A Vatera.hu termékei http://www.vatera.hu/ A vatera.hu aukciós portál termékei hu-hu Tue, 18 Dec 2018 18:22:34 +0100 Tue, 18 Dec 2018 18:22:34 +0100 Vatera.hu RSS Feed Generator v1.0 <![CDATA[Borovszky Magyarország vármegyéi és városai. I–XXIV. Teljes . Magyarország monográfiája *812]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 1 300 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/borovszky-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-i-ndash-xxiv-teljes-magyarorszag-monografiaja-812-2706368159.html A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája.
Szerk. Borovszky Samu, Sziklay János és Csánki Dezső.
A millennium idején indult monumentális vállalkozás a történelmi Magyarország teljes területét fel akarta dolgozni.   Megkerülhetetlen alapmű, mivel a korban hasonló monográfia csak elvétve született.
Kötetei
Abauj-Torna vármegye és Kassa. Bp., 1896, Apollo Irodalmi Társaság.
Bács-Bodrog vármegye. 1– 2. kötet. Bp., (1909), Országos Monografia Társaság.
Bars vármegye. Bp., (1903), Apollo.
Bihar vármegye és Nagyvárad. Bp., (1901), Apollo.
Esztergom vármegye. Bp., (1910), O. M. T.
Fiume és a magyar-horvát tengerpart. Bp., (1900), Apollo.
Gömör-Kishont vármegye. Bp., (1903), Apollo.
Győr vármegye. Bp., (1910), O. M. T.
Heves vármegye. Bp., (1910), O. M. T.
Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. Bp., (1906), O. M. T.
Komárom vármegye és Komárom sz. kir. város. Bp., (1907), O. M. T.
Nógrád vármegye. Bp., (1911), O. M. T.
Nyitra vármegye. Bp., (1900), Apollo.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. 1– 2. kötet. Bp., (1910), O. M. T.
Pozsony vármegye. Bp., (1895), Apollo.
Somogy vármegye. Bp., é. n. [1914? ], O. M. T.
Szabolcs vármegye. Bp., (1900), Apollo.
Szatmár vármegye. Bp., 1908, O. M. T. Hozzákötve: Szatmárnémeti sz. kir. város. Bp., (1908), O. M. T.
Temes vármegye. Bp., é. n. [191? ], O. M. T. Hozzákötve: Temesvár. Bp., é. n. [191? ], O. M. T.
Torontál vármegye. Bp., (1911), O. M. T.
Vas vármegye. Bp., 1898, Apollo.
Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely r. t. város. Bp., é. n. [1904? ], Apollo.
Minden kötet egészoldalas és szövegközti képekkel, színes képekkel, címerrajzokkal és térképekkel rendkívül gazdagon illusztrált. A sorozat köteteit kollacionáltuk, hiánytalan. Valamennyi kötet kiadói, festett-aranyozott, dombornyomásos vászonkötésben.
Borovszky Magyarország vármegyéi és városai. I–XXIV. Teljes . Magyarország monográfiája *812
Jelenlegi ára: 1 300 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-26 22:10 ]]>
Wed, 26 Dec 2018 22:10:48 +0100 http://www.vatera.hu/borovszky-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-i-ndash-xxiv-teljes-magyarorszag-monografiaja-812-2706368159.html
<![CDATA[1748 Bod Péter : Szent Bibliának Historiája... Az első magyar irodalomtörténeti monográfia *812]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 60 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1748-bod-peter-szent-biblianak-historiaja-az-elso-magyar-irodalomtorteneti-monografia-812-2706385754.html Szebenben, 1748, [22], 176p.
A szerző irodalomtörténész, író, református lelkész az erdélyi művelődés egyik legkiválóbb képviselője. E műve az első magyar irodalomtörténeti monográfia, melyben a szentírás kéziratainak és kiadásainak egyetemes története mellett ismerteti a magyar bibliafordításokat is.
korabeli félbőr kötésben.    szép példány
1748 Bod Péter : Szent Bibliának Historiája...  Az első magyar irodalomtörténeti monográfia  *812
Jelenlegi ára: 60 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-26 23:25 ]]>
Wed, 26 Dec 2018 23:25:15 +0100 http://www.vatera.hu/1748-bod-peter-szent-biblianak-historiaja-az-elso-magyar-irodalomtorteneti-monografia-812-2706385754.html
<![CDATA[Angyal Dávid: Erdély politikai érintkezése Angliával (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 800 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/angyal-david-erdely-politikai-erintkezese-angliaval-79-2709837686.html (361)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Angyal Dávid: Erdély politikai érintkezése Angliával (*79)
Jelenlegi ára: 800 Ft
Az aukció vége: 2019-01-06 00:46 ]]>
Sun, 06 Jan 2019 00:46:45 +0100 http://www.vatera.hu/angyal-david-erdely-politikai-erintkezese-angliaval-79-2709837686.html
<![CDATA[1804 Zólyom Vármegye rézmetszetű színezett térképe (Zvolen Besztercebánya ) *711]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 12 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1804-zolyom-varmegye-rezmetszetu-szinezett-terkepe-zvolen-besztercebanya-711-2703480995.html Megjelent: Korabinszky [János Mátyás], Joh[ann] Matth[ias]: Atlas Regni Hungariae Portatilis.   Bécs 1804
Mérete: 12 cm x 16 cm
A Magyarország vármegyéinek térképeit, valamint címereit ábrázoló metszeteket Berken János és Czetter Sámuel készítették.
Korabinszky János (1740– 1811) az első katonai felmérés főellenőre itt szereplő „ zsebatlasza” az első magyar atlasz Hevenesi 1689-ben megjelent Parvus Atlas Hungaricus-a óta.
Kép szerinti szép példány.
1804 Zólyom Vármegye rézmetszetű színezett térképe (Zvolen Besztercebánya ) *711
Jelenlegi ára: 12 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-18 19:42 ]]>
Tue, 18 Dec 2018 19:42:57 +0100 http://www.vatera.hu/1804-zolyom-varmegye-rezmetszetu-szinezett-terkepe-zvolen-besztercebanya-711-2703480995.html
<![CDATA[A magyar nemzet története. Szerkesztette: Szilágyi Sándor. RITKA kiadói félbőr sorozat kötésben *710]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 140 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/a-magyar-nemzet-tortenete-szerkesztette-szilagyi-sandor-ritka-kiadoi-felbor-sorozat-kotesben-710-2709052493.html A 8-10. kötet hiányzik!
I. kötet: Magyarország a királyság megalapításáig. Írták Fröchlich Róbert, Kuzsinszky Bálint, Nagy Géza és Marczali Henrik.
II. kötet: Marczali Henrik: Magyarország története az Árpádok korában (1038– 1301).
III. kötet: Pór Antal – Schönherr Gyula: Az Anjouk kora az Anjou ház és örökösei (1301– 1439).
IV. kötet: Fraknói Vilmos: A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440– 1526).
V. kötet: Acsády Ignác: Magyarország három részre oszlásának története (1526– 1608).
VI. kötet: Angyal Dávid: Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig. A társadalmi és műveltségi állapotokról szóló függeléket írta Dézsi Lajos.
VII. kötet: Acsády Ignác: Magyarország története I. Lipót és I. József korában (1657– 1711).
Magyarország ezeréves fennállásának emlékére rendezett ünnepélyek alkalmából az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat – Emich Gusztáv vezérigazgató kezdeményezésére – elhatározta Magyarország teljes történetének kiadását, melynek szerkesztésével Szilágyi Sándort bízták meg, a bevezetést Vaszary Kolos, az utószót pedig Jókai Mór írta. Rendkívül gazdag illusztrációs anyaggal, színes táblákkal, kihajtható fakszimilékkel, szövegközti és önálló képekkel illusztrált.
KIadói díszkötésben, képek szerinti szép állapotban!

A magyar nemzet története. Szerkesztette: Szilágyi Sándor. RITKA kiadói félbőr sorozat kötésben *710
Jelenlegi ára: 140 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-03 19:43 ]]>
Thu, 03 Jan 2019 19:43:43 +0100 http://www.vatera.hu/a-magyar-nemzet-tortenete-szerkesztette-szilagyi-sandor-ritka-kiadoi-felbor-sorozat-kotesben-710-2709052493.html
<![CDATA[A magyar nemzet története I-X. Szerkesztette: Szilágyi Sándor. Szép sorozat kiadói félbőr kötés *84]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 220 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/a-magyar-nemzet-tortenete-i-x-szerkesztette-szilagyi-sandor-szep-sorozat-kiadoi-felbor-kotes-84-2704195157.html I. kötet:  Magyarország a királyság megalapításáig. Írták Fröchlich Róbert, Kuzsinszky Bálint, Nagy Géza és Marczali Henrik.
II. kötet:  Marczali Henrik: Magyarország története az Árpádok korában (1038– 1301).
III. kötet:  Pór Antal – Schönherr Gyula: Az Anjouk kora az Anjou ház és örökösei (1301– 1439).
IV. kötet:  Fraknói Vilmos: A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440– 1526).
V. kötet:  Acsády Ignác: Magyarország három részre oszlásának története (1526– 1608).
VI. kötet:  Angyal Dávid: Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig. A társadalmi és műveltségi állapotokról szóló függeléket írta Dézsi Lajos.
VII. kötet:  Acsády Ignác: Magyarország története I. Lipót és I. József korában (1657– 1711).
VIII. kötet:  Marczali Henrik: Magyarország története III. Károlytól a bécsi congressusig (1711– 1815).
IX. kötet:  Ballagi Géza: A nemzeti államalkotás kora (1815– 1847).
X. kötet: Márki Sándor - Beksics Gusztáv: A modern Magyarország (1848-1896).
Magyarország ezeréves fennállásának emlékére rendezett ünnepélyek alkalmából az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat – Emich Gusztáv vezérigazgató kezdeményezésére – elhatározta Magyarország teljes történetének kiadását, melynek szerkesztésével Szilágyi Sándort bízták meg, a bevezetést Vaszary Kolos, az utószót pedig Jókai Mór írta. Rendkívül gazdag illusztrációs anyaggal, színes táblákkal, kihajtható fakszimilékkel, szövegközti és önálló képekkel illusztrált.
A magyar nemzet története I-X. Szerkesztette: Szilágyi Sándor. Szép sorozat kiadói félbőr kötés *84
Jelenlegi ára: 220 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-20 20:29 ]]>
Thu, 20 Dec 2018 20:29:01 +0100 http://www.vatera.hu/a-magyar-nemzet-tortenete-i-x-szerkesztette-szilagyi-sandor-szep-sorozat-kiadoi-felbor-kotes-84-2704195157.html
<![CDATA[Kertész József: Az Óceán foglyai. Valóban megtörtént tengerészkaland - útikönyv DEDIKÁLT *87]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 10 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/kertesz-jozsef-az-ocean-foglyai-valoban-megtortent-tengereszkaland-utikonyv-dedikalt-87-2709853706.html Bp. é. n. Stádium 146 l. +12 t. 19 cm
Fűzve, színes, rajzos, egészvásazon kötésben, dedikált példány

Kertész József: Az Óceán foglyai. Valóban megtörtént tengerészkaland - útikönyv DEDIKÁLT  *87
Jelenlegi ára: 10 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-22 03:34 ]]>
Sat, 22 Dec 2018 03:34:02 +0100 http://www.vatera.hu/kertesz-jozsef-az-ocean-foglyai-valoban-megtortent-tengereszkaland-utikonyv-dedikalt-87-2709853706.html
<![CDATA[1889 Károly János: Fejér vármegye története. (*711)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 20 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1889-karoly-janos-fejer-varmegye-tortenete-711-2706718145.html Székesfehérvár, 1904. Csitári K. és Társa. 1 t. + XXIV + [4] + 768 + [1] p. + 1 kihajtható táblázat.
Korabeli félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal.
1889  Károly János: Fejér vármegye története. (*711)
Jelenlegi ára: 20 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-27 22:01 ]]>
Thu, 27 Dec 2018 22:01:12 +0100 http://www.vatera.hu/1889-karoly-janos-fejer-varmegye-tortenete-711-2706718145.html
<![CDATA[1815 Yung éjtzakáji és egyéb munkáji, mellyek magyar nyelvre fordíttattak Pétzeli Jósef..I-II *85]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 36 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1815-yung-ejtzakaji-es-egyeb-munkaji-mellyek-magyar-nyelvre-fordittattak-petzeli-josef-i-ii-85-2705592701.html 1-2 darab. (egybekötve). 3 kiad. Pozsonyban, 1815. Wéber Simon Péter. 1 t. (rézmetszetes portré). 8 sztl. lev. 244 l. ; 317 l. 185 mm. Korabeli, kopottas kartonkötésben.

1815 Yung éjtzakáji és egyéb munkáji, mellyek magyar nyelvre fordíttattak Pétzeli Jósef..I-II  *85
Jelenlegi ára: 36 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-24 19:43 ]]>
Mon, 24 Dec 2018 19:43:46 +0100 http://www.vatera.hu/1815-yung-ejtzakaji-es-egyeb-munkaji-mellyek-magyar-nyelvre-fordittattak-petzeli-josef-i-ii-85-2705592701.html
<![CDATA[1783. Caii Plinii Secundi Historiae naturalis, libri XXXVII (*78)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 600 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1783-caii-plinii-secundi-historiae-naturalis-libri-xxxvii-78-2704896329.html (290)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
1783. Caii Plinii Secundi Historiae naturalis, libri XXXVII (*78)
Jelenlegi ára: 3 600 Ft
Az aukció vége: 2018-12-22 21:37 ]]>
Sat, 22 Dec 2018 21:37:01 +0100 http://www.vatera.hu/1783-caii-plinii-secundi-historiae-naturalis-libri-xxxvii-78-2704896329.html
<![CDATA[1857. Szalay László: Magyarország története IV./2 (*78)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 2 500 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1857-szalay-laszlo-magyarorszag-tortenete-iv-2-78-2705205401.html  
(332)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
1857. Szalay László: Magyarország története IV./2 (*78)
Jelenlegi ára: 2 500 Ft
Az aukció vége: 2018-12-24 00:59 ]]>
Mon, 24 Dec 2018 00:59:25 +0100 http://www.vatera.hu/1857-szalay-laszlo-magyarorszag-tortenete-iv-2-78-2705205401.html
<![CDATA[1835 Antik orvosi könyv. Journal de medecine et de chirurgie pratiques (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 400 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1835-antik-orvosi-konyv-journal-de-medecine-et-de-chirurgie-pratiques-79-2705237282.html Szép félbőr kötésben.
(355)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
1835 Antik orvosi könyv. Journal de medecine et de chirurgie pratiques (*79)
Jelenlegi ára: 4 400 Ft
Az aukció vége: 2018-12-24 05:31 ]]>
Mon, 24 Dec 2018 05:31:52 +0100 http://www.vatera.hu/1835-antik-orvosi-konyv-journal-de-medecine-et-de-chirurgie-pratiques-79-2705237282.html
<![CDATA[1893 Herman Ottó: Az északi madárhegyek tájáról. 1. kiadás - vadászat - útleírás *86]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 22 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1893-herman-otto-az-eszaki-madarhegyek-tajarol-1-kiadas-vadaszat-utleiras-86-2705541995.html Bp., 1893, K. M. Természettud. Társ. VIII, 572, [3]p., 3t. (2 színes), 1 térkép (kétlapos). 74 egészoldalas és szövegközti képpel, ábrával. A kötet végén tárgymutatóval. /Természettud. Könyvkiadó-Vállalat L. kötet. /
Kiadói vászonkötésben. 22, 5 cm. Vuray: 324.

1893 Herman Ottó: Az északi madárhegyek tájáról. 1. kiadás - vadászat - útleírás   *86
Jelenlegi ára: 22 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-24 17:01 ]]>
Mon, 24 Dec 2018 17:01:29 +0100 http://www.vatera.hu/1893-herman-otto-az-eszaki-madarhegyek-tajarol-1-kiadas-vadaszat-utleiras-86-2705541995.html
<![CDATA[Acsády Ignác: A magyar birodalom története a művelt közönség számára *86]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 25 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/acsady-ignac-a-magyar-birodalom-tortenete-a-muvelt-kozonseg-szamara-86-2709052214.html Budapest, 1904. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat. 1 t. (hártyapapírral védett színes kőnyomat) + 828 p. + 25 t. (melyből 5 színes, 5 dupla oldalas és egy három oldalas) + 2 térkép (színes, dupla oldalas). Első kiadás.
Kiadói, festett, illusztrált, dúsan aranyozott, zöld táblás, szecessziós, enyhén kopott félbőr kötésben

Acsády Ignác: A magyar birodalom története a művelt közönség számára  *86
Jelenlegi ára: 25 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-03 19:43 ]]>
Thu, 03 Jan 2019 19:43:14 +0100 http://www.vatera.hu/acsady-ignac-a-magyar-birodalom-tortenete-a-muvelt-kozonseg-szamara-86-2709052214.html
<![CDATA[A nagy háború írásban és képben 1-7. köt. TELJES - gyűjtői állapotban (*811)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 80 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/a-nagy-haboru-irasban-es-kepben-1-7-kot-teljes-gyujtoi-allapotban-811-2708644286.html Szerk. Lándor Tivadar. Bevezetéssel ellátta Hazai Samu. [I. ] kötet: Északon és Délen I. [II. ] kötet: Északon és Délen II. [III. ] kötet: Északon és Délen III. [IV. ] kötet: Északon és Délen IV. [V. ] kötet: A nyugati harctér I. [VI. ] kötet: A nyugati harctér II. [VII. ] kötet: Az olasz háború. Budapest, [1915-1918, 1926. ] Athenaeum. Színes és fekete-fehér képekkel és térképekkel gazdagon illusztrálva. A hét kötet egységes, kiadói, festett és aranyozott, dombornyomásos egészvászon kötésben.
  
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
A nagy háború írásban és képben 1-7. köt. TELJES  - gyűjtői állapotban (*811)
Jelenlegi ára: 80 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-02 16:13 ]]>
Wed, 02 Jan 2019 16:13:48 +0100 http://www.vatera.hu/a-nagy-haboru-irasban-es-kepben-1-7-kot-teljes-gyujtoi-allapotban-811-2708644286.html
<![CDATA[1784 II. József (1740–1790) császár oklevele császári pecséttel - kelt: Marosvásárhelyen *812]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 30 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1784-ii-jozsef-1740-ndash-1790-csaszar-oklevele-csaszari-pecsettel-kelt-marosvasarhelyen-812-2706352919.html Az irat Pávai Vajna Antal felmenőinek felsorolása és életkorának megállapítása után rokonait eltiltja az ősi birtokok bármiféle elidegenítésétől, bejelenti igényét az Erdélyben bárhol fekvő örökségére az ellene pereskedni kívánókkal szemben.
Marosvásárhely, 1784. december 10. Kétrét hajtott papír, császári pecséttel a hajtáson belül, mérete: 381x247 mm.
A Vajna család székely eredetű. 1610– ben Vajna István megkapta adományban Páva helységet, majd 1621-ben ő és fiai címeres nemeslevelet nyertek Bethlen Gábortól. Pávai Vajna Antal részt vett az 1790– 91-es és az 1816-os országgyűlésen is.

1784 II. József (1740–1790) császár oklevele császári pecséttel - kelt: Marosvásárhelyen *812
Jelenlegi ára: 30 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-26 21:27 ]]>
Wed, 26 Dec 2018 21:27:28 +0100 http://www.vatera.hu/1784-ii-jozsef-1740-ndash-1790-csaszar-oklevele-csaszari-pecsettel-kelt-marosvasarhelyen-812-2706352919.html
<![CDATA[A magyar nemzet története. Szerkesztette: Szilágyi Sándor. Szép sorozat kiadói félbőr kötésben.*711]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 140 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/a-magyar-nemzet-tortenete-szerkesztette-szilagyi-sandor-szep-sorozat-kiadoi-felbor-kotesben-711-2703524225.html Az 1. 7. 9. kötetek hiányoznak a sorozatból!!!!! !
I. kötet: Magyarország a királyság megalapításáig. Írták Fröchlich Róbert, Kuzsinszky Bálint, Nagy Géza és Marczali Henrik.
II. kötet: Marczali Henrik: Magyarország története az Árpádok korában (1038– 1301).
III. kötet: Pór Antal – Schönherr Gyula: Az Anjouk kora az Anjou ház és örökösei (1301– 1439).
IV. kötet: Fraknói Vilmos: A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440– 1526).
V. kötet: Acsády Ignác: Magyarország három részre oszlásának története (1526– 1608).
VI. kötet: Angyal Dávid: Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig. A társadalmi és műveltségi állapotokról szóló függeléket írta Dézsi Lajos.
VII. kötet: Acsády Ignác: Magyarország története I. Lipót és I. József korában (1657– 1711).
VIII. kötet: Marczali Henrik: Magyarország története III. Károlytól a bécsi congressusig (1711– 1815).
IX. kötet: Ballagi Géza: A nemzeti államalkotás kora (1815– 1847).
Magyarország ezeréves fennállásának emlékére rendezett ünnepélyek alkalmából az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat – Emich Gusztáv vezérigazgató kezdeményezésére – elhatározta Magyarország teljes történetének kiadását, melynek szerkesztésével Szilágyi Sándort bízták meg, a bevezetést Vaszary Kolos, az utószót pedig Jókai Mór írta. Rendkívül gazdag illusztrációs anyaggal, színes táblákkal, kihajtható fakszimilékkel, szövegközti és önálló képekkel illusztrált.
Kiadói díszkötésben, képek szerinti szép állapotban!

A magyar nemzet története. Szerkesztette: Szilágyi Sándor. Szép sorozat kiadói félbőr kötésben.*711
Jelenlegi ára: 140 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-18 22:29 ]]>
Tue, 18 Dec 2018 22:29:33 +0100 http://www.vatera.hu/a-magyar-nemzet-tortenete-szerkesztette-szilagyi-sandor-szep-sorozat-kiadoi-felbor-kotesben-711-2703524225.html
<![CDATA[Móricz Zsigmond: Sárarany. Regény. Első kiadás. Falus Elek kötésben *85]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 13 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/moricz-zsigmond-sararany-regeny-elso-kiadas-falus-elek-kotesben-85-2705568506.html Bp., 1911, Nyugat. (Jókai ny. ). 239p. A címlap s a kötéstábla rajza Falus Elek munkája. /Nyugat Könyvei. / Címlapján kisebb sérüléssel. Kiadói, festett vászonkötésben. 19, 3 cm.
Móricz Zsigmond: Sárarany. Regény. Első kiadás. Falus Elek kötésben  *85
Jelenlegi ára: 13 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-24 18:20 ]]>
Mon, 24 Dec 2018 18:20:55 +0100 http://www.vatera.hu/moricz-zsigmond-sararany-regeny-elso-kiadas-falus-elek-kotesben-85-2705568506.html
<![CDATA[Czakó Zsigmond: Végrendelet (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 800 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/czako-zsigmond-vegrendelet-79-2709837674.html (361)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Czakó Zsigmond: Végrendelet (*79)
Jelenlegi ára: 3 800 Ft
Az aukció vége: 2019-01-06 00:46 ]]>
Sun, 06 Jan 2019 00:46:43 +0100 http://www.vatera.hu/czako-zsigmond-vegrendelet-79-2709837674.html
<![CDATA[Zsigray Julianna: Erzsébet magyar királyné (*78)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 600 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/zsigray-julianna-erzsebet-magyar-kiralyne-78-2704042964.html  
(315)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Zsigray Julianna: Erzsébet magyar királyné (*78)
Jelenlegi ára: 3 600 Ft
Az aukció vége: 2018-12-20 12:45 ]]>
Thu, 20 Dec 2018 12:45:59 +0100 http://www.vatera.hu/zsigray-julianna-erzsebet-magyar-kiralyne-78-2704042964.html
<![CDATA[Farkasházy Tivadar: 32 figura - A sakk regénye DEDIKÁLT (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/farkashazy-tivadar-32-figura-a-sakk-regenye-dedikalt-79-2703850268.html (350)  
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Farkasházy Tivadar: 32 figura - A sakk regénye DEDIKÁLT (*79)
Jelenlegi ára: 3 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-19 21:42 ]]>
Wed, 19 Dec 2018 21:42:23 +0100 http://www.vatera.hu/farkashazy-tivadar-32-figura-a-sakk-regenye-dedikalt-79-2703850268.html
<![CDATA[John Galsworthy: Die Forsyte Saga I-III. (Paul Zsolnay Verlag kiadás) (*78)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/john-galsworthy-die-forsyte-saga-i-iii-paul-zsolnay-verlag-kiadas-78-2709714233.html (295)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
John Galsworthy: Die Forsyte Saga I-III. (Paul Zsolnay Verlag kiadás) (*78)
Jelenlegi ára: 4 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-05 14:36 ]]>
Sat, 05 Jan 2019 14:36:57 +0100 http://www.vatera.hu/john-galsworthy-die-forsyte-saga-i-iii-paul-zsolnay-verlag-kiadas-78-2709714233.html
<![CDATA[Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecskemét th. jogú város adattára (*78) kiadói dobozában]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 10 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/pest-pilis-solt-kiskun-varmegye-es-kecskemet-th-jogu-varos-adattara-78-kiadoi-dobozaban-2709025733.html  
(319)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecskemét th. jogú város adattára (*78) kiadói dobozában
Jelenlegi ára: 10 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-03 18:14 ]]>
Thu, 03 Jan 2019 18:14:57 +0100 http://www.vatera.hu/pest-pilis-solt-kiskun-varmegye-es-kecskemet-th-jogu-varos-adattara-78-kiadoi-dobozaban-2709025733.html
<![CDATA[Verne Gyula: Város a levegőben. Fordította: Zigány Árpád. (*710)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 6 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/verne-gyula-varos-a-levegoben-forditotta-zigany-arpad-710-2705992892.html Budapest, é. n. Franklin-Társulat. 192 p., 20, 1 cm.
Kiadói festett egészvászon kötésben, a képeken látható jó állapotban. A könyv kötése meglazult.
                                             
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Verne Gyula: Város a levegőben. Fordította: Zigány Árpád. (*710)
Jelenlegi ára: 6 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-25 20:35 ]]>
Tue, 25 Dec 2018 20:35:46 +0100 http://www.vatera.hu/verne-gyula-varos-a-levegoben-forditotta-zigany-arpad-710-2705992892.html
<![CDATA[Novae Observationes Et Additiones Ad Bartholomaei Gavanti / 1740 (*78)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 18 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/novae-observationes-et-additiones-ad-bartholomaei-gavanti-1740-78-2709714242.html (345)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Novae Observationes Et Additiones Ad Bartholomaei Gavanti / 1740 (*78)
Jelenlegi ára: 18 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-05 14:36 ]]>
Sat, 05 Jan 2019 14:36:59 +0100 http://www.vatera.hu/novae-observationes-et-additiones-ad-bartholomaei-gavanti-1740-78-2709714242.html
<![CDATA[A Magyar Nemzet története VIII. kötet (1898) - Marczali: Magyarország története III. Károlytól (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 13 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/a-magyar-nemzet-tortenete-viii-kotet-1898-marczali-magyarorszag-tortenete-iii-karolytol-79-2703481007.html Kép szerinti jó állapotban                            
(338)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
A Magyar Nemzet története VIII. kötet (1898) - Marczali: Magyarország története III. Károlytól (*79)
Jelenlegi ára: 13 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-18 19:43 ]]>
Tue, 18 Dec 2018 19:43:03 +0100 http://www.vatera.hu/a-magyar-nemzet-tortenete-viii-kotet-1898-marczali-magyarorszag-tortenete-iii-karolytol-79-2703481007.html
<![CDATA[Katona Béla: Magyarország közgazdasága közgazdasági évkönyv 1940 évről (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 300 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/katona-bela-magyarorszag-kozgazdasaga-kozgazdasagi-evkonyv-1940-evrol-79-2709071399.html Bp. Gergely R. Könyvkereskedése. 610 p.
Kiadói egészvászon kötésben. Kép szerinti kopottas állapotban.
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Katona Béla: Magyarország közgazdasága közgazdasági évkönyv 1940 évről  (*79)
Jelenlegi ára: 3 300 Ft
Az aukció vége: 2019-01-03 20:42 ]]>
Thu, 03 Jan 2019 20:42:40 +0100 http://www.vatera.hu/katona-bela-magyarorszag-kozgazdasaga-kozgazdasagi-evkonyv-1940-evrol-79-2709071399.html
<![CDATA[Katona Béla: Magyarország közgazdasága közgazdasági évkönyv 1941 évről (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 200 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/katona-bela-magyarorszag-kozgazdasaga-kozgazdasagi-evkonyv-1941-evrol-79-2709071465.html Bp. Gergely R. Könyvkereskedése. 496 p.
Kiadói egészvászon kötésben. Kép szerinti jó állapotban.
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Katona Béla: Magyarország közgazdasága közgazdasági évkönyv 1941 évről  (*79)
Jelenlegi ára: 3 200 Ft
Az aukció vége: 2019-01-03 20:42 ]]>
Thu, 03 Jan 2019 20:42:52 +0100 http://www.vatera.hu/katona-bela-magyarorszag-kozgazdasaga-kozgazdasagi-evkonyv-1941-evrol-79-2709071465.html
<![CDATA[A Magyar Nemzet története IX. kötet (1898) - Nemzeti államalkotás kora 1815-1847 (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 13 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/a-magyar-nemzet-tortenete-ix-kotet-1898-nemzeti-allamalkotas-kora-1815-1847-79-2703481250.html Kép szerinti jó állapotban                            
(338)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
A Magyar Nemzet története IX. kötet (1898) - Nemzeti államalkotás kora 1815-1847  (*79)
Jelenlegi ára: 13 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-18 19:43 ]]>
Tue, 18 Dec 2018 19:43:32 +0100 http://www.vatera.hu/a-magyar-nemzet-tortenete-ix-kotet-1898-nemzeti-allamalkotas-kora-1815-1847-79-2703481250.html
<![CDATA[A Magyar Nemzet története II. kötet (1898) - Magyarország története az Árpádok korában (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 13 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/a-magyar-nemzet-tortenete-ii-kotet-1898-magyarorszag-tortenete-az-arpadok-koraban-79-2703480689.html Kép szerinti jó állapotban                            
(338)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
A Magyar Nemzet története II. kötet (1898) - Magyarország története az Árpádok korában  (*79)
Jelenlegi ára: 13 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-18 19:42 ]]>
Tue, 18 Dec 2018 19:42:27 +0100 http://www.vatera.hu/a-magyar-nemzet-tortenete-ii-kotet-1898-magyarorszag-tortenete-az-arpadok-koraban-79-2703480689.html
<![CDATA[Endrei Zalán szerk. - A világ történelme - Görög népek. kiadói dobozában gyűjtői állapotban (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 6 500 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/endrei-zalan-szerk-a-vilag-tortenelme-gorog-nepek-kiadoi-dobozaban-gyujtoi-allapotban-79-2703510281.html Kiadói szecessziós félbőr-kötésben. Kép szerinti nagyon szép állapotban                            
(338)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Endrei Zalán szerk. - A világ történelme - Görög népek. kiadói dobozában gyűjtői állapotban  (*79)
Jelenlegi ára: 6 500 Ft
Az aukció vége: 2018-12-18 21:33 ]]>
Tue, 18 Dec 2018 21:33:34 +0100 http://www.vatera.hu/endrei-zalan-szerk-a-vilag-tortenelme-gorog-nepek-kiadoi-dobozaban-gyujtoi-allapotban-79-2703510281.html
<![CDATA[A természet világa - A föld és az tenger kiadói karton dobozában gyűjtői állapotban (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 500 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/a-termeszet-vilaga-a-fold-es-az-tenger-kiadoi-karton-dobozaban-gyujtoi-allapotban-79-2703510365.html természet világa III.
Kiadói félbőr kötésben. Kép szerinti nagyon szép állapotban                            
(338)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
A természet világa - A föld és az tenger kiadói karton dobozában gyűjtői állapotban  (*79)
Jelenlegi ára: 4 500 Ft
Az aukció vége: 2018-12-18 21:33 ]]>
Tue, 18 Dec 2018 21:33:43 +0100 http://www.vatera.hu/a-termeszet-vilaga-a-fold-es-az-tenger-kiadoi-karton-dobozaban-gyujtoi-allapotban-79-2703510365.html
<![CDATA[A belgyógyászat kézikönyve VI. - Az idegrendszer és az izomzat betegségei (*76)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/a-belgyogyaszat-kezikonyve-vi-az-idegrendszer-es-az-izomzat-betegsegei-76-2709714194.html (204)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
A belgyógyászat kézikönyve VI. - Az idegrendszer és az izomzat betegségei  (*76)
Jelenlegi ára: 4 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-05 14:36 ]]>
Sat, 05 Jan 2019 14:36:53 +0100 http://www.vatera.hu/a-belgyogyaszat-kezikonyve-vi-az-idegrendszer-es-az-izomzat-betegsegei-76-2709714194.html
<![CDATA[Ady Endre: A minden titkok verseiből. Első kiadás. / 1910 A CÍMLAPOT FALUS ELEK RAJZOLTA (*87)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 25 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/ady-endre-a-minden-titkok-verseibol-elso-kiadas-1910-a-cimlapot-falus-elek-rajzolta-87-2706557399.html Budapest, [1910]. Nyugat. 104 p., [4] p., 20, 2 cm.
Későbbi aranyozott félvászon-kötésben, az eredeti papírborító felhasználásával, a képeken látható jó állapotban.  A címlapot Falus Elek rajzolta.
                                                                                      
A megrendelt könyvek a rendelést követően azonnal átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Ady Endre: A minden titkok verseiből. Első kiadás. / 1910 A CÍMLAPOT FALUS ELEK RAJZOLTA (*87)
Jelenlegi ára: 25 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-27 13:40 ]]>
Thu, 27 Dec 2018 13:40:11 +0100 http://www.vatera.hu/ady-endre-a-minden-titkok-verseibol-elso-kiadas-1910-a-cimlapot-falus-elek-rajzolta-87-2706557399.html
<![CDATA[Nagy képes világtörténet. 1–12. kötet. TELJES - gyűjtői állapotban - félbőr kötésben (*811)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 250 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/nagy-kepes-vilagtortenet-1-ndash-12-kotet-teljes-gyujtoi-allapotban-felbor-kotesben-811-2708645936.html Bp., [1899– 1904], Franklin-Révai. Kollacionált. A kötetekbe a sorozat-címlapokat nem kötötték bele. Korabeli, aranyozott, álbordás félbőr kötésben, felül festett lapszélekkel. 23, 5 cm. (12 db) Nagyon szép példány.
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Nagy képes világtörténet. 1–12. kötet. TELJES  - gyűjtői állapotban - félbőr kötésben (*811)
Jelenlegi ára: 250 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-02 16:25 ]]>
Wed, 02 Jan 2019 16:25:35 +0100 http://www.vatera.hu/nagy-kepes-vilagtortenet-1-ndash-12-kotet-teljes-gyujtoi-allapotban-felbor-kotesben-811-2708645936.html
<![CDATA[A Magyar Szent Korona országainak 1928. évi helységnévtára. I. rész. Csonka-Magyarország. (*712)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/a-magyar-szent-korona-orszagainak-1928-evi-helysegnevtara-i-resz-csonka-magyarorszag-712-2704210268.html Budapest, 1928. Fővárosi Ny. 138 p., 23, 3 cm.
Kiadói félvászon-kötésben, a képeken látható állapotban. A könyv kötése meglazult.
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett..
A Magyar Szent Korona országainak 1928. évi helységnévtára. I. rész. Csonka-Magyarország. (*712)
Jelenlegi ára: 4 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-20 21:38 ]]>
Thu, 20 Dec 2018 21:38:36 +0100 http://www.vatera.hu/a-magyar-szent-korona-orszagainak-1928-evi-helysegnevtara-i-resz-csonka-magyarorszag-712-2704210268.html
<![CDATA[Fiume és a Magyar-Horvát tengerp Magyarország Vármegyéi és Városai (Magyarország Monografiája) (*87)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 30 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/fiume-es-a-magyar-horvat-tengerp-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-magyarorszag-monografiaja-87-2709413519.html Bp., [1897], Apollo Irodalmi Társ. (Légrádi ny. ) XII, 509, [3] l., 16 t. (4 színes, 1 kihajtható, 3 lapszámon belüli), 1 térkép (színes, kih. ). 350 egészoldalas és szövegközti képpel.
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Fiume és a Magyar-Horvát tengerp Magyarország Vármegyéi és Városai (Magyarország Monografiája) (*87)
Jelenlegi ára: 30 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-04 18:41 ]]>
Fri, 04 Jan 2019 18:41:42 +0100 http://www.vatera.hu/fiume-es-a-magyar-horvat-tengerp-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-magyarorszag-monografiaja-87-2709413519.html
<![CDATA[1804 Borsod Vármegye rézmetszetű színezett térképe ( Poroszló Mezőkövesd Eger Miskolc ) *711]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 8 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1804-borsod-varmegye-rezmetszetu-szinezett-terkepe-poroszlo-mezokovesd-eger-miskolc-711-2703481058.html Megjelent: Korabinszky [János Mátyás], Joh[ann] Matth[ias]: Atlas Regni Hungariae Portatilis.   Bécs 1804
Mérete: 12 cm x 16 cm
A Magyarország vármegyéinek térképeit, valamint címereit ábrázoló metszeteket Berken János és Czetter Sámuel készítették.
Korabinszky János (1740– 1811) az első katonai felmérés főellenőre itt szereplő „ zsebatlasza” az első magyar atlasz Hevenesi 1689-ben megjelent Parvus Atlas Hungaricus-a óta.
Kép szerinti szép példány.
1804 Borsod Vármegye rézmetszetű színezett térképe (  Poroszló Mezőkövesd Eger Miskolc )  *711
Jelenlegi ára: 8 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-18 19:43 ]]>
Tue, 18 Dec 2018 19:43:07 +0100 http://www.vatera.hu/1804-borsod-varmegye-rezmetszetu-szinezett-terkepe-poroszlo-mezokovesd-eger-miskolc-711-2703481058.html
<![CDATA[1902 Herman Ottó: A magyar nép arcza és jelleme. Első kiadás.- Ritka néprajzi munka *86]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 16 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1902-herman-otto-a-magyar-nep-arcza-es-jelleme-elso-kiadas-ritka-neprajzi-munka-86-2705542019.html Bp., 1902, K. M. Term. -tud. Társ. (Hornyánszky ny. ). [4], 212p., 11t. 45 szövegközi ábrával. Herman Ottó (1835– 1914) természettudós, néprajzkutató jelen művében a jellegzetes magyar karaktereket rajzolta meg. Az arcelemzés módszertanába bevonta a testi szempontok mellett a lelkieket is – így az arcjátékot, vagyis a mimikát –, valamint a korabeli irodalom felhasználásával összeállította a magyar ember jellemzését, mely az antropológiai képpel együtt alkot megbonthatatlan egészt. /Term. -tud. Könyvkiadó-váll. LXX. kötet. /
Kiadói vászon sorozatkötésben. 22, 4 cm.

1902 Herman Ottó: A magyar nép arcza és jelleme. Első kiadás.- Ritka néprajzi munka  *86
Jelenlegi ára: 16 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-24 17:01 ]]>
Mon, 24 Dec 2018 17:01:30 +0100 http://www.vatera.hu/1902-herman-otto-a-magyar-nep-arcza-es-jelleme-elso-kiadas-ritka-neprajzi-munka-86-2705542019.html
<![CDATA[1911 Torontál vármegye. Szerk. Borovszky Samu. Magyarország vármegyéi és városai. (*85)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 75 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1911-torontal-varmegye-szerk-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-85-2709361226.html Torontál vármegye. Szerk. Borovszky Samu.
Bp., [1911]. Orsz. Monografia Társ. 1 térk. (színes, kihajtható)+XII+632 p., 28, 8 cm.
Festett, dombornyomású, kiadói egészvászon sorozatkötésben, a képeken látható jó állapotban. Egy ív kijár a kötésből.  437 képpel, ezek között 370 műnyomású atotipia, 16 szövegkép, továbbá 6 térkép és 45 czimerrajz.
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
1911 Torontál vármegye. Szerk. Borovszky Samu. Magyarország vármegyéi és városai. (*85)
Jelenlegi ára: 75 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-04 15:40 ]]>
Fri, 04 Jan 2019 15:40:40 +0100 http://www.vatera.hu/1911-torontal-varmegye-szerk-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-85-2709361226.html
<![CDATA[Pesti Hirlap. - Politikai újság. 1846. KOSSUTH LAJOS reformkori napilapja. *87]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 70 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/pesti-hirlap-politikai-ujsag-1846-kossuth-lajos-reformkori-napilapja-87-2706544439.html Pest, 1846. jan. 1. – dec. 31., Landerer Lajos. 442 + 432p. Csengery Antal, Döbrentei Gábor, Eötvös József, Irinyi János, Kemény Zsigmond, Pák Albert, Wesselényi Miklós és mások írásaival. A lap 1841-ben idult. Az első három és fél évben Kossuth Lajos szerkesztette.
Későbbi félvászon-kötésben. Helyenként a szövegtükörig körülvágva. 42, 2 cm.
                                                                                      
A megrendelt könyvek a rendelést követően azonnal átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Pesti Hirlap. - Politikai újság. 1846. KOSSUTH LAJOS  reformkori napilapja.  *87
Jelenlegi ára: 70 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-27 13:13 ]]>
Thu, 27 Dec 2018 13:13:10 +0100 http://www.vatera.hu/pesti-hirlap-politikai-ujsag-1846-kossuth-lajos-reformkori-napilapja-87-2706544439.html
<![CDATA[1846 - Vélemény a Tiszavölgy rendezésérül. (*87) RITKA]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 18 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1846-velemeny-a-tiszavolgy-rendezeserul-87-ritka-2705913614.html Pesten, 1846, Trattner - Károlyi. 139, [1]p. Példányunkból 3 kihajtható térkép hiányzik. Az olasz mérnök szerző 1845-ben József nádor hívására Magyarországra jött, ahol Széchenyi Istvánnal és a Tisza-völgyi Társulat több tagjával együtt beutazta a Tisza mentét. A folyó szabályozására vonatkozó, a társulat által elfogadott javaslatait tartalmazza a könyv
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
 
1846 - Vélemény a Tiszavölgy rendezésérül.  (*87) RITKA
Jelenlegi ára: 18 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-25 16:14 ]]>
Tue, 25 Dec 2018 16:14:38 +0100 http://www.vatera.hu/1846-velemeny-a-tiszavolgy-rendezeserul-87-ritka-2705913614.html
<![CDATA[1822 Hasznos Mulatságok. A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz írta 's kiadta Kultsár *712]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 10 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1822-hasznos-mulatsagok-a-rsquo-hazai-rsquo-s-kulfoldi-tudositasokhoz-irta-s-kiadta-kultsar-712-2708704550.html Pesten, 1822. Trattner János Tamás betűivel. 416 p., [8] p.,  17, 6 cm. /Az első félév 52 számot tartalmaz, ebből a kötetből hiányzik a 2., 28., 31., 32., 34., 43., 44., 45., 51. szám. /
Későbbi kartonált papírkötésben, képeken látható jó állapotban.  A periodikum 1817-től jelent meg, ez a hatodik évfolyama.
A megrendelt könyvek a rendelést követően azonnal átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
1822 Hasznos Mulatságok. A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz írta 's kiadta Kultsár *712
Jelenlegi ára: 10 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-02 20:28 ]]>
Wed, 02 Jan 2019 20:28:19 +0100 http://www.vatera.hu/1822-hasznos-mulatsagok-a-rsquo-hazai-rsquo-s-kulfoldi-tudositasokhoz-irta-s-kiadta-kultsar-712-2708704550.html
<![CDATA[Gracza György: Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története. I–V. kötet. *812]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 44 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/gracza-gyorgy-az-1848-49-iki-magyar-szabadsagharcz-tortenete-i-ndash-v-kotet-812-2705651090.html Bp., (1894-1898), Lampel Róbert. (Wodianer F. és Fiai ny. ). [12], 451p., 3t. (színes), 2 hasonmás, 206 kép; [10], 439p., 2t. (színes), 2 hasonmás, 190 kép; [8], 438p., 2 hasonmás, 180 kép; [10], 448p., 2 hasonmás, 1 térkép (színes, kétlapos), 2t. (kétlapos), 131 kép; [10], (449)-1015p., 3 hasonmás, 1t., 2t. (kétlapos), 95 kép. Az 5. kötet végén a szabadságharc nevezetesebb szereplőinek életrajzával. Kiadói, egységes, festett, aranyozott, Gottermayer vászon díszkötésben, a kötéstáblákon Zala György budavári honvédszobrának aranyozott dombornyomású képével, festett lapszélekkel. 27, 5 cm. (5 db) Szép példány.
Gracza György: Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története. I–V. kötet.   *812
Jelenlegi ára: 44 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-24 23:34 ]]>
Mon, 24 Dec 2018 23:34:24 +0100 http://www.vatera.hu/gracza-gyorgy-az-1848-49-iki-magyar-szabadsagharcz-tortenete-i-ndash-v-kotet-812-2705651090.html
<![CDATA[Abauj-Torna Vármegye és Kassa. Magyarország Vármegyéi és Városai (Magyarország Monografiája) (*710)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 40 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/abauj-torna-varmegye-es-kassa-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-magyarorszag-monografiaja-710-2704559510.html Budapest, 1896. „ Apollo” Irodalmi és Nyomdai Rt. (Légrády Testvérek ny. ) 1 t. (Kassa kihajtható látképe) + 579 + [3] p. + 11 t. (ebből 2 kihajtható, 4 kromolitográfia) + 2 térkép (színes, kihajtható). Folio.
Oldalszámozáson belül 5 egész oldalas és 357 szövegközti képpel és ábrával, valamint 4 térképpel illusztrált.
Díszes, festett-aranyozott, illusztrált, dombornyomásos, kiadói egészvászon sorozatkötésben (Gottermayer N. könyvkötő Műintézet, Budapest), piros festésű lapszélekkel.
Kép szerinti jó példány.
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Abauj-Torna Vármegye és Kassa. Magyarország Vármegyéi és Városai (Magyarország Monografiája) (*710)
Jelenlegi ára: 40 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-21 20:44 ]]>
Fri, 21 Dec 2018 20:44:01 +0100 http://www.vatera.hu/abauj-torna-varmegye-es-kassa-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-magyarorszag-monografiaja-710-2704559510.html
<![CDATA[Brehm :Az állatok világa sorozat 5 kötete különösen szép, kiadói félbőr díszkötésben (*710)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 90 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/brehm-az-allatok-vilaga-sorozat-5-kotete-kulonosen-szep-kiadoi-felbor-diszkotesben-710-2706012494.html B. A. Tierleben című nagy művének magyarba átültetett kiadása Chernel István, Csiki Ernő, Kohaut Rezső és Dr. Rácz István közreműködésével szerkesztette Méhely Lajos. 1800 képpel a szövegben, 80 fekete nyomatú műlappal és 100 színes műmelléklettel.
I-III. kötet: Emlősök.
V-VI. kötet: Madarak.
VII. kötet: Csúszómászók és kétéltüek.
VIII. kötet: Halak.
IX. kötet: Rovarok, százlábuak, pókok.
X. kötet: Alsórendű gerinctelen állatok.
Oldalszám: VIII + 704 p. + 17 t. (9 színes), XIII + 703 p. + 19 t. (8 színes), XIV + 766 + [1] p. + 20 t. (8 színes), XIII + 678 p. + 16 t. (7 színes), XV + 782 + [1] p. + 20 t (10 színes), XII + 844 p. + 16 t. (9 színes), XVI + [2] + 254 p. + 11 t. (8 színes), XXXII + 651 + [1] p. + 21 t. (17 színes), XI + 837 p. + 18 t. (10 színes).
Aranyozott gerincű kiadői félbőrkötésben. Nagyon szép állapotban.
1901-1907 Légrády, Budapest

Brehm :Az állatok világa sorozat 5 kötete különösen szép, kiadói félbőr díszkötésben (*710)
Jelenlegi ára: 90 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-25 22:12 ]]>
Tue, 25 Dec 2018 22:12:18 +0100 http://www.vatera.hu/brehm-az-allatok-vilaga-sorozat-5-kotete-kulonosen-szep-kiadoi-felbor-diszkotesben-710-2706012494.html
<![CDATA[Brehm :Az állatok világa 7 kötet különösen szép, ritkán előforduló kiadói félbőr díszkötésben (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 120 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/brehm-az-allatok-vilaga-7-kotet-kulonosen-szep-ritkan-elofordulo-kiadoi-felbor-diszkotesben-79-2707954091.html Hiányzó kötetek: 1, 5, 9, kötetek !!!!! !
B. A. „Tierleben” című nagy művének magyarba átültetett kiadása Chernel István, Csiki Ernő, Kohaut Rezső és Dr. Rácz István közreműködésével szerkesztette Méhely Lajos. 1800 képpel a szövegben, 80 fekete nyomatú műlappal és 100 színes műmelléklettel.
I-III. kötet: Emlősök.
V-VI. kötet: Madarak.
VII. kötet: Csúszómászók és kétéltüek.
VIII. kötet: Halak.
IX. kötet: Rovarok, százlábuak, pókok.
X. kötet: Alsórendű gerinctelen állatok.
Oldalszám: VIII + 704 p. + 17 t. (9 színes), XIII + 703 p. + 19 t. (8 színes), XIV + 766 + [1] p. + 20 t. (8 színes), XIII + 678 p. + 16 t. (7 színes), XV + 782 + [1] p. + 20 t (10 színes), XII + 844 p. + 16 t. (9 színes), XVI + [2] + 254 p. + 11 t. (8 színes), XXXII + 651 + [1] p. + 21 t. (17 színes), XI + 837 p. + 18 t. (10 színes).
Aranyozott gerincű kiadői félbőrkötésben. Nagyon ritka kötés változat szép állapotban.
1901-1907 Légrády, Budapest

Brehm :Az állatok világa 7 kötet különösen szép, ritkán előforduló kiadói félbőr díszkötésben (*79)
Jelenlegi ára: 120 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-01 01:33 ]]>
Tue, 01 Jan 2019 01:33:01 +0100 http://www.vatera.hu/brehm-az-allatok-vilaga-7-kotet-kulonosen-szep-ritkan-elofordulo-kiadoi-felbor-diszkotesben-79-2707954091.html
<![CDATA[1890 Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. V. kötet: Stiria (*81)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 16 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1890-az-osztrak-magyar-monarchia-irasban-es-kepben-v-kotet-stiria-81-2706967877.html Stiria táképekben
Stiria őstörténete
Stiria története
Stiria népe
A zene Stiriában
Német irodalom és szinészet Stiriában
Az építés Stiriában
Festészet és szobrászat Stiriában
A művészi ipar Stiriában
Közgazdasági élet Stiriában
Budapest, 1890. Magyar Királyi Államnyomda, XI + 412 p.
Millennium környéki átfogó monográfia az Osztrák-Magyar-Monarchiáról. A könyvben olvashatunk többek között Stiria tájairól (Enns völgye, Mürz völgye, Mura völgye és vidéke, Rába melléke, sulzbachi Alpesek, Sann és Száva vidéke), őstörténetéről (őskori állapotok, római korszak), történetéről (a népvándorlástól 1564-ig és a legújabb időkig), népéről, a németek szokásairól, mondáiról, népdalaikról, tájköltészetükről, nyelvjárásukról, a szlovén nép életéről, nyelvéről, szokásaikról, mondáikról, váraikról, kastélyaikról, Stiria zenéjéről, német irodalmáról, színészetéről, építészetéről, festészetéről, szobrászatáról, művészi iparáról, közgazdasági életéről.
Hátsó kötéstáblán: Magyar Királyi Államnyomda, Budapest és Gottermayer N. könyvkötészetéből, Budapesten, gerincén: Révai Testvérek, Budapesten. Német nyelvű szövegrészekkel, kottával, sok fekete-fehér képpel, 1 sztl. táblán színes képpel ( Stájer népviselet).
Piros, gazdagon díszített, aranyozott, kiadói egészvászon kötésben. Előzéke javított, egyébként jó állapotban.
                                                        
A megrendelt könyvek a rendelést követően azonnal átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
1890 Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. V. kötet: Stiria (*81)
Jelenlegi ára: 16 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-28 17:57 ]]>
Fri, 28 Dec 2018 17:57:59 +0100 http://www.vatera.hu/1890-az-osztrak-magyar-monarchia-irasban-es-kepben-v-kotet-stiria-81-2706967877.html
<![CDATA[1786 Bécsi kiadású könyv 14 kötete díszesen aranyozott egészbőr kötésben *79]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 50 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1786-becsi-kiadasu-konyv-14-kotete-diszesen-aranyozott-egeszbor-kotesben-79-2704273877.html 1786 Bécsi kiadású könyv 14 kötete díszesen aranyozott egészbőr kötésben  *79
Jelenlegi ára: 50 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-21 02:15 ]]>
Fri, 21 Dec 2018 02:15:15 +0100 http://www.vatera.hu/1786-becsi-kiadasu-konyv-14-kotete-diszesen-aranyozott-egeszbor-kotesben-79-2704273877.html
<![CDATA[Kézmárszky: A szülészet könyve (*64)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 200 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/kezmarszky-a-szuleszet-konyve-64-2709713588.html (756)
.
Kézmárszky: A szülészet könyve (*64)
Jelenlegi ára: 4 200 Ft
Az aukció vége: 2019-01-05 14:35 ]]>
Sat, 05 Jan 2019 14:35:18 +0100 http://www.vatera.hu/kezmarszky-a-szuleszet-konyve-64-2709713588.html
<![CDATA[1772 Kőzép-Európa EREDETI rézmetszetű térképe . 50 cm x 70 cm *812]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 32 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1772-kozep-europa-eredeti-rezmetszetu-terkepe-50-cm-x-70-cm-812-2709213563.html 1772  Kőzép-Európa EREDETI  rézmetszetű térképe . 50 cm x 70 cm    *812
L'Allemagne / dressée sur les observations de Tycho-Brahé.? ?
készítette : Par Guillaume de L'Isle

1772 Kőzép-Európa EREDETI rézmetszetű térképe . 50 cm x 70 cm  *812
Jelenlegi ára: 32 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-04 10:13 ]]>
Fri, 04 Jan 2019 10:13:43 +0100 http://www.vatera.hu/1772-kozep-europa-eredeti-rezmetszetu-terkepe-50-cm-x-70-cm-812-2709213563.html
<![CDATA[1855 Mezei gazdaság könyve. - kőnyomatú táblákkal és fametszetekkel - lovak állattartás , *87]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 13 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1855-mezei-gazdasag-konyve-konyomatu-tablakkal-es-fametszetekkel-lovak-allattartas-87-2708227259.html II. kötet  A mű hét kötetben teljes.
1855 Mezei gazdaság könyve. - kőnyomatú táblákkal és fametszetekkel - lovak állattartás , *87
Jelenlegi ára: 13 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-01 17:02 ]]>
Tue, 01 Jan 2019 17:02:46 +0100 http://www.vatera.hu/1855-mezei-gazdasag-konyve-konyomatu-tablakkal-es-fametszetekkel-lovak-allattartas-87-2708227259.html
<![CDATA[1889 Károly János: Fejér vármegye története. (*711)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 20 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1889-karoly-janos-fejer-varmegye-tortenete-711-2706712907.html Székesfehérvár, 1899. Csitári K. és Társa. 1 kihajtható térkép + XXVIII + [4] + 592 + [2] p. + 4 kihajtható genealogiai t.
Korabeli félvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal.
1889  Károly János: Fejér vármegye története. (*711)
Jelenlegi ára: 20 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-27 21:41 ]]>
Thu, 27 Dec 2018 21:41:46 +0100 http://www.vatera.hu/1889-karoly-janos-fejer-varmegye-tortenete-711-2706712907.html
<![CDATA[Magyarország helységnévtára 1926. (*810)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 800 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/magyarorszag-helysegnevtara-1926-810-2708704400.html Térkép hiányzik.
(542)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Magyarország helységnévtára 1926. (*810)
Jelenlegi ára: 3 800 Ft
Az aukció vége: 2019-01-02 20:27 ]]>
Wed, 02 Jan 2019 20:27:58 +0100 http://www.vatera.hu/magyarorszag-helysegnevtara-1926-810-2708704400.html
<![CDATA[Radnóti Miklós: Válogatott versek (1930–1940). Első kiadás. *86]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 60 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/radnoti-miklos-valogatott-versek-1930-ndash-1940-elso-kiadas-86-2707584713.html [Bp. ], 1940, Almanach-kiadó (Urbányi István Könyvnyomdai Műintézete). 62, [2]p.
Fűzve, kiadói borítóban.
Szép példány.

Radnóti Miklós: Válogatott versek (1930–1940). Első kiadás.  *86
Jelenlegi ára: 60 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-30 23:03 ]]>
Sun, 30 Dec 2018 23:03:13 +0100 http://www.vatera.hu/radnoti-miklos-valogatott-versek-1930-ndash-1940-elso-kiadas-86-2707584713.html
<![CDATA[Demény Ottó: Szigorú hétfő DEDIKÁLT (*712)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/demeny-otto-szigoru-hetfo-dedikalt-712-2708190944.html (449)                                                     
A megrendelt könyvek a rendelést követően azonnal átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Demény Ottó: Szigorú hétfő DEDIKÁLT (*712)
Jelenlegi ára: 3 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-01 15:01 ]]>
Tue, 01 Jan 2019 15:01:57 +0100 http://www.vatera.hu/demeny-otto-szigoru-hetfo-dedikalt-712-2708190944.html
<![CDATA[Petőfi Sándor: János vitéz. Plasztikus képekben. Róna Emy rajzai Háromdimenziós mesekönyv *83]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/petofi-sandor-janos-vitez-plasztikus-kepekben-rona-emy-rajzai-haromdimenzios-mesekonyv-83-2706656393.html kötéstáblán kép szerinti folt!!!

Petőfi Sándor: János vitéz. Plasztikus képekben. Róna Emy rajzai Háromdimenziós mesekönyv *83
Jelenlegi ára: 4 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-27 18:34 ]]>
Thu, 27 Dec 2018 18:34:15 +0100 http://www.vatera.hu/petofi-sandor-janos-vitez-plasztikus-kepekben-rona-emy-rajzai-haromdimenzios-mesekonyv-83-2706656393.html
<![CDATA[Bánffy Miklós: Megszámláltattál I-II. / 1935 (*82)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 2 500 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/banffy-miklos-megszamlaltattal-i-ii-1935-82-2707771970.html A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Bánffy Miklós: Megszámláltattál I-II. / 1935 (*82)
Jelenlegi ára: 2 500 Ft
Az aukció vége: 2018-12-31 14:59 ]]>
Mon, 31 Dec 2018 14:59:28 +0100 http://www.vatera.hu/banffy-miklos-megszamlaltattal-i-ii-1935-82-2707771970.html
<![CDATA[A Budapesti Újságírók Egyesülete almanachja (1905) (*81)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 6 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/a-budapesti-ujsagirok-egyesulete-almanachja-1905-81-2708981360.html A Budapesti Újságírók Egyesülete almanachja (1905)                                         
(459)       
                                                              
A megrendelt könyvek a rendelést követően azonnal átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.

A Budapesti Újságírók Egyesülete almanachja (1905) (*81)
Jelenlegi ára: 6 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-03 15:47 ]]>
Thu, 03 Jan 2019 15:47:24 +0100 http://www.vatera.hu/a-budapesti-ujsagirok-egyesulete-almanachja-1905-81-2708981360.html
<![CDATA[1816 ERDÉLYI MUZÉUM - korai magyar nyelvű újságunk - Döbrentei Gábor *87]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 12 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1816-erdelyi-muzeum-korai-magyar-nyelvu-ujsagunk-dobrentei-gabor-87-2708236337.html 1814-1818 között összesen 10 füzet jelent meg. [Kiadta: Döbrentei Gábor. ] Pesten, 1816. Trattner János Tamás. [4] 192 p. Rézmetszetes kiadói papírborítóban.
1816   ERDÉLYI MUZÉUM - korai magyar nyelvű újságunk - Döbrentei Gábor   *87
Jelenlegi ára: 12 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-01 17:37 ]]>
Tue, 01 Jan 2019 17:37:45 +0100 http://www.vatera.hu/1816-erdelyi-muzeum-korai-magyar-nyelvu-ujsagunk-dobrentei-gabor-87-2708236337.html
<![CDATA[Dr. Kacziány Géza: A női szépség a festőművészetben (*82)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 1 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/dr-kacziany-geza-a-noi-szepseg-a-festomuveszetben-82-2703808325.html (435)                                                               
A megrendelt könyvek a rendelést követően azonnal átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.

Dr. Kacziány Géza: A női szépség a festőművészetben (*82)
Jelenlegi ára: 1 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-19 18:33 ]]>
Wed, 19 Dec 2018 18:33:29 +0100 http://www.vatera.hu/dr-kacziany-geza-a-noi-szepseg-a-festomuveszetben-82-2703808325.html
<![CDATA[Zákonyi Ferenc: Balaton útikönyv. KUBASZOV ALÁÍRÁSÁVAL (*83)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/zakonyi-ferenc-balaton-utikonyv-kubaszov-alairasaval-83-2704501649.html Zákonyi Ferenc: Balaton útikönyv. KUBASZOV ALÁÍRÁSÁVAL  
                                                                                    
                                                              
A megrendelt könyvek a rendelést követően azonnal átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.

Zákonyi Ferenc: Balaton útikönyv. KUBASZOV ALÁÍRÁSÁVAL (*83)
Jelenlegi ára: 3 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-21 17:06 ]]>
Fri, 21 Dec 2018 17:06:34 +0100 http://www.vatera.hu/zakonyi-ferenc-balaton-utikonyv-kubaszov-alairasaval-83-2704501649.html
<![CDATA[Jókai Mór: Népvilág. / Jókai Mór összes művei - Félbőr kötésben (*83)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/jokai-mor-nepvilag-jokai-mor-osszes-muvei-felbor-kotesben-83-2705592641.html A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Jókai Mór: Népvilág. / Jókai Mór összes művei - Félbőr kötésben (*83)
Jelenlegi ára: 3 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-24 19:43 ]]>
Mon, 24 Dec 2018 19:43:36 +0100 http://www.vatera.hu/jokai-mor-nepvilag-jokai-mor-osszes-muvei-felbor-kotesben-83-2705592641.html
<![CDATA[Lelkes Márk szobrászművész ALÁÍRT (*710)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 2 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/lelkes-mark-szobraszmuvesz-alairt-710-2706046778.html (384)
A megrendelt könyvek a rendelést követően azonnal átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Lelkes Márk szobrászművész ALÁÍRT (*710)
Jelenlegi ára: 2 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-26 02:44 ]]>
Wed, 26 Dec 2018 02:44:51 +0100 http://www.vatera.hu/lelkes-mark-szobraszmuvesz-alairt-710-2706046778.html
<![CDATA[Esaias Tegner: Die Frithiofs-Sage / 1890, Ernst Roeber illusztrációval, KÖLTÉSZET (*82)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/esaias-tegner-die-frithiofs-sage-1890-ernst-roeber-illusztracioval-kolteszet-82-2708659280.html Esaias Tegner: Die Frithiofs-Sage
Kiadói festett, aranyozott egészvászon-kötésben.                       
       
                                                              
A megrendelt könyvek a rendelést követően azonnal átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.

Esaias Tegner: Die Frithiofs-Sage / 1890, Ernst Roeber illusztrációval, KÖLTÉSZET (*82)
Jelenlegi ára: 3 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-02 17:13 ]]>
Wed, 02 Jan 2019 17:13:36 +0100 http://www.vatera.hu/esaias-tegner-die-frithiofs-sage-1890-ernst-roeber-illusztracioval-kolteszet-82-2708659280.html
<![CDATA[1913 A Duna Passautól a Fekete tengerig - Első Cs. Kir. Szab. Dunagőzhajózási Társaság *87]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1913-a-duna-passautol-a-fekete-tengerig-elso-cs-kir-szab-dunagozhajozasi-tarsasag-87-2707784099.html (Salzburg), 1913. (R. Kiesel [ny. ]) 158 + [2] p. Első kiadás. A mű elején a Dunára vonatkozó korábbi irodalom rövid bibliográfiája. Szövegközti fényképekkel gazdagon illusztrált. Fűzve, papír kötésben
1913 A Duna Passautól a Fekete tengerig - Első Cs. Kir. Szab. Dunagőzhajózási Társaság  *87
Jelenlegi ára: 4 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-31 15:35 ]]>
Mon, 31 Dec 2018 15:35:37 +0100 http://www.vatera.hu/1913-a-duna-passautol-a-fekete-tengerig-elso-cs-kir-szab-dunagozhajozasi-tarsasag-87-2707784099.html
<![CDATA[A Régi Magyar Költészet II. kötet (Faludy - Gvadányi - Virág) (*84)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 800 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/a-regi-magyar-kolteszet-ii-kotet-faludy-gvadanyi-virag-84-2705932448.html (510)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
A Régi Magyar Költészet II. kötet (Faludy - Gvadányi - Virág) (*84)
Jelenlegi ára: 800 Ft
Az aukció vége: 2018-12-25 17:19 ]]>
Tue, 25 Dec 2018 17:19:09 +0100 http://www.vatera.hu/a-regi-magyar-kolteszet-ii-kotet-faludy-gvadanyi-virag-84-2705932448.html
<![CDATA[Therapia orvosi folyóirat IX. évfolyam 1932. (*711)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 5 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/therapia-orvosi-folyoirat-ix-evfolyam-1932-711-2708190491.html (407)                                                               
A megrendelt könyvek a rendelést követően azonnal átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Therapia orvosi folyóirat IX. évfolyam 1932. (*711)
Jelenlegi ára: 5 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-01 15:01 ]]>
Tue, 01 Jan 2019 15:01:04 +0100 http://www.vatera.hu/therapia-orvosi-folyoirat-ix-evfolyam-1932-711-2708190491.html
<![CDATA[Wesselényi Miklós, báró: Balitéletekről Reformkori alapmű szép félbőr kötésben első kiadás *81]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 44 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/wesselenyi-miklos-baro-baliteletekrol-reformkori-alapmu-szep-felbor-kotesben-elso-kiadas-81-2707012559.html Bukarest, 1833. [Lipcse, Wigand Ottó]. XXXVI, 323p. Néhány lapján grafittal írt bejegyzésekkel, aláhúzásokkal. A szerző legnagyobb jelentőségű munkája. Polgári átalakulást sürgető politikai röpirat. A cenzúra miatt kényszerült hamis helymegjelöléssel Lipcsében megjelentetni.
Nagyon szép félbőr kötésben

Wesselényi Miklós, báró: Balitéletekről  Reformkori alapmű szép félbőr kötésben első kiadás *81
Jelenlegi ára: 44 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-28 20:29 ]]>
Fri, 28 Dec 2018 20:29:08 +0100 http://www.vatera.hu/wesselenyi-miklos-baro-baliteletekrol-reformkori-alapmu-szep-felbor-kotesben-elso-kiadas-81-2707012559.html
<![CDATA[Pásztor Árpád: Budapesttől a Föld körül Budapestig (1911) (*712)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 500 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/pasztor-arpad-budapesttol-a-fold-korul-budapestig-1911-712-2709003395.html (451)                                                     
A megrendelt könyvek a rendelést követően azonnal átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Pásztor Árpád: Budapesttől a Föld körül Budapestig (1911) (*712)
Jelenlegi ára: 3 500 Ft
Az aukció vége: 2019-01-03 16:57 ]]>
Thu, 03 Jan 2019 16:57:50 +0100 http://www.vatera.hu/pasztor-arpad-budapesttol-a-fold-korul-budapestig-1911-712-2709003395.html
<![CDATA[Kelemen Andor: Tut-Ankh-Amen földjén - Útirajzok Egyiptomból (*712)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/kelemen-andor-tut-ankh-amen-foldjen-utirajzok-egyiptombol-712-2708991134.html (451)                                                     
A megrendelt könyvek a rendelést követően azonnal átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Kelemen Andor: Tut-Ankh-Amen földjén - Útirajzok Egyiptomból (*712)
Jelenlegi ára: 3 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-03 16:00 ]]>
Thu, 03 Jan 2019 16:00:31 +0100 http://www.vatera.hu/kelemen-andor-tut-ankh-amen-foldjen-utirajzok-egyiptombol-712-2708991134.html
<![CDATA[Dr. Pollatschek Elemér emlékkönyv (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 800 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/dr-pollatschek-elemer-emlekkonyv-79-2709714035.html (361)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Dr. Pollatschek Elemér emlékkönyv (*79)
Jelenlegi ára: 3 800 Ft
Az aukció vége: 2019-01-05 14:36 ]]>
Sat, 05 Jan 2019 14:36:38 +0100 http://www.vatera.hu/dr-pollatschek-elemer-emlekkonyv-79-2709714035.html
<![CDATA[Sven, Hedin: Ázsia sivatagjain keresztül (*82)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 500 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/sven-hedin-azsia-sivatagjain-keresztul-82-2708285918.html Átdolgozta: Dr. Thirring Gusztáv. Számos képpel.
Jó állapotban, a térképek azonban hiányoznak belőle. Félvászon kötésben.
                                                           
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Sven, Hedin: Ázsia sivatagjain keresztül (*82)
Jelenlegi ára: 4 500 Ft
Az aukció vége: 2019-01-01 20:22 ]]>
Tue, 01 Jan 2019 20:22:00 +0100 http://www.vatera.hu/sven-hedin-azsia-sivatagjain-keresztul-82-2708285918.html
<![CDATA[Rehák Rudolf Dr.: Az orthodontia alapvonalai (*73)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 500 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/rehak-rudolf-dr-az-orthodontia-alapvonalai-73-2709713393.html (122)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Rehák Rudolf Dr.: Az orthodontia alapvonalai (*73)
Jelenlegi ára: 3 500 Ft
Az aukció vége: 2019-01-05 14:34 ]]>
Sat, 05 Jan 2019 14:34:47 +0100 http://www.vatera.hu/rehak-rudolf-dr-az-orthodontia-alapvonalai-73-2709713393.html
<![CDATA[Szimonidész Lajos: Primitív és kultúrvallások - Iszlám és buddhizmus (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 500 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/szimonidesz-lajos-primitiv-es-kulturvallasok-iszlam-es-buddhizmus-79-2709857192.html (378)  
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Szimonidész Lajos: Primitív és kultúrvallások - Iszlám és buddhizmus (*79)
Jelenlegi ára: 3 500 Ft
Az aukció vége: 2019-01-06 04:26 ]]>
Sun, 06 Jan 2019 04:26:36 +0100 http://www.vatera.hu/szimonidesz-lajos-primitiv-es-kulturvallasok-iszlam-es-buddhizmus-79-2709857192.html
<![CDATA[Hevesy Iván: A posztimpresszionizmus művészete (*78)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/hevesy-ivan-a-posztimpresszionizmus-muveszete-78-2704042985.html  
(315)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Hevesy Iván: A posztimpresszionizmus művészete (*78)
Jelenlegi ára: 3 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-20 12:46 ]]>
Thu, 20 Dec 2018 12:46:00 +0100 http://www.vatera.hu/hevesy-ivan-a-posztimpresszionizmus-muveszete-78-2704042985.html
<![CDATA[Sven, Hedin: Ázsia sivatagjain keresztül (*82)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 500 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/sven-hedin-azsia-sivatagjain-keresztul-82-2708285798.html Átdolgozta: Dr. Thirring Gusztáv. Számos képpel és két térképpel.
Képpel díszített vászonkötésben. Előzéke és gerince sérüléssel.
                                                           
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Sven, Hedin: Ázsia sivatagjain keresztül (*82)
Jelenlegi ára: 4 500 Ft
Az aukció vége: 2019-01-01 20:21 ]]>
Tue, 01 Jan 2019 20:21:34 +0100 http://www.vatera.hu/sven-hedin-azsia-sivatagjain-keresztul-82-2708285798.html
<![CDATA[1865 Magyarország EREDETI színezett térképe mérete: 65 cm x 100 cm dekoratív ritkaság *85]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 260 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1865-magyarorszag-eredeti-szinezett-terkepe-merete-65-cm-x-100-cm-dekorativ-ritkasag-85-2704389035.html Megjelent: G. G. Rossi : Mercurio geografico overo... (Róma, 1685. ) M=1: 800. 000. Képméretek: 55, 2× 42, 6 / 42, 9 cm. Lapméretek: 60, 5× 47, 5 / 60× 47, 5 cm. Kétablakos paszpartuban. 64, 5× 100 cm. Szántai: Rossi 2-3. Rendkívül dekoratív, igen ritka térkép szép, erős levonata.

1865 Magyarország EREDETI színezett térképe mérete: 65 cm x 100 cm dekoratív ritkaság *85
Jelenlegi ára: 260 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-21 10:58 ]]>
Fri, 21 Dec 2018 10:58:52 +0100 http://www.vatera.hu/1865-magyarorszag-eredeti-szinezett-terkepe-merete-65-cm-x-100-cm-dekorativ-ritkasag-85-2704389035.html
<![CDATA[Szíj Béla: Egry János. DEDIKÁLT (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 1 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/szij-bela-egry-janos-dedikalt-79-2709834527.html Az író, Szíj Béla dedikálta.                  
(361)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Szíj Béla: Egry János. DEDIKÁLT (*79)
Jelenlegi ára: 1 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-06 00:25 ]]>
Sun, 06 Jan 2019 00:25:02 +0100 http://www.vatera.hu/szij-bela-egry-janos-dedikalt-79-2709834527.html
<![CDATA[Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben - Magyarország I. kötete. *88]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 16 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/az-osztrak-magyar-monarchia-irasban-es-kepben-magyarorszag-i-kotete-88-2709395627.html Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben III. kötete: Magyarország I. kötete. Bp., 1888, Magyar Királyi Állami Nyomda. Szövegközti és egész oldalas képekkel, térképekkel gazdagon illusztrált. Kiadói dúsan aranyozott, festett, dombornyomásos, piros egészvászon kötésben, Gottermayer-kötés, festett lapélekkel,
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben - Magyarország I. kötete.   *88
Jelenlegi ára: 16 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-04 17:28 ]]>
Fri, 04 Jan 2019 17:28:39 +0100 http://www.vatera.hu/az-osztrak-magyar-monarchia-irasban-es-kepben-magyarorszag-i-kotete-88-2709395627.html
<![CDATA[A világháború képes krónikája 7. kötet (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/a-vilaghaboru-kepes-kronikaja-7-kotet-79-2705693129.html (355)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
A világháború képes krónikája 7. kötet (*79)
Jelenlegi ára: 4 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-25 04:25 ]]>
Tue, 25 Dec 2018 04:25:46 +0100 http://www.vatera.hu/a-vilaghaboru-kepes-kronikaja-7-kotet-79-2705693129.html
<![CDATA[Beke Manó: Mértan (*78)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 800 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/beke-mano-mertan-78-2703561158.html  
(308)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Beke Manó: Mértan (*78)
Jelenlegi ára: 800 Ft
Az aukció vége: 2018-12-19 02:29 ]]>
Wed, 19 Dec 2018 02:29:11 +0100 http://www.vatera.hu/beke-mano-mertan-78-2703561158.html
<![CDATA[1790 Matthiae Zsivics Dogmatis Otrhodoxae Religionis Liber VIII. (*78) Barokk bőrkötésben]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 10 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1790-matthiae-zsivics-dogmatis-otrhodoxae-religionis-liber-viii-78-barokk-borkotesben-2703856940.html  
(313)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
1790 Matthiae Zsivics Dogmatis Otrhodoxae Religionis Liber VIII. (*78) Barokk bőrkötésben
Jelenlegi ára: 10 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-19 22:26 ]]>
Wed, 19 Dec 2018 22:26:30 +0100 http://www.vatera.hu/1790-matthiae-zsivics-dogmatis-otrhodoxae-religionis-liber-viii-78-barokk-borkotesben-2703856940.html
<![CDATA[Sven, Hedin: Ázsia sivatagjain keresztül MFTK (*82)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 400 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/sven-hedin-azsia-sivatagjain-keresztul-mftk-82-2708285957.html Átdolgozta: Dr. Thirring Gusztáv. Számos képpel és két térképpel. A címkép másolat.
Képpel díszített vászonkötésben, gerinc kicsit sérült.
                                                           
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Sven, Hedin: Ázsia sivatagjain keresztül MFTK (*82)
Jelenlegi ára: 4 400 Ft
Az aukció vége: 2019-01-01 20:22 ]]>
Tue, 01 Jan 2019 20:22:07 +0100 http://www.vatera.hu/sven-hedin-azsia-sivatagjain-keresztul-mftk-82-2708285957.html
<![CDATA[A. J. Christian: A teljesség tekintete DEDIKÁLT (*78)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 2 500 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/a-j-christian-a-teljesseg-tekintete-dedikalt-78-2709503549.html  
(306)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
A. J. Christian: A teljesség tekintete DEDIKÁLT (*78)
Jelenlegi ára: 2 500 Ft
Az aukció vége: 2019-01-05 01:58 ]]>
Sat, 05 Jan 2019 01:58:22 +0100 http://www.vatera.hu/a-j-christian-a-teljesseg-tekintete-dedikalt-78-2709503549.html
<![CDATA[Új Idők képes hetilap - LI. évf. 1945. augusztus 25. 4. szám (*84)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 1 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/uj-idok-kepes-hetilap-li-evf-1945-augusztus-25-4-szam-84-2705103233.html   
(509)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Új Idők képes hetilap - LI. évf. 1945. augusztus 25. 4. szám (*84)
Jelenlegi ára: 1 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-23 16:44 ]]>
Sun, 23 Dec 2018 16:44:23 +0100 http://www.vatera.hu/uj-idok-kepes-hetilap-li-evf-1945-augusztus-25-4-szam-84-2705103233.html
<![CDATA[Zsolnay Teréz - M. Zsolnay Margit - Sikota Győző: Zsolnay DEDIKÁLT (*83)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/zsolnay-terez-m-zsolnay-margit-sikota-gyozo-zsolnay-dedikalt-83-2707828082.html Sikota Győző által dedikált.
                                                                                                                                          A megrendelt könyvek a rendelést követően azonnal átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.

Zsolnay Teréz - M. Zsolnay Margit - Sikota Győző: Zsolnay DEDIKÁLT (*83)
Jelenlegi ára: 4 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-31 18:03 ]]>
Mon, 31 Dec 2018 18:03:32 +0100 http://www.vatera.hu/zsolnay-terez-m-zsolnay-margit-sikota-gyozo-zsolnay-dedikalt-83-2707828082.html
<![CDATA[A tizenhármak bűnpere (Dr. Lengyel Zoltán - Dr. Landler Jenő) 1904. (*81)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 6 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/a-tizenharmak-bunpere-dr-lengyel-zoltan-dr-landler-jeno-1904-81-2708947613.html A tizenhármak bűnpere (Dr. Lengyel Zoltán - Dr. Landler Jenő) 1904.                                
(462)       
                                                              
A megrendelt könyvek a rendelést követően azonnal átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.

A tizenhármak bűnpere (Dr. Lengyel Zoltán - Dr. Landler Jenő) 1904. (*81)
Jelenlegi ára: 6 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-03 14:47 ]]>
Thu, 03 Jan 2019 14:47:57 +0100 http://www.vatera.hu/a-tizenharmak-bunpere-dr-lengyel-zoltan-dr-landler-jeno-1904-81-2708947613.html
<![CDATA[VERSEGHY első rendszeres leíró nyelvtana NYELVÉSZETI ritka alapmű *81]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 60 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/verseghy-elso-rendszeres-leiro-nyelvtana-nyelveszeti-ritka-alapmu-81-2707012499.html Pesth, 1805. Eggenberger. 8 sztl. lev. 433 p. 1 sztl. lev. Az első rendszeres leíró nyelvtan német nyelven a magyar nyelvről, amit Verseghy nagy körültekintéssel dolgozott ki. Korabeli félbőr-kötésben, szép állapotú, rendkívül ritka.
Nagyon szép félbőr kötésben

VERSEGHY első rendszeres leíró nyelvtana  NYELVÉSZETI ritka alapmű *81
Jelenlegi ára: 60 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-28 20:29 ]]>
Fri, 28 Dec 2018 20:29:03 +0100 http://www.vatera.hu/verseghy-elso-rendszeres-leiro-nyelvtana-nyelveszeti-ritka-alapmu-81-2707012499.html
<![CDATA[A Magas Tátra részletes kalauza III. Hátsó-Barátcsorba-Liliowe (*78)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/a-magas-tatra-reszletes-kalauza-iii-hatso-baratcsorba-liliowe-78-2704073645.html  
(319)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
A Magas Tátra részletes kalauza III. Hátsó-Barátcsorba-Liliowe (*78)
Jelenlegi ára: 3 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-20 13:39 ]]>
Thu, 20 Dec 2018 13:39:52 +0100 http://www.vatera.hu/a-magas-tatra-reszletes-kalauza-iii-hatso-baratcsorba-liliowe-78-2704073645.html
<![CDATA[1944 Levente művészek (*78)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 900 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1944-levente-muveszek-78-2709084851.html (Bp. ), [1944], (Athenaeum). 121p. A harmadik oldaltól képanyag. 19 kép színes. Kiadói, gerincén vászoncsíkkal megerősített, illusztrált kartonkötésben. 24, 6 cm
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
1944 Levente művészek (*78)
Jelenlegi ára: 3 900 Ft
Az aukció vége: 2019-01-03 21:36 ]]>
Thu, 03 Jan 2019 21:36:28 +0100 http://www.vatera.hu/1944-levente-muveszek-78-2709084851.html
<![CDATA[Sauvageot: Francia-Magyar és Magyar-Francia Nagy Kéziszótár I-II. (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 10 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/sauvageot-francia-magyar-es-magyar-francia-nagy-keziszotar-i-ii-79-2704657829.html (363)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Sauvageot: Francia-Magyar és Magyar-Francia Nagy Kéziszótár I-II. (*79)
Jelenlegi ára: 10 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-22 05:12 ]]>
Sat, 22 Dec 2018 05:12:48 +0100 http://www.vatera.hu/sauvageot-francia-magyar-es-magyar-francia-nagy-keziszotar-i-ii-79-2704657829.html
<![CDATA[Az ismeretlen fa DEDIKÁLT Emigráns kiadás (*711)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 2 500 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/az-ismeretlen-fa-dedikalt-emigrans-kiadas-711-2709503435.html Az ismeretlen fa
Dedikált példány; Emigráns kiadás
(433)                                                               
A megrendelt könyvek a rendelést követően azonnal átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Az ismeretlen fa DEDIKÁLT Emigráns kiadás (*711)
Jelenlegi ára: 2 500 Ft
Az aukció vége: 2019-01-05 01:58 ]]>
Sat, 05 Jan 2019 01:58:04 +0100 http://www.vatera.hu/az-ismeretlen-fa-dedikalt-emigrans-kiadas-711-2709503435.html
<![CDATA[1792 Matthiae Zsivics Dogmatis Otrhodoxae Religionis Liber V. (*79) Barokk bőrkötésben]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 12 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/1792-matthiae-zsivics-dogmatis-otrhodoxae-religionis-liber-v-79-barokk-borkotesben-2704443326.html Korabeli barokk bőrkötésben, szép példány!
 
(361)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
1792 Matthiae Zsivics Dogmatis Otrhodoxae Religionis Liber V. (*79) Barokk bőrkötésben
Jelenlegi ára: 12 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-21 13:51 ]]>
Fri, 21 Dec 2018 13:51:06 +0100 http://www.vatera.hu/1792-matthiae-zsivics-dogmatis-otrhodoxae-religionis-liber-v-79-barokk-borkotesben-2704443326.html
<![CDATA[Garay János összes munkái III. kötet (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 7 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/garay-janos-osszes-munkai-iii-kotet-79-2709834812.html Nagyon szép példány.  
(361)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Garay János összes munkái III. kötet (*79)
Jelenlegi ára: 7 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-06 00:26 ]]>
Sun, 06 Jan 2019 00:26:02 +0100 http://www.vatera.hu/garay-janos-osszes-munkai-iii-kotet-79-2709834812.html
<![CDATA[Garay János összes munkái II. kötet (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 7 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/garay-janos-osszes-munkai-ii-kotet-79-2709834509.html Nagyon szép példány.  
(361)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Garay János összes munkái II. kötet (*79)
Jelenlegi ára: 7 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-06 00:24 ]]>
Sun, 06 Jan 2019 00:24:59 +0100 http://www.vatera.hu/garay-janos-osszes-munkai-ii-kotet-79-2709834509.html
<![CDATA[Garay János összes munkái V. kötet (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 7 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/garay-janos-osszes-munkai-v-kotet-79-2709834821.html Nagyon szép példány.  
(361)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Garay János összes munkái V. kötet (*79)
Jelenlegi ára: 7 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-06 00:26 ]]>
Sun, 06 Jan 2019 00:26:06 +0100 http://www.vatera.hu/garay-janos-osszes-munkai-v-kotet-79-2709834821.html
<![CDATA[Dr. Szabady Béla: Telekesy István (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/dr-szabady-bela-telekesy-istvan-79-2704113419.html Ceruzás aláhúzásokkal.
(363)
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
Dr. Szabady Béla: Telekesy István (*79)
Jelenlegi ára: 3 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-20 15:28 ]]>
Thu, 20 Dec 2018 15:28:25 +0100 http://www.vatera.hu/dr-szabady-bela-telekesy-istvan-79-2704113419.html
<![CDATA[Lelbach Gyula: Bácskai katonacsaládok története. DEDIKÁLT (*712)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 4 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/lelbach-gyula-bacskai-katonacsaladok-tortenete-dedikalt-712-2706267986.html Budapest, 2011.  Szerző kiadása. 467 p., [1] p., 24, 1 cm.
Kiadói keménykötésben, a képeken látható jó állapotban. Dedikált példány.
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett..
Lelbach Gyula: Bácskai katonacsaládok története. DEDIKÁLT (*712)
Jelenlegi ára: 4 000 Ft
Az aukció vége: 2018-12-26 16:42 ]]>
Wed, 26 Dec 2018 16:42:14 +0100 http://www.vatera.hu/lelbach-gyula-bacskai-katonacsaladok-tortenete-dedikalt-712-2706267986.html
<![CDATA[S. Szabó József: A protestantizmus Magyarországon / A protestáns szellem hivatása a magyar... (*79)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 3 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/konyv/antik_konyvek/s-szabo-jozsef-a-protestantizmus-magyarorszagon-a-protestans-szellem-hivatasa-a-magyar-79-2709860141.html (378)  
A megrendelt könyvek a rendelést követően átvehetők budapesti antikváriumunkban a bolt nyitvatartási idejében, vagy kiszállítjuk Önnek a Szállítási és garanciális fül alatt részletezett feltételek mellett.
S. Szabó József: A protestantizmus Magyarországon / A protestáns szellem hivatása a magyar... (*79)
Jelenlegi ára: 3 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-06 04:31 ]]>
Sun, 06 Jan 2019 04:31:30 +0100 http://www.vatera.hu/s-szabo-jozsef-a-protestantizmus-magyarorszagon-a-protestans-szellem-hivatasa-a-magyar-79-2709860141.html