0 0
Kategóriák
Részletes keresés

Mogyoród, Árpád vezér út 53. telek

Termékkód: 2704088222
Ár:
11 990 000 Ft

Ez a hirdetés lejárt!

Ingatlan helye:
Pest megye, Mogyoród
Telekterület (nm):
880
Hirdetésfeladás:
2018.11.29. 13:59:08
A hirdető pozitív visszajelzéseinek aránya: 100%
Értékeléseinek száma: 5
Eladó / Kiadó: Eladó Beépíthető: igen
Altípus: lakóövezeti Villany: nincs
Víz: nincs Gáz: nincs
Csatorna: nincs
Termékleírás

Nyilvános, egyfordulós pályázati felhívás

 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 35/2019.(I.21.) számú határozata alapján nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a Mogyoród, Árpád vezér út 53. szám alatti, 1590/84 hrsz.-ú, 880 m2 alapterületű ingatlan értékesítésére.

 

1. A pályázati felhívás közzététele

 

A pályázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon teszi közzé.

 

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkül visszavonni, és erről köteles hirdetményt kifüggeszteni. A versenyeztetési eljárás visszavonása esetén – amennyiben a dokumentációt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta meg – a Kiíró köteles az ellenértéket visszafizetni. A pályázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más esetben nem fizeti vissza.

 

2. A pályázati kiírás adatai

 

A pályázat kiírója: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

A pályázat bonyolítója: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

A pályázat jellege: nyilvános, egyfordulós pályázat

A pályázat célja: tulajdonjog átruházás (elidegenítés)

A pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátása: 50.000,- Ft + ÁFA

A pályázati dokumentáció vételár megfizetésének módja: átutalással, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. K&H Banknál vezetett 10403387-00028859-00000006 számú számlájára úgy, hogy az a pályázati dokumentáció átvételét megelőzően a számlára beérkezzen.

A pályázati dokumentáció átvehető: a pályázati dokumentáció vételárának megfizetését követően a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. irodájában, 1084 Budapest, Őr utca 8. I. emelet., ügyfélfogadási időben: hétfő 13.30-18.00, szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.30, péntek 8.00-11.30

Az ingatlan minimális vételára: 9.440.945,- Ft + ÁFA

Az ajánlati biztosíték összege: 950.000,- Ft. Az ajánlati biztosíték befizetése csak magyar forintban teljesíthető, értékpapírral, garanciaszerződéssel, zálogtárggyal nem helyettesíthető.

Az ajánlati biztosíték befizetésének módja, számlaszám: átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. K&H Banknál vezetett 10403387-00028859-00000006 számú számlájára

Az ajánlati biztosíték beérkezésének határideje: 2019. február 14. 24 óra. Az ajánlati biztosítéknak a megjelölt határidőig a bankszámlára meg kell érkeznie.

A pályázatok leadásának határideje: 2019. február 19. 10:00 óra, Bp. VIII., Őr utca 8.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Elidegenítési Irodáján Tel.: 06-1-216-6961/ 106 mellék

A pályázattal érintett ingatlan megtekinthető: előzetes időpont egyeztetés alapján. Időpont egyeztetése a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Önkormányzati Házkezelő Irodáján lehetséges (1084 Budapest, Tavaszmező u. 2., Tel.: 06-1-210-4928, 06-1-210-4929)

 

A pályázatok bontásának időpontja: 2019. február 19. 10 óra 15 perc

A pályázatok bontásának helye: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1083 Budapest, Őr utca 8. I. em. tárgyaló. Az ajánlattevők a pályázatok bontásán jelen lehetnek.

A pályázat eredményét megállapító szervezet: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

 

A pályázat elbírálásának határideje és a várható eredményhirdetés: 2019. március 14.

A pályázati eljárás nyelve: magyar

 

3. A pályázattal érintett ingatlan:

Címe:                                                                  Mogyoród, Árpád vezér út 53.

Helyrajzi száma:                                                1590/84

Megnevezése:                                                     kivett, beépítetlen terület

Alapterülete:                                                      880 m2

Közmű ellátottsága:                                           közművek az utcán, gázcsonk a telken

Terhei:                                                                Magasfeszültségű, 220 kV-os távvezetékjog 11 m2 és 148 m2 területre a MAVIR javára; Magyar Államnak elővásárlási joga van; az ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.

 

Az ingatlanra vonatkozó részletes adatokat a pályázati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi szakvélemény tartalmazza.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

-          a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14. § (2) bekezdése alapján a Magyar Államot minden elővásárlási jog jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására a Magyar Állam részére fennálló határidő az elővásárlási jog gyakorlására felhívó értesítés postára adásának napjától számított 35 nap.

Eladó az ingatlant a fent megjelölt elővásárlási jog jogosultjának elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatának kézhezvételétől, illetve az erre rendelkezésre álló határidő leteltétől, vagy a teljes vételár beérkezésétől számított 15 munkanapon belül adja vevő birtokába, attól függően, hogy melyik történik meg később. Amennyiben az elővásárlásra jogosult élni kíván elővásárlási jogával, úgy az adásvételi szerződés az elővásárlásra jogosult és az eladó között jön létre. Ez esetben a befizetett ajánlati biztosítékot eladó a nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül visszautalja a pályázat nyertese részére. A befizetett összeg után eladó kamatot és bármely jogcímen igényelt költséget nem fizet.

 

A pályázat részletes feltételeit a pályázati dokumentáció tartalmazza.

 

Budapest, 2019. január 22.

 

 

 

                                                                         Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében

                                                                           Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

                                                                                  dr. Kecskeméti László Zsolt sk.

                                                                                mb. vagyongazdálkodási igazgató