A Vatera.hu termékei http://www.vatera.hu/ A vatera.hu aukciós portál termékei hu-hu Mon, 21 Jan 2019 12:58:22 +0100 Mon, 21 Jan 2019 12:58:22 +0100 Vatera.hu RSS Feed Generator v1.0 <![CDATA[Junior Recruitment Team Leader]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/junior-recruitment-team-leader-2711293733.html Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/junior-recruitment-team-leader-2711293733.html
<![CDATA[German Speaking HR Services Specialist]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/german-speaking-hr-services-specialist-2687684000.html As an HR Services Specialist you will be responsible for:
resolving requests and answer questions regarding to all HR-related issues received from employees and managers
preparing and updating employee documents, and maintaining the employee database
being the first point of contact towards the German employees of the company
coordinating the whole employee lifecycle
To be considered as an ideal candidate, you are required to have:
Advanced German AND English language knowledge
Excellent communication skill (written and spoken) in this two languages
Accurate and reliable personality with customer-oriented attitude
 
Some experience  in a similar position (e. g. HR administration) is an advantage, however we are absolutely open for motivated fresh-graduates as well, who are interested in the field of HR!
Why should you apply for this job?
Because the company offers you great opportunity for gathering professional knowledge, competitive compensation package and modern, flexible working environment with great career opportunities!

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/german-speaking-hr-services-specialist-2687684000.html
<![CDATA[HR SSC Specialista (HR Operations)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-ssc-specialista-hr-operations-2701415168.html Globá lis HR Shared Services csapatunkba keresü nk munkatá rsakat HR SSC Specialista munkakö rbe. Csapatunk a National Instruments globá lis HR é s vezetői szervezeté t tá mogatja szé leskö rűen, kapcsolatot tart a munkavá llaló kkal, ré szt vesz folyamatok kialakí tá sá ban é s ü zemelteté sé ben, illetve a folyamatos fejleszté sben.
A HR SSC Specialista (HR Operations) tá mogatja a szervezetet kivá lasztá ssal, belé pteté ssel, belső vá ltozá sokkal kapcsolatos teendők ellá tá sá val.
A munkatá rs tová bbá együ ttműkö dik a HR szervezeten belü l Business Partnerekkel é s HR Specialistá kkal, munkavá llaló kkal é s vezetőkkel a National Instruments euró pai é s amerikai irodá ibó l, illetve a HR szervezetet tá mogató egyé b csapatokkal.  
Főbb felelőssé gi kö r:
Munkavá llaló kat é rintő adminisztratí v folyamatok kialakí tá sa é s ü zemelteté se
Az alá bbi terü letekhez kapcsoló dó szervezé si é s kommuniká ció s feladatok ellá tá sa:
Toborzá s-kivá lasztá shoz kapcsoló dó szervezé si é s adminisztratí v feladatok
Belé pteté shez szü ksé ges folyamatok é s kapcsolattartá s az NI leendő munkavá llaló ival
Belső szervezeti vá ltozá sok nyomonkö veté se é s adminisztrá ció ja
Munkavá llaló i igazolá sok é s szerződé sek ké szí té se
Kompenzá ció s feladatok utá nkö veté se
Professzioná lis HR tá mogatá st kü lfö ldi vezetőinknek é s munkatá rsainknak
Riportok é s kimutatá sok ké szí té se
Munkavá llaló i esetekhez kapcsoló dó kapcsolattartá s a cé g egyé b tá mogató funkció ival, ú gymint pé nzü gy, utazá si csoport stb.
A munkakö r betö lté sé hez szü ksé ges:
Felsőfokú vé gzettsé g (Alap- vagy mesterké pzé sen szerzett diploma)
1-3 é ves szakmai tapasztalat nagyvá llalati kö rnyezetben, Shared Services vagy HR terü leten
Tapasztalat riportok ké szí té sé ben
MS Office alkalmazá sok ismerete, MS Excel gyakorlott haszná lata
Felhaszná ló i szintű szá mí tó gé pes ismeretek, szolgá ltatá s menedzsment szoftverek ismerete előny
HR folyamatok/funkció k ismerete előnyt jelent 
Kompetenciá k:
Erős kommuniká ció s ké szsé g angolul é s magyarul, í rá sban é s szó ban egyará nt
Ké pessé g ö ná lló munkavé gzé sre é s csapatmunká ra, valamint kü lfö ldi csapattagokkal való kapcsolattartá sra
Ké pessé g bizalmas informá ció kkal való munkavé gzé sre
Precizitá s, megbí zható sá g
Rendszerszemlé let, jó kooperá ció s ké szsé g
Jó l szervező, agilis szemé lyisé g

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-16 23:59 ]]>
Sat, 16 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-ssc-specialista-hr-operations-2701415168.html
<![CDATA[Payroll Specialist- home office munkavégzés bárhonnan]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/payroll-specialist-home-office-munkavegzes-barhonnan-2699918243.html @media only screen and (max-width: 640px) {
. pbs_international_template . title_pbs {
padding-left: 0px;
text-align: center;
}
. pbs_international_template . description_pbs {
padding-left: 0px;
padding-right: 0px;
}
}
. PbsCvoContainer div. half {
font-size: 8px;
line-height: 100%;
}
. PbsCvoContainer . TCell {
line-height: 18px;
padding: 4px 5px;
text-align: left;
}
. PbsCvoContainer . TTable . PbsFieldTitle {
font-weight: bold;
}
. PbsCvoContainer . TTable . PbsFieldTitle br {
display: none;
}
. PbsCvoContainer . TTable . PbsVerticalSeparator {
display: none;
}
. PbsCvoContainer . TTable . half: first-child {
height: 3px;
}
@media only screen and (min-width: 641px) {
. PbsCvoContainer . TTable {
display: table;
}
. PbsCvoContainer . TRow {
display: table-row;
}
. PbsCvoContainer . TCell {
display: table-cell;
padding: 9px 10px;
font-size: 14px;
}
. PbsCvoContainer . TTable . PbsFieldTitle {
min-width: 200px;
text-align: left;
font-weight: normal;
}
. PbsCvoContainer . TTable . PbsFieldTitle br {
display: inline;
}
. PbsCvoContainer . TTable . PbsVerticalSeparator {
display: table-cell;
width: 30px;
}
. PbsCvoContainer . TTable . PbsFieldContent {
font-weight: bold;
}
. PbsCvoContainer . TTable . half: first-child {
height: 100%;
}
}
Megye:
 
Budapest
A pozíció leírása:
 
Magyar bérszámfejtésben jártas kollégákat keresünk home office munkavégzési lehetőséggel. Amunka heti 2nap budapesti (ügyfélnél) munkavégzéssel jár.
Feladatkör, felelősségek:
 
Havi bérszámfejtési folyamatok teljeskörű támogatása és áttekintése, beleértve a  bérfeladási ás riportolási tevékenységeket
Éves teendők megszervezésének támogatása
Hatékonysági és fejlesztési projektekben való részvétel
Széleskörű problémamegoldás és folyamattámogatás
Ügyfélszolgálati részleg támogatása
Részvétel a  hatályos jogszabályok és előírások követésével kapcsolatos feladatokban és folyamatokban
Szakmai/specifikus trénigek támogatása cégen belül
Junior payroll kollégák betanítása
Rendszeres ellenőrzési és kontroll-feladatok ellátása
A munkavégzés home office jelleggel bárhonnan végezhető, heti 2  napot szükséges Budapesten, az  ügyfélnél dolgozni. A  felmerülő utazási költségeket a  lengyel iroda támogatja.
A munkakör betöltéséhez
szükséges tapasztalat,
végzettség:
 
Feltételek:
Bsc/Msc vagy azzal egyenértékű, lehetőleg szakirányú végzettség
Minimum 2-3  év szakmai tapasztalat magyar bérszámfejtési területen, szenior kollégák jelentkezését is várjuk!
Bérszámfejtési folyamatok és a  hozzájuk kapcsolódó gyakorlatok és jogi előírások átfogó ismerete
Bérszámfejtéshez kapcsolódó egyéb folyamatok (időkezelés, adózási folyamatok, főkönyvi számlák, juttatások, hivatali rendszerek) alapvető ismerete
Ügyféltámogatással és szolgáltatással kapcsolatos ismeretek/készségek
Nyitottság és készség egyaránt csapatban való és önálló munkavégzésre
Minimum erős alapszintű angol nyelvtudás
Előny:
Payrollhoz kapcsolódó tréningek, oktatások tartása
Minimum középszintű angol nyelvtudás
Nyelvtudás:
 
Anyanyelvi magyar, minimum erős alapszintű angol
A megbízó cég profilja:
 
Megbízónk a  nemzetközi piacon 50  országban jelenlévő globális HR szolgáltatásokat nyújtó nagyvállalat.
Amit megbízónk kínál:
Versenyképes bérezés
Nemzetközi karrierlehetőség
Home office munkavégzési lehetőség bárhonnan
Angol nyelvtanulási támogatás
Szabadság után járó éves jutalom
Csapatépítő tevékenységek
„ Multisport” szabadidő kártya
Magán egészségbiztosítás
Egyéb:
 
Jelentkezésével Ön hozzájárul az  önéletrajzában szereplő adatok kezeléséhez, adatbázisba történő felvételéhez, ill. megfelelő állásajánlat esetén előzetes egyeztetés alapján megbízónknak való továbbításához. Amennyiben még nem tekintette meg, kérjük, olvassa el részletesen adatvédelmi tájékoztatónkat az  alábbi linken: http: //www. pbs-job. hu/? pagetype=data_protection& menu_block=for_employees Jelentkezésével Ön tudomásul veszi az  adatvédelemre vonatkozó tájékoztatást.

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/payroll-specialist-home-office-munkavegzes-barhonnan-2699918243.html
<![CDATA[Gyakornok - Személyügy - Képzéstervezés]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/gyakornok-szemelyugy-kepzestervezes-2687693945.html Főiskolai (BSc / BA) vagy egyetemi (MSc / MA) gazdasági vagy bölcsész tanulmányokat folytat, aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik Legalább heti 3 munkanapot vállalni tud Németnyelv tudása legalább középfokú Magabiztosan kezeli az MS Office programokat Precíz és strukturált munkavégzés jellemzi Könnyen teremt kapcsolatot, jól kommunikál Képes csapatban dolgozni B kat. jogosítvánnyal rendelkezik
Főiskolai (BSc / BA) vagy egyetemi (MSc / MA) gazdasági vagy bölcsész tanulmányokat folytat, aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik Legalább heti 3 munkanapot vállalni tud Németnyelv tudása legalább középfokú Magabiztosan kezeli az MS Office programokat Precíz és strukturált munkavégzés jellemzi Könnyen teremt kapcsolatot, jól kommunikál Képes csapatban dolgozni B kat. jogosítvánnyal rendelkezik
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/gyakornok-szemelyugy-kepzestervezes-2687693945.html
<![CDATA[Gyakornok - Tréningközpont üzemeltetése]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/gyakornok-treningkozpont-uzemeltetese-2687693951.html Főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat folytat (Bsc, Msc képzésen) Aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik Minimum 6 hónap gyakorlati idő eltöltését tudja vállalni Németnyelv-tudása alapfokú, angol nyelvtudás előny Felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik (MS Office Word, Excel, PowerPoint) Jó kommunikációs készség és precizitás jellemzi Képes csapatmunkára és önálló munkavégzésre egyaránt
Főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat folytat (Bsc, Msc képzésen) Aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik Minimum 6 hónap gyakorlati idő eltöltését tudja vállalni Németnyelv-tudása alapfokú, angol nyelvtudás előny Felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik (MS Office Word, Excel, PowerPoint) Jó kommunikációs készség és precizitás jellemzi Képes csapatmunkára és önálló munkavégzésre egyaránt
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/gyakornok-treningkozpont-uzemeltetese-2687693951.html
<![CDATA[Recruitment Trainee/ HR Gyakornok]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/recruitment-trainee-hr-gyakornok-2698534331.html A világ vezető HR tanácsadó cége keresi Sales/Marketing/HR csapatába idegen nyelveken jól beszélő GYAKORNOKÁT !
Gyakornokként bepillantást nyerhetsz a fejvadászat és a munkaerő közvetítés rejtelmeibe, megismerheted a magyar munkaerőpiacot, és elindíthatod a karrieredet!
- Szoros együttműködés tapasztalt tanácsadóinkkal
- Önéletrajzok szűrése saját rendszerben és állásportálokon
- Telefonos előszűrés
- Nyelvi szint ellenőrzés
- Pozíció- és cégprofilok megismerése
- Álláshirdetések szerkesztése
- Interjúszervezés
- Adminisztratív feladatok
- Legyen nappali hallgatói jogviszonyod minimum 1 évig, mert hosszútávra tervezünk veled
- Beszélj magabiztosan ANGOLUL, még egy nyelv folyékony ismerete előny
- Legyél talpraesett, és gyors! Sok feladatod lesz, tudnod kell hatékonyan priorizálni!
- Tudj koncentrálni hosszabb időn keresztül is! Az önéletrajzok szűrése monotonná tud válni, ilyenkor kulcsfontosságú a pontosság és a figyelem!
- Érdekeljen a HR terület!
- Nálunk rugalmasan oszthatod be az idődet! (Minimum 20 óra munkavégzés/hét)
- Mi versenyképes gyakornoki fizetéssel háláljuk meg a munkádat!
- Hozzánk könnyen eljutsz, irodánk jól megközelíthető, jól felszerelt, és stílusos!
- Velünk jól fogod érezni magad, egy fiatalos csapat megbecsült tagja lehetsz!
- Tőlünk komoly és felelősségteljes feladatokat fogsz kapni, ha kávéfőző/fénymásoló gyakornokságot keresel, nem nálunk a helyed!
- Nekünk az az érdekünk, hogy a legtöbbet kihozzuk a gyakorlati időszakodból, és hogy ez a lehető legizgalmasabban és legtevékenyebben teljen!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/recruitment-trainee-hr-gyakornok-2698534331.html
<![CDATA[Tanácsadó - Változásmenedzsment]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/tanacsado-valtozasmenedzsment-2687694047.html Egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkezik Szervezeti tanácsadás/változásmenedzsment területén szerzett szakmai tapasztalatotLegalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik multinacionális környezetben, menedzsment tapasztalat (projekt-/team) előnyNémet nyelvterületen szerzett tapasztalat előnyt jelentTréneri, tanácsadói, coach rendszerszemléletű képesítés előnyt jelentCsoportdinamikai/ moderátori ismeretekkel rendelkezikTárgyalóképes, felsőfokú német nyelvtudása van, angol nyelvtudás előnyt jelentJártas az MS Office használatában (Excel, PowerPoint, Word, Outlook)Magabiztos fellépése és stabil személyisége vanKomplex gondolkodásmód jellemziÖnálló, proaktív, célirányos munkavégzésre képesKezdeményezőkészség, egyéni felelősségvállalás jellemziJó szociális és kommunikációs készséggel rendelkezikNyitott a tanulásra és széles látókörű, megbízható
Egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkezik Szervezeti tanácsadás/változásmenedzsment területén szerzett szakmai tapasztalatotLegalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik multinacionális környezetben, menedzsment tapasztalat (projekt-/team) előnyNémet nyelvterületen szerzett tapasztalat előnyt jelentTréneri, tanácsadói, coach rendszerszemléletű képesítés előnyt jelentCsoportdinamikai/ moderátori ismeretekkel rendelkezikTárgyalóképes, felsőfokú német nyelvtudása van, angol nyelvtudás előnyt jelentJártas az MS Office használatában (Excel, PowerPoint, Word, Outlook)Magabiztos fellépése és stabil személyisége vanKomplex gondolkodásmód jellemziÖnálló, proaktív, célirányos munkavégzésre képesKezdeményezőkészség, egyéni felelősségvállalás jellemziJó szociális és kommunikációs készséggel rendelkezikNyitott a tanulásra és széles látókörű, megbízható
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/tanacsado-valtozasmenedzsment-2687694047.html
<![CDATA[Senior HR Business Partner - Fixed term 2 years (Budapest)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/senior-hr-business-partner-fixed-term-2-years-budapest-2704928612.html Felsőfokú végzettség HR generalista munkakörben szerzett legalább 3-4 éves tapasztalat Erős középszintű angol nyelvtudás Rendszerszemlélet Stratégiai, komplex látásmód Jó kommunikációs és analitikai készség Önállóság HR projektmenedzsment területen szerzett tapasztalat előny MS Office, főként Excel haladó szintű ismerete
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/senior-hr-business-partner-fixed-term-2-years-budapest-2704928612.html
<![CDATA[HR Coordinator]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-coordinator-2693838611.html An HR Coordinator position is open at our prestigious client, which is operating in the investment sector in Budapest . This continuously expanding organisation offers competitive compensation package and the possibility of professional development to their future colleagues.
The Role
Giving full life-cycle recruitment support (scheduling candidate interviews, collating interview feedback and updating status reports, drafting offer)
Documenting and managing new hires,
Developing high-performing partnerships,
Delivering weekly and monthly reports.
You are a perfect fit
If you have experience in HR administration and HR coordination
Strong Stake holder management skills,
You are fluent in English,
You have proactive and creative personality.
How to apply?
If you fancy this position, click 'apply now' to forward an up-to-date copy of your CV, or call us now.
If this job isn't quite right for you but you are looking for a new position, please contact us for a confidential discussion on your career.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-coordinator-2693838611.html
<![CDATA[Gyakornok - Személyügyi referensek]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/gyakornok-szemelyugyi-referensek-2698921238.html Folyamatban lévő főiskolai (BSc / BA) vagy egyetemi (MSc / MA) tanulmányokat folytat emberi erőforrások / közgazdász / nemzetközi kapcsolatok / nemzetközi kommunikáció vagy egyéb gazdasági jellegű képzésenNappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal és legalább 4 lezárt szemeszterrel rendelkezikMinimum 6 hónap szakmai gyakorlati idő eltöltését tudja vállalni, legalább heti 3-4 munkanapbanNémetnyelv-tudása középfokú írásban és szóban Felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel (MS Office) rendelkezikTerhelhetőség, nyitottság és határozott fellépés jellemziKépes csapatmunkára és önálló munkavégzésre
Folyamatban lévő főiskolai (BSc / BA) vagy egyetemi (MSc / MA) tanulmányokat folytat emberi erőforrások / közgazdász / nemzetközi kapcsolatok / nemzetközi kommunikáció vagy egyéb gazdasági jellegű képzésenNappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal és legalább 4 lezárt szemeszterrel rendelkezikMinimum 6 hónap szakmai gyakorlati idő eltöltését tudja vállalni, legalább heti 3-4 munkanapbanNémetnyelv-tudása középfokú írásban és szóban Felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel (MS Office) rendelkezikTerhelhetőség, nyitottság és határozott fellépés jellemziKépes csapatmunkára és önálló munkavégzésre
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/gyakornok-szemelyugyi-referensek-2698921238.html
<![CDATA[Recruitment Trainee/ HR Gyakornok]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/recruitment-trainee-hr-gyakornok-2697304733.html A világ vezető HR tanácsadó cége keresi Sales/Marketing/HR csapatába idegen nyelveken jól beszélő GYAKORNOKÁT !
Gyakornokként bepillantást nyerhetsz a fejvadászat és a munkaerő közvetítés rejtelmeibe, megismerheted a magyar munkaerőpiacot, és elindíthatod a karrieredet!
- Szoros együttműködés tapasztalt tanácsadóinkkal
- Önéletrajzok szűrése saját rendszerben és állásportálokon
- Telefonos előszűrés
- Nyelvi szint ellenőrzés
- Pozíció- és cégprofilok megismerése
- Álláshirdetések szerkesztése
- Interjúszervezés
- Adminisztratív feladatok
- Legyen nappali hallgatói jogviszonyod minimum 1 évig, mert hosszútávra tervezünk veled
- Beszélj magabiztosan ANGOLUL, még egy nyelv folyékony ismerete előny
- Legyél talpraesett, és gyors! Sok feladatod lesz, tudnod kell hatékonyan priorizálni!
- Tudj koncentrálni hosszabb időn keresztül is! Az önéletrajzok szűrése monotonná tud válni, ilyenkor kulcsfontosságú a pontosság és a figyelem!
- Érdekeljen a HR terület!
- Nálunk rugalmasan oszthatod be az idődet! (Minimum 20 óra munkavégzés/hét)
- Mi versenyképes gyakornoki fizetéssel háláljuk meg a munkádat!
- Hozzánk könnyen eljutsz, irodánk jól megközelíthető, jól felszerelt, és stílusos!
- Velünk jól fogod érezni magad, egy fiatalos csapat megbecsült tagja lehetsz!
- Tőlünk komoly és felelősségteljes feladatokat fogsz kapni, ha kávéfőző/fénymásoló gyakornokságot keresel, nem nálunk a helyed!
- Nekünk az az érdekünk, hogy a legtöbbet kihozzuk a gyakorlati időszakodból, és hogy ez a lehető legizgalmasabban és legtevékenyebben teljen!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/recruitment-trainee-hr-gyakornok-2697304733.html
<![CDATA[HR gyakornok (Budapest)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-gyakornok-budapest-2706413984.html folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok (nappali tagozatos aktív vagy 25 éves kor alatt passzív hallgatói jogviszony) terhelhetőség precíz, önálló munkavégzés csapatjátékos eredményorientáltság nyitottság szolgáltatói szemlélet monotonitástűrés Angol B2 nyelvtudás minimum heti 30 órás munkavégzés
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-gyakornok-budapest-2706413984.html
<![CDATA[Tréner - Nem szakmai képzések, egyéni, szociális és vállalkozói kompetenciák fejlesztése]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/trener-nem-szakmai-kepzesek-egyeni-szocialis-es-vallalkozoi-kompetenciak-fejlesztese-2687693963.html Egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkezik (pedagógiai vagy pszichológiai tanulmányok előny)Oktatói, tanácsadói képesítés előnyTréneri/tanácsadói tapasztalata vanTöbbéves tapasztalattal rendelkezik vezetői tréningek lebonyolításábanEgyéni és szociális kompetenciák fejlesztésének területén szerzett tapasztalat előnyKommunikációképes német nyelvtudása van szóban és írásban, angol nyelvtudás előnyIsmer agilis módszertanokat, munkája során szem előtt tartja az agilis értékeketKiváló beleérző képességgel rendelkezik és nyitott az együttműködésreKiváló kommunikációs és prezentációs képességgel rendelkezikHatározott fellépése vanElemző és problémamegoldó képességgel rendelkezikÜgyfélorientált és stabil, reflexió és rugalmasság jellemziGyőri munkavégzéssel, teljes munkaidőben tud munkát vállalni
Egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkezik (pedagógiai vagy pszichológiai tanulmányok előny)Oktatói, tanácsadói képesítés előnyTréneri/tanácsadói tapasztalata vanTöbbéves tapasztalattal rendelkezik vezetői tréningek lebonyolításábanEgyéni és szociális kompetenciák fejlesztésének területén szerzett tapasztalat előnyKommunikációképes német nyelvtudása van szóban és írásban, angol nyelvtudás előnyIsmer agilis módszertanokat, munkája során szem előtt tartja az agilis értékeketKiváló beleérző képességgel rendelkezik és nyitott az együttműködésreKiváló kommunikációs és prezentációs képességgel rendelkezikHatározott fellépése vanElemző és problémamegoldó képességgel rendelkezikÜgyfélorientált és stabil, reflexió és rugalmasság jellemziGyőri munkavégzéssel, teljes munkaidőben tud munkát vállalni
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/trener-nem-szakmai-kepzesek-egyeni-szocialis-es-vallalkozoi-kompetenciak-fejlesztese-2687693963.html
<![CDATA[HR Researcher (vállalati oldal)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-researcher-vallalati-oldal-2710982396.html Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-researcher-vallalati-oldal-2710982396.html
<![CDATA[Senior Recruiter - vállalati oldal]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/senior-recruiter-vallalati-oldal-2699296709.html Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/senior-recruiter-vallalati-oldal-2699296709.html
<![CDATA[Gyakornok - Személyügy - Szakmán túli képzések szervezése]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/gyakornok-szemelyugy-szakman-tuli-kepzesek-szervezese-2687693894.html Főiskolai (BSc / BA) vagy egyetemi (MSc / MA) gazdasági vagy bölcsész tanulmányokat, aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezikLegalább 1 év gyakorlati időt tud vállalni, heti 3-4 munkanapban Németnyelv-tudása legalább középfokú Felhasználói szinten ismeri a MS Office programokatB kategóriás jogosítvány előny Képes csapatmunkára és önálló munkavégzésreNyitott, dinamikus személyiség
Főiskolai (BSc / BA) vagy egyetemi (MSc / MA) gazdasági vagy bölcsész tanulmányokat, aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezikLegalább 1 év gyakorlati időt tud vállalni, heti 3-4 munkanapban Németnyelv-tudása legalább középfokú Felhasználói szinten ismeri a MS Office programokatB kategóriás jogosítvány előny Képes csapatmunkára és önálló munkavégzésreNyitott, dinamikus személyiség
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/gyakornok-szemelyugy-szakman-tuli-kepzesek-szervezese-2687693894.html
<![CDATA[HR adminisztrátor]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-adminisztrator-2693547944.html HR terület adminisztratív támogatása Iratrendezés, lefűzés Munkaidő  hétfőtől péntekig 7. 00 - 15. 40, között részidőben történő foglalkoztatás,   heti minimum 20 óra vállalás Amit kínálunk  Br. 1038 Ft/óra Irodai környezet Rugalmas munkaidő beosztás 
Elvárások
Nappali tagozatos hallgatói jogviszony Precíz, pontos munkavégzés Monotonitástűrés
További információ
Jelentkezés Töltsd ki a lenti űrlapot! Jelöld a profilodban a "ráérés" alatt, hogy mikor tudsz dolgozni. Ha kérdésed lenne, keress a lenti e-mail címemen.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/hr-adminisztrator-2693547944.html
<![CDATA[TB Ügyintéző és Bérszámfejtő (Budapest, 23.ker.)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/tb-ugyintezo-es-berszamfejto-budapest-23-ker-2715437516.html Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/tb-ugyintezo-es-berszamfejto-budapest-23-ker-2715437516.html
<![CDATA[HR gyakornok]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-gyakornok-2701999982.html hirdetések publikálása jelöltekről riportok készítése toborzásban történő aktív részvétel napi adminisztráció elvégzése egyéb ad-hoc feladatok elvégzése
Elvárások
Nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszony vagy passzív félév Heti minimum 30 óra vállalása (hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között) Azonnali munkakezdés Magabiztos Excel tudás Minimum 3 hónap vállalása Munkavégzés helyszíne: Budapest V. kerület
További információ
Jelentkezés Légy szíves töltsd ki a lenti rövid űrlapot, majd nyomd meg a jelentkezés gombot. Egy-két napon belül keresni fogunk a megadott elérhetőségeiden.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/hr-gyakornok-2701999982.html
<![CDATA[HR asszisztens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-asszisztens-2699202197.html Bérszámfejtési zárásokban való részvétel Cafetéria adminisztráció Ki- és belépők ügyintézése Munkaügyi anyagok rendben tartása és ehhez kapcsolódó archiválási feladatok Postázás előkészítése Szkennelés, másolás Kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása
Elvárások
Nappali tagozatos jogviszony még legalább fél évig HR iránti érdeklődés Pontosság, precizitás MS Office rutinos felhasználói szintű ismerete Munkaidő Heti minimum 3 nap 8 órában (rugalmas, iskolához illeszkedő beosztásban) Amit kínálunk Bruttó 1. 100 Ft / óra Hosszútávú lehetőség Szükség esetén bejárási költség hozzájárulás (buszbérlet vagy üzemanyag)
További információ
Jelentkezés Ha felkeltettük érdeklődésed, jelentkezz a lenti rövid űrlap kitöltésével. Kérdéseidet felteheted az alábbi e-mail címre írt leveleddel.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/hr-asszisztens-2699202197.html
<![CDATA[HR asszisztens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-asszisztens-2701592792.html Toborzásban történő aktív részvétel Hirdetések publikálása Önéletrajzok előszűrése Telefonos intejúk lebonyolítása Személyes interjúk szervezése, megtartása Riportkészítés a jelöltekről Adatbázisszűrési feladatok ellátása Napi adminisztráció elvégzése
Elvárások
Nappali tagozatos hallgatói jogviszony Felhasználói szintű MS Office ismeretek Önálló, kommunikatív, talpreesett személyiség A pozíció minimum 6 hónapra történő vállalása Munkaidő Hétfőtől péntekig napi 4-8 óra, rugalmas beosztásban Amit kínálunk Versenyképes bérezés + bónusz Komoly tapasztalatszerzési lehetőség a toborzás és kiválasztás területén Dinamikus csapat Változatos feladatok
További információ
Jelentkezés Ha felkeltette érdeklődésed a pozíció, csak töltsd ki a lenti rövid űrlapot, csatolj egy önéletrajzot és már készen is vagy. Amennyiben kérdésed lenne, keress bizalommal a lenti e-mail címen.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/hr-asszisztens-2701592792.html
<![CDATA[Senior bér - és TB ügyintéző - INTS/9/271]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/senior-ber-es-tb-ugyintezo-ints-9-271-2709842177.html Senior bé r – é s TB ü gyinté ző
pozí ció ba
Ref.: INTS/9/271
Feladatok:
Bé rszá mfejté si é s munkaü gyi feladatok teljes kö rű ellá tá sa; havi é s hó kö zi szá mfejté si feladatok elvé gzé se, koordiná lá sa
Teljes kö rű TB kifizetőhelyi feladatok elvé gzé se, ellá tá sok szá mfejté se
A jö vedelem kifizeté sekhez kapcsoló dó fizeté si é s levoná si kö telezettsé gek megá llapí tá sa
A munkaü gyhö z, bé rszá mfejté shez é s a TB-hez kapcsoló dó adatok, dokumentá ció k é s nyilvá ntartá sok napraké sz vezeté se, aktualizá lá sa
Adatszolgá ltatá sok, kimutatá sok é s statisztiká k ké szí té se a menedzsment é s a ható sá gok felé, adó nyilatkozatok, adó bevallá sok kezelé se
A terü letet é rintő szabá lyok, tö rvé nyi előí rá sok nyomon kö veté se
Elvá rá sok:
felsőfokú (szakirá nyú ) vé gzettsé g; TB ü gyinté ző, bé rszá mfejtő vé gzettsé g
napraké sz szakmai ismeret
stabil SAP HR modul ismeret é s ebben szerzett gyakorlat
minimum 2-3 é v relevá ns szakmai tapasztalat
MS Office ismerete (Word, Excel, Power Point)
Előnyt jelent:
multinacioná lis, gyá rtá si kö rnyezetben szerzett szakmai tapasztalat
kö zé pfokú angol nyelvtudá s

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-12 23:59 ]]>
Tue, 12 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/senior-ber-es-tb-ugyintezo-ints-9-271-2709842177.html
<![CDATA[HR asszisztens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-asszisztens-2710982231.html Main responsibilities:
Searching and recruiting:
- Creating internal/external job advertisements
- Placing job postings on external & internal communication channels
- Keeping contact with agencies & applicants
- Selecting CVs
- Phone preselection
- Organizing interviews
Learning and Development:
- Support all relevant training processes either internal, external
- Evaluation of training efficiency and follow up in the system
- Accomplish training administration, ensure all training materials are made and available
- Manage purchasing processes
- Prepare and send administrative information for participants and trainers
- Manage training venues, documentation, training tools and catering if necessary
- University/college degree
- 1 year of work experience in HR is an advantage
- MS Office skills
- Fluent English (both written and spoken)
- Good communication skills, excellent organization and follow-up skills
- Ability to work on its own
- Accuracy, details oriented
- Open-minded, passionate to learn
- Able to deliver results under tight timelines
- Flexible working hours and Home Office
- Excellent opportunities of professional development
- Supportive environment

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-asszisztens-2710982231.html
<![CDATA[HR Payroll Team Leader]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-payroll-team-leader-2711293772.html Your new company 
Payroll team leader role is open at our multinational client who is operating in the automotive industry. The office is located in   Budapest.
Your new role 
As a Payroll Team Leader you will be responsible for managing the payroll team of 2- 3 people and managing the whole payroll processes within the company. This will include the administration of the of employment contracts managing monthly closings, handling the cafeteria system, creating reports and analysis.
What you'll need to succeed 
The ideal candidate has College/University degree, at least 5 years’ payroll experience, fluent English or German knowledge, professional Excel knowledge. It is a plus if you have people management experience and knowledge of NEXON.
What you need to do now
Should you be interested in this challenging position, click 'apply now' to forward an up-to-date copy of your CV, or call us now.
If this job isn't quite right for you but you are looking for a new position, please contact us for a confidential discussion on your career.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-payroll-team-leader-2711293772.html
<![CDATA[Gyakornok - Személyzetfejlesztés területén]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/gyakornok-szemelyzetfejlesztes-teruleten-2704271108.html Főiskolai (BSc / BA) vagy egyetemi (MSc / MA) gazdasági vagy bölcsész tanulmányokat, aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik Legalább 1 év gyakorlati időt tud vállalni, heti 3-4 munkanapban Németnyelv-tudása legalább középfokú Felhasználói szinten ismeri a MS Office programokat B kategóriás jogosítvány előny Képes csapatmunkára és önálló munkavégzésre Nyitott, dinamikus személyiség
Főiskolai (BSc / BA) vagy egyetemi (MSc / MA) gazdasági vagy bölcsész tanulmányokat, aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik Legalább 1 év gyakorlati időt tud vállalni, heti 3-4 munkanapban Németnyelv-tudása legalább középfokú Felhasználói szinten ismeri a MS Office programokat B kategóriás jogosítvány előny Képes csapatmunkára és önálló munkavégzésre Nyitott, dinamikus személyiség
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/gyakornok-szemelyzetfejlesztes-teruleten-2704271108.html
<![CDATA[German or Dutch speaking HR Employee Services Representative]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/german-or-dutch-speaking-hr-employee-services-representative-2706746501.html ... you are looking for a full-time job
... you speak German or Dutch at an advanced level, in addition to English
... you enjoy communicating and collaborating with internal and external stakeholders from other countries
... you would like to be a member of young, talented team, providing wide range of HR services to more than 10 different European entities and 10. 000 employees,
... then this is the right opportunity for you!
On behalf of our client, we are seeking German or Dutch speaking HR Employee Services Representative based in Budapest.
- Provide excellent human resources support to the client via phone or email
- Communicate effectively to customers on HR policy and processes, providing education where necessary
- Managing employee data system
- Responsible for maintenance of accurate and updated employee files
- Fluent English and German or Dutch skills
- Customer Service or HR experience is an advantage
- University or College degree
- Ability to work independently as well as in a team
- Great interpersonal and communication skills
- Excellent analytical and problem-solving skills
- Proactive and positive attitude
Fresh graduates are welcome to apply.
- Central, well-connected location
- Competitive salary and benefits
- Brand new office
- Supportive environment open to ideas, improvements
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/german-or-dutch-speaking-hr-employee-services-representative-2706746501.html
<![CDATA[Gyakornok az utánpótlásprogramok területén]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/gyakornok-az-utanpotlasprogramok-teruleten-2709502364.html Felsőfokú gazdasági, bölcsész tanulmányokat folytat, aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezikMinimum 8 hónap szakmai gyakorlati idő eltöltését vállalja, legalább heti 3-4 munkanapbanNémetnyelv-tudása alapfokú írásban és szóbanFelhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik (MS Office - Word, Excel, PowerPoint)SAP ismeret előnyt jelentJó kommunikációs készsége van, határozott fellépéssel rendelkezikKépes a csapatmunkára és önálló munkavégzésre
Felsőfokú gazdasági, bölcsész tanulmányokat folytat, aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezikMinimum 8 hónap szakmai gyakorlati idő eltöltését vállalja, legalább heti 3-4 munkanapbanNémetnyelv-tudása alapfokú írásban és szóbanFelhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik (MS Office - Word, Excel, PowerPoint)SAP ismeret előnyt jelentJó kommunikációs készsége van, határozott fellépéssel rendelkezikKépes a csapatmunkára és önálló munkavégzésre
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/gyakornok-az-utanpotlasprogramok-teruleten-2709502364.html
<![CDATA[Junior Recruitment Consultant]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/junior-recruitment-consultant-2706413945.html Would you like to manage end-to-end processes?
Would you like to work in a flexible organization where besides your work you dont have to give up your hobbies?
If your answers are YES, don't hesitate to apply and be part of Randstad, the market leading recruitment firm in Hungary.
As a Recruitment Consultant
- you will be responsible for the entire selection process (understanding the position, sourcing and pre-screening and interviewing candidates, career coaching, offer management).
- You can use your creativity by creating eye-catching job advertisements, developing unique sourcing strategies, consulting with candidates and answering clients needs.
- You have to analyze, understand and solve complex business situations and recruitment problems with the help of Randstads services and solutions.
- You can help others to start or boost a career: with your advices and knowledge about the market you will be able to match job seekers with their dream positions.
- Specialized in a specific professional area you will be in contact with several different companies and clients from whom you will learn a lot about market trends, economic processes, current HR and recruitment issues.
- You will have the chance to support our Partners with on-site recruitments projects.
You need the following to be our next colleague:
- University or college degree
- Strong English language knowledge
- Commitment and passion for recruitment
- Strong team player attitude
- Energetic, result-oriented and proactive approach
- Empathetic personality
- Never give up attitude
What does the job offer to you?
- The opportunity to be part of a market leading recruitment firm with global presence
belonging to Randstad is a really awesome thing!
- You will be able to learn the ins and outs of the recruitment during a complex training process
- Multinational, secure background with meaningful tasks
- You can develop excellent interviewing skills and a consultant attitude.
- We will teach you how the recruitment business is working - sales of the service, pricing, contract management and
- Working on various positions will open your horizons; you will be in daily contact with different sectors, industries, companies, hiring managers.
- You will have a wide network in your own field of expertise - you will realize that you have contacts everywhere
- Flexible job (part-time / full-time) with the opportunity of home office once a week; in a beautiful office with inspirational colleagues and clients with whom its an honour to work together.
- Attractive benefits package (cafeteria, bonus, premium health insurance, extra holidays)

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/junior-recruitment-consultant-2706413945.html
<![CDATA[HR gyakornok]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-gyakornok-2693993243.html Online hirdetések publikálása Önéletrajzok értékelése Jelöltek interjúztatása
Elvárások
Angol vagy német nyelvtudás Önállóság
További információ
Jelentkezés Amennyiben számíthatunk Rád, várjuk jelentkezésed, amelyet a lenti űrlap kitöltésével és doc vagy pdf formátumú önéletrajz feltöltésével tehetsz meg.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/hr-gyakornok-2693993243.html
<![CDATA[HR asszisztens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-asszisztens-2715815774.html Feladatok:
Toborzá s/Ö né letrajzok szűré se
Szemé lyes interjú k lebonyolí tá sa
Adminisztrá ció s feladatok ellá tá sa
Elvá rá sok:
HR vagy kommuniká ció terü leten szerzett tapasztalat
Kivá ló kommuniká ció s ké szsé g
Szakirá nyú vé gzettsé g
Felhaszná ló i szintű szá mí tó gé pes ismeretek
Magabiztos/hatá rozott fellé pé s
Ö ná lló munkavé gzé sre való ké pessé g 
Amit kí ná lunk:
Multinacioná lis vá llalati kö rnyezet
Versenyké pes juttatá si rendszer
Dinamikus csapatban való munkavé gzé s
Munkavé gzé s helye:   Budapest
Amennyiben rendelkezik HR tapasztalattal, é s szeretné magá t kipró bá lni egy dinamikus é s ú j kö rnyezetben „ HR asszisztens” pozí ció megjelö lé sé vel vá rjuk fé nyké pes ö né letrajzá t.

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-02 23:59 ]]>
Sat, 02 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-asszisztens-2715815774.html
<![CDATA[HR gyakornok]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-gyakornok-2693992919.html Toborzási- és kiválasztási folyamat támogatása részvétel telefonos előszűrésben interjúk szervezése hirdetések elkészítése Részvétel a munkaügyi adminisztrációban HR asszisztensi feladatok ellátása
Elvárások
Nappali tagozatos hallgatói jogviszony MS Office alkalmazások (Excel, Word, PowerPoint) ismeretek Magabiztos angol nyelvtudás írásban és szóban egyaránt Pontos, precíz munkavégzés Munkaidő: Irodai nyitvatartási időben: hétfőtől péntekig 8. 00-16. 00 heti minimum 15-20 óra vállalása. Amit kínálunk: Fiatal csapat, nemzetközi munkakörnyezet Releváns munkatapasztalat szerzése Érdekes és változatos feladatok Bruttó 1176Ft/óra    
További információ
Jelentkezés: Légy szíves töltsd ki a lenti rövid űrlapot, majd nyomd meg a jelentkezés gombot. Keresni fogunk a megadott elérhetőségeiden.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/hr-gyakornok-2693992919.html
<![CDATA[HR specialista javadalmazási területen]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-specialista-javadalmazasi-teruleten-2691970232.html - Munkakörök értékelése és besorolása fizetési csoportokba
- Javadalmazási rendszer gondozása
- Éves bérfejlesztések elkészítése
- Szakterületek operatív támogatása bérjellegű kérdésekben
- Bérpiaci trendek nyomon követése
- Részvétel foglalkoztatáspolitikai és javadalmazással kapcsolatos projektekben
- Rendszeres egyeztetés érdekképviseleti szervekkel
- Részvétel belső szabályzatok kidolgozásában
Elvárások
- Felsőfokú végzettség
- Magabiztos német nyelvtudás szóban és írásban
- Munkajogi alapismeretek
- Minimum 2 éves szakmai tapasztalat HR területen
- Munkakör értékelési rendszerek ismerete előny
- Magabiztos, határozott fellépés, rendszerszemlélet
Egyéb juttatások
- Multinacionális, modern környezet
- Fiatalos, dinamikus csapat
- Folyamatos szakmai fejlődés és kihívások
- Német nyelv rendszeres használata
- Versenyképes juttatási csomag, rugalmas munkarend, béren kívüli juttatások széles palettája
További információ
Alexandra Kenyeres
+36 30 299 2755
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/hr-specialista-javadalmazasi-teruleten-2691970232.html
<![CDATA[HR Operations Intern]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-operations-intern-2696317619.html A HR Operációs csapat napi szintű támogatása sokrétű munkaügyi projektekben A munkavállalókkal történő napi szintű kapcsolattartás, segítségnyújtás különféle HR-hez köthető kérdések megválaszolásában Munkaügyi dokumentumok készítése, a munkaügyi adatok pontosságának biztosítása Munkavállalók beléptetésével és kiléptetésével kapcsolatos ügyintézés teljeskörű koordinálása Riportok, statisztikák készítése
Elvárások
Folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok humán vagy gazdasági területen Érdeklődés a HR terület iránt  Magabiztos angol nyelvtudás Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (MS Excel, Word Power point) Precíz, pontos munkavégzés, Heti 30 órás rugalmas munkavégzés, flexibilis beosztással
További információ
Jelentkezés Töltsd ki a lenti űrlapot! Jelöld a profilodban a "ráérés" alatt, mikor tudsz pontosan dolgozni. Ha kérdésed lenne keress a lenti email címen.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/hr-operations-intern-2696317619.html
<![CDATA[HR gyakornok]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-gyakornok-2701589189.html Két különböző területre keresünk diákokat.   Social media és kapcsolattartást támogató gyakornok: Szociális média kezelése (Facebook, Instagram) Eseményeken való részvétel pl.: konferenciák Csapatépítők szervezése Belső kommunikációs eszközök kezelése HR és a belső kommunikációs igazgató támogatása Belső állomány kezelését támogató gyakornok: Be -és kilépésről riportok készítése Nyilvántartások kezelése (szabadság, betegszabadság, bérszámfejtés) Mindennapi adminsztráció Adminisztráció és az irányítás optimalizálása és automatizálása  
Elvárások
Kommunikációképes  angol nyelvtudás Precíz, pontos munkavégzés Jó kommunikációs készség Munakidő Irodai időben hétköznaponként Heti minimum Amit kínálunk Fiatalos csapat Teljesítménnyel növekvő bérezés (br. 1200-1400 Ft/óra) Lendületes, modern munkahely  
További információ
Jelentkezés Töltsd ki a lenti rövid űrlapot! Jelöld a profilodban a "ráérés" alatt, mikor tudsz dolgozni. Ha kérdésed lenne, keress a lenti e-mail címen.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/hr-gyakornok-2701589189.html
<![CDATA[HR Recruiter (On-site) - Veszprém]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-recruiter-on-site-veszprem-2707359023.html HR – Recruiter (On-site)
munkatá rsat keres Veszpré mbe
Feladatok:
Mé rnö k toborzá s multinacioná lis partnerü nkné l
Hirdeté si felü letek kezelé se
Ö né letrajzok keresé se é s szűré se a kü lö nbö ző adatbá zisokban, direkt megkeresé sek
Jelö ltekkel tö rté nő kapcsolattartá s
Kivá lasztá ssal kapcsolatos adminisztrá ció
Nyelvi előszűré sek – angolul
Toborzó napok, gyá rlá togatá sok szervezé se é s lebonyolí tá sa
Elvá rá sok:
Humá nerőforrá s-szolgá ltató ná l vagy termelő cé gné l HR terü leten szerzett gyakorlat
Toborzá s terü leté n szerzett egy é ves tapasztalat
Felsőfokú vé gzettsé g
Angol nyelv erős kommuniká ció s szintű ismerete
Amit kí ná lunk:
Szakmai tapasztalatszerzé s
Multinacioná lis munkakö rnyezet
Rugalmas munkaidő (tö rzsidővel)
A munkavé gzé s helye:
Veszpré m – Multinacioná lis partnerü nk telephelyé n
A munká ltató profilja:
A Man at Work Humá nszolgá ltató é s Szemé lyzeti Taná csadó Kft. sajá t csapatá t bőví ti multinacioná lis partnere megbí zá sá bó l kutatá s-fejleszté s terü leté n.
A jelentkezé s mó dja:
Ha á llá shirdeté sü nk felkeltette é rdeklődé sé t, ké rjü k, kü ldje el magyar é s angol nyelvű ö né letrajzá t a kapcsolati adatokná l megadott  e-mail cí mre.
A ré szletekről é rdeklődni lehet Dallos Alí zná l!

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-03 23:59 ]]>
Sun, 03 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-recruiter-on-site-veszprem-2707359023.html
<![CDATA[Diákmunka: 18 év feletti diákok jelentkezését várjuk, oktatói feladatkör ellátására]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/diakmunka-18-ev-feletti-diakok-jelentkezeset-varjuk-oktatoi-feladatkor-ellatasara-2693992940.html Diákmunka: 18 év feletti diákok jelentkezését várjuk, oktatói feladatkör ellátására
FELADATOK:
• Betanítás utáni oktatás
FELTÉTEL:
• Érvényes nappali tagozatos aktív vagy passzív jogviszony igazolás(ebben az esetben csak 25 év alatti diákok jelentkezését tudjuk elfogadni)
• Heti min. 3 nap vállalása
• Informatikai affinitás
• B kategóriás jogosítvány
• Kommunikáció szak/ Mérnöktanár szak
ELŐNY:
• Szlovák nyelvtudás
• Heti 5 munkanap vállalása
KEZDÉS:
Akár azonnal
MUNKAIDŐ:
Heti min. három hétköznap vállalása (ebből kettő egymás utáni legyen)
MUNKA IDŐTARTAMA:
Hosszú távú!!!
BRUTTÓ BÉR:
Bérigény megjelölését kérem!
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest
MEGJEGYZÉS:
• A munkához autót biztosítunk
• Részben otthonról is végezhető a munka
PROJEKT MENEDZSER:
Schubert Tímea
Email: schubert. timea@mads. hu
Telefon: +36 (20) 3629 219
JELENTKEZÉS:
Fényképes önéletrajzzal, tárgy: Veneo tanár
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/diakmunka-18-ev-feletti-diakok-jelentkezeset-varjuk-oktatoi-feladatkor-ellatasara-2693992940.html
<![CDATA[HR Generalista - Pápa]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-generalista-papa-2715436979.html HR Generalista
pozí ció ba keres munkatá rsat Partnercé ge megbí zá sá bó l.
Elvá rá sok:
Felsőfokú szakirá nyú vé gzettsé g
Legalá bb egy-ké t é ves HR terü leten szerzett tapasztalat
Munkajogi ismeretek
Angol nyelvtudá s
Kivá ló kapcsolatteremtő é s kommuniká ció s ké szsé g
Dinamikus, kreatí v é s empatikus szemé lyisé g, pozití v beá llí tottsá g
Feladatok:
Oktatá sok szervezé se é s azok adminisztrá ció ja
Ré szvé tel a kivá lasztá si folyamatokban: hirdeté sek szerkeszté se é s feladá sa
HR adminisztrá ció
HR riportok, jelenté sek elké szí té se, adatok napraké szen tartá sa
Auditokon való ré szvé tel
A munká ltató ajá nlata:
Sokré tű feladatkö r multinacioná lis vá llalatná l
Fejlődé si lehetősé g
Versenyké pes bé rezé s
Utazá si tá mogatá s, havi cafeté ria
A munkavé gzé s helye:
Veszpré m megye - Pá pa
A munká ltató profilja:
A Man at Work Humá nszolgá ltató é s Szemé lyzeti Taná csadó Kft. autó ipari beszá llí tó ké nt vilá gszerte ismert, gé pjá rmű utasté ri komponensek gyá rtá sá val foglalkozó Partnere ré szé re toboroz energikus, HR terü leté n já rtas ú j munkatá rsat.
A jelentkezé s mó dja:
Ha á llá shirdeté sü nk felkeltette é rdeklődé sé t, ké rjü k, kü ldje el magyar é s angol nyelvű ö né letrajzá t!
A ré szletekről é rdeklődni Dallos Alí zná l a +36 20  983 61 73-as mobilszá mon!

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-01 23:59 ]]>
Fri, 01 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-generalista-papa-2715436979.html
<![CDATA[Diákmunka - Recruiter asszisztens - XIII. kerület]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/diakmunka-recruiter-asszisztens-xiii-kerulet-2701589612.html Mindened a szervezés? Szeretsz telefonálni és jól bánsz az emberekkel? Nem riadsz vissza a kihívásoktól? Téged keresünk!
FELADATOK:
• Toborzás-kiválasztási folyamatok
• Beérkezett önéletrajzok feldolgozása
• Toborzási csatornák hatékony alkalmazása
• Interjúk szervezése
• Riportok készítése
• Marketing részleg támogatása
• Alkalmanként külső helyszínen való részvétel
FELTÉTEL:
• Érvényes nappali tagozatos aktív vagy passzív jogviszony igazolás (ebben az esetben csak 25 év alatti diákok jelentkezését tudjuk elfogadni)
• MS Office programok ismerete
• Kiemelkedő kommunikációs képesség
• Kreativitás
• Pontos, precíz munkavégzés
• Nyitott személyiség, könnyű kapcsolatteremtési képesség
• Nappali tagozatos jogviszony még 1-2 évig
• Heti min. 20 óra vállalása
MUNKAIDŐ:
8: 00-17: 00 között, előre egyeztetett, rugalmas beosztásban!
MUNKA IDŐTARTALMA:
Hosszú távú (kölcsönös megelégedettség esetén, akár diákjogviszony megszűnése után is)
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
XIII. kerület, Árpád híd
PROJEKT MENEDZSER:
Skultéti Zsuzsanna
Email: skulteti. zsuzsanna@mads. hu
Telefon: +36 (20) 358 9730
JELENTKEZÉS:
E-mailben küldött önéletrajzzal! Tárgy: Recruiter asszisztens
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/diakmunka-recruiter-asszisztens-xiii-kerulet-2701589612.html
<![CDATA[HR gyakornok]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-gyakornok-2704928576.html Gyakornokként bepillantást nyerhetsz a fejvadászat és a munkaerő-közvetítés rejtelmeibe, megismerheted a magyar munkaerőpiacot, és elindíthatod a karrieredet! Emellett egy összetartó, támogató, jófej csapat tagja lehetsz!
Feladataid lesznek:
- tapasztalt toborzási tanácsadók támogatása az end-to-end recruitment folyamatban;
- kreatív álláshirdetések szerkesztése
- önálló sourcing: jelöltek felkutatása pénzügy, jog, gyógyszeripar, sales, marketing, HR IT, logisztika, mérnöki, fizikai munkaerő területeken
- megismerhetsz, elsajátíthatsz és napi szinten használhatsz fejlett sourcing eszközöket
- jelöltek telefonos előszűrése, nyelvi check
- interjúk szervezése, jelöltek utókövetése
- adminisztratív feladatok
Te vagy az ideális jelölt, ha
- még legalább fél évig rendelkezel nappali hallgatói jogviszonnyal
- minimum 20-25 órát tudsz dolgozni hetente
- talpraesett és kitartó vagy
- egy nyüzsgő környezetben is tudsz pontos, precíz munkát végezni
- magabiztos angol nyelvtudással rendelkezel
- fejlett a kommunikációs készséged.
Nálunk:
- rugalmasan oszthatod be az idődet,
- kényelmes, modern, inspiráló munkahelyi környezetben dolgozhatsz,
- lehetőséged nyílhat tapasztalt tanácsadóinkkal interjúztatni,
- egy fiatalos csapat megbecsült tagja lehetsz,
- komoly és felelősségteljes feladatokat fogsz kapni, hogy szakmailag és személyes kompetenciáidban is fejlődni tudj,
- minden hónap első péntekén (finom) meglepetésekkel dobjuk fel a napodat!
- lehetőséged lesz hosszú távon tervezni, beindítani a karrieredet.

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-gyakornok-2704928576.html
<![CDATA[Recruitment specialist]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/recruitment-specialist-2717250863.html Job Summary
Researches, recruits, screens, interviews, and refers qualified candidates for exempt and non-exempt positions as assigned.
Essential Duties & Responsibilities
Partners with managers and supervisors to identify and determine recruiting needs to include the knowledge, skills, ability, and other qualifications required.
Develops, updates and manages open job vacancy announcements on job boards
Selects and interviews candidates to get information about work experience, education, training, candidates’ skills. Provides information about the company and open vacancies.
Interviews with managers whenever necessary.
Prepares candidates for an interview, providing detailed information about the company, its business strategy, department, and position to which the candidate applies.
Negotiates regarding salary to create the best possible offer for successful cooperation between the company and the candidate.
Prepares a job offer for a future employee.
Actively participates in Job Fairs.
Cooperates with universities, technical schools maintains contact with representatives of universities.
 
Education & Experience Requirements
- Bachelor' s Degree from four-year college or university.
- Plus 2 - 3 years experience in recruiting.
- English language knowledge is required.
Term of contract is for 1 year.
Place of work: Tiszaú jvá ros

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-06 23:59 ]]>
Wed, 06 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/recruitment-specialist-2717250863.html
<![CDATA[HR KONTROLLER]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-kontroller-2715816629.html Fejé r megyei, neves autó ipari multinacioná lis vá llalat megbí zá sá bó l keresü nk szakembert az alá bbi pozí ció ba:
 
HR KONTROLLERFeladatokA HR folyamatok riporting rendszerének a támogatása
Mérések, összehasonlító elemzések elvégzése a személyügyet érintő vállalati KPI-ok mentén
Társasági szintű bérezési, ösztönzési és juttatási rendszerek működtetésében való részvétel
Adatok kinyerése a vállalat rendszereiből, heti/havi és negyedéves riportok készítése, azok fejlesztése a hatékonyabb vezetői döntések előkészítése érdekében
Menedzsment felé prezentációk, riportok készítése
A társosztályokkal történő együttműködés
ElvárásokFelsőfokú gazdasági végzettség
Kiemelkedő elemzési képesség és rendszerszemlélet
1-3 év kontrolling, HR kontrolling területen szerzett tapasztalat
IT rendszerek ismerete, magas szintű MS Excel ismeret
Kommunikációképes angol nyelvismeret
Határozott, magabiztos fellépés nemzetközi környezetben is
Önálló és együttműködő munkastílus
Diszkréció, megbízhatóság, dinamizmus, precizitás, rugalmasság
Előnyt jelentMultinacionális környezetben szerzett tapasztalat
Amit megbízónk nyújtNemzetközi cég, nagyvállalati környezet
Versenyképes jövedelem és béren kívüli juttatások, teljes utazási költségtámogatás
Változatos munka, Folyamatos szakmai fejlődés (szakirányú képzések)
A munkavégzés helyeFejér megye
A jelentkezés módjaVárjuk fényképes, magyar és idegen nyelvű önéletrajzát és motivációs levelét a lenti e-mail címre. Kérjük az email tárgyában feltüntetni a pozíció pontos megnevezését: HR KONTROLLER, Fejér megye
Elérhetőségi adatokIMPC Personnel Hungária Kft.
Kapcsolattartó: Sárkány Zita
Nyilvántartási szám: 20158-1/2009-5100-678
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-kontroller-2715816629.html
<![CDATA[Munkavállalói kapcsolattartó]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/munkavallaloi-kapcsolattarto-2699200178.html A Hanon Corporation a világ egyik legnagyobb autóipari klímatechnikai beszállító vállalata, mely világszerte 40 gyártó üzemmel és 4 technológiai központtal rendelkezik.
Magyarországi gyártóüzeme a Hanon Systems Hungary Kft. SZÉKESFEHÉRVÁRON klímakompresszorokat, hűtőközeg-továbbító rendszereket, hőszivattyú- és vízszelepet, valamint pumpákat gyárt a legnevesebb autómárkák számára több, közel 30 éve.
Jelenleg a következő pozícióba keresünk munkatársat:
Munkavállalói kapcsolattartó
Legfontosabb munkaköri feladatok
o Újonnan belépő kollegák beilleszkedésének támogatása
o Mentori tevékenység ellátása
o Dolgozók támogatása munkaügyi kérdésekben
o Orientációs folyamatban támogatás nyújtása
o Folyamatos kapcsolattartás a termeléssel és a HR osztállyal
o Statisztikák készítése az előírt mérőszámok alapján
Elvárások
Követelmények
o Tanári / Kollégiumi nevelőtanár / Műszaki szakoktatói / Szociális munkás végzettség
o Irodai munkarend vállalása (esetenként 6: 00-14: 00-ig történő munkavégzés)
o Számítógépes tapasztalat
o Precizitás, pontosság, önállóság, nagyfokú kreativitás, empátia
o Jó kommunikációs képesség
Előny
o Közelmúltban szerzett szakmai tapasztalat
További információ
Amennyiben érdekli a meghirdetett pozíció, látogasson el a Hanon Karrier Portálunkra, ahol jelentkezni tud az állásra: https: //hanonsystems. karrierportal. hu/
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/munkavallaloi-kapcsolattarto-2699200178.html
<![CDATA[HR trainee Finance]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-trainee-finance-2692301528.html Lelkes HR-es csapatunkba keresünk olyan okos / értelmes /
fejlődni vágyó gyakornokot, aki segítséget tud nyújtani jelöltek keresésében, előszűrésében és az alábbi elvárások közül magáénak érez legalább 5-öt (az első három bizony kötelező):
Elvárások
- Nappali tagozatos hallgatói jogviszony
- Heti 20 órában jelen tudsz lenni
- Angolul legalább középfokon tudsz beszélni
- Érdekel az Finance világa és szívesen beszélgetsz olyan emberekkel, akik ebből a közegből jönnek, legyenek akár pályakezdők, könyvelők, elemzők vagy menedzserek
- Szeretnéd megtudni, hogy működik a jelölt-kiválasztási folyamat, mind multinacionális, mind KKV szektorban lévő ügyfeleknél
- Nem riadsz vissza, ha ismeretlen emberekkel kell kommunikálni telefonon
- Szeretsz kutatni a neten, adatbázisokban és elfog a lelkesedés, ha megtalálod, amit /akit szeretnél
- Szeretsz új dolgokat megtanulni a Finance területén
Egyéb juttatások
- Rugalmas munkaidő, amit az órarendedhez tudsz igazítani
- Lehetőséged nyílhat tapasztalt tanácsadóinkkal interjúztatni
- Amennyiben maradnál HR-en és kellően lelkes maradsz, nyitottak vagyunk, hogy tanácsadói pozícióban tudd folytatni a pályafutásod
- Céges mulatságok jó hangulattal és finomságokkal
- Menő iroda, közel a 4-6-os villamoshoz és M2 metró vonalához
- Tapasztalatszerzés Magyarország legnagyobb HR tanácsadó cégénél
- Tőlünk komoly és felelősségteljes feladatokat fogsz kapni, ha kávéfőző/fénymásoló gyakornokságot keresel, nem nálunk a helyed! : )
További információ
Viktória Tóth
viktoria. toth@randstad. hu
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/hr-trainee-finance-2692301528.html
<![CDATA[Recruiter]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/recruiter-2718107417.html provider of outsourced business solutions for the automotive industry?
- Are you passionate about recruitment?
- Are you looking for a full-time job?
- Do you speak fluently English?
- Then we offer you a great opportunity: our partner is looking for a Recruiter.
- End to end recruitment process: create adverts, screen CVs and pre-screen applicants, conduct phone and face-to-face interviews.
- Manage internal and external recruiting platforms.
- Work together with HR Manager in the creation of company guidelines
and policies.
- Work together in HR-related projects with the HR Manager and
Management team.
- Close cooperation with recruiting agencies, head-hunter and other relevant provider.
- Participating in Employer Branding tasks and coordinating respective measures.
- Participating on job fairs and organizing them.
- Search, select and implement recruitment tool.
- 1-2-year experience in recruiting and personnel selection
activities (white collar positions)
- University or college degree
- Fluency in English is a must
- Outstanding communication skills
- Energetic, enthusiastic.
- Pro-activity.
- Able to work effectively in a team.
- Organized and reliable.
- Transparent and communicative.
- Problem solving/analytical thinking.
- High level MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.
- pleasant and unique work environment
- competitive salary
- complex and challenging daily tasks with possibility to
develop and grow further
- long term career opportunity

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/recruiter-2718107417.html
<![CDATA[HR Coordinator]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-coordinator-2719645169.html HR Generalist role is open at our multinational client who is operating in the business information sector. The office is located in the center of Budapest.
Your new role 
The new colleague will be responsible for screening CVs, contacting applicants, administrating and evaluating interview tests, scheduling interviews, booking  and preparing meeting spaces. The colleague will be also responsible for working with the global HR Operations team and creating global agenda to increase employee company engagement, admin tasks, coordinate maintenance with property management and support the senior team with administrative tasks.
What you'll need to succeed 
The HR Generalist requires University/College qualification or relevant experience in HR Generalist or HR Coordinator field, fluent English both spoken and written, excellent MS Office skills and good interpersonal skills.
What you'll get in return 
The company offers a competitive base salary and independent work and possibility to develop the internal processes in order to support the business needs.
What you need to do now
Should you be interested in this challenging position, click 'apply now' to forward an up-to-date copy of your CV, or call us now.
If this job isn't quite right for you but you are looking for a new position, please contact us for a confidential discussion on your career.
 
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-coordinator-2719645169.html
<![CDATA[Kirendeltség-vezető]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/kirendeltseg-vezeto-2706414587.html Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/kirendeltseg-vezeto-2706414587.html
<![CDATA[HR trainee Finance]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-trainee-finance-2708749568.html A Randstad Hungary a világ egyik legnagyobb munkaerő-közvetítő és kölcsönző vállalata, a Randstad csoport tagja, mely 55 éves múltra tekint vissza és 39 országban van jelen szolgáltatásaival.
Dinamikusan növekvő cégünk egyik pénzügyi keresésekkel foglalkozó csapatába keresünk gyakornokot.
Lelkes HR-es csapatunkba keresünk olyan okos / értelmes /
fejlődni vágyó gyakornokot, aki segítséget tud nyújtani jelöltek keresésében, előszűrésében és az alábbi elvárások közül magáénak érez legalább 5-öt (az első három bizony kötelező):
- Nappali tagozatos hallgatói jogviszony
- Heti 20 órában jelen tudsz lenni
- Angolul legalább középfokon tudsz beszélni
- Érdekel az Finance világa és szívesen beszélgetsz olyan emberekkel, akik ebből a közegből jönnek, legyenek akár pályakezdők, könyvelők, elemzők vagy menedzserek
- Szeretnéd megtudni, hogy működik a jelölt-kiválasztási folyamat, mind multinacionális, mind KKV szektorban lévő ügyfeleknél
- Nem riadsz vissza, ha ismeretlen emberekkel kell kommunikálni telefonon
- Szeretsz kutatni a neten, adatbázisokban és elfog a lelkesedés, ha megtalálod, amit /akit szeretnél
- Szeretsz új dolgokat megtanulni a Finance területén
- Rugalmas munkaidő, amit az órarendedhez tudsz igazítani
- Lehetőséged nyílhat tapasztalt tanácsadóinkkal interjúztatni
- Amennyiben maradnál HR-en és kellően lelkes maradsz, nyitottak vagyunk, hogy tanácsadói pozícióban tudd folytatni a pályafutásod
- Céges mulatságok jó hangulattal és finomságokkal
- Menő iroda, közel a 4-6-os villamoshoz és M2 metró vonalához
- Tapasztalatszerzés Magyarország legnagyobb HR tanácsadó cégénél
- Tőlünk komoly és felelősségteljes feladatokat fogsz kapni, ha kávéfőző/fénymásoló gyakornokságot keresel, nem nálunk a helyed! : )
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-trainee-finance-2708749568.html
<![CDATA[Junior Recruitment Consultant]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/junior-recruitment-consultant-2706413930.html Olyan folyamatokban szeretnél részt venni, amiket az elejétől a lezárásig végigkövethetsz?
Rugalmas szervezetben szeretnél dolgozni, hogy munkád mellett a hobbijaidra is maradjon idő?
Jelentkezz hozzánk!
A Recruitment Consultant pozícióban:
- felelős leszel a rád bízott teljes kiválasztási projectért; a recruitment folyamat a pozíció megértésétől, jelöltek felkutatásán, interjúzásán keresztül a pozíció betöltéséig a te kezedben lesz.
- kreatív ötleteidet megvalósíthatod egy-egy figyelemfelkeltő álláshirdetés elkészítésében, sourcing stratégiák kialakításában, álláskeresési tanácsadás és ügyféligények megválaszolása során.
- komplex üzleti helyzeteket, toborzás-kiválasztási problémákat kell megértened, és azokra megoldást találnod a Randstad eszköztárának segítségével.
- karriereket fogsz tudni beindítani, jobbá tenni - tanácsaiddal, piaci rálátásoddal az álláskeresőket el fogod tudni vezeti álmaik pozíciójához.
- szakterületre specializálódva kapcsolatba fogsz kerülni számos céggel, ügyféllel, akiktől rengeteget fogsz tanulni piaci trendekről, gazdasági folyamatokról, aktuális HR és recruitment kérdésekről.
- lehetőséged lesz On-Site toborzási projektekben partnereink kiválasztási folyamatainak támogatására.
Ahhoz, hogy te legyél a következő kollégánk, szükséged van:
- befejezett tanulmányokra, diplomára
- magabiztos angol nyelvtudásra
- a recruitment/tanácsadás iránti kíváncsiságra, elhivatottságra
- csapatmunka iránti igényre
- pörgős, kreatív személyiségre
- nyitottságra és empatikus készségre
- értékesítési vénára
- kitartásra, "soha-nem-adom-fel" attitűdre.
Mit nyújt Neked a Randstad és a lehetőség:
- A toborzás-kiválasztás egyik piacvezető cége vagyunk mind hazai, mind világszinten, aminek menő dolog a részese lenni
- Komplex tréning folyamaton keresztül megtanítjuk a szakma csínját-bínját
- Multinacionális, biztos hátteret, miközben nem egy csavar vagy a gépezetben
- Megtanulsz kiválóan interjúzni és tanácsadóként segíteni a jelölteket
- Teljes rálátásod lesz arra, hogyan épül fel a recruitment business folyamata - a szolgáltatás értékesítése, árazása, szerződésmenedzsment és a pozíció sikeres betöltése
- A különböző pozíciókon keresztül folyamatosan új vállalatokat ismersz meg, kinyílik a látóköröd
- Széles network-öd lesz a saját szakterületeden - azt veszed majd észre, hogy mindenhol vannak ismerőseid
- Rugalmas munkakör (part time/full time) heti home-office-szal egy gyönyörű irodában, inspiráló kollégákkal és olyan ügyfelekkel, akikkel büszkeség együtt dolgozni

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/junior-recruitment-consultant-2706413930.html
<![CDATA[HR Consultant (pénzügyi háttérrel)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-consultant-penzugyi-hatterrel-2706413936.html Szeretnéd eddig megszerzett tudásodat egy másik területen kamatoztatni?
Érdeklődsz a HR és recruitment iránt?
Ez a te pozíciód, ha egy pörgős szakmai környezetre, rugalmas munkafeltételekre és egy szuper csapatra vágysz!
A HR Consultant pozícióban:
- Felelős leszel a rád bízott teljes kiválasztási projectért; a recruitment folyamat a pozíció megértésétől, jelöltek felkutatásán, interjúzásán keresztül a pozíció betöltéséig a te kezedben lesz.
- Kreatív ötleteidet megvalósíthatod egy-egy figyelemfelkeltő álláshirdetés elkészítésében, sourcing stratégiák kialakításában, álláskeresési tanácsadás és ügyféligények megválaszolása során.
- Komplex üzleti helyzeteket, toborzás-kiválasztási problémákat kell megértened, és azokra megoldást találnod a Randstad eszköztárának segítségével.
- Karriereket fogsz tudni beindítani, jobbá tenni - tanácsaiddal, piaci rálátásoddal az álláskeresőket el fogod tudni vezeti álmaik pozíciójához.
- Szakterületre specializálódva kapcsolatba fogsz kerülni számos céggel, ügyféllel, akiktől rengeteget fogsz tanulni piaci trendekről, gazdasági folyamatokról, aktuális HR és recruitment kérdésekről.
- Lehetőséged lesz On-Site toborzási projektekben partnereink kiválasztási folyamatainak támogatására
Fontos, hogy rendelkezz:
- Kiváló, aktív angol nyelvismerettel!
- Felsőfokú végzettséggel
- 1-5 év szakmai tapasztalattal
Te vagy számunkra az ideális ember, ha az alábbiak jellemeznek:
- Bírod a pörgést, illetve képes vagy több fronton is helyt állni egy időben
- Leküzdhetetlen vágyat érzel új emberek megismerésére
- Nem csak szeretsz, de tudsz is beszélni, miközben az aktív hallgatás képességével is fel vagy vértezve
- Tudsz és szeretsz csapatban dolgozni és gondolkodni
- Érdekelnek új területek, cégek, rendezvények és emberek
- Kitartó, kreatív és terhelhető vagy
Mit nyújt Neked a Randstad és a lehetőség:
- A toborzás-kiválasztás egyik piacvezető cége vagyunk mind hazai, mind világszinten, aminek menő dolog a részese lenni
- Komplex tréning folyamaton keresztül megtanítjuk a szakma csínját-bínját
- Multinacionális, biztos hátteret, miközben nem egy csavar vagy a gépezetben
- Megtanulsz kiválóan interjúzni és tanácsadóként segíteni a jelölteket
- Teljes rálátásod lesz arra, hogyan épül fel a recruitment business folyamata - a szolgáltatás értékesítése, árazása, szerződésmenedzsment és a pozíció sikeres betöltése
- A különböző pozíciókon keresztül folyamatosan új vállalatokat ismersz meg, kinyílik a látóköröd
- Széles network-öd lesz a saját szakterületeden - azt veszed majd észre, hogy mindenhol vannak ismerőseid
- Rugalmas munkakör (part time/full time) heti home-office-szal egy gyönyörű irodában, inspiráló kollégákkal és olyan ügyfelekkel, akikkel büszkeség együtt dolgozni
- Vonzó juttatási csomag (cafeteria, bónusz, prémium egészségbiztosítás, extra szabadnapok)
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-consultant-penzugyi-hatterrel-2706413936.html
<![CDATA[HR Consultant (Sales/Marketing/HR Recruitment Team)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-consultant-sales-marketing-hr-recruitment-team-2706413957.html Would you like to be part of an awesome team?
Join the market leader recruitment agency in Hungary and build your career with us!
The role of an HR Consultant at Randstad gives you a varied, commercially focused and people oriented career. Each day you will face challenges which will require you to use your personality and intuitive skills to fulfill the needs of your clients and candidates.
We will empower you, giving you the possibility to work within a team, but also freedom to make your own decisions. Whats more, at Randstad we invest in people through a structured training program, so the opportunity to grow is always there.
Previous recruitment experience is NOT a pre-requisite. What you must bring is enormous enthusiasm, energy and commitment to make the most of your career. If you have commercial skills, and sound judgment and keen insight into human nature, this might be the right career step for you.
- Source, recruit & interview candidates in the Sales, Marketing & HR sector by providing consultancy services for clients & candidates.
- Use and continuously seek for creative and innovative sourcing and networking techniques to identify and attract the best talents on the market.
- Evaluate and write assessment after the interviews.
- Business development activities: successfully approach possible new clients & regular communication with existing contacts
- Maintain & manage information within company systems about candidates & clients
- University or college degree
- Strong English and Hungarian language knowledge
- 3-5 year experience in Sales/Marketing/PR/Real Estate/tourism&hospitality
- Recruitment experience is an advantage
- Passion and commitment
- Energetic, result-oriented and proactive approach
- Highly organized with the ability to prioritize multiple functions and tasks
- Excellent people skills but not afraid of paper- or detail-oriented work
- Strong team player that loves to bring new ideas to the table
- Problem solving and researching skills
- Opportunity to be part of a market leading recruitment firm with global presence
- Pleasant and unique working environment: an exquisite office at Millenáris Park with young and friendly colleagues
- Complex and challenging daily tasks and responsibilities with possibility to grow and develop further
- Learn the know-how of recruitment from great professionals
- Long term career opportunity with a motivating compensation package
- Great team spirit
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-consultant-sales-marketing-hr-recruitment-team-2706413957.html
<![CDATA[Toborzási Tanácsadó]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/toborzasi-tanacsado-2706413942.html Érdekel a recruitment, a tanácsadás és az üzleti világ?
Eddigi tapasztalatodat SSC/BSC területen szerezted, kiválóan beszélsz angolul, ideális esetben még egy európai nyelven?
Pörgős munkakörnyezetben vagy igazán motivált?
Felelősségteljes munkát keresel, end-to-end feladatokkal, ahol látod a napi munkád eredményét?
Ha igen, olvass tovább!
A Randstad Hungary egyik legszínesebb, legdinamikusabb csapatába keressük csapatunk új tagjait - lehet, hogy pont Téged!
A Recruitment Consultant pozícióban:
- Felelős leszel a rád bízott teljes kiválasztási projectért; a recruitment folyamat a pozíció megértésétől, jelöltek felkutatásán, interjúzásán keresztül a pozíció betöltéséig a te kezedben lesz.
- Kreatív ötleteidet megvalósíthatod egy-egy figyelemfelkeltő álláshirdetés elkészítésében, sourcing stratégiák kialakításában, álláskeresési tanácsadás és ügyféligények megválaszolása során.
- Komplex üzleti helyzeteket, toborzás-kiválasztási problémákat kell megértened, és azokra megoldást találnod a Randstad eszköztárának segítségével.
- Karriereket fogsz tudni beindítani, jobbá tenni - tanácsaiddal, piaci rálátásoddal az álláskeresőket el fogod tudni vezeti álmaik pozíciójához.
- Szakterületre specializálódva kapcsolatba fogsz kerülni számos céggel, ügyféllel, akiktől rengeteget fogsz tanulni piaci trendekről, gazdasági folyamatokról, aktuális HR és recruitment kérdésekről.
- lehetőséged lesz On-Site toborzási projektekben partnereink kiválasztási folyamatainak támogatására.
Fontos, hogy rendelkezz:
- Kiváló, aktív angol nyelvismerettel!
- Felsőfokú végzettséggel
Te vagy számunkra az ideális ember, ha az alábbiak jellemeznek:
- Bírod a pörgést, illetve képes vagy több fronton is helyt állni egy időben
- Leküzdhetetlen vágyat érzel új emberek megismerésére
- Nem csak szeretsz, de tudsz is beszélni, miközben az aktív hallgatás képességével is fel vagy vértezve
- Tudsz és szeretsz csapatban dolgozni és gondolkodni
- Érdekelnek új területek, cégek, rendezvények és emberek
- Kitartó, kreatív és terhelhető vagy
- Dolgoztál már SSC/BSC-ben - így hitelesen tudod a pályázók felé képviselni a csapatunk legfőbb ügyfeleit
Komoly előny, ha:
- Az angolon kívül egy másik nyelvet is (francia, olasz, német, holland) legalább középfokon beszélsz
Mit nyújt Neked a Randstad és a lehetőség:
- komplex tréningfolyamaton keresztül megtanítjuk a szakma csínját-bínját
- megtanulsz kiválóan interjúzni és tanácsadóként segíteni a jelölteket
- teljes rálátásod lesz arra, hogyan épül fel a recruitment business folyamata - a szolgáltatás értékesítése, árazása, szerződésmenedzsment és a pozíció sikeres betöltése
- a különböző pozíciókon keresztül folyamatosan új vállalatokat ismersz meg, kinyílik a látóköröd
- széles network-öd lesz a saját szakterületeden - azt veszed majd észre, hogy mindenhol vannak ismerőseid
- rugalmas munkakör heti home-office-szal egy gyönyörű irodában, inspiráló kollégákkal és olyan ügyfelekkel, akikkel büszkeség együtt dolgozni
- vonzó juttatási csomag (cafeteria, bónusz, prémium egészségbiztosítás, extra szabadnapok)

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/toborzasi-tanacsado-2706413942.html
<![CDATA[Recruitment Consultant]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/recruitment-consultant-2706413948.html Szereted a multinacionális cégek által nyújtott biztonságot, de egy kisebb, családiasabb vállalatot keresel, ahol kibontakozhat színes egyéniséged?
Szeretnél változatos, érdekes munkát végezni egy olyan helyen, ahol értékelnek és megbecsülnek?
Ha igen, olvass tovább!
A Randstad Hungary csapataiba folyamatosan keresünk új tehetségeket - lehet, hogy pont Téged!
A Recruitment Consultant pozícióban:
- Felelős leszel a rád bízott teljes kiválasztási projectért; a recruitment folyamat a pozíció megértésétől, jelöltek felkutatásán, interjúzásán keresztül a pozíció betöltéséig a te kezedben lesz.
- Kreatív ötleteidet megvalósíthatod egy-egy figyelemfelkeltő álláshirdetés elkészítésében, sourcing stratégiák kialakításában, álláskeresési tanácsadás és ügyféligények megválaszolása során.
- Komplex üzleti helyzeteket, toborzás-kiválasztási problémákat kell megértened, és azokra megoldást találnod a Randstad eszköztárának segítségével.
- Karriereket fogsz tudni beindítani, jobbá tenni - tanácsaiddal, piaci rálátásoddal az álláskeresőket el fogod tudni vezeti álmaik pozíciójához.
- Szakterületre specializálódva kapcsolatba fogsz kerülni számos céggel, ügyféllel, akiktől rengeteget fogsz tanulni piaci trendekről, gazdasági folyamatokról, aktuális HR és recruitment kérdésekről.
- Lehetőséged lesz On-Site toborzási projektekben partnereink kiválasztási folyamatainak támogatására
Fontos, hogy rendelkezz:
- Kiváló, aktív angol nyelvismerettel!
- Felsőfokú végzettséggel
Te vagy számunkra az ideális ember, ha az alábbiak jellemeznek:
- Bírod a pörgést, illetve képes vagy több fronton is helyt állni egy időben
- Leküzdhetetlen vágyat érzel új emberek megismerésére
- Nem csak szeretsz, de tudsz is beszélni, miközben az aktív hallgatás képességével is fel vagy vértezve
- Tudsz és szeretsz csapatban dolgozni és gondolkodni
- Érdekelnek új területek, cégek, rendezvények és emberek
- Kitartó, kreatív és terhelhető vagy
- 1-5 év munkatapasztalattal rendelkezel az alábbi szakterületek valamelyikén:
#pénzügy, #jog, #marketing, #szolgáltatóközpontok (#SSC), #HR, #gyógyszeripar, #értékesítés #turizmus #office management
Komoly előny, ha:
- Az angolon kívül egy másik európai nyelvet is legalább középfokon beszélsz
Mit nyújt Neked a Randstad és a lehetőség:
- A toborzás-kiválasztás egyik piacvezető cége vagyunk mind hazai, mind világszinten, aminek menő dolog a részese lenni
- Komplex tréning folyamaton keresztül megtanítjuk a szakma csínját-bínját
- Multinacionális, biztos hátteret, miközben nem egy csavar vagy a gépezetben
- Megtanulsz kiválóan interjúzni és tanácsadóként segíteni a jelölteket
- Teljes rálátásod lesz arra, hogyan épül fel a recruitment business folyamata - a szolgáltatás értékesítése, árazása, szerződésmenedzsment és a pozíció sikeres betöltése
- A különböző pozíciókon keresztül folyamatosan új vállalatokat ismersz meg, kinyílik a látóköröd
- Széles network-öd lesz a saját szakterületeden - azt veszed majd észre, hogy mindenhol vannak ismerőseid
- Rugalmas munkakör (part time/full time) heti home-office-szal egy gyönyörű irodában, inspiráló kollégákkal és olyan ügyfelekkel, akikkel büszkeség együtt dolgozni
- Vonzó juttatási csomag (cafeteria, bónusz, prémium egészségbiztosítás, extra szabadnapok)

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/recruitment-consultant-2706413948.html
<![CDATA[Multilingual Recruitment Consultant]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/multilingual-recruitment-consultant-2706413933.html Do you have valuable language knowledge that you would like to use on a daily basis?
Would you like to change career directions but you are sticked to a people-oriented position which requires continuous consultancy?
Belive us, career change is possible with Randstad!
As a Recruitment Consultant
- you will be responsible for the entire selection process (understanding the position, sourcing and pre-screening and interviewing candidates, career coaching, offer management).
- You can use your creativity by creating eye-catching job advertisements, developing unique sourcing strategies, consulting with candidates and answering clients needs.
- You have to analyze, understand and solve complex business situations and recruitment problems with the help of Randstads services and solutions.
- You can help others to start or boost a career: with your advices and knowledge about the market you will be able to match job seekers with their dream positions.
- Specialized in a specific professional area you will be in contact with several different companies and clients from whom you will learn a lot about market trends, economic processes, current HR and recruitment issues.
- You will have the chance to support our Partners with on-site recruitments projects.
- University or college degree
- Strong English and Hungarian language knowledge and confident level of another European language (preferably German, French, Czech, Dutch, Polish, Spanish, Serbian, Slovakian, Italian)
- Commitment and passion for recruitment
- Strong team player attitude
- Energetic, result-oriented and proactive approach
- Empathetic personality
- Never give up attitude
What does the job offer to you?
- The opportunity to be part of a market leading recruitment firm with global presence
belonging to Randstad is a really awesome thing!
- You will be able to learn the ins and outs of the recruitment during a complex training process
- Multinational, secure background with meaningful tasks
- You can develop excellent interviewing skills and a consultant attitude.
- We will teach you how the recruitment business is working - sales of the service, pricing, contract management and
- Working on various positions will open your horizons; you will be in daily contact with different sectors, industries, companies, hiring managers.
- You will have a wide network in your own field of expertise - you will realize that you have contacts everywhere
- Flexible job (part-time / full-time) with the opportunity of home office once a week; in a beautiful office with inspirational colleagues and clients with whom its an honour to work together.
- Attractive benefits package (cafeteria, bonus, premium health insurance, extra holidays)
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/multilingual-recruitment-consultant-2706413933.html
<![CDATA[HR Consultant]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-consultant-2706413939.html Sosem gondoltam, hogy toborzással fogok foglalkozni. Nem végeztem HR szakot, nem is tudtam, hogy van ilyen szakma.
Egyik csoporttársam dolgozott a Randstadnál, ő mesélt nekem erről a lehetőségről. És tényleg az van, amit vártam. Pörgök egész nap, visz a lendület, hogy elérjem a kitűzött célt.
Reggel 9-re érkezem, mert így tudok reggel futni előtte, de van aki már korábban bejön, mert délután szalad a gyerekekért az oviba. Gyorsan bent vagyok, a Millenárist könnyen meg lehet közelíteni.
Kávé, tea, napindítás a konyhában általában a szűk csapattal, kb. nyolcan vagyunk most a branch-ünkben. 9. 30-kor daily stand-up, egy gyors kör, ki mit csinált tegnap, mire fókuszál ma. Egy nagy open office-ban ülünk együtt, még a vezetőm vezetőjének a vezetője is, úgyhogy bár sokan vagyunk, mindenki közvetlen, bármikor lehet kérdezni.
Az a jó, hogy amellett, hogy segítséget bármikor kapok, én vagyok felelős azért, hogy az ügyfeleimnek megtaláljam azt az új munkatársat, aki a legjobb lesz a betöltésre váró munkakörben. Ha sikerül, rengeteg pozitív visszajelzést kapok ügyféltől és jelölttől egyaránt.
A nap során jelöltekkel veszem fel a kapcsolatot, interjúzom, ügyféllel egyzetetek. Párhuzamosan több mint 10 pozícióra dolgozom, így a változatosság adott. Nagyon szeretem a jelölteket! Amellett, hogy segíthetek nekik egy következő lépcsőre lépni a karrierjükben, én is sokat tanulok tőlük a szakmájukról, így egyre inkább szakértője vagyok annak a szektornak, amire dolgozom.
Van-e olyan amikor nehéz ez a munka? Hát persze! A legjobb munkatársakért sokan versenyeznek a munkaerőpiacon, nekem kell felkutatnom a potenciális jelölteket és összehozni egy olyan megállapodást, amivel mindkét fél örömmel vág bele a közös munkába. Amikor valami nem úgy jön össze mint szeretném (bár melyik munkahelyen nincs ilyen), arra gondolok, hogy milyen jó volt tavaly Lisszabonban tölteni egy hosszú hétvégét a legjobban teljesítő kollégákkal a Randstad szervezésében, és milyen jó lenne idén ugyanígy eljutni Tokioba is. Vagy az is előttem lebeg, hogy aki itt jól teljesít, gyorsan vezetői munkakörbe kerülhet. Csapatot vezetni én is nagyon szeretnék majd!
Ha el tudod magad képzelni egy teljesítményorientált, az emberi kapcsolatokra építő csapatban, olvass tovább!
A HR Consultant pozícióban:
- Felelős leszel a rád bízott teljes kiválasztási projectért; a recruitment folyamat a pozíció megértésétől, jelöltek felkutatásán, interjúzásán keresztül a pozíció betöltéséig a te kezedben lesz.
- Kreatív ötleteidet megvalósíthatod egy-egy figyelemfelkeltő álláshirdetés elkészítésében, sourcing stratégiák kialakításában, álláskeresési tanácsadás és ügyféligények megválaszolása során.
- Komplex üzleti helyzeteket, toborzás-kiválasztási problémákat kell megértened, és azokra megoldást találnod a Randstad eszköztárának segítségével.
- Karriereket fogsz tudni beindítani, jobbá tenni - tanácsaiddal, piaci rálátásoddal az álláskeresőket el fogod tudni vezeti álmaik pozíciójához.
- Szakterületre specializálódva kapcsolatba fogsz kerülni számos céggel, ügyféllel, akiktől rengeteget fogsz tanulni piaci trendekről, gazdasági folyamatokról, aktuális HR és recruitment kérdésekről.
- Lehetőséged lesz On-Site toborzási projektekben partnereink kiválasztási folyamatainak támogatására
Fontos, hogy rendelkezz:
- Kiváló, aktív angol nyelvismerettel!
- Felsőfokú végzettséggel
- 0-5 év szakmai tapasztalattal
Te vagy számunkra az ideális ember, ha az alábbiak jellemeznek:
- Bírod a pörgést, illetve képes vagy több fronton is helyt állni egy időben
- Leküzdhetetlen vágyat érzel új emberek megismerésére
- Nem csak szeretsz, de tudsz is beszélni, miközben az aktív hallgatás képességével is fel vagy vértezve
- Tudsz és szeretsz csapatban dolgozni és gondolkodni
- Érdekelnek új területek, cégek, rendezvények és emberek
- Kitartó, kreatív és terhelhető vagy
Mit nyújt Neked a Randstad és a lehetőség:
- A toborzás-kiválasztás egyik piacvezető cége vagyunk mind hazai, mind világszinten, aminek menő dolog a részese lenni
- Komplex tréning folyamaton keresztül megtanítjuk a szakma csínját-bínját
- Multinacionális, biztos hátteret, miközben nem egy csavar vagy a gépezetben
- Megtanulsz kiválóan interjúzni és tanácsadóként segíteni a jelölteket
- Teljes rálátásod lesz arra, hogyan épül fel a recruitment business folyamata - a szolgáltatás értékesítése, árazása, szerződésmenedzsment és a pozíció sikeres betöltése
- A különböző pozíciókon keresztül folyamatosan új vállalatokat ismersz meg, kinyílik a látóköröd
- Széles network-öd lesz a saját szakterületeden - azt veszed majd észre, hogy mindenhol vannak ismerőseid
- Rugalmas munkakör (part time/full time) heti home-office-szal egy gyönyörű irodában, inspiráló kollégákkal és olyan ügyfelekkel, akikkel büszkeség együtt dolgozni
- Vonzó juttatási csomag (cafeteria, bónusz, prémium egészségbiztosítás, extra szabadnapok)
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-consultant-2706413939.html
<![CDATA[Bérszámfejtő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/berszamfejto-2719645142.html legalább 2 év releváns szakmai tapasztalatközépfokú aktív angol nyelvtudásprecíz, pontos és önálló munkavégzésegyüttműködő hozzáállás
modern, multinacionális környezetfolyamatos szakmai fejlődésversenyképes juttatási csomag
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-11 23:59 ]]>
Mon, 11 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/berszamfejto-2719645142.html
<![CDATA[Bérszámfejtő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/berszamfejto-2717705777.html Szakirányú végzettség Min 3 év tapasztalat bér-tb-munkaügy területén Cafeteria ügyintézés területén szerzett tapasztalat MS Office felhasználói szinten Rugalmasság, terhelhetőség, pontosság Kulcsszoft bérszámfejtői program ismerete előny 
Valóban családias és jó hangulatÖnálló munkavégzésFiatalos csapat
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/berszamfejto-2717705777.html
<![CDATA[Call Center operátor]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/call-center-operator-2717705780.html                 Call centeres tapasztalat, ha van HR tapasztalat az előny                Monotónia tűrés                Kiváló kommunikációs készségek, határozott személyiség, jó meggyőzőkészség                Rendszerben való gondolkodás                Értékesítés-orientált hozzáállás
Juttatások: Kellemes munkakörnyezet Próbaidő eltöltése után kötetlen munkaidő Hosszú távú stabil munkalehetőség
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/call-center-operator-2717705780.html
<![CDATA[Bérszámfejtési csoportvezető]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/berszamfejtesi-csoportvezeto-2719646069.html Minimum 3-5 év releváns tapasztalat bérszámfejtési területenMagabiztos, folyékony angol nyelvtudásFőiskolai/ Egyetemi végzettségLegalább 1 év vezetői tapasztalatMagabiztos Excel tudásJó problémamegoldó és kapcsoaltteremtő képesség
versenyképes fizetés és juttatási csomagszínvonalas munkakörnyezet
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-02 23:59 ]]>
Sat, 02 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/berszamfejtesi-csoportvezeto-2719646069.html
<![CDATA[JUNIOR projektvezető - Győr]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/junior-projektvezeto-gyor-2721381119.html Ré szvé tel olyan jelenleg futó é s a jö vőben induló projektekben, melyek sorá n meglé vő partnercé geink munkaerő-igé nyeit szolgá ljuk ki.
Feladat:
Toborzá s
Kivá lasztá s
Kapcsolattartá s partnerekkel, ü gyfelekkel
Szö vetkezeti tagokkal kapcsolatos adminisztrá ció
Bé rszá mfejté s, szá mlá zá s
Elvá rá sok:
Nyitott, megbí zható szemé lyisé g
Ö ná lló munkavé gzé s
A munká ltató ajá nlata:
Fiatalos, lendü letes, motivá lt csapat
Kivá ló munkakö rü lmé nyek
Cé ges autó, laptop, telefon
Előrelé pé si, bé rnö vekedé si lehetősé g
Versenyké pes bé rezé s,   3 hó nap utá n bó nuszok
Munkavé gzé s helye:
Győr
Amennyiben á llá shirdeté sü nk felkeltette é rdeklődé sedet, kü ldd el ö né letrajzodat.

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-17 23:59 ]]>
Sun, 17 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/junior-projektvezeto-gyor-2721381119.html
<![CDATA[HR asszisztens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-asszisztens-2717705540.html Nemzetközi, anyagmozgató gépekkel és rendszerekkel foglalkozó piacvezető partnerünkhöz keresünk HR asszisztens pozícióba dinamikus kollégát biatorbágyi munkavégzéssel a HR Vezető támogatására.
- HR adminisztratív feladatok ellátása (munkaszerződések kezelése és módosítása)
- bérszámfejtés előkészítése
- munkaidő-nyilvántartás vezetése
- jelenléti ívek kezelése
- cafeteria rendelése
- toborzás és kiválasztás folyamatainak támogatása
- beléptetés és kiléptetés
- HR Vezetővel való szoros együttműködés
- HR területen szerzett felsőfokú végzettség
- társalgási szintű angol nyelvtudás
- motiváltság a szakma iránt
- lendületes, proaktív munkavégzés
PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
- egy családias, barátságos légkörben dolgozhatsz
- fejlődési lehetőség
- hosszú távú álláslehetőség

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-asszisztens-2717705540.html
<![CDATA[Payroll Team Leader]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/payroll-team-leader-2719646051.html College or University degree3 years relevant experience in payroll fieldFluent in EnglishAdvanced knowledge of Ms OfficeDeep knowledge of Hungarian laws and regulationCarries out complex and specialized activities/projects
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-30 23:59 ]]>
Wed, 30 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/payroll-team-leader-2719646051.html
<![CDATA[Toborzási specialista]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/toborzasi-specialista-2718726920.html Feladatok:
toborzá s-kivá lasztá si projektek teljes kö rű, ö ná lló koordiná lá sa
optimá lis hirdeté si csatorná k felté rké pezé se, á llá slehetősé gek meghirdeté se
jelö ltek felkutatá sa, interjú k szervezé se, é rté kelé se
aktí v kapcsolattartá s az ü gyfelekkel
piackutatá s, elemzé sek, prezentá ció k ké szí té se
ré szvé tel tá rgyalá sokon magyar é s idegennyelven
cé g ké pviselete szakmai rendezvé nyeken
HR adminisztrá ció precí z elvé gzé se
Elvá rá sok:
felsőfokú vé gzettsé g
tá rgyaló ké pes angol nyelvtudá s szó ban é s í rá sban egyará nt
magasan kvalifiká lt munkaerő toborzá sá ban, vezetőkivá lasztá sá ban szerzett tapasztalat
erős felhaszná ló i szintű informatikai ismeret
já rtassá g haté kony ü gyfé lkezelé sben
magabiztos fellé pé s, tá rgyalá stechnikai ismeretek
ü gyfé l- é s eredmé nyorientá lt szemlé let
kivá ló kommuniká ció s é s problé mamegoldó ké pessé g
ö ná lló, precí z munkavé gzé s
’ B’ kategó riá s jogosí tvá ny
Munkavé gzé s helye:
Debrecen
 

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-10 23:59 ]]>
Sun, 10 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/toborzasi-specialista-2718726920.html
<![CDATA[HR Generalista]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-generalista-2716079750.html FELADATOK:
- toborzási folyamat teljes körű ellátása
- felvételi elbeszélgetések lebonyolítása
- személyügyi adminisztráció és rendszerek támogatása
- a bérszámfejtéshez szükséges előkészítő tevékenységek ellátása
- a cafeteria rendszeren keresztül igényelt juttatásokkal összefüggő feladatok elvégzése, adminisztrációja
- szabályzatok, munkavállalói tájékoztatók készítése
- munkavállalók tájékoztatása és támogatása személyügyi, bérszámfejtési kérdésekben.
- Felsőfokú végzettség
- Hasonló területen szerzett több éves tapasztalat
- Csapatjátékos, tevékeny résztvevői mentalitással
- Terhelhetőség
- Kommunikációs szintű angol vagy német nyelvtudás
- Magas szociális és kommunikációs készségek, önálló kezdeményezőkészség
- Pontos, precíz munkavégzés, teljes megbízhatóság
- Jó MS-Office és SAP-ismeretek
- Versenyképes bérezés
- Fejlődési lehetőség
- Nagyvállalati háttér

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-generalista-2716079750.html
<![CDATA[HR munkatárs]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-munkatars-2719645973.html felsőfokú, befejezett végzettség ( HR, gazdász szakirány)minimum 2-3 éves HR tapasztalattermelő cégnél töltött HR tapasztalataktív angol nyelvtudás szóban és írásban egyarántmunkajogi ismeretekSAP ismeretkiváló kommunkációs képességcsapatban való munkavégzésfolyamat és eredményorientált gondolkodásmód
multinacionális munkakörnyezetfejlődési lehetőség, stratégia alkotási lehetőségszakmai és nyelvi képzésekcsaládi napokegészségmegőrzési programokban való részvételi lehetőségcafetériaversenyképes jövedelembejárási támogatás, városon belül céges busz biztosításacéges kedvezmények
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-03 23:59 ]]>
Sun, 03 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-munkatars-2719645973.html
<![CDATA[HR gyakornok]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-gyakornok-2701595435.html HR managerek, GE alkalmazottak támogatása adminisztrációs feladatokban HR folyamatokhoz kapcsolódó projektek támogatása  Adatrögzítés Egyéb ad-hoc jellegű teendők ellátása
Elvárások
Min. középfokú német és angol nyelvtudás (írásban és szóban egyaránt) Kiváló MS Office ismeretek Kiváló kommunikációs képesség Ügyfélközpontú gondolkodás Munkaidő:   heti legalább 25 órában történő  munkavégzés  Amit kínálunk Nemzetközi környezetben történő munkavégzés Szakmai gyakorlat igazolása Bruttó 1200 Ft/óra Esetleges szerződés hosszabbítási lehetőség
További információ
Jelentkezés Töltsd ki a lenti űrlapot! Jelöld profilodban a "ráérés" alatt, mikor tudsz pontosan dolgozni. Ha kérdésed lenne keress a lenti email címen.  
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/hr-gyakornok-2701595435.html
<![CDATA[Senior Toborzó]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/senior-toborzo-2719646045.html Minimum középfokú végzettség, előny: HR szakirányú felsőfokú végzettségToborzás-kiválasztási területen szerzett min. 2-3 éves tapasztalatÖnálló, talpraesett személyiségKommunikációképes angol nyelvtudásB kategóriás jogosítvány elengedhetetlenÉrdeklődés a HR szakterület iránt (főként toborzás-kiválasztás)
Stabil, multinacionális vállalati háttérProfesszionális, jó hangulatú csapatFolyamatos fejlődési lehetőségSzéleskörű béren kívüli juttatásokHatározatlan idejű munkaszerződésFolyamatos tréningek, workshopok
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-31 23:59 ]]>
Thu, 31 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/senior-toborzo-2719646045.html
<![CDATA[HR kontroller - Székesfehérvár környéke]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-kontroller-szekesfehervar-kornyeke-2706414077.html Feladatkör:
Ebben a munkakörben az Ön feladatai lesznek: Heti/havi és negyedéves riportok, elemzések, statisztikák készítése. Rendszeres riporting feladatok ellátása. Emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos rendszeres és ad hoc beszámolók, adatszolgáltatások, elemzések elkészítésében való részvétel. Társasági szintű bérezési, ösztönzési és juttatási rendszerek működtetésében való részvétel.
Végzettség:
Felsőfokú végzettséggel rendelkező pályázók jelentkezését várjuk!
Szakmai tapasztalat:
Minimum 1-3 év HR kontrolling vagy kontrolling területen szerzett szakmai tapasztalat szükséges.
Informatika:
jó felhasználó szintű office ismeretek
Egyéb követelmény:
Tárgyalási szintű angol nyelvtudás
Microsoft Office alkalmazások (Word, Excel) professzionális szintű ismerete
Kiváló kommunikációs képesség
HR/Oktatás területre
Megjegyzés:
Magyarországon több gyárral jelen levő, multinacionális cégcsoport autóipari gyára.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-kontroller-szekesfehervar-kornyeke-2706414077.html
<![CDATA[Kiválasztási specialista IT területen]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/kivalasztasi-specialista-it-teruleten-2719645901.html Recruitment területen szerzett munkatapasztalatFolyékony, magabiztos angol nyelvtudás szóban és írásbanRugalmasság, elkötelezettség a szakterület irányábanMotivált, kihívásokat kereső személyiségCsapatjátékos attitűdElőnyt jelent: releváns szakterületen (IT illetve mérnöki terület határtudományai) megszerzett felsőfokú végzettség, illetve munkatapasztalatTechnológiai ismeretek (programozási nyelvek, termelési folyamatok, módszertanok)
Kiváló kompenzációs csomag + egyéb juttatásokRugalmas időbeosztásNemzetközi, stabil multinacionális háttérTréningek, tanulási fejlődési lehetőség, karrierútRészese lehetsz egy összetartó egymást segítő kreatív csapatnak
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-01 23:59 ]]>
Fri, 01 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/kivalasztasi-specialista-it-teruleten-2719645901.html
<![CDATA[HR gyakornok]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-gyakornok-2696317580.html Jelentkezők adatainak rögzítése, kezelése belső HR rendszerben Toborzás támogatása (jelöltek előszűrése, riportok készítése) Interjúk szervezése, időpont egyeztetések Vezetőkkel való folyamatos konzultáció
Elvárások
Szívesen dolgoznánk veled ha: rendelkezel nappali tagozatos aktív vagy passzív jogviszonnyal jól használod az Excel-t legalább 20 órát tudsz vállalni hetente nem ijedsz meg, ha angolul kell válaszolnod egy kérdésre Amit kínálunk Bruttó 1150 Ft/óra diákbér Hosszú távú munkalehetőség Multinacionális vállalatnál történő tapasztalatszerzés Céges buszokat biztosítunk Budapest, Örs vezér teréről, Újpest-városkaputól és Gödöllőről (Munkavégzés helye: Veresegyház)
További információ
Jelentkezés Kérunk, töltsd ki a lenti űrlapot! Jelöld profilodban a "ráérés" alatt, mikor tudsz pontosan dolgozni. Ha kérdésed lenne keress a lenti email címen.  
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/hr-gyakornok-2696317580.html
<![CDATA[HR asszisztens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-asszisztens-2720002595.html Pozíció leírása: HR generalisták napi munkájának segítése;
Toborzási feladatokban való segítségnyújtás;
Időpont egyeztetés;
Kapcsolattartás a partnercégekkel;
Adatbázis kezelése;
Egyéb adminisztratív feladatok ellátása. Követelmények: Asszisztensi tapasztalat
Angol vagy német nyelvtudás
Nagy előny a felsőfokú végzettség v. folyamatban lévő iskolaElőny: Gépelési tudásMunkavégzés helye: Tata-Tatabánya régióJelentkezés: Az állásra jelentkezni a kiss. bernadett@hire-one. hu e-mail címen keresztül lehet!
Tárgy mezőben: Asszisztens, Kiss Bernadett részére
Amennyiben szeretne az aktuális állásainkról értesítést kapni, akkor kérjük, ide kattintva regisztráljon be hozzánk!
Hire-One Személyzeti Tanácsadó Kft. Nyilvántartási szám: 3376-1/2008.
További információ esetén kérjük az alábbi telefonszámokon szíveskedjenek érdeklődni: +3630/943-0259 (Kiss Bernadett)
Gépelési tudás
Motiváló bérezés
Bejárástámogatás
Érdekes és változatos munkakör
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-asszisztens-2720002595.html
<![CDATA[Általános ügyviteli előadó]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/altalanos-ugyviteli-eloado-2720953871.html Tevékenységi körébe tartozik a vasúti személyszállítás biztosítása, a vasúti
vontatójármű üzemeltetés és vontatás, valamint a vasúti vontató és vontatott
járművek javítása, karbantartása.
Célunk, hogy folyamatosan bővülő szolgáltatásaink színvonalát emeljük,
így teremtve értéket utasainknak, dolgozóinknak és tulajdonosainknak.
- MÁV csoporton belül szerzett szakmai tapasztalat adminisztratív területen
- SAP ismeret
- DMS ismeret
- középfokú állami iskolai végzettség
- erős felhasználói szintű számítógépes ismeretek
- ügyvitelben, irodai adminisztrációban és ügykezelésben szerzett releváns szakmai tapasztalat
- az ország egyik legnagyobb vállalatánál hosszú távú munkalehetőség
- széleskörű béren kívüli juttatás
- ingyenes vasúti utazási igazolvány Magyarország egész területére 1 év munkaviszony után utazási kedvezmény egyes nemzetközi vasútvonalakon
- bruttó alapbér 3, 5%-ának megfelelő összegű önkéntes nyugdíjpénztári támogatás

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-28 23:59 ]]>
Mon, 28 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/altalanos-ugyviteli-eloado-2720953871.html
<![CDATA[Bér-TB és munkaügyi ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/ber-tb-es-munkaugyi-ugyintezo-2720953808.html Szakirányú, középfokú TB ügyintéző és bérügyintéző képesítés, 1-3 éves releváns, aktív szakmai tapasztalat bér- és TB ügyintéző munkakörbenFejhasználói szintű számítógépes tudás, MS Office magabiztos ismereteVonatkozó jogszabályok naprakész ismeretePrecíz, megbízható személyiség
Stabil, multinacionális vállalati háttér; Hosszú távú és kihívásokkal teli munkalehetőség; Modern, jól felszerelt munkahelyi környezet; Felkészült szakemberekből álló csapatban való munkavégzés; Szakmai támogatás, képzések.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-15 23:59 ]]>
Fri, 15 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/ber-tb-es-munkaugyi-ugyintezo-2720953808.html
<![CDATA[Project Manager (Payroll Implementation )]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/project-manager-payroll-implementation-2719646180.html 5+ years project management experience with packaged software or custom development implementations5+ years experience leading diverse teamsworking knowledge with payroll is a huge advantage
outstanding salary and benefit packagewe believe the health and happiness of our people is central to our success as a business - to achieve this we offer free health assessments to support your well-being
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-11 23:59 ]]>
Mon, 11 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/project-manager-payroll-implementation-2719646180.html
<![CDATA[HR gyakornok]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-gyakornok-2698472954.html Jelöltek felkutatása az ipari és mérnöki szervezetek számára a Kelet-Közép Európai régióban Jelöltek előszűrése Belső toborzási folyamatok menedzselése Toborzás-kiválasztási támogatása A toborzásmarketing és munkaerő piackutatási feladatokban való részvétel Riportok, kimutatások készítése
Elvárások
Nyitott, érdeklődő és innovatív gondolkodásmód Folyamatban lévő nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok Legalább heti 25 óra vállalása Kiváló angol nyelvtudás, szóban és írásban Jó kommunikációs képességek Kitűnő szervezési és tervezési képességek  Megbízhatóság, kerativitás, proaktív hozzáállás  Legaláb felhasználói szintű Office ismeretek   Amit kínálunk: Órabér: br. 1300 Ft Tanulási lehetőség a szakma legjobbjaitól Szakmai gyakorlat leigazolása
További információ
Jelentkezés: Töltsd ki a lenti rövid űrlapot! Jelöld a profilodban a "ráérés" alatt, mikor tudsz dolgozni. Ha kérdésed lenne, keress a lenti email címen
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/hr-gyakornok-2698472954.html
<![CDATA[Munkaügyi Adminisztrátor]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/munkaugyi-adminisztrator-2718107903.html Munkaü gyi Adminisztrá tort keresü nk.
Olyasvalakit keresü nk csapatunkba, aki ö ná lló, szakmai é s okos. Aki segí t nekü nk a vá llalkozá sunk haté konyabb adminisztrá ció s folyamatainak kialakí tá sá ban é s műkö dteté sé ben.
Elvá rá sok:
felsőfokú vé gzettsé g
1-3 é v relevá ns munkatapasztalat
magabiztos angol nyelvtudá s
Amiket csiná lnod kell:
meglé vő dolgozó i á llomá ny kezelé se
belé pőcsomag elké szí té se, egyé b nyomtatvá nyok ü gyinté zé se
dokumentumok rendszeres felü lvizsgá lata, hiá nyossá g eseté n pó tlá sok nyomon kö veté se, ellenőrzé se
jelenlé ti í vek ellenőrzé se heti rendszeressé ggel
bé rszá mfejté s, szá mlá k előké szí té se
munkakö ri feladataihoz kapcsoló dó kimutatá sok elké szí té se.
Amire mindenké ppen szá mí ts:
8 ó rá s bejelentett munkaviszony
angol nyelv haszná lata
kö nyvelőirodá val kapcsolattartá s
folyamatosan be é s kilé pő munkavá llaló k
Amit í gé rü nk:
biztonsá got a magá né let mellett
bó nuszrendszert, mert kö zö s cé lé rt dolgozunk
lehet ö ná lló vé lemé nyed
hozzá já rulá st a szakmai fejlődé sedhez
Jelentkezé s: Í rd le nekü nk pá r sorban, mié rt szeretné l velü nk dolgozni! Az ö né letrajzod is kell a pá lyá zathoz.

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-07 23:59 ]]>
Thu, 07 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/munkaugyi-adminisztrator-2718107903.html
<![CDATA[HR Generalista - Kecskemét]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-generalista-kecskemet-2720487590.html Ú j belé pőkkel, kilé pőkkel kapcsolatos munkaü gyi feladatok
Belé ptető rendszer/időadatok kezelé se, korrekció zá sa
Adatszolgá ltatá sok, kimutatá sok é s statisztiká k ké szí té se
Munká ltató i é s egyé b igazolá sok kiá llí tá sa
Toborzá sban való ré szvé tel
Napi kapcsolattartá s é s reklamá ció kezelé s a dolgozó kkal
Elvá rá s:
Bé rszá mfejté si é s/vagy TB ü gyinté ző vé gzettsé g
Bé rszá mfejté sben szerzett tapasztalat
Kitűnő problé mamegoldó é s szervezé si ké pessé g
Pontos, precí z munkavé gzé s
Kivá ló Excel ismeret
Kö zé pfokú angol nyelvtudá s
Amit kí ná lnak:
Versenyké pes bé rezé s 
Vonzó juttatá si csomag
Stabil munkahely
Biztos, hosszú tá vú munkalehetősé g
Multinacioná lis kö rnyezet
A munkavé gzé s helye:                                                                                                                                                                                                            
Kecskemé t
A munká ltató profilja:
A Man at Work Humá nszolgá ltató é s Szemé lyzeti Taná csadó Kft. autó ipari beszá llí tá ssal foglalkozó multinacioná lis há tterű, kecskemé ti partneré hez toboroz aká r azonnali kezdé si lehetősé ggel munkatá rsakat.
A jelentkezé s mó dja:
Ha á llá shirdeté sü nk felkeltette é rdeklődé sé t, ké rjü k, kü ldje el ö né letrajzá t a levé l tá rgyá ban feltü ntetve a pozí ció nevé t!

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-15 23:59 ]]>
Fri, 15 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-generalista-kecskemet-2720487590.html
<![CDATA[HR tanácsadó]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-tanacsado-2694328631.html Innovatív és proaktív csapatunkba keressük új munkatársunkat
Feladatok: Munkaerő-kölcsönzési projektek teljes körű koordinálásaToborzási tervek elkészítése, megvalósítása, nyomon követéseMunkaerő toborzása, hirdetések megtervezése, feladásaFelvételi interjúk és tesztelések megszervezése és lebonyolításaKapcsolattartás partnercégekkel, a kölcsönzéssel kapcsolatosan felmerülő kérdéseik szakmai megválaszolásaMunkaszerződések és egyéb, az alkalmazottakkal kapcsolatos szerződések elkészítéseA munkaerő-kölcsönzést érintő jogszabályok folyamatos figyelemmel kíséréseElvárások: Felsőfokú iskolai végzettségFelhasználói szintű számítógépes ismeretek
Ügyfélközpontú gondolkodásKiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képességNagyfokú precizitás és megbízhatóságB kategóriás jogosítvány
Előnyök: Hasonló területen szerzett több éves tapasztalatAngol nyelvtudásEgyéb: Munkavégzés helye: Budapest IX. kerületAdatvédelem: Tájékoztatjuk, hogy a Pannonjob Kft. álláshirdetéseire adatbázisába történő jelentkezésével, cégünk automatikusan Ön által elfogadottnak tekinti az adatvédelmi tájékoztatót, amely a következő linken tekinthető meg: Adatvédelmi tájékoztató

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/hr-tanacsado-2694328631.html
<![CDATA[Senior HR Business Partner (Debrecen)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/senior-hr-business-partner-debrecen-2712455825.html Felsőfokú végzettség HR generalista munkakörben szerzett legalább 3-4 éves tapasztalat Erős középszintű angol nyelvtudás Rendszerszemlélet Stratégiai, komplex látásmód Jó kommunikációs és analitikai készség Önállóság HR projektmenedzsment területen szerzett tapasztalat előny MS Office, főként Excel haladó szintű ismerete
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/senior-hr-business-partner-debrecen-2712455825.html
<![CDATA[HR munkatárs]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-munkatars-2720002841.html HR munkatá rsat
keres
A HR munkatá rs főbb feladatai:
Munkaerő toborzá s, hirdeté s feladá sok, hirdeté sek kezelé se
Interjú k szervezé se, lebonyolí tá sa, kivá lasztá si folyamatban való aktí v ré szvé tel
Az ú j dolgozó k dokumentá ció inak megí rá sa (munkaszerződé s, tá jé koztató k, mó dosí tá sok, munkakö ri leí rá sok stb)
Dolgozó k belé pteté se, kilé pteté se, teljes kö rű ü gyinté zé se
A dolgozó k elé gedettsé gé nek felmé ré se, vizsgá lata é s fenntartá sa
A fluktuá ció csö kkenté sé ben való ré szvé tel
A dolgozó k kö ré ben felmerü lő ké rdé sek, ké ré sek é s problé má k kezelé se, munkajogi ké rdé sekben való aktí v ré szvé tel
Ad-hoc jellegű feladatok
Elvá rá sok a jelentkezőkkel szemben:
Mind fizikai mind szellemi munkaerő toborzá s terü leté n szerzett tapasztalat
Kivá ló kommuniká ció s é s problé mamegoldó ké pessé g
Dinamikus, hatá rozott szemé lyisé g
HR terü leten szerzett vé gzettsé g é s tö bb é ves tapasztalat
Bé relszá moló i tapasztalat
Munkavé gzé s helye: Miskolc
Jelentkezni fé nyké pes szakmai ö né letrajzzal é s motí vá ció s levé llel.
Amennyiben a lehetősé g felkeltette é rdeklődé sé t, ké rjü k  kü ldje el nekü nk frissí tett ö né letrajzá t!

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-14 23:59 ]]>
Thu, 14 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-munkatars-2720002841.html
<![CDATA[Pénzügyi és munkaügyi asszisztens / Adatrögzítő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/penzugyi-es-munkaugyi-asszisztens-adatrogzito-2717250233.html keresü nk teljes munkaidőben, hosszú tá vra, 22. kerü leti irodá nkba (Nagyté té ny)
Feladatok:
Munkaszerződé sek, egyé b szerződé sek í rá sa, kezelé se
Jelenlé ti í vek elké szí té se é s ellenőrzé se
Bé r é s kö ltsé g elszá molá sok elké szí té se
Elszá molá sok vezeté se, ellenőrzé se
Felszó lí tó levelek megí rá sa, kintlé vősé gek behajtá sa
Adatrö gzí té s (Vevő, Szá llí tó, Bank, Pé nztá r)
Hitelekkel, beruhá zá sokkal kapcsolatos ü gyinté zé s
A cé g kö nyvelőjé vel való kapcsolattartá s
A pé nzü gyi vezető munká já nak tá mogatá sa
A pé nzü gyi vezető betegsé ge vagy tá vollé te eseté n helyettesí té se
Elvá rá sok:
Szá mí tó gé pes ismeretek (Word, Excel, Internet)
Csapatban való aktí v ré szvé tel
Dinamikus, hatá rozott, fiatalos megjelené s
Előny:
Idegen nyelv (angol, né met)
10 ujjas vakí rá s
Szá mlá zó, illetve programok ismerete
Amit nyú jtunk:
Versenyké pes jö vedelem
Pré miumrendszer
Korszerű munkahelyi lé gkö r
Cé ges mobiltelefon /korlá tlan haszná lattal/
Kezdé s: Aká r azonnal
Fizeté s: Megá llapodá s alapjá n
Jelentkezni magyar nyelvű fé nyké pes ö né letrajzzal é s motivá ció s levé llel lehet.

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-06 23:59 ]]>
Wed, 06 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/penzugyi-es-munkaugyi-asszisztens-adatrogzito-2717250233.html
<![CDATA[Country Sourcing Lead]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/country-sourcing-lead-2691970208.html -Implement sourcing strategies for the assigned categories
-Achieve the defined Cost Reduction and Cost Avoidance targets
-Maintain excellent stakeholder management
-Lead development and execution of sourcing strategies
-Analyse supplier proposal, manage supplier relations and performance
-Collaborate with local procurement teams
-Establish strong supplier relationships
-People management duties for 3-4 team members
Elvárások
- 5+ years in sourcing and 3+ years? experience in people management are required
- Excellent knowledge of English and Polish
- Ability to work under pressure and short deadlines
- Knowledge of any ERP system
- Excellent communication and negotiation skills
- Supportive personality
- Outstanding problem solving skill
Egyéb juttatások
- Opportunity to gain widen knowledge of Supply Chain organization
- Regional and Global exposure
- Challenging and international working environment
- Possibility to drive team management
- Competitive compensation
- Continuously growing organisation
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/country-sourcing-lead-2691970208.html
<![CDATA[HR RECRUITER (14-9162)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-recruiter-14-9162-2720002934.html HR RECRUITER
(14-9162)
pozícióba.
Feladatok:
Részvétel a toborzási és kiválasztási folyamatokban (interjúk szervezése, kapcsolattartás a fejvadászokkal és
ügynökségekkel),
A jelentkezők adatainak kezelése a rendszerben,
Állásbörzék, rendezvények szervezésében való részvétel,
HR adminisztrációs feladatok.
Elvárások:
Felsőfokú végzettség,
Hasonló területen szerzett releváns szakmai tapasztalat,
Aktív angol nyelvtudás,
Pályakezdők és tapasztalt szakemberek jelentkezését is várjuk.
Amit kínálunk:
Dinamikusan fejlődő háttér, biztos környezet,
Versenyképes fizetés.
A munkavégzés helye: Pest megye délkeleti része
Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük,
küldje el magyar és angol nyelvű önéletrajzát a pozíció megnevezésével és a 14-9162-es referenciaszám feltüntetésével.
Ha ez az álláslehetőség nem találkozik az elképzeléseivel, akkor is kérjük, hogy küldje el önéletrajzát. Biztosan tudunk Önnek segíteni más lehetőségek kapcsán.
HumanField Vezető- és Specialistakiválasztó Kft.
www. humanfield. hu
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-14 23:59 ]]>
Thu, 14 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-recruiter-14-9162-2720002934.html
<![CDATA[Társadalombiztosítási ügyintéző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/tarsadalombiztositasi-ugyintezo-2715437036.html A HSA Kft. tö bbmint 20 é ves mú ltra visszatekintő cé g, mely megalakulá sa ó ta a Kelet-Magyarorszá gi ré gió legdinamikusabban fejlődő, munkaerő-kö lcsö nzé ssel é s-kö zvetí té ssel foglalkozó vá llalkozá sá vá vá lt.
Tevé kenysé gü nkkel a kis-é s kö zé pvá llalkozá soktó l a multinacioná lis cé gekig terjedően minden vá llalkozá si forma lé tszá mgazdá lkodá sá t segí tjü k, hozzá já rulva ezzel a haté konysá g nö velé sé hez. A piacké pes tudá st tapasztalt, szakké pzett munkatá rsaink garantá ljá k.
RAGADD MEG A LEHETŐSÉ GET, É S LÉ GY TE IS RÉ SZESE CSAPATUNK SIKEREINEK!
Pá lyakezdők jelentkezé sé t is vá rjuk!
 
 
Mivel fog telni a munkaidőd?
Tá rsadalombiztosí tá ssal kapcsolatos teljeskö rű ü gyinté zé s
Betegszabadsá g, tá ppé nz szá mfejté se
Adminisztrá ció s munká k ellá tá sa
Egyé b kifizetőhelyi feladatok elvé gzé se
Mire lesz szü ksé ged a pozí ció betö lté sé hez?
Tá rsadalombiztosí tá si ü gyinté ző ké pesí té s
Microsoft Office erős felhaszná ló i szintű ismerete
Pontossá g, precizitá s
Munká já ra igé nyes, elkö telezett munkavá llaló
Mit kí ná lunk Neked?
Előrelé pé si lehetősé g
Szakmai tré ningeken való ré szvé tel
Melyik irodá nkban fogsz dolgozni?
DEBRECEN
 
Amennyiben szeretné megpá lyá zni a munkalehetősé get, regisztrá ljon é s tö ltse fel fé nyké pes ö né letrajzá t,   vagy hí vja a +3630/261-9105-ö s telefonszá mot!

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-31 23:59 ]]>
Thu, 31 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/tarsadalombiztositasi-ugyintezo-2715437036.html
<![CDATA[KOMPENZÁCIÓS SPECIALISTA (13-9129)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/kompenzacios-specialista-13-9129-2715815810.html KOMPENZÁ CIÓ S SPECIALISTA
(13-9129)
pozí ció ba.
Feladatok:
Bé rpiaci felmé ré sek é s elemzé sek alapjá n a bé rrendszer é ves felü lvizsgá lata, javaslat kidolgozá sa a bé rek
versenyké pessé gé nek megőrzé sé re,
Munkakö ri leí rá sok elké szí té se, besorolá sa bé rezé si csoportokba,
Kompenzá ció s, cafeteria é s egyé b bé ren kí vü li juttatá si rendszer menedzselé se,
É v vé gi pé nzü gyi auditokon való ré szvé tel.
Elvá rá sok:
Felsőfokú vé gzettsé g,
Hasonló terü leten szerzett relevá ns szakmai tapasztalat,
Aktí v angol nyelvtudá s.
Amit kí ná lunk:
Dinamikusan fejlődő há tté r, biztos kö rnyezet,
Versenyké pes fizeté s.
A munkavé gzé s helye: Pest megye dé lkeleti ré sze
Ha ajá nlatunk felkeltette é rdeklődé sé t, ké rjü k,
kü ldje el magyar é s angol nyelvű ö né letrajzá t a pozí ció megnevezé sé vel
é s a „ 13-9129” -es  referenciaszá m feltü nteté sé vel
Ha ez az á llá slehetősé g nem talá lkozik az elké pzelé seivel, akkor is ké rjü k, hogy kü ldje el ö né letrajzá t. Biztosan tudunk Ö nnek segí teni má s lehetősé gek kapcsá n.
HumanField Vezető- é s Specialistakivá lasztó Kft.
www. humanfield. hu

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-02 23:59 ]]>
Sat, 02 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/kompenzacios-specialista-13-9129-2715815810.html
<![CDATA[Projektvezető(Cegléd)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/projektvezeto-cegled-2715815885.html A HSA Kft. tö bbmint 20 é ves mú ltra visszatekintő cé g, mely megalakulá sa ó ta a Kelet-Magyarorszá gi ré gió legdinamikusabban fejlődő, munkaerő-kö lcsö nzé ssel é s-kö zvetí té ssel foglalkozó vá llalkozá sá vá vá lt.
Tevé kenysé gü nkkel a kis-é s kö zé pvá llalkozá soktó l a multinacioná lis cé gekig terjedően minden vá llalkozá si forma lé tszá mgazdá lkodá sá t segí tjü k, hozzá já rulva ezzel a haté konysá g nö velé sé hez. A piacké pes tudá st tapasztalt, szakké pzett munkatá rsaink garantá ljá k.
RAGADD MEG A LEHETŐSÉ GET, É S LÉ GY TE IS RÉ SZESE CSAPATUNK SIKEREINEK!
 
Feladatok:
Munkaerő-kö lcsö nzé si projektek koordiná lá sa
Ré szvé tel a munkaerő toborzá sban é s kivá lasztá sban
Kapcsolattartá s a partnercé gekkel é s munkavá llaló kkal
Adminisztrá ció s tevé kenysé gek ellá tá sa
Kollé gá k munká já nak tá mogatá sa
Elvá rá sok:
Minimum kö zé pfokú vé gzettsé g
Sajá t gé pjá rmű
B kategó riá s jogosí tvá ny
Microsoft Office erős felhaszná ló i szintű ismerete
Hatá rozott fellé pé s, dinamikus szemé lyisé g, ö ná lló sá g
Kivá ló kommuniká ció s ké szsé g
Hasonló terü leten szerzett tapasztalat előnyt jelent
Amit kí ná lunk:
Folyamatos fejlődé si lehetősé g
Fiatalos, dinamikusan fejlődő csapat
Munkavé gzé s helye:
Ceglé d
 
Amennyiben szeretné megpá lyá zni a munkalehetősé get, regisztrá ljon é s tö ltse fel fé nyké pes ö né letrajzá t,   vagy hí vja a +3630/261-9105-ö s telefonszá mot!

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-01 23:59 ]]>
Fri, 01 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/projektvezeto-cegled-2715815885.html
<![CDATA[HR asszisztens, Researcher gyakornok]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-asszisztens-researcher-gyakornok-2694328790.html Egyetemi/főiskolai tanulmányaid során szerzett elméleti tudásodat szeretnéd átültetni a gyakorlatba?
Érdekel a HR tevékenység, illetve  toborzás, kiválasztás folyamata?
Jelentkezz MOST csapatunkba és értékes szakmai tudásra tehetsz szert! Feladatok: A tanácsadói csapat munkájának teljes körű támogatásaKomplex toborzási / kiválasztási folyamatokban való aktív részvételPotenciális jelöltek felkutatása kreatív módszerekkelBeérkező önéletrajzok válogatása, kezelése, feldolgozásaAdatbázisok szűrése: belső saját fejlesztésű adatbázis, külső CV adatbankokÁltalános adminisztrációs feladatokBármilyen ad-hoc jelleggel felmerülő operatív feladat ellátása
Elvárások: Folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok nappali tagozaton Heti legalább 25 óra vállalásaTársalgási szintű angol nyelvtudásToborzás/kiválasztás iránti érdeklődésJó kommunikációs készségCsapatszellem, proaktivitásElőnyök: Egyéb nyelvismeretHeti 30-35 óra vállalásaEgyéb: Munkavégzés helye: Budapest 2. kerületAdatvédelem: Tájékoztatjuk, hogy a Pannonjob Kft. álláshirdetéseire adatbázisába történő jelentkezésével, cégünk automatikusan Ön által elfogadottnak tekinti az adatvédelmi tájékoztatót, amely a következő linken tekinthető meg:  Adatvédelmi tájékoztató

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/hr-asszisztens-researcher-gyakornok-2694328790.html
<![CDATA[Bérszámfejtési munkatárs]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/berszamfejtesi-munkatars-2717250206.html BUDAPESTI ZÁ RTKÖ RŰEN MŰKÖ DŐ RÉ SZVÉ NYTÁ RSASÁ G
Gazdasá gi Igazgató sá gá nak Szá mviteli Főosztá lya
Bé rszá mfejté si munkatá rsat
  keres
A munkakö r betö lté sé nek felté telei:
szakirá nyú tá rsadalombiztosí tá si é s bé rü gyi vé gzettsé g
a vonatkozó tö rvé nyek, á llá sfoglalá sok napraké sz ismerete
MS Office ismeretek
Előnyt jelent:
felsőfokú iskolai vé gzettsé g
SAP HR modul ismerete
bé rszá mfejté si é s tá rsadalombiztosí tá si kifizetőhelyi gyakorlati szakmai tapasztalat
Feladatok:
bé rszá mfejté si feladatok
munkabé rekhez kapcsoló dó adatszolgá ltatá sok elké szí té se
egyé b, bé rszá mfejté shez kapcsoló dó adminisztrá ció s, informatikai feladatok ellá tá sa
tá rsadalombiztosí tá si kifizetőhelyi feladatok ellá tá sa a kapcsoló dó jogszabá lyi rendelkezé seknek megfelelően
az egé szsé gbiztosí tá si pé nzbeli ellá tá sok elszá molá sa
a jogszabá ly á ltal előí rt adatszolgá ltatá sok előké szí té se
Elvá rá sok:
precí z, lelkiismeretes munkavé gzé s, szakmaszeretet
haté kony kommuniká ció s é s problé mamegoldó ké szsé g
logikus gondolkodá s
Amit nyú jtunk:
stabil há tté rrel rendelkező nagyvá llalatná l hosszú tá vú munkalehetősé g
bé ren kí vü li juttatá s
versenyké pes jö vedelem
folyamatos szakmai fejlődé si lehetősé g
Jelentkezé si hatá ridő az á llá sra:
2019. februá r 07.
Csatolni ké rjü k:
ré szletes fé nyké pes szakmai ö né letrajzot
motivá ció s levelet
A munkakö r betö lthető:
a kivá lasztá st kö vetően azonnal
Munkavé gzé s helye:
Budapest
Jelentkezé s az á llá sra:
Szakmai ö né letrajzá t ké rjü k eljuttatni.

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-06 23:59 ]]>
Wed, 06 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/berszamfejtesi-munkatars-2717250206.html
<![CDATA[HR gyakornok]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-gyakornok-2698472948.html Részvétel a munkaügyi adminisztrációban (például munkavállalók ki- és beléptetési folyamatának nyomon követése) Toborzási-és kiválasztási folyamat dokumentálása Riportok és kimutatások összeállítása Szerződések iktatása és személyi anyagok napra készen tartása Tréning igények felmérésében való közreműködés Képzések, workshop-ok szervezésével összefüggő adminisztráció
Elvárások
Nappali tagozatos hallgatói jogviszony (még legalább 1 évig) MS Office alkalmazások (Excel, Word, PowerPoint) ismerete Angol nyelvtudás írásban és szóban egyaránt Munkaidő Heti 3 nap vállalása Amit kínálunk Céges busz járatok indulnak Boráros tér és a Déli Pályaudvartól a Bp. XI. ker és Budaörs határában lévő irodaházhoz Bruttó 1100 Ft/óra Utazási ktg támogatás Érdekes és változatos feladatok Támogató, inspiráló munkakörnyezet Szakmailag felkészült, összetartó csapat Szakmai gyakorlat elvégzésének biztosítása
További információ
Jelentkezés Töltsd ki a lenti rövid űrlapot! Jelöld a profilodban a "ráérés" alatt, mikor tudsz dolgozni.   Ha kérdésed lenne, keress a lenti e-mail címen.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/hr-gyakornok-2698472948.html
<![CDATA[HR TANÁCSADÓ - Fizikai munkaerő toborzás]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-tanacsado-fizikai-munkaero-toborzas-2712086747.html Ha igen, akkor lehet, hogy pont téged keresünk a Randstad dinamikusan bővülő munkaerő-kölcsönzési divíziójába!
- Fizikai/egyszerűbb szellemi pozíciókra való toborzás
- Munkaerő-kölcsönzési projektek menedzselése
- Előszűrés, telefonos és személyes interjúk lefolytatása
- Innovatív és kreatív toborzási módszerek alkalmazása a legjobb jelöltek megtalálása érdekében
- Részvétel ügyfél találkozókon, tárgyalásokon
- Új, potenciális ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel
- On-Site toborzási projektekben partnereink kiválasztási folyamatainak támogatása
- Fizikai és/vagy szellemi toborzásban szerzett tapasztalat
- Társalgási szintű angol nyelvtudás
- Energikus, eredmény-orientált és proaktív személyiség
- B kategóriás jogosítvány
- Lehetőség arra, hogy egy piacvezető HR tanácsadó cég munkatársa legyél
- Klassz és fiatalos környezet a Millenáris Park irodaházában, prémium helyen
- Kihívást jelentő feladatok, felelősségteljes munkakör és lehetőség a mindennapi tanulásra, fejlődésre
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-tanacsado-fizikai-munkaero-toborzas-2712086747.html
<![CDATA[HR gyakornok]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-gyakornok-2698472924.html 2-4 fős HR csapat napi munkájának támogatása HR projektekben való részvétel  Szervezési, elemzési feladatok ellátása Adminisztratív teendők elvégzése Interjúkon való részvétel Belépő kollégák támogatása, segítségnyújtás a beléptetésben HR rendszerek karbantartása
Elvárások
aktív hallgatói jogviszony felsőfokú intézményben heti minimum 16 óra vállalása minimum 1 éven keresztül  középfokú angolnyelv-tudás szóban és írásban számítógépes felhasználó szintű ismeretek (Microsoft Office), Munkaidő: H-P között heti minimum 20-30  óra vállalása   Kizárólag olyan diákok jelentkezését várjuk akik hosszú távon el tudják vállalni. Amit kínálunk bruttó 1100 Ft/ óra diákbér, tapasztalatszerzési lehetőség kitűnő szakmai fejlődés és karrierlehetőség kreatív munkalehetőség összetartó és lendületes csapat modern munkahelyi környezet szakmai gyakorlatként visszaigazolás a felsőoktatási intézmény felé
További információ
Jelentkezés Töltsd ki a lenti űrlapot! Jelöld a profilodban a "ráérés" alatt, hogy mikor tudsz dolgozni. Ha kérdésed lenne, keress a lenti e-mail címemen!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/hr-gyakornok-2698472924.html
<![CDATA[Junior toborzó ukrán nyelvtudással - 53186]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/junior-toborzo-ukran-nyelvtudassal-53186-2699199962.html • fizikai munkaerő toborzása munkaerő-kölcsönzési projektekhez a kiemelt partnereink számára,
• belső ajánlások által beérkezett jelöltekkel való kapcsolatfelvétel,
• álláshirdetések szerkesztése, kezelése, új hirdetési lehetőségek felkutatása,
• a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás, a szolgáltatás magas színvonalának biztosítása,
• heti és havi- és ad-hoc riportok készítése a projektekre,
• riportok és beszámolók készítése a vezetőség részére.
Elvárások
• ügyfélközpontú hozzáállás,
• kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség,
• proaktív, terhelhető, nyitott és együttműködő személyiség,
• pontos, precíz munkavégzés,
• képesség az önálló munkavégzésre,
• rendszerszemlélet.
Egyéb juttatások
• versenyképes fizetés,
• próbaidő lejárta után cafeteria,
• családias légkör, fiatalos, támogató csapat,
• stabil vállalati háttér,
• folyamatos fejlődési, tanulási lehetőség.
További információ
• fizikai munkaerő toborzásában szerzett munkatapasztalat,
• munkaerő-kölcsönzési tapasztalat.

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/junior-toborzo-ukran-nyelvtudassal-53186-2699199962.html
<![CDATA[Toborzási tanácsadó - Debrecen]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/toborzasi-tanacsado-debrecen-2718107444.html Ha igen, lehet, hogy pont Téged keresünk!
A Randstad Hungary Kft dinamikusan növekvő csapatába keressük Toborzási tanácsadó kollégánkat debreceni irodánkba.
- Beérkező pályázatok előszűrése, telefonos és személyes interjúk levezetése, értékelések elkészítése és továbbítása a partnereink felé
- Munkavállalók be-és kiléptetésével kapcsolatos teendők
- Innovatív és kreatív toborzási módszerek alkalmazása a legjobb jelöltek megtalálása érdekében
- Jelenlegi ügyfelekkel való kapcsolattartás, account management, project management
- Új, potenciális ügyfelek felkutatása, a Randstad szolgáltatásainak értékesítése, szerződési tárgyalások lebonyolítása, megbízások kezelése
- Cégünk képviselete különböző szakmai fórumokon, állásbörzéken
- Toborzás-kiválasztásban szerzett tapasztalat (fizikai és/vagy szellemi pozíciók)
- Felsőfokú végzettség előnyt jelent
- Szolgáltatás értékesítésben szerzett tapasztalat előnyt jelent
- Középfokú angol nyelvtudás
- Energikus, eredmény-orientált és proaktív személyiség
- Nagyfokú önállóság és talpraesettség
- B kategóriás jogosítvány
- Kihívást jelentő, felelősségteljes feladatok és lehetőség a mindennapi tanulásra, fejlődésre
- Színvonalas tréningek és folyamatos szakmai támogatás a budapesti iroda szakembereitől
- Versenyképes juttatási csomag
- Fiatalos iroda
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-23 23:59 ]]>
Wed, 23 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/toborzasi-tanacsado-debrecen-2718107444.html
<![CDATA[HR generalista]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/hr-generalista-2720954141.html HR GENERALISTA
munkakö rbe
Feladatok:
a HR iroda napi adminisztratí v feladatainak ellá tá sa
a kö zel 300 munkatá rssal kapcsolatos bé rszá mfejté si feladatok koordiná lá sa
szabadsá gok nyilvá ntartá sa
a belé ptető-rendszer kezelé se, az ezzel kapcsolatos feladatok ellá tá sa
a munkavá llaló k be- é s kilé pteté se, az ezzel kapcsolatos teljeskö rű adminisztrá ció
a vá llalati cafeteria (bé ren kí vü li juttatá sok) teljeskö rű adminisztrá ció ja
statisztiká k ké szí té se
Elvá rá sok:
szakirá nyú, felsőfokú vé gzettsé g
minimum 2-3 é v  HR adminisztrá ció s munkakö rben szerzett tapasztalat
szá llodá ban szerzett tapasztalat előnyt jelent
munkajogi ismeretek
angol nyelvtudá s
MS Office programok  felhaszná ló i szintű  ismerete
kimagasló kommuniká ció s, jó szervező- é s ö ná lló problé mamegoldó ké szsé g
megbí zható, tü relmes, rugalmas, hatá rozott szemé lyisé g
precí z é s ö ná lló munkavé gzé s
rendszerszemlé let
Amit nyú jtunk:
fejlődé si lehetősé g
vá ltozatos feladatok
versenyké pes juttatá si csomag
versenyké pes fizeté s
cafeteria 3 hó nap utá n; vá ltozatos szemé lyzeti juttatá sok
ingyenes é tkezé si- é s nyelvtanulá si lehetősé g
13. havi fizeté s (kezdé stől fü ggően időará nyosan)
dolgozó i kedvezmé nyek
Vá rjuk fé nyké pes ö né letrajzá t.
Vá rható kezdé si időpont: má rcius 1.

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-16 23:59 ]]>
Sat, 16 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hr-generalista-2720954141.html
<![CDATA[Diákmunka: 18 év feletti diákok jelentkezését várjuk, oktatói feladatkör ellátására]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/diakmunka-18-ev-feletti-diakok-jelentkezeset-varjuk-oktatoi-feladatkor-ellatasara-2692302302.html Diákmunka: 18 év feletti diákok jelentkezését várjuk, oktatói feladatkör ellátására
FELADATOK:
• Betanítás utáni oktatás
FELTÉTEL:
• Érvényes nappali tagozatos aktív vagy passzív jogviszony igazolás(ebben az esetben csak 25 év alatti diákok jelentkezését tudjuk elfogadni)
• Heti min. 3 nap vállalása
• Informatikai affinitás
• B kategóriás jogosítvány
• Kommunikáció szak/ Mérnöktanár szak
ELŐNY:
• Szlovák nyelvtudás
• Heti 5 munkanap vállalása
KEZDÉS:
Akár azonnal
MUNKAIDŐ:
Heti min. három hétköznap vállalása (ebből kettő egymás utáni legyen)
MUNKA IDŐTARTAMA:
Hosszú távú!!!
BRUTTÓ BÉR:
Bérigény megjelölését kérem!
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest
MEGJEGYZÉS:
• A munkához autót biztosítunk
• Részben otthonról is végezhető a munka
PROJEKT MENEDZSER:
Schubert Tímea
Email: schubert. timea@mads. hu
Telefon: +36 (20) 3629 219
JELENTKEZÉS:
Fényképes önéletrajzzal, tárgy: Veneo tanár
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/diakmunka-18-ev-feletti-diakok-jelentkezeset-varjuk-oktatoi-feladatkor-ellatasara-2692302302.html
<![CDATA[Diákmunka: 18 év feletti diákok jelentkezését várjuk, oktatói feladatkör ellátására]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/diakmunka-18-ev-feletti-diakok-jelentkezeset-varjuk-oktatoi-feladatkor-ellatasara-2692301207.html Diákmunka: 18 év feletti diákok jelentkezését várjuk, oktatói feladatkör ellátására
FELADATOK:
• Betanítás utáni oktatás
FELTÉTEL:
• Érvényes nappali tagozatos aktív vagy passzív jogviszony igazolás(ebben az esetben csak 25 év alatti diákok jelentkezését tudjuk elfogadni)
• Heti min. 3 nap vállalása
• Informatikai affinitás
• B kategóriás jogosítvány
• Kommunikáció szak/ Mérnöktanár szak
ELŐNY:
• Szlovák nyelvtudás
• Heti 5 munkanap vállalása
KEZDÉS:
Akár azonnal
MUNKAIDŐ:
Heti min. három hétköznap vállalása (ebből kettő egymás utáni legyen)
MUNKA IDŐTARTAMA:
Hosszú távú!!!
BRUTTÓ BÉR:
Bérigény megjelölését kérem!
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest
MEGJEGYZÉS:
• A munkához autót biztosítunk
• Részben otthonról is végezhető a munka
PROJEKT MENEDZSER:
Schubert Tímea
Email: schubert. timea@mads. hu
Telefon: +36 (20) 3629 219
JELENTKEZÉS:
Fényképes önéletrajzzal, tárgy: Veneo tanár
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/diakmunka-18-ev-feletti-diakok-jelentkezeset-varjuk-oktatoi-feladatkor-ellatasara-2692301207.html
<![CDATA[Diákmunka: 18 év feletti diákok jelentkezését várjuk, oktatói feladatkör ellátására]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/diakmunka-18-ev-feletti-diakok-jelentkezeset-varjuk-oktatoi-feladatkor-ellatasara-2693992361.html Diákmunka: 18 év feletti diákok jelentkezését várjuk, oktatói feladatkör ellátására
FELADATOK:
• Betanítás utáni oktatás
FELTÉTEL:
• Érvényes nappali tagozatos aktív vagy passzív jogviszony igazolás(ebben az esetben csak 25 év alatti diákok jelentkezését tudjuk elfogadni)
• Heti min. 3 nap vállalása
• Informatikai affinitás
• B kategóriás jogosítvány
• Kommunikáció szak/ Mérnöktanár szak
ELŐNY:
• Szlovák nyelvtudás
• Heti 5 munkanap vállalása
KEZDÉS:
Akár azonnal
MUNKAIDŐ:
Heti min. három hétköznap vállalása (ebből kettő egymás utáni legyen)
MUNKA IDŐTARTAMA:
Hosszú távú!!!
BRUTTÓ BÉR:
Bérigény megjelölését kérem!
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest
MEGJEGYZÉS:
• A munkához autót biztosítunk
• Részben otthonról is végezhető a munka
PROJEKT MENEDZSER:
Schubert Tímea
Email: schubert. timea@mads. hu
Telefon: +36 (20) 3629 219
JELENTKEZÉS:
Fényképes önéletrajzzal, tárgy: Veneo tanár
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/diakmunka-18-ev-feletti-diakok-jelentkezeset-varjuk-oktatoi-feladatkor-ellatasara-2693992361.html
<![CDATA[Diákmunka: 18 év feletti diákok jelentkezését várjuk, oktatói feladatkör ellátására]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/diakmunka-18-ev-feletti-diakok-jelentkezeset-varjuk-oktatoi-feladatkor-ellatasara-2695947854.html Diákmunka: 18 év feletti diákok jelentkezését várjuk, oktatói feladatkör ellátására
FELADATOK:
• Betanítás utáni oktatás
FELTÉTEL:
• Érvényes nappali tagozatos aktív vagy passzív jogviszony igazolás(ebben az esetben csak 25 év alatti diákok jelentkezését tudjuk elfogadni)
• Heti min. 3 nap vállalása
• Informatikai affinitás
• B kategóriás jogosítvány
• Kommunikáció szak/ Mérnöktanár szak
ELŐNY:
• Szlovák nyelvtudás
• Heti 5 munkanap vállalása
KEZDÉS:
Akár azonnal
MUNKAIDŐ:
Heti min. három hétköznap vállalása (ebből kettő egymás utáni legyen)
MUNKA IDŐTARTAMA:
Hosszú távú!!!
BRUTTÓ BÉR:
Bérigény megjelölését kérem!
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest
MEGJEGYZÉS:
• A munkához autót biztosítunk
• Részben otthonról is végezhető a munka
PROJEKT MENEDZSER:
Schubert Tímea
Email: schubert. timea@mads. hu
Telefon: +36 (20) 3629 219
JELENTKEZÉS:
Fényképes önéletrajzzal, tárgy: Veneo tanár
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/diakmunka-18-ev-feletti-diakok-jelentkezeset-varjuk-oktatoi-feladatkor-ellatasara-2695947854.html
<![CDATA[Diákmunka: 18 év feletti diákok jelentkezését várjuk, oktatói feladatkör ellátására]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/diakmunka-18-ev-feletti-diakok-jelentkezeset-varjuk-oktatoi-feladatkor-ellatasara-2695946831.html Diákmunka: 18 év feletti diákok jelentkezését várjuk, oktatói feladatkör ellátására
FELADATOK:
• Betanítás utáni oktatás
FELTÉTEL:
• Érvényes nappali tagozatos aktív vagy passzív jogviszony igazolás(ebben az esetben csak 25 év alatti diákok jelentkezését tudjuk elfogadni)
• Heti min. 3 nap vállalása
• Informatikai affinitás
• B kategóriás jogosítvány
• Kommunikáció szak/ Mérnöktanár szak
ELŐNY:
• Szlovák nyelvtudás
• Heti 5 munkanap vállalása
KEZDÉS:
Akár azonnal
MUNKAIDŐ:
Heti min. három hétköznap vállalása (ebből kettő egymás utáni legyen)
MUNKA IDŐTARTAMA:
Hosszú távú!!!
BRUTTÓ BÉR:
Bérigény megjelölését kérem!
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest
MEGJEGYZÉS:
• A munkához autót biztosítunk
• Részben otthonról is végezhető a munka
PROJEKT MENEDZSER:
Schubert Tímea
Email: schubert. timea@mads. hu
Telefon: +36 (20) 3629 219
JELENTKEZÉS:
Fényképes önéletrajzzal, tárgy: Veneo tanár
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/diakmunka-18-ev-feletti-diakok-jelentkezeset-varjuk-oktatoi-feladatkor-ellatasara-2695946831.html
<![CDATA[Diákmunka: 18 év feletti diákok jelentkezését várjuk, oktatói feladatkör ellátására]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/human_eroforras/diakmunka-18-ev-feletti-diakok-jelentkezeset-varjuk-oktatoi-feladatkor-ellatasara-2696669480.html Diákmunka: 18 év feletti diákok jelentkezését várjuk, oktatói feladatkör ellátására
FELADATOK:
• Betanítás utáni oktatás
FELTÉTEL:
• Érvényes nappali tagozatos aktív vagy passzív jogviszony igazolás(ebben az esetben csak 25 év alatti diákok jelentkezését tudjuk elfogadni)
• Heti min. 3 nap vállalása
• Informatikai affinitás
• B kategóriás jogosítvány
• Kommunikáció szak/ Mérnöktanár szak
ELŐNY:
• Szlovák nyelvtudás
• Heti 5 munkanap vállalása
KEZDÉS:
Akár azonnal
MUNKAIDŐ:
Heti min. három hétköznap vállalása (ebből kettő egymás utáni legyen)
MUNKA IDŐTARTAMA:
Hosszú távú!!!
BRUTTÓ BÉR:
Bérigény megjelölését kérem!
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest
MEGJEGYZÉS:
• A munkához autót biztosítunk
• Részben otthonról is végezhető a munka
PROJEKT MENEDZSER:
Schubert Tímea
Email: schubert. timea@mads. hu
Telefon: +36 (20) 3629 219
JELENTKEZÉS:
Fényképes önéletrajzzal, tárgy: Veneo tanár
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/diakmunka-18-ev-feletti-diakok-jelentkezeset-varjuk-oktatoi-feladatkor-ellatasara-2696669480.html