Nyeremények
Fődíj
A játékban résztvevők között kisorsolunk
egy 138 centis internetezésre
is használható Samsung
UE55ES6300S LED televíziót!
Samsung UE55ES6300S Full HD 3D 400Hz LED LCD SMART televízióSamsung UE55ES6300S Full HD 3D 400Hz LED LCD SMART televízió
Heti nyeremény:
A játékosok közt minden héten
gazdára talál egy
DELL Inspiron 1018 netbook.
DELL Inspiron 1018 netbook
Napi nyeremény:
Minden nap kisorsolunk
egy-egy páros Cinema City
VIP mozijegyet,

korlátlan fogyasztással!
Páros Cinema City VIP mozijegy
Töltse le ingyenes alkalmazásunkat telefonjára!        
További ajánlatok kínálatunkból:
Ajánlott hirdetések
Ajánlat betöltése...
Vásároljon okostelefonja segítségével a Vatera online piactérről és megnyerheti az értékes ajándékaink egyikét. Töltse le a Vatera mobil alkalmazását ios, android, symbian vagy windows operációs rendszerű telefonjára, ipad-jére vagy tabletjére. Vásároljon egyszerűen és biztonságosan bármilyen terméket a Vatera online piactérről az ingyenes mobilalkalmazásunk segítségével és Öné lehet a fődíj egy Samsung Full HD TV, a heti egy Dell Inspiron laptop vagy a napi páros VIP Cinema City belépőjegyek egyike. Töltse le okostelefonjára a Vatera ingyenes mobilalkalmazást és Vaterázzon, keressen, licitáljon és vásároljon kényelmesen, biztonságosan bárhol és bármikor.
Szabályzat és GYIK bezár
Szabályzat
A Big2 Platform Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.; cégjegyzékszáma: 01-09-418521, bejegyezte a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) (a továbbiakban: "Vatera" vagy "Szervező"), mint a www.vatera.hu online piactér mobilalkalmazásának népszerűsítése, mobilalkalmazások felhasználói számának növelése érdekében nyereményjátékot (a továbbiakban: "Játék") szervez felhasználói számára (a továbbiakban: "felhasználó").
 • A Játék 2013 április 29-től 2013 május 26-ig tart (a továbbiakban: "Játékidő"). A Játékidőt a Szervező 4 játékhétre osztja (a továbbiakban : Játékhét).
 • A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes. A Játékban a Vatera nyilvántartása szerint, a regisztrációra érvényes Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) és az ahhoz kapcsolódó mindenkori feltételek szerint érvényes regisztrációval rendelkező felhasználó vehet részt, aki a Vatera mobilalkalmazásával iPhone, Android, Symbian, Windows Phone platformokon keresztül 3.000 HUF összeg felett vásárol. A felhasználó akkor is részt vehet a Játékban, ha a Játékidő alatt teszi meg az előbbiek szerint érvényes felhasználói regisztrációját.
 • A játékban, így a nyeremények sorsolása során nem vesznek részt a Vatera mobilra optimalizált weboldalán keresztül történő vásárlások.
 • A felhasználó a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen szabályzatot, továbbá elfogadja, hogy a Játék során a vásárlásával és az általa megadott adatokkal kapcsolatban kizárólag a Vatera vagy partnerei által használt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó.
A Játék menete:
 • A felhasználó kizárólag a Vatera mobilalkalmazásán keresztül megvalósított 3.000 HUF összegen felüli vásárlási tranzakcióval vesz részt a játékban.
 • A Játékban a Szervező napi nyereményt, heti nyereményt és főnyereményt sorsol, amelyek nem zárják ki egymást. A sorsolást a Szervező a Játékidőt kővető munkahéten sorsol. Egy sikeres vásárlással a felhasználó egy nyereménykategóriában csak egyszer sorsolható.
 • A nyeremények listáját a Szervező honlapján, illetve facebook oldalán teszi közzé. A nyertesek felhasználónevét szintén a Szervező honlapján, illetve facebook oldalán teszi közzé, a sorsolást követő 7 napon belül.
 • A sorsolásokat a Szervező zárt informatikai rendszerének segítségével bonyolítja le, véletlen generálásával; a zárt informatikai rendszer védett a külső beavatkozástól.
 • A nyertes azonosítása a nyeremény átvételekor történik meg. A felhasználó a Játékban való részvételével elfogadja, hogy azonosítása a regisztrációs adatok alapján, az őt megillető nyereménytárgy átvételekor pedig az azt biztosító vállalkozás által igényelt adatok és dokumentumok alapján történik. A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy regisztrációkor megadott személyes adatai közül a felhasználónév, név, e-mailcím, lakcím, telefonszám, átadásra kerüljenek a nyereménytárgyat biztosító vállalkozás részére, a nyertes személyének megállapítása céljából. A nyereménytárgy akkor kerülhet átadásra, ha a nyertes regisztrációs adatai valós elérhetőségeket, a nyertes valódi adatait takarják.
 • A felhasználó adatkezelési feltételeire egyebekben a regisztrációra érvényes, a Vatera által megállapított és a regisztráció során a felhasználó által elfogadott adatkezelési feltételek irányadóak.
 • Amennyiben a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően a nyertes személyazonosítása, vagy kiértesítése, azonosítása sikertelen, vagy a nyereményt a nyertes a Szervező által meghatározott időpontig nem veszi át, vagy annak átvételét visszautasítja, úgy a nyereménytárgy átadását a Szervező megtagadhatja. A Szervező, bármely, a felhasználó által elkövetett, Szervező által megállapított szabálytalanság esetén is megtagadhatja a nyereménytárgy átadását.
 • A nyertest a Szervező e-mailben, a regisztrációs adatai között meglévő, általa megadott e-mail címén értesíti; és tájékoztatja a nyereménytárgy átvételének menetéről. A felhasználó a Szervező bármely írásbeli értesítést szintén az így meglévő e-mail útján tesz meg.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a saját, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a nyertesről, illetve a nyereménytárgy átadásáról fénykép-, hang - illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza. A felhasználó elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt, amely a Szervezőt, vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.
 • A Játéknak nem célja, hogy kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, a felhasználó azonban elismeri, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy a nyereménytárgy átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie, a fentieknek megfelelően.
 • A nyereménytárggyal kapcsolatos valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.
 • A Játékkal, nyereménytárgyakkal kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az – a jelen szabályzatban meghatározott kereteken belül - a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.
 • A nyereménytárgy pénzre át nem váltható, átvételét megelőzően másra át nem ruházható,
 • A nyereménytárgy átvétele személyesen vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján lehetséges, a jelen szabályzatban foglaltak szerinti azonosítást követően. A határidő elmulasztása jogvesztő. A nyereménytárgy átvételével járó költségek (különösen, de nem kizárólagosan: utazási és szállásköltségek) a felhasználót terhelik.
 • A Játék ingyenességére tekintettel a Szervező nem felel a felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett azon károk tekintetében, amelyek abból erednek, hogy a felhasználó nem, vagy nem a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően tud vásárlást megvalósítani. A Szervező a nyereménytárgyak tekintetében garanciát nem vállal, a nyertes ilyen igényét, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a nyereménytárgy gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.
 • A Szervező továbbá fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a felhasználó egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, beszüntesse, a részvételi feltételeket, a jelen szabályzatot módosítsa. A Játék ingyenességére tekintettel, a felhasználó nem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.
 • A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); (b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen szabályzat valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ha a felhasználó a szabályzatot - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
Budapest, 2013. március 11.
allegroup.hu Kft. © Vatera.hu
GYIK
Miről szól és meddig tart a nyereményjáték?
A nyereményjáték 2013.04.29-től 2013.05.26-ig tart. Az ez idő alatt a Vatera mobilalkalmazáson keresztül legalább 3000 Ft értékben vásárlók közt napi és heti nyereményeket, valamint egy fődíjat sorsolunk ki.
Mik a nyereménye?
Minden a játék feltételeinek eleget tevő vásárlók közt napi nyereményként VIP mozijegyeket, heti nyereményként 1-1 DELL Inspiron 1018 netbook-ot sorsolunk ki. A fődíj egy Samsung UE55ES6300S Full HD típusú televízió.
Mit kell tennem, hogy nyerhessek?
Vásároljon bármit okostelefonjával vagy tablet eszközével a Vatera mobilalkalmazások valamelyikén legalább 3000 Ft értékben.
Hányszor nyerhetek a játékban?
Egy vásárló, csak egy alkalommal jogosult egy nyereménytípus megszerzésére.
Ki kell fizessem a terméket, hogy megkapjam a nyereményem?
Természetesen igen, a nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a vásárlást megerősítse, annak ellenértékét pedig az eladó részére eljutassa. A vásárlási szándéknak tehát valósnak és a nyereményjátéktól függetlennek kell lennie. Nyereményét csak abban az esetben veheti át, ha a vásárlás sikerességéről meggyőződtünk.
Számít, hogy milyen értékben vásárolok?
A nyereményjátékban csak a 3000 Ft-ot meghaladó vásárlások vesznek részt.
Hogyan kapom meg a nyereményem?
A napi nyereményeket elektronikus úton kapják meg a nyertesek, a nyertes értesítés visszaigazolásától számított 15 munkanapon belül.
A heti nyereményeket futárszolgálattal juttatjuk el a nyerteseknek, a nyertes értesítés visszaigazolásától számított 15 munkanapon belül.
A fődíjat a szervező személyesen adja át székhelyén.
A nyereményértesítőt a regisztráció során megadott e-mailcímre küldjük ki a nyereményjáték végétől számított 8 munkanapon belül, amely visszaigazolására a nyerteseknek 5 nap áll rendelkezésükre.
 
Ajánló bezár
Spóroljon időt másoknak is, játsszon közösen egy ismerősével,
küldje el játékunkat ismerőseinek!

küldés