0 0
Kategóriák
Részletes keresés

VIII. kerület, Lujza utca 32. telek

Termékkód: 2705904620
Ár:
248 412 000 Ft

Ez a hirdetés lejárt!

Ingatlan helye:
Budapest, VIII. kerület
Telekterület (nm):
978
Hirdetésfeladás:
2018.12.04. 15:49:29
A hirdető pozitív visszajelzéseinek aránya: 100%
Értékeléseinek száma: 5
Eladó / Kiadó: Eladó Beépíthető: igen
Altípus: lakóövezeti Bérleti jog eladó: nem
Villany: nincs Víz: nincs
Gáz: nincs Csatorna: nincs
Termékleírás

Nyilvános, kétfordulós pályázati felhívás
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1084/2018. (XI.12.) számú határozata alapján nyilvános kétfordulós pályázatot hirdet a Budapest VIII. kerület, Lujza utca 32. szám alatti, 35429 hrsz.-ú, 978 m² alapterületű kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére.
1. A pályázati felhívás közzététele
A pályázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon teszi közzé.
A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkül visszavonni, és erről köteles hirdetményt kifüggeszteni. A versenyeztetési eljárás visszavonása esetén – amennyiben a dokumentációt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta meg – a Kiíró köteles az ellenértéket visszafizetni. A pályázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más esetben nem fizeti vissza.
2. A pályázati kiírás adatai
A pályázat kiírója:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
A pályázat Bonyolítója:
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
A pályázat jellege:
nyilvános, kétfordulós pályázat
A pályázat célja:
tulajdonjog átruházás (elidegenítés)
A pályázati dokumentáció díja:
A pályázati dokumentáció befizetésének módja, számlaszám
A pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának feltétele:
50.000,- Ft + ÁFA
átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. K&H Banknál vezetett 10403387-00028859-00000006 számú számlájára
- a pályázati dokumentáció díjáról szóló banki befizetési bizonylat
- a pályázati dokumentációt cég által aláírásra jogosult személy vagy meghatalmazottja veheti át előre egyeztetett időpontban
Az ingatlan minimális vételára:
195.600.000,- Ft+ ÁFA
Az ajánlati biztosíték összege:
18.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosíték befizetése csak magyar forintban teljesíthető, értékpapírral, garanciaszerződéssel, zálogtárggyal nem helyettesíthető.
Az ajánlati biztosíték befizetésének módja, számlaszám:
átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. K&H Banknál vezetett 10403387-00028859-00000006 számú számlájára
A pályázattal érintett ingatlan megtekinthető:
2018. 12. 05 és 2019. 02. 11. között előzetes időpont egyeztetés alapján. Időpont egyeztetése a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Elidegenítési Irodáján lehetséges (1084 Budapest, Őr u. 8., Tel.: 06-1-216-6961/106 mellék)
Az ajánlati biztosíték beérkezésének határideje:
2019. 02. 06. 2400 óra. Az ajánlati biztosítéknak a megjelölt határidőig a bankszámlára meg kell érkeznie.
A pályázatok leadásának határideje:
2019. 02. 11. 1000 óra.
A pályázat leadásának helye:
A pályázatok bontásának időpontja:
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1084 Budapest, Őr u. 8. I. em. Elidegenítési Iroda.
2019. 02. 11. 10 30 óra.
A pályázatok bontásának helye:
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1084 Budapest, Őr u. 8. I. em. Elidegenítési Iroda. Az ajánlattevők a pályázatok bontásán jelen lehetnek.
A pályázat eredményét megállapító szervezet:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága, a 66/2012. (XII.13) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje és a várható eredményhirdetés:
A pályázati eljárás nyelve:
2019. 03. 04.
magyar
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Elidegenítési Irodáján
Tel.: 06-1-216-6961
3. A pályázattal érintett ingatlan:
Címe: Budapest VIII. kerület, Lujza utca 32.
Helyrajzi száma: 35429
Megnevezése: kivett, beépítetlen terület
Alapterülete: 978 m2
Közmű ellátottsága: közművek nélkül
Terhei: a Magyar Államnak és Budapest Főváros Önkormányzatának elővásárlási joga van; az ingatlanon 2 db gépkocsi-beállóra kötött bérleti szerződés van, egyebekben per-, teher- és igénymentes.
Az ingatlanra vonatkozó részletes adatokat a pályázati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi szakvélemény tartalmazza. Az ingatlan övezeti besorolása: L1-VIII-5.
Kiíró felhívja a figyelmet, hogy
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14. § (2) bekezdése alapján a Magyar Államot minden elővásárlási jog jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására a Magyar Állam részére fennálló határidő az elővásárlási jog gyakorlására felhívó értesítés postára adásának napjától számított 35 nap.
- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkormányzatnak elővásárlási joga van.
Eladó az ingatlant a fent megjelölt elővásárlási jog jogosultjának elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatának kézhezvételétől, illetve az erre rendelkezésre álló határidő leteltétől, vagy a teljes vételár beérkezésétől számított 15 munkanapon belül adja vevő birtokába, attól függően, hogy melyik történik meg később. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak bármelyike élni kíván elővásárlási jogával, úgy az adásvételi szerződés az elővásárlásra jogosult és az eladó között jön létre. Ez esetben a befizetett ajánlati biztosítékot eladó a nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül visszautalja a pályázat nyertese részére. A befizetett összeg után eladó kamatot és bármely jogcímen igényelt költséget nem fizet.
A pályázat részletes feltételeit a pályázati dokumentáció tartalmazza.
Budapest, 2018. december 4.
Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Bozsik István Péter sk.
vagyongazdálkodási igazgató