A Vatera.hu termékei https://www.vatera.hu/ A vatera.hu aukciós portál termékei hu-hu Wed, 24 Apr 2019 04:21:34 +0200 Wed, 24 Apr 2019 04:21:34 +0200 Vatera.hu RSS Feed Generator v1.0 <![CDATA[EHS CSOPORTVEZETŐ - EHS TEAM LEADER (Kiemelt munkavédelmi feladatkörrel)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/ehs-csoportvezeto-ehs-team-leader-kiemelt-munkavedelmi-feladatkorrel-2750647100.html Megbí zó nk a vilá g egyik legnagyobb multinacioná lis vá llalata az elektronikai é s finommechanikai tö meggyá rtá s terü leté n. Magyarorszá gon hozta lé tre gyá rtá si profiljá ban Euró pa egyik legnagyobb gyá rá t, mely a vilá gon az egyik legmodernebb lé tesí tmé ny. Megbí zó nk nagy hangsú lyt fektet a folyamatos fejleszté sre é s a műkö dé si alapelvké nt meghatá rozott magas minő sé g megtartá sá ra. A kitűzö tt cé lok elé ré sé hez felvé telre keres gyá rtó kö rnyezetben já rtas, megbí zható szakembert az alá bbi pozí ció ba:
 
EHS CSOPORTVEZETŐ EHS TEAM LEADER (Kiemelt munkavédelmi feladatkörrel)FeladatokMunkavédelmi tevékenységek irányítása, ellenőrzése, fejlesztése
Munkabiztonság-védelmi és foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátása
Környezetvédelmi feladatok ellátása
Az EHS csoport irányítása, a beosztottak munkájának koordinálása
Vevői auditok koordinálása
Részvétel a napi, heti EHS auditokban, az eredmények/fejlesztési javaslatok dokumentálása
Részvétel az integrált minőségirányítási rendszer működtetésében
Belső auditok elvégzése, dokumentációk kezelése
Hatósági kapcsolattartás, új berendezések üzembe helyezésénél hatósági engedélyek beszerzése
Gépek, berendezések üzembe helyezési és nagyjavítás utáni újraindítási eljárásában a munka-, környezet-, és tűzvédelmi valamint foglalkozás-egészségügyi megfelelőség ellenőrzése
ElvárásokSzakirányú felsőfokú végzettség (Munkavédelmi- vagy EHS szakmérnök)
Legalább 3-5 év hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
Társalgási szintű angol nyelvtudás
Határozott személyiség
Vezetési tapasztalat vagy vezetői rátermettség és ambíció
Kiváló kommunikációs és szervező készség
Tűzvédelmi előadói végzettség előnyt jelent
Amit megbízónk nyújtVersenyképes jövedelem
Jelentős alapbéren felüli juttatások
Bejárás támogatása
Szakmai fejlődési és karrierlehetőség egy stabil munkahelyen
Innovatív nemzetközi csoport, korszerű technológiai környezet, nemzetközi karrierlehetőség
Kulturált, korszerű munkakörnyezet
A munkavégzés helyeHatvan, Gyöngyös, Jászberény térsége
A jelentkezés módjaVárjuk fényképes önéletrajzát a lenti e-mail címre. Kérjük az email tárgyában feltüntetni a pozíció pontos megnevezését: EHS CSOPORTVEZETŐ EHS TEAM LEADER (Kiemelt munkavédelmi feladatkörrel), Hatvan, Gyöngyös, Jászberény térsége
Elérhetőségi adatokIMPC Personnel Hungária Kft.
Kapcsolattartó: Sárkány Zita
Nyilvántartási szám: 20158-1/2009-5100-678
Jelentkezek:
https: //www. cvonline. hu/ehs-csoportvezetO-%e2%80%93-ehs-team-leader-kiemelt-munkavedelmi-feladatkorrel/2139265/j. html
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-04-26 23:59 ]]>
Fri, 26 Apr 2019 23:59:59 +0200 https://www.vatera.hu/ehs-csoportvezeto-ehs-team-leader-kiemelt-munkavedelmi-feladatkorrel-2750647100.html
<![CDATA[Heti elszámolással keresek munkát!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 229 000 Ft]]> https://www.vatera.hu/heti-elszamolassal-keresek-munkat-2736208034.html Heti elszámolásos munkát keresek -egyszerűsített foglalkoztatás keretében.
Szakmai tapasztalat több területen is van. Dolgoztam már portásként, recepciósként, teremfelügyelőként.
Adminisztrátor -és ügyintéző illetve Adatrögzítőként is munkakörökben is volt lehetőségem gyakorlatot szerezni.
A fizikai munka sem áll távol tőlem, mert kertészetben és zöldség csomagolóként is van gyakorlatom ez utóbbiban dolgoztam másfél évet.
Az ügyes és gyors kezeim miatt dobozolósként.
Szakképesítéseim amikről van papírom: OKJ Számítógépkezelő (-és használó) Irodai Asszisztens, Biztonsági Őr valamint Biztonságszervező II. -es.  
Személy-és vagyonvédelmi munkán kívül meghallgatok bármilyen munkaajánlatot mivel dolgozni akarok!

Heti elszámolással keresek munkát!
Jelenlegi ára: 229 000 Ft
Az aukció vége: 2019-05-30 18:53 ]]>
Thu, 30 May 2019 18:53:17 +0200 https://www.vatera.hu/heti-elszamolassal-keresek-munkat-2736208034.html
<![CDATA[Biztonsági Őr állás akár azonnal!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/biztonsagi-or-allas-akar-azonnal-2751820637.html Érd: 70/88 100 11
Biztonsági Őr állás akár azonnal!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-07-07 06:51 ]]>
Sun, 07 Jul 2019 06:51:14 +0200 https://www.vatera.hu/biztonsagi-or-allas-akar-azonnal-2751820637.html
<![CDATA[Biztonsági Őr állás akár azonnal!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/biztonsagi-or-allas-akar-azonnal-2704774586.html Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-05-30 13:07 ]]>
Thu, 30 May 2019 13:07:48 +0200 https://www.vatera.hu/biztonsagi-or-allas-akar-azonnal-2704774586.html
<![CDATA[LÖVÉSZ / IRÁNYZÓ / KEZELŐ (szerződéses katona, Tata)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/lovesz-iranyzo-kezelo-szerzodeses-katona-tata-2746838507.html (szerződéses katona, Tata)
Jelentkezés feltételei:
alapfokú végzettség
egészségi-, fizikai-, pszichikai követelményeknek megfelelés
magyar állampolgárság
magyarországi lakhely
büntetlen előélet
A jelentkezésnél előnyt jelent:
nyelvismeret
Különleges elvárások a beosztás betöltéséhez:
fokozott igénybevétel tűrése
Egyéb elvárások:
fokozott figyelem
fegyelmezettség
stressztűrő képesség
precíz munkavégzés
Az ellátandó fontosabb feladatok:
Harc és harckiszolgáló, támogató feladatok végrehajtása a tűzcsoporton, rajon belül
Amit nyújtani tudunk:
kiszámítható karrier szerződéses katonai szolgálati jogviszony keretében
felelősséget elismerő jövedelem
béren kívüli juttatási rendszer
kedvezményes étkezési lehetőség
széleskörű szociális juttatás
tapasztalatszerzés lehetősége külföldi szolgálatban
távolabbi lakhely esetén szállás biztosítása
Munkavégzés helye: Tata
Jelentkezés: A szakmai önéletrajz megküldésével
Jelentkezek:
https: //www. cvonline. hu/lOvEsz-irAnyzO-kezelO-szerzodeses-katona-tata/2315885/j. html
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-04-26 23:59 ]]>
Fri, 26 Apr 2019 23:59:59 +0200 https://www.vatera.hu/lovesz-iranyzo-kezelo-szerzodeses-katona-tata-2746838507.html
<![CDATA[Fegyveres biztonsági őr]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/fegyveres-biztonsagi-or-2756084537.html üzemeltetőjeként mintegy 7000 kilométernyi vaspálya és az ahhoz kapcsolódó
infrastruktúra működtetéséről gondoskodik.
Teljes körűen látja el az üzemeltetési, forgalomirányítási és
karbantartási, valamint részben a felújítási feladatokat.
Jelentkezek:
https: //www. cvonline. hu/fegyveres-biztonsagi-or/2320377/j. html
- fegyveres biztonsági őr szakképesítés
- fegyveres biztonsági őrségről szóló 1997. évi CLIX törvény feltételének által meghatározott 2 éven belüli sikeres vizsgáról szóló igazolás
- fegyvervizsga
- fegyverismeret
- érettségi
- személy-, és vagyonőri igazolvány
- alapfokú állami iskolai végzettség
- fegyverviselésre alkalmas, és rendelkezik a szolgálati beosztáshoz előírt képesítési feltételekkel
- a jogviszony létesítésekor az alkalmassági feltételek igazolása (Köteles igazolni, hogy nem áll a 1997. évi CLIX törvény hatálya alá tartozó tevékenység vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állománya tagjának foglalkoztatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. )
- orvosi alkalmasság
- B kategóriás jogosítvány
- gépjármű vezetési tapasztalat
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-04-30 23:59 ]]>
Tue, 30 Apr 2019 23:59:59 +0200 https://www.vatera.hu/fegyveres-biztonsagi-or-2756084537.html
<![CDATA[FŐELŐADÓ/NYELVTANÁR (Magyar Honvédség, Honvédelmi alkalmazotti jogviszony, Szentendre)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/foeloado-nyelvtanar-magyar-honvedseg-honvedelmi-alkalmazotti-jogviszony-szentendre-2756084753.html Jelentkezé s felté telei:
előí rt iskolai vé gzettsé g, szakké pzettsé g: angol nyelvtaná r
PE-polgá ri mesterfokozatú MA/polgá ri egyetem, főiskola
egé szsé gi kö vetelmé nyeknek megfelelé s
SZEF-szakirá nyú felsőfokú vé gzettsé g (pedagó gia)
magyar á llampolgá rsá g
magyarorszá gi lakhely
bü ntetlen előé let
A jelentkezé sné l előnyt jelent:
Kü lö nleges elvá rá sok a beosztá s betö lté sé hez:
Egyé b elvá rá sok:
igé nyessé g
problé mamegoldó ké pessé g
szakmai ismeretek alkalmazá sá nak a szintje
ö nfejleszté s igé nye
szó beli kommuniká ció, beszé dé rté s
Az ellá tandó fontosabb feladatok:
az MH AA iskolarendszerű é s iskolarendszeren kí vü li, nyelvi ké pzé seken ré sztvevő szemé lyi á llomá ny oktatá sa, nyelvvizsgá ra tö rté nő felké szí té se, a csoportvezető irá nyí tá sa mellett
szakmai ké pzettsé gé nek megfelelően tervezi, szervezi é s vé grehajtja az iskolarendszerű valamint a tanfolyami ké pzé sek, é s tová bbké pzé sek oktatá si feladatait é s ó ratartá sá t
Amit nyú jtani tudunk:
felelőssé get elismerő jö vedelem
bé ren kí vü li juttatá si rendszer
kedvezmé nyes é tkezé si lehetősé g
szé leskö rű szociá lis juttatá s
tapasztalatszerzé s lehetősé ge kü lfö ldi szolgá latban
tá volabbi lakhely eseté n szá llá s biztosí tá sa
Munkavé gzé s helye: Szentendre
Jelentkezé s: A szakmai ö né letrajz megkü ldé sé vel folyamatosan.
Jelentkezek:
https: //www. cvonline. hu/fOelOadOnyelvtanAr-magyar-honvedseg-honvedelmi-alkalmazotti-jogviszony-szentendre/2320266/j. html
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-05-16 23:59 ]]>
Thu, 16 May 2019 23:59:59 +0200 https://www.vatera.hu/foeloado-nyelvtanar-magyar-honvedseg-honvedelmi-alkalmazotti-jogviszony-szentendre-2756084753.html
<![CDATA[Balesetvizsgáló]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> https://www.vatera.hu/balesetvizsgalo-2750650148.html üzemeltetőjeként mintegy 7000 kilométernyi vaspálya és az ahhoz kapcsolódó
infrastruktúra működtetéséről gondoskodik.
Teljes körűen látja el az üzemeltetési, forgalomirányítási és
karbantartási, valamint részben a felújítási feladatokat.
Jelentkezek:
https: //www. cvonline. hu/balesetvizsgalo/1515418/j. html
- munka-, tűz-, vagyon-, és környezetvédelmi ismeretek
- felsőfokú szakirányú állami iskolai végzettség diploma
- felsőfokú balesetvizsgálói tanfolyam
- felsőfokú vasúti szakképesítés (elsősorban: távközlési, biztosítóberendezési vagy erősáramú szakirányon)
- 19/2011 NFM rendelet szerinti egyszerűsített vagy általános forgalmi vizsga
- ,, B" kategóriás vezetői engedély
- releváns szakmai tapasztalat
- orvosi alkalmasság
- hosszú távú biztos munkahely
- széleskörű Cafateria
- kiszámítható munkaidő és jövedelem
- utazási kedvezmény (belföldön és egyes nemzetközi vasútvonalakon)
- megfelelő önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-04-30 23:59 ]]>
Tue, 30 Apr 2019 23:59:59 +0200 https://www.vatera.hu/balesetvizsgalo-2750650148.html