ez utóbbi 1839-es kiadás, tehát két kötet lett egybekötve.
Antik, magyar-német nyelvű könyvek egy  kötésben
Jelenlegi ára: 10 000 Ft
Az aukció vége: 2016-08-29 16:06 ]]>
Mon, 29 Aug 2016 16:06:03 +0200 http://www.vatera.hu/antik_magyar_nemet_nyelvu_konyvek_egy_kotesben_2329055480.html
<![CDATA[SAYOUS: A MAGYAROK EGYETEMES TÖRTÉNETE I-II. 1884]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 6 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/sayous_a_magyarok_egyetemes_tortenete_i_ii_1884_2329036847.html A könyv javításra szorul, a gerinc erősen sérült. A lapok enyhén foltosak. Tulajdonosi aláírást tartalmaz.
BX3
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
SAYOUS: A MAGYAROK EGYETEMES TÖRTÉNETE I-II. 1884
Jelenlegi ára: 6 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-14 14:51 ]]>
Wed, 14 Sep 2016 14:51:35 +0200 http://www.vatera.hu/sayous_a_magyarok_egyetemes_tortenete_i_ii_1884_2329036847.html
<![CDATA[MÁSODIK HÁZI TÜZELŐBERENDEZÉSEK KIÁLLÍTÁSA]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 8 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/masodik_hazi_tuzeloberendezesek_kiallitasa_2324131697.html A borító lévő kép ragasztása az egyik saroknál meglazult.
8B
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Áraink a postaköltséget tartalmazzák!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
MÁSODIK HÁZI TÜZELŐBERENDEZÉSEK KIÁLLÍTÁSA
Jelenlegi ára: 8 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-07 14:33 ]]>
Wed, 07 Sep 2016 14:33:35 +0200 http://www.vatera.hu/masodik_hazi_tuzeloberendezesek_kiallitasa_2324131697.html
<![CDATA[LATIN-MAGYAR ISKOLAI SZÓTÁR 1858 FINÁLY HENRIK]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 18 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/latin_magyar_iskolai_szotar_1858_finaly_henrik_2328012329.html Könyvkötői példány, tulajdonosi pecséttel, bejegyzéssel és regiszterrel ellátva. Több lap széle sérült, foltos. Az utolsó oldalon ceruzával írt bejegyzések.
XQ3
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Áraink a postaköltséget tartalmazzák!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
LATIN-MAGYAR ISKOLAI SZÓTÁR 1858 FINÁLY HENRIK
Jelenlegi ára: 18 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 09:27 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 09:27:43 +0200 http://www.vatera.hu/latin_magyar_iskolai_szotar_1858_finaly_henrik_2328012329.html
<![CDATA[RENNER JÁNOS A FIZIKA ELEMEI]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 2 500 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/renner_janos_a_fizika_elemei_2317896350.html Renner János
Királyi M. Term. Tud. Társaság, 1944
491 oldal
Kötés: félvászon kiadói
közepes állapotú antikvár könyv
Amennyiben 2500ft felett vásárol tőlünk Budapesten ingyen házhoz szállítunk. 2500ft alatti vásárlásnál a könyvek Budapesten a 4-6 villamos vonalán bárhol átvehetőek a délutáni órákban hétköznapokon.
A könyveket banki átutalás esetén az összeg beérkezése utáni napon postázzuk.
10000Ft feletti vásárlásnál a postaköltséget átvállaljuk.
Sorszám: 2642
A könyv postadíja 1190ft csak a renszer valamiért nem engedett megadni szállítási díjat így kérem a vásárlásnál ezt figyelembe venni.

RENNER JÁNOS A FIZIKA ELEMEI
Jelenlegi ára: 2 500 Ft
Az aukció vége: 2016-08-29 10:00 ]]>
Mon, 29 Aug 2016 10:00:12 +0200 http://www.vatera.hu/renner_janos_a_fizika_elemei_2317896350.html
<![CDATA[FANTASZTIKUS AJÁNLAT - 3 DB ANTIK KÖNYV!!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 20 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/fantasztikus_ajanlat_3_db_antik_konyv_2328809969.html                    A kötet egyben van, lapok nem hiányoznak belőle, a kötésnél lazult valamennyire, de nem járnak ki a lapok.
Varga István : Az Uj Testamentomi Szent Irásoknak Critica Históriája (Debreczen, 1816)
                   Korához képest jó állapotban van, lapok nem járnak ki belőle, nem is hiányoznak.
Égyiptiens et Sémites (Paris, 1893)
                  A gerince bordázott bőrkötés, a többi vászon. Néhol egy-két lap lazább, de nem jár ki és nem hiányzik. Kiváló minőségű papír!
Előre is köszönöm, de CSERE nem érdekel!!  
Ingyen posta !!!

FANTASZTIKUS AJÁNLAT - 3 DB ANTIK KÖNYV!!
Jelenlegi ára: 20 000 Ft
Az aukció vége: 2016-08-29 11:42 ]]>
Mon, 29 Aug 2016 11:42:52 +0200 http://www.vatera.hu/fantasztikus_ajanlat_3_db_antik_konyv_2328809969.html
<![CDATA[FÁY ANDRÁS ÖSSZES MUNKÁI I-II 1847]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 9 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/fay_andras_osszes_munkai_i_ii_1847_2328998621.html Könyvkötői példány, a két kötet fordított sorrendben lett bekötve: az első kötet a másodikat követi. A könyv javításra szorul, a kötés több helyen megtört, szétnyílt, pár lap foltos. A borító több helyen sérült. A lapélek is foltosak.
BG1
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
FÁY ANDRÁS ÖSSZES MUNKÁI I-II 1847
Jelenlegi ára: 9 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-14 14:29 ]]>
Wed, 14 Sep 2016 14:29:31 +0200 http://www.vatera.hu/fay_andras_osszes_munkai_i_ii_1847_2328998621.html
<![CDATA[SZILÁGYI SÁNDOR: MAGYAR EMLÉKLAPOK - PEST 1850]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 19 990 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/szilagyi_sandor_magyar_emleklapok_pest_1850_2328962831.html A 160. oldal után a Magyar Írók Füzetei III. kezdődik
Pest, 1850
A könyv javításra rosszul, rossz állapotú.
A borító és a gerinc erősen sérült, a lapok foltosak. Több oldalon ceruzával és tollal írt bejegyzések, jegyzetek láthatóak. A kötés pár helyen megtört, meglazult.  
A címlapon és a hátsó borító belsején tulajdonosi aláírások vannak.  
Összesen 240 oldal.  
BG1
A személyes átvételi lehetőségekről a vásárlást követően e-mailben tájékoztatjuk. Minden kérdésre szívesen válaszolunk!
Személyes átvétel Budapesten, a Déli pályaudvar közelében.
Vásárlás előtt kérem figyelmesen olvassa el a "Szállítási és garanciális feltételeket"!
SZILÁGYI SÁNDOR: MAGYAR EMLÉKLAPOK - PEST 1850
Jelenlegi ára: 19 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-14 13:26 ]]>
Wed, 14 Sep 2016 13:26:51 +0200 http://www.vatera.hu/szilagyi_sandor_magyar_emleklapok_pest_1850_2328962831.html
<![CDATA[Frau Buchholz im Orient – 1888 - számozott!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 5 900 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/frau_buchholz_im_orient_8211_1888_szamozott_2318066372.html  Julius Stinde: Frau Buchholz im Orient – 1888-as kiadás - számozott példány
Verlag freund @ Jedel – Berlin 1888.
Méret: 15×21, 5cm 
Súly: 411g
Oldalszám: 238.
Keménytáblás
Alku? Igen 
Csere? Igen
Posta? Igen - ajánlott küldeményben.
Előre utalás, fizetés? Igen
Személyes átvétel? Igen, egyeztetett helyen és időpontban elsősorban Nógrád, Pest megyében és Budapesten az ezzel járó többletköltség térítése mellett.
 
A postai költség optimalizálása érdekében érdemes egyszerre több könyvet venni kiváló áron! Több könyv vásárlása esetén alacsonyabb az egyre jutó postai költség sőt, 10. 000Ft-os vásárlás felett saját költségemen postázok! Katt ide a többi könyvhöz!
Frau Buchholz im Orient – 1888 - számozott!
Jelenlegi ára: 5 900 Ft
Az aukció vége: 2016-08-29 14:03 ]]>
Mon, 29 Aug 2016 14:03:30 +0200 http://www.vatera.hu/frau_buchholz_im_orient_8211_1888_szamozott_2318066372.html
<![CDATA[Közép-Brazília természeti népei között]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 900 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/kozep_brazilia_termeszeti_nepei_kozott_2318066336.html Von den Steinen Károly dr.: Közép-Brazília természeti népei között
A második Singu-expedíció (1887-1888) útjának vázolása és eredményei
LAMPEL R. Kk. (Wodianer F. és Fiai) R. T. Könyvkiadóvállalata
Méret: 15×21, 5cm 
Súly: 411g
Oldalszám: 238.
Keménytáblás
A fedlap szélei kopottak
Alku? Igen 
Csere? Igen 
Posta? Igen - ajánlott küldeményben.  
Előre utalás, fizetés? Igen 
Személyes átvétel? Igen, egyeztetett helyen és időpontban elsősorban Nógrád, Pest megyében és Budapesten az ezzel járó többletköltség térítése mellett.
Figyelem! Ehhez és minden hozzá vásárolt könyvhöz ingyen posta!
Közép-Brazília természeti népei között
Jelenlegi ára: 4 900 Ft
Az aukció vége: 2016-08-29 14:03 ]]>
Mon, 29 Aug 2016 14:03:29 +0200 http://www.vatera.hu/kozep_brazilia_termeszeti_nepei_kozott_2318066336.html
<![CDATA[Fraknói Vilmos : Hunyadi Mátyás király]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 5 000 Ft]]> http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/fraknoi_vilmos_hunyadi_matyas_kiraly_2327960633.html            
                                            Tartalom,
Azon két család, melyből Hunyadi Mátyásnak, Magyarország egyik legdicsőségesebb királyának szülei származtak, - csak fél századdal az ő trónralépte előtt emelkedik ismeretlen lét homályából a történeti szereplés világosságába, hogy azután hirtelen ragyogó fényárral sugározza be a hazát és az egész keresztény világot. Épen ez a körülmény késztette a kortársakat és későbbi nemzedékeket arra, hogy a mesés arányokban emelkedő pálya kiinduló pontját, a nagy uralkodó eredetét, mesés magyarázatok csillámló díszével környezzék. Ennek szükségességét korunk tisztúlt világnézete nem érezi többé. Elfogulatlanul üdvözli az igazságot, a valót, a mit a történetírás a megnyílt levéltárak rejtekeiből felszínre hoz. Kétségtelenül áll az a tény, hogy Mátyás atyjának elei az oláhok elnevezésével összefoglalt albán, rumén és bolgár eredetű pásztornéphez tartoztak, melyet a Balkán tájairól a legelő elégtelensége, majd a törökök terjeszkedése, a magyar-havasalföldére és tovább éjszak felé szorított.
Fraknói Vilmos : Hunyadi Mátyás király
Jelenlegi ára: 5 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-06 07:48 ]]>
Tue, 06 Sep 2016 07:48:17 +0200 http://www.vatera.hu/fraknoi_vilmos_hunyadi_matyas_kiraly_2327960633.html