A Vatera.hu termékei https://www.vatera.hu/ A vatera.hu aukciós portál termékei hu-hu Tue, 16 Jul 2019 10:30:07 +0200 Tue, 16 Jul 2019 10:30:07 +0200 Vatera.hu RSS Feed Generator v1.0 <![CDATA[Tanító]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/tanito-2699201138.html A Babérliget Általános Iskola keres minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező alsós tanítót.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/tanito-2699201138.html
<![CDATA[Angol nyelv szakos középiskolai tanár]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/angol-nyelv-szakos-kozepiskolai-tanar-2701595309.html Dinamikusan fejlődő iskolánk azonnali belépéssel angol nyelv szakos tanárt keres.
Amennyiben szeretne egy progresszív, a múlt értékeit, a jövő kihívásait figyelembe vevő iskola lelkes pedagógusa lenni, várjuk a fényképes önéletrajzot, motivációs levelet, diplomamásolatot és ajánló levelet tartalmazó pályázatát.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/angol-nyelv-szakos-kozepiskolai-tanar-2701595309.html
<![CDATA[Német nyelv szakos középiskolai tanár]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/nemet-nyelv-szakos-kozepiskolai-tanar-2701595327.html Dinamikusan fejlődő iskolánk azonnali belépéssel német nyelv szakos tanárt keres.
Amennyiben szeretne egy progresszív, a múlt értékeit, a jövő kihívásait figyelembe vevő iskola lelkes pedagógusa lenni, várjuk a fényképes önéletrajzot, motivációs levelet, diplomamásolatot és ajánló levelet tartalmazó pályázatát.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/nemet-nyelv-szakos-kozepiskolai-tanar-2701595327.html
<![CDATA[Minőségellenőrzési csoportvezető (Pécs)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/minosegellenorzesi-csoportvezeto-pecs-2728694636.html Jelentkezek:
https: //www. cvonline. hu/minosegellenorzesi-csoportvezeto-pecs/2307215/j. html
Felsőfokú végzettség (biólógia, biokémia, vegyészmérnök, vagy egyéb társterületen)Áramlási citometria-ismeretek (flow citometria)Kommunikációképes angol nyelvismeretProjektmenedzsment-ismeretekInnovatív, fejlődni vágyó, rendszerben gondolkodó személyiség, akit a szakmai kihívások motiválnak Előny: Vezetői tapasztalat
Pozíciónak és felelősségnek megfelelő juttatási csomagInnovatív, fejlődő vállalatTámogató vállalati kultúra
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2020-02-07 23:59 ]]>
Fri, 07 Feb 2020 23:59:59 +0100 https://www.vatera.hu/minosegellenorzesi-csoportvezeto-pecs-2728694636.html
<![CDATA[Nyelvtanár]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/nyelvtanar-2701590743.html Angol, német, francia nyelvtanárokat keresünk BUDAPESTI, BUDAÖRSI, PEST MEGYEI, DEBRECENI, JÁSZBERÉNYI, EGRI, GYŐRI, KAPOSVÁRI, KECSKEMÉTI, MISKOLCI, NYÍREGYHÁZI, PÉCSI, MOHÁCSI, SALGÓTARJÁNI, SZEGEDI, SZEKSZÁRDI, SZÉKESFEHÉRVÁRI, SZOLNOKI, SZOMBATHELYI, TATABÁNYAI, VESZPRÉMI ÉS ZALAEGERSZEGI tanfolyamainkhoz.
Elvárások
Barátságos személyiség, üzleti megjelenés, kommunikatív nyelvtanítási módszerek ismerete, számlaképesség
További információ
Nyelviskolánkban a szabad kapacitásaidhoz igazított, megbízható szervezést, magas színvonalú szakmai támogatást, ingyenes továbbképzéseket és a csapatban dolgozás lehetőségét kínálva várjuk, hogy nálunk vállalj órákat.
Kérlek küldd el fényképes önéletrajzod a tamara. kalmar@juve. hu e-mail címre, ha szeretnél a csapatunk tagja lenni és kiemelkedő céges csoportokat tanítani.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/nyelvtanar-2701590743.html
<![CDATA[Angol és német nyelvtanár]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/angol-es-nemet-nyelvtanar-2783795312.html angol é s né met nyelvtaná rokat
keres kihelyezett vá llalati, egyé ni é s csoportos nyelvoktatá s cé ljá bó l
Budapestre é s Kecskemé tre.
Amit kí ná lunk:
pontos é s korrekt fizeté st
tá mogató szakmai vezeté st
egyé ni é s vá llalati csoportokat kü lö nbö ző nyelvi szinteken
vá ltozatos munká t
vá llalható ó rá kat a nap bá rmely szaká ban
tapasztalatszerzé si lehetősé get
fiatalos, kellemes hangulatot
Amit elvá runk:
magas szintű nyelvtudá st
szakirá nyú, nyelvtaná ri vé gzettsé get
szakmai felké szü ltsé get
kivá ló kommuniká ció s ké szsé get
pontossá got
megbí zható sá got
Tová bbi informá ció kat a honlapunkon talá l: insidewordnyelviskola. hu
Ké rjü k, kü ldje el fé nyké pes ö né letrajzá t.
Legyen Ö n is csapatunk tagja!
Jelentkezek:
https: //www. cvonline. hu/angol-es-nemet-nyelvtanar/2333150/j. html
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-07-21 23:59 ]]>
Sun, 21 Jul 2019 23:59:59 +0200 https://www.vatera.hu/angol-es-nemet-nyelvtanar-2783795312.html
<![CDATA[Kisgyermeknevelő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/kisgyermeknevelo-2788043420.html Jelentkezek:
https: //www. cvonline. hu/kisgyermeknevelo/2335302/j. html
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-07-18 23:59 ]]>
Thu, 18 Jul 2019 23:59:59 +0200 https://www.vatera.hu/kisgyermeknevelo-2788043420.html
<![CDATA[Óvónő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/ovono-2788043417.html Jelentkezek:
https: //www. cvonline. hu/Ovono/2335301/j. html
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-07-18 23:59 ]]>
Thu, 18 Jul 2019 23:59:59 +0200 https://www.vatera.hu/ovono-2788043417.html
<![CDATA[Óvodapedagógus]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/ovodapedagogus-2697459974.html Tengerszem Magánóvoda
Intézményünkbe
ÓVODAPEDAGÓGUST
keresünk
Mit kínálunk?
-Új, modern épület hatalmas udvarral
-Belvároshoz közeli, de kertvárosias környezet
-Mozgás és fejlődés központú nevelés
-Szakszerű segítség a fenntartóktól
-Meleg ebéd
Feladatok
-Óvoda-pedagógusi munkakör betöltése
-Szülőkkel való kommunikáció, információnyújtás
-Napi, heti, havi és évi foglalkozás, témakör kidolgozása előre - projekt tervezet
Foglalkozások angolul való megtartása vagy egész napos angol kommunikáció
Feltételek
-Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
Előnyök
-Nyelvtudás (főként angol)
-Egyéb készségek (tánc, hangszer, sport, művészetek)
Az állás adatai
Állás neve:
Óvodapedagógus
Hirdető:
Budapesti Tengerszem Óvoda
Cím:
Budapest
Foglalkoztatás jellege:
alkalmazott
Szükséges nyelvismeret:
Angol
Munkavégzés jellege:
8 órás teljes munkaidő - főállás
Elvárt végzettség:
Főiskola (BSC)
Jelentkezésként elvárt dokumentumok
? magyar nyelvű fényképes önéletrajz
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/ovodapedagogus-2697459974.html
<![CDATA[Fejlesztő biológus]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/fejleszto-biologus-2784978641.html Feladatok
Klinikai é s preklinikai mintá k bioanalí zise;
Bioló giai tesztekkel (in vivo, emlős sejt alapú, ELISA alapú ) tö rté nő minősé gellenőrző vizsgá latok elvé gzé se;
Gyó gyszer elleni ellenanyagok kimutatá sa
Metabolizmus vizsgá latok (Citokró m P450 gá tlá si, indukció s tesztek) vé gzé se
Vizsgá lati mó dszerek fejleszté se é s azok validá lá sa;
GxP szabá lyok betartá sa a munkavé gzé s sorá n, SOP-k ké szí té se, ké szü lé kek validá lá sa, protokollok, jelenté sek í rá sa.
Elvá rá saink
MSc szintű bioló gus vagy biomé rnö k diploma;
Kö zé pfokú angol nyelvtudá s;
Felhaszná ló i szintű szá mí tá stechnikai ismeretek;
Precí z munkavé gzé s.
Előnyt jelent
Laborató riumi gyakorlat;
ELISA alapú é s/vagy emlős sejt alapú mó dszerek haszná latá ban szerzett tapasztalat;
PhD fokozat;
Felsőfokú é s/vagy szakmai angol nyelvtudá s;
Gyó gyszeripari tapasztalat.
Ajá nlatunk
Versenyké pes jö vedelem, szé leskö rű bé ren kí vü li juttatá si rendszer;
Folyamatos szakmai fejlődé s, ké pzé s lehetősé ge;
Csú cstechnoló gia é s dinamikus csapatszellem.
Jelentkezek:
https: //www. cvonline. hu/fejleszto-biologus/2333561/j. html
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-07-24 23:59 ]]>
Wed, 24 Jul 2019 23:59:59 +0200 https://www.vatera.hu/fejleszto-biologus-2784978641.html
<![CDATA[Tudományos kísérletben való részvétel-V.kerület-Bér: Br.1529 Ft/óra]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2692301195.html Diákmunka: 18 év feletti, aktív vagy passzív nappali tagozatos diákokat keresünk tudományos kísérletekben való részvételre
FELADATOK:
• A vizsgálatok a kognitív képességekhez kapcsolódnak
• Figyelmi, látási vizsgálatok
• Kooperációs tesztek
FELTÉTEL:
• Érvényes nappali tagozatos aktív vagy passzív jogviszonyigazolás (ebben az esetben csak 25 év alatti diákok jelentkezését tudjuk elfogadni)
• Pontos, precíz munkavégzés
• Megbízható személyiség
KEZDÉS:
Akár azonnal!
MUNKAIDŐ:
Heti 1-2 órát vesz igénybe
MUNKA IDŐTARTAMA:
hosszú távú
BRUTTÓ BÉR:
1529 Ft/óra
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest
PROJEKT MENEDZSER:
Schubert Tímea
Email: schubert. timea@mads. hu
Telefon: +36 (20) 3629 219
JELENTKEZÉS:
E-mailben küldött önéletrajzzal, tárgy: CEU
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2692301195.html
<![CDATA[Tudományos kísérletben való részvétel-V.kerület-Bér: Br.1529 Ft/óra]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2692302317.html Diákmunka: 18 év feletti, aktív vagy passzív nappali tagozatos diákokat keresünk tudományos kísérletekben való részvételre
FELADATOK:
• A vizsgálatok a kognitív képességekhez kapcsolódnak
• Figyelmi, látási vizsgálatok
• Kooperációs tesztek
FELTÉTEL:
• Érvényes nappali tagozatos aktív vagy passzív jogviszonyigazolás (ebben az esetben csak 25 év alatti diákok jelentkezését tudjuk elfogadni)
• Pontos, precíz munkavégzés
• Megbízható személyiség
KEZDÉS:
Akár azonnal!
MUNKAIDŐ:
Heti 1-2 órát vesz igénybe
MUNKA IDŐTARTAMA:
hosszú távú
BRUTTÓ BÉR:
1529 Ft/óra
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest
PROJEKT MENEDZSER:
Schubert Tímea
Email: schubert. timea@mads. hu
Telefon: +36 (20) 3629 219
JELENTKEZÉS:
E-mailben küldött önéletrajzzal, tárgy: CEU
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2692302317.html
<![CDATA[Tudományos kísérletben való részvétel-V.kerület-Bér: Br.1529 Ft/óra]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2693992946.html Diákmunka: 18 év feletti, aktív vagy passzív nappali tagozatos diákokat keresünk tudományos kísérletekben való részvételre
FELADATOK:
• A vizsgálatok a kognitív képességekhez kapcsolódnak
• Figyelmi, látási vizsgálatok
• Kooperációs tesztek
FELTÉTEL:
• Érvényes nappali tagozatos aktív vagy passzív jogviszonyigazolás (ebben az esetben csak 25 év alatti diákok jelentkezését tudjuk elfogadni)
• Pontos, precíz munkavégzés
• Megbízható személyiség
KEZDÉS:
Akár azonnal!
MUNKAIDŐ:
Heti 1-2 órát vesz igénybe
MUNKA IDŐTARTAMA:
hosszú távú
BRUTTÓ BÉR:
1529 Ft/óra
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest
PROJEKT MENEDZSER:
Schubert Tímea
Email: schubert. timea@mads. hu
Telefon: +36 (20) 3629 219
JELENTKEZÉS:
E-mailben küldött önéletrajzzal, tárgy: CEU
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2693992946.html
<![CDATA[Tudományos kísérletben való részvétel-V.kerület-Bér: Br.1529 Ft/óra]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2693992337.html Diákmunka: 18 év feletti, aktív vagy passzív nappali tagozatos diákokat keresünk tudományos kísérletekben való részvételre
FELADATOK:
• A vizsgálatok a kognitív képességekhez kapcsolódnak
• Figyelmi, látási vizsgálatok
• Kooperációs tesztek
FELTÉTEL:
• Érvényes nappali tagozatos aktív vagy passzív jogviszonyigazolás (ebben az esetben csak 25 év alatti diákok jelentkezését tudjuk elfogadni)
• Pontos, precíz munkavégzés
• Megbízható személyiség
KEZDÉS:
Akár azonnal!
MUNKAIDŐ:
Heti 1-2 órát vesz igénybe
MUNKA IDŐTARTAMA:
hosszú távú
BRUTTÓ BÉR:
1529 Ft/óra
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest
PROJEKT MENEDZSER:
Schubert Tímea
Email: schubert. timea@mads. hu
Telefon: +36 (20) 3629 219
JELENTKEZÉS:
E-mailben küldött önéletrajzzal, tárgy: CEU
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2693992337.html
<![CDATA[Tudományos kísérletben való részvétel-V.kerület-Bér: Br.1529 Ft/óra]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2695946828.html Diákmunka: 18 év feletti, aktív vagy passzív nappali tagozatos diákokat keresünk tudományos kísérletekben való részvételre
FELADATOK:
• A vizsgálatok a kognitív képességekhez kapcsolódnak
• Figyelmi, látási vizsgálatok
• Kooperációs tesztek
FELTÉTEL:
• Érvényes nappali tagozatos aktív vagy passzív jogviszonyigazolás (ebben az esetben csak 25 év alatti diákok jelentkezését tudjuk elfogadni)
• Pontos, precíz munkavégzés
• Megbízható személyiség
KEZDÉS:
Akár azonnal!
MUNKAIDŐ:
Heti 1-2 órát vesz igénybe
MUNKA IDŐTARTAMA:
hosszú távú
BRUTTÓ BÉR:
1529 Ft/óra
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest
PROJEKT MENEDZSER:
Schubert Tímea
Email: schubert. timea@mads. hu
Telefon: +36 (20) 3629 219
JELENTKEZÉS:
E-mailben küldött önéletrajzzal, tárgy: CEU
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2695946828.html
<![CDATA[Tudományos kísérletben való részvétel-V.kerület-Bér: Br.1529 Ft/óra]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2695947860.html Diákmunka: 18 év feletti, aktív vagy passzív nappali tagozatos diákokat keresünk tudományos kísérletekben való részvételre
FELADATOK:
• A vizsgálatok a kognitív képességekhez kapcsolódnak
• Figyelmi, látási vizsgálatok
• Kooperációs tesztek
FELTÉTEL:
• Érvényes nappali tagozatos aktív vagy passzív jogviszonyigazolás (ebben az esetben csak 25 év alatti diákok jelentkezését tudjuk elfogadni)
• Pontos, precíz munkavégzés
• Megbízható személyiség
KEZDÉS:
Akár azonnal!
MUNKAIDŐ:
Heti 1-2 órát vesz igénybe
MUNKA IDŐTARTAMA:
hosszú távú
BRUTTÓ BÉR:
1529 Ft/óra
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest
PROJEKT MENEDZSER:
Schubert Tímea
Email: schubert. timea@mads. hu
Telefon: +36 (20) 3629 219
JELENTKEZÉS:
E-mailben küldött önéletrajzzal, tárgy: CEU
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2695947860.html
<![CDATA[Tudományos kísérletben való részvétel-V.kerület-Bér: Br.1529 Ft/óra]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2696669492.html Diákmunka: 18 év feletti, aktív vagy passzív nappali tagozatos diákokat keresünk tudományos kísérletekben való részvételre
FELADATOK:
• A vizsgálatok a kognitív képességekhez kapcsolódnak
• Figyelmi, látási vizsgálatok
• Kooperációs tesztek
FELTÉTEL:
• Érvényes nappali tagozatos aktív vagy passzív jogviszonyigazolás (ebben az esetben csak 25 év alatti diákok jelentkezését tudjuk elfogadni)
• Pontos, precíz munkavégzés
• Megbízható személyiség
KEZDÉS:
Akár azonnal!
MUNKAIDŐ:
Heti 1-2 órát vesz igénybe
MUNKA IDŐTARTAMA:
hosszú távú
BRUTTÓ BÉR:
1529 Ft/óra
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest
PROJEKT MENEDZSER:
Schubert Tímea
Email: schubert. timea@mads. hu
Telefon: +36 (20) 3629 219
JELENTKEZÉS:
E-mailben küldött önéletrajzzal, tárgy: CEU
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2696669492.html
<![CDATA[Tudományos kísérletben való részvétel-V.kerület-Bér: Br.1529 Ft/óra]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2701592978.html Diákmunka: 18 év feletti, aktív vagy passzív nappali tagozatos diákokat keresünk tudományos kísérletekben való részvételre
FELADATOK:
• A vizsgálatok a kognitív képességekhez kapcsolódnak
• Figyelmi, látási vizsgálatok
• Kooperációs tesztek
FELTÉTEL:
• Érvényes nappali tagozatos aktív vagy passzív jogviszonyigazolás (ebben az esetben csak 25 év alatti diákok jelentkezését tudjuk elfogadni)
• Pontos, precíz munkavégzés
• Megbízható személyiség
KEZDÉS:
Akár azonnal!
MUNKAIDŐ:
Heti 1-2 órát vesz igénybe
MUNKA IDŐTARTAMA:
hosszú távú
BRUTTÓ BÉR:
1529 Ft/óra
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest
PROJEKT MENEDZSER:
Schubert Tímea
Email: schubert. timea@mads. hu
Telefon: +36 (20) 3629 219
JELENTKEZÉS:
E-mailben küldött önéletrajzzal, tárgy: CEU
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2701592978.html
<![CDATA[Tudományos kísérletben való részvétel-V.kerület-Bér: Br.1529 Ft/óra]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2701588124.html Diákmunka: 18 év feletti, aktív vagy passzív nappali tagozatos diákokat keresünk tudományos kísérletekben való részvételre
FELADATOK:
• A vizsgálatok a kognitív képességekhez kapcsolódnak
• Figyelmi, látási vizsgálatok
• Kooperációs tesztek
FELTÉTEL:
• Érvényes nappali tagozatos aktív vagy passzív jogviszonyigazolás (ebben az esetben csak 25 év alatti diákok jelentkezését tudjuk elfogadni)
• Pontos, precíz munkavégzés
• Megbízható személyiség
KEZDÉS:
Akár azonnal!
MUNKAIDŐ:
Heti 1-2 órát vesz igénybe
MUNKA IDŐTARTAMA:
hosszú távú
BRUTTÓ BÉR:
1529 Ft/óra
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest
PROJEKT MENEDZSER:
Schubert Tímea
Email: schubert. timea@mads. hu
Telefon: +36 (20) 3629 219
JELENTKEZÉS:
E-mailben küldött önéletrajzzal, tárgy: CEU
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2701588124.html
<![CDATA[Tudományos kísérletben való részvétel-V.kerület-Bér: Br.1529 Ft/óra]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2701590068.html Diákmunka: 18 év feletti, aktív vagy passzív nappali tagozatos diákokat keresünk tudományos kísérletekben való részvételre
FELADATOK:
• A vizsgálatok a kognitív képességekhez kapcsolódnak
• Figyelmi, látási vizsgálatok
• Kooperációs tesztek
FELTÉTEL:
• Érvényes nappali tagozatos aktív vagy passzív jogviszonyigazolás (ebben az esetben csak 25 év alatti diákok jelentkezését tudjuk elfogadni)
• Pontos, precíz munkavégzés
• Megbízható személyiség
KEZDÉS:
Akár azonnal!
MUNKAIDŐ:
Heti 1-2 órát vesz igénybe
MUNKA IDŐTARTAMA:
hosszú távú
BRUTTÓ BÉR:
1529 Ft/óra
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest
PROJEKT MENEDZSER:
Schubert Tímea
Email: schubert. timea@mads. hu
Telefon: +36 (20) 3629 219
JELENTKEZÉS:
E-mailben küldött önéletrajzzal, tárgy: CEU
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2701590068.html
<![CDATA[Tudományos kísérletben való részvétel-V.kerület-Bér: Br.1529 Ft/óra]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2701592135.html Diákmunka: 18 év feletti, aktív vagy passzív nappali tagozatos diákokat keresünk tudományos kísérletekben való részvételre
FELADATOK:
• A vizsgálatok a kognitív képességekhez kapcsolódnak
• Figyelmi, látási vizsgálatok
• Kooperációs tesztek
FELTÉTEL:
• Érvényes nappali tagozatos aktív vagy passzív jogviszonyigazolás (ebben az esetben csak 25 év alatti diákok jelentkezését tudjuk elfogadni)
• Pontos, precíz munkavégzés
• Megbízható személyiség
KEZDÉS:
Akár azonnal!
MUNKAIDŐ:
Heti 1-2 órát vesz igénybe
MUNKA IDŐTARTAMA:
hosszú távú
BRUTTÓ BÉR:
1529 Ft/óra
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest
PROJEKT MENEDZSER:
Schubert Tímea
Email: schubert. timea@mads. hu
Telefon: +36 (20) 3629 219
JELENTKEZÉS:
E-mailben küldött önéletrajzzal, tárgy: CEU
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/tudomanyos-kiserletben-valo-reszvetel-v-kerulet-ber-br-1529-ft-ora-2701592135.html
<![CDATA[Szennyvízüzemi laboráns]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/szennyvizuzemi-laborans-2697303569.html Leendő kollégánk feladatai a következők lesznek:
- mérésekhez szükséges különféle reagens vagy mérőoldatok készítése;
- klasszikus és műszeres analitikai vizsgálatok elvégzése;
- elemzések végrehajtása, dokumentálása a vonatkozó Minőségirányítási Kézikönyvben leírtak szerint;
- laboratóriumi műszerek és berendezések kezelése.
Számunka az ideális jelölt:
- középfokú vegyipari végzettséggel, illetve technikusi oklevéllel; valamint
- víz- és szennyvízelemzés területén eltöltött akkreditált laboratóriumi munkatapasztalattal rendelkezik;
- munkáját önállóság, precizitás és megbízhatóság jellemzi;
- Microsoft Office programokat felhasználói szinten kezeli;
- mind csapatmunkára, mind önálló, felelősségteljes munkavégzésre képes.
A pályázatok elbírásánál előnyt jelent:
- tapasztalat nagyműszeres analitikai vizsgálatokban.
Amit kínálunk:
- kitűnő szakmai perspektíva és fejlődési lehetőség a szennyvízágazat egyik legkorszerűbb laboratóriumában,
- hosszú távú munkalehetőség egy stabil nagyvállalatnál,
- jóléti juttatások.
További információ
Munkavégzés helye: 1044 Budapest, Tímár u. 1.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/szennyvizuzemi-laborans-2697303569.html
<![CDATA[Nyelvtanár (angol és / vagy német szakos)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/nyelvtanar-angol-es-vagy-nemet-szakos-2698474130.html SZOMBATHELYRE  angol  és/vagy  német  szakos  NYELVTANÁROKAT    keresünk!   PÁLYAKEZDŐ TANÁROK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK! Partnerünk hosszú távú sikereit és piacvezető státuszát annak köszönheti, hogy kiemelkedő hangsúlyt fektetnek tanulóik elégedettségére, ezért rugalmas időbeosztást nyújtanak számukra és személyes céljaik elérését maximálisan támogatják magas színvonalú oktatási tevékenységükkel. Nyelvtanárként  iskolájukat képviseled, egyedülálló módszerük segítségével segíted tanulóikat abban, hogy elérjék a nyelvtanulással kapcsolatos céljaikat, folyamatosan fejlődjenek, a tananyagot  stressz nélkül,   jókedvűen  sajátítsák el,   saját tempójukban,   saját időbeosztásuk  szerint. A munka neked való, ha: Nagyon magas szintű a nyelvtudásodJól ismered a különbözö nyelvvizsgák rendszerétLegalább 20 órában tudsz dolgozniDiplomás tanár vagy (pályakezdő is lehetsz)Munkavégzés helye: SzombathelyAmennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérem, küldje el önéletrajzát!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/nyelvtanar-angol-es-vagy-nemet-szakos-2698474130.html
<![CDATA[Laboráns]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/laborans-2786411363.html Kö rnyezet-é s Ví zminősé gvé delmi Osztá lya
Akkreditá lt laborató riumá ba
LABORÁ NS
(ivó ví z ké miai)
munkakö rbe munkatá rsakat keres, vá ci munkavé gzé si hellyel.
Feladatai:
A ví zminősé g ellenőrzé si tevé kenysé g sorá n – a vonatkozó szabvá nyok szerinti – a laborató riumba é rkező ví zmintá k ké miai vizsgá latá nak elvé gzé se,
A vizsgá latokkal ö sszefü ggő adminisztrá ció s feladatok ellá tá sa, eszkö zö k előké szí té se,
A laborató riumi belső ellenőrzé si vizsgá latok vé grehajtá sa, belső ellenőrzé ssel é s az akkreditá lt műkö dé ssel kapcsolatos napi dokumentá ció,
A laborató riumi higié nia betartá sa, a kö rnyezet é s eszkö zö k tisztá n tartá sa.
Felté telek:
Szakirá nyú kö zé piskolai vé gzettsé g (vegyé sztechnikus, vegyipari, drog- é s toxikoló giai, é lelmiszer-analitikai, laborató riumi, kö rnyezetvé delmi technikus, é lelmiszeripari laborá ns, ké miai laborató riumi szakasszisztens),
MS Office alkalmazá sok felhaszná ló i szintű ismerete.
Előnyt jelent:
Laborató riumi gyakorlat.
Amit kí ná lunk:
Bé ren kí vü li juttatá sok,
Munká ba já rá s kö ltsé gté rí té s,
Modern, jó l felszerelt laborató rium.
Jelentkezni fé nyké pes szakmai ö né letrajzzal, pozí ció é s bé rigé ny megjelö lé sé vel lehet.
Adatvé delmi tá jé koztató nk megtalá lható a www. dmrvzrt. hu oldalon.
Jelentkezek:
https: //www. cvonline. hu/laborans/2334359/j. html
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-07-28 23:59 ]]>
Sun, 28 Jul 2019 23:59:59 +0200 https://www.vatera.hu/laborans-2786411363.html
<![CDATA[Laboratóriumi asszisztens]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/laboratoriumi-asszisztens-2789760695.html A J. S. Hamilton cé gcsoport Kelet-Kö zé p-Euró pa egyik vezető laborató rium há ló zata, amely tö bb, mint 65 é v szakmai tapasztalatá val kí ná lja az é lelmiszerek, kozmetikumok, csomagoló anyagok, valamint vegyipari é s gyó gyszeripari termé kek vizsgá latá t az euró pai é s nemzeti előí rá soknak megfelelően.
Cé gü nk, a J. S. Hamilton Hungaria Kft. csapatá nak erősí té sé hez keresü nk energikus, sikerorientá lt kollé gá t
Laborató riumi asszisztens
pozí ció ba
Kö vetelmé nyek:
  alapvető laborfeladatok ismerete (pipettá zá s, steril munkavé gzé s, mintá k á toltá sa)
  kö zé pfokú angol nyelvtudá s
  szá mí tó gé pes ismeretek é s azok gyakorlati alkalmazá sa – MS Office, internet
  é rvé nyes B kategó riá s jogosí tvá ny, aktí v autó vezeté si gyakorlat
Előny:
felsőfokú vé gzettsé g
mikrobioló giai laborban, tiszta té rben vé gzett gyakorlat
LIMS (Labor informations managemnet system) ismerete
Fő feladatok:
  beé rkező vizsgá lati anyagok á tvé tele, LIMS rendszerbe iktatá sa
  mintafeldolgozá s munkautasí tá sok szerint
  laborató rium tisztá ntartá sa
  tá ptalajok főzé se
  ví z é s felü leti mintavé tel kü lső helyszí nen
Amit kí ná lunk:
Versenyké pes jö vedelem
Szakmai fejlődé s
Tiszta, modern laborkö rnyezet
Stabil, biztos vá llalati há tté r
Kellemes munkahelyi lé gkö r
Pá lyakezdők jelentkezé sé t is vá rjuk!
Amennyiben hirdeté sü nk felkeltette é rdeklődé sé t é s alkalmasnak é rzi magá t a feladatkö r betö lté sé re, ké rjü k, kü ldje meg fé nyké pes ö né letrajzá t a bé rigé ny megjelö lé sé vel.
Jelentkezek:
https: //www. cvonline. hu/laboratoriumi-asszisztens/2336040/j. html
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-08-07 23:59 ]]>
Wed, 07 Aug 2019 23:59:59 +0200 https://www.vatera.hu/laboratoriumi-asszisztens-2789760695.html
<![CDATA[Kutató - Assay fejlesztő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/kutato-assay-fejleszto-2788624802.html Jelentkezek:
https: //www. cvonline. hu/kutato-assay-fejleszto/2335839/j. html
BSc vagy MSc, biológia vagy biotechnológiai szakirányú végzettség, vagy egyéb releváns szakirányú végzettségÁramlási citometriai és/vagy ELISA módszerek gyakorlati ismereteKísérletek tervezésében, assay fejlesztésben szerzett tapasztalatKommunikációképes angol nyelvtudás (írásban és szóban)Problémamegoldó készségHajlandóság és alkalmasság a csapatban történő munkavégzésreKépesség önálló munkavégzésrePontosság, részletekre odafigyelés, határidők szigorú betartása, objektív látásmódRugalmasság
Nemzetközi projektekben való részvételKihívásokkal teli, változatos munkakörFolyamatos tanulási és fejlődési lehetőségKöltözés esetén 3 havi szállás biztosítása
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2020-07-05 23:59 ]]>
Sun, 05 Jul 2020 23:59:59 +0200 https://www.vatera.hu/kutato-assay-fejleszto-2788624802.html
<![CDATA[Japanese Translator/Interpreter]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/japanese-translator-interpreter-2698473566.html • Translation of documents, such as operation manuals and technical specifications from English/Japanese to Hungarian
• Supporting the work of the technical team by translating emails, comments, or other means of communication (Japanese to Hungarian/English and vica versa )
• Supporting the technical team by providing consecutive or whispered interpreting (Japanese - Hungarian/English) in meetings
• Accompanying the technical team on business trips or trainings when necessary
• Helping in the coordination of interpreter interns
Elvárások
Requirements
• College/University degree, major in Japanese language or Japanese studies is preferable
• Japanese skills: JLPT N2 or higher (JLPT N1 is preferable)
• Continuous, multi-shift work schedule
• English skills: advanced level
• Hungarian skills: native level
• Highly motivated, multitasking
• Punctual, with a strong determination to meet deadlines
• Executes tasks accurately
• Flexible, ability to work under pressure
• Communicative, willing to work in a multicultural environment
• Eager to develop and to learn technical language
• Basic MS Office skills
Other skills
• Good verbal and written communication skills
• Knowledge in the following fields is an advantage: chemistry, chemical engineering, mechanical engineering, instrument engineering or electrical engineering
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/japanese-translator-interpreter-2698473566.html
<![CDATA[3 fő Óvodapedagógus állás- Budapest, XIV. ker. Mályva téri Óvoda]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 5 Ft]]> https://www.vatera.hu/3-fo-ovodapedagogus-allas-budapest-xiv-ker-malyva-teri-ovoda-2773125053.html óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1141 Budapest Mályva köz 12.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, differenciált fejlesztése, az iskolai életmódra és a közösségi életre való felkészítése, az ÓNOAP-ra épülő pedagógiai program alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, óvodapedagógus,
•         pályakezdő - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet, (erkölcsi bizonyítvány)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         végzattséget igazoló okirat, szakmai önéletrajz eddigi és jelenlegi munkaköreinek ismertetésével, motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör azonnal tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bihari Beáta nyújt, a 06-1-383-4183 -as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Bihari Beáta részére a    zugloimalyva@gmail. com   e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok után interjú az értesített pályázókkal, majd a pályázat eredményéről az interjún részt vett pályázót tájékoztatjuk a megadott elérhetőségén keresztül.
3 fő Óvodapedagógus állás- Budapest, XIV. ker. Mályva téri Óvoda
Jelenlegi ára: 5 Ft
Az aukció vége: 2019-08-27 06:27 ]]>
Tue, 27 Aug 2019 06:27:41 +0200 https://www.vatera.hu/3-fo-ovodapedagogus-allas-budapest-xiv-ker-malyva-teri-ovoda-2773125053.html
<![CDATA[HTML és CSS oktató - Budapest]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/html-es-css-oktato-budapest-2695947644.html HTML és CSS tanfolyamhoz keresünk oktatót budapesti irodánkba. Heti két nap, munkaidő után folyik az oktatás.
A prooktatás egy új kezdeményezés. Célunk gyakorlati tudást oktatni, mely azonnal kamatoztatható a munkaerőpiacon. Három modulban (kis csoportokban) oktatjuk a webprogramozás három nagy területét: front-end, back-end, és tartalomkezelés.
Front-end képzésünkhöz keresünk HTML és CSS oktatót.
A képzések megtartására szándékosan nem kifejezetten tanárokat kérünk fel, hanem olyan programozókat, akik most is a tudásukból élnek a piacon.
Jelenleg is ezzel foglalkozol, de úgy érzed, szívesen átadnád másoknak is a tudásod? Új kihívást keresel a szakmádban?
Most itt az alkalom, próbáld ki magad! Csináld azt, amihez értesz, de mégis egy kicsit másképpen!
Munkavégzés helye:
Budapest VI. kerület
http: //www. prooktatas. hu/
Munkaidő:
Hétfő és szerda 17: 30-20: 00
Kezdés november végén
Elvárások:
Jó előadói képességek
Jelenleg aktív, napra kész HTML és CSS tudás
Előnyt jelent: JavaScript + jQery, Bootstrap tudás
Heti két szabad este
Lelkes hozzáállás
Amit kínálunk:
Új kihívás a saját szakmádban!
Fiatalos, nyitott, lendületes csapat
Innováció az oktatásban
Kellemes munkakörnyezet
Kreatív tanórák
Fizetés:
12 000 Ft/ alkalom (3 tanóra)
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/html-es-css-oktato-budapest-2695947644.html
<![CDATA[Angoltanár teljes munkaidőben]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/angoltanar-teljes-munkaidoben-2692301441.html A csapatunkról:
Mi egy fiatalos, vidám Angol Nyelviskola vagyunk, 13 éves tapasztalattal és szakmai háttérrel. Sikerünk titka a pozitív látásmód, emberközpontúság, céltudatosság és a csapatmunka!
Egyedi - személyre szabott - módszerrel tanítjuk az angolt, melynek lényege, hogy tanulóink rugalmas időbeosztásban, egyéni haladási tempóban sajátítják el a nyelvet.
Pesti és budai iskoláinkban folyamatosan 400-500 tanulót tanítunk az angol nyelvre.
Tanári csapatunk a nyelviskola 12 éves sikerének a kulcsa. Iskolánként 10-10 profi és barátságos tanárral dolgozunk azon, hogy minden egyes tanulónk elérje az angollal kapcsolatos céljait - a lehető legjobb hangulatban
A tanítás nálunk nem magányos tevékenység, hanem valódi csapatmunka, és hiszünk benne, hogy tanárként nyitottnak kell maradnunk a visszajelzésekre és az újdonságokra.
Amit kínálunk neked:
-Motiváló, fiatal csapatot, ahol egymástól is tudunk tanulni.
-Támogató szakmai vezetőt, akire mindig számíthatsz.
-Módszertani konferenciákon, workshop-okon való részvételt.
-Kezdőtől felsőfokig taníthatsz felnőtteket.
-Megismerheted a BeHappy különleges módszerét, ami ötvözi az önálló tanulás, a magántanár és a csoportos oktatás elemeit.
-Négy anyanyelvi kollégánkkal is lesz lehetőséged együtt dolgozni.
-Pályakezdőként is versenyképes fizetést.
-Heti 20-25 óra folyamatos munkát, rugalmas beosztásban.
-Elenyésző a papírmunka, az itt töltött időt szinte 100%-ban valódi tanítással töltöd.
-Szép, könnyen megközelíthető helyszínt (Margit körút vagy Astoria).
Te vagy a mi emberünk, ha?:
-Rendelkezel angoltanári diplomával.
-Erős C1-C2 szinten tudsz angolul.
-Fontos neked, hogy a tanulókat (és így magadat is) sikerélményhez juttasd.
-Megismernél egy új, nem frontális módszert.
-Szeretsz emberekkel foglalkozni.
-Pozitív, magabiztos a fellépésed és könnyen teremtesz kapcsolatot.
-Nem kizáró ok számodra, ha havonta egyszer hétvégén délelőtt is tanítanod kell.
Így tudsz jelentkezni:
Fényképes önéletrajzodat és motivációs leveledet küldd el a buda@behappynyelviskola. hu ( budakukacbehappynyelviskola. hu) címre.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/angoltanar-teljes-munkaidoben-2692301441.html
<![CDATA[Gyógypedagógiai asszisztens Dél-Angliában]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/gyogypedagogiai-asszisztens-del-angliaban-2691569918.html Ha szeretne Londonhoz és a tengerhez közel dolgozni, kellően empatikus személyiség, akinek elegendő türelme van ahhoz, hogy sérült gyermekekkel foglalkozzon és az életüket tegye könnyebbé, ha hivatása a rászorulók segítése és középfokú angol nyelvtudással rendelkezik, akkor ez az Ön állása. Gyógypedagógiai asszisztens és gondozó munkakörbe keresünk elhivatott és megbízható munkaerőt hosszú távra.
Gyógypedagógiai asszisztenseket keresünk sérült iskoláskorú gyerekek mellé speciális intézményekbe. A mindennapi feladatok közé tartozik a gyerekek egész napjának segítése, tehát a pedagógiai feladatok mellett gondozást is kell végezni.
Feladatkör:
- a gyermekek reggeliztetése, öltöztetése, személyes higiénia ellátása,
- iskolába kísérés,
- az iskolai napi tevékenységekben való segítségnyújtás,
- hazakísérés,
- a házi feladat elvégzésében való segítségnyújtás,
- a vacsorakészítés
- esti rutin elvégzése
A felsorolt információk alapján látható, hogy nagyon összetett feladatkört kell ellátni, ezért a következő tulajdonságok/készségek/képességek megléte elvárt a jelöltektől:
- középfokú B2 angol nyelvtudás
- tanári vagy gyógypedagógusi, szociális munkás vagy gyógypedagógiai asszisztens végzettség
- minimum 1-2 év releváns (sérült gyerekekkel való együttműködésben szerzett) tapasztalat
- erős matematikai alapok (a házi feladatok elvégzésében való segítségnyújtás miatt)
- empátia
- türelem
- gondoskodó természet
A fizetés tapasztalattól és végzettségtől függően kb. 17. 000- 20. 000 GBP/év. A szállást a munkaadó egyágyas szobákban biztosítja havi 250 GBP ellenében. Hosszú távú munkalehetőségről van szó, de kétféle szerződéssel lehet dolgozni, az egyik évi 38 hét, a másik pedig 52 hét munkaidőt jelent.
A kezdőtőke kb. 200. 000 Ft, mely a kiutazást és az első hónapban az étkezést és az általános kiadásokat fedezi.
Jelentkezni a kitti@euwork. hu email címre elküldött fényképes angol nyelvű önéletrajzzal lehetséges, bővebb információ skypeon elérhető karasikitti skype néven.
Elvárások
empátia
türelem
jó matematikai tudás
Egyéb juttatások
A szállást a munkaadó egyágyas szobákban biztosítja havi 250 GBP ellenében.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 https://www.vatera.hu/gyogypedagogiai-asszisztens-del-angliaban-2691569918.html
<![CDATA[Product Manager, Cloud Adoption Services]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/product-manager-cloud-adoption-services-2787373382.html Jelentkezek:
https: //www. cvonline. hu/product-manager-cloud-adoption-services/2334707/j. html
We are looking for someone with an entrepreneurial spirit who is keen to make a positive impact for our global customers. You are passionate about building great products which support enterprises to adopt public cloud. In addition, you possess a good mix of business insight, technical experience and people skills and ideally bring the following with you: A university degree in computer science or a related degree 3-5 years of relevant work experience with public cloud technologies (AWS or Azure) A deep technical understanding of public cloud technologies and practical experience in public cloud migration and adoption Former experience as Product Manager is an asset but not essential A can-do attitude which helps you to stand out in a fail fast culture Very high motivation and the ability to thrive in a fast paced environment Passion to work in a global and diverse organisation and environment Excellent planning and communication skills (spoken and written English) Leadership skills which enable you to engage and inspire your colleagues
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-07-18 23:59 ]]>
Thu, 18 Jul 2019 23:59:59 +0200 https://www.vatera.hu/product-manager-cloud-adoption-services-2787373382.html