separate 0-24 hónapos separate 2-4 éves separate 4-7 éves separate 7-9 éves separate 9+ éves separate
 1. 2011.05.29. bemsandor
 2. 2001.05.28. vidia123
 3. 2011.05.27. bikeman22_v
 4. 2011.05.26. Coins09
 5. 2011.05.25. akire1
 
Szabályzat
Big2 Platform Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.; cégjegyzékszáma: 01-09-418521, bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) (a továbbiakban: "Vatera" vagy "SZERVEZŐ") a  www.vatera.hu szolgáltatásának népszerűsítése, valamint regisztrált felhasználói aktivitásának előmozdítása érdekében  JÁTÉKOT (a továbbiakban: "Játék") szervez érvényes regisztrációval rendelkező felhasználói számára.
 • A Játék 2011. Május 5-től 2011. Május 29-ig tart (a továbbiakban: "Játékidő").
 • A Játékban való részvétel ingyenes. A Játékban a Vatera nyilvántartása szerint, a regisztrációra érvényes Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) és az ahhoz kapcsolódó mindenkori feltételek szerint érvényes regisztrációval rendelkező felhasználó (a továbbiakban: "felhasználó") vehet részt, aki továbbküldi a játék kategóriában vásárol, a SZERVEZŐ által üzemeltetett  jatek.vatera.hu oldalon.
 • felhasználó a Játékban való részvétellel elfogadja, hogy a Játék során a vásárlásával és a felhasználó által megadott adatokkal kapcsolatban kizárólag a SZERVEZŐ, vagy partnerei által használt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó.
 • A SZERVEZŐ 50db kétszemélyes Aquaworld belépőjegyet biztosít a játék kategóriában vásárlóknak, a következők szerint. Nyerési esélyt kap az a felhasználó, aki az adott, a SZERVEZŐ által közzétett időszakban a Vatera.hu játék kategóriájában vásárlást bonyolít. A nyertesek listáját és az ajándékokra jogosult nyertesek felhasználónevét a SZERVEZŐ honlapján, hivatalos blogján, a blog.vatera.hu oldalon és facebook oldalán teszi közzé.
 • A nyertes felhasználó (a továbbiakban: "Nyertes") azonosítása a visszajelzések megtételét követően történik meg. A felhasználó a Játékban való részvételével elfogadja, hogy azonosítása a regisztrációs adatok alapján, az őt megillető ajándéktárgy átvételekor pedig az ajándéktárgyat biztosító vállalkozás által igényelt adatok és dokumentumok alapján mehet végbe. A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy regisztrációkor megadott személyes adatai közül a felhasználónév, név, e-mailcím, lakcím, telefonszám, átadásra kerüljenek az ajándékot biztosító vállalkozás részére, a nyertes személyének megállapítása és szállítás céljából. Az ajándéktárgy akkor kerülhet átadásra, ha a Nyertes regisztrációs adatai valós elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják. Eltérés esetén az azonosítást a SZERVEZŐ sikertelennek minősítheti és fenntartja jogát Pótnyertes megállapítására. A Játék során a SZERVEZŐ által tapasztalt felhasználói visszaélés esetén a SZERVEZŐ fenntartja jogát az ajándéktárgy átadásának megtagadására és, esetlegesen, Pótnyertes megállapítására.
 • A SZERVEZŐ adatkezelési feltételeire egyebekben a regisztrációra érvényes, a Vatera által megállapított és a regisztráció során a felhasználó által elfogadott adatkezelési feltételek irányadóak.
 • Amennyiben a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően a Nyertes személyazonosítása, vagy kiértesítése, azonosítása sikertelen, vagy az ajándéktárgyat a Nyertes nem veszi át, vagy annak átvételét visszautasítja, úgy a SZERVEZŐ Pótnyertest jelöl ki, aki a soron következő, jelen szabályzatnak megfelelő vásárlást megvalósító  felhasználó lehet. Amennyiben a Pótnyertes sem tekinthető Nyertesnek, úgy a Pótnyertes kisorsolása addig folytatható, míg egy Pótnyertes nem kerül személyazonosításra, vagy az ajándéktárgyat át nem veszi.
 • A Nyertest a SZERVEZŐ e-mailben, a regisztrációkor megadott e-mailcímén értesíti; és tájékoztatja az ajándéktárgy átvételének menetéről. A SZERVEZŐ fenntartja a jogot, hogy a saját, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a Nyertesről, illetve az ajándéktárgy átadásáról fénykép-, hang - illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza. Felhasználó elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt, amely a SZERVEZŐT, vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.
 • A Játéknak nem célja, hogy kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, a felhasználó azonban elismeri, hogy a SZERVEZŐ ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a Nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy az ajándéktárgy átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie, a fentieknek megfelelően.
 • Az ajándéktárgyakkal kapcsolatos valamennyi, ÁFA-n kívüli, járulékos adó- és egyéb közterhet, szállítási költséget a SZERVEZŐ viseli.
 • A Játékkal, ajándéktárgyakkal kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az - a jelen szabályzatban meghatározott kereteken belül - a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.
 • Az ajándéktárgy pénzre át nem váltható, átvételét megelőzően másra át nem ruházható.
 • Az ajándéktárgy átvétele személyesen vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján lehetséges, a jelen szabályzatban foglaltak szerinti azonosítást követően. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az ajándéktárgy átvételével járó költségek (különösen, de nem kizárólagosan: utazási és szállásköltségek) a felhasználót terhelik.
 • A Játék ingyenességére tekintettel a SZERVEZŐ nem felel a  felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett azon károk tekintetében, amelyek abból erednek, hogy a felhasználó nem, vagy nem a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően tud ajánlatot adni/vásárlást megvalósítani. A SZERVEZŐ az ajándéktárgyak tekintetében garanciát nem vállal, a Nyertes ilyen igényét, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az ajándéktárgy gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.
 • A SZERVEZŐ továbbá fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a  felhasználó egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, beszüntesse, a jelen részvételi feltételeket módosítsa. A felhasználó elismeri, hogy a SZERVEZŐ nem felel a felhasználó vagy bármely harmadik személy által esetlegesen elszenvedett, a Játékban való részvétel során, vagy a Játékkal kapcsolatosan esetlegesen felmerült költségek és károk tekintetében.
 • A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a SZERVEZŐ vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói
  (Ptk. 685. § b.); (b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen részvételi feltételek szerint történik. Amennyiben a jelen részvételi feltételek valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ha a felhasználó a jelen részvételi feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
 • A Játékban való részvétel önkéntes. A felhasználó a Játékban való részvételével elismeri teljes körűen megismerte a jelen szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
Budapest, 2011. Április 25.
allegroup.hu Kft.  
Nyertesek
1. 2011.05.05. tazman76
2. 2011.05.05. zizike8
3. 2011.05.05. westi33
4. 2011.05.05. gyurma007
5. 2011.05.05. raistlina
6. 2011.05.05. gonorea
7. 2011.05.06. fausto_
8. 2011.05.07. matebela_v
9. 2011.05.08. garogi
10. 2011.05.09. joekalman
11. 2011.05.10. Ikotity
12. 2011.05.10. Dokman
13. 2011.05.10. KisneViki
14. 2011.05.10. micimacko316
15. 2011.05.10. demimarci
16. 2011.05.10. 7Monster7
17. 2011.05.11. begbies
18. 2011.05.12. Doriftar
19. 2011.05.13. batito
20. 2011.05.14. Zsiri79
21. 2011.05.15. hcs871
22. 2011.05.15. szacsabi
23. 2011.05.15. ricsibaba
24. 2011.05.15. neverevernamed
25. 2011.05.15. dody999
26. 2011.05.15. rawbits
27. 2011.05.16. keszlerne
28. 2011.05.17. harsa2
29. 2011.05.18. Ancsa9
30. 2011.05.19. Tu-bog
31. 2011.05.20. torpebubus
32. 2011.05.20. Koti30
33. 2011.05.20. crazyheny
34. 2011.05.20. antika73
35. 2011.05.20. Uteliter
36. 2011.05.20. Progresziv
37. 2011.05.21. scudo6_v
38. 2011.05.22. Transbalkan
39. 2011.05.23. Cirmos83
40. 2011.05.24. bors777
41. 2011.05.25. szokezdody
42. 2011.05.25. totyika6
43. 2011.05.25. hedit76
44. 2011.05.25. Zolke74
45. 2011.05.25. reltazs
46. 2011.05.25. akire1
47. 2011.05.26. Coins09
48. 2011.05.27. bikeman22_v
49. 2001.05.28. vidia123
50. 2011.05.29. bemsandor
 
A nyereményről
Aquaworld

Csobbanás az élmények birodalmába!

Belépő az Aquaworld - Vízibirodalomba az élményfürdő alapszolgáltatásainak igénybevételével 2 fő felnőtt részére egyszeri alkalommal, hétfőtől - péntekig, időkorlátozás nélkül.

Az ajándékutalvány felhasználható: 2011. szeptember 01-ig.

Kérjük szíveskedjenek az ajándékutalvány magukkal vinni és a pénztárnál leadni.

Az Aquaworld megtalálható:
Ramada Resort - Aquaworld Budapest
1044 Budapest, Íves út 16.

 
GYIK

Meddig tart a játék? A gyereknapi játék illetve az ajándéksorsolás 2011. Május 5 - 2011. Május 29 között kerül megrendezésre.

Mi az ajándék? A játék során 50 db kétszemélyes Aquaworld belépőt sorsolunk ki.

Hogyan nyerhetek ajándékot? Mindenki részt vesz a játékban és ezzel a sorsolásban is aki a promóció ideje alatt a játék kategóriában vásárol.

Mikor sorsolnak? A sorsolás napi rendszerességgel történik, a hétvégi napok sorsolása a következő hét első napjára esik. Véletlenszerű napokon több sorsolás is lesz.

Hogyan jutok hozzá a nyereményemhez? Ajándékutalvány formájában, a regisztrációkor megadott címére postázzuk. A szállítási költségeket a Vatera állja.

Meddig használhatom fel a belépőjegyeket? A belépőjegyek érvényessége 2011. szeptember 01-ig érvényesek.

Hol található az Aquaworld? Az Aquaworld élménypark a következő címen taláható:
Ramada Resort - Aquaworld Budapest
1044 Budapest, Íves út 16.

 
Idén is nagy nap lesz az egész család számára a gyereknap. Már biztosan sok szülő keresi a legjobb gyereknapi programot vagy a legjobb gyereknapi játék meglepetést.

Lehet gondolt már milyen jó lenne az Aquaworld élményfürdőben tölteni az egész napot, most ha nálunk vásárol gyermeke számára gyereknapi ajándékot a Vaterán, ingyen belépőt nyerhet. A jatek.vatera.hu a legnagyobb online játékbolt: válogass a fiús játékok vagy lányos játékok között, biztos megtalálod azt a Thomas játékot, vagy Barbie babát, amire gyereked vágyik. Sőt, ha most vásárolsz széles kínálatunkból: Lego, Hot Wheels, Barbie, Thomas, Puzzle, Hasbro, Fisher Price, FIFI, Disney, egy nyereményjátékban vehetsz részt, ahol bekerülhetsz azon szerencsés 50 vásárló közé, akik Aquaworld élményfürdő belépőt nyernek! Ne felejtsd el megnézni a logikai játékokat és a fejlesztő játékokat sem!