A Vatera.hu termékei http://www.vatera.hu/ A vatera.hu aukciós portál termékei hu-hu Wed, 15 Aug 2018 16:46:41 +0200 Wed, 15 Aug 2018 16:46:41 +0200 Vatera.hu RSS Feed Generator v1.0 <![CDATA[DevOps Consultant]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/devops-consultant-2607027782.html DevOps Consultant
You will join IBM as a DevOps Consultant for the Global Business Services unit, concretely a strong group of consultants covering business & technology consulting through all phases of the IT project life cycle, starting at proposal & sales stage, through complex green-field implementation projects to application maintenance & support for the existing IT applications of our customers.
What would be your responsibilities?
• Selection, implementation and maintenance of wide range of technologies used in DevOps area
• In-depth development and technical skills, consulting skills, knowledge of project lifecycle to effectively engineer individual project processes in one pipeline in order to achieve top quality performance and project expected business results
• Supporting international teams in the Design/Build/Test/Run phases of large customer projects
• Delivering services remotely from Bratislava/Kosice/Banska Bystrica as well as on client sites
What do you need for your success?
• Ability to work creatively and analytically in a problem-solving environment
• Willingness to learn new technologies and develop new skills
• Good communication and interpersonal skills used in effective collaboration with others
• Coding and scripting ability in multiple languages - polyglot (Java/JavaScript preferred)
• Good understanding of operating systems (including shell scripting, networking, virtualisation), specially unix/linux based systems
• Good understanding of software development cycle (design, build, test, delivery, all in agile)
• English: Fluent (both written and verbal form), other languages are nice to have
What do you need for your success as a senior?
• Strong grasp of automation tools
• Great understanding of operating systems and their reusage (virtualisation, containerisation, clustering, security)
• Experience with systems and IT operations
• Experience of 1+ years of more extensive administration role
What benefits do we offer?
Your money
- Annual performance bonus payment
- Subsidized meal-tickets
- Special IBM discounts
- Diners club - private credit card
- Recommend-a-Friend - get a bonus in the employee referral program
- Salary starting from 1250 EUR gross, depending on relevant experience and language proficiency
Your life
- Flexible working time
- Three additional vacation days
- International environment
Your health
- Life Insurance
- Medical sanatorium
- Up to three self-recovery days
- 100% sick leave compensation
Your development
- Long term career development and possibility of internal rotation
-Classroom based trainings and 5000 e-learning course
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/devops-consultant-2607027782.html
<![CDATA[SAP SD Consultant]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/sap-sd-consultant-2609135198.html Join IBM as SAP SD Consultant or the Global Business Services unit. This role assists clients in the selection, implementation, and production
support of application packaged solutions in order to achieve client expected business results.
The position is located in Bratislava, Banska Bystrica or Kosice.
What would be your responsibilities?
• Analysing and maps clients? business requirements, processes and objectives.
• Providing functional expertise, guidance, presentation, and instruction on SAP SD products to clients.
• Implementation and maintenance of SAP SD installations at international customers.
• Developing necessary product modifications.
• Acting as professional team member in an international team and builds strong liaison with client for troubleshooting
• Assisting in internal activities - hotline, remote consulting, preparing training materials, teaching on-site courses.
• Developing own professional learning of SAP products and technologies.
What do you need for your success?
• SAP SD Configuration skills
• Full life cycle SAP SD experience
• Overview of sales and logistic processes
• Experience with ITIL processes
• Experience with other tools such as Remedy, HP Quality Center, HP Service Desk, SAP Solution Manager or similar
• English fluent, German nice-to-have
What benefits do we offer?
Your money
- Annual performance bonus payment
- Subsidized meal-tickets
- Special IBM discounts
- Recommend-a-Friend - get a bonus in the employee referral program
- Salary starting from 1900 EUR gross, depending on relevant experience
and language proficiency
Your life
- Flexible working time
- Three additional vacation days
- International environment
Your health
- Life Insurance
- Medical sanatorium
- Up to three self-recovery days
- 100% sick leave compensation
Your development
- Long term career development and possibility of internal rotation
-Classroom based trainings and 5000 e-learning courses
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/sap-sd-consultant-2609135198.html
<![CDATA[Pénzügyi asszisztens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/penzugyi-asszisztens-2639369036.html Feladatok:
számlák nyilvántartása, iktatása
kimutatások készítése
napi adminisztráció
cégen belüli és kivüli kapcsolattartás
belső posta (papír alapú) kezelése és szortírozása
egyéb adminisztratív feladatok
Bikalhoz képest 30 km-en belüli lakhely
Az állásra pályázni az alábbi feltételekkel lehet:
legalább középfokú végzettség (nem feltétlenül szakirányú)
önálló munkavégzés
csapatban való együttműködés
pontosság, precizitás, megbízhatóság
leinformálhatóság
Amit kínálunk:
Havi fix jövedelem
Gyönyörű, inspiráló környezet
Fejlődési és előrelépési lehetőség
Dinamikus csapat
Napi egyszeri kedvezményes főétkezést
Utazási költség térítést
A fényképes önéletrajzokat motivációs levéllel együtt az alábbi e-mail címre várjuk:  edit. jordanne@puchner. hu
Pénzügyi asszisztens
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-09-17 13:35 ]]>
Mon, 17 Sep 2018 13:35:27 +0200 http://www.vatera.hu/penzugyi-asszisztens-2639369036.html
<![CDATA[Könyvelő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/konyvelo-2650151243.html  
 
Kö nyvelő
 
Feladatok:
teljes kö rű kö nyvelé si feladatok ellá tá sa
jogszabá lyoknak, szá mviteli szabá lyoknak megfelelő beszá moló k, statisztiká k ké szí té se
adó é s egyé b bevallá sok elké szí té se
egyé b szá mviteli é s pé nzü gyi adminisztratí v feladatok ellá tá sa
Elvá rá sok:
Angol nyelvtudá s
relevá ns szakmai tapasztalat
napraké sz szá mviteli é s adó zá si ismeretek
szakirá nyú vé gzettsé g
magabiztos MS Office ismeret
ö ná lló, precí z munkavé gzé s
 
Munkavé gzé s helye:
Budapest/Debrecen

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/konyvelo-2650151243.html
<![CDATA[Könyvelő (Békéscsaba)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/konyvelo-bekescsaba-2649715058.html Kö nyvelő
Feladatok:
Pé nztá r, szá llí tó i szá mlá k, kö ltsé gelszá molá sok é s banki tranzakció k kö nyvelé se
Tá rgyi eszkö zö k nyilvá ntartá sa
Bevallá sok előké szí té se
Zá rá sok előké szí té se
Elvá rá sok:
Kö nyvelői vé gzettsé g
Kommunikatí v szemé lyisé g
Jó problé mamegoldó ké szsé g
1-2 é v tapasztalat
Előny:
Bé ké scsabai lakhely
Amit a cé g kí ná l:
Versenyké pes fizeté s
Hatá rozatlan idejű munkaszerződé s
Munká ba já rá s tá mogatá sa
Munkavé gzé s helye:
Bé ké scsaba
Amennyiben szeretné megpá lyá zni a munkalehetősé get kü ldje el fé nyké pes ö né letrajzá t, vagy hí vja a +36 30  526 86 02-es telefonszá mot!

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-15 23:59 ]]>
Wed, 15 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/konyvelo-bekescsaba-2649715058.html
<![CDATA[Adminisztrátor Munkatárs]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/adminisztrator-munkatars-2650151303.html Hazá nkban kö zel 350 főt foglalkoztató vá llalat csapatá ba keresü nk pé nzü gyi, szá mviteli terü letre munkatá rsat.
Feladatok:
Kimutatá sok ké szí té se
Egyé b adminisztratí v feladatok ellá tá sa (Excel, Word)
Szá mlá k ké szí té se
Fuvarlevelek ké szí té se
Pé nztá r kezelé se
Elvá rá sok:
Kö zé pfokú vé gzettsé g
Szá mí tó gé p felhaszná ló i szintű ismerete
3-5 é v adminisztratí v tapasztalat
Amit kí ná lunk:
Hosszú tá vú munkalehetősé g egy megbí zható, magyar tulajdonú, rendkí vü l dinamikusan fejlődő, stabil há tterű cé gné l
Versenyké pes jö vedelem
Azonnali munkakezdé s
A magyar nyelvű fé nyké pes pá lyá zatokat fizeté si igé ny megjelö lé sé vel vá rjuk.

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/adminisztrator-munkatars-2650151303.html
<![CDATA[Senior könyvelő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/senior-konyvelo-2650181522.html -Teljes körű könyvelési feladatok ellátása
-Beszámolók készítése
-Részvétel a havi, negyedéves és éves zárási feladatokban
-Bevallások összeállítása, valamint benyújtása
-Könyvvizsgálóval való együttműködés a könyvvizsgálat előkészítésében
-Kapcsolattartás társosztályokkal
Elvárások
-Min 3 év könyvelési tapasztalat
-Mérlegképes könyvelői végzettség (regisztrált mérlegképes előny) vagy főiskolai/egyetemi szakirányú végzettség
-Felhasználói szintű MS Office ismeretek
-Szakma iránti elhivatottság
-Önálló, precíz, hatékony munkavégzés
Előny:
-Angol nyelvtudás
Egyéb juttatások
-Versenyképes fizetés
-Hosszú távú munkalehetőség
-Stabil hátterű munkakörnyezet
-Kellemes munkahelyi légkör
-Fiatalos csapat
További információ
Emese Petőh
+36 30 665 4289
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/senior-konyvelo-2650181522.html
<![CDATA[Treasury Analyst]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/treasury-analyst-2649305168.html - Perform daily cash management
- Process payments
- FX settlement
- Intercompany loan administration
- Take part in netting activities
- Participate in month-end activities
- Reporting
- Prepare monthly Treasury control metrics and follow-up on action items
- Backup for C&L Senior Analyst
Elvárások
- Bachelors degree in Economy or Finance
- Fresgrads are welcome
- 1-2 years? experience in accounting/finance/treasury position is an advantage
- Fluency in English
- Good analytical and problem solving skills
- Customer focus
- Great communication skills
- Flexibility
Egyéb juttatások
- Competitive salary
- Cafeteria benefits
- Dynamic environment
- Stable, multinational company
További információ
Gecse Janka
+3630/429-4455
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/treasury-analyst-2649305168.html
<![CDATA[Adatrögzítő / Könyvelő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/adatrogzito-konyvelo-2649714305.html A Mellow Mood Group kö zponti irodá já ban
Adatrö gzí tő / Kö nyvelő
munkatá rsat keresü nk.
Pé nzü gyi, gazdasá gi terü leten szerezté l kö zé pfokú vé gzettsé get? Pá lyakezdő vagy netá n van 1-2 é ves szakmai tapasztalatod? Szereted é s jó l haszná lod az irodai szoftvereket? Tudsz precí zen, kemé nyen é s megbí zható an dolgozni?
Csatlakozz Cé gcsoportunkhoz, ná lunk gyorsan megtanulhatod a pé nzü gyi szakma rejtelmeit. Tanulá si, fejlődé si lehetősé gek, dolgozó i kedvezmé nyek, minősé gi munkakö rnyezet é s remek csapat vá r Rá d.
Feladataid lesznek:
Napi kö nyvelé si feladatok adminisztratí v tá mogatá sa, szá mlá k lefűzé se, anyagok előké szí té se,
adatrö gzí té s, kö nyvelé s,
folyó szá mlá k egyezteté se,
é v vé gi főkö nyv, beszá moló ké szí té sé ben segé dkezé s,
riportok ké szí té sé hez segé dkezé s,
á fa bevallá sok ké szí té sé ben segé dkezé s,
tá rgyi eszkö zkezelé s.
Előnyt jelent:
Szá llodá ban, vagy utazá si irodá ban szerzett szakmai tapasztalat.
Amennyiben hirdeté sü nk felkeltette az é rdeklődé sed, vá rjuk fé nyké pes ö né letrajzod.

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-16 23:59 ]]>
Thu, 16 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/adatrogzito-konyvelo-2649714305.html
<![CDATA[Pénzügyi gyakornok]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/penzugyi-gyakornok-2649734648.html Vevő és szállító folyószámlák kezelése Kinlévőségi listák készítése Követeléskezeléssel kapcsolatos pénzügyi feladatok elvégzése Fizetési felszólítások kiküldése Pénzügyi és banki ügyintézés, utalásra való elkészítése és utalás elvégzése Közreműködés havi és éves zárási folyamatokban Kapcsolattartás az ügyfelekkel és társosztályokkal
Elvárások
Heti 16-24 óra vállalása, iskola mellett is! Tárgyalóképes angol nyelvtudás Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség Jó problémamegoldó képesség Határozott, de udvarias fellépés Munkaidő   Hétfőtől - Péntekig Amit kínálunk Modern munkakörnyezet és családias hangulatú cégkultúra Motivált, lelkes, fiatalos csapat Egy nemzetközi piacvezető vállalat nyújtotta biztos háttér és stabil jövedelem Kiváló megközelítés, metró és villamos pár perc sétára található
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/penzugyi-gyakornok-2649734648.html
<![CDATA[Eladó Pénztáros - részmunkaidő - Nagykáta]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/elado-penztaros-reszmunkaido-nagykata-2649304751.html NAGYKÁTAI boltunkba részmunkaidős ELADÓ - PÉNZTÁROS kollégát keresünk!
Főbb feladatok
*vásárlók magas szintű kiszolgálása
*az üzlet rendben tartása, aktuális ár és marketing anyagok kihelyezése
*raktári rend folyamatos fenntartása, időszakos leltározás
*árufeltöltés és kihelyezés
*kasszázás, takarítási feladatok
Munkakör betöltésének feltételei
*hasonló területen szerzett 2-3 éves tapasztalat
*alapfokú számítógépes ismeretet
*rugalmas munkavégzési hajlandóság
*önálló munkavégzés
Munkakör betöltése során előnyt jelent
*kiskereskedelmi / drogériai jártasság
*eladói / kereskedelmi szakképesítés
Amit kínálunk
*stabil céges háttér
*kulturált munkakörnyezet
*karrier lehetőség
Ami a pályázathoz szükséges
*Amennyiben pályázatunk felkeltette érdeklődését, regisztráljon és jelentkezzen hozzánk ELADÓ - PÉNZTÁROS munkakörbe!

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/elado-penztaros-reszmunkaido-nagykata-2649304751.html
<![CDATA[Könyvelő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/konyvelo-2649714338.html Hazá nkban kö zel 350 főt foglalkoztató vá llalat csapatá ba keresü nk pé nzü gyi, szá mviteli terü letre munkatá rsat.
Feladatok:
Kö nyvelé si feladatok ellá tá sa ö ná lló an (kettős, egyszeres)
Adó zá si feladatok ellá tá sa, adó bevallá sok ké szí té se
Jogszabá lyvá ltozá sok nyomon kö veté se
Vezetősé g felé egyedi kimutatá sok ké szí té se
Együ ttműkö dé s a tá rsosztá lyokkal
Egyé b adminisztratí v teendők
Elvá rá sok:
Szakirá nyú kö zé pfokú pé nzü gyi-szá mviteli vé gzettsé g (felsőfokú előnyt jelent)
Minimum 5 é ves szakmai tapasztalat
Vonatkozó jogszabá lyok napraké sz ismerete, é s a vá ltozá sok folyamatos nyomon kö veté se
Problé mamegoldó é s stressz tűrő ké pessé ge á tlagon felü li
Hatá rozott, haté kony, energikus szemé lyisé g
Jó kommuniká ció s, kapcsolatteremtő é s együ ttműkö dé si ké pessé ggel rendelkezik
Munká já t precizitá s, pontossá g jellemzi
Előnyt jelentenek:
Mé rlegké pes kö nyvelői vé gzettsé g
Amit kí ná lunk:
Hosszú tá vú munkalehetősé g egy megbí zható, magyar tulajdonú, rendkí vü l dinamikusan fejlődő, stabil há tterű cé gné l
Versenyké pes jö vedelem
Azonnali munkakezdé s
A magyar nyelvű fé nyké pes pá lyá zatokat fizeté si igé ny megjelö lé sé vel vá rjuk!

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/konyvelo-2649714338.html
<![CDATA[Könyvelő /Accountant Junior]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/konyvelo-accountant-junior-2648130836.html Magyarország vezető multinacionális megbízó partnerünk részére keresünk
könyvelő /accountant munkatársat 
Ügyfelünk nemzetközi pénzügyi központjának könyvelési feladatainak ellátása.
Feladatok
Vevői és szállítói számlák könyvelése
Főkönyv egyenlegek összeállítása
Eseti és rendszerek jelentések készítése
Kapcsolattartása a társosztályokkal
Elvárások
Felsőfokú pénzügyi/számviteli végzettség
Vevő és szállítószámla könyvelést meghaladó ismeret
Főkönyvi összefüggések ismerete
Pályakezdő, vagy 1-2 éves könyvelési tapasztalat
Angol nyelvtudás munkanyelvként való használata
SAP vagy Oracle ismerete (GL modul)
Jártasság a főkönyvi egyenlegek egyeztetése, egyenleg magyarázatának témakörében
Egyéb juttatások
Multinacionális munkakörnyezet
A munkahely jól megközelíthető
Versenyképes juttatási csomag
Cafetéria csomag
További információ
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el önéletrajzát, a stj0435@starjobs. hrszoftver. hu e-mail címre, a betölteni kívánt munkakör és fizetési igény megjelölésével. Adatkezelési szám: NAIH-106075/2016
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/konyvelo-accountant-junior-2648130836.html
<![CDATA[Purchase to Pay Trainee (VI. district)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/purchase-to-pay-trainee-vi-district-2659989182.html This position is accountable for to support the coverage of the purchase ledger, and proper costing, with the booking of the purchase invoices.
Tasks:
In this role you will have the following accountabilities:
- managing ESAB AP shared mailboxes (E-mail routing, reply to e-mails within own accountibility)
- invoice handling in Basware (basic booking tasks)
- supporting P2P team prepare for month end closing and netting tasks
- issue escalation towards P2P team members and TL's
- ad hoc tasks (retrieving invoices as per audit request)
- ad hoc support for other departments upon request
Conditions:
Essential Skills, Knowledge and Behaviours:
- ongoing full time studies in economic field
- Strong analytical skills, structured way of thinking and acting
- Excellent Excel skills and general IT literacy
- Strong communication, influencing and interpersonal skills
- Strong problem solving and communication skill
- Proactive, ability of systematic problem solving
- Fluency in English is a must, but any other European language knowledge is an advantage
Starting work:
- ASAP
Working hours:
- Flexible working hours (Availability in min. 20-25 hours/week)
Working time:
- Long term
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-09-13 23:59 ]]>
Thu, 13 Sep 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/purchase-to-pay-trainee-vi-district-2659989182.html
<![CDATA[Order to Cash Accountant]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/order-to-cash-accountant-2650181516.html - Bank booking and Bank query pack handling, daily communication with outsourcing company, providing instruction related to bank booking
- Direct Debit collections, Payment advice, handling queries with customer related to collection, proper setup of Direct Debit in SAP
- Process manual payments in bank
- Bank and Cash Pool statements reconciliation
- Clearing accounts, Remittance in Transit
- Customer balance reconciliation and follow up, Dunning the customers
- Cooperation with Record To Report on Monthly, Quarterly and Yearly closing steps
- Improvement of OTC process
- Implementing and maintaining best practices and control framework requirements of the relevant process
- Working on process improvement related KPIs
Elvárások
- University/College degree in Accounting or Economics
- 1-2 years of work experience in OTC area is advantage and fresh graduates are also welcome
- Communication level in English, both written and oral is a must
- Fluency in German
- SAP - FI knowledge is an advantage
- Excel Pivot knowledge is advantage
- Chartered Accountant is an advantage
Egyéb juttatások
- Outstanding growth opportunities within an international organisation
- Prestigious and successful company
- "Google style office environment"
- Comfortable shuttle bus service to Budaörs (25 min from Blaha Lujza tér)
További információ
Gecse Janka
janka. gecse@randstad. hu
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/order-to-cash-accountant-2650181516.html
<![CDATA[Account Receivable gyakornoki lehetőség (francia-angol nyelvtudással)!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/account-receivable-gyakornoki-lehetoseg-francia-angol-nyelvtudassal-2659989455.html Gyakornokot keresünk pénzügy/számvitel területre!
Feladatok:
- Kapcsolattartás nemzetközi nagyvállalati partnerekkel
- Vevői számlázás és a bejövő tételek banki könyvelése
- Kimutatások készítése
Cég bemutatása:
A Colfax Corporation a világ egyik vezeto diverzifikált ipari termelovállalata, mely három platformján kesztül nyújt világszinten korszakalkotó megoldásokat folyadék -, és levego átviteli rendszerek tervezésében, kivitelezésében és gyártásában, valamint heggesztési üzletágban.
A COLFAX Global Business Services egyesíti a három cég erosségeit és ezen értékek mentén nyújt globális támogatást a cégcsoport leányvállalatainak pénzügyi, értékesítési, logisztikai és IT területen.
Feltétel:
- Érvényes nappali tagozatos aktív, vagy passzív jogviszony igazolás
- Felsőfokú tanulmányok
- Érdeklődés a terület iránt
- Legílább középfokú aktív angol és francia nyelvtudás
- Pontos, precíz munkavégzés
- Megbízható, barátságos személyiség
Kezdés:
Interjú után azonnal
Munkaidő:
Legalább heti 20-25 óra vállalása 9. 00-18. 00 óra között
Munka időtartama:
Hosszú távú (min. fél év)
Bruttó bér:
1120 Ft/óra
Munkavégzés helye:
VI. kerület
Amit kínálunk:
- Bérezés a gyakorlati idő alatt (br. 1120 HUF/ óra)
- Barátságos kollégák
- Valós szakmai tapasztalat szerzési lehetőség
- Szükség esetén igazolás a szakmai gyakorlatról
- Jól megközelíthető munkahely (5 percre a nyugati pályaudvartól)
Projekt menedzser:
Vántus Anikó
Email: vantus. aniko@mads. hu
Telefon: +36 (20) 9797 984
Jelentkezés:
Emailben küldött önéletrajzzal. Tárgy: AR_francia
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-09-13 23:59 ]]>
Thu, 13 Sep 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/account-receivable-gyakornoki-lehetoseg-francia-angol-nyelvtudassal-2659989455.html
<![CDATA[Order to Cash Specialist]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/order-to-cash-specialist-2647872404.html - issue invoices and credit notes in accordance with the agreed billing arrangements and SLAs by ensuring the data accuracy and submit to the customer via agreed channel
- assist Business with inquiries on any issues relating to customer invoices / credit notes and other corrective billing documents
- Initiate and maintain regular dialogue with stakeholders (Ex: Sales, Manufacturing, Inventory Deployment, Distribution Operations) to resolve and prevent issues and to enhance mutual understanding of process
- contribute to operational improvement initiatives within the O2C/MDM team / support projects when assigned
- handle incoming calls/queries to resolve billing issues. Solve issues in cooperation with colleagues within O2C/MDM. Contribute and prepare reports when assigned
- ability to work flexibly and cover other sales back office activities when required
Elvárások
- university or college degree in Sales, Finance & Accounting, Information Technologies or related degree
- at least 0-3 year experience in international environment focused on Invoicing or Billing activities
- beneficial: Overall understanding of the overall order to cash and invoicing process
beneficial: Experience in working in a service driven, customer oriented environment (beneficial: SSC experience)
- intermediate English
- expert Excel skills
- Time management, organizational, and prioritization skills
- excellent communication, interpersonal and analytical skills
- proactive and outcome-focused attitude
- self- motivation
Egyéb juttatások
-friendly enviroment
-work-life balance
-attractive package
További információ
Noémi Czuczor

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/order-to-cash-specialist-2647872404.html
<![CDATA[Kontírozó könyvelő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/kontirozo-konyvelo-2641044365.html Budapest XIX. ker. Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet                             a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Budapest XIX. ker. Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet
KONTÍROZÓ KÖNYVELŐ munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1192 Budapest, Ady Endre út 7. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A GESZ-hez tartozó intézmények gazdasági eseményeinek analitikus vezetése, teljes pénzforgalmának iktatása, kontírozás, könyvelés. Vegyes feladások és bevallások előkészítése, adatszolgáltatás beszámolókhoz. Irattározás. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Középfokú képesítés, könyvelő, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 18. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Reizingerné Fejes Tünde nyújt, a 06-1/34-74-614 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Budapest XIX. ker. Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20180618 , valamint a munkakör megnevezését: KONTÍROZÓ KÖNYVELŐ. •         Postai úton, a pályázatnak a Budapest XIX. ker. Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (1192 Budapest, Ady Endre út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20180618, valamint a munkakör megnevezését: KONTÍROZÓ KÖNYVELŐ. •         Elektronikus úton Reizingerné Fejes Tünde részére a rftunde@gesz. kispest. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 19. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 22.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/kontirozo-konyvelo-2641044365.html
<![CDATA[Pénzügyi munkatárs]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/penzugyi-munkatars-2657032046.html Feladatok:
szá mlá zá s
irodai adminisztrá ció s munka
Elvá rá s:
min. 2 é v hasonló terü leten szerzett tapasztalat
MS Office ké szsé gszintű ismerete
Előny:
munkaü gyi, pé nzü gyi ismeretek
Amit nyú jtunk:
teljes munkaidő
stabil há tté r, hosszú tá vú munkahely
versenyké pes jö vedelem
 

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-09-03 23:59 ]]>
Mon, 03 Sep 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/penzugyi-munkatars-2657032046.html
<![CDATA[Adminisztrátor (könyvelési területre)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/adminisztrator-konyvelesi-teruletre-2645031326.html Pénzügyi végzettségTársalgási szintű angol nyelvtudásPályakezdők jelentkezését is várjuk! Előny: Mérlegképes könyvelő végzettségFelsőfokú végzettség
Felelősségteljes pozíció egy nemzetközi cég testvérvállalatánálCafeteriaBejárás támogatásaAzonnali kezdés
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-31 23:59 ]]>
Fri, 31 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/adminisztrator-konyvelesi-teruletre-2645031326.html
<![CDATA[Mérlegképes könyvelő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/merlegkepes-konyvelo-2655574088.html mérlegképes könyvelőt
keres, min. 2 év tapasztalattal.
Amit kérünk Tőled, légy:
tapasztalt
leinformálható
szakmailag naprakész
rendszerető
nagy munkabírású
elkötelezett
Amit kínálunk:
teljesítmény alapú bérezés
kulturált, teljesen gépesített iroda
ideális munkakörülmények
20 éve működő cég biztonsága
fiatal meglévő munkatársak
bejelentett, főállású munkakör
őszinte, nyílt légkör
Várjuk jelentkezésedet!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-09-07 23:59 ]]>
Fri, 07 Sep 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/merlegkepes-konyvelo-2655574088.html
<![CDATA[Könyvelő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/konyvelo-2650151774.html Kö nyvelő
munkatá rsat keres KIEMELT BÉ REZÉ SSEL
Feladatok:
kö nyvelé si feladatok teljes kö rű ellá tá sa
banki utalá sok inté zé se
há zipé nztá r kezelé se
pé nzü gyi é s irodai adminisztrá ció
bevallá sok, kimutatá sok ké szí té se
Elvá rá sok:
kö nyvelé sben szerzett szakmai tapasztalat
ö ná lló munkavé gzé s
precizitá s
informatikai ismeretek
jó kommuniká ció s ké szsé g
Előny:
szakirá nyú vé gzettsé g
Munkavé gzé s helye:
Miskolc
Szakmai ö né letrajzokat a megadott email cí mre, vagy a Jelentkezé s gombra kattintva vá rjuk.

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/konyvelo-2650151774.html
<![CDATA[Senior Könyvelő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/senior-konyvelo-2653304633.html teljes körű könyvelésben szerzett legalább 4 év tapasztalatmagabiztos, folyékony angol nyelvtudásmérlegképes könyvelői végzettségönálló, precíz munkavégzésproaktivitás, jó probélmamegoldó képesség Bérszámfejtési tapasztalat előnyt jelent.
versenyképes juttatási csomagdinamikus, fiatalos csapatexkluzív munkakörnyezet
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-23 23:59 ]]>
Thu, 23 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/senior-konyvelo-2653304633.html
<![CDATA[Pénzügyi ügyintéző (Budapest)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/penzugyi-ugyintezo-budapest-2649714500.html Pé nzü gyi asszisztens
pozició ra.
Feladatok:
kimenő/bejö vő szá mlá k nyilvá ntartá sa, levelek kezelé se
dokumentumkezelé s, archivá lá si, adminisztratí v feladatok ellá tá sa
munkarend é s munkaidő rö gzí té se 
havi zá rá sban való ré szvé tel
bé rszá mfejtő munká já nak tá mogatá sa
a tá rsasá g szerződé seinek rö gzí té se, dokumentá lá sa
Elvá rá sok:
minimum 1 é v pé nzü gyi terü leten eltö ltö tt idő
logikus gondolkodá s, ö ná lló munkavé gzé s
MS Office programok kivá ló haszná lata
Amit ajá nlunk:
kellemes munkakö rnyezet
multikulturá lis csapat
versenyké pes fizeté s
Jelentkezni ö né letrajzzal lehet.

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-16 23:59 ]]>
Thu, 16 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/penzugyi-ugyintezo-budapest-2649714500.html
<![CDATA[Bérszámfejtő gyakornok]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/berszamfejto-gyakornok-2650182107.html Bérszámfejtéssel kapcsolatos havi feladatokban való aktív tevékenykedés Bérszámfejtő csapat munkájában való segítségnyújtás HR adminisztrációs tevékenységek ellátása
Elvárások
Aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszony Heti minimum 30 óra vállalása Magabiztos, legalább középfokú angol nyelvtudás MS Office ismeret Amit kínálunk Bruttó 1200 Ft/óra diákbér Multinacionális vállalatnál történő tapasztalatszerzés
További információ
Jelentkezés Ha pozíciónk felkeltette érdeklődésedet, várjuk jelentkezésedet a honlapunkon a regisztrációt követően.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/berszamfejto-gyakornok-2650182107.html
<![CDATA[Gazdasági asszisztens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/gazdasagi-asszisztens-2654332520.html gazdasá gi asszisztens
pozí ció ba.
Feladatok:
Controller vezető munká já nak előké szí té se, adminisztratí v tá mogatá sa
Napi ü gymenet é s forgalom dokumentá lá sa, ellenőrzé se
Ré szvé tel havi, é ves zá rá sban, kimutatá sok ké szí té sé ben
Pé nztá r kezelé se
Eseti jelleggel telefonos megkeresé sek fogadá sa
Elvá rá sok:
Gazdasá gi vé gzettsé g
3-5 é v szakmai tapasztalat
Ö ná lló munkavé gzé sre való ké pessé g
Megbí zható sá g
Nagyfokú precizitá s, elemzői ké szsé g
Felhaszná ló i szintű informatikai ismeretek (Excel, Word)
Jó kommuniká ció s ké szsé g
Előnyt jelenthet:
Felsőfokú gazdasá gi vé gzettsé g
Azonnali munkakezdé s
Munkavé gzé s helye:
Nyí regyhá za, Debreceni ú t 222.

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-28 23:59 ]]>
Tue, 28 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/gazdasagi-asszisztens-2654332520.html
<![CDATA[Gazdasági vezető (nyugat dunántúl)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/gazdasagi-vezeto-nyugat-dunantul-2659991372.html Nagyvállalat  GAZDASÁGI VEZETŐT keres Nyugat Dunántúli  munkavégzésreFeladatok: A vállalat pénzügyi, számviteli, munkaügyi és kontrolling folyamatainak irányításaElvárások: Felsőfokú közgazdasági végzettségTárgyalási szintű német nyelvtudás szóban és írásban egyarántLegalább 5 év szakmai tapasztalatLegalább 3 év vezetői tapasztalatMérlegképes könyvelői végzettség előnyt jelentMunkavégzés helye: Nyugat Dunántúl  Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el frissített önéletrajzát!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/gazdasagi-vezeto-nyugat-dunantul-2659991372.html
<![CDATA[TB ügyintéző / Bérszámfejtő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/tb-ugyintezo-berszamfejto-2655674327.html - Havi bérszámfejtés elkészítése;
- TB ügyintézés (kifizetőhelyi feladatok)
- Adó- és járulékbevallások készítése, adatszolgáltatás
- Munkaviszonnyal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, igazolások kiállítása
- A munkavállalók be- és kiléptetésével kapcsolatos teendők elvégzése
- Éves zárási feladatok ellátása
- Cafeteria juttatások kezelése
Elvárások
Legalább 2 éves teljes körű bérszámfejtői tapasztalat
- TB ügyintéző végzettség
- Szolgáltatói szemlélet
- Szakmai igényesség
- Pontosság
Előnyt jelent:
- NEXON program ismerete előnyt jelet
- Angol nyelvtudás
További információ
Boglárka Cser
boglarka. cser@randstad. hu
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/tb-ugyintezo-berszamfejto-2655674327.html
<![CDATA[Főkönyvelő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/fokonyvelo-2651442083.html Felsőfokú szakirányú végzettség; regisztrált mérlegképes könyvelői minősítésAktív, tárgyalóképes angol nyelvismeretMinimum 3 éves főkönyvelői tapasztalatAdózási, adóügyi ismeretekErős excel tudásElőny: IFRS tapasztalat, nagyvállalati tapasztalat, adótanácsadói vizsga
Versenyképes juttatási csomagSzakmai kihívásokOpen door policyStabil, nemzetközi háttérProfesszionális, egymást támogató csapat
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/fokonyvelo-2651442083.html
<![CDATA[Intercompany Finance Analyst]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/intercompany-finance-analyst-2652183590.html Fluent EnglishBA degree in Economics or Finance field2 years experience at finance sector in SSC fieldAdvanced knowledge of Excel
Supportive corporate cultureInspiring working teamsCompetitive salary and benefit packageProfessional development programs, trainings and educational supportEmployee and Family Friendly WorkplacePrivate health insurance package
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-20 23:59 ]]>
Mon, 20 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/intercompany-finance-analyst-2652183590.html
<![CDATA[Könyvelő - Angol nyelvtudással]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/konyvelo-angol-nyelvtudassal-2654732435.html Mérlegképes könyvelői végzettség (regisztráció megléte nem feltétel)Legalább 1 év szakmai tapasztalatAktív angol nyelvtudásJó kommunikációs és kiváló problémamegoldó készségPrecizitás, pontosság, önálló munkavégzés
Versenyképes fizetés és béren kívüli juttatási csomagSzéles körű tapasztalatszerzési lehetőségJól felszerelt munkahely és professzionális munkakörnyezet, Hosszútávú munkalehetőség, Akár azonnali kezdés
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-27 23:59 ]]>
Mon, 27 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/konyvelo-angol-nyelvtudassal-2654732435.html
<![CDATA[Junior Accounts Payable angol és német nyelvtudással]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/junior-accounts-payable-angol-es-nemet-nyelvtudassal-2655674204.html Érdekel a könyvelés világa? Szeretnéd a karriered egy Dunára néző irodában kezdeni? Olyan munkalehetőséget keresel, ahol az angol és a német nyelvtudásodat is kamatoztathatod?
Motivált, tanulni vágyó pályakezdők jelentkezését várjuk junior accounts payable pozícióba.
Elvárások
Felsőfokú végzettség
Középfokú angol és német nyelvtudás
Pénzügyi érdeklődés
Egyéb juttatások
Versenyképes jövedelem, béren kívüli juttatások
Modern környezet
Fiatalos csapat
Szuper légkör
További információ
Boglárka Cser
+36 30 296 6943
Sárik Dorottya
+36 30 539 8771

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/junior-accounts-payable-angol-es-nemet-nyelvtudassal-2655674204.html
<![CDATA[Kontírozó könyvelő (Pályakezdők jelentkezését is várjuk!) - 52951]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/kontirozo-konyvelo-palyakezdok-jelentkezeset-is-varjuk-52951-2656695002.html • Dokumentumok fűzése
• Kontírozás
• Rögzítés a könyvelő programba
• Kimutatások készítése
Elvárások
• Középfokú végzettség
• Jó problémamegoldó készség
• Precizitás
• Önálló munkavégzés
Egyéb juttatások
• Versenyképes fizetés
• Cafeteria
• Stabil munkahely
További információ
• Könyvelési területen szerzett tapasztalat
• Mérlegkészítési gyakorlat

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/kontirozo-konyvelo-palyakezdok-jelentkezeset-is-varjuk-52951-2656695002.html
<![CDATA[Kontroller]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/kontroller-2651442158.html Minimum 2 éves szakmaitapasztalatGyártási controllingban szerzetttapasztalat előnyt jelentSAP ismeret előnyt jelentTársalgási szintű angol nyelvtudás
Multinacionális környezetDinamikus karrierépítési lehetőségVersenyképes fizetés
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-09-18 23:59 ]]>
Tue, 18 Sep 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/kontroller-2651442158.html
<![CDATA[Ha a számok a szenvedélyed és nem csak egy munkát keresel, akkor nálunk a helyed! Könyvelőt keresünk]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/ha-a-szamok-a-szenvedelyed-es-nem-csak-egy-munkat-keresel-akkor-nalunk-a-helyed-konyvelot-keresunk-2651935502.html o Teljes körű könyvelési és összetett számviteli feladatok ellátása
o Havi, negyedéves és éves zárásokban való közreműködés, egyeztetések
o Részvétel adóbevallások összeállításában
o Éves és évközi beszámolók készítésében való közreműködés
Elvárások
o Könyvelő végzettség
o Minimum két éves tapasztalat
o MS-Office felhasználó szintű használata
o Önálló, lelkiismeretes munkavégzés, rugalmasság
o Amennyiben rendelkezik mérlegképességgel, akkor minimum 1 év tapasztalat
További információ
Mérlegképes vagy? Ha az ÉTER nem csak "B TERV", akkor nálunk a helyed! GYERE és KÖNYVELJ!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ha-a-szamok-a-szenvedelyed-es-nem-csak-egy-munkat-keresel-akkor-nalunk-a-helyed-konyvelot-keresunk-2651935502.html
<![CDATA[Mérlegképes könyvelő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/merlegkepes-konyvelo-2654732252.html mérlegképeskönyvelő
munkakörbe, szolnoki munkavégzéssel, hosszú távra.
Főbb feladatok:
Adóbevallások elkészítésében való részvétel
Munkaüggyel kapcsolatos ügyintézés ( új dolgozó bejelentése, rögzítése, dolgozó kilétepése, egyszerűsített foglalkoztatás dokumentálása)
Bejövő számlák, pénztár, Vegyes főkönyvikönyvelési feladatok
Tárgyi eszközöknyilvántartása, beruházások aktiválása
Vevő, szállító analitika rendezése, ellenőrzése
Folyószámla egyeztetése
Éves zárási feladatok, egyeztetés az analitikus nyilvántartásokkal, főkönyvi számlákleltározása
Éves záráshoz kapcsolódó kimutatások elkészítése
Éves beszámoló elkészítésében való részvétel
Adó és Tb jogszabályok változásainakkövetése
Elvárás a munkavállaló felé:
Önálló munkavégzés
Minimum 3 évkönyvelői tapasztalat
Csapatmunka
Precizitás
Amitkínálunk:
Szakmai segítségnyújtás
Stabil vállalati háttér
Hosszú távú munkalehetőség

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-29 23:59 ]]>
Wed, 29 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/merlegkepes-konyvelo-2654732252.html
<![CDATA[Retail AP Representative - Polish speaker]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/retail-ap-representative-polish-speaker-2655674255.html -Entering Accounts Payables into the ledgers
-Invoice management
-Handle documents for closing period
-To ensure adherence to policies and procedures
-First point of contact for customers
-Monitor payments
-Follow up on general ledger
-Perform a high standard of customer relationship management
Elvárások
-Academic degree in business or finance
-Accounting experience good advantage
-Fluency in Polish and English language
-Good interpersonal skills
Egyéb juttatások
- Outstanding growth opportunities within the international organisation
- Prestigious and successful company
- Nice and professional working environment in a centrally located office
- Competitive salary and benefits
További információ
Réka Genov
reka. genov@randstad. hu
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/retail-ap-representative-polish-speaker-2655674255.html
<![CDATA[Eladó Pénztáros - Balatonalmádi]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/elado-penztaros-balatonalmadi-2655673760.html BALATONALMÁDI boltunkba teljes munkaidős ELADÓ - PÉNZTÁROS kollégát keresünk!
Főbb feladatok
*vásárlók magas szintű kiszolgálása
*az üzlet rendben tartása, aktuális ár és marketing anyagok kihelyezése
*raktári rend folyamatos fenntartása, időszakos leltározás
*árufeltöltés és kihelyezés
*kasszázás, takarítási feladatok
Munkakör betöltésének feltételei
*hasonló területen szerzett 2-3 éves tapasztalat
*alapfokú számítógépes ismeretet
*rugalmas munkavégzési hajlandóság
*önálló munkavégzés
Munkakör betöltése során előnyt jelent
*kiskereskedelmi / drogériai jártasság
*eladói / kereskedelmi szakképesítés
Amit kínálunk
*stabil céges háttér
*kulturált munkakörnyezet
*karrier lehetőség
Ami a pályázathoz szükséges
*Amennyiben pályázatunk felkeltette érdeklődését, regisztráljon és jelentkezzen hozzánk ELADÓ - PÉNZTÁROS munkakörbe!

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/elado-penztaros-balatonalmadi-2655673760.html
<![CDATA[AP könyvelő francia nyelvtudással]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/ap-konyvelo-francia-nyelvtudassal-2650483061.html Ü gyfelü nk Euró pa vezető fü ggetlen IT infrastruktú ra szolgá ltató ja, tö bb mint 25 é ves tapasztalattal. Magyarorszá gon 2013 ó ta műkö dtetik SSC kö zpontjukat, amely ma 500 főt foglalkoztat. Jelenleg a francia bejö vő szá mlá ké rt felelős csapatba keresnek ú j szakembert.
Feladatok:
A bejö vő szá mlá k megfelelé sre kerü lé sé nek elvé gzé se
A főkö nyvi szá mlá k jó vá hagyá sa
Dokumentá ció előké szí té se az időszak zá rá sá ra
Beszá llí tó val való kapcsolattartá s
Folyamatfejleszté s
Elvá rá sok:
Aktí v angol é s francia nyelvtudá s
Legalá bb 1-2 é v munkatapasztalat a bejö vő szá mlá k terü leté n
Magabiztos munkavé gzé s komplex portfó lió k, kinyomozandó ü gyek eseté ben is
SAP ismeret
Fizeté s é s egyé b juttatá sok:
Kompetití v fizeté s, bó nusz, cafaté ira
Tehetsé ggondozó program
Előrelé pé si lehetősé g cé gen belü l
Projektmenedzsment ké pzé s
Munkavé gzé s helye: Budapest
Bővebb leí rá s é s jelentkezé s a Jelentkezé s gombra kattintva olvasható.

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-18 23:59 ]]>
Sat, 18 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/ap-konyvelo-francia-nyelvtudassal-2650483061.html
<![CDATA[CTR (Close To Report) associate - accounting]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/ctr-close-to-report-associate-accounting-2650181033.html The CTR  (Close To Report) supports the company? s efforts to comply with financial standards by maintaining the General Ledger and Project Costing / Fixed Asset module in the ERP system in accordance with financial reporting requirements.  
- Review Accounts
- Create and Process Journals
- Perform Cost Allocations and Statistical Allocations
- Report on Journal Information
- Interact with Other Streams to Have Correct Balance Sheet Reporting
Elvárások
- Education level: College (International Business, or Finance and Accounting, or economics)
- Fluent English
- Basic Accounting knowledge
- 1-2 years Accounting experience (can be AR, AP, GL - can be any not necessary shared service center experience)
Egyéb juttatások
- Competitive salary
- Cafeteria benefits
- Stable company
További információ
Anita Gál
+3630 634 7411
anita. gal@randstad. hu
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ctr-close-to-report-associate-accounting-2650181033.html
<![CDATA[Financial Accountant Trainee]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/financial-accountant-trainee-2659989485.html Alapozd meg karriered az ESAB-nál! Budapesten, az Eiffel téren található a cég európai szolgáltató központja, ahol közel 200 munkatárs lát el üzlettámogatási feladatokat!
Feladatok:
- Financial Accounting csapat munkájának támogatása
- Főkönyvi könyvelések végzése
- Könyvelési feladatok
- Riportok, kimutatások készítése
- Részvétel havi zárásokban
- Archiválás, adminisztráció támogatása
Feltételek:
- Érvényes nappali tagozatos aktív jogviszony igazolás vagy passzív jogviszony igazolás(ebben az esetben csak 25 év alatti diákok jelentkezését tudjuk elfogadni)
- Felsőfokú tanulmányok, gazdasági területen (pénzügy és számvitel preferált)
- Középfokú angol nyelvtudást
- Pontos, precíz munkavégzés
- Megbízható, barátságos személyiség
- Heti 28-30 óra vállalása 8. 00-17. 30 óra között, hétköznap
Munkakezdés:
- Interjú után azonnal!
Munkaidő:
- 8. 30-17. 30 óra között, hétköznap, heti 25 munkaóra
Munka időtartama:
- Hosszú távú lehetőség
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-09-13 23:59 ]]>
Thu, 13 Sep 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/financial-accountant-trainee-2659989485.html
<![CDATA[SENIOR KÖNYVELŐ (13-8840)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/senior-konyvelo-13-8840-2653015364.html SENIOR KÖ NYVELŐ
(13-8840)
pozí ció ba.
Feladatok:
Szá mviteli nyilvá ntartá sok felé pí té se, é s vezeté se,
Havi zá rá si folyamatokban való ré szvé tel,
Kö nyvviteli, ü zletviteli kimutatá sok ké szí té se,
Beszá moló k, adó bevallá sok ö sszeá llí tá sa,
Szá mviteli taná csadá s.
Elvá rá sok:
Aktí v angol nyelvtudá s í rá sban é s szó ban,
Felsőfokú szakirá nyú vé gzettsé g,
Kö nyvelé s, szá mvitel terü leté n szerzett tapasztalat,
Előny szá mviteli szolgá ltató ná l szerzett tapasztalat.
Amit kí ná lunk:
Szemé lyes fejlődé st tá mogató munkakö rnyezet,
Vonzó, versenyké pes fizeté s é s juttatá sok,
Karrierlehetősé g.
A munkavé gzé s helye: Budapest
Ha ajá nlatunk felkeltette é rdeklődé sé t, ké rjü k, kü ldje el magyar é s angol nyelvű ö né letrajzá t a pozí ció megnevezé sé vel é s a „ 13-8840” -es referenciaszá m feltü nteté sé vel.
Ha ez az á llá slehetősé g nem talá lkozik az elké pzelé seivel, akkor is ké rjü k, hogy kü ldje el ö né letrajzá t. Biztosan tudunk Ö nnek  segí teni má s lehetősé gek kapcsá n.
HumanField Vezető- é s Specialistakivá lasztó Kft.
www. humanfield. hu

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-24 23:59 ]]>
Fri, 24 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/senior-konyvelo-13-8840-2653015364.html
<![CDATA[Mérlegképes könyvelő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/merlegkepes-konyvelo-2659990421.html Taxense Consulting Kft. könyvelőiroda részére elsősorban külső helyszínre keresünk mérlegképes könyvelőt.
Feladatok
Külső partnerek részére, könyvelési feladatok ellátása.
Együttműködés a belső munkatársakkal
Esedékes zárások elkészítése ( éves, féléves, negyedéves)
Bevallások elkészítése
Könyvvizsgálatban való aktív részvétel
Elvárások
Mérlegképes könyvelői végzettség
Legalább 1 éves könyvelési tapasztalat
Precíz, pontos, önálló munkavégzés
Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.
Előny
Építőipar és/vagy szállodaipar területén szerzett könyvelési tapasztalat.
NOVITAX program ismerete
Angol nyelvtudás
Kezdés
Azonnal
Munkaidő
H-P 08: 00-16: 30
Munka időtartama
Hosszú távú
Bruttó bér
Bérigény megjelölését kérem.
Munkavégzés helye
Budapest
Projekt menedzser
Lator Hajnalka
Email: lator. hajnalka@mads. hu
Telefon: +36 (20) 200 9017
Jelentkezés
E-mailben küldött fényképes önéletrajzzal és a munka megjelölésével.
Egyéb juttatások
Versenyképes fizetés
Béren kívüli juttatás
Folyamatos képzési lehetőség
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/merlegkepes-konyvelo-2659990421.html
<![CDATA[Statutory Reporting Expert in the banking sector]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/statutory-reporting-expert-in-the-banking-sector-2651227826.html As a Statutory Reporting Expert, your tasks will include:
- preparation of the statutory accounts
- the delivery of statutory accounts to directors
- research of new accounting standards or forthcoming changes in the reporting framework, and
- making recommendations following the changes of the reporting and accounting standards
- assisting with the overall governance of the entity
- project work on the development of and implementation of new systems
- supporting audits
Elvárások
- degree in Finance/Accounting/Economics
- fluent spoken and written English
- experience in financial auditing (BIG4 is an advantage! ) or statutory accounting
- IFRS experience (familiarity with US GAAP is advantageous)
- attention to detail
- strong communication and organization skills
- strong team player skills
Egyéb juttatások
Be part of a dynamic and professional team
Attractive compensation package
Long-term development opportunities in a unique excellence centre

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/statutory-reporting-expert-in-the-banking-sector-2651227826.html
<![CDATA[AP Accountant]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/ap-accountant-2651936063.html - Invoice processing for the business unit's activities in Europe
- Issue resolution in the Procure-to-Pay process via email and phone
- Ownership of all operational accounting tasks like booking, workflow sending, goods   receipt follow-up, correct tax postings, etc.
- Limiting the number of unpaid/overdue cases
- Daily contact with suppliers and approvers across Europe
- Maintaining AP Accounts- Vendor reconciliations
Elvárások
- 3-5 years of relevant experience in AP accounting
- Business level fluency in English (German or French knowledge is a plus)
- Knowledge of Purchase-to-Pay process
- Experience in relevant IT applications (SAP, Office, Sharepoint)
- Analytical thinking and  concern for order and quality
- Highly independent personality and the ability to take initiative
- Ability to travel 
Egyéb juttatások
- Competitive salary and benefit package
- ? Lead by example? managers
- Supportive and friendly colleagues
- Stable company and solid processes
- Modern office environment and great  location
További információ
Rebeka Mancsiczky

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/ap-accountant-2651936063.html
<![CDATA[French Speaking Collection Specialist]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/french-speaking-collection-specialist-2651935760.html - creating credit analysis and review
- reconciling accounts
- managing client accounts receivables portfolio
- reminding customers of their due payments mainly over the phone
- keeping customer database and accounts up-to-date
- escalating problems as appropriate
- managing relationship with customers, partners and car rental stations
- cooperating with departments in the BSC and in the countries
Elvárások
- min. high school education (University or College degree is an advantage)
- advanced knowledge French (verbal, written)
- additionally fluent English (verbal, written)
- excellent written and verbal communication and problem solving skills
- strong analytical skills, logical and proactive thinking
- ability to take initiative
- experience in using Microsoft Excel
Egyéb juttatások
- competitive compensation package
- multicultural, diverse team with colleagues from over 40 different countries
- friendly, collaborative culture & approachable leadership
- opportunities for growth & development throughout your career
- high-energy place with winning spirit where things move forward every day
További információ
Norbert Szalai
norbert. szalai@randstad. hu
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/french-speaking-collection-specialist-2651935760.html
<![CDATA[Accountant]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/accountant-2657636000.html Transgate Global Ltd. is an international company now expanding to the Hungarian market and seeking for a full time accountant.
Main activity: Real Estate development and management.
The successful candidate will be based in Budapest, Hungary, but will be required to travel frequently in Europe and to Dubai.
Required skills & qualities:
- Bachelors or higher degree in accounting or finance
- Strong understanding of accounting theory (auditing, trial balance, balance sheets)
- 10+years accounting/ finance experience
- Fluency in Hungarian and English is a must
- Highly detail oriented & organized at work
- Ability to meet assigned deadlines
- Proficiency in email & MS Office applications
- Experience in real estate preferred
- Ability to travel frequently, including Europe and Dubai
What we offer:
- Competitive European salary package with the opportunity to travel for work assignments.
- Salary: 2000+ EUR/ month based on skills and experience
To apply please send your detailed CV via email.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/accountant-2657636000.html
<![CDATA[Senior Financial Expert]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/senior-financial-expert-2650181513.html - Evaluate and take finance decisions in projects and cost positions
- Identify financial issues and support solutions with local management, controlling, finance, accounting, tax, insurance
- Support Hungarian Accounting and Tax team during daily operations
- Perform financial and economic evaluations, impairment testing and investment-/value-oriented (controlling) activities
- Secure compliance to group wide governance principles and being responsible of the Internal Control System
- Lead special projects esp. with regard to increase financial transparency, performance, harmonization between business segments and support the coordination and implementation of financial decisions
- Support Merger & Acquisition projects from a financial point of view
Elvárások
- University degree in Economics/ Finance/ Accounting
- Knowledge about state of the art controlling and accounting (IFRS and local)
- People management skills and experience
- 5-8 years? relevant professional experience
- Distinctive service orientation towards all internal and external clients
- Fluency in English
Egyéb juttatások
- stable company
- competitive salary and bonus
- multinational environment
További információ
Boglárka Horváth
boglarka. horvath@randstad. hu
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/senior-financial-expert-2650181513.html
<![CDATA[Model Controller]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/model-controller-2658300158.html Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/model-controller-2658300158.html
<![CDATA[Pénzügyi-Számviteli ügyintéző munkatárs]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/penzugyi-szamviteli-ugyintezo-munkatars-2649303953.html Hazánkban közel 350 főt foglalkoztató vállalat csapatába keresünk pénzügyi, számviteli területre munkatársat.
Feladatok:
• Pénzügyi-számviteli feladatok ellátása önállóan
• Adózási feladatok ellátása, adóbevallások készítése
• Jogszabályváltozások nyomon követése
• Vezetőség felé egyedi kimutatások készítése
• Együttműködés a társosztályokkal
• Egyéb adminisztratív teendők
Elvárások:
• Szakirányú középfokú pénzügyi-számviteli végzettség (felsőfokú előnyt jelent)
• Minimum 3 éves szakmai tapasztalat
• Vonatkozó jogszabályok naprakész ismerete, és a változások folyamatos nyomon követése
• Problémamegoldó és stressz tűrő képessége átlagon felüli
• Határozott, hatékony, energikus személyiség
• Jó kommunikációs, kapcsolatteremtő és együttműködési képességgel rendelkezik
• Munkáját precizitás, pontosság jellemzi
Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség egy megbízható, magyar tulajdonú, rendkívül dinamikusan fejlődő, stabil hátterű cégnél
• Versenyképes jövedelem
• Azonnali munkakezdés
A magyar nyelvű fényképes pályázatokat fizetési igény megjelölésével várjuk az zsarta. mariann@textradekft. hu e-mail címre!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/penzugyi-szamviteli-ugyintezo-munkatars-2649303953.html
<![CDATA[Junior Investment banking Controller]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/junior-investment-banking-controller-2658309896.html Your place is here!
Fresh graduates are also welcome!
- preparation of daily P&L's following the trading activity
- explanation of P&L movements
- daily interaction with traders in London
- reviewing transactions for pricing, reserving and control issues
- reviewing new trades, understanding the structure, associated risks and the P&L generated on them.
- ensuring that the firm's risk portfolios are fairly valued
- active participation in projects to develop the control infrastructure and facilitate business growth
- University/College degree specialized in Accounting/Finance
- fluent English
- 0-2 years of relevant finance experience
- strong analytical skills
- strong MsOffice computer skills (especially Excel )
- competitive compensation package
- good location in Budapest
- professional improvement in the area of: products traded, market risks and accounting complexities, in the working practice of a globally leading global financial services firm
- long-term career opportunities across geographies and business lines inside and outside of Finance

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/junior-investment-banking-controller-2658309896.html
<![CDATA[Cash Application Specialist]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/cash-application-specialist-2644154507.html - Understand and follow the full cycle of the Cash application process
- Reconcile and follow up partial cash allocations, short payments, and large currency variances, with local collections team
- Review the unallocated payments, unused credits, short payments
- Manage all queries, operational or financial with internal customers and resolve to successful conclusion General
- work effectively in accordance with agreed SLAs
- ability to work flexibly and cover when required
- follow up control documentation, process flows and procedures
- contribute to operational improvement initiatives
Elvárások
- university or college degree in Finance & Accounting, Economics, Business Administration, Information Technologies or related field or High School Education with relevant practice
- at least 1-2 year experience in international environment focused on Cash application activities
- general understanding of the overall procure
- experience in a service driven, customer oriented environment (beneficial: SSC experience)
- intermediate English
- expert Excel skills
- excellent communication, interpersonal and analytical skills
- proactive and outcome-focused attitude
- self- motivation
Egyéb juttatások
-friendly enviroment
-work-life balance
-attractive package
További információ
Balázs Molnár
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/cash-application-specialist-2644154507.html
<![CDATA[Record to Report Accountant]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/record-to-report-accountant-2649304079.html Process all regular and ad-hoc General Ledger postings
Perform all relevant closing activities for RTR and Asset Management area (monthly, quarterly, year-end) and reconciliation
Support fixed assets accounting (e. g. create and maintain asset master data) and investment management process
Coordinate Intercompany process
Complete reconciliation of assigned General Ledger accounts
Support auditors during year-end audits
Perform internal control activities and ad hoc administrative tasks
Contribute to projects to stabilize and improve process performance
Elvárások
University or college degree in economics or finance
At least 2-3 years work experience in accounting at a Shared Service Center
Fluent in English (another European language knowledge is an advantage)
Strong accounting and Excel knowledge
Proven record of Balance Sheet reconciliation experience
Systematic and quality-oriented way of working
Flexibility and capacity to work under pressure with regard to function and time
Egyéb juttatások
Development opportunities in an international environment
People- and value-focused organization culture
Social- , team and sport events
Training opportunities
További információ
Noémi Czuczor
noemi. miklos@randstad. hu
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/record-to-report-accountant-2649304079.html
<![CDATA[French Speaking Cash Collection Specialist]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/french-speaking-cash-collection-specialist-2650483025.html French Speaking Cash Collection Specialist
Main tasks
Managing client' s accounts receivables portfolio by effective collection of outstanding invoices   (over the phone and e-mail)
Maintaining credit lines; requesting payments for new and existing customers
Managing the relationship with  customers and  partners, keeping contact over phone and e-mail
Credit analysis and review
Continuously striving for process improvement, actively contributing to knowledge- and idea sharing within the team
Requirements
At least College degree  in Economics/Finance  or similar field
Fluency in English and French  (verbal, written)
2-3 years of experience in cash collection, accounts receivable or relevant role
excellent communication skills (both verbal, written)
outstanding customer orientation and problem-solving skills
analytical skills;   logical and proactive thinking
collaborative approach while being able to make own decisions and take ownership, initiative
ability to prioritise in a faced paced environment
experience in using Microsoft Office, especially Excel with confidence
Our Client’ s Offer
Multinational environment
Long-term career opportunity
Competitive salary and benefits
Office location: Budapest city  centre

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-18 23:59 ]]>
Sat, 18 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/french-speaking-cash-collection-specialist-2650483025.html
<![CDATA[B2P Accounting Analyst]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/b2p-accounting-analyst-2648130872.html Ha szeretnél egy dinamikus, fiatalos csapatban pénzügyi támogató területen dolgozni, akkor jelentkezz, mert most vezető multinacionális megbízó partnerünk részére keresünk azonnali kezdéssel
Pénzügyi asszisztenst
ahol rövid idő alatt szekértői tudásra tehetsz szert és megtanulhatod az SAP-t használni, mely tudás alapja lehet a karrierednek.
Feladatok
Számlák feldolgozása és ellenőrzése,
Számlákkal és kifizetésekkel kapcsolatos napi ügyek vitele, kapcsolattartás a külső és belső partnerekkel,
Vállaltirányítási rendszeren belüli kifizetések felülvizsgálata, kifizetése,
Normál és sürgős kifizetések felügyelete, nyomon követése,
A B2P folyamat szerinti számlák kezelése: felülvizsgálatok, előkészítések és jóváhagyások,
Nyitott tételek, kintlévőségek kezelése, elszámolása,
Folyamatok javítása, részvétel pénzügyi, minőségirányítási projektekben,
Részvétel fejlesztési/változáskezelési feladatok végrehajtásában, dokumentációs támogatás (pl. DTP),
Támogatás különböző teljesítménymutatók kialakításában, követésében és elemzésekben.
Elvárások
Problémamegoldó készség, rugalmasság,
Elemző -, analitikus készség,
Számlakönyvelési tapasztalat,
Magabiztos angol nyelvtudás szóban és írásban,
Kiváló kommunikációs képesség,
IT ismeretek, pl. magas szintű Excel, Outlook.
SAP/Oracle ismerete előnyt jelent!
Egyéb juttatások
Versenyképes jövedelem,
Multinacionális munkakörnyezet,
Fiatalos, dinamikus csapat,
Folyamatos szakmai fejlődés lehetősége,
Igényes munkahelyi környezet.
További információ
Munkavégzés helye: Budapest
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el önéletrajzát a betölteni kívánt pozíció megjelölésével a stj0449@starjobs. hrszoftver. hu e-mail címre.
Adatkezelési szám: NAIH-106075/2016
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/b2p-accounting-analyst-2648130872.html
<![CDATA[Könyvelő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/konyvelo-2659368818.html Megbízónk, élelmiszeripari termékek gyártásában, azok hazai és külföldi értékesítésében immár másfél évtizede sikeresen működő, magyar vállalat.
Részükre keresünk
KÖNYVELŐ
munkatársat, a Győr belvárosában működő irodájukba.
A leendő munkatárs feladatai:
• Szállítói számlák könyvelése;
• Havi zárásokban való aktív közreműködés;
• Függő tételek rendezése;
• Számviteli számlák egyeztetése;
• Kimutatások riportok készítése.
Az ideális jelölt:
• Közép, - vagy felsőfokú számviteli végzettséggel rendelkezik;
• Ismeri a számviteli szabályokat;
• Számítógépes ismeretei felhasználói szintűek (MS Excel-tudás);
• Problémamegoldó és kezdeményező egyéniség;
• Precízen, lelkiismeretesen végzi a munkáját.
Előnyt jelenthet:
• Rendszerszemléletű gondolkodás;
• Könyvelési területen szerzett gyakorlat;
• SAP ismeret.
Amit kínálunk:
• Egy jól működő csapat tagja lehet és modern irodai környezetben dolgozhat egy hazai nagyvállalat könyvelési számviteli osztályán;
• Stabil vállalati háttér, felkészült munkatársak;
• Fejlődőképes, nemzetközi munkakörnyezet;
• Alkalmazotti státusz, próbaidő után határozatlan idejű munkaszerződés;
• Versenyképes jövedelem;
• Szakmai fejlődési lehetőség.
Jelentkezését, önéletrajzát kérjük, hogy elektronikus úton küldje el irodánknak!
JobArena Humán Szolgáltató Kft.
info@jobarena. hu
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/konyvelo-2659368818.html
<![CDATA[Travel & Expense Accountant]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/travel-expense-accountant-2649304061.html Register arrived Travel and Expense Reports
Review and prepare necessary compliance check
Follow up on arrived expense reports
Communicate and support travelers
Process workflows in SAP
Follow up on stuck workflow items
Verify if Travel and Expense posting are executed correctly in books
Correct and proceed occurred errors
Send out statement for employee vendor
Follow up and send out reminder to traveler and manager of unassigned items in buffer and unassigned expense reports
Monitor ATM Withdrawals usage
Reconcile Citi bank transaction between Citi statement and SAP
Ticket resolution in Service Manager
Archive Travel and Expense Report envelops
Support to stabilize and improve process performance
Supporting deployment of processes as well as development and maintenance
Support training of employees within processes
Giving support in work shadowing/ Roll out activities and ensure standard process splits are followed
Elvárások
Preferably finance and accounting degree
At least 2 years SSC work experience on Accounts Payable/Travel&Expense field
Fluent written and oral English knowledge
Good knowledge of MS Excel
Strong communication skills
Problem solving personality
Egyéb juttatások
Development opportunities in an international environment
People- and value-focused organization culture
Social- , team and sport events
Training opportunities
További információ
Noémi Czuczor
noemi. miklos@randstad. hu
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/travel-expense-accountant-2649304061.html
<![CDATA[Pénzügyi kontroller]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/penzugyi-kontroller-2651546537.html Ügyfelünk a világ vezető minőségellenőrző, vizsgáló és tanúsító szervezete. Több mint 140 országban 80 000 jól képzett alkalmazott összesen 1 650 irodában és laboratóriumban biztosítja a magas színvonalú munkát, szinte a világ összes országában jelen van képviseleteivel, szolgáltatásaival.
E cég leányvállalata 1991 óta működik Magyarországon. A cég főbb tevékenységei: tanúsítás, ellenőrzés, laboratóriumi vizsgálat, oktatás.
Csapatukba keresünk most új munkatársat az alábbi pozíció betöltésére:
PÉNZÜGYI KONTROLLERFeladatok: A vállalati kontrolling rendszer fejlesztése és működtetése
Kapacitáskihasználási mutatók kidolgozása, működtetése és figyelemmel kísérése
Adatok minőségének folyamatos biztosítása
Célorientált kontrolling folyamatok kidolgozása
Vállalati döntések előkészítése, esélyek és kockázatok elemzése
Havi és éves zárási feladatokban való közreműködés
Önköltség számítások
Projektek pénzügyi támogatása és nyomon követéseElvárások: Hasonló munkakörben szerzett minimum 3 éves tapasztalat
A számvitel különböző ágainak, ezen belül a vezetői számvitel ismerete
Középfokú angol nyelvtudás szóban és írásban
Szervezési ismeretek
A munkakörhöz szükséges számítástechnikai ismeretek, jártasságok
Analizáló és szintetizáló képességek
Kreativitás
Alkalmasság a csoportmunkára, annak vezetésére
Affinitás az új ismeretek iránt
Meggyőző erő
Diplomáciai érzékElőnyök: Laboratóriumi környezetben szerzett tapasztalatJuttatások, ajánlat: Korrekt fizetés, juttatások
Hosszútávú munkalehetőség
Stabil, nagyvállalati háttér
MegbízhatóságMunkavégzés helye: BudapestPozíció területei: PÉNZÜGY / SZÁMVITEL / KONTROLLING: KontrollingPÉNZÜGY / SZÁMVITEL / KONTROLLING: Elemző/TanácsadóEgyéb információk: Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy magyar nyelvű önéletrajzával jelentkezzen rá rendszerünkön keresztül! Nyelvtudás: Angol Középfok szóban és írásbanMunkatapasztalat: 3-5 év
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/penzugyi-kontroller-2651546537.html
<![CDATA[French speaking Vendor Communication Accountant - Purchase to Pay]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/french-speaking-vendor-communication-accountant-purchase-to-pay-2649304082.html Role purpose:
The French speaking Purchase to Pay Vendor Communication Accountant executes all activities as defined in the SLAs/OLAs for PTP for selected local companies with the support of the Senior Accountant and reports directly to the GrTeamoup Leader PTP.
Responsibilities:
Receive and respond to voice inquiries from the vendors
Manage incoming emails ensuring timely, accurate and customer friendly response
Follow up customer queries and check resolution where necessary to ensure satisfaction with the response
Monitor system performance, escalating technical-related issues to management or via trouble ticket escalation
Accurately prepare individual metrics regularly
Track and document all customer contact
Root cause resolution of identified and/or received supplier queries, complaints and escalations
Liaise with internal (GSS) & external (Grundfos) colleagues as needed
Maintain vendor master data
Support closing activities (monthly, quarterly, yearly)
Invoice processing might be required as part of the Vendor Communication
Carry out ad hoc requests of Team Leader and/or Manager
Elvárások
Business Administration and/ or Finance related BA degree
Advanced level of English and French
1-2 years Accounts Payables work experience
Basic understanding of accounting principles
Customer Service/ Vendor management experience
Excellent spoken and written communication skills
Customer Service oriented mind-set
Resolution focused mind-set
Quality-oriented
Distinct flexibility and capacity to work under pressure
Egyéb juttatások
Excellent office in the heart of the city with 21st century solutions
People focused Danish culture with development opportunities in an international environment
An attractive compensation package providing working from home possibilities
An organization where your opinion counts and team spirit is important
További információ
Noémi Czuczor
noemi. miklos@randstad. hu
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/french-speaking-vendor-communication-accountant-purchase-to-pay-2649304082.html
<![CDATA[Senior Indirect TAX Accountant]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/senior-indirect-tax-accountant-2649304067.html Preparation and filing of legally compliant indirect tax returns for Grundfos companies including
extract and analysis of accounting data for tax purposes
preparation of tax calculations and returns
calculation and follow-up on data additions and corrections
verification execution of payments and receipt of refunds
Ensure there are no critical compliance issues.
Preparation and post journals to record indirect tax related transactions in SAP
Preparation of other tax reports like EC sales list, Intrastat, etc.
Review VAT returns, prepared by colleagues
Periodically review vendor invoices to ensure compliance to VAT requirements
Evaluate, resolve and eliminate VAT compliance discrepancies
Perform reconciliation with other tax declarations as well as with the financial accounts
Execution of relevant internal controls including reconciliation of assigned GL accounts
Accuracy, quality and integrity of all activities is according to the defined SLAs or other requirements
Support auditors/internal partners during year-end audits
Advising PtP, OtC teams on day-to-day VAT matters
Perform ad hoc administrative tasks related to indirect tax for the given deadlines
Participate in initiatives to improve the effectiveness and efficiency of the indirect tax processes
To establish and maintain a collaborative relationship with Grundfos internal partners including effective query handling
Elvárások
Bachelor/Master degree in accounting/finance, TAX certificate in Hungary is an advantage
Min. 4 years proven practice in tax accounting or tax audit tasks
Fluent English is a must any other European language is an advantage
Work experience in Financial Shared Service environment, audit or accounting firm
Skills in terms of accounting and statutory requirements in Hungary/ other EU country is an advantage
Solid knowledge of functions of SAP FI/CO module is an advantage but not a must
Good analytical skill
Proactive and solution oriented mind-set
Interpersonal skills with focused attention to stakeholder needs to deal effectively with other related functions
Flexibility and ability to work under pressure
Egyéb juttatások
Excellent office in the heart of the city with 21st century solutions
People focused Danish culture with development opportunities in an international environment
An attractive compensation package providing working from home possibilities
An organization where your opinion counts and team spirit is important
Travel & visit stakeholders. Participate in knowledge migration of indirect tax activities.
További információ
Noémi Czuczor
noemi. miklos@randstad. hu
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/senior-indirect-tax-accountant-2649304067.html
<![CDATA[Operational Controlling Manager]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/operational-controlling-manager-2658309683.html - Ensure BSC EMEA related transfer pricing and administration related audit requirements are met.
- Ensure SG&A costs related to BSC EMEA are controlled, adequate corporate policies implemented.
- Ensure BSC EMEA budget/forecast ownership supported by SG&A analyses provided by Quality Function within the organization.
- Manage the day-to-day activities of the service delivery team leads/supervisors
- Lead the month end closings for all countries covered out of BSC, ensure adequate segregation of duties and timely quality service provided in line with SLAs
- Implement pre-designed and approved standard month end closing process as part of the standardization and control environment improvement
- Lead operational meetings to provide quality and process improvement updates related to accounting area. Provide adequate guidance.
-Participate in internal quality performance reviews, MPRs and other Executive meetings
- Support internal and external audits on respective operational area of responsibility
- Ensure all SOX controls related to area of responsibility are followed and all potential defects eliminated
- Support BSC transition, provide adequate guidance where required
- Monitor GL Accounting SLA agreements and ensure KPIs are met
- Serve as change agent with strong credibility and influence in the organization
- Provide oversight and proactive actions to ensure project deliverables are on-time, compliant, on-budget and of targeted quality while adhering to standard governance processes and best practices
- Cooperation with US counter parties to synchronize processes where possible
- Support Global or Regional projects related to area of responsibility
- Play a leadership role in the migration and integration of new processes.
- Promote an environment of employee development.
- 11-15 years of work experience out of which at least 10 years of team leadership experience, minimum 9 years in SSC environment
- Educated to Bachelors or Masters degree level, Accounting certification.
- Excellent command of the English language (verbal and written), any other European languages are preferred/advantage
- Excellent understanding of Microsoft office
- LEAN/ Six Sigma practice is desired but not a must.
- A people focused person who understands how to achieve the best possible results from people
- Proven track record with evidence of delivering results that provided a positive impact on business performance in an international shared service environment.
- Good workforce planning skills
- Experience of Coaching teams through transitions.
- Excellent interpersonal skills with an ability to build strong working relationships and influence at all levels.
- Flexibility to travel up to 20%
- competitive salary, benefits and bonus system
- multinational, dynamic environment
- modern office in the city center
- long-term career opportunities
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/operational-controlling-manager-2658309683.html
<![CDATA[Pénzügyi előadó]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/penzugyi-eloado-2641044347.html Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal                             a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal
Dömösi Kirendeltség
pénzügyi előadó munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2027 Dömös, Táncsics Mihály utca 2. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet, 19. pénzügyi és számviteli feladatkörök A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Folyamatos kapcsolattartás az önkormányzat és a hivatal dolgozóival.
- Munkaköre jellemzően az önkormányzat alábbi számláira/alszámláira naponta beérkező bevételek és kiadások feldolgozása, utalványok elkészítése, banki forgalmak, gazdasági események könyvelése az EcoSTAT rendszerben
- Rögzítés után egyeztetés, az esetleges hibák kijavítása, utalás.
- Aláírási joggal rendelkezik a banki terminál rendszerében.
- Adatszolgáltatás vezetői döntések előkészítéséhez.
- Kimutatások és számítások készítése a munkakörébe tartozóan.
- A főkönyvi számlák, szakfeladatok rendszeres ellenőrzése. Az egyeztetés során felmerülő hibákat jelzi az adott ügyintézőnek, aki gondoskodik annak javításáról, helyesbítéséről.
- A könyvelés rendszeres egyeztetése az előirányzatokat nyilvántartó munkatárssal.
- A tisztázatlan bevételek külön nyilvántartásba vétele és a rendezés érdekében a szükséges intézkedések, levelezések lebonyolítása.
- Gondoskodás az Áfa analitika alapjául szolgáló lista EcoSTAT rendszerből történő lekérdezéséről.
- Az önkormányzati, a hivatali, valamint az intézményi visszaigényelhető és fizetendő ÁFA megállapítása, majd a bevallások elkészítése, és az elektronikus rendszeren keresztül ennek rögzítése, továbbítása. Minden egyéb adóbevallás határidőben történő elkészítése.
- Az önkormányzat, a hivatal és az önállóan működő intézmény törzskönyvi bejegyzésével, törlésével, az adatok módosításával és az adatszolgáltatások teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása.
- Főkönyvi zárás után az önkormányzati, a hivatali és az intézményi havi adatszolgáltatás elkészítése a KGR-K11 rendszerben.
- Főkönyvi zárás után a negyedéves önkormányzati, hivatali és intézményi pénzforgalmi jelentés (PMINFO), valamint a mérlegjelentés elkészítése, továbbítása a Magyar Államkincstár felé a KGR-K11 rendszerben. Főkönyvi zárás után a féléves és éves költségvetési beszámolók elkészítése a Magyar Államkincstár részére a KGR-K11 rendszerben.
- Részt vesz a következő évre vonatkozó költségvetés előkészítésében.
- Részt vesz a féléves, a háromnegyedéves és az éves költségvetési beszámoló előkészítésében, a feladatkörébe tartozó összefoglaló információs táblák elkészítése.
- EBR rendszerben határidőben történő adatszolgáltatás, KIRA számfejtő rendszerben történő naprakész adatszolgáltatás.
- Pályázatok figyelése, pályázatok benyújtásában való közreműködés. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra Kttv., valamint Esztergom Város Önkormányzatának önkormányzati rendelete (illetményalap: 47. 000 Ft) és az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati, illetőleg Cafeteria és Egyéb Juttatások Szabályzata rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: •         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, Egyetem, vagy főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, műszaki menedzser; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul. •         A Kttv-ben foglalt egységes adattartamú közszolgálati önéletrajz. A pályázat részeként benyújtható a mellékelt önéletrajz, a kitöltést követően. •         Három hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány (? büntetlen előéletű, vele szemben a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll? ), vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről. •         Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai. (Elektronikus úton történő benyújtás esetén beszkennelt formában kell megküldeni. ) •         Tudomásulvételi nyilatkozat arról, hogy amennyiben a pályázat benyújtását megelőző 3 évben az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megtagadta, úgy az adott jogviszony megszűnésétől számított 3 évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthet, valamint az e törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem láthat el. •         Nyilatkozat arról, hogy: •         - a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e; •         - a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a hat hónap próbaidőt vállalja; •         - a pályázat benyújtását megelőző három évben az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállt-e, illetőleg amennyiben igen, úgy annak eleget tett-e; •         - hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéről, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk. •         A tárgyban kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját és megnevezését: 7675-10/2018., pénzügyi előadó. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kátai Kornél nyújt, a 33/507-050 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7675-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó. •         Postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7675-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó. •         Elektronikus úton Dr. Endre Szabolcs részére a jegyzo@esztergom. hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül •         Személyesen: Jegyzői Osztály-Iktató, Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. . A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok alapján, polgármesteri egyetértéssel a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázati kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A Kttv. alapján csak olyan személy nevezhető ki az adott munkakörre, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelt, és a kinevezés napján rendelkezik a fenti hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 27. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         www. esztergom. hu •         www. kszk. gov. hu A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalhoz pénzügyi előadó munkakörre benyújtott pályázatom kapcsán az alábbi nyilatkozatokat teszem:
• hozzájárulok pályázatom tartalmának és az abban szereplő személyes adataimnak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez;
• tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázat benyújtását megelőző három éven belül az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségem teljesítését megtagadtam, úgy az adott jogviszony megszűnésétől számított három évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthetek, valamint az e törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem láthatok el;
• a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor velem szemben nem áll fenn; • a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot teszek és a hat hónap próbaidőt vállalom;
• jelen pályázatom benyújtását megelőző három évben az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségem fennállt, és annak eleget tettem; VAGY jelen pályázatom benyújtását megelőző három évben az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségem nem állt fennállt;
• hozzájárulok önéletrajzom nyilvántartásba vételéhez annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségemnek megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadják. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 22.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/penzugyi-eloado-2641044347.html
<![CDATA[Pénzügyi adminisztrátor]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/penzugyi-adminisztrator-2658304613.html - Adatrögzítés
- Levelezés
- Iktatás
- Szkennelés
- Adminisztratív támogatás
- Középiskolai végzettség
- Precíz pontos munkavégzés,
- Excel ismeret
- 1 műszakos munkarend
- Versenyképes bérezés
- Cafeteria
- Fiatalos csapat
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/penzugyi-adminisztrator-2658304613.html
<![CDATA[Könyvelő/Pénzügyi munkatárs]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/konyvelo-penzugyi-munkatars-2658301550.html Szakmai elvárások:
-                  felsőfokú közgazdasági végzettség és mérlegképes könyvelői végzettség -                  2-3 éves könyvelési/pénzügyi munkakörben szerzett szakmai tapasztalat -                  magabiztos Excel tudás-                  jó kommunikációs képesség -                  terhelhetőség, megbízhatóság, határozottság, önálló munkavégzési képesség-                  csapatszellemiség  
Versenyképes bérezés
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/konyvelo-penzugyi-munkatars-2658301550.html
<![CDATA[Szenior könyvelő - Budapest]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/szenior-konyvelo-budapest-2658302306.html Feladatkör:
Ebben a munkakörben az Ön feladatai lesznek: Főkönyvi számlák egyeztetése. Bevallás előkészítése. Havi zárásban való részvétel.
Végzettség:
Pénzügyi és/vagy mérlegképes végzettség szükséges a pozíció betöltéséhez.
Szakmai tapasztalat:
Informatika:
jó felhasználó szintű office ismeretek
Egyéb követelmény:
Pénzügy/Számvitel területre
Megjegyzés:
Autóelektronikai berendezésekkel foglalkozó nemzetközi vállalat.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/szenior-konyvelo-budapest-2658302306.html
<![CDATA[Pénzügyi munkatárs]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/penzugyi-munkatars-2658300803.html Középfokú végzettség pénzügyi területenMinimum 1 éves releváns szakmai tapasztalatPrecíz, lelkiismeretes hozzáállásJó kommunikációs készség, rugalmasságFelhasználó szintű MS Office és ERP rendszer ismeretMérlegképes könyvelői végzettség előny
Versenyképes juttatási csomagSzakmai fejlődési lehetőségDinamikus csapat, jó munkakörnyezet
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-10-07 23:59 ]]>
Sun, 07 Oct 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/penzugyi-munkatars-2658300803.html
<![CDATA[Termelési kontroller]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/termelesi-kontroller-2658300788.html Főiskolai/Egyetemi végzettségMagabiztos angol nyelvtudásMinimum 2 év tapasztalat kontrolling területenMinimum 3 év tapasztalat pénzügyi területenHatározott, precíz, pontos munkavégzés
folyamatosan fejlődni vágyó csapathoz csatlakozhatsznemzetközi munkakörnyezetkiemelkedő juttatások
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-09-05 23:59 ]]>
Wed, 05 Sep 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/termelesi-kontroller-2658300788.html
<![CDATA[Pályakezdő bérszámfejtő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/palyakezdo-berszamfejto-2655284474.html • A bérszámfejtéssel kapcsolatos adatok gyűjtése, rögzítése
• Bérszámfejtések és bevallások előkészítése
• Kimutatások készítése
• Egyéb adminisztrációval összefüggő feladatok elvégzése
• Adóbevallások készítése
• Társosztályok munkájának segítése, támogatása
Elvárások
Minimum 1 éves irodai tapasztalat!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-09-30 23:59 ]]>
Sun, 30 Sep 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/palyakezdo-berszamfejto-2655284474.html
<![CDATA[Főkönyvelő munkatárs]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/fokonyvelo-munkatars-2658301553.html Szakmai elvárások:     - felsőfokú közgazdasági végzettség és mérlegképes könyvelői végzettség   - 5 éves főkönyvelői tapasztalat, 2-5 milliárd forint árbevételű gyártó cégnél,   - Sap ismeret (legalább 3 éves tapasztalat)   - naprakész adózási ismeretek   - önálló, precíz munkavégzés, és csapatszellemiség - határidők pontos betartása   - angol vagy német nyelvismeret előnyt jelent
Versenyképes bérezés
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/fokonyvelo-munkatars-2658301553.html
<![CDATA[Junior pénzügyi munkatárs]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/junior-penzugyi-munkatars-2655574256.html pénzügyi területen szerzett legalább fél - egy éves szakmai tapasztalatproaktivitás, csapatjátékos szemléletanalitikus gondolkodásmódproblémamegoldó attitűd Előny: Aktív középfokú angol nyelvtudás
Szakmai fejlődési lehetőségVáltozatos feladatokTréningek, képzésekLendületes, összetartó csapatVersenyképes juttatási csomag
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-29 23:59 ]]>
Wed, 29 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/junior-penzugyi-munkatars-2655574256.html
<![CDATA[Pénzügyi adminisztrátor]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/penzugyi-adminisztrator-2655836591.html Minimum középfokú végzettség (pénzügyi és számviteli)Autóipari gyártó cégnél szerzett minimum 2 éves releváns munkatapasztalatSAP ismeretKommunikációképes angol nyelvtudásMagabiztos MS Office ismeret
Stabil, biztos munkahelyHosszú távú munkalehetőségVersenyképes juttatási csomag (alapbér+cafetéria)Utazási támogatás13. havi fizetésSzakmai kihívás, fejlődési lehetőség
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-29 23:59 ]]>
Wed, 29 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/penzugyi-adminisztrator-2655836591.html
<![CDATA[Pénzügyi koordinátor]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/penzugyi-koordinator-2656695044.html • elszámolások elkészítése,
• számlázás,
• kinnlevőség monitoring,
• vevők és szállítók egyenlegének kezelése,
• kapcsolattartás a kirendeltségekkel (magyar, horvát, szerb),
• banki utalások,
• HR tevékenység statisztikai támogatása.
Elvárások
• strukturált gondolkodás, jó elemző képesség, rugalmasság, önállóság,
• magabiztosság és céltudatosság,
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/penzugyi-koordinator-2656695044.html
<![CDATA[Operatív Beszerző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/operativ-beszerzo-2655836594.html Felsőfokú gazdálkodási vagy logisztikai végzettségMinimum 2 éves hasonló területen szerzett tapasztalatMagabiztos Német vagy Angol nyelvtudás írásban és szóban egyarántLogikus gondolkodásmódÖnállóság, megbízhatóságUtazási hajlandóság
Versenyképes bér és juttatási csomagHosszútávú karrierlehetőségFiatalos, lendületes csapatOktatások, tréningek
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-31 23:59 ]]>
Fri, 31 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/operativ-beszerzo-2655836594.html
<![CDATA[Bérszámfejtési specialista]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/berszamfejtesi-specialista-2658307085.html Partnerünk piacvezető a HR szolgáltatások terén.
-Szeretnél könnyen megközelíthető, stabil munkahelyen dolgozni egy modern irodában?
-Szereted a változatos feladatköröket?
-Rendelkezel minimum 2 éves teljes körű bérszámfejtési tapasztalattal?
Akkor ez a lehetőség téged vár!
-Teljes körű bérszámfejtésben, TB ügyintézésben szerzett tapasztalat
-Proaktív, önálló munkavégzés
-Versenyképes jövedelem
-Stabil munkahely
-Könnyen megközelíthető iroda

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/berszamfejtesi-specialista-2658307085.html
<![CDATA[Könyvelő munkatársat keresünk]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/konyvelo-munkatarsat-keresunk-2658303650.html Szeretnéd a munkáddal a környezetvédelmet támogatni?
Szeretnél egy stabil munkahelyet, barátságos kollégákkal?
Van mérlegképes könyvelői végzettséged és tapasztalatod?
Akkor jelentkezz!
Elvárások:
-Számviteli területen szerzett minimum 2 éves tapasztalat
-Mérlegképes könyvelői végzettség
Előnyt jelent:
- Angol vagy francia nyelvtudás
- Hasonló iparágban szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
- Versenyképes jövedelem
- Béren kívüli juttatások
- Stabil, kiszámítható munkahely

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/konyvelo-munkatarsat-keresunk-2658303650.html
<![CDATA[FP&A Analyst]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/fp-a-analyst-2658305363.html Bachelors degree in Accounting, Finance, or Business Administration Former experience in sales/commercial reporting and/or planning Advanced communication skills in English both verbal and written Strong analytical skills - Accuracy and timeliness reporting to stakeholders Planning and productivity delivery Process efficiency Internal client satisfaction
- Competitive salary- Cafeteria- Sporting opportunities
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/fp-a-analyst-2658305363.html
<![CDATA[Könyvelőt keresünk egy sikeres és dinamikusan fejlődő irodába]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/konyvelot-keresunk-egy-sikeres-es-dinamikusan-fejlodo-irodaba-2655285824.html oTeljes körű könyvelési és összetett számviteli feladatok ellátása
oHavi, Negyedéves, éves zárásokban való közreműködés, egyeztetések
oRészvétel adóbevallások összeállításában
oÉves és évközi beszámolók készítésében való közreműködés
Elvárások
okönyvelő végzettség
ominimum 2-3 éves tapasztalat
oMS-Office felhasználó szintű használata
oÖnálló, lelkiismeretes munkavégzés, rugalmasság
oelőny: mérlegképesség
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/konyvelot-keresunk-egy-sikeres-es-dinamikusan-fejlodo-irodaba-2655285824.html
<![CDATA[Könyvelő /Accountant Junior]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/konyvelo-accountant-junior-2658309395.html könyvelő /accountant munkatársat
Felsőfokú pénzügyi/számviteli végzettség
Vevő és szállítószámla könyvelést meghaladó ismeret
Főkönyvi összefüggések ismerete
Pályakezdő, vagy 1-2 éves könyvelési tapasztalat
Angol nyelvtudás munkanyelvként való használata
SAP vagy Oracle ismerete (GL modul)
Jártasság a főkönyvi egyenlegek egyeztetése, egyenleg magyarázatának témakörében
Multinacionális munkakörnyezet
A munkahely jól megközelíthető
Versenyképes juttatási csomag
Cafetéria csomag

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/konyvelo-accountant-junior-2658309395.html
<![CDATA[Vevői kintlévőség adminisztrátor]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/vevoi-kintlevoseg-adminisztrator-2658300713.html Felsőfokú végzettség Középfokú aktív angol nyelvtudás Felhasználói szintű számítógépes ismeretek, kiemelten excel Kimagasló kommunikációs készség Pályakezdőket is várunk! Előny: Szakirányú végzettség; Hasonló munkakörben szerzett 1-2 év tapasztalat; Vállalatirányítási rendszerben való tapasztalat (ORACLE/QAD); SSC-ben vagy nemzetközi cégnél szerzett tapasztalat; További európai nyelv ismerete (német, olasz, francia, spanyol)
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/vevoi-kintlevoseg-adminisztrator-2658300713.html
<![CDATA[B2P Accounting Analyst Italian speaking]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/b2p-accounting-analyst-italian-speaking-2658308201.html Italian speaking B2P Accounting Analyst
-Confident working communication in English and Italian-Confident knowledge in P2P procedures-Ability to manage and oversee complicated tasks-ERP knowledge (SAP/Oracle)
-Friendly working environment-Competitive salary with cafeteria-International career opportunity

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/b2p-accounting-analyst-italian-speaking-2658308201.html
<![CDATA[OTC Associate]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/otc-associate-2658300806.html Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/otc-associate-2658300806.html
<![CDATA[Könyvelő - Tatabánya környéke]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/konyvelo-tatabanya-kornyeke-2658301253.html Feladatkör:
Ebben a munkakörben az Ön feladatai lesznek: Bejövő számlák ellenőrzése, rögzítése, könyvelése. Kapcsolattartás a szállítókkal, szállítói folyószámlák egyeztetése. Havi, negyedéves és éves zárási folyamatban való aktív részvétel. Társosztályokkal való kapcsolattartás.
Végzettség:
Minimum középfokú szakirányú végzettséggel rendelkező pályázók jelentkezését várjuk.
Szakmai tapasztalat:
A pozíció betöltéséhez szakmai tapasztalat szükséges.
Informatika:
jó felhasználó szintű office ismeretek
Egyéb követelmény:
Német nyelvtudás
Mérlegképes könyvelői végzettség
Pénzügy/Számvitel területre
Megjegyzés:
Autóipari vállalat.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/konyvelo-tatabanya-kornyeke-2658301253.html
<![CDATA[Könyvelő munkatársat keresünk]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/konyvelo-munkatarsat-keresunk-2655905561.html Szeretnéd a munkáddal a környezetvédelmet támogatni?
Szeretnél egy stabil munkahelyet, barátságos kollégákkal?
Van mérlegképes könyvelői végzettséged és tapasztalatod?
Akkor jelentkezz!
Elvárások
Elvárások:
-Számviteli területen szerzett minimum 2 éves tapasztalat
-Mérlegképes könyvelői végzettség
Előnyt jelent:
- Angol vagy francia nyelvtudás
- Hasonló iparágban szerzett tapasztalat
Egyéb juttatások
Amit kínálunk:
- Versenyképes jövedelem
- Béren kívüli juttatások
- Stabil, kiszámítható munkahely
További információ
Klaudia Keszég
klaudia. keszeg@randstad. hu
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/konyvelo-munkatarsat-keresunk-2655905561.html
<![CDATA[Billing Specialist]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/billing-specialist-2658303623.html Jól beszélsz angolul?
Jelentkezz számlázási munkatársnak egy multinacionális ügyvédi irodába!
-Számlatervezetek készítése, továbbítása jóváhagyásra
-Számlák véglegesítése és aláíratása
-Adóügyi számlák felvitele a magyar számlázási rendszerbe
-Számlakönyvelés SAP-ban
-Számlák archiválása
-Kimutatások, statisztikák készítése
-Kintlévőségkezelés
-Kapcsolattartás a társirodákkal
-Ügyféladatok karbantartása
-1-2 év számlázási területen szerzett tapasztalat
-felsőfokú, kommunikációképes angol nyelvtudás
-gazdasági területen szerzett érettségi bizonyítvány, OKJ képesítés vagy diploma
-versenyképes juttatási csomag
-multinacionális környezet
-barátságos csapat
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-16 23:59 ]]>
Thu, 16 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/billing-specialist-2658303623.html
<![CDATA[Accountant]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/accountant-2658306341.html Performing general bookkeeping and accounting tasks. booking supplier invoices
Issuing customer invoices,
Processing and booking expense reports,
Booking bank statements,
Various miscellaneous bookings,
Maintain fixed asset,
Preparing cash flow
Preparing reconciliations on account balances
Participating in monthly and quarterly closing process
Preparing all relevant supporting documentation, maintaining all necessary electronic and manual filing systems
Preparing and submitting statistics (KSH, MNB)
Expectations:
English (written and spoken) on communicative level
At least 3 years accounting experience
Strong excel knowledge

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/accountant-2658306341.html
<![CDATA[Controlling gyakornok (Budapest)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/controlling-gyakornok-budapest-2658307769.html Aktí v, nappali tagozatos hallgató i jogviszony (felsőfokú tanulmá nyok gazdasá gi/pé nzü gyi terü let, kontrolling é rdeklődé s) mé g legalá bb egy é vig. Kö zé pfokú angol nyelvtudá s Legalá bb heti 20 ó ra vá llalá sa MS Office, kü lö nö sen MS Excel erős ismerete (SQL-ismeret előnyt jelent) Jó analitikus ké szsé g, logikus gondolkodá s Gyors é szjá rá s Precizitá s, megbí zható sá g Terhelhetősé g
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/controlling-gyakornok-budapest-2658307769.html
<![CDATA[Junior Könyvelő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/junior-konyvelo-2653015646.html Minimum 1-2 év szakmai tapasztalat könyvelői vagy könyvelő asszisztensi pozícióbanPrecizitás, pontosságRugalmasság, önálló munkavégzésFelhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
Professzionális munkakörnyezet, emberközpontú vezetéssel, Széles körű tapasztalatszerzési lehetőség, Versenyképes fizetés és béren kívüli juttatási csomagJól felszerelt munkahely és kellemes munkakörnyezetHosszútávú munkalehetőségAkár azonnali kezdés
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-23 23:59 ]]>
Thu, 23 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/junior-konyvelo-2653015646.html
<![CDATA[Könyvelő gyakornok]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/konyvelo-gyakornok-2660692988.html Számlák és más bizonylatok előkészítése, Rögzítés könyvelési programban Dokumentumok rendezése Betanulás után a kontírozás elvégzése Excel táblázatok kezelése Adminisztratív feladatok ellátása Irattárazás
Elvárások
Nappali tagozatos hallgatói jogviszony Könyvelésben szerzett legalább féléves tapasztalat MS excel és Word felhasználói ismeret Heti 6-16 óra vállalása Önálló, gyors és nagyon precíz munkavégzés Munkaidő Hétfőtől péntekig, napi 8 óra Amit kínálunk Hosszútávú munkalehetőség Jó megközelíthetőség Kiváló tapasztszerzési lehetőség
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/konyvelo-gyakornok-2660692988.html
<![CDATA[TB ügyintéző / Bérszámfejtő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/tb-ugyintezo-berszamfejto-2658304637.html - Havi bérszámfejtés elkészítése;
- TB ügyintézés (kifizetőhelyi feladatok)
- Adó- és járulékbevallások készítése, adatszolgáltatás
- Munkaviszonnyal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, igazolások kiállítása
- A munkavállalók be- és kiléptetésével kapcsolatos teendők elvégzése
- Éves zárási feladatok ellátása
- Cafeteria juttatások kezelése
Legalább 2 éves teljes körű bérszámfejtői tapasztalat
- TB ügyintéző végzettség
- Szolgáltatói szemlélet
- Szakmai igényesség
- Pontosság
Előnyt jelent:
- NEXON program ismerete előnyt jelet
- Angol nyelvtudás
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/tb-ugyintezo-berszamfejto-2658304637.html
<![CDATA[Junior könyvelő - Tatabánya környéke]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/junior-konyvelo-tatabanya-kornyeke-2658300242.html Feladatkör:
Ebben a munkakörben az Ön feladatai lesznek: Szállítói számlák iktatása. Vevői számlák kiállítása, könyvelése. Vevőkövetelések nyomon követése. Tárgyi eszközök nyilvántartása. Házipénztár naprakész könyvelése. Vegyes bizonylatok könyvelése.
Végzettség:
Számviteli ügyintéző / mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező pályázók jelentkezését várjuk!
Szakmai tapasztalat:
1-2 éves gyakorlat szükséges a pozíció betöltéséhez.
Informatika:
jó felhasználó szintű office ismeretek
Egyéb követelmény:
Mérlegképes könyvelői végzettség
Kommunikációs szintű angol nyelvtudás
Pénzügy/Számvitel területre
Megjegyzés:
Zöldmezős autóipari japán tulajdonú beruházás.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/junior-konyvelo-tatabanya-kornyeke-2658300242.html
<![CDATA[Bérszámfejtő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/berszamfejto-2658305033.html Főbb felafatok:
Teljes kö rű bé rszá mfejté s
Adatszolgá ltatá s, bevallá sok ké szí té se
Munkavá llaló k ki-é s belé pteté se
Kapcsolattartá s ü gyfelekkel, ható sá gokkal
Elvá rá sok:
Relevá ns felsőfokú vé gzettsé g
Hasonló munkakö rben szerzett 3-5 é v tapasztalat
A kapcsoló dó jogszabá lyok é s tö rvé nyi szabá lyozá sok napraké sz ismerete, ezek gyakorlati alkalmazá sá ban szerzett korá bbi tapasztalat
Legalá bb kö zé pfokú angol nyelvismeret
Nexon bé rprogram ismerete
Jelentkezé s mó dja:
Amennyiben felkeltette é rdeklődé sé t a hirdeté s, a lenti, "Jelentkezé s most" gombra kattintva juttassa el mé g ma hozzá nk pá lyá zatá t - a legfrissebb ö né letrajzá na csatolá sá val.

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/berszamfejto-2658305033.html
<![CDATA[Számviteli szakértő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/szamviteli-szakerto-2658304568.html Pé nzü gyi szektorban tevé kenykedő nagy mú ltú partnercé gü nk keres szá mviteli szaké rtő munkatá rsat.
Feladatok
IFRS implementá lá sá nak teljes kö rű koordiná lá sa kontrolling oldalró l- tá rsosztá lyok segí tsé gé vel, gyakorlatba való á tü lteté sé nek felü gyelete. Felü gyeleti reportingban való aktí v ré szvé tel, havi / negyedé ves zá rá si feladatok elvé gzé se. Kontrollinggal kapcsolatos feladatok ellá tá sa ( terv/ té ny elemzé sek, mé rleg valamint eredmé ny kimutatá sok elemzé se).
Elvá rá sok
- Relevá ns gazdasá gi terü leten szerzett felsőfokú vé gzettsé g
- Napraké sz IFRS tudá s
- Pé nzü gyi terü leten szerzett 3-4 é ves szakmai tapasztalat
- magabiztos angol nyelvtudá s
Amit a cé g kí ná l
- Hosszú tá vú fejlődé si lehetősé g
- Vá ltozatos munkakö r
- Szakmailag felké szü lt csapat

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/szamviteli-szakerto-2658304568.html
<![CDATA[Projekt menedzser - Tatabánya]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/projekt-menedzser-tatabanya-2658302303.html Feladatkör:
Ebben a munkakörben az Ön feladatai lesznek: Európai Uniós, humán projekt koordinálása. Pénzügyi elszámolása, pénzügyi jelentések, kifizetési kérelmek összeállítása. Projekt dokumentumok nyilvántartása, vezetése, jelentések készítése. Partnerekkel kapcsolattartás. Támogatói szerződések kezelése. Marketing feladatok ellátása.
Végzettség:
Felsőfokú végzettséggel rendelkező pályázók jelentkezését várjuk!
Szakmai tapasztalat:
Hasonló területen ( közigazgatásban) szerzett szakmai tapasztalat szükséges.
Informatika:
felhasználó szintű office ismeretek
Egyéb követelmény:
Pályázatok megírásában, elszámolásában szerzett tapasztalat
EPTK rendszer magabiztos használata
Határozott személyiség
Kiváló kommunikációs készség és precizitás
Pénzügy/Számvitel területre
Megjegyzés:

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/projekt-menedzser-tatabanya-2658302303.html
<![CDATA[Pénzügyi Elemző]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/penzugyi-elemzo-2658309467.html - Üzleti folyamatokról pénzügyi elemzések, kimutatások, prezentációk készítése;
- Éves és időszakos üzleti tervezési folyamatban való közreműködés;
- Értékesítői portfóliók értékelése és tervezése;
- Rendszeres és ad-hoc riportolás különböző adatbázisokból, rendszerekből.
- Felsőfokú közgazdasági vagy pénzügyi végzettség;
- Min. 1-2 éves hasonló területen szerzett tapasztalat;
- Elemzői, analitikus gondolkodásmód;
- MS Office magas szintű ismerete (Excel, Access);
- Középfokú angol nyelvtudás (B2)
- rugalmas környezet
- változatos projektek
- home office lehetőség
- kiemelkedő juttatási csomag
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/penzugyi-elemzo-2658309467.html
<![CDATA[Pénzügyi manager]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/penzugyi-manager-2658305396.html - Cash-flow és likviditás management
- Kapcsolattartás és folyamatos egyeztetés bankokkal és biztosítókkal
- A tulajdonos és a felső-vezetés számára havi/heti pénzforgalmi jelentések, beszámolók, előrejelzések elkészítése
- Elemzések és prognózisok készítése, adatok és információk gyűjtése és értékelése
- Éves üzleti tervezés összeállításában való közreműködés
- Kontrolling jelentések készítése
- Pénzügyi asszisztensek szakmai felügyelete
- Controllingban vagy management riportingban szerzett tapasztalat
- Felsőfokú végzettség
- Vezetői ambíciók
- Növekvő, stabil vállalat
- Előrelépési lehetőség
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/penzugyi-manager-2658305396.html
<![CDATA[Pénzügyi vállalkozás - Szenior könyvelő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/penzugyi-vallalkozas-szenior-konyvelo-2658302138.html - Pénzügyi vállalkozások (követeléskezelő, lízing, befektetési alap) teljes körű könyvelése
- KHR adatszolgáltatás elvégzése
- Felügyeleti szerv (MNB) részére havi/negyedéves jelentések elkészítése
- Felügyeleti szervvel való folyamatos kapcsolattartás
- Aktív részvétel a könyvvizsgálatban
- Ügyfélminősítés és szerződések teljes körű adminisztrációja
- Pénzügyi vállalkozásnál szerzett több éves könyvelői tapasztalat
- Beszámoló összeállítás önállóan
- Vonatkozó törvények, kormányrendeletek naprakész ismerete
- Precíz, pontos munkavégzés
- Terhelhetőség
- Rugalmasság
- Középfokú üzleti angol nyelvtudás előnyt jelent
- Magas szintű számítógépes ismeretek (excel, word, access)
- Önálló munkavégzés
- KONTO program ismerete előnyt jelent
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/penzugyi-vallalkozas-szenior-konyvelo-2658302138.html
<![CDATA[Pénzügyi Kontroller]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/penzugyi-kontroller-2658302759.html Ha TÁRGYALÓKÉPES az ANGOL nyelvtudásod és a számok embere vagy, JELENTKEZZ MOST!
- Pénzügyi és kereskedelmi riporting
- Havi elhatárolások ellenőrzése és értékelése
- Havi beszámolók kibocsátása
- Éves audit felügyelete
- Éves üzleti terv és költségvetés elkészítése és előrejelzése
- Konszolodációhoz kapcsolódó IFRS szerinti riportálás
- Teljes körű könyvelés vagy kontrolling területén szerzett 3-5 éves tapasztalat
- Magabiztos angol nyelvtudás szóban és írásban
- Felsőfokú végzettség pénzügy-számvitel vagy kontrolling területen
- Multinacionális közeg
- Komplex, felelősségteljes feladatok
- Versenyképes juttatás csomag
- Stabil vállalati háttér
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/penzugyi-kontroller-2658302759.html
<![CDATA[Pénzügyi gyakornok román/cseh/szlovák és angol nyelvtudással]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/penzugyi-gyakornok-roman-cseh-szlovak-es-angol-nyelvtudassal-2660692814.html Mik lesznek a feladataid?
- Mérlegszámlák egyeztetése
- Könyvelési naplók előkészítése
- AP és AR könyveléshez kapcsolódó feladatok elvégzése
- Számlák rendezése és előkészítése
Elvárások
Mivel kell rendelkezned?
- Aktív hallgatói jogviszony
- Alapszintű könyvelési ismeretek
- Aktív angol és román/cseh/szlovák nyelvtudás
Egyéb juttatások
Mit biztosítunk mi?
- Kimagasló juttatások
- Nemzetközi környezet
- Kiváló munkakörülmények
- Változatos munka
További információ
Gőzse Krisztina
krisztina. gozse@randstad. hu
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/penzugyi-gyakornok-roman-cseh-szlovak-es-angol-nyelvtudassal-2660692814.html
<![CDATA[Junior accounts payable angol és spanyol nyelvtudással]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/junior-accounts-payable-angol-es-spanyol-nyelvtudassal-2658305942.html Érdekel a könyvelés világa? Szeretnéd a karriered egy Dunára néző irodában kezdeni? Olyan munkalehetőséget keresel, ahol az angol és a spanyol nyelvtudásodat is kamatoztathatod?
Motivált, tanulni vágyó pályakezdők jelentkezését várjuk junior accounts payable pozícióba.
Felsőfokú végzettség
Középfokú angol és spanyol nyelvtudás
Pénzügyi érdeklődés
Versenyképes jövedelem, béren kívüli juttatások
Modern környezet
Fiatalos csapat
Szuper légkör
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/junior-accounts-payable-angol-es-spanyol-nyelvtudassal-2658305942.html
<![CDATA[Junior Accounts Payable angol és német nyelvtudással]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/konyveles_penzugy/junior-accounts-payable-angol-es-nemet-nyelvtudassal-2658305939.html Érdekel a könyvelés világa? Szeretnéd a karriered egy Dunára néző irodában kezdeni? Olyan munkalehetőséget keresel, ahol az angol és a német nyelvtudásodat is kamatoztathatod?
Motivált, tanulni vágyó pályakezdők jelentkezését várjuk junior accounts payable pozícióba.
Felsőfokú végzettség
Középfokú angol és német nyelvtudás
Pénzügyi érdeklődés
Versenyképes jövedelem, béren kívüli juttatások
Modern környezet
Fiatalos csapat
Szuper légkör
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2018-08-17 23:59 ]]>
Fri, 17 Aug 2018 23:59:59 +0200 http://www.vatera.hu/junior-accounts-payable-angol-es-nemet-nyelvtudassal-2658305939.html