0 0
Kategóriák
Részletes keresés

Baross u. 34. szuterén és pince árverés

Termékkód: 2784388187
Ár:
45 000 000 Ft
91 650 Ft / m2
Telefonszám:
+36 1 Mutasd
Ingatlan helye:
Budapest, VIII. kerület
Alapterület (nm):
491
Hirdetésfeladás:
2019.06.24. 16:10:30
A hirdető pozitív visszajelzéseinek aránya: 100%
Értékeléseinek száma: 7
Eladó / Kiadó: Eladó
Termékleírás

HIRDETMÉNY

 

Józsefvárosi Önkormányzattól (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) elektronikus árverésen megvásárolható ingatlanról:

Az ingatlan adatai:

BUDAPEST VIII., Baross utca 34. SZÁM ALATTI 36725/0/A/1 HRSZ-Ú

491 m2 ALAPTERÜLETŰ szuterén+pinceszinti, udvari és utcai bejáratú raktárhelyiség

Kikiáltási ára:                 45.000.000 Ft

Megtekinthető:                                2019. július 11. (csütörtök) 09:50-10:05 és 2019. július 16. (kedd) 09:50-10:05 óra között

Jelentkezési határidő:     2019. július 18. csütörtök 24:00 óra

Árverés időpontja:         2019. július 31. szerda 09:00 óra

Az elektronikus árverésre jelentkezni a Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. arveres@jgk.hu e-mail címén lehet a www.jgk.hu oldalról letölthető pályázati anyag - jelentkezési lap, nyilatkozat és adatvédelmi nyilatkozat nyomtatványok - beküldésével (a megtekintéseket követően, ugyanis a megtekintés a jelentkezés egyik feltétele). Az árverés a vatera.hu oldalon zárt körben kerül lebonyolításra, ezért a jelentkezési lap kitöltése előtt a vatera.hu honlapon el kell végezni a regisztrációt. Az ott megadott felhasználónevet a jelentkezési lapon fel kell tüntetni. A jelentkezést legkésőbb 2019. július 18. (csütörtök) 24:00 óráig a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére elektronikus úton, az arveres@jgk.hu címen az ajánlattevőnek be kell nyújtani, illetve egyidejűleg átutalni a jelentkezési lap árát, 3.500 Ft-ot (ÁFÁ-val)/jelentkezési lap a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. OTP Bank Nyrt. által vezetett 11784009-22229762 számú bankszámlájára, úgy, hogy az a jelentkezési határidőn belül a számlán legyen.

A pályázati eljárás nyelve magyar. Amennyiben a jelentkező nem beszéli a magyar nyelvet, tolmácsot - az árverés teljes szakaszában (megtekintés, érdeklődés, jelentkezési lap benyújtása, licitálás) - saját magának kell biztosítania.

Az árverés lebonyolítása elektronikus úton történik. Az árverésen az az ajánlattevő vehet részt, aki jelentkezését 2019. július 18.  (csütörtök) 24:00 óráig elektronikus levelezés útján leadja, a vatera.hu oldalon elvégzi a regisztrációt és a kikiáltási ár 10 %-ának megfelelő összeget - bánatpénz címen - 2019. július 23. (kedd) átutalással megfizeti a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. OTP Bank Nyrt. által vezetett 11784009-22229762 számú bankszámlájára.  Részletek: jgk.hu/pályázatok.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése értelmében a hirdetményi ingatlanra vonatkozóan a magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkormányzatnak az ingatlanra elővásárlási joga van.

Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv – amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik – az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldésétől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani.  A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az árverés nyertese az lesz, aki a fenti kikiáltási árat meghaladó – az elektronikus úton lebonyolított – licitálás során a legmagasabb árat ajánlja. A nyertes ajánlattevő az árverést követő

a.)     15 munkanapon belül köteles az általa megajánlott vételár és a letétbe helyezett bánatpénz közötti összeg különbözetét a Kiíró által megjelölt bankszámlára befizetni, és az árverésen vállalt feltételekkel adásvételi szerződést kötni,

b.)     30 munkanapon belül köteles az általa megajánlott vételár és a letétbe helyezett bánatpénz közötti összeg különbözetét a Kiíró által megjelölt bankszámlára befizetni, és az árverésen vállalt feltételekkel adásvételi szerződést kötni, amennyiben a vételárat munkáltatói támogatásból, vagy lakás-takarékpénztári kifizetésből, vagy állami gondozásból kikerült személy részére nyújtott támogatásból kívánja megfizetni, és az erről szóló hiteles igazolást az árverés megkezdése előtt a Bonyolítónak átadja,

c.)      15 naptári napon belül köteles az általa megajánlott vételárat, a megajánlott vételár 50 %-ának megfelelő összegig a Kiíró által megjelölt bankszámlára befizetni, és az árverésen vállalt feltételekkel tulajdonjog fenntartással vagy függőben tartással adásvételi szerződést kötni, amennyiben a vételárat banki hitel felhasználásával kívánja kiegyenlíteni. A vevő által megajánlott teljes vételárat az árverés napjától számított 45 munkanapon belül kiegyenlíteni.

A vételár megfizetésére nyitva álló határidő, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdésében szabályozott elővásárlási jog fennállása esetén, az elővásárlási jog gyakorlására fennálló idő lejártának a nyertes pályázóval történő közlésének napjával kezdődik.

A kiíró fenntartja jogát arra, hogy

- a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, a soron következő ajánlattevővel kössön adásvételi szerződést,

-  a hatályos rendeletben szabályozott feltételek bekövetkezése esetén az árverést eredménytelennek nyilvánítsa,

-  az a hatályos rendeletben szabályozott feltételek bekövetkezése esetén árverési hirdetményt visszavonja.

 

Budapest, 2019. június 18.

 

                                                                                                                          dr. Kecskeméti László Zsolt sk.

                                                                                                                             vagyongazdálkodási igazgató