A Vatera.hu termékei http://www.vatera.hu/ A vatera.hu aukciós portál termékei hu-hu Wed, 31 Aug 2016 06:13:35 +0200 Wed, 31 Aug 2016 06:13:35 +0200 Vatera.hu RSS Feed Generator v1.0 <![CDATA[FKG-CSF350030 (FKC-C001) Kültéri faszenes grill]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 48 260 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/fkg_csf350030_fkc_c001_kulteri_faszenes_grill_1913173877.html Kisebb hordó méretei: 41 cm átmérő 48 cm szélesség, a benne található rács mérete 40 x 43 cm
Nagyobb hordó méretei: 48 cm átmérő 76 cm szélesség, a benne található rács mérete 45 x 66 cm.
A termék nagy súlya miatt postai utánvéttel nem rendelhető
Használati útmutató és garanciajegy
Faszenes grillsütőhöz
KÉSZÜLÉK TÍPUSA: FKG-CSF35003
SZÁRMAZÁSI HELYE: KÍNA
FONTOS BIZTONSÁGTECHNIKAI UTASÍTÁSOK
A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSEKOR ÉS HASZNÁLATAKOR A BIZTONSÁGRA TÖREKEDJEN!
MINDEN ESETBEN TARTSA BE A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEKET A BALESETEK ÉS KÁROK ELKERÜLÉSE VÉGETT.
A MŰKÖDŐ GRILLSÜTŐ ÓVATOSSÁGOT ÉS ODAFIGYELÉST IGÉNYEL!
FIGYELMEZTETÉS! A hozzáférhető részek átforrósodhatnak, ezért tartsa távol gyermekektől!
Tartsa meg ezt a kézikönyvet, a jövőbeli hivatkozásokhoz és használathoz!
FONTOS! Alaposan olvassa el a következő utasításokat és ellenőrizze, hogy sütője rendesen össze van- e szerelve. A következő utasítások elmulasztása súlyos testi sérülésekhez és/vagy vagyoni kárhoz vezethet.
ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
Mielőtt elkezdené a grillsütő összeszerelését, győződjön meg róla, hogy minden alkatrésze megvan.
ALKATRÉSZEK: M6 x 15 mm csavar 45 db
M6 x 8 mm két osztású csavar 3 db
M6 x 5 mm anyacsavar 12 db
M5 x 7. 5 mm kétosztású csavar 1 db
M8 x 14 mm kétosztású csavar 2 db
M5 x 4 mm anyacsavar 1 db
M10 x 9 mm anyacsavar 2 db
Kerékcsavar 2 db
A grillsütőt a szabadban szerelje össze.
Összeszerelésekor és használatakor ügyeljen az éles fém felületekre, mert azok karcolást vagy vágást okozhatnak
Válasszon egy tiszta helyet, és kérjen segítséget az összeszereléshez. Fektesse le a kocsitáblát, hogy megvédje a füstölő befejező és összeszerelő területét.
1. lépés: A bal első lábakat illessze össze a jobb első lábakkal
2. lépés: A bal hátsó lábakat illessze össze a jobb hátsó lábakkal
3. lépés: Rögzítse az alaprácsot az első lábakhoz
1. / A GRILLSÜTŐ HASZNÁLATA
A grillsütőt kizárólag csak kemény, sík, nem gyúlékony, stabil felszínen használja. Ne használja fából készült vagy éghető talajon. A grillsütő és a gyúlékony anyagok között 5-7 méter biztonsági távolságot kell tartani. Ne használja fedett térben, csak és kizárólag szabadtéren használja.
Amikor a tűztér fedelét kinyitja, győződjön meg róla, hogy azt teljesen kinyitotta. Helyezze rá a fedelet a tartóoszlopra. Ha fedél nem támaszkodik a tartón, akkor visszaeshet, ami sérülést okozhat.
A tűztér fedele használat közben átforrósodik. Legyen elővigyázatos, mikor a sütőbe ill. az alá nyúl. Mindig használjon edényfogó kesztyűt, hogy megóvja kezeit az égési sérülésektől.
A grillsütőt ne mozgassa használat közben, vagy mikor az, forró szenet vagy hamut tartalmaz.
Akár füstöl akár grillez, egy fém vödör vagy fémdoboz mindig legyen a csöpögtető lyuk alatt, hogy felfogja a lecsöpögő zsiradékot és/vagy izzó fadarabokat.
Grillezés közben a húsból kicsöpögő zsír a faszénre juthat, ami tüzet okozhat, ilyenkor zárja le a fedelet és a szellőzőnyílást, hogy elfojtsa a tüzet. Ne használjon vizet az oltáshoz.
Tűzoltó készülék legyen mindig kéznél az esetlegesen keletkező tűz eloltásához.
Legyen figyelemmel, hogy lángok csaphatnak fel mikor hirtelen friss levegővel érintkezik a tűz. A fedél felnyitásakor, biztonságos távolságot kell tartani a forró gőz és a lángok miatt.
Ne öntsön benzint, kerozint vagy alkoholt az izzó faszénre, mert robbanást és súlyos sérüléseket okozhat.
Sütés után csukja le a fedelet és minden égésszabályozót, hogy elfojtsa a lángot/ izzó faszenet.
2. / FASZÉNGYÚJTÓ FOLYADÉK / FASZÉN HASZNÁLATA
Figyelmesen olvassa el a gyártó figyelmeztetéseit és utasításait a faszéngyújtó folyadékon és a faszénen a termék használata előtt. Tárolja a faszéngyújtó folyadékot biztonságosan, dohányzástól és nyílt lángtól távol.
Mikor a faszéngyújtó folyadékot használja, engedje, hogy a faszén égése közben a füstölő fedél és az égésszabályzó nyitva legyen. Ez elég lesz a faszéngyújtó folyadék elégéséhez. Ennek elmulasztása berekesztheti a faszéngyújtó folyadékból felszabaduló gázokat a füstölőbe és a tűz fellobbanását vagy robbanást eredményezhet a fedél kinyitásakor.
Soha ne használjon gyújtófolyadékkal átitatott faszenet. Csak jó minőségű faszenet vagy faszén-fa keveréket használjon.
Amikor faszenet és/vagy fát helyez be, azt óvatosan tegye. Soha ne adjon faszenet és/vagy fát a tűzhelyen keresztül vagy a szellőzőnyíláson át.
.
3. / A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA
Ez a grillsütő külső használatra készült, ne tárolja benzin vagy más gyúlékony anyag közelében, illetve ahol különböző, esetleg tűzveszélyes gázok vannak jelen.
Kizárólag csak kemény, sík, nem gyúlékony, stabil felszínen használja. Ne használja fából készült vagy éghető talajon. A grillsütő és a gyúlékony anyagok között 5-7 méter biztonsági távolságot kell tartani. Ne használja fedett térben, csak és kizárólag szabadtéren használja.
A sütőt és alkatrészeit mindig hideg állapotban tegyük el. Sütés után csukja le a fedelet és minden égésszabályozót, hogy elfojtsa a lángot / izzó faszenet.
Soha ne hagyja a grillsütőben a parazsat és a hamut őrizetlenül. Győződjön meg arról, hogy a parazsat és a hamut teljesen eloltotta, mielőtt eltávolítja.
Mielőtt az égésteret ellátatlanul hagyja, a maradék faszenet és hamut el kell távolítani. Helyezze a maradék faszenet vagy hamut egy nem gyúlékony (fém) tárolóba és teljesen itassa át vízzel. Hagyja a faszenet és hamut a fém tárolóban 24 órán keresztül, mielőtt kiüríti.
Nedvesítse meg teljesen a grill alatti és körülötti területet, nehogy sütés-főzés vagy takarítás közben kiesett parázstól vagy égő széntől kigyulladjon a terület.
Várjuk meg, amíg a fémtartály és a tartalma teljesen kihűl, és csak utána távolítsuk el a megmaradt hamut.
4. / TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Ne hagyja, hogy a faszén és/vagy fa maradjon a tüzelődoboz és főzőkamra falain. Ha nem így cselekszik, azzal a fém, ill. a grillsütő élettartamát csökkenti.
A sütőt és a fűtő kemencét meleg vizes szappanos vízzel. Tisztítsa és törölje szárazra, majd vonja be vékony növényi olajos réteggel.
Kívül és belül nedves törlőkendővel tisztítsa meg a grillsütőt. Kezelje a belső felületet növényi olajjal vagy növényi olajos spray-vel, hogy megelőzze a rozsdásodást.
A használaton kívüli grillsütőt mindig fedje le, hogy megvédje az időjárás viszontagságaitól.
Évente rendszeresen kezelje a sütőjét, hogy megvédje a rozsdásodástól
Ha a külső felületen rozsda jelentkezik, akkor az érintett területet fémforgáccsal vagy homokköves csiszolóvászonnal tisztítsa meg, majd kenje le jó minőségű hőálló festékkel.
A grill belső felszínén soha ne használjon festéket. Ha rozsdafoltok keletkeznek a belső felületen, akkor tisztítsa meg, majd növényi olajjal vagy növényi olajos spray-vel kezelje le, ami meggátolja a rozsdásodást.
A használaton kívüli grillsütőt gyermekektől távol, száraz, hűvös helyen tárolja!
POLYMOBIL KFT 7700 MOHÁCS, IPARI PARK
TEL: 69/301-018 www. polymobil. hu
FAX: 69/311-606 e-mail: info@polymobil. hu
Jótállási jegy
Típus: FKG-CSF35003 Faszenes grillsütő
Jótállási feltételek:
A vásárlót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-307. paragrafusaiban, valamint a 151/2003. (IX. 22. ) Korm. Rendeletet módosító 72/2005. (IV. 21. ) rendelete és a 49/2003. (VII. 30) GKM rendeletekben foglaltak szerint alábbi jogok illetik meg.
A jótállás tartama a vásárlástól számított 12 hónap.
A vásárló jótállási igényét szabályosan kitöltött jótállási jeggyel érvényesítheti.
Jótállási jegyet csak dátummal és bélyegzővel ellátott és a készülék adatait tartalmazó számla alapján pótolunk.
A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Ha a hiba jellege (pl. a termék kijavíthatósága, a javítás módja, az érték-csökkenés mértéke stb. ) tekintetében vita merül fel, a jótállásra kötelezett a jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szerv, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szakvéleményét köteles beszerezni. A 37/1996 (VI. 28. ) KM rendelete 1. paragrafusa szerint ? a Vállalat a vásárlói kifogást csak az áru eladásakor adott fizetési bizonylat (számla) bemutatását követően köteles megvizsgálni.? Ha a kötelezett a minőségvizsgálatra előírt kötelezettségét igazoltan nem teljesíti, a jogosult maga is fordulhat a minőségvizsgáló szervhez. Ha ezt követően is vita, a kötelezett és a vevő közötti jogvita eldöntésére a Bíróság jogosult.
Ellenőrző szelvény
Meghibásodás bejelentése: 200______hó_________nap
Megjavítva átadva: 200______hó_________nap
Hibaok: _____________Javítás módja: ______________
Munkalapszám: ________________________________
Jótállás új határideje: 200___________hó________nap
____________________aláírás P. H. Jótállási szelvény
Modell: FKG-CSF35003 Faszenes grillsütő
Eladás kelte: 200_____________hó____________nap
Eladó szerv:
___________________
aláírás P. H.
Ellenőrző szelvény
Meghibásodás bejelentése: 200______hó_________nap
Megjavítva átadva: 200______hó_________nap
Hibaok: _____________Javítás módja: ______________
Munkalapszám: ________________________________
Jótállás új határideje: 200___________hó________nap
____________________aláírás P. H. Jótállási szelvény
Modell: FKG-CSF35003 Faszenes grillsütő
Eladás kelte: 200_____________hó____________nap
Eladó szerv:
___________________
aláírás P. H.
Ellenőrző szelvény
Meghibásodás bejelentése: 200______hó_________nap
Megjavítva átadva: 200______hó_________nap
Hibaok: _____________Javítás módja: ______________
Munkalapszám: ________________________________
Jótállás új határideje: 200___________hó________nap
____________________aláírás P. H. Jótállási szelvény
Modell: FKG-CSF35003 Faszenes grillsütő
Eladás kelte: 200_____________hó____________nap
Eladó szerv:
___________________
aláírás P. H.
Ellenőrző szelvény
Meghibásodás bejelentése: 200______hó_________nap
Megjavítva átadva: 200______hó_________nap
Hibaok: _____________Javítás módja: ______________
Munkalapszám: ________________________________
Jótállás új határideje: 200___________hó________nap
____________________aláírás P. H. Jótállási szelvény
Modell: FKG-CSF35003 Faszenes grillsütő
Eladás kelte: 200_____________hó____________nap
Eladó szerv:
___________________
aláírás P. H.
Hibás termék esetén a vásárló választása szerint:
- Díjmentes kijavítást vagy megfelelő árleszállítást kérhet
- Ha a vásárló kijavítást kér, a javítást a hiba bejelentésétől számított 15 napon belül ? kölcsönkészülék biztosítása esetén 30 napon belül ? a vásárló érdeksérelme nélkül úgy kell elvégezni, hogy a javítás folytán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan termékhez képest nem csökken. Ilyen javítás esetén a termékbe új alkatrészt kell beépíteni.
- Ha javítás 15, illetve 30 napon belül nem készül el, vagy a termék nem javítható, a vásárló a termék azonos típusú új termékre való cseréjét kérheti. A csere bonyolítása a kereskedelmi egységben történik, a szerviz által kiadott csereigazolás és számla bemutatásával.
- Ha cserére nincs lehetőség, vagy a vásárlónak a cseréhez fűződő érdeke megszűnt, a szerződéstől elállhat (a termék visszavásárlását kérheti. )
- Ha jótállásra kötelezett termék kijavítását a fent meghatározott (15 ill. 30 nap) nem vállalja, vagy nem végzi el, a vásárló a hibát a kötelezett költségére maga kijavíttathatja.
- A termék kicserélését kérheti a vásárló akkor is, ha termék a vásárlástól számított 3 napon belül ? termékbe épített biztonságtechnikai elemek (pl. biztosíték) hibáját kivéve- meghibásodott, a kereskedelmi egységnél. Ha cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat visszafizetik, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú termékeket adnak ki részére.
- A 3 napos határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely alatt az eladó szerv nem tartott nyitva.
- A terméknek vagy főegységének kicserélése esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék vagy főegység tekintetében újra kezdődik.
- Meghibásodás esetén kérjük forduljon a forgalmazóhoz vagy az eladó szervhez.
- Elérhetőségeink a következők: Polymobil Kft., 7700 Mohács, Ipari park 0139/25 hrsz. Tel.: 69-301-018 E-mail: info@polymobil. hu
A jótállási igény érvényesítésének kizáró okai :
- Ha a hiba helytelen telepítésnek, rendeltetésellenes használatnak, nem jóváhagyott átalakításnak, idegen beavatkozásnak, szakszerűtlen kezelésnek, helytelen tárolásnak, iparszerű igénybevételnek, elemi kárnak, külső tényezőknek , mint például szennyeződés, folyadékoknak, áramingadozásoknak, vismajornak tulajdonítható okokból keletkeztek.
- Vásárlási számla hiánya.
A Jótállási Jegyen szereplő ? CE? megfelelőségi jel vonatkozó rendeletek szerint az erre a jelölésre kötelezett termékre vonatkozik.

FKG-CSF350030 (FKC-C001) Kültéri faszenes grill
Jelenlegi ára: 48 260 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/fkg_csf350030_fkc_c001_kulteri_faszenes_grill_1913173877.html
<![CDATA[BergHOFF faszenes grillező]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 9 999 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/berghoff_faszenes_grillezo_2328986105.html A grillező méretei:
Faszenes mérete: 30x50 cm
Grillező rács mérete: 27x48 cm
Faszán tartó mérete: 22, 5x49 cm
Bemutató darab! A termék benzinkúton volt kiállítva, ezért apróbb karcolások  lehetnek rajta a szállítás miatt, amivel eddig azonban még nem találkoztunk. Nem eredeti csomagolásban, de hiánytalanul kerül leszállításra! Soha nem használt, teljes értékű termék!
BergHOFF faszenes grillező
Jelenlegi ára: 9 999 Ft
Az aukció vége: 2016-09-14 13:53 ]]>
Wed, 14 Sep 2016 13:53:36 +0200 http://www.vatera.hu/berghoff_faszenes_grillezo_2328986105.html
<![CDATA[JKH Gulyás bogrács zománcozott 25 l 8931047]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 7 910 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/kiegeszitok/jkh_gulyas_bogracs_zomancozott_25_l_8931047_2300072879.html zománcozott, méret: 25 l-es
JKH Gulyás bogrács zománcozott 25 l 8931047
Jelenlegi ára: 7 910 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/jkh_gulyas_bogracs_zomancozott_25_l_8931047_2300072879.html
<![CDATA[Borona tárcsa]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 1 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/borona_tarcsa_2330179898.html Grilltárcsának is alkalmas.
Személyes átvétellel.
Borona tárcsa
Jelenlegi ára: 1 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-03 10:56 ]]>
Sat, 03 Sep 2016 10:56:50 +0200 http://www.vatera.hu/borona_tarcsa_2330179898.html
<![CDATA[[centes] Kürtöskalács készítő grillhez nagy méret]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 1 690 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/bogracs_fozoedeny_allvany/centes_kurtoskalacs_keszito_grillhez_nagy_meret_2220792983.html Süssön ropogós kürtöskalácsot otthon vagy vidd ajándékba szeretteidnek! Tökéletes ajándék! Mérete: fa sütőrész: 35 cm, teljes hossza: 82 cm.
Műszaki adatok :
Befoglaló mérete: 82x6x6 cm
Méret: 82 cm
Súly: 920 g
Anyaga: Fa, fém
Szín:
InformációVásárlás után, csomagját összekészítjük és
küldjük az utaláshoz szükséges adatokat . Szállítási időKészlettől függően 2 munkanap!
Elsőbbséggel 1 munkanap! Szállítási díjakKézbesítés: 990 Ft
Kézbesítés elsőbbséggel 1190 Ft
(megrendelésenként, nem termékenként)!
19990 Ft feletti megrendelés esetén Ingyenes a szállítás!
- Fizetés előre utalással lehetséges. -Fizetési módokÁtutalásSzemélyes
[centes] Kürtöskalács készítő grillhez nagy méret
Jelenlegi ára: 1 690 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/centes_kurtoskalacs_keszito_grillhez_nagy_meret_2220792983.html
<![CDATA[Grill sütő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 200 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/grill_suto_2331838484.html Kitűnően teszi a dolgát, használatból adódó sérülések vannak rajta.
A faszén tálca magassága állítható.
A legnagyobb licit nyer.
Szállításról a vevőnek kell gondoskodnia.  
Grill sütő
Jelenlegi ára: 200 Ft
Az aukció vége: 2016-09-07 17:42 ]]>
Wed, 07 Sep 2016 17:42:24 +0200 http://www.vatera.hu/grill_suto_2331838484.html
<![CDATA[BBQ Kompakt grillsütő faszenes]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 999 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/bbq_kompakt_grillsuto_faszenes_2332739249.html AZONNAL RAKTÁRRÓL
BBQ Kompakt grillsütő faszenesBBQ Kompakt grillsütő faszenes
BBQ Kompakt grill
Nem lakik mindenki kertes házban!
De a kerti sütés- főzés mindenkinek bejön!
Nem kell egy életen át spórolni a kertre,
vagy ahogy mondani szokták, nem kell a tehenet megvenni,
ha egy pohár tejet szeretnék inni!
Ezzel a kis grill szettel, akár az erkélyeden is grillezhetsz!
Ha ragaszkodsz a tiszta levegőhöz, akkor a kirándulásra is magaddal viheted!
Kis méretű, összecsukható, akár egy sporttáskában elfér
a faszénnel együtt.
Már csak a kreativitásod szab határt a hol, és mikornak!
Méretek:
Kinyitva: 20Cm x 35, 5Cm x 27, 5Cm x 10Cm
A csomag tartalma:
1 db kinyitható sütő
1 db faszén tartó tűztér
1 db faszén alátét
1 db grill rács
A képek csak illusztrációk, a termék beazonosítására szolgál. A termék adatait a leírásban találja!
A termékeket megrendelésüket követően szállítjuk át a megfelelő üzletbe a raktárból!
Szállítás, vagy utánvét? Ön dönt!
Az utánvét választása esetén a futárnál kell fizetni!
Express szállítás Trans - O - Flex futár
Gyors, Pontos, Megbízható!
Hétfőtöl péntekig a hét mindennapján
Rendeljen utánvéttel, fizessen a futárnál!
Nem kell bankba menni, nem kell utalni!
Kényelmes, biztonságos, egyszerű!
;;;;; ;;
BBQ Kompakt grillsütő faszenes
Jelenlegi ára: 3 999 Ft
Az aukció vége: 2016-09-20 00:13 ]]>
Tue, 20 Sep 2016 00:13:39 +0200 http://www.vatera.hu/bbq_kompakt_grillsuto_faszenes_2332739249.html
<![CDATA[[centes] Grill nyárs szett]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 349 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/bogracs_fozoedeny_allvany/centes_grill_nyars_szett_2301066635.html Acélból készült grill nyárs szett, fa nyéllel. Kiválóan alkalmas kerti partikon szabad tűzön hús, szalonna, zöldségek sütésére. Mérete: 38cm, kényelmes fa markolattal.
Műszaki adatok :
Befoglaló mérete: 8. 5x2x43. 5 cm
Méret: 38 cm
Súly: 90 g
Anyaga: fém, fa
Szín: fém, fa
InformációVásárlás után, csomagját összekészítjük és
küldjük az utaláshoz szükséges adatokat . Szállítási időKészlettől függően 2 munkanap!
Elsőbbséggel 1 munkanap! Szállítási díjakKézbesítés: 990 Ft
Kézbesítés elsőbbséggel 1190 Ft
(megrendelésenként, nem termékenként)!
19990 Ft feletti megrendelés esetén Ingyenes a szállítás!
- Fizetés előre utalással lehetséges. -Fizetési módokÁtutalásSzemélyes
[centes] Grill nyárs szett
Jelenlegi ára: 349 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/centes_grill_nyars_szett_2301066635.html
<![CDATA[BBQ Kompakt grillsütő faszenes]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 999 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/bbq_kompakt_grillsuto_faszenes_2332747676.html AZONNAL RAKTÁRRÓL
BBQ Kompakt grillsütő faszenes
BBQ Kompakt grillsütő faszenes
BBQ Kompakt grillsütő faszenes
BBQ Kompakt grill
Nem lakik mindenki kertes házban!
De a kerti sütés- főzés mindenkinek bejön!
Nem kell egy életen át spórolni a kertre,
vagy ahogy mondani szokták, nem kell a tehenet megvenni,
ha egy pohár tejet szeretnék inni!
Ezzel a kis grill szettel, akár az erkélyeden is grillezhetsz!
Ha ragaszkodsz a tiszta levegőhöz, akkor a kirándulásra is magaddal viheted!
Kis méretű, összecsukható, akár egy sporttáskában elfér
a faszénnel együtt.
Már csak a kreativitásod szab határt a hol, és mikornak!
Méretek:
Kinyitva: 20Cm x 35, 5Cm x 27, 5Cm x 10Cm
A csomag tartalma:
1 db kinyitható sütő
1 db faszén tartó tűztér
1 db faszén alátét
1 db grill rács
A képek csak illusztrációk, a termék beazonosítására szolgál. A termék adatait a leírásban találja!
A termékeket megrendelésüket követően szállítjuk át a megfelelő üzletbe a raktárból!
Szállítás, vagy utánvét? Ön dönt!
Az utánvét választása esetén a futárnál kell fizetni!
Express szállítás Trans - O - Flex futár
Gyors, Pontos, Megbízható!
Hétfőtöl péntekig a hét mindennapján
Rendeljen utánvéttel, fizessen a futárnál!
Nem kell bankba menni, nem kell utalni!
Kényelmes, biztonságos, egyszerű!

BBQ Kompakt grillsütő faszenes
Jelenlegi ára: 3 999 Ft
Az aukció vége: 2016-09-20 01:09 ]]>
Tue, 20 Sep 2016 01:09:09 +0200 http://www.vatera.hu/bbq_kompakt_grillsuto_faszenes_2332747676.html
<![CDATA[Nyári akció! Mobil,Party kemence]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 255 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/nyari_akcio_mobil_party_kemence_2323582934.html RÉGI IDŐK ÍZEIT FELELEVENITŐ FATÜZELÉSŰ VÁSÁRI KEMENCE. Guruló  állvánnyal is rendelhető: Vásározóknak és magánszemélyeknek is egyaránt alkalmas. Előnyei a régi helyszínen épített kemencével szemben: - Telepítése nem igényel több napos munkát. Nem jár kosszal, nem lesz az udvaron mindenhol törmelék. - Nem igényel nagy, erős alapot. A külső rész 5 cm vastag szigeteléssel van ellátva, ezért a hő a kemence belsejében, sütőterében marad. Kívül egy hő és vízálló dörzsölt szint kapott a kemence, ugyhogy ha csöpög az eső akkor sincs gond. - Nem igényel nagy szakmai tudást a felfűtése és sokkal rövidebb időt vesz igénybe. - Minimális tüzelőnyagra van szükség kb 1óra alatt 200-250fokosra fel lehet fűteni(nagy előny vásározóknak), és már kezdődhet is a sütés. A hőfokot óráról tudjuk leolvasni, így folyamatos sütést-főzést tudunk elérni. A tűztér külön van a sütőtértől, így sütés közben is tehetünk a tűzre, ha a hőfok visszaesett. Nagy sütőtere lehetővé teszi, hogy egyszerre több étel is készüljön benne. A kémény 70cm magas 15 cm átmérőjű, pillangó szeleppel ellátott, így lezárható, a huzat és az áramlás szabályozható, samott téglák vannak a tűztér felett ami nagyon jó hőtartó, sütés közben is folyamatosan lehet a külön ajtajú tűztérben fűteni, így nem esik össze a tészta, és a kemence soha nem hül ki. A kemence alkalmas langalló, húsok, kenyér és bármilyen étel sütésére, főzésére. A kemence méretei: külsö méret: 75cm széles 110cm magas 100 cm mély állvánnyal együtt 190cm magas +70cm a kémény belső méret: 60cm széles 65 cm magas 90 cm mély, a nagy sütőtérben akár egy malacot is megsüthetünk vagy egyszerre 3 tepsi langallót egymás fölött. ajtó méret: 45cm széles 47cm magas Kb 250kg, 4 ember tudja emelni de ha guritani kell akkor elég egy is, utánfutóval szállitható. Elkészítési idő, ha éppen nincs raktáron kb 3hét, 50km-en belül a kiszállitás ingyenes, messzebbre jutányos áron megoldható.
Külön rendelhető hozzá a körbeépített szinezett állvány: 48000ft.
A terméket máshol is hirdetem kérem licit előtt érdeklődni
Figyelem! Valaki Gabóczi Dániel néven az én képeimmel és leírásommal árul kemencét 130000ft-ért! CSALÓ!

Nyári akció! Mobil,Party  kemence
Jelenlegi ára: 255 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-06 18:26 ]]>
Tue, 06 Sep 2016 18:26:58 +0200 http://www.vatera.hu/nyari_akcio_mobil_party_kemence_2323582934.html
<![CDATA[kemence]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 180 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/kemence_2322955955.html Anyaga: 5 cm vastag samott tégla, drotháló erősitéssel és 3 cm vakolattal.
Méretek: 90x90 cm 450 kg kb 2db pizza fér bele 478 eur
100x 100 cm 600 kg 498 eur
110x110 cm 700 kg 559 eur
120x120 cm 800 kg 582 eur
130x130 cm 1150kg 636 eur
140x140 cm 1250 kg 693 eur
Az árak áfa és szállitás nélkül értendők!
kemence
Jelenlegi ára: 180 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-05 19:52 ]]>
Mon, 05 Sep 2016 19:52:31 +0200 http://www.vatera.hu/kemence_2322955955.html
<![CDATA[Nyári akció! Mobil,Party kemence]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 215 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/nyari_akcio_mobil_party_kemence_2323582925.html A kemencék folyamatosan készülnek, ha éppen nincs készen akkor kb. 1-1. 5héten belül elkészítem.
50km belül ingyenes szállítás, messzebbre üzemanyagárban történik.
A jelenlegi készletről érdeklődjön mert máshol is hirdetem!
Figyelem! Valaki Gabóczi Dániel néven az én képeimmel hirdet kemencét 130000ft-ért!
CSALÓ!
Nyári akció! Mobil,Party kemence
Jelenlegi ára: 215 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-06 18:26 ]]>
Tue, 06 Sep 2016 18:26:55 +0200 http://www.vatera.hu/nyari_akcio_mobil_party_kemence_2323582925.html
<![CDATA[Ariete 734 Coukí elektrischer Tischgrill 700W o...]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 26 990 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/ariete_734_couki_elektrischer_tischgrill_700w_o_2206959203.html Ariete 734 Coukí elektrischer Tischgrill 700W orange
Termékkód: 10026994
Fő jellemzők:
Műszaki paraméterek:
Küldemény tartalma:
Termék méretei:
Képek:

Ariete 734 Coukí elektrischer Tischgrill 700W o...
Jelenlegi ára: 26 990 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ariete_734_couki_elektrischer_tischgrill_700w_o_2206959203.html
<![CDATA[PARTY ÜSTHÁZ PECSENYÉZŐ SZETT! VASTAG, MÉLY TEPSI]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 17 900 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/party_usthaz_pecsenyezo_szett_vastag_mely_tepsi_2328340109.html KATT A LOGÓRA- ÖSSZES TERMÉK MEGTEKINTÉSE
FÁBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK
FATÁLAK, FATÁLSZETTEK, KIEGÉSZÍTŐK STB.

PARTY ÜSTHÁZ PECSENYÉZŐ  SZETT! VASTAG, MÉLY TEPSI
Jelenlegi ára: 17 900 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 18:47 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 18:47:41 +0200 http://www.vatera.hu/party_usthaz_pecsenyezo_szett_vastag_mely_tepsi_2328340109.html
<![CDATA[Gázzsámoly gázégő öntöttvas 3 lábú PB 5,5 kW]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 890 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/kiegeszitok/gazzsamoly_gazego_ontottvas_3_labu_pb_5_5_kw_2325275216.html Gázzsámoly
Anyaga : vas öntvény
- Szabadtéri sütéshez, főzéshez
- sütő tárcsák és bográcsok, disznó vágáskor pedig az üst
és zsírolvasztó edény hevítésére kiválóan alkalmas eszköz.
Technikai adatok: - gáz: - propán – bután (PB – gáz)
- gáznyomás: - 28 –   30 mbar
- osztály: - I 3b/p
- kimeneti teljesítmény: - 5, 5 kW
- fogyasztás: - 381g/h
Méretek: - hosszúság: - 52 cm (lábakkal), - lábak nélkül: - 39 cm
- szélesség: - lábakkal: - 42 cm
- átmérő: - 17 cm
- magasság: - 17, 5 cm (lábakkal), - lábak nélkül: - 4, 5 cm
- tömeg: - 3, 90 kg (lábakkal), - lábak nélkül: - 2 kg 
Gázzsámoly gázégő öntöttvas 3 lábú PB 5,5 kW
Jelenlegi ára: 4 890 Ft
Az aukció vége: 2016-09-09 08:26 ]]>
Fri, 09 Sep 2016 08:26:04 +0200 http://www.vatera.hu/gazzsamoly_gazego_ontottvas_3_labu_pb_5_5_kw_2325275216.html
<![CDATA[Grillsütő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 500 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/grillsuto_2332771490.html Ha bármi kérdésed van, szívesen válaszolok.

Grillsütő
Jelenlegi ára: 500 Ft
Az aukció vége: 2016-09-20 02:35 ]]>
Tue, 20 Sep 2016 02:35:51 +0200 http://www.vatera.hu/grillsuto_2332771490.html
<![CDATA[Landmann kerti grillszett 41cm grillráccsal új]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 11 990 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/landmann_kerti_grillszett_41cm_grillraccsal_uj_2332418861.html Landmann kerti grillszett 41, 5cm átmérőjű grillráccsal
Praktikus, kerti grillszett extra kiegészítőkkel. Készíts ízletes sülteket a Landmann kerti szettjével! A csomagban minden megtalálható, ami egy hússütéshez kell. A grillező, a grilleszközök, a gyújtókocka, és egy kézi fújtató mellé neked már csak a tüzelőt, és a grillezni valót kell biztosítanod. A grillező zománcozott fedéllel és tűztérrel és faszéntartó ráccsal rendelkezik, huzatállítóval ellátva krómozott 41, 5cm átmérőjű grillráccsal.
Ideális társ minden kerti sütéshez.
FIGYELEM: A megnövekedett érdeklődés miatt a termék szállítási ideje kitolódhat akár 7-8 nappal is!
Főbb jellemzők:
• zománcozott tűztér és fedél
• zománcozott faszéntartó rács
• krómozott grillrács 41, 5cm átmérővel
• huzatállítás
• kórmozott, fanyelű grill lapát
• krómozott, fanyelű csipesz
• krómozott, fanyelű grillvilla
• műanyag kézi fújtató
• grillgyújtó kocka (fa alapú)

Landmann kerti grillszett 41cm grillráccsal új
Jelenlegi ára: 11 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-19 14:21 ]]>
Mon, 19 Sep 2016 14:21:32 +0200 http://www.vatera.hu/landmann_kerti_grillszett_41cm_grillraccsal_uj_2332418861.html
<![CDATA[Profi fa tüzelésű mobil kemence]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 660 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/profi_fa_tuzelesu_mobil_kemence_2329980077.html A kemence sütőfelületének mérete: 78 x 110 cm
A kemence egyszeri felfűtéséhez, kb. 20-25 kg fa szükséges, mellyel 10 - 12 kg hús, vagy 5 kenyér (kb. 15 kg) süthető.
A kemence cserépből és agyagból készült, régi hagyományos dongakemence.
Külső fele szigetelt, kályhás vakolattal burkolt.
A kemence speciális alvázra épült, amely lehetővé teszi a szállítását, vagy bármely alapra való elhelyezését.
A kemence súlya összesen kb.  1300 kg.
A kemence rendelkezik cserép tetővel és fatárolóval.
Igény szerint a kemencét házhoz szállítjuk.
Csak kemence test rendelése is lehetséges.
Rendelésre!
Profi fa tüzelésű mobil kemence
Jelenlegi ára: 660 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-16 02:36 ]]>
Fri, 16 Sep 2016 02:36:05 +0200 http://www.vatera.hu/profi_fa_tuzelesu_mobil_kemence_2329980077.html
<![CDATA[Boronatárcsa, sütőtárcsa]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 5 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/bogracs_fozoedeny_allvany/boronatarcsa_sutotarcsa_2332267376.html Boronatárcsa, sütőtárcsa
Jelenlegi ára: 5 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-19 10:44 ]]>
Mon, 19 Sep 2016 10:44:16 +0200 http://www.vatera.hu/boronatarcsa_sutotarcsa_2332267376.html
<![CDATA[Szalonnasütő, bográcsozó]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 42 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/bogracs_fozoedeny_allvany/szalonnasuto_bogracsozo_2329132547.html Méretei: test 60 cm * 60 cm munkalap átmérője 90 cm. Anyaga beton, műkő és természetes kő. A termékekhez tartozék a vas tartó és vas rost is mely a tűztérben található.
A képen látható termék jelenleg rendelhető!
A szalonnasütőhöz még kérhető:
- műkő pad többféle színben (sárga, barna, szürke):
10 000 Ft / db
- műkő alátét többféle színben (sárga, barna, szürke):
10 000 Ft / db

Szalonnasütő, bográcsozó
Jelenlegi ára: 42 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-14 19:27 ]]>
Wed, 14 Sep 2016 19:27:39 +0200 http://www.vatera.hu/szalonnasuto_bogracsozo_2329132547.html
<![CDATA[BOGRÁCS ÁLLVÁNNYAL MA:61CM MASSZÍV BÉKEBELI DB.]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 999 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/bogracs_fozoedeny_allvany/bogracs_allvannyal_ma_61cm_massziv_bekebeli_db_2331375323.html Köszönöm a megtekintést! További jó mazsolázást kívánok! Az eladó további termékeire kattintva a többi árukészletemet is tekintsék meg! ÉRDEMES!
FUTÁR ÁRA IGY ALAKUL  5 KG-IG -ÉRTÉKBIZTOSÍTOTT-: 1200FT, DE HA LEHETŐSÉG VAN RÁ, AKKOR SZEMÉLYES ÁTVÉTEL, AZ BIZONY INGYÉ VAN! -EZEN A SZÁLLÍTÁSI DÍJAKON NEM VÁLTOZTATOK, CSAK AKKOR LICITÁLJ HA NEKED IGY MEGFELEL! BUDAPESTRE NEM JÁROK, ÍGY NEM TUDOK ODA SE CSOMAGOT VINNI!
A FOTÓK AZ ELADÁSRA KÍNÁLT PORTÉKÁRÓL KÉSZÜLTEK, MINDIG AZ OTT LÁTHATÓ, KÉPEN SZEREPLŐ ÁRÚ A LICIT TÁRGYA!
A VÁSÁRLÁS NAPJÁN ESTE KÜLDÖK EMAILT! 20 ÓRA UTÁN TUDOM A TELFONT FELVENNI, DE INKÁBB EMAILBAN KOMMUNIKÁLJUNK. ! KÖSZÖNÖM, HOGY ELOLVASTA, ÜDV
BOGRÁCS ÁLLVÁNNYAL MA:61CM MASSZÍV BÉKEBELI DB.
Jelenlegi ára: 4 999 Ft
Az aukció vége: 2016-09-11 03:48 ]]>
Sun, 11 Sep 2016 03:48:26 +0200 http://www.vatera.hu/bogracs_allvannyal_ma_61cm_massziv_bekebeli_db_2331375323.html
<![CDATA[KERTI GRILLEZŐ !GRILLRÁCS, TŰZTÉR, TEKERŐS LÁB!ÚJ!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 14 900 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/kerti_grillezo_grillracs_tuzter_tekeros_lab_uj_2328339737.html KATT A LOGÓRA- ÖSSZES TERMÉK MEGTEKINTÉSE
FÁBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK
FATÁLAK, FATÁLSZETTEK, KIEGÉSZÍTŐK STB.

KERTI GRILLEZŐ !GRILLRÁCS, TŰZTÉR, TEKERŐS LÁB!ÚJ!
Jelenlegi ára: 14 900 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 18:46 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 18:46:27 +0200 http://www.vatera.hu/kerti_grillezo_grillracs_tuzter_tekeros_lab_uj_2328339737.html
<![CDATA[Multifunkciós grill]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 9 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/multifunkcios_grill_2326999196.html Felniből készített, három lábú grillező készülék.
Alul parázsfogó, felül nikkelezett rács van.   
Fával, szénnel, brikettel használható.
Lehet rajta grillezni, szalonnát sütni, bográcsozni, vagy tábortüzet rakni.
45 cm széles, 50 cm magas, kb 15 kg. Kályhafestékkel kezelt.
Örök, masszív darab, szél, kutya, macska, jókedélyű barátok nem döntik fel.

Multifunkciós grill
Jelenlegi ára: 9 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-12 02:29 ]]>
Mon, 12 Sep 2016 02:29:51 +0200 http://www.vatera.hu/multifunkcios_grill_2326999196.html
<![CDATA[KOMPLETT PARTY ÜSTHÁZ SÜTÖGETŐ,BOGRÁCSOZÓ SZETT!ÚJ]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 24 600 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/komplett_party_usthaz_sutogeto_bogracsozo_szett_uj_2328339881.html KATT A LOGÓRA- ÖSSZES TERMÉK MEGTEKINTÉSE
FÁBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK
FATÁLAK, FATÁLSZETTEK, KIEGÉSZÍTŐK STB.
AZ ÖNTÖTTVAS FŐZŐ ESZKÖZÖK:
Az öntöttvas eszközök használata valóban a vaskorszakba nyúlik vissza. Idővel feledésbe merült a használatuk, de szerencsére ma újra reneszánszukat élik, és szinte nélkülözhetetlen darabnak számíthatnak a főzni szeretők konyhájában.
 Az öntöttvas edények egyik nagy előnye, hogy szinte mindenféle tűzhelyen használhatóak, kezdve a hagyományos gáztűzhelytől a kerámialaposig.
Az öntöttvas edény nagyon jól tartja a hőt, így a benne készült étel íze dúsabb, zamatosabb. Másfelől pedig az edényből a főzés alatt kioldódott vas nemhogy ártalmas, de kifejezetten kedvező az emberi szervezet számára.
Különösen ajánlják az öntöttvas edények használatát a vegetáriánusoknak és vérszegényeknek is – egyfelől a zöldséges ételek is ropogósabbak, vitamindúsabbak maradnak benne, másfelől pedig a húsmentes étkezés miatt kimaradó vastartalomhoz így mégis hozzájutunk.
 Az öntöttvas edénybe nem fog leragadni a főztünk, ha az a felület, amelyik az étellel érintkezésbe kerül, megfelelően olajos. Hosszú időre megóvjuk, és már a következő alkalomra előkészíthetjük az edényt, ha minden használat után megtisztítjuk és vékonyan kiolajozzuk.
És fontos: az öntöttvas edények annál jobbak, minél többet használjuk azokat, minél öregebbek.
7MERCURIUS
KOMPLETT PARTY ÜSTHÁZ SÜTÖGETŐ,BOGRÁCSOZÓ SZETT!ÚJ
Jelenlegi ára: 24 600 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 18:46 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 18:46:56 +0200 http://www.vatera.hu/komplett_party_usthaz_sutogeto_bogracsozo_szett_uj_2328339881.html
<![CDATA[ÜSTHÁZ+BOGRÁCS+SZELETSÜTŐ+FEDŐ! NAGY ÚJ!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 21 800 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/usthaz_bogracs_szeletsuto_fedo_nagy_uj_2328339857.html GYORSABB ÉS KÉNYELMESEBB FŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ!
Részei:
- Üstház( 16-20-25-30l-es bográccsal használható)
-16l-es zománcozott vagy 15l-es rozsdamentes bogrács
- Bográcsfedő zománc vagy rozsdamentes
- Füles Szeletsütő zománcozott vagy natúr vas( átm.: 45cm)
- Fakanál 50cm-es
-Az alján kivehető hamutálcával.
-Üstház magassága: kb 150cm
Darabokra szedhető, a könnyebb tárolás végett.
A egyes darabok külön- külön is megvásárolhatóak.
TERMÉKEIM KÖZÖTT MÁS MÉRETBEN IS TALÁL ÜSTHÁZAT+ TÖBBFÉLE BOGRÁCSOZÓ, GRILLEZŐ TERMÉKET!
-BOGRÁCSOK, GRILLEZŐK, TÖBBFAJTA ÁLLVÁNY, EGYÉB KERTI SZETTEK
Várom érdeklődését.
Több termék vásárlása esetén egybecsomagolva a postaköltség jelentősen kevesebb

ÜSTHÁZ+BOGRÁCS+SZELETSÜTŐ+FEDŐ! NAGY ÚJ!
Jelenlegi ára: 21 800 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 18:46 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 18:46:48 +0200 http://www.vatera.hu/usthaz_bogracs_szeletsuto_fedo_nagy_uj_2328339857.html
<![CDATA[Kültéri kemence, sütő tűztér (magyar termék)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 180 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/kulteri_kemence_suto_tuzter_magyar_termek_2331952028.html Saját (magyar) fejlesztésünk, termékünk. A második képen egy beépítési példa látható (ami teljes egészében szintén a saját kezünk munkája).
Elsősorban kültéri sütő építéséhez használható. A tűztér mélysége lehetővé teszi, hogy a hőteljesítményt a tűztérben sütés közben hátul elférő parázs hőleadása növelje.
A tűztér helyszíni összeállítása és beépítése nem igényel kemenceépítési szakmai ismereteket. Az elemeket összetartó tűzálló ragasztó és külső fém rögzítő keret alaptartozékok, az árában benne foglaltatnak.
Tűzálló könnyűbeton anyagú, a szerkezetben egy füstjárat is van a tűztér felett, aminek kivezetése 150mm átmérővel az utolsó elemen van. Igény esetén megoldható a füstjárat "megfordítása", azaz a kémény kivezetés előre is kerülhet.
A hőtartó képességet beépítéskor min. 12cm téglafallal növelni (körbeépíteni) szükséges! (További többlet hőtartást biztosít, és ajánljuk is, hogy a téglafal és a kemencerendszer között néhány cm rést homokkal kitöltsenek. Üvegtörmelékkel is keverni lehet a homokot, ez tovább növeli a hőtároló tömeget. )
Az alaptermék (ami az első képen látható, és amire az ár vonatkozik) egy első, egy hátsó, és 2db köztes elemből áll. A tűztér mélysége további közelemekkel növelhető (+ 20cm, +20e/db).
Alaptartozékok:
- samotthabarcs az elemek egymáshoz ragasztásához
- összefogatás vas alkatrészei
- 2cm vtg samottlapok belülre az aljába, ehhez szükséges ragasztó
- 150mm átmérőjű pillangószelep
Opciós tartozékok:
- hőmérő
Méretek:
beépítési, külső méretek
- szélesség 82cm
- magasság 74cm
- mélység 76cm + ajtó (első elem 8cm, hátsó és köztes elem 20cm)
belső méretek
- szélesség 65cm
- magasság 35cm
- mélység 65cm
Mivel a termék minden eleméből nincs állandó raktárkészletünk, ezért kérem, hogy számoljanak a gyártás esetleges 1-3 hetes átfutási idejével!
A termék Bajnán vagy Bp. -en vehető át,   személyautóval szállítható.
 
 
Bármilyen további kérdésre szívesen válaszolok!
 
Kérem nézzen körül további termékeim között is!
 
Kültéri kemence, sütő tűztér (magyar termék)
Jelenlegi ára: 180 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-18 22:29 ]]>
Sun, 18 Sep 2016 22:29:34 +0200 http://www.vatera.hu/kulteri_kemence_suto_tuzter_magyar_termek_2331952028.html
<![CDATA[Szalonnasütő, bográcsozó]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 49 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/bogracs_fozoedeny_allvany/szalonnasuto_bogracsozo_2329132430.html Méretei: test 60 cm * 60 cm munkalap átmérője 90 cm. Anyaga beton, műkő és természetes kő. A termékekhez tartozék a vas tartó és vas rost is mely a tűztérben található.  
A képen látható termék jelenleg készleten!  
A szalonnasütőhöz még kérhető:
- műkő pad többféle színben (sárga, barna, szürke):  
10 000 Ft / db
- műkő alátét többféle színben (sárga, barna, szürke):  
10 000 Ft / db

Szalonnasütő, bográcsozó
Jelenlegi ára: 49 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-14 19:27 ]]>
Wed, 14 Sep 2016 19:27:30 +0200 http://www.vatera.hu/szalonnasuto_bogracsozo_2329132430.html
<![CDATA[Asztali grillsütő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 9 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/asztali_grillsuto_2332463966.html Asztali grillsütő
Jelenlegi ára: 9 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-19 15:10 ]]>
Mon, 19 Sep 2016 15:10:18 +0200 http://www.vatera.hu/asztali_grillsuto_2332463966.html
<![CDATA[Kerti gázos grill-sütő-bográcsozó]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 18 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/kerti_gazos_grill_suto_bogracsozo_2320314518.html Kerti gázos grill-sütő-bográcsozó
Jelenlegi ára: 18 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-01 20:36 ]]>
Thu, 01 Sep 2016 20:36:13 +0200 http://www.vatera.hu/kerti_gazos_grill_suto_bogracsozo_2320314518.html
<![CDATA[WEBER 57cm-es nagy Grill "Piros Tűzzománcos"]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 29 999 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/weber_57cm_es_nagy_grill_piros_tuzzomancos_2331900920.html Jelezném ez a Grill nem egy mai darab, Piros tűzzománcos
Fotóknal megfelelő állapotban
Fedélen lévő sérülés fotókon látható
A huzatszalyzó anyaga gyengébb
Postázni előreutalás esetén 2550Ft-ér tudom
EZ IS NÁLAM: ) Katt rá" Bosch Rotak 37Li 36V akkus fűnyíró (erős jó akku) 

WEBER 57cm-es nagy Grill
Jelenlegi ára: 29 999 Ft
Az aukció vége: 2016-09-04 20:17 ]]>
Sun, 04 Sep 2016 20:17:54 +0200 http://www.vatera.hu/weber_57cm_es_nagy_grill_piros_tuzzomancos_2331900920.html
<![CDATA[Landmann kerti grillszett 48x27cm grillráccsal új]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 11 990 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/landmann_kerti_grillszett_48x27cm_grillraccsal_uj_2332419002.html Landmann kerti grillszett 48x27cm-es grillráccsal
Praktikus, kerti grillszett extra kiegészítőkkel. Készíts ízletes sülteket a Landmann kerti szettjével! A csomagban minden megtalálható, ami egy hússütéshez kell. A grillező, a grilleszközök, a gyújtókocka, és egy kézi fújtató mellé neked már csak a tüzelőt, és a grillezni valót kell biztosítanod. A grillező zománcozott tűztérrel, krómozott, állítható magasságú grillráccsal, rendelkezik. Alsó és oldalsó polca fából készült.
Ideális társ minden kerti sütéshez.
FIGYELEM: A megnövekedett érdeklődés miatt a termék szállítási ideje kitolódhat akár 7-8 nappal is!
Főbb jellemzők:
• zománcozott tűztér
• állítható magasságú, krómozott grillrács 48x27cm
• kórmozott, fanyelű grill lapát
• krómozott, fanyelű csipesz
• krómozott, fanyelű grillvilla
• műanyag kézi fújtató
• grillgyújtó kocka (fa alapú)

Landmann kerti grillszett 48x27cm grillráccsal új
Jelenlegi ára: 11 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-19 14:21 ]]>
Mon, 19 Sep 2016 14:21:46 +0200 http://www.vatera.hu/landmann_kerti_grillszett_48x27cm_grillraccsal_uj_2332419002.html
<![CDATA[Szalonnasütő, bográcsozó,grillező.]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 23 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/egyeb/szalonnasuto_bogracsozo_grillezo_2332461242.html Szalonnasütő, bográcsozó,grillező.
Jelenlegi ára: 23 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-05 15:07 ]]>
Mon, 05 Sep 2016 15:07:07 +0200 http://www.vatera.hu/szalonnasuto_bogracsozo_grillezo_2332461242.html
<![CDATA[Nyárs, saslik, rablóhús pálca ~80db ÚJ!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 269 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/kiegeszitok/nyars_saslik_rablohus_palca_80db_uj_2330397815.html - ~80db -
méret: 25cm
 
recept:  http: //www. nosalty. hu/recept/csirkes-saslik

Nyárs, saslik, rablóhús pálca ~80db ÚJ!
Jelenlegi ára: 269 Ft
Az aukció vége: 2016-09-16 15:02 ]]>
Fri, 16 Sep 2016 15:02:05 +0200 http://www.vatera.hu/nyars_saslik_rablohus_palca_80db_uj_2330397815.html
<![CDATA[FARAGOTT PÉKLAPÁT, PIZZALAPÁT!KEMENCE!1DB FA:160CM]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 7 500 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/kiegeszitok/faragott_peklapat_pizzalapat_kemence_1db_fa_160cm_2323579664.html  
KATT a logóra összes aukció!
 
FA, ÖNTÖTTVAS ÉS CSERÉP  TERMÉKEK:
GRILLEZÉSHEZ, KEMENCÉHEZ STB.
 
 
HASZNOS, PRAKTIKUS KONYHAI ESZKÖZÖK
7MERCURIUS
FARAGOTT PÉKLAPÁT, PIZZALAPÁT!KEMENCE!1DB FA:160CM
Jelenlegi ára: 7 500 Ft
Az aukció vége: 2016-09-06 18:19 ]]>
Tue, 06 Sep 2016 18:19:21 +0200 http://www.vatera.hu/faragott_peklapat_pizzalapat_kemence_1db_fa_160cm_2323579664.html
<![CDATA[SZAKÁCS GRILL TÁSKA ÚJ]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 25 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/kiegeszitok/szakacs_grill_taska_uj_2328184727.html A FÉRFIAK BÜSZKESÉGE
6 DB GRILL KÉS
6 DB VILLA
4 DB NYÁRS TŰ
1 DB HÚS FOGÓ
1 DB NYÁRS KÉS
1 DB SÜTŐ LAPÁT
1 DB HÚS VILLA
KÜLÖNLEGES KANÁRI CSERESZNYE FA NYÉLLEL 
1 DB EXKLUZÍV TÁSKA
EGYEDI,   NAGYON SZÉP AJÁNDÉK, GARANTÁLTAN ÚJ.
SZAKÁCS GRILL TÁSKA ÚJ
Jelenlegi ára: 25 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 13:14 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 13:14:04 +0200 http://www.vatera.hu/szakacs_grill_taska_uj_2328184727.html
<![CDATA[Saslik készítő szett]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 2 990 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/kiegeszitok/saslik_keszito_szett_2332287197.html Ezzel a saslik készítő szettel pillanatok alatt előkészíthetők a finomságok
Gyors, precíz és esztétikus előkészítést bíztosít, legyen szó akár húsokról, zöldségekről, vagy gyümölcsökről
Tulajdonságok:
A termék ABS műanyagból készült, így vízzel könnyen tisztítható
A termék kizárólag csak a saslik előkészítésére szolgál
Ne helyezze a terméket mikrohullámú vagy normál sütőbe, grillsütőbe, vagy bármilyen forró felületre! Méretek:
-hosszúság: 12 cm
-szélesség: 12 cm
-magasság: 25 cm
 A csomag tartalma:
-1 db sasliktartó állvány
-1 db fedőlap
1 db talp
--35 db saslikpálca
-1 db használati útmutató
Saslik készítő szett
Jelenlegi ára: 2 990 Ft
Az aukció vége: 2016-08-31 11:04 ]]>
Wed, 31 Aug 2016 11:04:30 +0200 http://www.vatera.hu/saslik_keszito_szett_2332287197.html
<![CDATA[Modern grill tisztító készülék]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 1 800 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/kiegeszitok/modern_grill_tisztito_keszulek_2331924551.html Imádod a grill partik hangulatát, a sült hús és a kolbász illatát, de egyből elmegy az életkedved, amikor a sütő takarítására kerül a sor?
Ne hagyd, hogy elvegyék az étvágyadat a húsra ragadó széndarabok! Felejtsd el a hosszú és fáradtságos sikálásokat, a Grill Daddy-vel gyerekjáték a takarítás!
Elég pár határozott mozdulat és az erős, fém sörték még a legmakacsabb szennyeződéseket is kíméletlenül szedik le a sütőrácsokról, ráadásul a két különböző kialakítású kefével biztosan minden centit alaposan meg tudsz tisztítani. Extra erő! A készülék belsejébe vizet engedhetsz, ami a sörték között átfolyva, vagy meleg felület esetén gőzzé alakulva fellazítja a lerakódott szennyeződést, így még könnyebben leszámolhatsz az odaégett kemény, szenes réteggel.
Nézzél szét az oldalamon, hátha találsz még valamit, így postaköltséget spórolhatsz.
Személyesen Újpesten a lakásomon tudom odaadni, sehova nem viszem, vagy posta.

Modern grill tisztító készülék
Jelenlegi ára: 1 800 Ft
Az aukció vége: 2016-09-18 21:16 ]]>
Sun, 18 Sep 2016 21:16:29 +0200 http://www.vatera.hu/modern_grill_tisztito_keszulek_2331924551.html
<![CDATA[Üstház]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 2 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/usthaz_2330194295.html Üstház
Jelenlegi ára: 2 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-16 11:03 ]]>
Fri, 16 Sep 2016 11:03:39 +0200 http://www.vatera.hu/usthaz_2330194295.html
<![CDATA[Zománcos üst és üstház]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 10 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/zomancos_ust_es_usthaz_2327428220.html Zománcos üst és üstház
Jelenlegi ára: 10 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-12 14:46 ]]>
Mon, 12 Sep 2016 14:46:25 +0200 http://www.vatera.hu/zomancos_ust_es_usthaz_2327428220.html
<![CDATA[grill sütő gáz-os grillsütő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 27 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/bogracs_fozoedeny_allvany/grill_suto_gaz_os_grillsuto_2321374199.html grill sütő gáz-os grillsütő
Jelenlegi ára: 27 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-03 08:22 ]]>
Sat, 03 Sep 2016 08:22:21 +0200 http://www.vatera.hu/grill_suto_gaz_os_grillsuto_2321374199.html
<![CDATA[16 L-ES BOGRÁCS ÜSTHÁZZAL,FEDŐVEL]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 11 500 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/bogracs_fozoedeny_allvany/16_l_es_bogracs_usthazzal_fedovel_2323623326.html -1 db 37 cm átmérőjű üstház
-1 db 16 l-es gulyásbogrács
-1 db rozsdamentes fedő
Az üstház fával és gázzal egyaránt fűthető.
Az üstház alkalmas sütőtárcsa ráhelyezésére, ami kérés esetén rendelhető.
Az árak kedvezőek, így alku nincs, az ilyen jellegű kérdések nem kerülnek megválaszolásra.
További információt a postázással kapcsolatban a "Szállítási és Garanciális feltételek" fül alatt találhat.
16 L-ES BOGRÁCS ÜSTHÁZZAL,FEDŐVEL
Jelenlegi ára: 11 500 Ft
Az aukció vége: 2016-09-06 20:52 ]]>
Tue, 06 Sep 2016 20:52:34 +0200 http://www.vatera.hu/16_l_es_bogracs_usthazzal_fedovel_2323623326.html
<![CDATA[ÁLLÍTHATÓ (2MÉTER) TELESZKÓPOS BOGRÁCS ÁLLVÁNY!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 5 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/bogracs_fozoedeny_allvany/allithato_2meter_teleszkopos_bogracs_allvany_2328355499.html Használatukkal sokkal kényelmesebben hozzá lehet férni a bográcshoz.
NEM CSAK NAGYMÉRETŰ BOGÁRCSHOZ, GRILLEZŐHÖZ:
NAGYSÁGA KÉNYELMES HOZZÁFÉRÉST TESZ LEHETŐVÉ A KÉSZÜLŐ ÉTELHEZ.
NAGY FEKETE TELESZKÓPOS ÁLLVÁNY:
-Max magasság: 190cm
-Összecsukva: 108cm
-Lánc hossza: 80cm és 50cm
-Súly: 3, 9KG
Könnyedén tárolható és szállítható.
Stabil minőségi darabok
Magyar gyártmány.
TERMÉKEIM KÖZÖTT
TEKERŐS,
TŰZTERES-TEKERŐS,
TELESZKÓPOS BETŰZŐS STB.
 ÁLLVÁNY IS MEGTALÁLHATÓ
A bogrács és a tűztér csak illusztráció, de igény esetén többféle méretben megvásárolhatóak.
Kérem licit előtt érdeklődjön a készleten lévő típusokról.
Várom érdeklődését
Termékeim között több bográcsozással, grillezéssel kapcsolatos kiegészítőt is talál.
Több termék vásárlása esetén egybecsomagolva a postaköltség kevesebb

ÁLLÍTHATÓ (2MÉTER) TELESZKÓPOS BOGRÁCS ÁLLVÁNY!
Jelenlegi ára: 5 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 19:13 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 19:13:27 +0200 http://www.vatera.hu/allithato_2meter_teleszkopos_bogracs_allvany_2328355499.html
<![CDATA[Faszenes grill]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 61 900 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/faszenes_grill_2199011852.html összecsukható az oldalán a polc,  beépített sörnyitó
Hamutálca kényelmes elhelyezése, a mobilis a 2 kerék és a nagy fogantyúnak köszönhetően.
 
Faszenes grill
Jelenlegi ára: 61 900 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/faszenes_grill_2199011852.html
<![CDATA[Sütögető tárcsa 60 cm. Magyar termék]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 6 500 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/sutogeto_tarcsa_60_cm_magyar_termek_2323317746.html Postai utánvéttel vagy személyes átvétel.
Sütögető tárcsa 60 cm. Magyar termék
Jelenlegi ára: 6 500 Ft
Az aukció vége: 2016-09-06 09:31 ]]>
Tue, 06 Sep 2016 09:31:46 +0200 http://www.vatera.hu/sutogeto_tarcsa_60_cm_magyar_termek_2323317746.html
<![CDATA[CIRON Raclette Grill és Palacsintasütő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 5 900 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/ciron_raclette_grill_es_palacsintasuto_2332411280.html CIRON Raclette Grill és Palacsintasütő
Jelenlegi ára: 5 900 Ft
Az aukció vége: 2016-09-19 13:59 ]]>
Mon, 19 Sep 2016 13:59:10 +0200 http://www.vatera.hu/ciron_raclette_grill_es_palacsintasuto_2332411280.html
<![CDATA[Burg Grill 150 német grillsütő 1500 W-os]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 9 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/burg_grill_150_nemet_grillsuto_1500_w_os_2332255946.html 1500 W-os
Burg Grill 150 német grillsütő 1500 W-os
Jelenlegi ára: 9 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-19 10:05 ]]>
Mon, 19 Sep 2016 10:05:34 +0200 http://www.vatera.hu/burg_grill_150_nemet_grillsuto_1500_w_os_2332255946.html
<![CDATA[60CM VAS BORONA TÁRCSA 3 LÁBÚ SZELETSÜTŐ!7KG ÚJ]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 8 400 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/60cm_vas_borona_tarcsa_3_labu_szeletsuto_7kg_uj_2330480342.html KATT A LOGÓRA- ÖSSZES TERMÉK MEGTEKINTÉSE
FÁBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK
FATÁLAK, FATÁLSZETTEK, KIEGÉSZÍTŐK STB.
7MERCURIUS 7MERCURIUS
60CM VAS BORONA TÁRCSA 3 LÁBÚ SZELETSÜTŐ!7KG ÚJ
Jelenlegi ára: 8 400 Ft
Az aukció vége: 2016-09-16 19:35 ]]>
Fri, 16 Sep 2016 19:35:10 +0200 http://www.vatera.hu/60cm_vas_borona_tarcsa_3_labu_szeletsuto_7kg_uj_2330480342.html
<![CDATA[Elta állványos grillsütő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 500 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/elta_allvanyos_grillsuto_2330199083.html Elta állványos grillsütő
Jelenlegi ára: 3 500 Ft
Az aukció vége: 2016-09-02 11:18 ]]>
Fri, 02 Sep 2016 11:18:13 +0200 http://www.vatera.hu/elta_allvanyos_grillsuto_2330199083.html
<![CDATA[Gázos grillsütő akár féláron gázpalackkal]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 40 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/gazos_grillsuto_akar_felaron_gazpalackkal_2329174940.html Gázos grillsütő akár féláron gázpalackkal
Jelenlegi ára: 40 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-14 21:46 ]]>
Wed, 14 Sep 2016 21:46:42 +0200 http://www.vatera.hu/gazos_grillsuto_akar_felaron_gazpalackkal_2329174940.html
<![CDATA[Összecsukható Grillező Barbecue BBQ Grill ÚJ]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 2 500 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/osszecsukhato_grillezo_barbecue_bbq_grill_uj_2329492025.html Florabest német gyártmányú doboz nélküli új termék. a csomagolás nélküli raktározás miatt hajszálkarcok lehetnek rajta. Sosem volt használva!
Fél perc alatt felállítható
Kis helyet foglal
Felhajtható rács
Méret:
  Kinyitva:   46 x 30 x 30 cm
  Összecsukva: 46 x 30 x 3 cm
  Sütőfelület: 43 x 29 cm
Vásárolj több termékemet és spórolj a szállításon! Egy csomagban küldök mindent!
Összecsukható Grillező  Barbecue BBQ Grill ÚJ
Jelenlegi ára: 2 500 Ft
Az aukció vége: 2016-09-15 08:10 ]]>
Thu, 15 Sep 2016 08:10:57 +0200 http://www.vatera.hu/osszecsukhato_grillezo_barbecue_bbq_grill_uj_2329492025.html
<![CDATA[BBQ Kompakt grillsütő faszenes]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 999 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/bbq_kompakt_grillsuto_faszenes_2332731002.html AZONNAL RAKTÁRRÓL
BBQ Kompakt grillsütő faszenesBBQ Kompakt grillsütő faszenes
BBQ Kompakt grillsütő faszenes
BBQ Kompakt grill
Nem lakik mindenki kertes házban!
De a kerti sütés- főzés mindenkinek bejön!
Nem kell egy életen át spórolni a kertre,
vagy ahogy mondani szokták, nem kell a tehenet megvenni,
ha egy pohár tejet szeretnék inni!
Ezzel a kis grill szettel, akár az erkélyeden is grillezhetsz!
Ha ragaszkodsz a tiszta levegőhöz, akkor a kirándulásra is magaddal viheted!
Kis méretű, összecsukható, akár egy sporttáskában elfér
a faszénnel együtt.
Már csak a kreativitásod szab határt a hol, és mikornak!
Méretek:
Kinyitva: 20Cm x 35, 5Cm x 27, 5Cm x 10Cm
A csomag tartalma:
1 db kinyitható sütő
1 db faszén tartó tűztér
1 db faszén alátét
1 db grill rács
A képek csak illusztrációk, a termék beazonosítására szolgál. A termék adatait a leírásban találja!
A termékeket megrendelésüket követően szállítjuk át a megfelelő üzletbe a raktárból!
Szállítás, vagy utánvét? Ön dönt!
Az utánvét választása esetén a futárnál kell fizetni!
Express szállítás Trans - O - Flex futár
Gyors, Pontos, Megbízható!
Hétfőtöl péntekig a hét mindennapján
Rendeljen utánvéttel, fizessen a futárnál!
Nem kell bankba menni, nem kell utalni!
Kényelmes, biztonságos, egyszerű!

BBQ Kompakt grillsütő faszenes
Jelenlegi ára: 3 999 Ft
Az aukció vége: 2016-09-20 00:06 ]]>
Tue, 20 Sep 2016 00:06:40 +0200 http://www.vatera.hu/bbq_kompakt_grillsuto_faszenes_2332731002.html
<![CDATA[Blumfeldt Ronda, Ø95cm, acél tűzrakóhely g...]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 33 610 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/blumfeldt_ronda_216_95cm_acel_tuzrakohely_g_2268307958.html Blumfeldt Ronda, 95cm, acél tűzrakóhely grillsütővel, védelem a szikrák ellen, polírozott
Termékkód: 10028583
Már az ősidők óta lenyűgözi az embert a tűz: erősen fénylő, enyhén pattogzó, vagy titokzatosan parázsló. Most kertjében vagy teraszán kaphat egy kicsit ebből a természeti jelenségből - használhatja kellemes hangulat kialakítására, vagy barbecue grillként is. A tál átmérője 75cm, amivel elég helyet kínál az igazi tűz kialakítására fadarabokból vagy szénből. A 60cm magas, dekoratív alátét még inkább kihangsúlyozza a pattogó tűz csábító látványát. Az acélrács fedél felfogja a szikrákat és véd a kéretlen károk ellen. A csomagban egy piszkafát is mellékelünk, amellyel könnyen kezelhetjük az égő fát. A hamu a tál alsó felében gyűl össze, ami lehetővé teszi a tiszta égést. A fém tűzrakóhelyet rejtett grillsütőként is használhatjuk. Erre a célra találunk a csomagban egy 60cm nagyságú rostélyt finom barbecue készítésére és ínycsiklandozó étkek élvezetére barátaink és családunk körében. A szélén található rácsos gyűrű elégséges helyet kínál különféle eszközök elhelyezésére, vagy a már elkészült étel melegen tartására. A Blumfeldt acél tűzrakóhely látványos díszítőelem még tűz nélkül is. Attraktív középpontja lehet a kertnek, udvarnak, vagy terasznak. A tűzrakóhely teljesen acélból készült, négy lábon áll, amelyek elegáns fémgézzel vannak összekötve. A polírozott fémrészek rusztikus bájt ajándékoznak az öntöttvas tűzrakóhelynek. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a tűzrakóhelyet összeszerelésre kész készletként küldjük. A szerelés körülbelül 20 percig tart.
Fő jellemzők:
Tűzrakóhely csiszolt acélból Díszes formatervezés a négy lábon, fémhálós díszítéssel 75cm-es átmérőjű tál 60cm-es grillező rács BBQ-hoz Műszaki paraméterek:
Védőburkolat a szikrák felfogására acélrácsból Külső hálós gyűrű, különféle eszközök elhelyezésére Használható faszénnel és felaprított fával Hamu tárolása alul a tiszta égésért Piszkafa mellékelve a védőburkolat felemelésére és az égő anyag fellazítására Küldemény tartalma:
1 x tűzrakóhely tál (összeszerelésre kész készlet) 1 x rács hamura 1 x grillező rács 1 x védőburkolat, ami felfogja a szikrákat 1 x piszkafa Használati útmutató Termék méretei:
Méretek: 95 x 60cm ( x mélység) Grillsütő rács átmérője: 60cm Tömeg: kb. 12, 8kg
Képek:

Blumfeldt Ronda, Ø95cm, acél tűzrakóhely g...
Jelenlegi ára: 33 610 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/blumfeldt_ronda_216_95cm_acel_tuzrakohely_g_2268307958.html
<![CDATA[oneConcept GQ5-Beef Buttler, faszenes grillező]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 36 050 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/oneconcept_gq5_beef_buttler_faszenes_grillezo_2206959014.html oneConcept GQ5-Beef Buttler, faszenes grillező
Termékkód: 10021771
oneConcept GQ5-Beef Buttler, faszenes grillező
Faszenes nagy grillező smoker szerkezetben közvetlen vagy közvetett grillezésre és füstölésre. Három egymás felett fekvő, krómozott rostéllyal, 4 szellőző és mozgatható nyílással, 2 fa tároló polccal az evőeszközre és grillezési eszközökkel. Mozgatható két kereke segítségével.
A GQ5-Beef Buttler a oneConcept társaságtól egy faszenes grillező smoker szerkezetben, mely kívánsága esetén ételének füstölt jelleget kölcsönöz. A Beef Buttler készüléket három lépésben tudja használni közvetlen grillezésre csakúgy, mint közvetettre. Záró fedelével élelmiszerek füstölését teszi lehetővé. Ezzel a füstölő grillező alkalmas az olyan amerikai klasszikusok elkészítésére mint a Spare Ribs, Pulled Pork vagy Beef Brisket. Négy szellőzőnyílása egyenként kinyitható vagy bezárható a füstölés folyamatának önálló vezérlése érdekében. A faszén tartály egyszerűen levehető és ezzel önállóan begyújtható. A grillezett hús és grillezési edények elrakása érdekében a grillező két tágas fa polccal ellátott. Az elülső nagy szükség esetén lehajtható, aminek köszönhetően a GQ5-Beef Buttler készülék a oneConcept társaságtól a kerti lugasba is elfér. Mérete ellenére a grillező könnyen mozgatható. Fogantyújának és csendes menetű kerekeinek köszönhetően egyenetlen felületen is egyszerűen halad. A földszinti pakolásra szánt rácson elég hely van különféle grillezési eszközök, mint grill szén, grillezési edények és minden egyéb tárolására, amire még szükség van. A GQ5-Beef Buttler készülékkel a oneConcept társaságtól a vadnyugat füstölt grill ízvilágát viszi otthonába.
Fő jellemzők:
Faszenes grillező grillezésre és füstölésre 3 krómozott rostély főzésre különböző magasságokban 4 egyenként nyitható nyílás 2 tágas fa rakodópolcKerekeinek és a tolásra szolgáló fogójának köszönhetően hordozható Nagy rakodó rács a grillezési eszközök számára
Műszaki paraméterek:
Rozsdamentes grillezőrács kar rendszerrel Az alsó rácshoz való hozzáférés a középső rács fedelén keresztül lehetséges Fa fogantyúk a szellőzőnyílásokon Lekapcsolható széntartályKüldemény tartalma:
1 x fedél füstölésre 1 x grillserpenyő 3 x grill rostély1 x alváz1 x tengely függesztésű alváz 2 x kerék1 x tengely3 x fa léc az oldalsó rakodópolc számára 2 x támasz az oldalsó rakodópolc számára 3 x fa léc az elülső rakodópolc számára 2 x támasz az elülső rakodópolc számára 4 x zárólécek szellőzésre 4 x szellőző kar4 x támogató szög a középső rostély számára 2 x fogórész2 x rostély tartó2 x rács a szén tárolására 2 x kar1 x széntartály1 x fogantyú a széntartályra 1 x felfüggesztés a faszén tartályra 2 x vízszintes merevítés 1 x tároló rács1 x szerelési szettKérjük, vegye tudomásul, hogy ez a termék nem tartalmaz használati útmutatót. Termék méretei:
Méret: kb. 100 x 95 x 55 cm (szélesség x magasság x mélység)Súly: kb. 19 kg
Képek:

oneConcept GQ5-Beef Buttler, faszenes grillező
Jelenlegi ára: 36 050 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/oneconcept_gq5_beef_buttler_faszenes_grillezo_2206959014.html
<![CDATA[Grill készlet]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 2 500 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/egyeb/grill_keszlet_2320987820.html - 2 db nyárs
- 1 db ecset
- 1 db lapát
- 1 db villa
- 1 db csipesz
Az ár 1 db készletre vonatkozik!

Grill készlet
Jelenlegi ára: 2 500 Ft
Az aukció vége: 2016-09-02 15:09 ]]>
Fri, 02 Sep 2016 15:09:09 +0200 http://www.vatera.hu/grill_keszlet_2320987820.html
<![CDATA[Reduktor 8db propán bután palack egyben!!!!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 5 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/kiegeszitok/reduktor_8db_propan_butan_palack_egyben_2324419304.html Számlával
Reduktor 8db propán bután palack egyben!!!!
Jelenlegi ára: 5 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-08 00:19 ]]>
Thu, 08 Sep 2016 00:19:44 +0200 http://www.vatera.hu/reduktor_8db_propan_butan_palack_egyben_2324419304.html
<![CDATA[Gázzsámoly]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 10 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/kiegeszitok/gazzsamoly_2332475726.html Mérete: 60x60x53cm.
Javaslom beüzemelését szakemberrel végeztetni!
Tisztítást igényel!

Gázzsámoly
Jelenlegi ára: 10 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-19 15:56 ]]>
Mon, 19 Sep 2016 15:56:09 +0200 http://www.vatera.hu/gazzsamoly_2332475726.html
<![CDATA[Foci grill kötény Zöld]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 7 990 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/kiegeszitok/foci_grill_koteny_zold_2327000645.html Ajándék Férfiaknak!
Focirajongó grill kötény
Kiváló ajándék Ötlet grillezni szertő Férfiaknak!
- Szín: fehér-zöld
- Méret: 48x70 cm
- Tartalom: kötény, kesztyű, 3 grill eszköz
- Anyag: rozsdamentes acél, poliészter, pamut , fa
- Csomagolás: színes doboz labdarúgó motívumokkal

Foci grill kötény Zöld
Jelenlegi ára: 7 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-12 03:09 ]]>
Mon, 12 Sep 2016 03:09:41 +0200 http://www.vatera.hu/foci_grill_koteny_zold_2327000645.html
<![CDATA[Gázzsámoly 3 lábú PB 5,5 kW]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 590 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/kiegeszitok/gazzsamoly_3_labu_pb_5_5_kw_2327575757.html Anyaga: öntött vas
Színe: fekete
Mérete: 41 cm hosszú 13 cm magas
35 cm átmérő
Müszaki adatok:
kimeneti teljesitmény: 5, 5 kw-G30/G31
Fogyasztás: 380g/h
Gáznyomás: 30mb
Gázfajta: propán -bután (I3 B6P)
Gázzsámoly 3 lábú PB 5,5 kW
Jelenlegi ára: 3 590 Ft
Az aukció vége: 2016-09-05 20:29 ]]>
Mon, 05 Sep 2016 20:29:36 +0200 http://www.vatera.hu/gazzsamoly_3_labu_pb_5_5_kw_2327575757.html
<![CDATA[Minőségi vízhatlan grill takaróponyva]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 5 990 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/kiegeszitok/minosegi_vizhatlan_grill_takaroponyva_2323617059.html saját táskájában, új termék
mérete 107x60x68 cm szélesség, mélység, magasság
NAPONTA TÖLTÖK FEL 1 FT-OS TERMÉKEKET, CSOMAGOKAT
ÖSSZEVÁRÁSRA, EGYBE POSTÁZÁSRA VAN LEHETŐSÉG
KLIKK ISMERJ + oldalra
LICITET NEM TÖRLÖK

Minőségi vízhatlan grill takaróponyva
Jelenlegi ára: 5 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-06 20:29 ]]>
Tue, 06 Sep 2016 20:29:18 +0200 http://www.vatera.hu/minosegi_vizhatlan_grill_takaroponyva_2323617059.html
<![CDATA[Fonott kosár piknikes készlet 4 személyre]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 300 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/kiegeszitok/fonott_kosar_piknikes_keszlet_4_szemelyre_2329527863.html Hangulatos stílusos kiegészítő utazáshoz . 4 személy részére sosem használt plasztik evőeszközökkel .
magasság 38 cm. , szélesség 47 cm.
Postázható : postaautomata , postán átvehető csomagként , háznál átvehető csomagként vagy igény szerint futárszolgálattal .  
 DÍJTALAN ÁTVÉTEL HALÁSZTELEKEN HÉTKÖZNAPONKÉNT ILL . HÉTVÉGÉN A DÉLUTÁNI ÓRÁKBAN  VAGY TÉRÍTÉS ELLENÉBEN POSTÁZHATÓ  ILL. FUTÁRSZOLGÁLATTAL IS KÜLDHETŐ
PONTOS POSTAKÖLTSÉG A TERMÉKLEÍRÁS FELETT A SZÁLLÍTÁSI ÉS GARANCIÁLIS FELTÉTELEK FÜLRE KATTINTVA OLVASHATÓ .

Fonott kosár piknikes készlet 4 személyre
Jelenlegi ára: 3 300 Ft
Az aukció vége: 2016-09-15 09:29 ]]>
Thu, 15 Sep 2016 09:29:59 +0200 http://www.vatera.hu/fonott_kosar_piknikes_keszlet_4_szemelyre_2329527863.html
<![CDATA[BORDÁZOTT ÖNTÖTTVAS SERPENYŐ! kemencébe is!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 450 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/kiegeszitok/bordazott_ontottvas_serpenyo_kemencebe_is_2328338405.html  
 Vadonatúj, bontatlan csomagolásban.
 
 
 
ELŐNYEI:
-NATÚR, BEVONATMENTES KIVITELEZÉS
-LEVEHETŐ BÜKKFA NYÉL:
 
-KEMENCÉBEN, SÜTŐBEN IS HASZNÁLHATÓ! (A NYELÉT LESZEDVE)
 
 
-Emellett mindenfajta (gáz, indukciós, kerámialapos, stb. )tűzhelyen használható!
 
-AZ ALJÁN BORDÁZOTT RÁCSOZÁSSAL ELLÁTVA
-KÉTOLDALI KIÖNTŐ CSŐRREL, a zsíradék könnyebb eltávolításához.
 
 
Méretek:
-magasság: 5cm
-átmérő: 25 cm
-hosszúság nyéllel: 46 cm
-súlya:  1, 8 kg
 
 
 
 
 
  Az öntöttvas edények használata valóban a vaskorszakba nyúlik vissza. Idővel feledésbe merült a használatuk, de szerencsére ma újra reneszánszukat élik, és szinte nélkülözhetetlen darabnak számíthatnak a főzni szeretők konyhájában. Az öntöttvas edények egyik nagy előnye, hogy szinte mindenféle tűzhelyen használhatóak, kezdve a hagyományos gáztűzhelytől a kerámialaposig. Az öntöttvas edény nagyon jól tartja a hőt, így a benne készült étel íze dúsabb, zamatosabb. Másfelől pedig az edényből a főzés alatt kioldódott vas nemhogy ártalmas, de kifejezetten kedvező az emberi szervezet számára. Különösen ajánlják az öntöttvas edények használatát a vegetáriánusoknak és vérszegényeknek is – egyfelől a zöldséges ételek is ropogósabbak, vitamindúsabbak maradnak benne, másfelől pedig a húsmentes étkezés miatt kimaradó vastartalomhoz így mégis hozzájutunk. Az öntöttvas edénybe nem fog leragadni a főztünk, ha az a felület, amelyik az étellel érintkezésbe kerül, megfelelően olajos. Hosszú időre megóvjuk, és már a következő alkalomra előkészíthetjük az edényt, ha minden használat után megtisztítjuk és vékonyan kiolajozzuk. … és fontos: az öntöttvas edények annál jobbak, minél többet használjuk azokat, minél öregebbek.  
Várom érdeklődését
 
Tekintse meg konyhai felszereléssel kapcsolatos tobbi termékemet is.
 
Termékeim között többféle öntöttvas konyhai-kerti eszközt talál.  
Több termék vásárlása esetén egybecsomagolva a postaköltség kevesebb.
egybecsomagolva a postaköltség kevesebb
BORDÁZOTT ÖNTÖTTVAS SERPENYŐ! kemencébe is!
Jelenlegi ára: 4 450 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 18:42 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 18:42:09 +0200 http://www.vatera.hu/bordazott_ontottvas_serpenyo_kemencebe_is_2328338405.html
<![CDATA[saválló kémény kúp]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 2 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/savallo_kemeny_kup_2319583469.html saválló kémény kúp
Jelenlegi ára: 2 000 Ft
Az aukció vége: 2016-08-31 20:29 ]]>
Wed, 31 Aug 2016 20:29:06 +0200 http://www.vatera.hu/savallo_kemeny_kup_2319583469.html
<![CDATA[Húsdaráló ( Porkert) 22 .Cseh gyártmány]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 35 900 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/husdaralo_porkert_22_cseh_gyartmany_2327652161.html Postai utánvéttel vagy személyes átvétel
Húsdaráló ( Porkert)  22 .Cseh gyártmány
Jelenlegi ára: 35 900 Ft
Az aukció vége: 2016-09-12 23:18 ]]>
Mon, 12 Sep 2016 23:18:50 +0200 http://www.vatera.hu/husdaralo_porkert_22_cseh_gyartmany_2327652161.html
<![CDATA[PARTY ÜSTHÁZ +VAS LÁNGOSSÜTŐ HÚSSÜTŐ MÉLY TEPSI!ÚJ]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 17 800 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/party_usthaz_vas_langossuto_hussuto_mely_tepsi_uj_2328339215.html KATT A LOGÓRA- ÖSSZES TERMÉK MEGTEKINTÉSE
FÁBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK
FATÁLAK, FATÁLSZETTEK, KIEGÉSZÍTŐK STB.

PARTY ÜSTHÁZ +VAS LÁNGOSSÜTŐ HÚSSÜTŐ MÉLY TEPSI!ÚJ
Jelenlegi ára: 17 800 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 18:45 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 18:45:12 +0200 http://www.vatera.hu/party_usthaz_vas_langossuto_hussuto_mely_tepsi_uj_2328339215.html
<![CDATA[PARTY ÜSTHÁZ +NAGY SZELETSÜTŐ+20-25L BOGRÁCS! ÚJ!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 24 800 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/party_usthaz_nagy_szeletsuto_20_25l_bogracs_uj_2328339758.html KATT A LOGÓRA- ÖSSZES TERMÉK MEGTEKINTÉSE
FÁBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK
FATÁLAK, FATÁLSZETTEK, KIEGÉSZÍTŐK STB.
7MERCURIUS
PARTY ÜSTHÁZ +NAGY SZELETSÜTŐ+20-25L BOGRÁCS! ÚJ!
Jelenlegi ára: 24 800 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 18:46 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 18:46:31 +0200 http://www.vatera.hu/party_usthaz_nagy_szeletsuto_20_25l_bogracs_uj_2328339758.html
<![CDATA[25-40L PARTY ÜSTHÁZ+ HÚS-LÁNGOSSÜTŐ+ BOGRÁCS! STB!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 24 900 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/25_40l_party_usthaz_hus_langossuto_bogracs_stb_2328339866.html KATT A LOGÓRA- ÖSSZES TERMÉK MEGTEKINTÉSE
FÁBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK
FATÁLAK, FATÁLSZETTEK, KIEGÉSZÍTŐK STB.
7MERCURIUS
25-40L PARTY ÜSTHÁZ+ HÚS-LÁNGOSSÜTŐ+ BOGRÁCS! STB!
Jelenlegi ára: 24 900 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 18:46 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 18:46:51 +0200 http://www.vatera.hu/25_40l_party_usthaz_hus_langossuto_bogracs_stb_2328339866.html
<![CDATA[Üstház 80 literes komlett]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 27 900 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/usthaz_80_literes_komlett_2331177017.html Postai utánvéttel vagy személyes átvétel.
Üstház 80 literes komlett
Jelenlegi ára: 27 900 Ft
Az aukció vége: 2016-09-17 21:05 ]]>
Sat, 17 Sep 2016 21:05:00 +0200 http://www.vatera.hu/usthaz_80_literes_komlett_2331177017.html
<![CDATA[Kemence ajtók.]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 15 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/kemence_ajtok_2325970106.html A kemence ajtó teljesen használható állapotban van, üveges csere miatt lett kibontva.  
Kemence ajtók.
Jelenlegi ára: 15 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-10 09:23 ]]>
Sat, 10 Sep 2016 09:23:59 +0200 http://www.vatera.hu/kemence_ajtok_2325970106.html
<![CDATA[ÜSTHÁZ(CSŐVEL)+VAS SZELESÜTŐ BORONA TÁRCSA 45CM!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 15 800 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/usthaz_csovel_vas_szelesuto_borona_tarcsa_45cm_2328339776.html  
KERTI GRILLEZŐ BOGRÁCSOZÓ SZETTEK-KELLÉKEK:
KATTINTSON A KÉPRE:
 FÁBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK: FATÁLAK, SZETTEK, GRILLEZÉSHEZ, KEMENCÉHEZ STB.
HASZNOS, PRAKTIKUS KONYHAI ESZKÖZÖK:
7MERCURIUS
ÜSTHÁZ(CSŐVEL)+VAS SZELESÜTŐ BORONA TÁRCSA 45CM!
Jelenlegi ára: 15 800 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 18:46 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 18:46:34 +0200 http://www.vatera.hu/usthaz_csovel_vas_szelesuto_borona_tarcsa_45cm_2328339776.html
<![CDATA[NAGY PARTY ÜSTHÁZ+ HÚS-LÁNGOSSÜTŐ+ 25-40L BOGRÁCS!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 26 800 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/nagy_party_usthaz_hus_langossuto_25_40l_bogracs_2321065217.html KATT A LOGÓRA- ÖSSZES TERMÉK MEGTEKINTÉSE
FÁBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK
FATÁLAK, FATÁLSZETTEK, KIEGÉSZÍTŐK STB.
7MERCURIUS
NAGY PARTY ÜSTHÁZ+ HÚS-LÁNGOSSÜTŐ+ 25-40L BOGRÁCS!
Jelenlegi ára: 26 800 Ft
Az aukció vége: 2016-09-02 17:57 ]]>
Fri, 02 Sep 2016 17:57:20 +0200 http://www.vatera.hu/nagy_party_usthaz_hus_langossuto_25_40l_bogracs_2321065217.html
<![CDATA[LÁVAKŐ SZELETSÜTŐ TÁRCSA,PARTY ÜSTHÁZZAL!MA: 125CM]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 19 500 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/lavako_szeletsuto_tarcsa_party_usthazzal_ma_125cm_2328339269.html  
 
KERTI GRILLEZŐ BOGRÁCSOZÓ SZETTEK-KELLÉKEK:
KATTINTSON A KÉPRE:
 FÁBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK: FATÁLAK, SZETTEK, GRILLEZÉSHEZ, KEMENCÉHEZ STB.
HASZNOS, PRAKTIKUS KONYHAI ESZKÖZÖK:
7MERCURIUS
LÁVAKŐ SZELETSÜTŐ TÁRCSA,PARTY ÜSTHÁZZAL!MA: 125CM
Jelenlegi ára: 19 500 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 18:45 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 18:45:20 +0200 http://www.vatera.hu/lavako_szeletsuto_tarcsa_party_usthazzal_ma_125cm_2328339269.html
<![CDATA[Üst 100 literes , inox, saválló]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 56 900 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/ust_100_literes_inox_savallo_2328424061.html Méretek, átmérő 67cm , belmagasság, 44cm, fenékrész, 45 cm és a súlya 8. 5 kg Üstházzal és üstház nélkül is lehet kérni , üstház 8500 forint Üst 100 literes 56900 forint
Postai utánvéttel vagy személyes átvétel
Üst 100 literes , inox, saválló
Jelenlegi ára: 56 900 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 22:24 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 22:24:48 +0200 http://www.vatera.hu/ust_100_literes_inox_savallo_2328424061.html
<![CDATA[Kemence]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 295 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/kemence_2322332306.html
Kemence
Jelenlegi ára: 295 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-04 21:33 ]]>
Sun, 04 Sep 2016 21:33:14 +0200 http://www.vatera.hu/kemence_2322332306.html
<![CDATA[Kovácsoltvas Üstház]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 22 500 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/kovacsoltvas_usthaz_2326723523.html Mérete kb:   75 cm magas.
Szép dísze a kertnek, bárhol kényelmesen és praktikusan lehet vele a szabadban főzni!
Szűkítő van benne, amivel kisebb bográccsal is használható (a képen ez is látható)
Kérhető fekete színben !
Ha egyedi elképzelése van írja meg, megoldjuk!
Nézzen körül nálam, megéri , hetente bővül a választék!
A termékeket a mindenkori postai díjszabás szerint postázom!
Szállítási díj függ súlytól és mérettől, csak a végleges megrendelés esetén tudok pontos szállítási költséget mondani!!!!

Kovácsoltvas Üstház
Jelenlegi ára: 22 500 Ft
Az aukció vége: 2016-09-04 16:32 ]]>
Sun, 04 Sep 2016 16:32:10 +0200 http://www.vatera.hu/kovacsoltvas_usthaz_2326723523.html
<![CDATA[ÜSTHÁZ, BOGRÁCS (10L), FÜLES SZELETSÜTŐ, FEDŐ! ÚJ!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 19 900 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/tuzrako_usthaz_kemence/usthaz_bogracs_10l_fules_szeletsuto_fedo_uj_2330480216.html Részei:
- Üstház( 10-13l-es bográccsal használható)
-10l-es zománcozott vagy rozsdamentes bogrács
- Bográcsfedő zománc vagy rozsdamentes
- Szeletsütő, füles, zománcozott vagy natúr vas( átm.: 45cm)
- Fakanál 50cm-es
Üstház magassága: kb 150cm
A kéménnyel ellátott üstház, kényelmesebb és gyorsabb főzést tesz lehetővé.
Az alján kivehető hamutálcával.
Darabokra szedhető, a könnyebb tárolás végett.
A egyes darabok külön- külön is megvásárolhatóak.
A képen látható 10-13l-es bográccsal használható üstön kívül nagyobbat, 16-20l-es bográccsal használhatót is tudok kínálni.
Várom érdeklődését.
Termékeim között több bográcsozással, grillezéssel kapcsolatos terméket is talál.
Több termék vásárlása esetén egybecsomagolva a postaköltségg jelentőse kevesebb

ÜSTHÁZ, BOGRÁCS (10L), FÜLES SZELETSÜTŐ, FEDŐ! ÚJ!
Jelenlegi ára: 19 900 Ft
Az aukció vége: 2016-09-16 19:34 ]]>
Fri, 16 Sep 2016 19:34:22 +0200 http://www.vatera.hu/usthaz_bogracs_10l_fules_szeletsuto_fedo_uj_2330480216.html
<![CDATA[Öntvény bogrács,15 literes ,Magyar termék]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 13 500 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/bogracs_fozoedeny_allvany/ontveny_bogracs_15_literes_magyar_termek_2325120080.html Postai utánvéttel vagy személyes átvétel   
Öntvény bogrács,15 literes ,Magyar termék
Jelenlegi ára: 13 500 Ft
Az aukció vége: 2016-09-09 00:53 ]]>
Fri, 09 Sep 2016 00:53:04 +0200 http://www.vatera.hu/ontveny_bogracs_15_literes_magyar_termek_2325120080.html
<![CDATA[Réz bogrács , Halászléfőző bogrács]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 35 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/bogracs_fozoedeny_allvany/rez_bogracs_halaszlefozo_bogracs_2323317266.html Réz bogrács , Halászléfőző bogrács
Jelenlegi ára: 35 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-06 09:28 ]]>
Tue, 06 Sep 2016 09:28:26 +0200 http://www.vatera.hu/rez_bogracs_halaszlefozo_bogracs_2323317266.html
<![CDATA[TŰZPIROS 16L ÖNTÖTTVAS BOGRÁCS ZOMÁNCOZOTT!12KG!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 20 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/bogracs_fozoedeny_allvany/tuzpiros_16l_ontottvas_bogracs_zomancozott_12kg_2328339371.html KATT A LOGÓRA- ÖSSZES TERMÉK MEGTEKINTÉSE
FÁBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK
FATÁLAK, FATÁLSZETTEK, KIEGÉSZÍTŐK STB.
7MERCURIUS
TŰZPIROS 16L ÖNTÖTTVAS BOGRÁCS ZOMÁNCOZOTT!12KG!
Jelenlegi ára: 20 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 18:45 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 18:45:40 +0200 http://www.vatera.hu/tuzpiros_16l_ontottvas_bogracs_zomancozott_12kg_2328339371.html
<![CDATA[Bogrács]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 2 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/bogracs_fozoedeny_allvany/bogracs_2328275165.html Bogrács
Jelenlegi ára: 2 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 16:20 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 16:20:40 +0200 http://www.vatera.hu/bogracs_2328275165.html
<![CDATA[1.OSZT. SZÖGLETES RM GRILLRÁCS 60X68CM!GÖRGŐS ÚJ!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 8 500 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/1_oszt_szogletes_rm_grillracs_60x68cm_gorgos_uj_2328355565.html KATT A LOGÓRA- ÖSSZES TERMÉK!
 60X68CM-ES GRILLRÁCS!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.OSZT. SZÖGLETES RM GRILLRÁCS 60X68CM!GÖRGŐS ÚJ!
Jelenlegi ára: 8 500 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 19:13 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 19:13:38 +0200 http://www.vatera.hu/1_oszt_szogletes_rm_grillracs_60x68cm_gorgos_uj_2328355565.html
<![CDATA[Kerti grillező sütő krómacél ráccsal]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 20 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/kerti_grillezo_suto_kromacel_raccsal_2328997142.html Kerti grillező sütő krómacél ráccsal
Jelenlegi ára: 20 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-14 14:21 ]]>
Wed, 14 Sep 2016 14:21:22 +0200 http://www.vatera.hu/kerti_grillezo_suto_kromacel_raccsal_2328997142.html
<![CDATA[Grillező pult + PB gázpalac]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 30 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/grillezo_pult_pb_gazpalac_2329165940.html Grillező pult + PB gázpalac
Jelenlegi ára: 30 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-14 21:09 ]]>
Wed, 14 Sep 2016 21:09:16 +0200 http://www.vatera.hu/grillezo_pult_pb_gazpalac_2329165940.html
<![CDATA[Tefal grill]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 6 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/tefal_grill_2327123315.html Tefal grill
Jelenlegi ára: 6 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-12 07:33 ]]>
Mon, 12 Sep 2016 07:33:08 +0200 http://www.vatera.hu/tefal_grill_2327123315.html
<![CDATA[Sütögető tárcsa 60 cm. Magasított lábakkal]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 17 500 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/sutogeto_tarcsa_60_cm_magasitott_labakkal_2330420546.html Postai utánvéttel vagy személyes átvétel
Sütögető tárcsa 60 cm. Magasított lábakkal
Jelenlegi ára: 17 500 Ft
Az aukció vége: 2016-09-16 16:31 ]]>
Fri, 16 Sep 2016 16:31:34 +0200 http://www.vatera.hu/sutogeto_tarcsa_60_cm_magasitott_labakkal_2330420546.html
<![CDATA[Campingaz gáz grillező Texas us]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 45 900 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/campingaz_gaz_grillezo_texas_us_2327775203.html 3 éves garanciával árulták, 1 éve vettük, de még ki sem bontottuk.

Campingaz gáz grillező Texas us
Jelenlegi ára: 45 900 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 02:03 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 02:03:08 +0200 http://www.vatera.hu/campingaz_gaz_grillezo_texas_us_2327775203.html
<![CDATA[Műkő kémény fedlap]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/muko_kemeny_fedlap_2319583451.html Műkő kémény fedlap
Jelenlegi ára: 3 000 Ft
Az aukció vége: 2016-08-31 20:29 ]]>
Wed, 31 Aug 2016 20:29:06 +0200 http://www.vatera.hu/muko_kemeny_fedlap_2319583451.html
<![CDATA[Florabest gázgrill]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 37 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/florabest_gazgrill_2328384626.html Egy használatlan új lap is van hozzá.
Grillfelület: 53, 5 x 33, 5 cm
Aluminiumos dupla égő.
Gurulós, könnyen mozgatható.
Folyamatosan takarított, fedett helyen, télen lefedve tárolt.  
Alig használt, tökéletes állapot. Takaróponyva van hozzá.  
Florabest gázgrill
Jelenlegi ára: 37 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 20:29 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 20:29:43 +0200 http://www.vatera.hu/florabest_gazgrill_2328384626.html
<![CDATA[Öntöttvas tárcsa vas bordás grillező hús sütő 50cm]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 9 880 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/ontottvas_tarcsa_vas_bordas_grillezo_hus_suto_50cm_2323635632.html  
Öntöttvas lábas  bordás tárcsa  középen zsír gyűjtővel kb 50 cm.
Takarítást igényel Ár alatt 18 000 ft helyett  félárban adom.
Súlya miatt   Személyesen vehető át Vecsésen .
Megkérek minden kedves felhasználót , hogy csak kimondottan komoly szándékkal licitáljon a termékre.
A megvásárolt termékért  kérem , hogy a vatera szabályzata szerint 3 napon belül jelentkezni szíveskedjék.
Köszönöm megértését

Öntöttvas tárcsa vas bordás grillező hús sütő 50cm
Jelenlegi ára: 9 880 Ft
Az aukció vége: 2016-09-06 21:36 ]]>
Tue, 06 Sep 2016 21:36:01 +0200 http://www.vatera.hu/ontottvas_tarcsa_vas_bordas_grillezo_hus_suto_50cm_2323635632.html
<![CDATA[Öntöttvas tárcsa vas bordás grillező hús sütő 25cm]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 2 999 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/ontottvas_tarcsa_vas_bordas_grillezo_hus_suto_25cm_2322984260.html  
Nem használt csak évekig fekszik a spejzban. Öntöttvas tárcsa kb 25 cm.
Nagyon Olcsón adom .   Üzletben 6850Ft ért árúlják.
Lehet lógatni de 3 db lábra is lehet tenni.. lábak nincsenek meg.
Megkérek minden kedves felhasználót , hogy csak kimondottan komoly szándékkal licitáljon a termékre.
A megvásárolt termékért  kérem , hogy a vatera szabályzata szerint 3 napon belül jelentkezni szíveskedjék.
Köszönöm megértését

Öntöttvas tárcsa vas bordás grillező hús sütő 25cm
Jelenlegi ára: 2 999 Ft
Az aukció vége: 2016-09-05 21:22 ]]>
Mon, 05 Sep 2016 21:22:45 +0200 http://www.vatera.hu/ontottvas_tarcsa_vas_bordas_grillezo_hus_suto_25cm_2322984260.html
<![CDATA[BBQ Collection Fedeles, kerekes kerti grillsütő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 100 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/bbq_collection_fedeles_kerekes_kerti_grillsuto_2322591710.html ITT A NYÁR!!!!! ! MEGÉRKEZETT A GRILLSZEZON
Termékleírás:
- két keréken gurul, könnyű mozgatni
- fedeles, a fedőn szabályozható szellőzéssel
- méretek: 73, 5 cm magas, 72 x 47, 5 cm 
- a sütő oldalán fa rácsos tartó található az alapanyagok, olaj, fűszerek vagy az elkészült sültek tárolására
NÉZD MEG TÖBBI AUKCIÓNKAT, 15. 000 FT FELETTI VÁSÁRLÁS ESETÉN A SZÁLLÍTÁS INGYENES!!!

BBQ Collection Fedeles, kerekes kerti grillsütő
Jelenlegi ára: 4 100 Ft
Az aukció vége: 2016-09-05 06:16 ]]>
Mon, 05 Sep 2016 06:16:53 +0200 http://www.vatera.hu/bbq_collection_fedeles_kerekes_kerti_grillsuto_2322591710.html
<![CDATA[Gáz grill serpenyő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 2 990 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/gaz_grill_serpenyo_2329795067.html Használata egyszerű: csak helyezd a serpenyőt a főzőzónára és már sütheted is a húst. Kialakításának köszönhetően pedig, attól sem kell tartanod, hogy a húsról lecsöpögő olaj vagy húspác beszennyezi a tűzhelyet, hisz a fölösleges nedvességet az aljában gyűjti össze, amit sütést követően egy mozdulattal kiönthetsz.
Színe: Fekete
Mérete: 31. 5 x 25 x 3cm
Külső átmérője: 31. 5 cm
Belső átmérője: 25 cm
Súlya: 553 g
Anyaga: fém
Gáz grill serpenyő
Jelenlegi ára: 2 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-15 19:05 ]]>
Thu, 15 Sep 2016 19:05:34 +0200 http://www.vatera.hu/gaz_grill_serpenyo_2329795067.html
<![CDATA[Borona,vas sütő-,grillezőtárcsa]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 300 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/borona_vas_suto_grillezotarcsa_2322228836.html A termék kapható: -60cm átmérőjű, 3mm vastag acéllamezből, 30cm-es lábakkal 7000Ft
-50cm átmérőjű, 3 mm vastag acéllemezből, 30 cm-es lábakkal 5500Ft
- 40cm átmérőjű, 3 mm vastag acéllemezből, 30 cm-es lábbal 4300 Ft
A termékek lábai kicsavarhatóak, szállítása könnyen kivitelezhető.
A termékek használhatók fa, faszén fűtéssel, illetve gázégővel, amely kérés esetén rendelhető, illetve használható üstház tetejére helyezve is. A termék nem eredeti borona tárcsa.
Az árak kedvezőek, így alku nincs, az ilyen jellegű kérdések nem kerülnek megválaszolásra.
További információt a postázással kapcsolatban a "Szállítási és Garanciális feltételek" fül alatt találhat.

Borona,vas sütő-,grillezőtárcsa
Jelenlegi ára: 4 300 Ft
Az aukció vége: 2016-09-04 15:27 ]]>
Sun, 04 Sep 2016 15:27:48 +0200 http://www.vatera.hu/borona_vas_suto_grillezotarcsa_2322228836.html
<![CDATA[Tefal Minute Grill,asztali grill,kontaktgrill-új]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 15 000 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/tefal_minute_grill_asztali_grill_kontaktgrill_uj_2330418782.html Elektromos asztali grill
1600 W teljesítmény
Tapadásgátló bevonat
Állítható termosztát
Zsírelvezető
Kivehető, tapadásgátló bevonattal ellátott grillező lapok
Akár 5 cm vastag szeletek grillezhetők
Mosogatógépben tisztítható lapok
-Könnyen kezelhető
-Kis méretű, könnyen tárolható
-Két sütési funkcióval van ellátva, így választhatunk, hogy grill vagy barbecuebeállításon szeretnénk sütni, ráadásul grill lapjai is cserélhetőek
-A TEFAL asztali grillsütő tapadásmentes felületének köszönhetően nem igényli külön zsiradék használatát, az ételből kisülő zsiradékot pedig a grillsütő zsiradékelvezetője vezeti el, ezáltal egészségesebb az elkészített étel.
-hőszigetelt fogantyúi vannak
-tápkábelének külön tárolásra kialakított helye van
A termék teljesen új, bontatlan csomagolásban.
Garancia nincs hozzá!
 

Tefal Minute Grill,asztali grill,kontaktgrill-új
Jelenlegi ára: 15 000 Ft
Az aukció vége: 2016-09-16 16:28 ]]>
Fri, 16 Sep 2016 16:28:20 +0200 http://www.vatera.hu/tefal_minute_grill_asztali_grill_kontaktgrill_uj_2330418782.html
<![CDATA[Grillező Pult Barbecue BBQ Grill Grillezőpult ÚJ]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 850 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/grillezo_pult_barbecue_bbq_grill_grillezopult_uj_2331539354.html Florabest német gyártmányú doboz nélküli új termék. a csomagolás nélküli raktározás miatt hajszálkarcok lehetnek rajta. Sosem volt használva! Egy  pár csavar hiányozhat.
Grillnyárs fa nyele hiányzik
Tulajdonságok
Kompakt grillező pult grillnyárssal és 2 rögzítővel
Könnyű, robusztus és biztonságos
Kényelmes munkamagasság: kb. 70– 85 cm
5 fokozatban állítható magasságú, krómozott grillrács levehető fogantyúkkal
Robusztus, zománcozott tűztér szélfogóval
2 kerti kerékkel és kényelmes fogantyúval
Stabil, lakkozott acéllemez állvány
Fa polccal és oldalsó tárolófelülettel
Űrtartalom: kb. 1 kg szén
Egyszerű felállítás
Grillező felület: kb. 48 x 27 cm
Méret: kb. 84 x 86 x 45 cm (sz x m x h)
Dekoráció nélkül.
Magyar kezelsi útmutató:  http: //www. lidl-service. com/static/113082808/103293_PL_HU_SL_CS_SK. pdf
Vásárolj több termékemet és spórolj a szállításon! Egy csomagban küldök mindent!
Grillező Pult  Barbecue BBQ Grill Grillezőpult ÚJ
Jelenlegi ára: 4 850 Ft
Az aukció vége: 2016-09-04 06:44 ]]>
Sun, 04 Sep 2016 06:44:11 +0200 http://www.vatera.hu/grillezo_pult_barbecue_bbq_grill_grillezopult_uj_2331539354.html
<![CDATA[Öntöttvas kerti grillező tárcsa / 45 cm]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 9 590 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/ontottvas_kerti_grillezo_tarcsa_45_cm_2328513314.html Vásárolj rizikó nélkül, egy megbízható eladótól! Ha nem felel meg a termék, visszahozhatod és visszaadjuk a pénzed.
Számla 1 év garancia
Öntöttvas boronatárcsa / kerti grillező - 45 cm
Kedveled a grillezést, a sült húsok és zöldségek illatát? Ezzel a hagyományos, már hungarikumnak számító öntöttvas tárcsával remek grillpartyt csaphatsz.
Indítsd a tavaszt egy belevaló sütögetéssel barátaiddal, családoddal, szomszédaiddal!
Kialakításának köszönhetően bármit megsüthetsz vele! Közepén a forró olajban/zsírban maximális hőfokon süthetsz ínycsiklandó pácolt húsokat,  saslikot, kolbászt, halat, zöldségeket és mindenféle köretet, ráadásul mindezt egyszerre elkészítheted benne.  
Sőt akár pörköltet, lecsót, vagy egyéb egytálételt is megsüthetsz/főzhetsz segítségével.  
Peremére húzhatod a már kevés sütést igénylő fogásokat.  Az így elkészült ételeket azonnal frissen, zamatosan tálalhatod, és a finom ételek mellett az ebéd hangulata is teljesen más lesz.
Használata során felforrósodik, így jobb, ha sütőkesztyűt viselsz közben.
 
Ha véget ért a vacsora,  egyszerűen szétszerelheted és elteheted a következő alkalomig, nem fog sok helyet foglalni.  
Meleg mosószeres vízzel tisztíthatod, a rozsdásodást pedig a tárcsa bezsírozásával előzheted meg.
Tulajdonságok:
- Hordozható kerti boronatárcsa / grilltárcsa
- 3 db becsavarható láb
- Anyaga öntöttvas, vas
- Egyszerűen tisztítható
- Fogantyúkkal
- Méretei:
Tárcsa átmérője: 45 cm
Lábak: 18 cm
Eredeti ár: 14 990 Ft
Akciós ár:
9 590 Ft
Keresd Bonzobonzijevics további akcióit termékeink között!

Öntöttvas kerti grillező tárcsa / 45 cm
Jelenlegi ára: 9 590 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 23:57 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 23:57:37 +0200 http://www.vatera.hu/ontottvas_kerti_grillezo_tarcsa_45_cm_2328513314.html
<![CDATA[Klarstein Hotrod 145 öntöttvas fazék, barbecue ...]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 24 990 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/klarstein_hotrod_145_ontottvas_fazek_barbecue_2304293156.html Klarstein Hotrod 145 öntöttvas fazék, barbecue fazék, 12 qt / 11, 4 liter, öntöttvas, fekete
Termékkód: 10029168
Fedezze fel újra az eredeti konyhaművészetet és térjen vissza a gyökerekhez a Klarstein Hotrod BBQ fazékkal: Mindegy, hogy sütés, főzés vagy rántás, az öntöttvas fazékkal örömét leli benne. Alkalmas közvetlenül a tűzbe, grillrácsra vagy a tábortűznél való sütéshez. A különösen magas szegéllyel ellátott fedő a felülről való fűtéshez / tüzeléshez is alkalmas. Különösen praktikus: az öntöttvas anyag még egyenetlen tűznél is egyenletesen oszlatja el a hőt. Így probléma nélkül sikerül a kalács vagy a kenyér. A 26 cm hosszú fedő emelő segítségével a forró fedőt is biztonságosan felemelheti, ezáltal gyakran ellenőrizheti az étel állapotát. A praktikus fedő 33 cm belső átmérőjének köszönhetően felfordítva serpenyőként is használható. Mindegy, hogy a természetben, otthon a kertben, kempingezéskor, a tábortűznél vagy grillezéskor, a Klarstein Hotrod 145 a country stílusú ételkészítésből valódi élményt varázsol.
Fő jellemzők:
Stílusos, 12 qt / 11, 4 literes öntöttvas fazék főzéshez, sütéshez, rántáshoz vagy nyílt tűzön való sütéshez Robusztus, tönkretehetetlen fazék öntvényből Praktikus fedő: 33 cm belső átmérőjének köszönhetően felfordítva serpenyőként is használható Egyszerű manipuláció a forró fedővel az fedő emelő segítségével Alkalmas a tűzbe, grillrácsra vagy háromlábú grillezőre való felakasztáshoz Műszaki paraméterek:
Optimális hőeloszlás az egyenetlen tűzön is az öntvény anyagnak köszönhetően öntöttvas fazék és fedél három, 3 cm magas lábbal Azonnali használatra kész Fedő emelő a forró fedő egyszerű eltávolításához öntöttvas fazék kapacitása: 12 qt / kb. 11, 4 liter Karbantartás: ne használjon tisztítószereket, csak mossa meg és olajozza be Küldemény tartalma:
1 x öntöttvas fazék 1 x fedő emelő Használati utasítás nélkül Termék méretei:
öntvény fazék mérete (fogantyúval): kb. 44 x 40 x 41 cm (SZxMxM) öntvény fazék belső mérete: kb. 34, 5 x 13, 5 cm (xM) öntvény fazék tömege: kb. 14, 4 kg Fedél belső mérete: kb. 33 x 3, 5 cm (xM) Fedél tömege: kb. 6 kg Fedő emelő mérete: kb. 10, 5 x 4, 5 x 42, 0 cm (SZxMxM) Fedő emelő tömege: kb. 300 g
Képek:

Klarstein Hotrod 145 öntöttvas fazék, barbecue ...
Jelenlegi ára: 24 990 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/klarstein_hotrod_145_ontottvas_fazek_barbecue_2304293156.html
<![CDATA[Blumfeldt Tulip, Ø 75 cm, acél tűzrakóhely...]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 29 150 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/blumfeldt_tulip_216_75_cm_acel_tuzrakohely_2268307799.html Blumfeldt Tulip, 75 cm, acél tűzrakóhely grillsütővel, védelem a szikrák ellen, acél, polírozott
Termékkód: 10028582
A tál átmérője 75cm, amivel elég helyet kínál egy nagy tábortűz kialakítására rönkökből. A 60cm magas, dekoratív alátét magasba emeli, így még jobban kihangsúlyozza a pattogó tűz csábító látványát. Az acélrács csapda felfogja a szikrákat, megvédi a tűzrakóhelyet az izzástól, és megakadályozza a nem kívánt következményeket. A csomagban egy piszkafát is mellékelünk, amellyel könnyen oldalra emelheti a csapdát, hogy feltöltse a tüzelőanyagot, vagy fellazítsa a tüzet. A tüzelésre szolgáló faszén vagy a fa a roston van elhelyezve, ami biztosítja, hogy az elégett anyag a tál alsó felében gyűljön össze és lehetővé tegye a tiszta égést. Tehát nem áll semmi az útjában egy égő tábortűz melletti társasági összejövetelnek. A fém tűzrakóhelyet nem csak szórakozásra, hanem grillsütőként is használhatjuk nagyobb társaság részére. Erre a célra küldjük a 60cm nagyságú rostélyt, amelyet a tálra tehetünk. A faszénnel elégséges tüzünk lesz családi ünnepségekre és kerti bulikra sok vendéggel. A Blumfeldt Tulip tűzrakóhely a kert, udvar, vagy terasz látványos díszítőelem tűz nélkül is. Attraktív középpontja lehet a kertnek, udvarnak, vagy terasznak. A tűzrakóhely teljesen acélból készült, és egy nyíló tulipán alakját idézi. A polírozott fémrészek rusztikus bájt ajándékoznak az öntöttvas tűzrakóhelynek anélkül, hogy a tál szállítása leterhelné a berendezést. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a tűzrakóhelyet összeszerelésre kész készletként küldjük. A szerelés körülbelül 20 percig tart, kézügyességtől függően.
Fő jellemzők:
Tűzrakóhely csiszolt acélból Díszes formatervezés tulipán virág stílusában 75cm-es átmérőjű tál 60cm-es nagy grillező rács BBQ-hoz mellékelve Műszaki paraméterek:
Védőburkolat a szikrák felfogására acélrácsból Használható faszénnel és fűtő fával Hamuráccsal kiegészítve a tiszta égésért Piszkafa mellékelve a védőburkolat felemelésére és a tűz fellazítására Küldemény tartalma:
1 x tűzrakó tál (összeszerelésre kész készlet) 1 x rács hamura 1 x grillező rács 1 x védőburkolat, ami felfogja a szikrákat 1 x piszkafa Használati útmutató Termék méretei:
Méretek: 75 x 60 cm ( x magasság) Grillsütő rács átmérője: 60 cm Tömeg: kb. 9, 8 kg
Képek:

Blumfeldt Tulip, Ø 75 cm, acél tűzrakóhely...
Jelenlegi ára: 29 150 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/blumfeldt_tulip_216_75_cm_acel_tuzrakohely_2268307799.html
<![CDATA[Alaska CG 2000 kontaktgrill (használt)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 500 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/alaska_cg_2000_kontaktgrill_hasznalt_2332488008.html Hibái: A sütőlapjai használatból eredően megkoptak, így minden sütéskor kenni kell olajjal vagy vajjal, hogy ne kapjon oda a sütni való. Sütést követően, ha kihűlt be kell áztatni picit, majd kézzel-papírtörlővel-puha szivaccsal kitörölgetni. A hőfokszabályzó gombja lötyög, de nem zavaróan, ettől függetlenül hibátlanul működik. A felíratok már lekoptak róla a tisztítások során.
Kérdezz, ha még érdekel valami róla. A fotók kinagyíthatóak!
KÉRLEK OLVASD VÉGIG ÉS CSAK AKKOR VÁSÁROLJ, HA MEGFELELNEK NEKED A LENTI INFORMÁCIÓK!!!!
Postázom is! Erről leütés előtt kérdezz!!! Vaterafutár MPL csomagként is tudok postázni! A megadott postaköltségek nem pontosak mivel sablonként minden termékhez ez lett megadva, ezért csak csomagolás és mérés után tudok pontos postaköltséget megadni.
Személyes átvétel: csak a lakcímemen (Bp. XXI. ker/Csepel-tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető, parkolási lehetőség is van bőven)
Ha nem tudsz azonnal fizetni: nem gond, de erről tájékoztass leütés előtt és beszéljük meg, ne nekem kelljen kérdezgetni, hogy mikor óhajtasz utalni vagy tudsz eljönni érte. Leütés után a lehető legrövidebb időn belül vedd fel velem a kapcsolatot mailben (vagy telefonon) és kérlek mindenképpen írd meg, hogy ki vagy és mit vettél, mert, ha csak annyit írsz, hogy "postán" abból nem jövök rá. Valamint a mailben a "tárgy" részhez írd be a megvett termék nevét, hogy be tudjalak azonosítani.
Nézz körül nálam, hátha találsz valamit magadnak, ismerősödnek, hozzátartozódnak, névnapra, szülinapta, karácsonyra, postaköltséget is spórolhatsz!
Leütés után 3 napon belül vedd fel velem a kapcsolatot, ez nem jelenti azt, hogy azonnal fizetned kell, csak azt kérem, hogy kezd el velem kommunikálni (akár telefonon is elérsz) mert, ha napokig nem jelentkezel és én hiába küldözgetem neked a kapcsolatfelvételhez a leveleket, akkor úgy fogom értelmezni, hogy nem kéred a terméket és negatív értékelés mellett újra hírdetem!!! (Az eladott termékek árából 2 kisfiamnak vásárolok ruhákat, cipőket, játékokat, így nem tudok hosszasan arra várni, hogy jelentkezz! )
Nem vásárolok vissza semmit!!! Leütés előtt inkább kérdezz: színe, méretei, anyaga, állapota, postázás ára, szállítás, fizetés, stb. Bármi, ami a termékkel kapcsolatban érdekel! Személyes átvételről és postázásról infót a "szállítási feltételek" menűpontban olvashatsz!

Alaska CG 2000 kontaktgrill (használt)
Jelenlegi ára: 3 500 Ft
Az aukció vége: 2016-09-19 16:33 ]]>
Mon, 19 Sep 2016 16:33:28 +0200 http://www.vatera.hu/alaska_cg_2000_kontaktgrill_hasznalt_2332488008.html
<![CDATA[Klarstein Monstertruck grill, füstölő, BBQ, acé...]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 228 990 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/grillsuto_racs_tarcsa/klarstein_monstertruck_grill_fustolo_bbq_ace_2313752108.html Klarstein Monstertruck grill, füstölő, BBQ, acél, fekete
Termékkód: 10029072
élje meg grillezést teljesen máshogy! A Klarstein Monstertruck a grillezésből valódi kulináris élményt varázsol. A rusztikus grill kocsi minden alkalomhoz tökéletes illik, legyen szó a családi összejövetelek változatosabbá tételéről, finom steak sütésről, vagy hal, hús és kolbász füstölésről. A grill kocsival egyszerre sok embernek lesz képes ételt készíteni. A készülék ezen kívül dizájnjával is büszkélkedhet - teljes egészében fekete acél lemezből készült, vadnyugati stílusban.
Minden grillezéshez, BBQ-hoz és füstöléshez három munkafelületet kínál a Monstertruck: az első grillező felület 3200 cm? (80 x 40 cm) méretével a központi részt foglalja el, és elegendő helyet biztosít a zöldségek, halak vagy egyéb húsok grillezéséhez. Az 2000 cm? (50 x 40 cm) felületű oldalsó grillnek kisebb összejöveteleken vagy elkülönített elkészítés (pl. grillezett zöldség) esetén veszi hasznát. Mindkét grill különálló tűzkamrával és fedéllel rendelkezik, tehát amíg az egyiket grillezésre használja, a másikon füstölhet vagy lassan főzhet. A fő grillen található hőmérő megkönnyíti a füstölés alatt történő hőmérséklet ellenőrzést.
A grill legnagyobb előnye a füstölő torony, amely 4 felületet kínál, egyenként 1250 cm? (40 cm átmérő) mérettel hal, sonka vagy házi kolbász füstöléséhez. A gyűjtő rendszer összegyűjti a felesleges zsiradékot, amely a tárolóedénybe kerül, így megakadályozható a zsír égése. A kéményen található ventilációs szelep szabályozza a füstölés intenzitását, valamint a hőmérő segítségével könnyen elérhető a megfelelő hőmérséklet. Füstölésen kívül a füstölőt az ételek melegítéséhez és melegen tartásához is használhatja.
A kényelmes munka érdekében a Klarstein Monstertruck egy 1400 cm? (70 x 20 cm) méretű segéd grillfelületet is biztosít. Az oldalsó grill felső része főzőfelületként is használható. A gyors munkát a fő grill alatt található vágott fa tartó is segíti. A 3 cm vastag fa fogantyú gondoskodik róla, hogy senki ne égesse meg az ujját. A 2 acélkerék pedig megkönnyíti a grill kocsi mozgatását, áthelyezését.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a termék összeszerelhető készletként van szállíta. Az összeszereléshez 2 személy javasolt, így az megközelítőleg 2 órát vesz igénybe.
Fő jellemzők:
Rusztikus grill kocsi grillezéshez, sütéshez, pároláshoz, füstöléshez vagy melegítéshez 3 önálló egység: fő grill, oldalsó grill, füstölő Teljes egészében robusztus acél lemezből készült, vadnyugati stílusban Nagy grillező felület: 5200 cm? (3200 cm? fő grill, 2000 cm? oldalsó grill) Ideális alacsony hőfokon való főzéshez is (100 °C alatt) Műszaki paraméterek:
4 emeletes füstölő, mindegyik 1250 cm? felülettel Minden grillező terület szorosan zárodó fedéllel Füstőlő ajtó kampós zárral 2 hőmérő (fő grill és füstölő) hőfok kijelzéssel 427 °C / 800 °F-ig Tűzkamrák rácsokkal és hamutartó résszel Füst ellenőrzés a füstölőn és az oldalós kéményen található ventilációs szelep által 3 cm vastag és 19 cm hosszú fa fogantyú az égés elleni védelemért Központi munkafelület: 1400 cm? Kiegészítő főzőfelület az oldalsó grill tetején Gyűjtő csatornák és zsírtároló edény Acél kerekek az egyszerű áthelyezés érdekében Nagy méretű vágott fa tároló a fő grill alatt Küldemény tartalma:
1 x grill (összeszerelhető készlet) Használati utasítás Termék méretei:
összméret: kb. 160 x 200 x 40 cm (SZxMxM) Fő grill mérete: kb. 40 x 80 cm (xM) Oldalsó grill mérete: kb. 40 x 50 cm (xM) Füstölő mérete: kb. 40 x 125 cm (xM) Fő grill munkamagassága: kb. 80 cm Oldalsó grill munkamagassága: kb. 65 cm Füstölő munkamagassága: kb. 110 cm össztömeg: kb. 130 kg
Képek:

Klarstein Monstertruck grill, füstölő, BBQ, acé...
Jelenlegi ára: 228 990 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/klarstein_monstertruck_grill_fustolo_bbq_ace_2313752108.html
<![CDATA[KOMPLETT KERTI GRILLEZŐ, BOGRÁCSOZÓ SZETT! ÚJ!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 24 990 Ft]]> http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/bogracsozas_grillezes/egyeb/komplett_kerti_grillezo_bogracsozo_szett_uj_2328339296.html MINŐSGÉI MAGYAR GYÁRTMÁNYOK.
Részei:
1.
-TEKERŐS ÁLLVÁNY: egyszerűen, biztonságosan állítható a bogrács vagy grillrács magassága, a tűz erejétől függően.
2.
-GRILLRÁCS kerek, rozsdamentes (átmérője: 50cm, leakasztható lánccal)
-VAGY láncos SZELETSÜTŐ (zománcozott, átmérője 45cm)
3.
- FA HÚSCSIPESZ( Egy fából faragva, nem ragasztott)
4.
-TŰZTÉR ( átmérője: 60cm, kicsavarható lábakkal )
5.
-BŐR FÚJTATÓ (minőségi bőr+fa, 2 fajta színből lehet választani
6.
-VAS PARÁZS KAPARÓ (lapát vagy kampó véggel) 
7.
-GULYÁSBOGRÁCS 10l ( rozsdamentes vagy zománcozott, választható halas bogrács is ) EGYÉB MÉRETEKKEL IS RENDELHETŐ: 8-30L-IG, FEDŐVEL.
8.
-BOGRÁCS FEDŐ ( rozsdamentes vagy zománcozott )
9.
FAKANÁL (Hossza 50cm)
A KÉPEKEN LÁTHATÓ EGYÉB TERMÉKEKET, KERTI SZETTEKET MEGTALÁLJA AUKCIÓIM KÖZÖTT!
AZ EGYES TERMÉKEK KÜLÖN-KÜLÖN IS MEGVÁSÁROLHATÓAK.
Várom érdeklődését
Tekintse meg konyhai felszereléssel, bográcsozással, grillezéssel kapcsolatos többi termékemet is.
Több termék vásárlása egybecsomagolva a postaköltség NEM VÁLTOZIK VAGY jelentősen kevesebb

KOMPLETT KERTI GRILLEZŐ, BOGRÁCSOZÓ SZETT! ÚJ!
Jelenlegi ára: 24 990 Ft
Az aukció vége: 2016-09-13 18:45 ]]>
Tue, 13 Sep 2016 18:45:26 +0200 http://www.vatera.hu/komplett_kerti_grillezo_bogracsozo_szett_uj_2328339296.html